Физика класс 11 казбет1/4
Дата20.04.2019
өлшемі1.46 Mb.
#106631
  1   2   3   4

Физика класс 11 каз

1_

Егер контурдың индуктивтілігін 2 есе кемітіп, ал сыйымдылығын 8 есе арттырса, ондағы еркін тербелістің жиілігіA) 2 есе артады.

B) 2 есе кемиді.

C) 4 есе артады.

D) 16 есе артады.

E) 4 есе кемиді.

2_

Ғарыш кемесімен байланыс қашықтығын 2 есе арттыру үшін, хабарлағыш қуатынA) 4 есе арттыру керек.

B) өзгертпеу керек.

C) 2 есе азайту керек.

D) 4 есе азайту керек.

E) 2 есе арттыру керек.

3_

Радиоқабылдағыштың тербелмелі контурындағы сигналдың қабылдануы негізделген физикалық құбылысA) модуляция.

B) детектрлеу.

C) энергияның түрленуі.

D) энергияның сақталуы.

E) резонанс.

4_

Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығы 3 мкФ, ондағы максимал кернеу 4 В. Актив кедергі нольге тең деп алғанда, катушканың магнит өрісінің максимал энергиясыA) 3,5·10-5 Дж.

B) 2,3·10-4 Дж.

C) 2,2·10-4 Дж.

D) 2,4·10-5 Дж.

E) 1,5·10-5 Дж.

5_

Индуктивтілігі 3 Гн катушкадан тұраќты электр тогы өтеді. Бұл тізбектегі ток күші 4 А болса, магнит өрісінің энергиясыA) 6 Дж.

B) 36 Дж.

C) 24 Дж.

D) 12 Дж.

E) 48 Дж.

6_

Ішінде еркін электромагниттік тербелістер бола алатын ең қарапайым жүйе -A) тұрақты ток генераторы.

B) транзисторлы генератор.

C) дыбыс зорайтқыш.

D) электродинамикалық микрофон.

E) тербелмелі контур.

7_

Индуктивтілігі 10 мГн катушкадан сыйымдылығы 1 мкФ конденсатордан тұратын тербелмелі контурдың конденсаторын 200 В-қа дейін зарядтағанда контурда пайда болатын ең үлкен ток күшіA) 1 А

B) 0,5 А


C) 4 А

D) 3 А


E) 2 А

8_

Тербелмелі контурдағы еркін тербелетін зарядтың ең үлкен мәні 1 мкКл, ал ең үлкен ток күші 10 А. Контурдағы тербеліс жиілігіA) ≈ 5 МГц

B) ≈ 0,8 МГц

C) ≈ 1,6 МГц

D) ≈ 3,2 МГц

E) ≈ 10 МГц

9_

Конденсатор сыйымдылығы 10 пФ тербелмелі контурдағы кернеудің әсерлік мәні 100 В болса, тербелмелі контурдың толық энергиясыA) 1 пДж

B) 0,1 мкДж

C) 0,1 пДж

D) 0,1 мДж

E) 1 мкДж

10_


Индуктивтілігі L катушкадан сыйымдылығы С конденсатордан тұратын тербелмелі контурдағы кернеудің ең үлкен мәні Um болса, контурдағы ең үлкен ток күші

A)

B)

C)

D)

E)

11_

Индуктивтігі 1,5 × 10-3 Гн және сыйымдылығы 6 × 10-9 Ф болатын идеал тербелмелі контурда 1 × 104 электромагниттік тербелістер жасайтын уақыт аралығыA) 0,3p с

B) 0,03p с

C) 0,06p с

D) 0,6p с

E) 0,01p с

12_


Томсон өрнегі

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

13_

Электр зарядының уақытқа тәуелді өзгерісі: q=3,510-5cos4πt. Тербелістің периодыA) 4 с.

B) 3,50 с.

C) 3,14 с.

D) 12,56 с.

E) 0,5 с.

14_


Тербелмелі контурдағы катушканың индуктивтігін 4 есе арттырса, ондағы тербеліс периоды

A) 4 есе артады.

B) 2 есе артады.

C) өзгермейді.

D) 2 есе кемиді.

E) 4 есе кемиді.

15_

Параметрлері бірдей екі контурдағы конденсаторларды, ЭҚК-тері әр түрлі екі батареядан зарядтаған кезде оларда пайда болатын еркін тербелістердің айырмашылығыA) жоқ, өйткені контурдың параметрлері бірдей.

B) тербеліс жиіліктері әр түрлі.

C) амплитудалары әр түрлі.

D) жоқ, өйткені конденсаторлардың сыйымдылықтары бірдей.

E) тербеліс периодтары әр түрлі.

16_


Тербелмелі контурдағы катушка индуктивтілігін 4 есе арттырғанда, оның жиілігі

A) өзгермейді.

B) 2 есе кемиді.

C) 2 есе артады.

D) 4 есе кемиді.

E) 4 есе артады.

17_

Тербелмелі контурдағы конденсатор сыйымдылығын 4 есе кеміткенде оның жиілігіA) 2 есе артады.

B) 4 есе кемиді.

C) 4 есе артады.

D) 2 есе кемиді.

E) өзгермейді.

18_


Контурдағы конденсаторды сыйымдылығы екі есе үлкен конденсатормен ауыстырғанда, еркін тербелістердің периоды

A) есе кемиді.

B) есе артады.

C) 2 есе кемиді.

D) 2 есе артады.

E) өзгермейді.

19_

Тербелмелі контур катушкасының индуктивтілігі тұрақты болса, конденсатордың сыйымдылығын 4 есе арттырса, контурдағы еркін электр тербелістерінің периодыA) 4 есе артады.

B) 2 есе кемиді.

C) 2 есе артады.

D) 4 есе кемиді.

E) өзгермейді.

20_


Катушканың индуктивтілігі мен конденсатордың электр сыйымдылығын 2 есе арттырғанда, тербелмелі контурдағы еркін электр тербелістерінің периоды

A) 2 есе кемиді.

B) өзгермейді.

C) 4 есе артады.

D) 4 есе кемиді.

E) 2 есе артады.

21_

Толқын ұзындығы 300 м радиотолқындар шығаратын ашық тербелмелі контурдың тербеліс периоды (с = 3∙108 м/с)A) 5 мкс.

B) 1 мкс.

C) 3 мкс.

D) 4 мкс.

E) 2 мкс.

22_


Тербелмелі контурдағы конденсатордың заряды амплитудалық мәнінің жартысына тең болатын уақыт (Заряд косинус заңымен өзгереді)

A)

B)

C)

D)

E)

23_

Айнымалы ток тізбегінде индуктивтілігі 16 мГн катушка және сыйымдылығы 2,5 мкФ конденсатор бар. Резонанс туғызатын токтың циклдік жиілігіA) 5·104 рад/с.

B) 5·10-3рад/с.

C) 4·103 рад/с.

D) 4·104 рад/с.

E) 5·103 рад/с.

24_


Жиілігі 400 Гц айнымалы ток тізбегіне индуктивтілігі 0,1 Гн катушка қосылған. Осы тізбекте резонанс болу үшін оған жалғанатын конденсатор сыйымдылығы

A) ≈ 2,0 мкФ.

B) ≈ 1,8 мкФ.

C) ≈ 1,2 мкФ.

D) ≈ 1,6 мкФ.

E) ≈ 1,4 мкФ.

25_

Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатор зарядының өзгеру заңдылығы: q=44·10-4 cos ωt. Кернеудің амплитудалық мәні 220 В болған кездегі конденсатордың сыйымдылығыA) С=20 мкФ.

B) С=23 мкФ.

C) С=22 мкФ.

D) С=21 мкФ.

E) С=19 мкФ.

26_


Актив кедергісі өте аз катушка жиілігі 50 Гц айнымалы ток тізбегіне қосылған. Кернеу 125 В және ток күші 2,5 А болса, катушканың индуктивтігі

A) ≈ 0,12 Гн.

B) ≈ 0,13 Гн.

C) ≈ 0,16 Гн.

D) ≈ 17 Гн.

E) ≈ 0,14 Гн.

27_

Жиілігі 500 Гц айнымалы ток тізбегіне индуктивтілігі 10 мГн катушка қосылған. Тізбекте резонанс басталу үшін конденсатордың қажетті сыйымдылығыA) 10 мкФ.

B) 6 мкФ.

C) 8 мкФ.

D) 12 мкФ.

E) 4 мкФ.

28_


Суретте келтірілген гармоникалық тербелістің циклдік жиілігі

A)

B)

C)

D)

E)

29_

Индуктивтілігі 4 Гн катушкадан және электр сыйымдылығы 9 Ф конденсатордан тұратын тізбектегі резонанстық жиілік n0A) Гц.

B) Гц.

C) Гц.

D) 12p Гц.

E) Гц.

30_


Индуктивтігі 9 Гн катушкадан және электр сыйымдылығы 4 Ф конденсатордан тұратын контурдағы меншікті тербелістердің Т периоды

A)

B)

C)

D)

E)

31_

Контурдың индуктивтілігі 3 есе азайса, тербеліс жиілігіA) 3 есе артады.

B) есе артады.

C) есе азаяды.

D) өзгермейді.

E) 3 есе азаяды.

32_


Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығын 4 есе арттырды. Радиоқабылдағыш қабылдайтын толқынның ұзындығы

A) өзгермейді.

B) 4 есе артады.

C) 4 есе азаяды.

D) 2 есе артады.

E) 2 есе азаяды.

33_

Тербелмелі контурдағы катушканың индуктивтілігін 4 есе арттырды. Радиоқабылдағыш қабылдайтын толқынның ұзындығыA) өзгермейді.

B) 4 есе артады.

C) 2 есе артады.

D) 4 есе азаяды.

E) 2 есе азаяды.

34_


Катушка индуктивтілігін 4 есе арттырып, конденсатордың электр сыйымдылығын 2 есе кемітсе, тербелмелі контурдағы еркін электр тербелістерінің жиілігі

A) есе кемиді.

B) 2 есе кемиді.

C) 4 есе артады.

D) есе артады.

E) 2 есе артады.

35_

Тізбекке сыйымдылығы 2 мкФ конденсатор, индуктивтілігі 0,5 Гн катушка қосылған. Тізбектің резонанс болатын циклдік жиілігіA) =10 рад/с.

B) =0,1 рад/с.

C) =109 рад/с.

D) =103 рад/с.

E) =106 рад/с.

36_


Айнымалы ток тізбегінің кернеуі 100 В, ток күші 2 А болса, оның актив кедергісі

A) 50 Ом.

B) 200 Ом.

C) 0,02 Ом.

D) 314 Ом.

E) 6,28 Ом.

37_

Айнымалы ток кернеуінің өзгеру заңдылығы: u=110cos50πt. Кернеу тербелісінің периодыA) 110 с.

B) 50 с.


C) 0,04 с.

D) 157 с.

E) 3,14 с.

38_


Тербелмелі контурдың катушкасының ішіне темір өзекше енгізсе электромагниттік тербелістің жиілігі

A) артады

B) кемиді, кейін артады

C) өзгермейді

D) кемиді

E) артады, кейін кемиді

39_

Тізбектегі токтың максимал мәні 5 А болса, оның әсерлік мәніA) 5 A.

B) 3,5 A.

C) 7,1 A.

D) 10 A.

E) 12 A.

40_


Егер контурдағы конденсатордың сыйымдылығы C=50 мкФ, циклдік жиілігі 5000 рад/с болса, онда индуктивтілігі

A) 7∙10-4 Гн.

B) 9∙10-4 Гн.

C) 8∙10-4 Гн.

D) 6∙10-4 Гн.

E) 5∙10-4 Гн.

41_

Контурдың сыйымдылығы да, жиілігі де 3 есе артты. Контурдың индуктивтілігіA) 3 есе артты.

B) 9 есе артты.

C) 9 есе кеміді.

D) 27 есе кеміді.

E) 27 есе артты.

42_


Конденсатордың сыйымдылығы артқанда, оның сыйымдылық кедергісі

A) артады

B) әр түрлі шамаға ие болады

C) өзгермейді

D) кемиді

E) нөлге тең болады

43_

Электромагниттік толқын кезінде тербелетін шамаларA) заряд.

B) векторы.

C) және векторлары.

D) ортаның молекулаларының концентрациясы.

E) векторы.

44_


Электромагниттік толқынның таралу бағыты

A) оң бұрғы ережесімен анықталады.

B) оң зарядтың қозғалу бағытымен анықталады.

C) векторының бағытымен анықталады.

D) векторының бағытымен анықталады.

E) сол қол ережесімен анықталады.

45_

Электромагниттік толқындарды шығару үшін зарядталған бөлшектерA) тұрақты жылдамдықпен қозғалуы керек.

B) үдеумен қозғалуы керек.

C) спираль бойымен қозғалуы керек.

D) тұйық траекториямен қозғалуы керек.

E) тыныштықта болады.

46_


Электромагниттік толқын көзінің тербеліс периоды 10-6 с. Толқын ұзындығы (с = 3108 м/с)

A) 10-6 м

B) 300 м

C) 310-2 м

D) 3010-12 м

E) 106 м

47_

"Восток" космос кораблі бортына орнатылған хабарлағыш 20 МГц жиілікте жұмыс істеген. Ол шығаратын радиотолқындардың ұзындығы мен периоды (с=3∙108 м/с)A) 6 м; 4·108 с.

B) 8 м; 5·10-7 с.

C) 10 м; 5·106 с.

D) 12 м; 4·106 с.

E) 15 м; 5·10-8 с.

48_


Тербелмелі контурдағы катушканың индуктивтілігі 0,2 Гн, ал ток күшінің тербеліс амплитудасы 40 мА. Ток күшінің лездік мәні амплитудалық мәнінен 2 есе кем болса, катушканың магнит өрісі энергиясы

A) 35 мкДж.

B) 40 мкДж.

C) 20 мкДж.

D) 10 мкДж.

E) 30 мкДж.

49_

Жиілігі 2 МГц электромагнитті толқын, біртекті ортада км/с жылдамдықпен тарайды. Толқын ұзындығыA) 120 м.

B) 480 м.

C) 200 м.

D) 48 м.


E) 150 м.

50_


Біртекті ортада км/с жылдамдықпен тарайтын толқын ұзындығы 40 м. Толқынның вакуумдегі жиілігі

A) 1,5 МГц.

B) 1 МГц.

C) 3,5 МГц.

D) 5 МГц.

E) 4 МГц.

51_

Электромагниттік толқынның вакуумдегі ұзындығы 60 м, ал біртекті ортада 40 м. Электромагниттік толқынның біртекті ортада тарайтын жылдамдығы ( м/с)A) м/с.

B) м/с.

C) м/с.

D) м/с.

E) м/с.

52_


Вакуммнен біртекті ортаға өткенде электромагниттік толқынның

A) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы кемиді.

B) жиілігі кемиді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы өзгермейді.

C) жиілігі кемиді, жылдамдығы өзгермейді, толқын ұзындығы артады.

D) жиілігі артады, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы өзгермейді.

E) жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы кемиді.

53_

Тербелмелі контур электр сыйымдылығы C = 0,1 нФ конденсатордан және индуктивтілігі L = 0,4 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқынның тербеліс жиілігіA) 796 кГц.

B) 103 кГц.

C) 943 кГц.

D) 456 кГц.

E) 840 кГц.

54_


20 МГц жиілікте жұмыс істейтін радиоқабылдағыш толқынының ұзындығы (с = 3∙108 м/с)

A) 150 м


B) 20 м

C) 1,5 м


D) 15 м

E) 200 м


55_

20 МГц жиілікте жұмыс істейтін радиоқабылдағыш толқынының периоды

A) 510-8 с

B) 0,2 с


C) 2 10-8 с

D) 5102 с

E) 0,05 с

56_


30 м толқын ұзындығында жұмыс жасайтын радиоқабылдағыш толқынының периоды (с= 3∙108 м/с)

A) 5 с


B) 310-6 с

C) 10-7 с

D) 1,510-5 с

E) 103 с

57_

30 м толқын ұзындығында жұмыс жасайтын радиоқабылдағыш толқынының жиілігі (с = 3∙108 м/с)A) 3106 Гц

B) 9106 Гц

C) 108 Гц

D) 1 МГц


E) 10 МГц

58_


Электр тербелісінің периоды 10-6 с болатын радиоқабылдағыш толқынының ұзындығы (с= 3∙108 м/с)

A) 15 м.


B) 30 м.

C) 310-4 м.

D) 10 м.

E) 300 м.

59_

Радиоқабылдағыш антеннасының қызметіA) Барлық электромагниттік толқындарды қабылдайды.

B) Таңдалған сигналды күшейтеді.

C) Жиілігі сәйкес барлық толқындарды бөліп алады.

D) Барлық толқындарды қабылдап және қажеттісін бөліп алады.

E) Электромагниттік толқыннан модуляцияланған сигналды бөледі.

60_


Жоғарғы жиілікті тербеліске модуляцияның қолданылуы

A) төменгі жиілікті тербелістерді алыс қашықтыққа жеткізу үшін.

B) төменгі жиілікті сигналды бөліп алу үшін.

C) сәуле шығару тығыздығын арттыру үшін.

D) сигналды күшейту үшін.

E) сәуле шығару энергиясын арттыру үшін.

61_

Жоғарғы жиілікті тербелісті детектрлеу процесінің мәні –A) қабылданатын сигналды күшейту.

B) жоғарғы және төменгі жиілікті тербелістерді қосу.

C) жоғарғы жиілікті модуляцияланған сигналдан төменгі жиілікті тербелісті бөліп алу.

D) төменгі жиілікті тербелістерді алыс қашықтыққа жіберу.

E) сәуле шығару тығыздығын арттыру.

62_


Электромагниттік толқындарды шығару және қабылдау үшін ашық тербелмелі контурдың қолданылу себебі

A) ашық тербелмелі контур сигналды күшейтеді.

B) жабық тербелмелі контурдың меншікті тербеліс жиілігі үлкен.

C) жабық тербелмелі контурдың кедергісі үлкен.

D) ашық тербелмелі контур төменгі жиілікті сигналды бөледі.

E) ашық тербелмелі контур электромагниттік толқындарды жақсы шығарады және қабылдайды, себебі электромагниттік өріс контур маңындағы кеңістікті түгел қамтиды.

63_

Телестанцияның әсер ету аймағы көкжиек жазықтығымен шектелу себебіA) телеорталықтар ультрақысқа толқында жұмыс жасайды. Бұл толқындар жер бетін айналмайды.

B) әсер ету аймағын аттыру үшін таратушы антеннаны биіктету керек.

C) телевизиялық толқындар күшті шашырайды.

D) телевизиялық толқындар әр түрлі заттарда жақсы жұтылады.

E) әдетте таратқыш қуаты онша үлкен болмайды.

64_


Берілген электромагниттік сәулелерді толқын ұзындықтарының өсу ретімен орналастырыңыз.

1. Көрінетін жарық.

2. Ультракүлгін сәуле.

3. Инфрақызыл сәуле.

4. Радиотолқын.

5. Рентген сәулесі.

A) 1-3-5-4-2

B) 1-2-3-4-5

C) 5-4-3-2-1

D) 5-2-1-3-4

E) 2-5-3-4-1

65_


Берілген электромагниттік сәулелерді тербеліс жиіліктерінің өсу ретімен орналастырыңыз.

1.Радиотолқын.

2.Рентген сәулесі.

3.Көрінетін жарық.

4.Инфрақызыл сәуле.

5.Ультракүлгін сәуле.

A) 1-5-2-4-3

B) 2-3-1-5-4

C) 5-4-3-2-1

D) 1-2-3-4-5

E) 1-4-3-5-2

66_


Детекторлы радиоқабылдағышта детектор міндетін атқарушы –

A) сыйымдылығы айнымалы конденсатор.

B) индуктивтік катушка.

C) қабылдаушы антенна.

D) жартылай өткізгішті диод.

E) сыйымдылығы тұрақты конденсатор.

67_

Жіберілген сәуле нысанадан шағылған соң 0,2 мс-тан кейін қабылданса, нысананың радиолокатордан қашықтығы (с = 3∙108 м/с)A) 2103 м

B) 150 км

C) 30 км

D) 6 км


E) 6104 м

68_


Радиолокаторда қолданылатын тербеліс

A) модуляцияланған.

B) төменгі жиілікті.

C) детектрленген.

D) аса жоғарғы жиілікті.

E) механикалық.

69_

Космостық байланыс үшін қолданылатын радиотолқын –A) ұзын толқын.

B) ультрақысқа толқын.

C) төменгі жиілікті толқын.

D) ультрадыбыс.

E) орташа толқын.

70_


Телехабар үш физикалық процестен тұрады:

1.Электрлік сигналды байланыс каналы арқылы жіберу;

2.Электрлік сигналды оптикалық кескінге айналдыру;

3.Оптикалық кескінді электрлік сигналға айналдыру.

Осы процестердің дұрыс реті

A) 2-1-3


B) 2-3-1

C) 1-2-3


D) 3-2-1

E) 3-1-2


71_

Радиоқабылдағышта жиілігі жоғары модуляцияланған тербелістерден дыбыстікіндей жиілігі бар сигналды бөліп алу –

A) амплитудалық модуляция.

B) дыбыс сигналын электр сигналына айналдыру.

C) детектрлеу.

D) электр сигналын дыбыс сигналына айналдыру.

E) резонанс.

72_


Радиотелефон байланысында дыбыс толқынындағы ауа қысымының тербелісін дәл сондай электр тербелісіне айналдыратын құрал –

A) катушка.

B) конденсатор.

C) микрофон.

D) диод.

E) антенна.

73_

Радиолокатардан жіберілген сигнал 0,0002 с-тан кейін қайтадан оралады. Нысанаға дейінгі ара қашықтық (с = 3·108 м/с)A) 20 км.

B) 30 км.

C) 60 км.

D) 110 км

E) 150 км.

74_


Радиолокациялық станциядан жіберілген импульс ұзақтығы 1 мкс. Локатордың нысананы барлау қашықтығы (с = 3·108 м/с)

A) 150 м.

B) 5 км.

C) 500 м.

D) 100 м.

E) 1 км.


75_

1 с уақытта 30 км қашықтықтағы нысанаға түсу үшін радиолокатор жіберетін импульстер саны (с = 3·108 м/с)

A) 300.

B) 5000.


C) 50.

D) 2000.


E) 10000.

76_


Радиолокация станциясынан жіберілген импульс ұзақтығы 0,5 мкс.

Импульс қуаты 90 кВт болса, онда бір импульстің энергиясының мәні

A) 14 кДж.

B) 45 мДж.

C) Дж.

D) 0,55 МДж.

E) Дж.

77_


1500 кГц жиілікпен жұмыс жасайтын радиостанция генераторы контурының сыйымдылығы 400 пФ. Контур индуктивтілігі (1пФ = 10-12 Ф)

A) ≈30 мГн.

B) ≈6 мкГн.

C) ≈20 мГн.

D) ≈0,4 Гн.

E) ≈30 мкГн.

78_

Радиостанция генераторы контурының сыйымдылығы 0,2 нФ, индуктивтілігі 8 мкГн. Станциядан шығарылған толқын ұзындығы (с = 3·108 м/с)A) 23 м.

B) 344 м.

C) 120 м.

D) 10 м.

E) 75,4 м.

79_


Радиостанция ұзындығы 40 м болатын толқын шығарады. Станция генераторының тербелмелі контурының индуктивтігі 100 мкГн болса, оның сыйымдылығы (с = 3·108 м/с; 1пФ = 10-12 Ф)

A) ≈ пФ.

B) ≈4 мкФ.

C) ≈4,4 пФ.

D) ≈ Ф.

E) ≈200 нФ.

80_

Радиостанция ұзындығы 400 м толқын шығарады. Станцияның жұмыс жасау жиілігі (с = 3·108 м/с)A) 340 кГц

B) 400 МГц.

C) 1,25 МГц.

D) 0,75 МГц.

E) Гц.

81_


Кеме радиолокаторының сигналы жартастан шағылып 2
Каталог: upload -> iblock -> 46a
iblock -> 2016 жылғы 1-30 қыркүйек аралығында дсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша комитеті жариялаған хабарламалар тізімі
iblock -> 7 қазан күні сағат 17: 00-де Қр тұңғыш Президент аудиториясында Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолжақсыновтың шығармашылық кеші өтеді
iblock -> Құрметті студент! 2016 жылы «Гуманитарлық ғылымдар 2»
iblock -> Тест спецификациясы Тақырыбы: Жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын Қазақстан тарихы
iblock -> Пресс-центр
46a -> Ттк. Бетонирование и выдерживание бетона в тепляках
46a -> Технология, метод, методика, прием в современной образовательной практике


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет