Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”жүктеу 485.28 Kb.
бет1/8
Дата04.03.2018
өлшемі485.28 Kb.
түріДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8


Национална агенция “Пътна инфраструктура”

1606, София, бул. “Македония” № 3, тел. 02/917 32 95; факс 02/951 58 30НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ

на

ДОКЛАД
за

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
на

инвестиционно предложение за

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ

на

ПЪТ І-5 „ДРЯНОВО – ГАБРОВО”

от км 126+269.76 до км 146+337.81


София

септември, 2008 г.


Съдържание:

Увод 1

І. Обща информация 1

1. Информация за възложителя 1

2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение 1

3. Местоположение на инвестиционното предложение 2

4. Засегнати от инвестиционното предложение физически и юридически лица 3

ІІ. Анотация на инвестиционното предложение 3

ІІІ. Проучени алтернативи за местоположение и/или алтернативи за технологии. Етапност за реализация на инвестиционното предложение 5

ІV. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение. 5

1. Атмосферен въздух 5

2. Повърхностни и подземни води 7

3. Геоложка среда. 8

4. Земи и почви 8

5. Растителен и животински свят 9

6. Отпадъци 13

7. Опасни вещества 19

8. Вредни физични фактори. Шум 20

9. Ландшафт 21

10. Културното наследство – наличие на паметници на културата и архитектурата в обсега на инвестиционното предложение 22

11. Здравно-хигиенни аспекти 22

V. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните и експлоатацията на инвестиционното предложение. План за изпълнение на мерките 23

Заключение 28Увод


Докладът за оценка на въздействието върху околната среда се разработва на основание Решение № 31 – ПР/2006 г. на МОСВ за извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ І - 5 „ДРЯНОВО – ГАБРОВО”от км 126+269.76 до км 146+337.81.

Докладът за ОВОС е изготвен в съответствие с чл. 96, ал.1 на ЗООС (ДВ, бр.91/2002 г., изм. и доп..... изм. и доп. ДВ бр. 77/2005 г.) и чл. 10 и чл.11 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2006 г.).

Докладът за ОВОС е възложен на „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД гр.София от Възложителя Национална агенция „Пътна инфраструктура” в съответствие с изискванията на чл. 11 на Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.

Автори на доклада за ОВОС са регистрирани от МОСВ независими експерти съгласно Наредба № 1/26.02.2003 г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра – ДВ бр.22/11.03.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр.100/2005 г.І. Обща информация

1. Информация за възложителя


Име: Национална агенция „Пътна инфраструктура”

Адрес: 1606, София

бул.”Македония” № 3Булстат: 000695089

тел.: 952 19 93

факс 952 14 84

е-mail: lebanov@dir.bg

Лице за контакти: инж. Виктор Лебанов

тел.: 952 19 93

2. Необходимост и цел на инвестиционното предложение


Предлаганият за рехабилитация пътен участък „Дряново - Габрово” е с голямо стопанско и социално значение. Явява се главна транспорта артерия между северна и южна България. Участъкът е част от Път І-5 „Русе – Бяла – Обходен път Полски Тръмбеш – Велико Търново – Обходен път Дебелец – Дряново – Габрово – Казанлък – Обходен път Стара Загора – Димитровград – Хасково – Конуш – Черноочене – Кърджали – Момчилград – Маказа”.

Целта на инвестиционното предложение е рехабилитация на съществуващия път с цел възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на съществуващата пътна настилка и пътното тяло, привеждане на елементите на пътя в план и профил извън населените места за проектна скорост 80 км/час и изграждане на допълнителна лента за товарни автомобили в участъка от км 138+933.35 до км 140+421.64. Предвижданата рехабилитация на пътният участък ще осигури условия на безопасност на движението, комфорт на пътуващите и подобряване отводняването на пътя.


3. Местоположение на инвестиционното предложение


Територията на инвестиционното предложение обхваща участък на международен Път Е85 „Русе - Ст.Загора - Маказа” в участък на Път І-5 „Дряново – Габрово”. Преминава през землищата на гр. Габрово, гр. Дряново, с. Донино, с. Лесичарка и с. Кметовци, област Велико Търново.

Участъкът е с обща дължина 20 068.05 м. От нея 5 975.77 м е през населени места, както следва:

 • В регулацията на гр. Дряново – от км 12+269.76 до км 129+496.24 с дължина 3 226.48 м;

 • В регулацията на гр. Габрово – от км 143+588.52 до км 146+337.81 с дължина 2 749.29 м.

От км 129+496.24 до км 143+588.52 участъкът е в открит път с дължина 14092.28 м.

4. Засегнати от инвестиционното предложение физически и юридически лица


Реализацията на проекта е свързано с провеждане на процедури по отчуждаване на земеделски земи в землището на с. Донино – ЕКАТТЕ 22959, територии заети от населени места - землище на с. Лесичарка ЕКАТТЕ, земи от горски фонд в землищата на с. Лесичарка и с. Донино.
По вид собственост се засягат:

• Земеделски земи, землище с. Донино – 14 имота на обща площ 1 274 дка • общинска частна – 0.122 дка;

 • стопанисвана от общината – 0.295 дка;

 • частна – 0.857 дка.

• Горски фонд на площ от 2.259 дка • държавна публична, землище с. Лесичалка – 0.306 дка

 • държавна публична, землище с. Донино – 1.093

 • държавна частна, землище с. Донино – 0.860 дка.

Земи в регулация, землище с. Лесичарка на площ от 0.493 дка • общинска частна – 0.258 дка;

 • общинска публична – 0.019 дка;

 • частна – 0.216 дка.

Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от
ovos -> До Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община гр. Карлово До Кмита на с. Бетунци уведомление за инвестиционно намерение От


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет