Фудбалског савеза рашког округаДата20.03.2018
өлшемі95.16 Kb.
#21578ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА

О Д Л У К А

О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВА ФУДБАЛСКИХ ЛИГА И

НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГА

Краљево, јул 2013. године
ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РАШКОГ ОКРУГА

Извршни одбор

Број: 05/13

05. јул 2013. године

К р а љ е в о
На основу чл. 43 Статута ФС Рашког округа, Извршни одбор ФС Рашког округа на седници одржаној 05. 07. 2013. године усвојио је

О Д Л У К У

О СИСТЕМУ СТАЛНИХ ТАКМИЧЕЊА ЗА ПРВЕНСТВА ФУДБАЛСКИХ ЛИГА И

НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА НА НИВОУ

ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РАШКОГ ОКРУГАI – СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Чл. 1
Овом одлуком уређује се систем сталних такмичења на нивоу Фудбалског савеза Рашког округа за првенства фудбалских лига, почев од такмичарске 2013/14. године и питања у вези са организацијом и начином рада такмичарских и дисциплинских органа којима је Фудбалски савез Рашког округа поверио такмичења.
Чл. 2
Првенства фудбалских такмичења у такмичарској 2013/14. години на нивоу Фудбалског савеза Рашког округа биће организован на следећи начин:


  • Окужна сениорска лига.................................................16 клубова

  • Окружна омладинска, кадетска и пионирска.............. до 14 клубова

Чл. 3
Фудбалски савез Рашког округа непосредно руководи овим такмичењима, а одређене послове у непосредном спровођењу ових такмичења може својом Одлуком поверити и другим фудбалским организацијама (Градским и Општинским фудбалским савезима).

Чл. 4
Првенство у лигама којима руководи ФС Рашког округа организује се и спроводи по двоструком бод систему у коме сваки клуб игра са осталим клубовима по две (2) утакмице, једну као домаћин, а другу као гост.

Окружна сениорска фудбалска лига
Чл. 5
По завршетку такмичења у Окружној фудбалској лиги за сениоре, обнављање лиге врши се на следећи начин:

- Клуб који освоји прво место у Окружној фудбалској лиги прелази у виши степен такмичења - зонски степен.

- Уколико клуб који освоји прво место из било ког разлога не прихвати прелазак у виши степен, право на прелазак у виши степен прелази на следећи клуб који је најбоље пласиран.

- Из Окружне фудбалске лиге испада клуб који буде задње пласиран (обавезно) и још онолико клубова колико је потребно да би се обезбедила места за клубове који се враћају из вишег степена такмичења (зонског), као и за првопласирани и другопласирани клуб Градске фудбалске лиге који улазе директно, тако да Окружна фудбалска лига броји шеснаест (16) клубова.


-2
Чл. 6
У Окружну сениорску фудбалску лигу прелазе директно првопласирани и другопласирани клуб из Градске фудбалске лиге ФС града Краљево(у којој учешће у такмичењу имају и клубови са подручја ФСО Нови Пазар-Рашка-Тутин и ФСО Врњачка Бања) .

Ако се из било ког разлога после завршеног такмичења, а пре почетка следеће такмичарске године, укаже једно или више упражњених места у Окружној фудбалској лиги, упражњена места се попуњавају од најбоље пласираних клубова Градске лиге, с тим што обавезно испада последње пласирани клуб у Окружној фудбалској лиги.Окружне лиге млађих категорија играча
Чл. 7
Апсолутни прваци омладинске, кадетске и пионирске лиге стичу право да учествују у баражу за прелазак у виши степен - омладинску, кадетску и пионирску лигу на нивоу Фудбалског савеза региона Западна Србија.

У омладинску, кадетску и пионирску лигу обавезно прелазе прваци Општинских фудбалских лига у овим категоријама.

Из омладинске, кадетске и пионирске лиге испада онолико клубова колико је потребно да се обезбеди прелазак првацима Општинских фудбалских лига и за евентуалне повратнике из вишег степена, тако да ове лиге у наредној такмичарској сезони броје до четрнаест (14) клубова.
Чл. 8
У случају када се клуб расформира, одустане од такмичења, искључи из такмичења или споји са другим клубом после одигране најмање половине утакмица пролећног дела првенства, сматраће се да је лигу напустио последње пласирани клуб без обзира на до тада остварени пласман. Уколико клуб из напред наведених разлога одустане од такмичења пре одигране половине утакмица пролећног дела првенства из лиге испада по један клуб мање, а задње пласирани клуб обавезно.

Ако се из било ког разлога после завршеног такмичења, а пре почетка следеће такмичарске године, укаже једно или више упражњених места, упражњена места се попуњавају од најбоље пласираних клубова који су одредбама Пропозиција били испали из ове лиге, с тим што обавезно испада последње пласирани клуб.


Чл. 9
На крају такмичарске 2013/2014. године, и даље Окружна сениорска лига обнавља се у складу са чланом 5 и чланом 6 ове Одлуке, тако да Окружна лига у наредној сезони броји шеснаест(16) клубова.
Чл. 10
Посебним Упутством за одигравање утакмица баража (доигравања) ближе ће се уредити начин за попуну евентуално упражњених места у Окружној сениорској лиги ако то није могуће у складу са чланом 5 и чланом 6 ове Одлуке, као и одигравање утакмица баража за добијање апсолутног првака лига млађих категорија играча групе “КРАЉЕВО“ и групе “НОВИ ПАЗАР“.

Такмичење за КУП

Чл. 11
У такмичењу за КУП Фудбалског савеза Србије обавезни су да учествују сви регистровани фудбалски клубови на територији градских односно општинских фудбалског савеза Фудбалског савеза Рашког округа, у складу са Пропозицијама такмичења.


-3

Чл. 12


Победници такмичење за фудбалски КУП Фудбалског савеза Србије у градским односно општинским савезима Краљево, Рашка - Нови Пазар - Тутин и Врњачка Бања, настављају такмичење у Фудбалском савезу Рашког округа, одигравањем завршних утакмица за победника КУП, а победник стиче право играња у такмичењу за КУП Фудбалског савеза региона Западна Србија.

Чл. 13
Завршни део такмичења за фудбалски КУП Фудбалског савеза Рашког округа одвија се према Пропозицијама такмичења која доноси Извршни одбор Фудбалског савеза Рашког округа.II – НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

Чл. 14
Такмичарски и дисциплински органи послове и задатке из своје надлежности врше на основу Статута Фудбалског савеза Рашког округа, Правилника о фудбалским такмичењима, Дисциплинског правилника, Правилника о судијама и суђењу Фудбалског савеза Србије, ове одлуке, Пропозицијама за такмичење и Пропозиција за фудбалски КУП на територији Фудбалског савеза Рашког округа и других прописа Фудбалског савеза Србије и надлежних органа који регулишу ову материју.


Чл. 15
Надлежни првостепени такмичарски и дисциплински органи су:

  • Комесар за такмичење и дисциплинске поступке Окружне сениорске лиге,

  • Комесар за такмичење и дисциплинске поступке омладинске, кадетске и пионирске окружне лиге.

Чл. 16
Комесар за такмичење и дисциплинске поступке Окружне сениорске лиге, обавља задатке и за такмичење за фудбалски КУП и утакмице евентуалног баража за попуну Окружне сениорске лиге.

Комесар за такмичење и дисциплинске поступке Окружних лига млађих категорија играча, надлежан је и за спровођење баража за добијање апсолутног првака у категорији млађих категорија играча Савеза.


Чл. 17
Надлежни органи за делегирање судија Фудбалског савеза Рашког округа су :

  • Комесар за делегирање судија Окружне сениорске лиге, који врши делегирање судија фудбалског Купа и утакмица евентуалног баража на окружном нивоу, као и за такмичења у омладинској, кадетској и пионирској лиги Фудбалског савеза Рашког округа.

Посебном одлуком Извршног одбора фудбалског савеза Рашког округа судије за лиге млађих категорија делегираће и Комесар за такмичење и дисциплинске поступке лига млађих категорија.
Чл. 18
Надлежни орган за безбедност Фудбалског савеза Рашког округа је:

  • Комесар за безбедност Фудбалског савеза Рашког округа који обавља послове у складу са Статутом ФС Рашког округа и Правилником о безбедности на утакмицама Фудбалског савеза Србије у свим лигама и такмичењима којима руководи Фудбалски савез Рашког округа, као и послове које му у складу са прописима који регулишу ову материју повери Извршни одбор ФС Рашког округа.

-4

Чл. 19


Избор надлежних такмичарско - дисциплинских органа лига из члана 16, органа за суђење из члана 17 и органа за безбедност из члана 18 врши Извршни одбор ФС Рашког округа. Мандат органа (комесара) из члана 16,17 и 18 је једна (1) такмичарска сезона уз могућуност поновног избора.
Чл. 20
Надлежни другостепени такмичарско - дисциплински орган по свим основама из такмичења окружне сениорске, омладинске, кадетске и пионирске лиге, као и такмичења за КУП Савеза је Комисија за жалбе ФСРашког округа.
Чл. 21
О захтевима за заштиту Правилника одлучује Извршни одбор Фудбалског савеза региона Западна Србија.
III – ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Чл. 22
За такмичење Окружне сениорске, омладинске, кадетске и пионирске лиге, Извршни одбор ФС Рашког округа доноси Пропозиције такмичења које не могу бити у супротности са Правилником о фудбалским такмичењима Фудбалског савеза Србије и општим актима Фудбалског савеза Србије и Фудбалског савеза Рашког округа.

Чл. 23
Пропозицијама се посeбно регулишу следеће области везане за првенствено такмичење: распоред утакмица, одлагање утакмица, игралишта, одређивање игралишта и почетак утакмица, организација утакмица, право наступања и утврђивања идентитета играча, делегати, судије - забрану одигравања утакмица на одређеном терену или терену одређеног подручја, дисциплинске прекршаје, регистровање утакмица суспендованих клубова, жалбе - посебне рокове у жалбеном поступку, регистровање утакмица, утврђивање пласмана, лекарске прегледе, дресове (боје и бројеви) - наступ са најбољим тимом; предавање утакмице без борбе, најмањи број играча, финансијске одредбе, награде; службени билтен - обнављање лиге и минимум услова за стручно - педагошки рад.


Чл. 24
Питања која нису дефинисана овом Одлуком, уређује Правилник о фудбалским такмичењима Фудбалског савеза Србије и одговарајуа Упутства и одлуке које доносе надлежни органи Фудбалског савеза Рашког округа.
Чл. 25
Пропозиције такмичења за КУП утакмице уређују се услови за организовање и спровођење такмичења као сталног система које не могу бити у супротности са одредбама Правилника о фудбалским такмичењима Фудбалског савеза Србије, а доноси их Извршни одбор Фудбалског савеза Рашког округа.
Чл. 26
Клубови Окружне сениорске лиге, лига млађих категорија морају у потпуности испуњавати услове из Основног правилника о стручно - педагошком раду у фудбалским организацијама ФС Србије, као и условима који су предвиђени Пропозицијама такмичења ФС Рашког округа, да би се могли такмичити у Окружној сениорској лиги и у омладинској, кадетској и пионирској лиги ФС Рашког округа.

-5

Чл. 27


Градски односно општински степен такмичења уређују градски односно општински фудбалски савез Краљево, Врњачка Бања и Тутин - Рашка - Нови Пазар према својим потребама и развијености клубова уз могућност формирања градских односно општинских лига са групама и бројем клубова по процени тих територијалних савеза, стим да број клубова у општинским лигама не може да буде већи од шеснаест(16).

Чл. 28
Извршни одбор Фудбалског савеза Рашког округа овлашћен је да изда упутства и даје тумачења за примену ове Одлуке.

Чл. 30
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављивања у Службеном билтену, а престаје да важи Одлука бр.120 донета 08. августа 2012. године.

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА

Љубиша ВУЈОВИЋ,с.р.-6


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет