Ф 06-32 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігібет3/10
Дата22.09.2017
өлшемі1.8 Mb.
#1462
1   2   3   4   5   6   7   8   9   102 семестр

Пәннің аталуы

М8. Экология және тұрақты даму

Қысқартылған атауы

ЭТД

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, СӨЖ, ОБСӨЖ.

Семестр:

2 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Бекжигитова К.А.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс.

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер (міндетті компонент)

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс - 15сағ., пр.– 15сағ., ОБСӨЖ - 30сағ., СӨЖ - 30сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Биотехнология негіздері», «Жалпы және молекулалық генетика», «Математика», «Биоинженерия»

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Берілген пәнді оқытудың мақсаты студенттерге жалпы әдістеме бойынша білім беру және өндірісте қалаған түрдегі зерттеу жұмыстарын жоспарлау,оны жүгізе білу, түрлі зерттеулердің негізгілерін шолу, ғылыми-зерттеу жұмыстардың мағынасын көрсету: студенттерді әдістеменің негізгілерімен таныстыру; жаңа технология және құрылғылармен таныстыру, объективті нәтижелер алу, нақты шешімдер,сондай-ақ негізделген нұсқаулар жасауды оқыту.

Мазмұны

Дәрістер: Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми түсінік және ғылыми шығармашылықтың негіздері. Ғылыми ілім, ғылыми әдістеме жайында түсінік. Ғылыми-зерттеудің бағытын таңдау. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері. Іздену,жинақтау және ғылыми мәліметтерді саралау,өңдеу. Ғылыми әдебиеттермен,басылымдармен жұмыс жасау. Теориялық зерттеулер, теориялық зерттеулердің әдістері мен міндеттері. Тәжірибелік зерттеулер. Тәжірибелердің міндеттері мен түрлері, классификациясы. Зерттеулердегі математикалық анализ. Көрсетілгендерді мүмкін болатын статистикалық әдістермен өңдеу. Тәжірибе жасауды ұйымдастыру және әдістемелік құралдары. Ғылыми жұмыстың нәтижелерін жазу, мәліметтерді енгізу. Зерттеу нәтижелерінің экономикалық негіздерін және ғылыми жетістіктерін енгізу.

Практикалық сабақтар: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндет-тері. Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері мен перспекти-валары.Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру өндіріс жағ-дайларында ҒЗЖ енгізудің спецификалық ерекшеліктері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы жұмыс жоспарын құру және оны жүргізудің әдістемесі. Ғылыми таным мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері Ғылыми әдістеме туралы, ғылыми білім түсінігі. Ғылыми бағыт жөніндегі ғылыми түсінік. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми зерттеу жұмысының этаптары. Ақпараттың жиналуы және өңдеу. Ғылыми әдебиетпен жұмыс.Теориялық зерттеулер. Зерттеулерге математикалық анализ тәжірибе мәліметтерін өңдеу. Мәліметтер статистикалық тазалау әдістері. Зерттеулердің эксперименталдық зерттеулері, классификациясы, түрі мен тапсырмалары.Организациялық және әдістемелік эксперимент құрастырылымдары.Ақпарат алмасуы, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін безендірілуі. Кірістіру және экономикалық зерттеулер нәтижелерінің түсіндірмелері.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқудың және емтихан тапсыру нәтижесінде студент ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуді, тәжірибелік экспериментті қоюдың әдістерін және ғылыми нәтижелерді ұштастыруды білу қажет.

Бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды (эмтихан).

2 семестр

Пәннің аталуы

М12.3. Өзін-өзі тану

Қысқартылған атауы

ПжП

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОБСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1

Оқытушының Т.А.Ә.

Ауелова К.Е.

Доцент/оқытушы:

Оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша тілде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 15, практикалық сабақ – 15, ОБСӨЖ – 30, СӨЖ – 30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Мектеп курсындағы бағдарламамен байланысты

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Пәннің оқыту мақссаты студенттердің санасына отандық және қазіргі психологиялық ғылымға теориялық және қолданбалы жетістіктерге ой туғызу, оның категорияға және негізгі ойларға, механизмдар мен табиғи психологиялық құбылыстарға бағытталуы.Студент сұрақтар және оларға жауап беру ұқыптылығы, оларды анализдеуді психологиялық фактілеу, психологиялық білімін өздігінен практикада және іс-жүзінде қолдануы. Екінші бөлімін өтерден бұрын алынған психологиялық білімін өз мамандықтары бойынша негізгі педагогикалық тұрғыдан дамыту және теориялық білімдерін өз саласында қолдана білу.Компетенция: студенттер жалпы педагогикадан ой өрісінің ұлғаюы және өз мамандықтары бойынша кәсіптік көзқарастарының туындауы, өз ісінің ұлғаюы, педагогикалық білімнің жүйеде өз орны.

Мазмұны

«Психология» пәні: пән және психологиялық әдістерді, жеке тұлға мен қызметін танымдық сала және адамдық қарым-қатынасты зерттейді.Дәрістің мазмұны: Жалпы психология мен педагогика негіздері. Курс құрылысы мен негізгі міндеттері. Педагогика ғылым ретінде. Оның басқа ғылымдармен байланыстылығы. Педагогикалық ғылымның практикамен байланысы. «Даму», «қалыптасу» және «тәрбиелеу» жайлы бөлімдердің байланыстылығы мен айырмашылығы.Жеке тұлғаның қалыптасуы мен негізгі факторлары. Қалыптасып келе жатқан тұлғаны тәрбиелеу мақсатында тұлғаны тәрбиелеу түсінігі. Дүниежүзілік көзқарас ретінде және негізгі компоненттері.Өздігінен тәрбиелеу. Өздігін тәрбиелеу және білімдарлық негіздері.тұлғаны тәрбиелеудің әдістері және жоспары. Ұжым жүйе ретінде. Ұжым жайлы түсініктер. Негізгі түрі. Ұжымның даму сатылары. Ұжымдағы психологиялық жағдай. Ұжыммен басқару тәсілдері. Педагогикалық технологиялармен баулу. Іскерлік қатынастардың дамуы, типтері. Іскерлік қайшылықтың негізгі туындау ошағы.Этика және эстетика. Іскерлік мәнер. Іскерлік мәнердің ережелері. Этика және мәнердің түсініктері.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде педагогика мен психология негіздерін қалыптастыру және алдыңғы қатарлы технологияларды білу керек. Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).2 семестр

Пәннің аталуы

М25.1. Биофизика

Қысқартылған атауы

Бф

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 4

Оқытушының Т.А.Ә.

Аханов Ү.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Казақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 30, зертханалық – 30, ОСӨЖ – 60, СӨЖ – 60

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

4 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Биохимия, физика, химия, математика, микробиология және вирусология.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Курстың негізгі мақсаты студенттерге биофизика пәні және ерекшеліктері жайлы, биологиялық құбылыстарға биофизикалық қадамның ерекшеліктері түсінік беру; Биофизиканың негізі заңдылықтарымен биожүйенің үйымдастырудың әр түрлі деңгейіндегі биофизикалық зерттеулердің негізделетін әдістерімен молекулалықтан бастап популяциямен аяқтай таныстыру; биофизикалық теориялық тәсілдермен таныстыру.

Компетенциялы: Биологиялық құбылыстарға биофизикалық қадам ерекшеліктері туралы, биотехнологияның әр түрлі салаларындағы теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге қажет сәйкес пәндер туралы түсінік білу, биотехнологиялық өндірісті үйымдастырудың негізгі обектілері және принциптері жайлы түсінік білу, мәселелердің техникалық құрлымын анализдеу және құрлымдау қағидалары мен әдістері, негізгі объектілері жайлы түсінік білу. Логикалық, аналитикалық және концентуальды ойлану шеберлігіне ие болу.Мазмұны

Дәрістер: Қазіргі биофизика бөлімдері: биопроцестер кинетикасы, биожүйе термодинамикасы; биопроцестерді реттеу және ақпарат теориясы; биоэлектрлік құбылыстар, биожүйелердің электр өткізгіштігі және оптикалық қасиеттері, фотобиологиялық процестер, радиациялық биофизика. Классикалық термодинамиканың негізгі заңдары. Термодинамиканың бірінші заңының биологиялық жүйелерде қолданылуы. Изопроцесстер ( изотермиялық, изобаралық, изохоралық, адиабаттық). Термодинамиканың екінші заңы. Пригожин теориемасы. Термодинамиканың екінші заңының биологиялық жүйелерде қолданылуы. Биологиялық жүйедегі реакциялардың жалпы сипаттамасы. Биохимиялық процестердің кинетикасы. Тірі клеткалардың өткізгіштігі. Өткізгіштікті зерттеу әдістері. Заттардың пассивті тасмалдануы. Диффузия. Осмост. Филтрация. Еріген заттардың клеткаға ену жолдары. Кванттық биофизика. Жарықтың жытылу заңдары. Люминестенция. Люминестенция түрлері. Хемолюминестенция және оның диоагностикалық қолданылуы. Ядроның құрлысы және маңызды қасиеттері. Ядроның байланыс энергиясы. Ядро байланысының толық энергиясы. Ядролық күш. Радиоактивтілік. Α –ыдырау, β-ыдырау. Γ-саулелену. Биоэлектрлік потенциялдар. Потенциялдардың шығу теориясы. Тыныштық және қозғалыс потенциялы. Қоздыруды. Мембраналық потенциялдың зат алмасумен байланысы. Электрлік потенциялдың тууы. Электроосмос, электрофорез, ионофорез.

Зертханалық сабақтар: Зерттеудің биофизикалық әдістері. Термодинамиканың бірінші, екінші заңының биологиялық жүйелерде қолданылуы. Гесс заңы. Биохимиялық процестер кинетикасы. Тірі клеткалардың өткізгіштігі. Фотобиологиялық процестердің негізгі түрлері. Радиоактивтілік. Биоэлектрлік потенциалдар. Электрокинетикалық құбылыстар.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде студент биофизикалық ғылымның жаңа жетістіктерін және даму келешегін білуі керек; жалпы биофизикалық заңдылықтарды және биожүйенің динамикалық, өзіне тән ерекшеліктерін түсінуі керек; биофизиканың барлық бөлімдері бойынша фундаментальды білім алу керек.Оның жетістіктерін биотехнологияда қолдануға мүмкіндік беретін биофизикалық ойлай білу керек.

Бақылау формас: ағымдық,, аралық, қорытынды (емтихан)
2 семестр

Пәннің аталуы

Гистология

Қысқартылған атауы

Гсит

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

1

Оқытушының Т.А.Ә.

Арапбаева Ұлбосын Бақтыбекқызы

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі/акакдемиялық сағаттардың саны

135/күндізгі

Еңбек сыйымдылығы
Кредиттер/сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқуға қабылдау жағдайлары

Перереквизиттер:

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілгі

Мақсаты: Гистологияны оқу мақсаттары мен міндеттері торшаның алуан түрлілігі және құрылысының сатылары, олардың құрылымы, биологиясы және тарихи дамуын (эволюциясы), ұрықтың дамуын ұлпалардың құрылымын барлық деңгейде зерттеп оқып білу.

Мазмұны

Дәріс: Цитология – жануарлар торшалары құрылысындағы заңдылықтар туралы ілім, оның маңызы. Эмбриологияның ветеринарлық және биотехнологиялық маңызы. Ұлпа туралы түсінікке анықтама. Ұлпалардың морфологиялық, функционалдық және генетикалық жіктелуі. Эпителий ұлпасының жалпы сипаттамасы, морфологиялық белгілері. Дәнекер ұлпасының жалпы сипаттамасы: шығу тегі, орналасу орны, құрылысы және қызметі. Дәнекер ұлпасының классификациясы. Жүйке ұлпасының жалпы сипаттамасы, шығу тегі, орналасу орны, құрылысы және қызметі. Ет ұлпаларының жалпы сипаттамасы. Шығу тегі, орналасу орны және қызметі жағынан бірлестігі. Мүше және мүшелер жүйесі туралы түсінік. Сезім мүшелерінің жалпы сипатамасы. Жүрек-қан тамыр жүйесінің жалпы сипаттамасы және оның организмдегі маңызы. Эндокриндік бездер жүйесі.

Ас қорыту жүйесінің морфологиялық және функционалдық сипаттамасы.Тыныс алу жүйесінің жалпы сипаттамасы. Зәр бөлу жүйесінің жалпы сипаттамасы. Көбею жүйесінің жалпы сипаттамасы, дамуы және оның организм тіршілік әрекетіндегі маңызы.
Зертханалық: Оптикалық микроскоптың құрылысы және жұмыс істеу ережелері. Цитология. Жануарлар торшасының оптикалық және ультромикроскопиялық құрылысы. Торша органеллалары және қосындылары. Цитология. Торшаның бөлінуі, оның тіршілік циклі. Ядро. Интерфаза. Митоз-торшаның күрделі немесе бұрыс бөлінуі. Жалпы эмбриология. Жыныстық торшалар (гаметалар, гаметоциттер) Жалпы эмбриология. Жыныстық торшалардың дамуы. Құстар мен сүтқоректілердің эмбриональдық дамуы(эмбриогенезі). Эпителий ұлпасы. Бездік эпителий. Дәнекерлік ұлпа. Ішкі орта ұлпалары. Сүтқоректілердің,құстардың қаны. Дәнекер ұлпа. Шеміршек ұлпа. Сүйек ұлпасы. Дәнекерлік ұлпа. Борпылдақ дәнекер ұлпа. Тығыз қалыптасқан дәнекер ұлпа. Тығыз қалыптаспаған дәнекер ұлпа. Ет ұлпасы. Жүйке ұлпасы. Жүйке ұштары. Жүйке жүйесі. Жүйке жүйесі. Сезім мүшелері. Көру мүшесі. Сезім мүшелері. Иіс сезу мүшесі. Қан айналым жүйесі. Қан жасайтын мүшелер. Ішкі секреция бездері. Гипофиз, қалқанша без, бүйрек үсті безі. Тері және оның туындылары. Азық қорыту жүйесі. Ауыз қуысындағы мүшелер. Төменгі жақ сілекей безі. Өңеш. Безді қарын. Алдыңғы қарын(мес, жұмыршақ, қатпаршақ қарын), ұлтабар. Аш ішек. Тоқ ішек. Бауыр. Ұйқы безі. Тыныс алу жүйесі. Тыныс алу жүйесі. Несеп шығару жүйесі. Несеп шығару жүйесі. Жыныс жүйесі. Аталық жыныс мүшелері. Плацента. Плацентаның түрлері.


Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

2 семестр

Пәннің аталуы

М42. Оқу практикасы 1(оқу танысу)

Қысқартылған атауы

УП 1

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Оқу практика, ОБСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

2 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Практикалық - кәсіптік бөлім

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

1 апта

Еңбек сыйымдылығы
Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Биология, биологияны оқытудың метоликасы, микроорганизмдердің әртүрлілігі, өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер физиологиясы, өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдер биотехнологиясы, микробиология и вирусология, мамандыққа кіріспе.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Іс-тәжірибенің мақсаты: Бұл практика тірі табиғатпен бетпе-бет келіп, оның тіршілік тынысы табиғи қалпында көріп, бақылайтын, жергілікті жердің жануарлар дүниесі мен танысып, қысқа және ұзақ мерзімді бақылаулар жүргізетін, олардың негізгі түрлерінің биологиясын, физологиясын және практикалық маңызын оқып үйренетін практика.

Әртүрлі тіршілік ортасының:/экологиялық топтар/ су, топырақ, құм, әуе, бау-бақша, орман, далалақ жердің флорасымен /өсімдіктер дүниесі/ және фаунасымен /жануарлар дүниесі/ танысып, оны жинаудың, коллекция жасаудың және сақтаудың, сонымен қатар осы еңбекте беріліп отырған насекомдарды анықтаудың жолдарымен үйренеді.

Жануарлардың түр-түсін, қимыл-әрекеетін, өзара қарым-қатынасын, зиянды, пайдалы жақтарын өз көзімен көріп, бақылаулар жасауға дағдыланып, қалыптасады.


Мазмұны

Оқу танысу іс-тәжірибесінде; Биологиялық анализге арналған сынама-ларды және бүршіктерді таңдаудың негізгі әдістерін меңгеру. Материалдарды жинау және гербаритлерді дайындау.Омыртқасыздардың коллекциясын құру. Табиғатта бактериялардың экологияға таралуын оқу. Ауа және бүршіктің, судың микрофлорасы. Олигомезо – және полисапробты сулар. Органикалық қалдықтардың минерализациялануындағы микроорганизмдердің рөлі. Ашу және шіру процестері.Патогенді микрофлора. Қауіпті инфекциялармен күресу жолдары. Халық шаруашылығында микроорганизмдерді қолдану. Табиғатта балдырлардың таралуын оқу. Балдырлардың тіршілік ету ортасы. Балдырлардың әртүрлілігі. Экологиялық және ғарыштық биотехнологияда балдырларды қолдану. Саңырауқұлақтардың түрлері. Табиғатта таралу ерекшеліктері. Патогенді жеуге қабілетті және улы саңырауқұлақтар. Халық шаруашылығында саңырауқұлақтарды пайдалану. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің түрлері мен таралуы. Мүктер.Папоротник тәрізділер, Жалаңаштұқымдылардың табиғатта таралуы. Негізгі өкілдері. Халық тұрмысында пайдалану. Протозойдтық организмдер. Қарапайымдылар түрлері. Қарапайымдылардың көбеюі, таралу ерекшеліктері. Табиғаттағы рөлі. Планктон және бентос. Белсенді ил. Белсенді ил биоценозы. Органикалық заттарды утилизациялағанда биоценоздағы белсенді илдің рөлі. Омыртқасыз және омыртқалы организмдердің классификациясы. Жануарлардың беімделушілік белгілері.

Жануарларды адам өмірінде пайдалану.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Іс-тәжірибе соңында студент күнделікпен бірге 20-30 бет көлемінде жазбаша түрде жетекші оқытушыға іс-тәжірибе есебін тапсырып оны комиссия алдында қорғауы шарт.


2 курс


3,4 семестр

3 семестр

Пәннің аталуы

М9. Саясаттану

Қысқартылған атауы

ӘжС

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОБСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

6 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Абенов К.К.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орыса

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–30, практикалық –30, ОБСӨЖ–60, СӨЖ–60


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 180 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

4 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мәдениеттану, философия, құқық негіздері, логика,

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Әлеуметтану курсының мақсаттары мен міндеттері Қазақстан Рспубликасындағы жоғарғы кәсіби білім берудің мемлекеттік стандартымен анықталған, және студентке болашақ маман ретінде айналасындағы әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыдан тануға жол ашатын әлеуметтанулық ғылымның әдістемелері мен әдістерін, қажетті әлеуметтанулық білім көлемін алуды меңзейді. Әлеуметтану, әлеуметтік өзара әрекеттесетікпен даму заңдылықтарын қызмет ету ерекшеліктері, әлеуметтік институттардың қызмет етуі мен дамуы, әлеуметтік құрлымы мен әлеуметтік қатынас ерекшеліктері жайлы, адамның әлеуметтік нақтылықпен өз ара байланысқа түсуі және қауымдастықтың даму тенденциялары туралы түсінік береді.

Мазмұны

Дәрістер: Әлеуметтану пәніне кіріспе, әлеуметтанулық теориялар мен концепциялар, нақыты әлеуметтік зерттеулердің методологиясы мен методикасы, қоғамның қалыптасу, даму аспектілері, қоғамның әлеуметтік құрылымы, стратификациясы, мобильділігі, әлеуметтік институттар, тұлға әлеуметтануы, девиациялық мінез құлық әлеуметтануы, мәдениет әлемуеттануы, экономикалық мәдениет, мінез құлық әлеуметтанулық зерттеу аспектісі ретінде, саяси қатынастар және билік әлеуметтануы, бұқаралық коммуникация әлеуеттануы.

Семинарлық сабақтар: Әлеуметтік білімдер құрылымы, қазақ ағартушыларының әлеуметтік ойлары, әлеуметтік зерттеулерді нарықтық қатынастарды зерттеуде қолдану, қоғам әлеуметтік жүйе ретінде, қоғамның әлеуметтік стартификациясы, тұлға типтері, отбасы әлеуметтануы, экономикалық, саяси, мәдениет, бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер қоғамдық өмірдің даму заңдылықтарына назар аудару негізінде олардың дұрыс дүниетанымын қалыптасады, қоғамдық үрдістердің белгілі бір мемлекеттер көлемінде немесе ғаламдық тұрғыда қалыптасуы мен іске асу ерекшеліктерін ашып көрсетеді, нақты қоғамдық ортада іс-әрекет жасау қабілетіне дағдыланады, қандай болмасын қоғамдық құбылыстар жағдайына баға беру қажетті ғылыми ұстанымдары қалыптасады, өзінің кәсіби проблемаларын әлеуметтік тұжырымдар мен әдістерді қолдану арқылы шешуге қажетті білімдермен қаруланады; болашақта Қазақстанның қоғамдық - саяси сферасында белсенді болуға тырысады.


Пәннің аталуы

М11. Экономикалық теория негіздері

Қысқартылған атауы

ЭТН.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 4

Оқытушының Т.А.Ә.

Мауленбердиева Г.А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша тілде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Негізгі пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–15, ОСӨЖ–30,СӨЖ–30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Студент әдебиеттерiмен, оқу құралдарымен, сөздiктермен, компьютермен жұмыс жасай бiлуi қажет.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Мақсаты- болашақ мамандарды қазiргi қоғам өмiрiнiң экономикалық проблемалары мен таныстыру, олардың мемлекетiмiздiң экономикалық саясатын жасауға және оны жүзеге асыруға белсене қатынасу қабiлеттiгiн дамыту. Нәтижесінде студенттерге нақты бiлiм беру және экономикалық заңдар мен категориялардың iс-әрекетiн нарықтық проблемаларын шешуге пайдалана алатын, болашақтағы және ағымдағы экономикалық ситуацияларды бағалай бiлетiн өз еркiмен шешiмдер қабылдай алатын жоғары квалификациялы фундаменталды мамандар дайындау.

Мазмұны

Дәрістер: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің нышандары. Экономикалық құбылыстарды зерттеудегі жүйелік көзқарас. Тауарлы өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. Кәсіпорын капиталының айналымы. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен нысандары Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу.

Практикалық сабақтар: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің нышандары. Экономикалық құбылыстарды зерттеудегі жүйелік көзқарас. Тауарлы өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. Кәсіпорын капиталының айналымы. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен нысандары Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Нарық жағдайында еркiн iс-әрекет етуге баулу;нарықтық экономиканың механизмiмен таныстыру, студенттердi экономикалық талдау жасауға үйрету3 семестр

Пәннің аталуы

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

Қасқартылған атауы

ТҚН

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 2

Оқытушының Т.А.Ә.

Шапалов Шермахан Құттыбаевич

Доцент / оқытушы:

Магистр, аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Міндетті компоненті (обьязательный компонент)

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–30, практикалық–15 ,ОСӨЖ–45,СӨЖ–45.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері

1 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Еңбек қорғау, өмір тіршілік қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, адамды жеке қорғану құралдары, биологиялық және химиялық қауіпсіздік, құтқару ісінің негіздері, өрт қауіпсіздігі

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

Тіршілік қауіпсіздігі адамзат әрекетшілік саласының бірі болып табылады, сондай-ақ осы ұғымғы бір қатар аспектілер кіреді: саяси, әскери, заңдық, әлеуметтік, медициналық, ақпараттық, қаржы, ғылыми, халықаралық және т.б. Мемлекеттің міндеті, оның функциясы ретінде қарағанда Тіршілік қауіпсіздігі халықты, қоршаған ортаны шаруашылық объектілерді (нысаналарды) төтенше жағдайлардан, олардан туындаған зардаптардан қорғау жөнінде мемлекет саясатын жүргізудің басым салалардың бірі болып саналады.

Мазмұны

Дәрістер: Курстың мақсаты және маңызы. Тіршілік әрекеттерінің қаупсіздігінің негіздері. Ғылыми техникалық прогресс және адам өміріндегі туғызатың кауіптер мүмкіндігі. Осы уақыттағы азаматтық қорғаныстың рөлі және мақсаты. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысын құру негізгі принциптері. Кәсіби қаупсіздіктің профилдері бойынша қамтамасыздандыру. Қаупті аппаратардағы туындайтын қауптер мүмкінділігі. Табиғи және техногендік авариялар мен қыйраулар. Ядролық қару. Ядролық жарылысты қыйрататын факторлар. Өткіш радиация. Радиоактивті залалдану. Химиялық қару. Әсері күшті улы заттар. Биологиялық қарулар және инфекциялық аурулар. Өндіріс объектілеріндегі жұмыстың қалыптылығы. Тұрғындарды қорғауды инженерлі-техникалық тұрғысынан қорғау шара әдістері. Азаматтық қорғаныс құрлыстары және жеке қорғану құралдары. Терроризмнің себептері және салдары. Кәсіби қаупсіздік және денсаулықты жүйесін бағыттау ОНSАS 18001жүйесін бағыттау ОНSАS 18001.


Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Емтихан-тест3 семестр

Пәннің аталуы

Мәдениеттану

Қасқартылған атауы

Мәдениеттану

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Еркинбекова Ә.С.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау бойынша компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ –30, СӨЖ - 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер /сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Казахстан тарихы, философия, әлеуметтану

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

Адамзат баласының мәдени жетістіктерін игеруге, мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының әмбебабтық заңдылықтары мен негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік мәдениеттің інжу-маржанын өз беттерімен түсініп білуге, кәсіби деңгейлерін одан әрі арттыруға ықпал етеді.

Нәтижесінде: - жас мамандарды біртұтас және жан жақты тұлға ретінде қалыптастыру;

-олардың бойындағы өзіндік қабілеттері мен қасиеттерін барынша дамыту;

-өркениеттілік құндылықтарға негізделген ілім жүйесін қалыптастыру.Мазмұны

Дәрістер: Мәдениет ұғымы және оның мәні. Мәдениеттің түрлері: өнер, дін, мораль, саясат, ғылым, құқық. Мәдениет және өркениет. Мәдениеттер типологиясы және мәдениеттің тарихи өлшемдері. Номадалардың ежелгі мәдениеті. Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер. Антика дүниесінің мәдениеті. Исламдық әлем мәдениеті. Ортағасырлық қазақ мәдениеті. Христиандық мәдениеттің қайнар бастаулары мен басты кезеңдері. Қайта жаңғыру мәдениетінің гуманизмі. Орыс мәдениеті – мәдениеттің проваславиелік типі. XVIIIғ. мен ХХғ. аяғындағы қазақ мәдениеті. Қазіргі заман мәдениетінің басты сипаттары. Егеменді Қазақстанның мәдени саясаты.

Практикалық сабақтар: Мәдениет, оның шығу тегі мен мәні. Мәдениет – адамзат әлемінің айнасы. Мәдениет болмысы: формалары, кеңістік және уақыты, даму динамикасы. Мәдениет және өркениет. «Шығыс-Батыс » дилеммасы. Мәдениет типологиясы. Ежелгі мәдениеттер мен өркениеттер. Антика дүниесінің мәдениеті. Ислам дүниесінің мәдениеті. Ортағасырлық Еуропа мәдениеті. Қайта жаңғыру және Жаңа заман мәдениеттері. Орыс мәдениетінің православиелік типі. Кеңестік дәуірдегі қазақ мәдениеті. Еуразиялық мәдени кеңістіктегі қазақ мәдениеті. Ұлттық идеяны қалыптастыру – қазақ қоғамының тарихи-мәдени қажеттілігі.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Студент «Мәдениеттану» пәнін оқу барысында мәдениеттің мәні, құрылымы, функциялары, заңдылықтары және мәдениеттің тарихи типтері жайлы білімін қалыптастырады. Білім деңгейі ағымдық, аралық және қорытынды бақылау – тест түріндегі емтихан арқылы тексеріледі.


3 семестр

Пәннің аталуы

М5. Шет тілі

Қасқартылған атауы

ШТ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1-2

Оқытушының Т.А.Ә.

Курбанбаева С.Н.,Ашимова Т.С

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы, оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын тілі,орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Практ.- 60сағ., ОСӨЖ-60сағ., СӨЖ –60сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 180 сағ

Кредиттер /сынақ бірліктері

2+2═4кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: қазақ тілі, орыс тілі

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

«Шетел тілі» пәнін оқытудың мақсаты қарым –қатынас жасаудың 4 түрін қолдана отырып,студенттердің коммуникативті аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет ел тілінде қарым-қатынас жасау.

Мазмұны

Практикалық сабақтар бастауыш оқу топтарына қарастырылған: онда төмендегі сұрақтар қарастырылады, шетел тілінің бүкіл әлемде және Қазақстанда қызмет етуі; ағылшын /неміс тілдерінің грамматикалық жүйесін меңгеруі. Мәтін байланыс жасаудың бірлігі.Монологиялық тілдің түрлері. Реферат.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.3 семестр

Пәннің аталуы

Мал шаруашылығы негіздері

Қысқартылған атауы

МШН

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

3

Оқытушының Т.А.Ә.

Жылқыбаев Әсет

Доцент/оқытушы:

б.ғ.к.

Жұмыс тілі:

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі/акакдемиялық сағаттардың саны

135 /күндізгі

Еңбек сыйымдылығы
Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқуға қабылдау жағдайлары

Перереквизиттер:

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілгі

Ауыл шаруашылық малдың биологиялық ерекшеліктері жөнінде.Іргелі білім беру және тұқым қуалайтын өнімділік салаларды толығымен пайдалану мүмкінділігін үйрету.


Мазмұны

Дәріс: Кіріспе. Пәннің міндеті.Ауылшаруашылық жануарларының шығу тегі мен эволюциясы, даму кезеңдері. Малдың жеке өсіп-жетілуі (онтогенез), оның заңдылықтары, әсер ететін факторлар, даму тежелуінің заңдылықтары.Мал сұрыптау және жұп таңдау. Мал сұрыптаудың мәні мен түрлері, сұрыптаудың нәтижелілігі-не әсер етуші жағдайлар. Мал тұқымы туралы ілім. Мал тұқымы туралы түсінік. Мал тұқымының пайда болуына әсер ететін факторлар, құрылымы, жіктеу және жерсіндіру.Мал өсіру әдістері. Таза тұқымды мал өсіру, оның тиімділігі, мақсаты мен міндеттері. Будандастыру, оның мәні мен биологиялық ерекшеліктері. Будандастыру түрлері.Гибридтеу туралы түсінік. Жануарларды гибридтеу арқылы шешілетін мәселелер. Ірі қара малшаруашылығы. Ірі қара малдың дене бітімі, сыртқы пішіні, ішкі құрылысы, биологиялық және өнімділік ерекшелік-тері. Негізгі жоспарлы ірі қара мал тұқымдары. Ірі қара мал тұқымдарын асылдандыру негіздері. Табынды толықтырудың және төл өсірудің зоотех-никалық негіздері.Сиыр етін және сүт өндіру технологиясы. Қой шаруашылығы. Қой-дың дене бітімі, сыртқы пішіні, ішкі құрылысы, биологиялық және өнімдік ерекшеліктері. Негізгі жоспарлы қой тұқымдары. Қой шаруашылығында тұқым асылдандыру негіз-дері. Отарды толықтыру мен төл өсіру. Қой шаруа-шылығы өнімдерін өндіру технологиясы. Шошқа шаруашылығы. Шошқаның дене бітімі, сыртқы пішіні, ішкі құры-лысы, биологиялық және өнімдік ерекшеліктері. Негізгі жоспарлы шошқа тұқымдары. Шошқа ша-руашылығында тұқым асылдандыру негіздері. Табынды толықтыру мен төл өсіру. Шошқа етін өндіру технологиясы. Құс шаруашылығы. Құстың биологиялық және өнімдік ерекшеліктері. Құс тұқымдары мен кросстары. Құс шаруашылығында тұқым асылдандыру негіз-дері. Құс жұмыртқасы мен ет өндіру технологиясы. Жылқы шаруашылығы. Жылқының дене бітімі, сыртқы пішіні, ішкі құрылысы және биология-лық ерекшеліктері. Негізгі жоспарлы жылқы тұқым-дары. Жылқы шаруашы-лығында тұқым асылдан-дыру негіздері.Үйірді толықтыру мен төл өсіру. Жылқыларды пайдалану. Түйе шаруашылығы. Түйенің дене бітімі, сыртқы пішіні, ішкі құрылысы және биология-лық ерекшеліктері. Негізгі жоспарлы түйе тұқым-дары. Түйе шаруашы-лығындағы гибридтеу. Түйелерді пайдалану. Зертханалық: Әр түрлі ауыл шаруашылық жануарларының экстерьері мен конституциясын бағалау әдістері.Асыл тұқымдық жұптастыру. Мал сұрыптаудың мәні мен түрлері. Малды генотипі және фенотипі бойынша сұрыптау.Мал өсіру әдісте-рі.Таза тұқымды мал өсіру. Малды будандастыру, гибридтеу.Мүйізді ірі қара-ның биологиялық ерекшеліктері. Мүйізді ірі қара-ның тұқымдары мен олардың ерекшеліктері. Қойдың биологиялық ерекшеліктері, қой тұқымдары.Қойдың тұқымдары мен олардың ерекшеліктері.Шошқаның биологиялық ерекшеліктері.Ауылшаруашылық құстарының экстерьерлік ерекшеліктері.Ауылшаруашылық құстарының тұқым-дары мен кростары, биологиялық ерекшеліктері.Жылқының экстерьерлік-конституциялық ерекшеліктері.Түйенің экстерьерлік-конституциялық ерекшеліктері.Жылқы тұқымдары, биологиялық ерекшеліктері. Жылқыларды пайдалану.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері


3 семестр

Пәннің аталуы

Жануарлар биохимиясы

Қысқартылған атауы

ЖБ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

3

Оқытушының Т.А.Ә.

Қамбаров Алтынбек Әкімбекұлы

Доцент/оқытушы:

аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі/акакдемиялық сағаттардың саны

135 /күндізгі

Еңбек сыйымдылығы
Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқуға қабылдау жағдайлары

Перереквизиттер:

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілгі

" Жануарлар биохимиясы” Мал шаруашылығында биохимия жоғары дәрежелі мал дәрігерлері , зоотехния, биотехнолоктар үшін аса қажет.


Мазмұны

Дәріс: Беттік керілуді сталогомометрия әдісімен анықтау. Акуыздарға тән сапалық реакицялар.Ақуыздарды диализ арқылы тазарту.Сутегі иондарының концентрациясы серенсен-кларктың коллориметриялы әдісімен анықтау.рн-ты потенциометрлік әдіспен анықтау.Дәрумендерге тән сапалық реакциялар.Каротиннің мөлшерін анықтау.рН-тың амилаза ферментіне әсері.Гормондарға сапалық реакциялар.Қандағы каталазаның активтілігін анықтау.. Қандағы глюкозаны сомоджи әдісімен анықтау.Майдағы йод санның маргошес әдісімен.Қан сарысуындағы холестеролды илька әдісімен анықтау.Қан сарысуындағы иммуноглобулиндерді анықтау.Қан сарысуындағы кальцийдің сандық мөлшерін анықтау

Зертханалық: Кіріспе.Ақуыздың құрылысы мен қасиеттері. Химиялық құрамы.Биохимия туралы түсінік.Метаболизм. Катаболизм және анаболизм.Ақуыздың құрылысы, құрылымы, қызметі. Витаминдер ғылымы. А,Д,В,Е,К,С.Р витаминдері. олардың табиғи көздері, құрылысы мен қасиеттері, биологиялық маңызы.Дәрумендер жөнінде жалпы түсінік.Майларда еритін дәрумендер.Суда еритін дәрумендер.Көмірсулардың химиялық табиғаты және метабализмі.Моно-,Олиго-. полисахаридтер ыдырауы және ферменттердің әсер ету механизмі. Гликолиз. Гликонеогенез.Гипо- және Гипергликемия.Көмірсу туралы түсінік.Моносахаридтер.Олигосахаридтер. Полисахаридтер Липидтердің химиялық табиғаты және метоболизмі. Липидтің компоненттері- спирттер, гликолдар,глицерин.Қарапайым және күрделі липидтер. Қаныққан және қанықпаған май қышқылдары. Өт қышқылдары.Липидтер туралы мәлімет Липидтердің қызметі.Май тәріздес заттар.Нуклейн қышқылдарының биохимиясы.ДНҚ және РНҚ Химиялық құрамы, құрылысы, қасиеттері, биосинтезі. РНҚ түрлері. Репликация, Транскрипция, трансляция.Белок биосинтезі және оның жануарлар торшасында реттелуі. Белок синтезінің сатылары. Нуклеин қышқылдары – тұқым қуалау негіздері.Дезоксирибонуклеин қышқылы.Рибонуклеин қышқылы Қаннның биохимиясы. қанның химиялық құрамы, қызметі, плазмасы мен белоктары. қанның ұю процесі. Биологиялық мембраналар.Мембрана құрамы.Мембраналық липидтер, белоктар, транспорт. Қан – омыртқалы организмдердің аса маңызды ткані. Лейкоциттер. Қанның қызметі.Минералық заттардың мөлшері. Макро- және микроэлеметтердің алмасуы мен маңызы. Белок, липид және көмірсу алмасуларының өзара байланысы. Зат алмасудың гармондар арқылы алмасуы. Минералдық заттардың биологиялық негізгі қызметтері.Әр бір минералдық элементтің биологиялық маңызы. Бұлшық ет ұлпасының биохимиясы.Бұлшық еттің құрамы: белоктар, көмірсулар, азотты және азотты емес заттар. Жүйке ұлпасының биохимиясы. мидағы метоболизм. Нейронның құрылымы. Миофибрилдер.Миозин.Актин.Дәнекер ұлпасының биохимиясы. Коллоген.Эластин.олардың құрамы мен құрылысы.Бүйрек және несеп биохимиясы.Несеп құрамы мен қасиеттері. Коллаген.Эластин.Бұйрек қызметі.Сүт және сүт түзілу биохимиясы. Сүт және уыздың құрамы, қасиеттері, биосинтезі. процестің реттелуі.Сүт туралы түсінік.Химиялық құрамы.Физикалық қасиеттері.Биохимиялық процестердің катализаторы-ферменттер.Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері


3 семестр

Пәннің аталуы

Жеке даму биологиясы

Қысқартылған атауы

ЖДБ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

1,3

Оқытушының Т.А.Ә.

Асылбек Ратбек

Доцент/оқытушы:

а.ш.ғ.к.доцент

Жұмыс тілі:

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі/акакдемиялық сағаттардың саны

135 /күндізгі

Еңбек сыйымдылығы
Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқуға қабылдау жағдайлары

Перереквизиттер:

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілгі

“Жеке даму биологиясы” курсының мақсаты қазiргi эмбриология, генетика, биохимия, морфология жетiстiктерiне сүйене отырып онтогенез заңдылықтарын оқыту болып табылады.

Мазмұны

Дәріс: Кіріспе. Жеке даму биологиясы және эмбриология ның даму тарихы мен теория лары.

Тіршілік ұйымдасуының онтогенездік деңгейі. Көпклеткалы организм дердің жалпы сипаттамасы.

Организмнің көбею типтері. Жыныстық көбею. Гаметогенез. Жыныстық жүйелер. Жыныс клеткалары

Репродукциялық (жыныстық) цикл. Ұрықтану. Эмбриондық даму: бөлшектену және бластуляция. Эмбриондық даму: гаструляция және нейруляция.Эмбриондық даму: органогенез және ұлпалар мен органдар қызметінің қалыптасуы. Анамниялардың эмбриондық даму ерекшеліктері. Амниоталардың эмбриондық даму ерекшеліктері. Адам нәрестесінің эмбрион дық (құрсақ ішіндегі) даму ерекшеліктері. Детерминация және индукциялық жүйелер.

Постэмбриондық даму. Метаморфоз. Регенерация. Адамның постэмбриондық дамуы.Қартаю және өлім.
Зертханалық: Кіріспе. Организмдердің жеке даму биологиясы

Организмдердің көбею типтері.Аталық жыныс безі, аталық жыныс клеткасы.Аналық жыныс безі, аналық жыныс клеткасы

Аталық жыныс клеткаларының дамуы немесе сперматогенез

Аналақ жыныс клеткаларының дамуы, оогенез.Репродукциялық немесе жыныс циклы.Ұрықтандыру және ұрықтану.Эмбриогенез, бөліну, гаструляция.Нейруляция

Ұрық жапырақшаларынан әртүрлі мүшелердің пайда болуы

Хордалылар эмбриогенезі.Бауырмен жорғалаушылар эмбриогенезі.Құстар эмбриогенезі.Сүтқоректілер эмбриогенезі.Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері
Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет