Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”


ІV. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложениебет3/8
Дата04.03.2018
өлшемі485.28 Kb.
#19323
түріДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

ІV. Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда които ще бъдат засегнати от инвестиционното предложение.

1. Атмосферен въздух


Проектиранията пътен участък от път І-5 от км 126+269 до км 146+338 е част от републиканската пътна мрежа - първи клас и е главна пътна артерия между Северна и Южна България. Участъкът е с обща дължина от 20 068 м, започва в регулацията на гр. Дряново от км 126+270, преминава в посока запад - югозапад, от град Дряново през пресечен терен със сравнително голяма денивелация и се спуска към гр. Габрово.

Характеристика на предвидените източници на замърсяване;

Емисии при строителството на пътя

Емисиите ще бъдат неорганизирани и ще бъдат свързани с ремонтно възстановителните работи преди полагане на основата на пътя. При тези процеси ще се емитира прах с различен фракционен състав, поради използуването на машини за отстраняване на пътната настилка, булдозери, челни товарачи и пр. Използуването на такива машини ще е свързано и с изхвърлянето на отработени газове, в чийто състав основните типове емитирани замърсители: азотни оксиди; летливи органични съединения; метан; въглероден оксид; въглероден окис; двуазотен оксид; серен диоксид; амоняк; кадмий; олово; полициклични ароматни въглеводороди; диоксини и фурани; както и частици (сажди) при изгаряне на дизелово гориво.Емисии при периода на експлоатация

Прогнозната интензивност на движението на път І-5 Дряново - Габрово е определена през 2005 година в два преброителни пункта – в ДПП №202, западно от Дряново на км 131+800; и – в ДПП №203, източно от Габрово на км 142+300.

Трасето преминава през няколко населени места с различно застрояване (градски и извънградски район) и различна надморска височина, с различни метеорологични особености (две хидрометеорологични станции Габрово и Дряново) и обхваща път с различна интензивност на движението, включващ два преброителни пункта. Поради това при прогнозирането пътното трасе е допълнително разделено на 3 под участъка.

Първи подучастък, включващ гр. Дряново (от км 126+270 до км 129+496) и кв. Владково (от км 129+496 до км 130+500) – градски район и крайградски части, в който трасето преминава основно през населени места, с метеорологичните данни за Дряново и данни за интензивността на пътния трафик от ДПП №202 (Дряново, км 131+800).

Трасето на пътя преминава по северозападната част на Дряново-изток, Дряново-център, пресича Дряново-запад. Преминава от южната страна на кв. Владково, като жилищните сгради са от северната страна на пътя при значителна денивелация на терена. Няма надвишаване на нито една ПДК, дори за азотните оксиди при опростената методика, които дори в непосредствена близост до пътя достигат до около 30-37% от средногодишната норма за опазване на човешкото здраве. Отчетените в останалите рецептори замърсители са много под допустимите норми.Втори подучастък, включващ открит път от км 130+000 до км 138+723 – извънградски район, в който трасето заобикаля малки населени места – с. Цинга, с. Стойчевци, с. Раховци, с метеорологичните данни за Габрово и данни за интензивността на пътния трафик от ДПП №203 (Габрово, км 142+300).

Трасето на пътя заобикаля с. Цинга от север, като жилищните сгради са от южната страна на пътя на разстояние над 50 м, пресича с. Стойчевци, като най-близките жилищни сгради са от северната страна на пътя на разстояние над 50 м. Регистрирано е надвишаване на нормите за азотните оксиди за 2010 година (в непосредствена близост до пътя надвишават около 1,2 – 2,0 пъти нормата), но концентрациите падат под средногодишната норма за опазване на човешкото здраве на около 25 - 40 м от оста на пътя. Отчетените в останалите рецептори замърсители са много под допустимите норми.

Трасето на пътя преминава и от южната страна на с. Раховци, като жилищните сгради са от северната страна на пътя на скат на разстояние от около 30 м. Няма надвишаване на нито една ПДК, дори за азотните оксиди при опростената методика, които дори в непосредствена близост до пътя и на 25 м от него достигат до около 68% от средногодишната норма за опазване на човешкото здраве.

Трети подучастък от с. Балиновци до Трудовашки мост в гр. Габрово от км 138+723 до км 146+338 – градски район, в който трасето преминава основно през Габрово и населените места източно от града, с метеорологичните данни за Габрово и данни за интензивността на пътния трафик от ДПП №203 (Габрово, км 142+300).

Трасето на пътя пресича с. Балиновци, като най-близките жилищни сгради са от север на около 10 м под пътя. Пресича с. Донино, като най-близките жилищни сгради са на около 30-40 м от двете страни на пътя. Няма надвишаване на съответните ПДК (само при азотните оксиди при опростената методика в оста на пътя). Азотните оксиди в непосредствена близост до пътя за 2010 година достигат до около 88-94% от средногодишната норма за опазване на човешкото здраве.

Трасето на пътя пресича кв. Тончевци, като най-близките жилищни сгради са на около 15 м от юг с промишлена зона от север. Регистрирано е надвишаване на нормите за азотните оксиди за 2010 година (в непосредствена близост до пътя около 1,1 пъти нормата), но падат под средногодишната норма за опазване на човешкото здраве на около 10 м от оста на пътя. Отчетените в останалите рецептори замърсители са много под допустимите норми.

Трасето на пътя преминава през кв. Златари и завършва на Трудовашки мост, като най-близките жилищни сгради са от двете страни на пътя. Няма надвишаване на съответните ПДК, дори и при азотните оксиди при опростената методика. Азотните оксиди в непосредствена близост до пътя за 2010 година достигат до около 65% от средногодишната норма за опазване на човешкото здраве.


Оценка на въздействието върху атмосферния въздух съобразно действащите в страната норми и стандарти за допустимо съдържание.

Данните от моделирането, обобщени в съответните графики, таблици и картен материал, показват че: - максималните приземни концентрации ще бъдат на самото платно (за градските райони) и/или в непосредствена близост до него (в крайградските райони); - в района на Дряново не е отчетено надвишаване на ПДК дори и на платното на пътя; - надвишаването на приземните концентрации над допустимите е само за азотните оксиди за 2010 в района Габрово и в участъка между двата града и няма директно да засегне жилищни сгради или обекти, подлежащи на здравна защита.

Резултатите от прогнозирането, а именно липсата на надвишаване на концентрациите в района на Дряново и установените повишени приземни концентрации в района на Габрово при краткосрочната прогноза (2010 година), съответстват на извършеното изпитване за концентрацията на изследваните атмосферни замърсители, извършено през 2008.

Замърсяването на приземния въздух ще бъде сравнително ниско и с изключение на азотните окиси на платното и в непосредствена близост до пътя (при краткосрочната прогноза за 2010 година в района на Габрово) няма да надвишава съответните норми, като ще бъде свързано основно с върховото натоварване на пътя в определени часове и неблагоприятни метеорологични условия.Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от
ovos -> До Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община гр. Карлово До Кмита на с. Бетунци уведомление за инвестиционно намерение От


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет