Ф 06-32 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігібет2/4
Дата19.09.2017
өлшемі1.05 Mb.
#1112
1   2   3   4


4 семестр

Пәннің аталуы

М2. Философия

Қысқартылған атауы

Филос.

Оқу іс-шаралары/оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық сабақтар, СӨЖО, СӨЖ

Семестр

4 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Есиркепова Г.К., Есимова А.Е.

Доцент/оқытушы

Ф.ғ.к., доцент, аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Негізгі пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 30, практикалық сабақтар – 15, СӨЖО – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Мәдениеттану, әлеуметтану, саясаттану, өзін-өзітану, логика, психология

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Өзекті мәселелерге біртұтастық тұрғыдан қарауды қалыптастыру, әр адамда әмбебаптық және жаһандық көлемде ойлау үрдістерін қалыптастыру, студенттің шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыру. Адамның іс-әрекетінің, дүниетанымының, өмірлік мақсат, тілектерінің философиялық негіздерін анықтау. Философияның тарихы мен теориясын оқыту барысында тыңдаушы әлем мен адам, оның өзара қатынасы туралы білімдерді тереңдетіп, негізгі ұғымдармен, ілімдермен танысады.

Мазмұны

Дәрістер: Философия мәдениет феномені хақысында. Философияның мәнін түсіндірмелеудің негізгі типтері. Дүниетаным және философия. Философиялық ой кешу типтері. Көне үнділік мәдениетіндегі философия. Даостық философия және Конфуцийдің ілімі. Антикалық мәдениеттегі философия. Сократ, Платон, Аристотель философиясы. Орта ғасырлық мәдениеттегі философия феномені. Исламдық ортағасырлық мәдениет контекстіндегі арабтық-мұсылмандық философия. Әл-Фарабидің парасат, қоғам, ғылым, кемел адам туралы ілімдері. Қожа Ахмет Яссауидің сопылық ілімі. Жаңа Уақыт мәдениетіндегі батысеуропалық философия. Қазақ мәдениетіндегі философия феномені. XX ғ. – XXI ғ. қарсаңы мәдениеті контекстіндегі батыстық философия. Болмыс философиясы. Философиялық антропология. Эпистемология. Әлеуметтік философия. Мәдениет философиясы. Дін философиясы. Тарих философиясы. Білім философиясы. Оқу-білімнің аксиологиялық аспектілері. Оқу-білімдегі классикалық реализм. Глобалдық мәселелер философиясы.

Практикалық сабақтар: Мәдени-тарихи контекстегі философия. Философия қатаң рационалдықтың идеалы ретінде. Көне үнділік мәдениетіндегі діннің мәртебесі және оның философия қалыптасуы мен дамуына әсері. Көне Қытай мәдениетіндегі философия. «И цзин» шығармаларының негізгі мазмұны. Ренессанс пен Реформация мәдениетіндегі философия. Философия мен теология интеллектуалдық қызметтің негізгі түрлері ретінде. Білімдегі модельдеу. Өмірге бейімделу үшін оқу-білім.Оқу процесінің нәтижелері / Қорытынды бақылау нәтижелері

Дүниеге дұрыс көзқарас қалыптастыру, шығармашылық ойлау қалыптастыру, өзіндік сананы дамыту, өмірдің мәнін түсіну, биік рухани құндылықтарға баулу.


4 семестр

Пәннің аталуы

М3. Мемлекеттік тілде іс жүргізу


Қысқартылған атауы

МТІЖ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақ, ОБСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

1,2 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Жапбарова Г, Сариева Т.

Доцент/оқытушы:

доцент, аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

ПС-45, ОБСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Орта мектеп көлеміндегі қазақ тілінен лексикалық, граматтикалық минимумдары игеру жөніндегі базалық білімнің болуы.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Болшақ маман келесі дағдыларды меңгеруі тиіс.

А) Академиялық, арнаулы публицистикалық және басқа басылымдардан алынған мәтіндерді сыни көзқараспен оқи алу.

Б) Эссе, баяндама, іскери хат, мазмұндама және басқа да түрдегі академиялық және арнайы прозаны сауатты жаза білу.

В) Академиялық, арнайы және әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасай алу.

Г) Академиялық, арнайы және әлеуметтік контекстердегі ауызекі қазақ тілін түсіне алу.

Д) Жоғарыда келтірілген дағдыларды игеру үшін негізгі терминологиялық өзекті меңгеру.Е) Сонымен қатар қазақ тілінің грамматикалық жүйесін меңгеру.

Мазмұны

Қазақ тілін өз дәрежесінде жетік меңгеру әр сабақтағы лексика-грамматикалық тақырып бойынша мұқият дайыдалуды, сөздіктер мен оқулықтарды, оқу құралдарын дұрыс пайдалана білуді қажет етеді. Тілді меңгеру процесі тек оқытушының шеберлігіне ғана байланысты бір жақты процесс емес, сондай-ақ ол бәріннен де бұрын сіздің белсенділігіңізді, ұқыптылығыңызды, пәнге деген жауапкершілігіңізді, қазақ тілін терең меңгеруге деген құштарлығыңызды қажет ететін екі жақты процесс.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Мемлекеттік тілде іс құжаттарын сауатты толтыру.4 семестр

Пәннің аталуы

М6. Шет тілі2

Қасқартылған атауы

ШТ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3-4

Оқытушының Т.А.Ә.

Курбанбаева С.Н.,Ашимова Т.С

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы, оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын тілі,орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практ.- 60сағ., ОСӨЖ-60сағ., СӨЖ –60сағ.

Еңбек сыйымдылығы

180 сағ

Кредиттер /сынақ бірліктері

4 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: қазақ тілі, орыс тілі ,Шетел тілі І,

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

«Шетел тілі» пәнін оқытудың мақсаты қарым –қатынас жасаудың 4 түрін (оқу, жазу,сөйлеу,жазу) қолдана отырып,мамандардың кәсіби аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет тілінде қарым-қатынас жасау.

Мазмұны

Практикалық сабақ ағылшын тілін оқуды жалғастырушы топтарға қарастырылған, -онда төмендегі сұрақтар қаратырылады:ағылшын/неміс тілдерінің терминологиялық лексикасы. Тілдің ғылыми стилінің морфологиясы. Тілдің ғылыми стилінің синтаксисі. Тезистер. Реферат түрлері. Эссе. Баяндама.

Оқу жұмысының нәтижелері/ытынды бақылау түрлері

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.


4 семестр

Пәннің аталуы

Гидравлика

Қасқартылған атауы

Гидравлика

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

4

Оқытушының Т.А.Ә.

Аубакирова Ф.Х.

Доцент / оқытушы:

аға оқытушы

Жұмыс тілі

Русский, казахский

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базовая дисциплина, обязательный компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекции-15, практикалық-15, зертханалық -15, ОСӨЖ -45, СӨЖ -45

Еңбек сыйымдылығы

135 часов

Кредиттер /сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиті: жалпы физика курсын, техникалық механиканы, математиканы, информатика, сызба геометрия және инженерлік графика

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

Гидравлика заңдарын қолданып нүктедегі қысымды, жазық және қисық беттерге түсетін қысым күшін анықтап, Бернулли теңдеуін қолданып түрлі есептерді шешіп үйрену. Ұзын және келте құбырлардағы тегеуріннің шығындарын есептеу тәсілдерін меңгеру. Ашық арналардағы және құбырлар мен аппараттардағы гидромеханикалық құбылыстардың ұқсастығын зерттеп процестерді модельдеу жолдарын үйрену.

Мазмұны

Лекции:

Гидравлика пәні және оның дамуының тарихы. Гидростатикалық қысым және оның қасиеттері. Сұйықтың тыныштық күйінің дифференциалдық теңдеулерi /Эйлер теңдеулері/. Гидростатиканың негiзгi теңдеуi. Еркін бағытталған жазық беттерге түсірілген гидростатикалық қысым күшi. Қысым орталығы. Қисық сызықты /цилиндрлі/ беттерге әсер ететін қысымды есептеу. Ағынның гидравликалық элементері. Идеал сұйық ақпаның қалыптасқан қозғалысы үшін Бернулли теңдеуi. Ағынның қалыптасқан қозғалысы үшін Бернулли теңдеуi. Қалыптасқан қозғалыстағы тұтқырлы сұйық ақпа үшін Бернулли теңдеуі. Гидравликалық кедергілер түсініктемесі: арын шығындарының түрлері /жегілікті және бойлық/. Жергілікті кедергілер, олардың негізгі түрлері. Сұйықтың бiрқалыпты қозғылысының негiзгi теңдеуi. Сұйық қозғалысының режимдері. Дарси коэффициенті. Тұрбулентті қалыптасқан сұйық қозғалысының бойлық арын шығыны. Тұрақты тегеурінді сұйықтың тесiктен ағып шыгуы. Қоңдырмалар арқылы судың ағып шығуы. Құбырдың гидравликалық есебі. . Гидравликалық соққы.Практиқалық сабақтар:

Сұйықтардың физикалық қасиеттері. Гидростатиканың негізгі теңдеуі. Еркін рналасқан жазық беттерге түсірілген қысым күші. Қысым орталығы.Қисық сызықты /цилиндрлі/ беттерге түсірілген қысым қүші. Қысым орталығы.Үзіліссіздік заңы. Орташа жылдамдық. Тәжірибелік есептерді шешуге Бернулли теңдеуін қолдану.Жергілікті кедергілер және тегеуіріннің шығындары. Қалыптасқан сұйық қозғалысының бойлық арын шығыны. Бірқалыпты сұйық қозғалысының негізгі теңдеуі.Ағынның қозғалыс тәртіптері. Рейнольдс критериі. Дарси-Вейсбах формуласы. Гидравликалық үйкеліс коэффициенті. Тесіктен және саптамадан судың ағып шығуы. Құбырлардың гидравликалық есебі. Гидравликалық соққыЗертханалық сабақтар:

Сұйықтың қозғалысының жылдамдығын өлшеу. Бернулли теңдеуін зерттеу. Құбырдағы үйкелiс коэффициентін тәжірибе арқылы анықтау. Құбырдағы ағынның тәртібін зерттеу. Сұйықтың тесіктен ағуы. Сұйықтың қондырма құбырша арқылы ағуы. Құбырдағы тегеуіріннің жергілікті шығындарынның коэффициенттерін анықтау.Оқу жұмысының нәтижелері/ытынды бақылау түрлері

Сұйық заттардың қимылсыздығы мен қозғалысының заңдарын біліп мамандыққа қатысты инженерлік есептеу шығарып үйрену.
4 семестр

Пәннің аталуы

Гидрология

Қасқартылған атауы

Гидрология

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, СОӨЖ,СӨЖ

Семестр:

4

Оқытушының Т.А.Ә.

Тасболатов Қ.О.

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базовая дисциплина

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Лекция – 30, лабораториялық -15 СОӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы –135

Кредиттер /сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Өзен ағынының факторы және түзілу заңдылықтары, өзен және көл режимдері; суағарлар мен суаттардың негізгі гидрологиялық сипаттамаларын өлшеу мен анықтаудың әдістері мен техникалық құралдары.

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

Пән курсы жан-жақты жүргізіледі, мұнда жалпы құрлықтағы гидрология, гидрометрия, су деңгейлері тереңдіктері, су ағынының жылдамдығы, гидрологиялық есептеулер, болжамдар, жылдық ағын. Төменгі ағын.

Мазмұны

Лекциялар: Кіріспе. Гидрология пәні оның басқа пәндермен байланысы. Гидрологияның халық шаруашылығында дамуы. Табиғатта су айналымы. Өзен алқаптарының тепе-теңдігі. Атмосфералық жауын-шашындар. Жауын-шашындардан территориялар бойынша таралуы. Булану. Булануды есептеу. Өзен жүйесі. Өзеннің бойлық және көлденең қималары. Өзеннің қоректенуі. Өзендердің мұздық режимі. Өзен суының қатуы. Су эрозиясының жалпы мағлұматтар. Су қоюлығы. Көлдер және батпақтар. Батпақтардың гидрологиялық ерекшеліктері. Су деңгейлері. Гидрологиялық бекеттер. Су өтімдері. Су өтімдерін анықтау. Мұздық құбылымтар. Тасымдылар ағыны және өтімі. Су кадастры.

Практикалық сабақтар: Өзен алқаптарының су тепе-теңдігі. Өзен алабына шашындардың орташа көлемдерін анықтау. Өзен аңғары мен арнасы. Өлшенген су деңгейлерін өңдеу. Гидрологиялық су деңгейлерін өлшеу. Қалқыма тасымалдаулардың өтімін және көлемін анықтау.

Оқу жұмысының нәтижелері/ытынды бақылау түрлері

Су жөнінде, ауыз су , суармалы суды және бетінде қалай пайда болуын, оларды қалай пайдалагуы оқып үйрену.

Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет