Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”бет7/8
Дата04.03.2018
өлшемі485.28 Kb.
#19323
түріДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8

7. Опасни вещества


В периода на строителните дейности при рехабилитация и частична реконструкция на път І - 5 „Дряново – Габрово” от км 126+269.76 до км 146+337.81 не се предвижда използването на опасни химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба.

По време на изпълнение на рехабилитацията, частичната реконструкция и експлоатация на пътния участък ще се използват опасни химични вещества, като гориво – бензини, дизелово гориво, пропан-бутан, природен газ.Токсикологична характеристика на използваните горива по време на рехабилитацията на пътния участък и неговата експлоатация

Петролни продукти – високи концентрации на въглеводородите действат смъртоносно. В по-малки концентрации – главоболие, гадене и психическа възбуда. Хроничните отравяния предизвикват функционални смущения.

При високи концентрации на парите е възможно мълниеносно отравяне. Настъпва загуба на съзнанието и бързо преминаване към смърт ако пострадалия остане в отровената атмосфера.

Алкалните (пропан и бутан) са доста силни наркотици, но тяхното въздействие върху човешкия организъм отслабва поради ниската разтворимост в кръвта. При обикновени условия те се явяват практически безвредни.

По време на изпълнение на рехабилитацията, частичната реконструкция и изграждане на трета лента за разглеждания участък, както и при неговата експлоатация не се съхраняват опасни вещества.

По време на експлоатация на пътното платно ще се транспортират опасни химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба включени в Приложение към чл. 1, ал. 2 на Наредба към ПМС № 130/01.07.2002 г. (ДВ, бр. 69/17.07.2002 г.).

Видът и характеристиката на тези вещества не могат да бъдат прецизирани, предвид тяхното разнообразие.

Необходимо е да се спазват изискванията на БАЗЕЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, както и изискванията на Наредба за реда и начина за внос и износ на опасни вещества, препарати и продукти на територията на Република България и на Наредба за случаите за които се изисква разрешение за въвеждане, изнасяне и транзит на отпадъци и за условията и реда за неговото издаване.


8. Вредни физични фактори. Шум


Разглежданият участък от първокластния път І-5 менава:

  • през гр. Дряново (жилищни квартали) и гр. Габрово (жилищна и производствено-складова зона) и

  • покрай селата Стойчевци, Раховци, Балиновци и Донино.

Източник на шум в този участък са движещите се по него коли (леки, товарни). Шумът, измерен в точки, разположени пред къщите в гр. Дряново и гр. Габрово е по-висок от приетите у нас санитарно-хигиенни норми.

За гр. Дряново е в сила допълнително намаляване на скоростта на 40 км/час, което води до намаляване на излъчвания шум.

Жилищните сгради на селата покрай пътя са разположени по скатове на различни разстояния от пътя или въввисочина спрямо него. Няма ограничаване на скоростта в участъците покрай тях, защото пътя не минава през тях. Превишението на нормата от шума, достигащ до тях е по-малко в сравнение с това в Габрово и Дряново.

С изпълнението на проекта за ремонт на пътя ще се подобрят условията на движение по него. Изпълнението на проекта няма да доведе до излъчване на по-висок шум. В бъдеще по-високия шум от МПС ще се дължи на увеличаване на броя им.

При експлоатация на пътя се препоръчва: поддържане на пътната настилка в добро състояние; въвеждане на скорост 40 км/час за участъците от пътя в гр. Дряново и гр. Габрово; за защита от шумана близките до пътя жилищни сгради на селата до пътя оформяне на подходящи зелени (растителни) ивици.

Понастоящем част от ремонтните работи се изпълняват. Използваните машини са шумни. Препоръчва се ремонтните работи да се извършват през деня, техниката да не работи на празен ход.


9. Ландшафт


Ландшафтът в района на Път І-5 е значително повлиян от антропогенни изменения в резултат на селищните агломерации, инфраструктурните обекти, селскостопанската и горскостопанска дейности и др.

Дейноста за реализацията на обекта ще бъде свързана с две фази на промени в ландшафта. В процеса на строителството – с привлечената строителна механизация за извършване на рехабилитационни работи, както и изкопни и насипни дейности при изграждане на нова трета лента за движение на тежкотоварни автомобли, което ще има временно отражение върху общото състояние на ландшафта.

Втората фаза ще бъде свързана с експлоатацията на рехабилитирания и реконструиран участък на пътя без привнасяне на нови елементи на ландшафта (строителство на нови големи съоръжения).

Строителството на новият участък за движение на тежкотоварни автомобили ще има отрицателно влияние върху ландшафта, но с допустими изменения в типологията му и допустими промени в пространствените структури и изгледните пространства. Няма да бъде променен основния тип ландшафт, няма да има съществени изменения във вътрешната структура и функционирането на ландшафтите, които да предизвикат допълнителни нарушения в екологичното равновесие. Ще бъдат засегнати частично локалните ландшафти - селскостопански и горскостопански, които ще претърпят изменения в посока на антропогененни ландшафти с подсистема – транспортна.

10. Културното наследство – наличие на паметници на културата и архитектурата в обсега на инвестиционното предложение


При реконструкцията на пътя няма да бъдат пряко нарушени или компрометирани известни паметници на културата. Единственият археологически обект, разположен в близост до пътя, в участъка където ще се изгражда трета лента, е надгробна могила в м. Могилата, намираща се на 1 км североизточно от с. Донино, при км 140+000. Тя има статут на паметник на културата с национално значение. В каква степен този археологически паметник и неговата среда ще бъдат застрашени от предстоящите строителни работи може да се установи при оглед на място от компетентен специалист. Известен риск за нарушаване на целостта на неизвестни до сега паметници на културата съществува в участъка от пътя между км 138+973 и 140+422, в който се предвижда изграждане на допълнителна лента. Експлоатацията на пътя не може пряко да навреди на обекти на културното наследство.

В близост до пътя Габрово – Дряново са разположени два социализирани паменици с висока културно-историческа стойност – Дряновския манастир “Св. Архангел Михаил” и пещерата Бачо Киро. Препоръчително е те да бъдат подходящо представени с указателни табели.Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от
ovos -> До Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив До Кмета на Община гр. Карлово До Кмита на с. Бетунци уведомление за инвестиционно намерение От


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет