Физика нұсқаужүктеу 89.58 Kb.
Дата02.12.2017
өлшемі89.58 Kb.


ФИЗИКАНұсқау: «Сізге берілген бес жауап нұсқасындағы бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағы берілген пәнге сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет».

1. Еркін түскен дененің 0,5 с-та жүрген жолы (g = 10 м/с2)

A) 1 м

B) 1,5 мC) 0,3 м

D) 0,7 м


E) 1,25 м

2. Дененің тербеліс жиілігі 5 Гц. Оның тербелу периоды

A) 0,5 с


B) 2 с

C) 0,2 с


D) 5 с

E) 0,1 с


3. Күш моментінің ХБ жүйесіндегі өлшем бірлігі

A) Н/кг


B) Н/м

C) Н/Дж


D) Н

E) Па


4. Иінтірек күштен 4 есе ұтыс береді. Осы иінтірек ара қашықтықта

A) 4 есе ұтылыс береді.

B) ұтыс та, ұтылыс да бермейді.

C) 2 есе ұтыс береді.

D) 4 есе ұтыс береді.

E) ұтыс пен ұтылыс қозғалыс жылдамдығына тәуелді.5. 5 секундта дене 100 тербеліс жасайды. Дененің тербеліс жиілігі

A) 0,2 Гц

B) 2 Гц.

C) 5 Гц.

D) 20 Гц.

E) 10 Гц.6. Молекулалы-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларына жатпайтыны

A) молекулалар бей-берекет қозғалады.

B) зат атомдар мен молекулалардан тұрады.

C) молекулалар ретсіз қозғалыста болады.

D) молекулалардың массасы мен өлшемдері аз болады.

E) молекулалар бір-бірімен әрекеттеседі.7. Толық жану кезінде 500 г бензиннен бөлінетін жылу мөлшері

(q = 4,6107Дж/кг)

A) 46000 кДж.

B) 2000 кДж.

C) 56000 кДж.

D) 23000 кДж.

E) 8000 кДж.


8. Еркін электр зарядтарын тасымалдаушылардың бағытталған қозғалысы ... деп аталады

A) магниттік өрісі

B) электрленуі

C) электр тогы

D) ток көзі

E) электромагниттік индукция құбылысы9. Екі нүктелік зарядтың ара қашықтығын 3 есе кеміткенде, кулондық әсерлесу күші өзгереді

A) 2 есе кемиді.

B) 9 есе кемиді.

C) 8 есе кемиді.

D) 9 есе артады.

E) 2 есе артады.10. Оқушыға ауадан үшбұрышты шыны призманың бетіне перпендикуляр түскен жарықтың түсу жолын салу тапсырылды. Ол салу кезінде

A) ауадан шыныға өткен кезде қателесті

B) екі ортаны бөлетін шекараның түсу жолын салуда қателесті

C) шыныдан ауаға өткен кездегі түсу жолын салуда қателесті

D) түскен сәулені кескіндеуде қателесті

E) екі ортадағы шекараның түсу жолын дұрыс салды11. Тоқты шоқжұлдызының таңбасымен белгіленетін аспан сферасының нүктесі – ол

A) планеталар шеруі нүктесі

B) жазғы күн тоқырау нүктесі

C) күзгі күн мен түн теңелу нүктесі

D) қысқы күн тоқырау нүктесі

E) көктемгі күн мен түн теңелу нүктесі12. Ұзындығын 2 есе азайтқан электр пешінің сымы бөліп шығаратын жылу мөлшері

A) 2 есе артады

B) өзгермейді

C) 4 есе артады

D) 2 есе кемиді

E) 4 есе кемиді13. Платинадан жасалған пластинканы сынапқа, ал мұз кесегін суға батырғанда жүзу шарттары

п=21 600 кг/м3, ρс=13600кг/м3 , ρМ=900 кг/м3 , ρсу=1000 кг/м3 )

A) әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін.

B) платина пластинка сынапта, мұз кесегі суда қалқып жүзеді.

C) платина пластинка сынапта қалқып жүзеді, мұз кесегі суда батады.

D) платина пластинка сынапта, мұз кесегі суда батады.

E) платина пластинка сынапта батады, мұз кесегі суда қалқып жүзеді.


14. Массасы 10 кг арбаша 2 м/с жылдамдықпен қозғалады. Массасы 40 кг бала 3 м/с жылдамдықпен қарама-қарсы жүгіріп келіп, оған секіріп мінеді. Бала мен арбашаның жылдамдығының модулі

A) 1 м/с


B) 3 м/с

C) 4,5 м/с

D) 1,5 м/с

E) 2 м/с


15. Тегіс горизонталь жолда 10 м/с жылдамдықпен келе жатқан автомобиль қозғалтқышты өшіргеннен кейін 150 м жол жүріп тоқтайды. Үйкеліс коэффициенті (g = 10 м/с2)

A) ≈ 0,023

B) ≈ 0,033

C) ≈ 0,34

D) ≈ 0,043

E) ≈ 0,3316. Қайнау температурасында алынған 0,5 кг аммиакты буға айналдыру үшін қажет жылу мөлшері (r = 1,4 · 105)

A) 520 кДж.

B) 460 кДж.

C) 80 кДж.

D) 70 кДж.

E) 1200 кДж.17. Күш сызықтарында бір-бірінен 6 см қашықтықта жатқан нүктелер арасындағы потенциалдар айырымы 60 В-қа тең. Егер өріс біртекті болса, онда электр өрістің кернеулігі

A) 60 В/м

B) 1000 В/м

C) 10 В/м

D) 360 В/м

E) 3600 В/м18. Вертикаль қойылған айнаның алдында қыз тұр. Егер ол айнадан 1 м алыстаса, қыз бен кескіннің ара қашықтығы

A) 2 м кемиді

B) 2 м артады

C) өзгермейді

D) 1 м артады

E) 1 м кемиді19. Шана таудан ... күштің әсерінен сырғанайды, ал сырғанап түскен

шананың тоқтауына әсер ететін күш ...

A) серпімділік, үйкеліс

B) ауырлық, серпімділік

C) ауырлық, үйкеліс

D) үйкеліс, серпімділік

E) сыртқы, серпімділік


20. Ыстық шай мен салқын газдалған судың молекулалары

A) бірдей емес, салқын газды судың молекулалары ыстық шайдың молекулаларына қарағанда көп

B) молекулалары және қозғалыс жылдамдықтары әртүрлі

C) бірдей емес, ыстық шайдағы молекулалар салқын газды судағы молекулаларға қарағанда көп

D) бірдей, тек қозғалыс жылдамдықтарымен ерекшеленеді

E) молекулалары және қозғалыс жылдамдықтары бірдей21. Гидравликалық престің кіші поршені 500 Н күштің әсерінен 15 см-ге төмен түсті. Бұл жағдайда үлкен поршеньге 15000 Н күш әсер етті. Үлкен поршеннің көтерілу биіктігі

A) 0,5 см

B) 50 см

C) 10 см


D) 20 см

E) 5 см


22. 23 МДж пайдалы жұмыс өндіру үшін 2 кг бензин жұмсалды. Осы машинаның қозғалтқышының ПӘК-і (qб = 4,6 · 107 )

A) 30 %.


B) 40 %.

C) 45 %.


D) 25 %.

E) 35 %.


23. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6 В, кедергісі 2 Ом. Ток күші

A) 10 А


B)

C) 5 А


D) 12 А

E) 3 А24. Суретте көрсетілген графиктері бойынша әр қозғалыс үшін жылдамдықтың уақытқа тәуелділік теңдеулері

A) 1= 15 + 5t; 2= 40 - 10t; 3=10t

B) 1=10t; 2= 10 +2,5t; 3= 40 - 10t

C) 1= 40 - 10t; 2=10t; 3= 15 + 5t

D) 1=10t; 2= 40 - 10t; 3= 15 + 5t

E) 1= 15 + 5t; 2=10t; 3= 40 - 10t25. Массасы 76 кг ағашты жаққанда біршама алюминийді балқытуға болады. Балқу температурасында алынған алюминийдің массасы

(qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)

A) ≈ 2,5 т

B) ≈ 1,95 т

C) ≈ 1 т

D) ≈ 2000 т

E) ≈ 1,5 т


Нұсқау: «Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағы берілген пәнге сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет».

26. Массасы 500 г темір шар 3 м биіктіктен жерге құлағанда ауырлық күші жұмысы (g = 9,8H/кг)

A) 7500 мДж

B) 1290 мДж

C) 14,7 Дж

D) 14700 мДж

E) 7,5 Дж

F) 12,9 Дж

G) 0,0147 кДж

H) 0,0075 кДж27. Гидравликалық престің ауданы 180 м2 үлкен поршеніне 180 кН күш әсер етеді. Кіші поршеннің ауданы 4 м2. Осы жағдайда кіші поршень престегі майға әсер ететін күш

A) 400 кН

B) 40 кН

C) 4 Н


D) 4·102Н

E) 400 мН

F) 4 кН

G) 4·106 мНH) 4·103 Н

28. Массасы 3,5 кг, табанының ауданы 70 см2 дененің тірекке түсіретін қысымы (g=10 м/с2)

A) 10 кПа

B) 35 кПа

C) 4 кПа


D) 5 кПа

E) 24 кПа

F) 20 кПа

G) 70 кПа

H) 50 кПа


29. Сұйық заттың агрегаттық күйін өзгерту үшін қолданылатын процесстер

A) өртеу


B) қайнату

C) балқыту

D) сублимациялау

E) оның үстінен жұмыс атқару

F) конденсациялау

G) оған жылдамдық беру

H) қатуы


30. Сыртқы магнит өрісін көп күшейтетін зат:

A) соленоид

B) диамагнит

C) парамагнит

D) электромагнит

E) диэлектрик

F) ферромагнит

G) трансформатор

H) генератор


31. Тербелмелі контурдың тербеліс жиілігі

A) конденсатордың зарядына тәуелді

B) катушкада топталған энергияға тәуелді

C) конденсатордың энергиясына тәуелді

D) катушканың индуктивтілігіне тәуелді

E) конденсатордың сыйымдылығына тәуелді

F) ток күшіне тәуелді

G) кернеуге тәуелді

H) қоршаған ортаға тәуелді


32. Жинағыш линзаның оптикалық күші 10 дптр-ге тең. Кескіні 12,5 см қашықтықта орналасқан нәрсенің линзаға дейінгі қашықтығы

A) 0,5 м

B) 60 см

C) 0,6 дм

D) 5 дм

E) 0,6 мF) 0,45 дм

G) 4,5 см

H) 50 см


33. Юпитердің үлкен жарты осі 5 а.б. Оның айналу периоды

A) 10,5 жыл

B) 126 ай

C) 10 жыл 5 ай

D) 11,5 жыл

E) 11 жыл 5 ай

F) 115 ай

G) 138 ай

H) 9,5 жыл


34. Массасы 5 кг зеңбірек оғы, ұңғысының ұзындығы 3,2 м болатын зеңбіректен 800 м/с жылдамдықпен ұшып шығады. Оқ-дәрі газының оққа түсіретін орташа күші

A) 500 кН

B) 600 кН

C) 100 кН

D) 800 кН

E) 0


F) 400 кН

G) 300 кН

H) 200 кН


35. Жүк тиелген арбашанын массасы 400 кг. Арбашаны бір қалыпты қозғалысқа келтіру үшін , егер үйкеліс күші жүк тиелген арбаша салмағының 0,06 бөлігін құрайтын болса ,оған қажетті күш (g = 9,8 H/кг)

A) 0,91 Н

B) 3300 Н

C) 500 мН

D) 0,5 Н

E) 0,2352 кН

F) 235200 мН

G) 910 мН

H) 235,2 Н


36. Қарабауыр (орман құсы) суық түндерді қар астында өткізеді. Себебі

A) қардың жылу өткізгіштігі жақсы,тығыздығы ауаға қарағанда кем.

B) қардың жылу өткізгіштігі нашар.

C) қардың және суық ауаның тығыздықтары әр түрлі.

D) қардың жылу өткізгіштігі жақсы.

E) қардың тығыздығы ауаға қарағанда артық .

F) молекулалардың қозғалысы ауа ағыны арқылы жылулық тепе-теңдікте тұрмайды .

G) молекулалардың қозғалысы ауа ағыны арқылы жылулық тепе-теңдікте тұрады.

H) қардың және суық ауаның тығыздықтары бірдей.


37. Нүктелік зарядтан 6 см қашықтықта оның өрісінің кернеулігі 4 В/м. Зарядтың мәні (k = 9)

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)


38. Кернеуі 220 В желіге қосылған кедергісі 242 Ом өткізгіш 10 кДж электр энергиясын тұтыну үшін кететін уақыт

A) 4000 с

B) 600 с

C) 100 с

D) 50 с

E) 45 с


F) 15 с

G) 30 с

H) 2000 с


39. Еркін құлаған дене жерге соғылған кезде оның жылдамдығы 90 м/с болды. Дененің

A) бастапқы биіктігі 405 м

B) бастапқы биіктігі 90 м

C) бастапқы биіктігі 8100 м

D) құлау уақыты 9 с

E) құлау уақыты 81 с

F) құлау уақыты 90 с

G) құлау уақыты 10 с

H) бастапқы биіктігі 10 м


40. Жоғарғы жағы бекітілген, массасы 18 кг дене ілінген серіппенің ұзындығы 10 см, ал 30 кг дене ілінгенде ұзындығы 12 см болса, серіппені 10 см-ден

15 см-ге созғандағы сыртқы күштердің жұмысы

A) ≈ 0,016 кДж

B) ≈16000 мДж

C) ≈ 800 Дж

D) ≈ 8 Дж

E) ≈ 20 Дж

F) ≈ 16 Дж

G) ≈ 2 мДж

H) ≈ 80 Дж
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет