Ф 06-32 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


семестр Пәннің аталуыжүктеу 1.8 Mb.
бет7/10
Дата22.09.2017
өлшемі1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   106 семестр

Пәннің аталуы

Құс шаруашылығы. Құс өнідерін өндіру технологиясы.

Қысқартылған атауы
Оқу іс шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

6

Оқытушының Т.А.Ә.

Дәуренбеков Х.Т.

Доцент/оқуытушы

Кандидат

Жұмыс тілі

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі
Оқу түрі/ академиялық сағаттардың саны
Еңбек сыйымдылығы
Кредиттер/ сынақ бірліктері
Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары
Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Мақсаты:

Құс шаруашылығын өркендетудегі ең негізгі мақсат — халықты аса бағалы жұғымды (диеталық) тағамдар: жұмыртқа және құс етімен қамтамасыз ету. Осы бағыттағы құс өсіретін арнайы көсіпорындар ғылыми-техникалық үрдіс негізінде жабдықталған. Құс шаруашылығында қолданылатын тәсілдер мал шаруашылығының басқа салаларында да қодданылады.

Оқу жоспарында 050802—Зоотехния мамандығында бойынша "Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өңдіру технологиясы" курсы арнайы пән болып табылады.

"Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өндіру технологиясы" пәнің оқыту кезінде әрбір студент жануарлар морфологиясы, жануарлар физиологиясы, ауыл шаруашылығы малдарын өсіру және селекция, генетика және биометрия, ауыл шаруашылығы маддарын азықгандыру, зоогигиена және мал шаруашылығы объектілерін жобалау негіздері, акушерлік және көбею биотехнологиясы, мал шаруашылығын механикаландыру және электрлендіру, сонымен қатар ветеринариялық, агрономиялық, экономикалық саладағы пәндермен өзара байланыста оқытылады.Пәннің негізгі мақсаты әрбір студент пәнді оқу кезінде құс шаруашылығының біздің және шет мемлекеттердегі жағдайы мен танысып құстың биологиялық және шаруашылықтық ерекшеліктері оларды экологиялық таза өнім өңціру үшін аз шығын жұмсай отырып тиімді пайдалануМазмұны

Дәрістер: Құс шаруашылығы-мал шаруашылығының бір саласы Оның аса қысқа мерзімінде мейлінше бағалы тағамдар ( құс етін) өндірудегі маңызы. Құстан алынатын өнімдер сипаттамасы Үй құстарының сырт пішіні мен дене құрылысы. Құстың дене бітімі. Оның внімдік бағытка қарай өзгеруі. Құстың жасы мен жынысын айыру. Түлеуі. Дене бітімінің белгілері, олардың күйі мен өнімділігіне байланыстылығы. Құсты дене бітіміне қарай бағалау. Құстың сырт пішіні, оның өлшемдері, индекстері. Құс етін өндіру. Құс тұқымдарын шығару.. Сұрыптау-генетикалық станциясы, асыл тұқымды құс зауыты, репродуктор шаруашьшықтары, бұлардағы жұмыс ерекшеліктері. Маңызы. Дәстүрлі емес құс етін өндіру технологиялары. Инкубатордың негізгі типтік технологиялық көрсеткіштері, оларды жетіддіру. Инкубация кезінде биологиялық бақьшау және оның бақьшау тәсілдері. Мол өнімді құс өсіру үшін толықтырғыш балапандарды өсірудің маңызы. Әртүрлі қүстардың толықтырғыш топтағы балапандарын өсіру мерзімі және уақыты. Күрке тауық етін өндіру технологиясы. Ата-аналық топтарды күтіп-бағу. Құс түрлерінің тұқым куалау қабілетін күшейтуде қоршаған ортаның маңызы. Құс бағу әдістері: торға қамап бағу, торлы еденде, жалпы еденде ұстап бағу жағдайын жақсарту, ауа температурасы, ьшғалдылығы т.б Қазы етін өндіру технологиясы. Құсты азыктандыру ерекшеліктері. Азықтандыру нормасы, азықтандыру түрі және тәртібі, олардың езара байланысы. Құстардың еттілігіне әсер ететін факторлар. Ет өндіру, тұтынушылар талабына сейкес осіру, құсты бордақылау, оның мерзімдері, қүс өсіру қарқынын жедеддету. Тағамдық құс етінің сапасына қойьшатын талаптар, құс етін өндеу. Құс етінің сапасын жақсарту жолдары. Сәнді құстар туралы мәліметтер. Келешекте құс етін өңдіру технологиясын жетіддіру, оның болашағы.Жұмыртқаны терең өңдеу. Құс саңғырығын өңдеу жолдары

Зертханалық, практикалық сабақтар: Техника қауіпсіздігі. Құстың сырт пішінін зерттеу. Құс түрлерін, олардың дене бітімін, құстың жасы мен жынысын айыру. Құс пішіні, оның денсаулығы мен енімділігіне қарай езгеруі. Құстың сырт пішінінің онімдік бағыткд икемделуі. Құсты жұмытркд сапасына құрай бағалау. Тауық жүмытрқдсының морфологиялық құрылысы. Жұмытрқа сапасын сипаттайтын көрсеткіштермен танысу, жұмытрқа сапасын анықтау әдісін игеруі Құс өсіру. Құсқа сақина салу. Сұрыптау есеп қисабы. Құсты шағылыстыру жоспарын жасау. Қораздармен мекиендерді жалпы селекциялық көрсеткіштеріне қарай жұптау. Құсты азықтандыру. Бройлер балапандарына және мекиендерге арнап құрама жем жасау. Құстың өнімділік бағытына, жасына, өндірілетін өніміне кдрай кететін азық шығынын анықтау. Жұмыртқаны инкубаторда салу. Инкубатордағы биологиялық бақылау. Ұрықтың өсіп-өну белгілерін, патологиялық ауытқуларды зерттеу. Тәуліктік балапан, оған белгі салу, сапасын және жынысын анықтау. Балапан өсіру. Оның технологиялық кестесін жасау жөне тадцау. Ересек құстарды бағу. Ай сайын және жьгл бойы өндірілетін жұмыртқаның саны. Жыл басындағы мекиен санына және өр мекиенге шакқаңдағы жүмыртқа саны. Құс қорасының сиымдылығы (проценттік есебімен). Жұмыртқа өндіру технологиясы. Құс фабрикасындағы технологиялық график. Ата-аналық топтың есеп-қисабы. Мекиендердің санын және өңдірістік топтағы толықтыратын балапандар санып есептеп шығару. Бройлер балапандарын өсіру, балапан етін өндіру технологиясы. Зоотехникалық лабораторияда микроклиматтың көрсеткіштерін анықтау Белгілі бір уақытта жүмыс істейтін кәсіпорындардың жыл бойы өндіретін бройлер етін есептеп шығару. Саңғырықты кәдеге асыру жолдары Торда өсірілетін бройлер балапандардың есеп-қисабы. Қораздар мен мекиендерді бірге немесе бөлек өсіру. Ет өндіру технологиясының үлгісін жасау Құсты сою және өңдеу. Құстан алынатын шикізаттар -қауырсын мен мамықты өндеу технологиясы

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Болашақ мамандар - оқу жоспарының бір бөлігін жеке және өз бетімен орындайтын жұмыстар ретінде игеруі тиіс. Өз бетімен орындайтын жұмыстардың негізгі түрі — курстық жоба, оны орындау кезінде әрбір студент зерттеуші-практик тәсілін игереді.

6 семестрПәннің аталуы

М45. Өндірістік іс-тәжірибе

Қысқартылған атауы

ӨІТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Өндірістік іс-тәжірибе, ОБСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

7 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.
Доцент / оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Практикалық - кәсіптік бөлім

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

5 апта

Еңбек сыйымдылығы
Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, ғылыми жаратылыстану және математикалық негіздері пәндері, арнайы мамандандырылған пәндер.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Практиканың негізгі мақсаты: өндірістік жағдайда мал шаруашылығының жеке салаларында, ірі қара мал, жылқы, қой, шошқа, құс шаруашылықтарында өнім өндірумен танысу. Практика кезінде студенттер мал шаруашылығы саласындағы негізгі технологиялық процесстермен, мал тұқымдары мен табын өсірумен, мал өнімдерін өндірудің әртүрлі жүйелерімен танысады.

Оқу – жоспарына сәйкес берілген практика өтілген материалдардан алған білімдерін бекіту үшін қолданылады. Сонымен қатар келесі курстарда өтілетін пәндерді жақсы меңгеру үшін мәліметтер алады.  • практиканың жұмыс бағдарламасында көрсетілген тапсырманы толық орындауға;

  • кәсіп орынында орнатылған ішкі еңбек тәртібіне бағынуға;

  • еңбек қорғау, қауіпсіздік техникасы және санитарлық ережелерді оқып орындауға:

  • курстық жобаға материал жинауға міндетті.

- әртүрлі ауыл шаруашылық малдарының өнімділіктерін, экстерьерін, интерьерін зерттеу әдістерін меңгеру.

- мал мен құстарды азықтандыру, күтіп-бағу, өсірудің тәжірибелік маңыздылығын игеру.

- табынды өз төлінен өсірумен, малдар мен құстардың тұқымдары, ата-енелері және аналық ұялары мен тәжірибе жүзінде танысу.

Өндірістік және диплом алдындағы тәжірибе 3-4 курстарда әртүрлі мен түріндегі шаруашылықтар мен фермаларда ұйымдардың мамандары мен бойынша кафедра оқытушысының жетекшілік жасауы арқылы өтеді.  • мал өсіретін шаруашылықтардың экономикасы және ұйымдастыруларымен танысу.

  • Менеджер-зоотехниктің, зоотехник – селекционердің мал өсіретін шаруашылықтарды ұйымдастыру және іс жүргізу жұмыстарының тәжірибелік машықтарын игеру, ауыл шаруашылық малдарын есепке алу, бонитировкалау, ұрпағының сапасы бойынша бағалауды үйрену.

  • Малдардың өнімділіктерін талдау, азықтарды дайындау мен есепке алу , қажеттіліктерін есепке алу, жас төлдердің өсіп жетілуін есепке алу.

  • Бекітілген диплом тақырыбы бойынша эксперименталдық және т.б. материалдарды жинақтап байланыстыру.

  • Жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін алдын ала апробациялау және оларды өндірісте жүзеге асыруға ұсыныстар енгізуді үйрену.

Мазмұны

Ірі қара мал шаруашылығы, сүт және ет өндіру технологиясы. Ірі қара малдың шаруашылықтық-биологиялық ерекшеліктері. Тұқымдары: Табын өсіру технологиясы Табынды азықтандыру Төл өсіру Сиырларды саууды ұйымдастыру Жоғары сапалы сүт өндіру Малды күту жүйесі Ірі қара мал етін өндіру технологиясы. Сүтті бағыттағы ірі қара шаруашылығында ет өндіру технологиясы (сүтті бағыттағы ірі қара малдың ет өнімділігі). Ірі қара мал етін өндіретін арнаулы кәсіпорындардың жұмысы. Малды өсіп жетілдіру және бордақылау. Етті бағыттағы арнаулы ірі қара мал шаруашылығының технологиясы. Шошқа шаруашылығы, шошқа етін өндіру технологиясы. Шошқаның шаруашылықтық - биологиялық ерекшеліктері. Шошқа етін өндіру технологиясы. Табын өсіру технологиясы. Мегежіндерді азықтандыру және күту. Төл өсіру. Бордақылау технологиясы. Сапалы шошқа етін өндіру. Қой шаруашылығы, жүн және қой етін өндіру технологиясы. Қойдың шаруашылықтық-биологиялық ерекшеліктері, өнімділігі, тұқымдары. Табын өсіру. Төл өсіру. Азықтандыру және күту. Жүн алу технологиясы. Қой етін өндіру. Құс шаруашылығы. Жұмыртқа және ет өндіру технологиясы. Құстың шаруашылықтық-биологиялық ерекшеліктері. Табын өсіру. құстарды өсіру, азықтандыру және бағып күту. Тағамдық жұмыртқа өндіру технологиясы. Құс етін өндіру технологиясы Жылқы және түйе шаруашылығы. Қымыз, жылқы. етін және шұбат өндіру технологиясы. Жылқы, түйенің шаруашылықтық-юиологиялық ерекшеліктері. Тұқымдары, өнімділігі. Табын өсіру. Жылқы және жүйелі азықтандыру және күту технологиясы. Сүт өндіру технологиясы. Ет өндіру технологиясы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Іс-тәжірибе соңында студент күнделікпен бірге 30-40 бет көлемінде жазбаша түрде жетекші оқытушыға іс-тәжірибе есебін тапсырып оны комиссия алдында қорғауы шарт.


4 курс
7,8 семестр

7 семестр

Пәннің аталуы

М11. Экономика және менеджмент

Қысқартылған атауы

Эж/е М.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 7

Оқытушының Т.А.Ә.

Мауленбердиева Г.А.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша тілде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Негізгі пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер–15, практикалық–15, ОСӨЖ–30,СӨЖ–30.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Студент әдебиеттерiмен, оқу құралдарымен, сөздiктермен, компьютермен жұмыс жасай бiлуi қажет.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Мақсаты- болашақ мамандарды қазiргi қоғам өмiрiнiң экономикалық проблемалары мен таныстыру, олардың мемлекетiмiздiң экономикалық саясатын жасауға және оны жүзеге асыруға белсене қатынасу қабiлеттiгiн дамыту. Нәтижесінде студенттерге нақты бiлiм беру және экономикалық заңдар мен категориялардың iс-әрекетiн нарықтық проблемаларын шешуге пайдалана алатын, болашақтағы және ағымдағы экономикалық ситуацияларды бағалай бiлетiн өз еркiмен шешiмдер қабылдай алатын жоғары квалификациялы фундаменталды мамандар дайындау.

Мазмұны

Дәрістер: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің нышандары. Экономикалық құбылыстарды зерттеудегі жүйелік көзқарас. Тауарлы өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. Кәсіпорын капиталының айналымы. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен нысандары Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу.

Практикалық сабақтар: Экономикалық теорияның пәні және әдіс-тәсілдері. Қоғамдық өндірістің негіздері. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы орны. Қоғамдық өндірістің нышандары. Экономикалық құбылыстарды зерттеудегі жүйелік көзқарас. Тауарлы өндірісті ұйымдастыру. Нарықтық шаруашылықтың жалпы сипаттамасы. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері. Бәсеке және монополия. Кәсіпорын капиталының айналымы. Кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері мен нысандары Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер Макроэкономикалық тепе-теңдік. Экономикалық дамудың циклдылығы. Жұмыссыздық пен инфляция экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі ретінде.Мемлекеттік реттеу: мәні, мақсаты, құралдары. Экономикалық өсу.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Нарық жағдайында еркiн iс-әрекет етуге баулу;нарықтық экономиканың механизмiмен таныстыру, студенттердi экономикалық талдау жасауға үйрету7 семестр

Пәннің аталуы

Зооантропонозды аурулар.

Қысқартылған атауы

Зооантр.аурулар.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

7

Оқытушының Т.А.Ә.

Мәмбетәлі О.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі:

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Дәріс – 15, Зертханалық – 15, СӨБЖ – 15, СӨЖ - 45

Оқу түрі/акакдемиялық сағаттардың саны

90/күндізгі

Еңбек сыйымдылығы
Кредиттер/сынақ бірліктері

2

Модуль аясында оқуға қабылдау жағдайлары

Індеттанудың мақсаты мен зерттеу әдістері, инфекция мен инфекциялық аурулардың табиғаты, індет процессінің негізінен даму заңдылығы, індет ошағы және аурулардың ошақтылығы жұқпалы аурулардың аталуы мен жіктелуі, дауалау және сауықтыру шаралары. Бірнеше түлікке ортақ, күйістілердің, жылқының, шошқаның, төлдің, құстың, ет қоректілердің, ара мен балықтың жұқпалы ауруларының анықтамасы. Жүргізілетін індетке қарсы шаралар

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілгі

Студенттерге жануарлардың жұқпалы ауруларының шығу және таралу заңдылықтары,олармен күресу әдістері мен жабдықтары туралы білім беру.Ол дәрігерлік ой қорту жүйесін қалыптастырып,жұқпалы инфекциялық және инвазиялық аурулармен қатар биотикалық және абитикалық факторлардың әсерінен кең таралатын кейбір жұқпайтын аурулардың да байқалу заңдылықтарын айқындайды

Мазмұны

Дәріс: Жалпы індеттану. Індет процессі. Жұқпалы ауруларды дауалау. Сауықтыру шаралары және індет ошағын жою. Жұқпалы ауруларға қарсы емдік-дауалық шаралар. Жұқпалы ауруларға қарсы вет.сан. шаралар. Бірнеше түлікке ортақ аурулар. Күйістілердің аурулары Жылқының аурулары Шошқаның аурулары. Төлдің аурулары. Құстың аурулары. Ит пен терісі бағалы аңдардың аурулары. Араның аурулары. Балықтың аурулары
Зертханалық сабақтар: Топалаңды балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Туберкулезді балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Бруцеллезді балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Аусылды балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Құтырықты балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Ауески балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Лептоспероз балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Лейстериоз балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Пастереллез балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Дерматомикоз балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Шешек балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Сіреспе балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Диарея балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Қарасан балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Лейкоз балау, дауалау, сауықтыру шаралары. Маңқа балау, дауалау, сауықтыру шаралары

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Індеттанулық зерттеу және оның актысын жасау, жұқпалы ауруға індеттанулық диагноз қою, сауықтыру шараларының жоспарын жасау, карантин және шектеу шараларын ұйымдастыру және іске асыруДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет