Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011Дата10.03.2018
өлшемі260.47 Kb.
#20493
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 И ВКГТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

__________МКФ деканы м.а.


______________Дудкин М.В.

___________________2012 ж.МАШИНА ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Силлабус


ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН


Силлабус

Мамандық: 5В07120 «Машинажасау»

Оқу түрі: Күндізгі

Курс: 3


Семестр: 6

Кредит саны:3

Сағат саны:135

Дәрістер: 30

Зертханалық сабақтар: 15

СОӨЖ: 45


СӨЖ: 45

Емтихан: 4семестр

Өскемен

Усть-Каменогорск2012

Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде 3. 08.338-2006 «Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасында дайындалып 5В071200 «Машинажасау» мамандығындағы студенттерге арналған.

«Машинажасау және құрылымдық металдар технологиясы» кафедрасының отырысында қаралып бекітілген.
Кафедра меңгерушісі м.а. Қомбаев Қ.Қ.
№____ хаттама ______________2012ж.

Машинажасау және көлік факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға Құрманова Д.Т.
№____ хаттама ________________2012ж.

Дайындады

«МжҚМТ» кафедра оқутушысы Құрманғалиев Т.Б.

Норма бақылаушы Тютюнкова Т.В.

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Машинажасау және құрлымдық материалдар технологиясы» кафедрасы, Машинажасау және көлік факультеті (____дәрісхана)

Пән жүргізетін оқытушы: Кұрманғалиев Т.Б.

Жұмыс телефоны: 53-65-95

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.

1 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
1.1 ОҚЫЛАТЫН ПӘНГЕ СИПАТТАМА

«Машина жасау технологиясы» студенттерді жоғары сапалы, заманға сай құралмалы материалдар алу әдісімен таныстырады,машина жасау өндірісіндегі бөлшектерді өңдеу технологиялық үдерісінің теориялық негізімен таныстырады. Студенттерді өз бетінше катологтармен, оқу құралымен, ғылыми технологиялық, библиографикалық патентті әдебиеттермен жұмыс істеуді үйретеді. Бұл пән машина жасау туралы айқын түсінік береді.


1.2 Пәнді оқытудағы мақсат

Бөлшектер мен заттарды пішінге келтірудің әдістерінің технологиясын білу қажет. Бөлшектер мен заттарды пішінге келтірудің: құю, қысыммен өңдеу, пісіру, кесумен өңдеу, электрофизикахимиялық өңдеудің негізгі әдістерінің технологиясын білу қажет,сонымен қоса металды, композициялық және метал емес құрлымды материалдардың негізін қасиетін білу қажет.


1.3 Пәнді оқытудың міндеттері

Студент өз еркімен технологиялық үдерістерді таңдай білу керек: қажетті қондырғы құрал таңдай алуы қажет. Студент құю, қысымымен өңдеу, пісіру, кесумен өңдеу операцияларын өз еркімен орындай алатындай болу керек.


1.4 Пререквизиттар

Пәнді меңгеру үшін студент мектеп бағдарламасы көлемінде техникалық білімдерді білуі тиіс, одан басқа жалпытехникалық пәндерді: «Физика», «Химия», «Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы», «Инженерлік графика», «Жобалау негізі және машин тетіктері» және т.б.


1.5 Постреквизиттар

Студент машинажасау өндірісінің технологиялық үдерістері курсы бойынша алған білімін «Машина өндірісінің технологиясы», «Технолгиялық жабдықты жобалау», «Механикалық құрастыру цехын жобалау негізі», және т.б. арнайы пәндерді оқып үйренуде қолдана алуы тиіс және ғылыми оқулық әдебиеттерімен жұмыс істеу керек.


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбексыйымдылығы, сағ

Ұсынылған әдебиеттер
1

2

3
Дәрістік сабақтарТақырып 1. Негізгі металлургиялық өндіріс.

Металлургияда қолданылатын материалдар,оларды дайындау.

Шойын өндірісі (кендер, оларды балқытуға дайындау, доменді үдеріс)

Болат өндірісінің әдістері (бессемер,томасс,мартенді,оттекті-конверторлы).


2

2.1.1 – 2.1.3
Тақырып 2. Болатты құю, болаттың сапасын арттыру үшін пешсіз өңдеу әдістері.

Түсті металдар өндірісі (алюминий,қорғасын,магни,титан)

Ұнтақты металлургия (олардан ұнтақ және бұйым алу, қолдану аймағы).


2

2.1.1 – 2.1.3Тақырып 3. Құю өндірісі.
Құю өндірісінің теориалық негізі. Негізгі ақаулар және оларды жою әдістері.

Құмды қалыпта құймаларды өндірудің технологиялық үдерісі.


2

2.1.1 – 2.1.3
Тақырып 4. Шойын, болатты және түсті қортпалардың өндірісіндегі балқытылған агрегаты.

Әр түрлі ерітпелерден құйма даярлау технологиясының ерекшелігі.
2

2.1.1 – 2.1.3
Тақырып 5. Құюдың арнайы әдістері. Техникалық үдерістердің талдауы , салыстырмалы мінездеме, қолдану аймағы.

2

2.1.1 – 2.1.3
1

2

3
Тақырып 6. Қысыммен өңдеу.

Металды пластикалық өңдеудегі физикалық негіз. Ыстық және суық өңдеу, ыстық өңдеудегі температуралық аралығы.Металды қыздыру әдістері және қыздыру қондырғылары. Илемдеу, илемдеу сұлбасы, сортаменттік илемдеу профилі.Бос соғылымды әдістері, операциялар, құралдар, қондырғы, қолданылуы.2

2.1.1 – 2.1.3
Тақырып 7. Нығыздау: технология, қондырғы, құрал. Беттік және көлемді қалыптау. Техникалық үдерістер,операциаялар, құрал, қондырғы, қолдану аймағы. Қысыммен өңдеудің арнайы әдістері.


2

2.1.1 – 2.1.3
Тақырып 8. Пластмассадан жасалатын өнімдердің, өндірісінің технологиялық сұлбасы.

2

2.1.1 – 2.1.3
Тақырып 9. Пісіру өндірісінің технологиясы. Үдеріс негізі. Қазіргі кездегі жағдайы, болашақтағы дамуы.

Пісіріп қосудың физикалық негізі, әдістерінің жіктелуі, материалдардың пісірілуге қабілеттілігі.

Пісірудің доғалық әдісі: қолмен, жартылай автоматты, автоматты, флюс астында, қорғалған газдар ортасында.

Пісіру материалдары, құрал, қондырғы.

Балқытып пісірудің арнайы әдісі: электрқожды, электронды сәулелі, лазерлі, оттекті-ацитиленді


2

2.1.1 – 2.1.3
Тақырып 10. Материалды термиялық кесу әдісі (газды,плазмалы-доғалы, электронды-сәулелі, лазерлі)

Пісіру әдісінің механикалық әдісі: ультрадыбысты, үйкеліс арқылы суық және, жарылыс арқылы.2

2.1.1 – 2.1.3
Тақырып 11. Арнайы жабынды жағу әдістері:балқыту және шашу.

Балқымалар және металдардың пісіру және еріту ерекшеліктері: болаттың, шойынның, алюминидің ерітіндісі, магнидің, қалайы, титанның.

Пісіріп қосудың технологиялылығы ішкі жағдай және деформация,негізгі ақаулар және оларды жою әдістері.

Пісіріп қосудың сапасын бақылау.

Ерітінділердің және материалдық жапсыру.


2

2.1.1 – 2.1.3
Тақырып 12. Кесумен өңдеу.

Тетіктердің бетін жоңқамен алу әдісімен пішінге келтірудің ғылыми негізі. Кесу тәртібі және дайындамалармен металдың құрамының әсері.

Құралдар және құрал материалдары.


2

2.1.1 – 2.1.3
1

2

3
Тақырып 13. Металл кескіш қондырғылар: жабдық, кинематикалық сұлба,берілімдер, негізгі есептеу сұлбасы.

Жону топтардың қондырғыларында өңдеу. Бұрғылау және тесу қондырғыларында өңдеу.Ұрғылау және созу қондырғыларында өңдеу.


2

2.1.1 – 2.1.3

Тақырып 14. Жоңғыш және тісті жоңғылау қондырғыларда өңдеу. Майдалау қондырғыларда өңдеу.

Бетті кесу арқылы өңдеу әдісі: жылтырату, үйкеу, жануыштау (хонингование), аса ажарлау.2

2.1.1 – 2.1.3
Тақырып 15. Бетті қысым арқылы өңдеу әдісі: шармен, шығыршықпен, соқышпен т.б.

Кесу үдерісін механикаландыру және автоматтандыру: негізгі ұғымдар, ПБ(пультпен басқаратын) қондырғылар , автоматты желілер,және кешендер.

Металл емес материалдардан жасалған бұйымдарды өңдеу (композит,пластмасса,резеңке)

Электрофизикалық және электрохимиялық өңдеу әдісі (электоискалы,анодтымеханикалық, электрохимиялық және т.б)
2

2.1.1 – 2.1.3
Зертханалық сабақтар
2.1.1 – 2.1.3

Металл мен қорытпалардың құюлу қасиеттерін анықтау(сұйық ақыштық).

2,5-СПК; 2,5-ТМК

2.2.3
Металл мен қорытпалардың құюлу қасиеттерін анықтау(шөгу).

2,5-СПК; 2,5-ТМК

2.2.3
Трансформатордың сыртқы сипаттамасы және оны белгілі тәртіпке келтіру.

2-ТМК

2.2.3
Қолмен доғалы пісірудің өнімділігін, шашырау мен күйіп кету шығының, балқыту және балқыманың коэфициенттерін анықтау.

2-ТМК

2.2.3
Қолмен доғалық пісірудің технологиялық өңдеу үдерісі.

2-ТМК

2.2.3
Газбен пісіру жабдықтары мен технологиясы.

2-ТМК

2.2.3
Электрлі түйістіре пісіру.

2-ТМК

2.2.3
Кескіштің жұмыс бөлігінің геометриясы.

2-СПК

2.2.3
Жону кезінде кесу күшін анықтау.

2-СПК

2.2.3
Металкескіш білдектерінің кинематикалық негізі.

2-СПК

2.2.3
Жону білдегінің құрлысы және оның түрлері.

2-СПК

2.2.3
Жоңғылау білдегінің құрлысы және оның түрлері.
2.2.3
Барлығы

15-СПК; 15-ТМК

1

2

3

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

Металлургиялық өндірістің негізі.

Металлургияда қолданылатын материалдар және оларды дайындау. Шойын өндірісі. Болат өндірудің тәсілдері.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Болатты құю, болаттың сапасын артыру мақсатында пештен тыс өңдеу тәсілдері.

Түсті металлдар өндірісі.

Ұнтақты металлургия.


3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Құю өндірісі.

Құю өндірісінің теориялық негіздері. Негізгі ақаулар және оларды жою тәсілдері.

Құмды қалыпта құйма алудың технологиялық үдерісі.


3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Шойынды, болатты және түсті металлдарды құю өндірісінде қолданылатын, балқыту агрегаттары.

Әр түрлі қорытпалардан жасалатын құймалардың, жасау технологиясының ерекшеліктері. Арнайы құю тәсілдері.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Қысыммен өңдеу.

Металлдарды пластикалық өңдеудің физикалық негіздері. Суықтай және ыстықтай өңдеу, ыстықтай өңдеудің температуралық аралығы.

Металлды қыздыру тәсілдері және қыздыру құрылғылары. Илемдеу. Еркін соғу.


3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Баспалау және сымдау. Табақтық және көлемдік қалыптау. Қысыммен өңдеудің арнайы тәсілдері. Пластмасстан және резеңкеден жасалған бұйымдарды жасау, өндірісінің технологиялық сұлбасы.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Пісіру өндірісінің технологиясы.

Физикалық негізі, тәсілдердің жіктелуі, материалдардың пісірілуі. Пісірудің доғалық тәсілдері: қолмен, жартылай автоматты, автоматты, флюс астында, қорғайтын газдар ортасында.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Балқытып пісірудің арнайы тәсілдері: электр қожды, электронды сәулелі, лазерлі, оттекті-ацетиленді.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Материалдарды термиялық кесудің тәсілдері.

Электр түйіспелі, радио жиілікті, диффузиондық, газбаспалау, ультрадыбысты, үйкеліспен, суықтай, жарылыспен пісіру.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Жабындарды қаптастыру тәсілдері. Әр түрлі металлдарды және қорытпаларды пісіру және балқытып қаптастыру. Ішкі кернеулер және деформация, ақаулар және оларды жою тәсілдері. Сапа басқару. Металдарды және қорытпаларды дәнекерлеу тәсілдері.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.41

2

3

Кесумен өңдеу.

Кесудің физикалық негіздері. Құрал және құралдық материалдар.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Металл кескіш жабдықтары, жіктелуі.

Жону тобының білдектерінде өңдеу.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Жоңғылау, бұрғылау және кеңейжону білдектерінде өңдеу.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Сүргілеу, қашау, тартып өңдейтін және ажарлау білдектерінде өңдеу.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Бөлщектің бетін таза және тазадай өңдеудің арнайы тәсілдері. Металл емес құрлымдық материалдарды өңдеу.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4


45
Студенттің өздік жұмысы

Металлургиялық өндірістің негізі.

Металлургияда қолданылатын материалдар және оларды дайындау. Шойын өндірісі. Болат өндірудің тәсілдері.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Болатты құю, болаттың сапасын артыру мақсатында пештен тыс өңдеу тәсілдері. Түсті металлдар өндірісі.Ұнтақты металлургия.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Құю өндірісі.

Құю өндірісінің теориялық негіздері. Негізгі ақаулар және оларды жою тәсілдері.

Құмды қалыпта құйма алудың технологиялық үдерісі.


3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Шойынды, болатты және түсті металлдарды құю өндірісінде қолданылатын, балқыту агрегаттары.

Әр түрлі қорытпалардан жасалатын құймалардың, жасау технологиясының ерекшеліктері. Арнайы құю тәсілдері.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Қысыммен өңдеу.

Металлдарды пластикалық өңдеудің физикалық негіздері. Суықтай және ыстықтай өңдеу, ыстықтай өңдеудің температуралық аралығы.

Металлды қыздыру тәсілдері және қыздыру құрылғылары. Илемдеу. Еркін соғу.


3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Баспалау және сымдау. Табақтық және көлемдік қалыптау. Қысыммен өңдеудің арнайы тәсілдері. Пластмасстан және резеңкеден жасалған бұйымдарды жасау, өндірісінің технологиялық сұлбасы.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Пісіру өндірісінің технологиясы.

Физикалық негізі, тәсілдердің жіктелуі, материалдардың пісірілуі. Пісірудің доғалық тәсілдері: қолмен, жартылай автоматты, автоматты, флюс астында, қорғайтын газдар ортасында.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.41

2

3

Балқытып пісірудің арнайы тәсілдері: электр қожды, электронды сәулелі, лазерлі, оттекті-ацетиленді.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Материалдарды термиялық кесудің тәсілдері.

Электр түйіспелі, радио жиілікті, диффузиондық, газбаспалау, ультрадыбысты, үйкеліспен, суықтай, жарылыспен пісіру.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Жабындарды қаптастыру тәсілдері. Әр түрлі металлдарды және қорытпаларды пісіру және балқытып қаптастыру. Ішкі кернеулер және деформация, ақаулар және оларды жою тәсілдері. Сапа басқару. Металдарды және қорытпаларды дәнекерлеу тәсілдері.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Кесумен өңдеу.

Кесудің физикалық негіздері. Құрал және құралдық материалдар.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Металл кескіш жабдықтары, жіктелуі.

Жону тобының білдектерінде өңдеу.3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Жоңғылау, бұрғылау және кеңейжону білдектерінде өңдеу.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Сүргілеу, қашау, тартып өңдейтін және ажарлау білдектерінде өңдеу.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4Бөлщектің бетін таза және тазадай өңдеудің арнайы тәсілдері. Металл емес құрлымдық материалдарды өңдеу.

3

2.1.1 – 2.1.3

2.2.1 – 2.2.4


45


  1. Пән тапсырмаларының орындалу және тапсыру кестесі*
Бақылау түрі

Оқудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі


**

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум


Тестілеу


**

Баяндама

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Эссе


Аралық тестілеу


**

Барлығы

*Ескерту: тапсырма түрлері мен ағымдағы бақылаудың мезгілділігі берілетін пәннің өзгешелігіне байланысты дайындалады

 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Негізге әдебиеттер

3.1.1 Технология конструкционных материалов. /Под ред. А.М. Дальского – М.: Машиностроение, 1990.

3.1.2 Технология конструкционных материалов. /Под ред. Г.А. Прейса – Киев: Высшая школа, 1991.

3.1.3 Технология металлов и сварка. /Под ред. П.И. Полухина – М.: Высшая школа, 1977.


 1. Қосымша әдебиеттер

3.2.1 Лахтин Ю.М. и др. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1990, 528 с.: с ил.

3.2.2 Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки./Под ред. П.Г. Петруха – М.: Машиностроение, 1974.

3.2.3 Шакаримов Ш.С. Машинажасау өндірісінің технологиялық үдерістері: Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. / ШҚМТУ. - Өскемен, 2010. - 100 б.

3.2.4 Учебные слайды, плакаты, модели в соответствии с требованиями дисциплины.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары:


 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • егер студентің сабаққа қатысуы 50% тең немесе кем болса, онда ол ағымдық тестілеуге жіберілмейді;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.

4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Конспекті дәрістер

Ауызша сұрау

Коллоквиум

тестілеу

баяндама

Зертханалық жұмыстар

Ағымдағы тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

20

5

5

-

-

10

30

30

100

Рейтинг 2

20

5

5

-

-

10

30

30

100

*Ескерту: Ағымдағы бақылаудың меншікті салмағы және түрі оқылатын пәннің өзгешелігіне байланысты оқытушы зерттеп дайындайды.


Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:
, (1)
мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:
Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет
«МӨТҮ» пәні бойынша қортынды бақылау (емтихан) компьютерде жүргізіледі және жоғарыда көрсетілген бөлімдерінің 20 тестік сұрақтарынан тұрады.Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Лекции: 5 Практические работы: 30 срмп: 15 срм: 75 Экзамен: семестр Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Силлабус «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр»
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет