Форма № рп-07 17-2009 жбет1/3
Дата11.10.2018
өлшемі0.82 Mb.
#48881
  1   2   3
«Астана медицина университеті» АҚ

Форма № РП-07.1.17-2009 ж.


Беру күні: 19.11.2009 ж.Патологиялық анатомия кафедрасы

Тексеру күні:19.11.2009 ж.


Тексеріс #:


Тексеріс #:

ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

Тақырыбы: Некроз


Сағаттар саны 2 сағат
Курс 2
5В110400 мамандық «Медициналық-профилактикалық іс»
Құрастырған: Сулейменова А.Ю.

Астана, 2011ж

Кафедра кеңесінде талқыланған және бекітілген
«____» ______________ 200 ж., № ___хаттама
Каф. меңг.________________ Манекенова К.Б.

Кафедра кеңесінде талқыланған және бекітілген


«____» ______________ 200 ж., № ___хаттама
Каф. меңг.________________ Манекенова К.Б.

Кафедра кеңесінде талқыланған және бекітілген


«____» ______________ 200 ж., № ___хаттама
Каф. меңг.________________ Манекенова К.Б.

Кафедра кеңесінде талқыланған және бекітілген


«____» ______________ 200 ж., № ___хаттама
Каф. меңг.________________ Манекенова К.Б.

Кафедра кеңесінде талқыланған және бекітілген


«____» ______________ 200 ж., № ___хаттама
Каф. меңг.________________ Манекенова К.Б.

1. Тақырыбы: Некроз.
2. Мақсаты: Студенттерімен некроздың морфологиялық көріністерінің түрлерін талқылау.
3. Оқыту мақсаты: сабақ барысында некроз кезіндегі ағза мен тіннің макроскопиялық және микроскопиялық өзгерістерін түсіндеруге, ағза мен тіннің патологиялық өзгерістерге салыстырмалы сипаттамасын беруді студенттерді ұйрету қажет.
4. Өткізу түрі: шағын топталарда жұмыс істеп макропрепараттарды суреттеп жазу, бұл патология бойынша микропрепараттарды зертеп суреттеп салу.
5. Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Некроздардың клиникалық-морфологиялық жіктелуі;

2. Коагуляциялық, коликвациялық, майлы, казеозды некроздардын морфологиялық белгілері.
6. Таратылатын материал:

а) Аяқтың ылғалды гангренасы. Белгілеңіз: аяқтардың көлемінің, түсін, консистенциясын,себептерін.

б) Аяқ басының құрғақ гангренасы. Белгілеңіз: аяқтардың көлемінің, түсін, консистенциясын, патологияны тудыратын себептерін атаңыз.

в) Бүйректің ишемиялық инфарктісі. Белгілеңіз: 2 инфаркт аймақтары – алғашқы болған тіндердін (шумақшалар,өзекшелер қан тамырлар) сыртқы шектерімен ашық қызыл түске боялған инфаркт аймағын; тамырлардың қан толуы, лейкоциттердің жиналуымен сипатталатын демаркациялық аймағын. Некроз айналасындағы тіндерғе назар аударңыз.

в) Микроскоптар
7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.

Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.В. Патологиялық анатомия. \\ Алматы.- 2003, 393 б.

Қосымша:


1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

2. Iшкi аурулар // Т.З.Сейсембеков, А.Е.Тәменов, М.Т.Айтқүлов М.Т.\\Алматы.-1995.-298 б.

3. М.М.Түсiпбекова М.С.Усеева Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзектi мәселелерi.\\ Медицина и экология.- N3.- 2000.- C.55 – 57.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.

2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.
Орыс тілінде

Негізгі:


1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. Том 1, 2. М.:Медицина,2001.

3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека. - Ташкент, 1998. – 300с.

Қосымша:

1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.- (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

5. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1, 2..

6. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

7. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.
8. Бақылау: Ауызша түрде сұрау.


ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

Тақырыбы: Артериялық және веналық толыққандылық. Ишемия. Қан кету. Стаз.


Сағаттар саны 2 сағат
Курс 2
5В110400 мамандық «Медициналық -профилактикалық іс»
Құрастырған: Сулейменова А.Ю.

Астана, 2011ж


1. Тақырыбы: Артериялық және веналық толыққандылық. Ишемия. Қан кету. Стаз.
2. Мақсаты: Студенттерді тәжірибе сабағында қан айналымның бұзылыстарының негізгі түсініктерімен тереңірек таныстыру.
3. Оқыту мақсаты: сабақ барысында артериялық және веналық толыққандылық, ишемия, қан кету, стаз кезіндегі ағза мен тіннің макроскопиялық және микроскопиялық өзгерістерін түсіндеруге, ағза мен тіннің патологиялық өзгерістерге салыстырмалы сипаттамасын беруді студенттерді ұйрету қажет.
4. Өткізу түрі: шағын топталарда жұмыс істеп макропрепараттарды суреттеп жазу, бұл патология бойынша микропрепараттарды зертеп суреттеп салу.
5. Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Артериалық гиперемияның анықтамасы, оның даму себептері мен мәні.

2. Веналық гиперемияның анықтамасы, оның даму себептері мен мәні.

3. Өкпе мен бауырдың созылмалы веналық гиперемиясы.

4. Қан кету- механизмі,нәтижесі.

5. Ишенмия- түрлері, морфологиясы.

6. Стаз – себепткрі, нәтижесі мен мәні.
6. Таратылатын материал:

а) Миға қан кету. Анықтау керек: орналасуын, өлшемін, пішінін, түсін,

себебін, даму механизмін.

б) бауырдың созылмалы веналық гиперемиясы (мускаты бауыр). Анықтау

керек: ағзаның өлшемінің ұлғайуы, оның консистенциясының тығыздалуы, кескінде түсінің біркелкі болмауы, потологиялық процестін негізі, себебін және салдарын атау.

в) «Мускатты» бауыр (Г-Э) анықтау керек. Қан толуының біркелкі болмауы,

орталық гепатоцидтердің жағдайы.

г) Өкпенің қоңыр индурациясы (Г-Э) анықтау керек : өкпенің ауаға толуының

төмендеуі. Дәнекер тіндердің өсуіне байланысты альвеола аралық жарғақтардың қалыңдауы бронхтар мен альвеолалардың куысында седирофактардың шоғырлануы

д) Миға майда нүктелі қан құйылу (Г-Э бояуы) Анықтау: артериола қабырғаларының бүтін болуы, эритроциттердің май тамырлар айналасында шоғырлануы

е) Микроскоптар.
7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:


1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М. Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.В. Патологиялық анатомия. \\ Алматы.- 2003, 393 б.

Қосымша:

1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

2. Iшкi аурулар // Т.З.Сейсембеков, А.Е.Тәменов, М.Т.Айтқүлов М.Т.\\Алматы.-1995.-298 б.

3.М.М.Түсiпбекова М.С.Усеева Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзектi мәселелерi.\\ Медицина и экология.- N3.- 2000.- C.55 – 57.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:


1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.

2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.


Орыс тілінде

Негізгі:


1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. Том 1, 2. М.:Медицина,2001.

3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека. - Ташкент, 1998. – 300с.

Қосымша:

1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).
4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.- (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

5. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1, 2..

6. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

7. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.


8. Бақылау: Ауызша түрде сұрау.

ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

Тақырыбы: Пролиферациялық қабыну.


Сағаттар саны 2 сағат
Курс 2
5В110400 мамандық «Медициналық -профилактикалық іс»

Құрастырған: Сулейменова А.Ю.


Астана, 2011 ж1. Тақырыбы: Пролиферациялық қабыну.
2. Мақсаты: Студентермен пролиферациялық қабынудың морфологиялық көріністерін талқылау.
3. Оқыту мақсаты: сабақ барысында студенттерді пролиферациялы қабынудың морфологиялық көріністерін анықтауды, макро- және микропрепараттарды суреттеп жазу мен оларда пролиферациялы қабынуды диагностикалауды үйрету.
4. Өткізу түрі: шағын топталарда жұмыс істеп макропрепараттарды суреттеп жазу, бұл патология бойынша микропрепараттарды зерттеп суреттеп салу.
5. Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Аралық қабыну – себептері, даму механизмі және морфологиялық сипаттамасы;

2. Полиптер түзілетін қабынулар, өткір ұшты кондиломалар – себептері, даму механизмі, морфологиялық сипаттамасы.

3. Гранулематозды қабыну – себептері және морфологиялық сипаттамасы;6. Таратылатын материал:

а) Бауырдың бір камералы эхонококкозы. Белгілеңіз: қалың хитинді қабықшасы бар ірі қуыстың болуын. Көрсету керек: кистаның өлшемін, пішінін.

б) Жатыр полипі. Белгілеңіз: жатыр қуысының кеңеюін, оның түбінде полиптің болуын, оның өлшемін, консистенциясын. Мүмкін болатын асқынулары атаңыз.

в) Өкпенің милиарлы туберкулезі. Белгілеңіз: өкпе тінінде ретсіз орналасқан, саны көп, диаметрі 1-2 мм-дей, көптеген түсі ақшыл-сұр тығыз түйіншелердің болуын.

г) Өнімдік аралық миокардит (Г-Э бояуы.). Белгілеңіз: миокард стромасында инфильтрацияның болуын, инфильтраттың жасушалық құрамын анықтаңыз.

д) Туберкулез төмпешігі (Г-Э бояуы). Белгілеңіз: гранулеманың құрылымына кіретін казеозды некроз ошағын, оны жағалаған эпителиоидты, алып, Пирогов-Лангханс тәрізді жасушаларды, лимфоциттерді. Олардың ретті орналасуын. Микропрепараты жазып суретін салыңыз.

е) Микроскоптар.
7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.


Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М. Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.В. Патологиялық анатомия. \\ Алматы.- 2003, 393 б.

Қосымша:


1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

2. Iшкi аурулар // Т.З.Сейсембеков, А.Е.Тәменов, М.Т.Айтқүлов М.Т.\\Алматы.-1995.-298 б.

3. М.М.Түсiпбекова М.С.Усеева Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзектi мәселелерi.\\ Медицина и экология.- N3.- 2000.- C.55 – 57.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.

2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.
Орыс тілінде

Негізгі:


1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. Том 1, 2. М.:Медицина,2001.

3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека. - Ташкент, 1998. – 300с.

Қосымша:

1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.- (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

5. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1, 2..

6. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.


7. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.
8. Бақылау: Ауызша түрде сұрау.

ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

Тақырыбы: Адаптация және бейімделу үрдістері.


Сағаттар саны 2 сағат
Курс 2
5В110400 мамандық «Медициналық -профилактикалық іс»
Құрастырған: Сулейменова А.Ю.

Астана, 2011ж1. Тақырыбы: Адаптация мен бейімделу үрдістері.
2. Мақсаты: Студентерімен адаптация мен бейімделу үрдістерінің негізгі морфологиялық көріністерін талқылау.
3. Оқыту мақсаты: сабақ барысында студенттерді регенерацияның көптеген түрлерін, гипертрофияның, гиперплазияның, атрофияның морфологиялық көріністерді ажыратуды үйрету.
4. Өткізу түрі: шағын топтарда жұмыс істеп макропрепараттарды суреттеп жазу, осы патология бойынша микропрепараттарды зертеп суреттін салу.
5. Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Гипертрофияның, гиперплазияның, атрофияның түрлері мен морфологиялық көріністері.

2. Гипертрофия кезіндегі кезендерінің клиникалық-морфологиялық белгілері: компенсация және декомпенсация.

3. Регенерация – түсінік, түрлері, морфологиясы, мәні организмге.


6. Таратылатын материал:

А) Қуықтың қабырғасының қуық асты безінің қатерсіз гиперплазиясы кезіндегі қабырғасының қалыңдауы. Анықтау керек: – қуықтың қабырғасының қалыңдауы, трабекулярлы бұлшық еттердің жағдайы, қуық асты бездерінің түйіндерінің өлшемі, гипертрофияның түрі мен сатысын.

Б) Зәр тас ауруы кезіндегі бүйрек гидронефрозы. Белгілеңіз: тастардың болуына байланысты түбек пен тостағаншалардың кеңеюін және бүйрек паренхимасының жұқаруын. Процестің маңызын және атрофияның түрін белгілеңіз.

В) Артериолосклеротикалық нефросклероз – «түйіршікті бүйрек», бүйректің біріншілікті семуі. Белгілеңіз: бүйрек көлемдерінің кішіреюін, консистенциясының тығыздалуын, беткі көрінісінің «түйіршікті» болуын, кесіндіде – қыртыс қабатының жұқаруын.

Г) Тері атрофиясы. (окр Г+Э). Белгілеңіз: пилосебасейды кешенің (шаш фолликулаларының, май бездерінің), түленетін қабатының және тікенелі жасушалар қабаттарының азаюына байланысты эпидермистің жұқаруын. Микропрепаратты сүреттеп салыңыз.

Д) Грануляциялық тін (Г-Э бояуы). Анықтау керек: грануляциялық тіннің құрылымдық компоненттері – 1) тамырлық компонент (капиллярлар); 2) жасушалық компонент ( лейкоциттер, макрофагтар, плазматикалық жасушалар, лимфоциттер); 3) дәнекер тіндік компонент (фибробласттар, фиброциттер, коллаген талшықтары.).

Е) Микроскоптар
7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М. Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.В. Патологиялық анатомия. \\ Алматы.- 2003, 393 б.

Қосымша:

1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

2. Iшкi аурулар // Т.З.Сейсембеков, А.Е.Тәменов, М.Т.Айтқүлов М.Т.\\Алматы.-1995.-298 б.

3. М.М.Түсiпбекова М.С.Усеева Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзектi мәселелерi.\\ Медицина и экология.- N3.- 2000.- C.55 – 57.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:


1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.

2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.


Орыс тілінде

Негізгі:


1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. Том 1, 2. М.:Медицина,2001.

3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека. - Ташкент, 1998. – 300с.

Қосымша:

1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).


3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.- (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

5. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1, 2..

6. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

8. Бақылау: Тесттік тапсырмалар.

ОҚЫТУШЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ
Тақырыбы: Мезенхималық ісіктер.
Сағаттар саны 2 сағат
Курс 2
5В110400 мамандық «Медициналық -профилактикалық іс»
Құрастырған: Сулейменова А.Ю.

Астана, 2011 ж1. Тақырыбы: Мезенхималық ісіктер.
2. Мақсаты: Студенттерімен мезенхималды ісіктердің жіктелу принциптерді және олардың морфологиялық белгілерін талдау.
3. Оқыту мақсаты: сабақ барысында студенттерді мезенхималды ісіктердін макроскопиялық және микроскопиялық белгілерін суреттеп жазуды үйрету.
4. Өткізу түрі: шағын топталарда жүмыс істеп макропрепараттарды суреттеп жазу, бұл патология бойынша микропрепараттарды зертеп суреттеп салу.

5. Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Мезенхималды ісіктердің жіктелу принциптері.

2. Мезенхималды ісіктердің клиникалық-морфологиялық ерекшелектері мен олардың эпителиалды ісіктерден айырмашылығы.

3. дәнекер, бұлшықетті, сүйекті, буындық, тамырлық тіндер дамитын ісіктердің түрлері мен морфологиясы.


6. Таратылатын материал:

а) Жатыр миоматозы. Белгілеңіз: жатырдың өлшемін және пішінісін; түйіндердің санын, көлемдерін, пішінісін, консистенциясын; жатырда орналасуын (субсерозды, интрамуралды, түйіндердің субмукозды орналасуы); түйіндердің кесіндідегі түсі.

б) Аяқтың остеосаркомасы. Белгілеңіз: ісіктің көлемін, - кесіндідегі түрі мен түсін, - айналасындағы тіндер мен сүйекке байланасы. Метастаз беру мүмкіндіқ жолдарын көрсетіңіз.

в) Жатыр лейомиомасы (г. э. бояуы, Ван-Гизон). Паренхима мен строманы сипаттаныз. Қалыңдығы әртүрлі тегіс бұлшықетті талшықтардың реттсіз орналасуына назар аударыныз. Жасыл түске боялған ұршық тәрізді ісік жасушалардың пішінін белгілеңіз.

д) Бауырдың кавернозды гемангиомасы (г. э. бояуы). Табыңыз: қанға толған әртүрлі өлшемімен және көлемімен қабырғасы жұқа венозды (кавернозды) қан тамырларды. Ісіктік айналасында жатқан атрофия жағдайындағы тінімен шеқарасы.

е) Микроскоптар.


7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

1. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов\\ Алматы: "Орталық Қазақстан" БПК, "Қазақстан".- 1993.-170 б.

2. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т. Айтқүлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 1-кітап, 175-274 б.

3. Струков А.И., Серов В.В. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М. Айтқұлов \\ Алматы, Карағанды:"Ғылым", "Қазақстан". - 1996.- 2-бөлім, 2-кітап, 275-535 б.

4. Ахметов Ж.В. Патологиялық анатомия. \\ Алматы.- 2003, 393 б.

Қосымша:

1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кiрiспе: Оқу құралы.\\ -Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы.-1999. - С.5-34.

2. Iшкi аурулар // Т.З.Сейсембеков, А.Е.Тәменов, М.Т.Айтқүлов М.Т.\\Алматы.-1995.-298 б.

3. М.М.Түсiпбекова М.С.Усеева Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзектi мәселелерi.\\ Медицина и экология.- N3.- 2000.- C.55 – 57.

Ағылшын тілінде:

Негізгі:


1. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.

2. Rоbbins S.W., Kumar V. Basic Pathology. / 6 nd Ed, W.B. Saunders Company. - Philadelphia-London-Toronto-Sydney, 2003. – 158p.


Орыс тілінде

Негізгі:


1. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева.- М.: Медицина, 1998.- 640с.:ил.-( Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

2. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. Том 1, 2. М.:Медицина,2001.

3. Абдуллахождаева М.С. Основы патологии человека. - Ташкент, 1998. – 300с.

Қосымша:

1. Пальцев М.А., Пауков В.С., Улумбеков Э.Г. Патология: Издательский дом: «ГЭОТАР-МЕД» 2002.- 959 с.

2.Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии /В.В.Серов, Т.Н.Дрозд, В.А.Варшавский, Г.О.Тетевосянц. - М.: Медицина, 1987.– 285с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

3. Руководство к практическим занятиям по патологической анатомии: Учеб. пос. /В.В.Серов, М.А.Пальцев, Т.Н.Ганзен.-М:Медицина, 1998.-544с.-(Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

4. Струков А.И. Патологическая анатомия: Учебник/А.И.Струков, В.В.Серов.-4-е изд., стереотип. М.:Медицина,1995.- 688с.- (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

5. Общая патология человека: Руководство /Под ред. А.И. Струкова. - М.: Медицина, 1990. – Т.1, 2..

6. Саркисов Д.С. Очерки истории общей патологии. - М.: Медицина, 1998. – 115с.

7. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас. - М.: Медицина, 1986. – 305с.


Каталог: obrazovatelnaya deyatelnost -> dean 39 s office internships and employment -> department of internal medicine internship and residency
department of internal medicine internship and residency -> Ақмола облысының Әкімдігі
department of internal medicine internship and residency -> Форма № рп-07 17-2009 ж
department of internal medicine internship and residency -> Форма № рп-07 17-2009 ж
department of internal medicine internship and residency -> Қазақ мемлекеттік медициналық академиясы
department of internal medicine internship and residency -> Методические рекомендации для практических занятий
obrazovatelnaya deyatelnost -> Компьютерные вирусы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет