Г. К. Шарипова Ақпараттық библиография бөлімінің библиографыжүктеу 0.89 Mb.
бет1/3
Дата30.04.2019
өлшемі0.89 Mb.
  1   2   3

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
Ғылыми кітапхана

Ақпараттық технология және библиография бөлімі


ЖАҢА ӘДЕБИЕТТЕР БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ЖОЛКӨРСЕТКІШІ (І, ІІ квартал 2016 жыл)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (І, ІІ квартал 2016 год)
Орал, 2016

Құрастырушыдан
М.Өтемісов атындағы БҚМУ Ғылыми кітапханасының «Ақпараттық технология және библиография» бөлімі кітапхана қорына жаңа келіп түскен мерзімді басылымдар квартал сайын «Жаңа әдебиеттер библиографиялық жолкөрсеткішті» ұсынып отырады.

«Жаңа әдебиеттер библиографиялық жолкөрсеткіш» БҚМУ оқытушы-профессорлар құрамына, магистранттарға, жалпы студент қауымына жаңа әдебиеттермен таныстыру мақсатында ұсынылады.


От составителя
Отдел информационных технологий и библиографии научной библиотеки ЗКГУ им. М. Утемисова каждый квартал предоставляет «Библиографический путеводитель новых поступлений», отражающий в себе сведения о текщих поступлениях за І,ІІ квартал 2016 года в фонд библиотеки.

Целью данного издания является информирование профессорско-преподавательского состава ЗКГУ, магистрантов о новых поступлениях в фонд Научной библиотеки ЗКГУ им.М.Утемисова.


Құрастырғандар: Г.К.Шарипова Ақпараттық библиография бөлімінің библиографы

Г.Б.Днекешева - ӘЖБ меңгерушісі

Редакторы: Т. Е. Алимбекерова - - . Алимбекерова, Ғылыми кітапхана директоры
Составители: Шарипова Г.К. – библиограф отдела информационных технологий и библиографии

Г.Б.Днекешева – заведующий отдела комплектования и обработки литературы

Редактор: Т.Е. Алимбекерова – директор научной библиотеки2-ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ

2- ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Абдиева, Г.Ж. Тағамдық өнімдерді санитарлы-микробиологиялық бақылау: оқу әдістемелік құрал / Г. Ж. Абдиева, А. С. Кистаубаева, И. С. Савицкая. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 114 б.
Ақанбай, Н. Ықтималдықтар теориясы және математикеалық статистиканың есептерін ms Excel де шығару: оқу құралы / Н. Ақанбай, З. Сүлейменова, С. Тапаева. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 186 бБиология: ҰБТ-ға дайындық оқулық-тесті 2013 / А. Оспанова [и др.], [б. м.], 20122014. - 282304 б.б.
Асанов, С.Ш. Электротехнология: Учебное пособие. / С.Ш. Асанов, [б. м.], 2014. - 360 с.
Асан, Ж. Химия : ҰБТ-ға дайындық оқулық -тесті / Ж. Асан, Ж. Ибраева, [б. м.], 20112014. - 223 б.
Алдамұратова, Т.А. Математика: Жалпы білім беретін мектептің 6-сын. арналған оқулық. 2 бөлім / Т.А. Алдамұратова, Т.С. Байшоланов, Е.С. Байшоланов. - 4-бас. - Алматы: Атамұра, 2015. - 224 б.
Алдамұратова, Т.А. Математика: Жалпы білім беретін мектептің 6-сын. арналған оқулық. 1 бөлім / Т. А. Алдамұратова, Т.С. Байшоланов, Е.С. Байшоланов. - 4-бас. - Алматы: Атамұра, 2015. - 208 б.
Бабалиев, Ә.М. Сандық әдістер: Оқулық / Ә.М. Бабалиев, Д.Б. Әлібаев. - Алматы : ЖШС РПБК "Дәуір", 2014. - 540 б.
Биология животных. Сборник тестов по зоологии (биологический тренажер) / сост. С. Н. Коновалов. - Алматы: Атамұра, 2014. - 320 с.
Биология растений. Сборник тестов по ботанике (биологический тренажер) / сост. С.Н. Коновалов. - Алматы: Атамұра, 2014. - 320 с.
Бадаев, С.А. Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия . Т.1. : Алгебра және аналитикалық геометрия негіздері / С.А. Бадаев. - Алматы: Изд. LEM, 2014. - 424 б.
Бадаев, С.А. Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия . Т.2. : Сызықтық алгебра / С. А. Бадаев. - Алматы : Изд. LEM, 2014. - 416 б.
Балғышева, Б.Д. Фосфаттардың химиялық технологиясының практикумы / Б. Д. Балғышева [и др.]. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 120 б.
Берд, Дж. Электр және электроника негіздері мен технологиясы: оқулық. Т.2. / Дж. Берд. - Алматы, 2014. - 524 б.
Бейсенова, Ә.С. Қазақстанның физикалық географиясы: Оқулық / Ә.С. Бейсенова. - Алматы, 2014. - 540 б.
Білиев, Н. Функционалдық анализ (қысқаша курс): оқулық / Н. Білиев. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 166 б.
Бейсенова, Р.Р. Экология және тұрақты даму: оқулық / Р.Р. Бейсенова. - Алматы: Эверо, 2014
Базаров, Е.М. Математика: Учебник-тест для подготовки к ЕНТ / Е.М. Базаров, [б. м.], 20122014. - 387 с.
Братков, В.В. Геоэкология: Оқулық / В. В. Братков, Н. И. Овдиенко; ауд. С.А. Талжанов. - Алматы, 2014
Ешова, Ж. "Химиялық технологияның негізгі үдерістері мен аппараттары" пәні бойынша тест тапсырмалары: оқу құралы / Ж. Ешова, Д. Ақбаева. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 88 б.
Жұманов, К.Б. Атомдық және ядролық физика. Есептер: оқу құралы / К.Б. Жұманов, Г. Н. Шынықұлова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 274 б.
Жәутіков, О.А. Математикалық анализ курсы: Оқулық. 2-ші бас. / О. А. Жәутіков. - Алматы : Экономика, 2014. - 832 б.
Жумагулов Б.Т. Основы математического и компьютерного моделирования естественно-физических процессов: учебник / Б.Т. Жумагулов, У.С., А.А. Исахов. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 208 с.
Заядан, Б.Қ. Экологиялық биотехнология: оқу құралы / Б. Қ. Заядан. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 316 б.
Ибрашев, Х.И. Математикалық анализ курсы: оқулық. Т.2. / Х. И. Ибрашев, Ш. Т. Еркеғұлов. - Алматы: Экономика, 2014. - 562 б.
Ибрашев, Х.И. Математикалық анализ курсы: Оқулық. Т.1 / Х. И. Ибрашев, Ш. Т. Еркеғұлов. - Алматы: Экономика, 2014. - 600 б.
Кабидолданова, А.А. Управляемость линейных динамических систем: учебно-методическое пособие / А. А. Кабидолданова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 132 с.
Карпеков, Қ.Д. Физикалық география: Жалпы білім беретін мектептің 6-сын. арн. оқулық / Қ. Д. Карпеков, Ш. Айтақынова. - Астана: "Арман-ПВ", 2014. - 160 б.
Кистаубаева, А.С. Өндірістік биотехнология негіздері: оқу құралы / А. С. Кистаубаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 164 б.
Крэйн, К.С. Заманауи физика. Б.2. / К. С. Крэйн. - Алматы, 2014. - 392 б.
Крофт, Э. Математика негіздері: оқулық. Б.2. / Э. Крофт, Р. Дэвисон. - Алматы, 2014. - 324 б.
Контрерас, Ф. Как победить рак 20 природных, духовных и медицинских способов излечения, которые могут замедлить и даже остановить развитие болезни / Ф. Контрерас, Д. Кеннеди ; Перев. с анг. Р. Турлынова. - Астана : Фолиант, 2014. - 254 с.
Кониши, К. Кванттық механика: Жаңа көзқарас: оқулық. Б.2. / К. Кониши, Дж. Паффути. - Алматы: Ассоциация вузов РК, 2014. - 616 б.
Косов, В.Н. Особенности разделения углеводорных изотермических газовых смесей при конвективной диффузии / В. Н. Косов, Д. У. Кульжанов, Ю. И. Жаврин, С. А. Красиков. - Алматы: МV-Принт, 2014. - 144 с.
Каримов, А.Н. Химические основы экологии : учебное пособие / А. Н. Каримов. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 238 с.
Қартабай, А.Т. Қайраңда мұнай-газ кен орындарын меңгеру және пайдалану: ЖОО-на арналған оқулық / А. Т. Қартабай. - Алматы: ЖОО-ның қауымдастығы, 2014. - 600 б.
Қасымов, Е.А. Жоғары математика курсы (Математикалық анализ): Оқулық. 2-бөлім / Е. А. Қасымов. - Алматы: Экономика, 2014. - 386 б.
Қайырбеков, Ж.К. Жалпы химиялық технология: оқулық / Ж. К. Қайырбеков, Е. А. Әубәкіров, Ж. К. Мылтықбаева. - Алматы, 2014. - 280 б.
Қыдырмолдина, А. Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері : Оқулық / А. Қыдырмолдина. - Алматы, 2014. - 528 б.
Кэмпбелл, М.К. Биохимия: оқулық. Б.2. / М. К. Кэмпбелл. - Алматы: ЖОО қауымдастығы, 2014. - 560 б.
Линдсей, С.М. Наноғылымға кіріспе : оқулық. Т.2. / С. М. Линдсей. - Алматы, 2014. - 340 б.
Материалы юбилейной международной научно-практической конференции Уральской противочумной станции 1914-2014 годы: Сб. / гл. ред. Б. Б. Атшабар. - Уральск : РГУ "Уральская противочумная станция" , 2014. - 348 с.
Мәутенбаев, А.Ә. Спорттық медицина: оқу құралы / А. Ә. Мәутенбаев, А. Б. Еланцев. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 342 б.
Махмеджанов, Н. Жоғары математикадан тапсырмалар жинағы: оқу құралы / Н. Махмеджанов. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 122 б.
Микробиология: оқулық / А. Бұлашев [и др.]. - Астана: Фолиант, 2014. - 384 б.
Мартин, Б.Р. Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы. Кіріспе: оқулық. Б.2. / Б. Р. Мартин. - Алматы, 2014. - 376 б.
Мансұров, З.А. Нанотехнология негіздері: Оқулық / З. А. Мансұров. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 248 б.
Мусин,А.Т. Дифференциалдық геометрия және топология элементтері : оқулық / А. Т. Мусин. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2014. - 312 с. - (ҚР Білім және ғылым министрлігі)
Маденова, П.С. Аналитикалық химия: оқу құралы / П. С. Маденова. - 2-ші бас. - Қарағанды. : Ақнұр, 2014. - 296 тг.
Нарбаев, М.Т. Гидрометрия: оқулық / М. Т. Нарбаев, Қ. Т. Нарбаева, М. Т. Нарбаев. - Алматы, 2014. - 392 б.
Нұрғызарынов, А. Экология және тұрақты даму : оқулық / А. Нұрғызарынов, Ж. Шілдебаев. - Астана : Фолиант, 2014. - 344 б.
Нұрпейісова, М.Б. Геомеханика: Оқулық / М. Б. Нұрпейісова. - Алматы: РПБК "Дәуір", 2014. - 240 б.

Нұрсейітов, Ш.Ш. Жалпы химиялық технология: оқулық / Ш. Ш. Нұрсейітов, Қ. Ж. Керімқұлов. - Алматы : Эверо, 2015. - 396 б.


Орынбасаров, М. Интегралдық теңдеулер курсы: оқу құралы / М. Орынбасаров, Ш. Сахаев. - Алматы : Қазақ университиеті, 2014. - 208 б.
Оспанов, Х.Қ. Физикалық химия: оқулық / Х. Қ. Оспанов, Д. Х. Қамысбаев, Е. Х. Абланова, Г. Х. Шәбікова. - 3-ші бас., өңд. толықт. - Алматы, 2014. - 544 б.
Оразбаев, Б.Б. Теория и практика методов нечетких множеств.: Учебное пособие / Б. Б. Оразбаев, [б. м.], 2014. - 488 с.
Попов, Г.И. Биомеханика двигательной деятельности: учебник / Г. И. Попов, А. В. Самсонова. - 3-е изд. - М.: Академия, 2014. - 320 с. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Практикум и индивидуальные задания по курсу теории вероятностей (типовые расчеты) : учебное пособие / Колл. авт. В.А. Болотюк и др. - СПб.: Лань, 2014. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Рассел, С. Жасанды интеллект: оқулық. Б.2. / С. Рассел, П. Норвиг. - Алматы, 2014. - 428 б.
Райли, К. Физиктер мен инженерлерге арналған математикалық әдістер: оқулық. Т.2. / К. Райли. - Алматы: Ассоциация вузов РК, 2014. - 488 б.
Сұлтанов, М.А. Математикалық және компьютерлік модельдеудің негіздері: оқулық / М. А. Сұлтанов. - Алматы, 2014. - 299 б.
Сборник тестов по общей биологии: Для 9-11 кл. общеоб. шк. с рус. яз. обуч. / сост. С. Н. Коновалов. - Алматы : Атамұра, 2014. - 464 с.
Сборник развивающих задач по общей биологии. Для 9-11 кл. общеобразовательной школы / сост. С. Н. Коновалов. - Алматы : Атамұра, 2014. - 392 с.
Сартаев, А.С. Генетикадан зертханалық жұмыстар және дала практикумы: оқулық / А. С. Сартаев. - Алматы, 2014. - 264 б.
Тусюбжанов, А. Физика: Учебник-тест для подготовки к ЕНТ 2013 / А. Тусюбжанов, А. Джанузакова, Е. Акимжанов, [б. м.], 20122014. - 300 с.
Түсіпов, А. Теориялық және қолданбалы механика: оқулық / А. Түсіпов, Қ. Түсіпов. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2014. - 736 б. - (ҚР Білім және ғылым министрлігі)
Химия: учеб. тест для подг. ЕНТ / Ж. Исакулова, Х. Рафикова, Е. Төлебекова. - Алматы : Шың кітап, 2014. - 272 с.
Хұсайын, С.Х. Физикалық химия: оқулық / С. Х. Хұсайын. - Алматы: ҚазҰТУ, 2014. - 406 б.
Хейвуд, Я. Географиялық ақпарат жүйелеріне кіріспе: оқулық. 2-ші бөлім / Я. Хейвуд. - Алматы: ҚР ЖОО-ның қауымдастығы, 2014. - 236 б.
Шотанова, Э.М. География: ҰБТ-ға дайындық оқулық-тест / Э. М. Шотанова, [б. м.], 20112014. - 208 б.
Шотанова, Э.М. География: Учебник-тест для подготовки к ЕНТ / Э. М. Шотанова, [б. м.], 20112014. - 200 с.
Шілдебаев, Ж.Б. Экологияны оқыту технологиясы: оқу құралы / Ж. Б. Шілдебаев, М. Б. Аманбаева. - Алматы : Қарасай, 2015. - 256 б.
Эткинс, П. Физикалық химия: оқулық. Б.3.: Жылдамдықтар өзгеруінің механизмдері / П. Эткинс. - Алматы, 2014. - 512 б.
Ягудеев, Т.А. Основной органический анализ: Учебник / Т. А. Ягудеев. - Алматы, 2014. - 508 с.
Nesterova, S.G. Laboratory course on "Biodiversity of plants" : educational textbook / S. G. Nesterova, S. S. Aidosova, I. G. Pankiv. - Almaty : Kazakh University, 2014. - 142 p.

3 – ТЕХНИКА ҒЫЛЫМДАРЫ

3-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Джанет, Д. Сандық журналистика: оқулық / Д. Джанет, К. Ли Салтер. - Алматы, 2014. - 280 б.


Медешова, А.Б. Программалау: оқулық / А. Б. Медешова, Ғ. Г. Мұхамбетова. - Астана : Фолиант, 2014. - 248 б. - (Кәсіптік білім)
Мұхамбетжанова, С.Т. Информатика: Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық / С. Т. Мұхамбетжанова, А. С. Тен. - Алматы: Атамұра, 2014. - 144 б.

Молчанов, А.П. Курс электротехники и радиотехники / А. П. Молчанов, П. Н. Занадворов. - 3-изд., перераб. - М.: Наука, 2015. - 479 с.


Остроух, А.В. Основы информационных технологий: учеб. для студ. учреж. проф. обр. / А. В. Остроух. - Москва: Академия, 2014. - 208 с.
Проблемы механики и строительства транспортных сооружений: Труды ІІ Международной научно-практической конферений, посвященной 80-летию Заслуженного деятеля науки и техники Казахстана, академика НАН РК, доктора технических наук, профессора Айталиева Ш.М. / ред. Б. Б. Телтаев. - Алматы : КазАТК, 2015. - 539 с.
Таненбаум, Э. Компьютерлік желілер: оқулық. Т.2. / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. - Алматы, 2014. - 532 б.
Транспортные коридоры Евразии: новые пути сотрудничества: мат. межд. конф. (20 апреля 2015 г., Астана) / отв. редак. Е. Т. Карин. - Астана: КИСИ при Президенте РК, 2015. - 112 с.

4 – АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ

4-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Мұстафаев, Ж.С. Ауылшаруашылық мелиорациясының негізі / Ж. С. Мұстафаев, Ә. Т. Қозыкеева. - Алматы, 2014. - 448 б.
Тайжанов, Ш. Топырақтану және геология негіздері: оқулық / Ш. Тайжанов, А. Амралин, А. Қошқаров, С. Кенжеғұлова. - Астана: Фолиант, 2014. - 392 б.

60 – ТҰТАСТАЙ АЛҒАНДАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР

60 – ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
Әбсаттаров, Р.Б. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы. Т.1. / Р. Б. Әбсаттаров, М. Дәкенов. - Алматы: Қарасай, 2015. - 408 б.
Әбсаттаров, Р.Б. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық оқу құралы. Т.2. / Р. Б. Әбсаттаров. - Алматы: Қарасай, 2015. - 408 б.
Брайман, А. Әлеуметтік зерттеу әдістері: оқулық. Т.1. / А. Брайман. - Алматы, 2014. - 584 б.
Год планеты: ежегодник / редак. В. Г. Бароновский. - М.: Идея Пресс, 2014. - 472 с.

Жиенбекова, А.А. Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары: оқулық / А. А. Жиенбекова, Р. Д. Дарибаева, К. К. Төлегенова. - Алматы: Эверо, 2015. - 300 б.


Миграция өзгермелі еуразиялық сәйкестілікті қалыптастырудың әдісі ретінде: әлеуметтік және құқықытық өлшемдер : халық. ғыл.-тәж. конф. мат. (Астана, 4 қараша 2014 ж.) = Миграция как способ формирования меняющейся евразийской идентичности: социальное и правовое измерения: мат. межд. науч.-прак. конф. (Астана, 4 ноября 2014 года) / отв. редак. А. А. Арзикулов. - Астана: КИСИ при Президенте РК, 2015
Орталық Азияның Қазақ диаспорасы: Тарих-мәдениет-ескерткіштер: Халықаралық ғылыми конференция материалдары / жауапты құраст. С. Е. Әжіғали . - Алматы : Елтаным баспасы, 2014. - 428 б.
Рахметов, Қ.Ж. Социология: оқулық / Қ. Ж. Рахметов, А. Н. Болатова, З. Н. Исмағамбетова. - Алматы: Өлке баспасы, 2014. - 256 б.
"Социальный портрет современного казахстанского общества": сборник статей / редак. А. К. Султангалиева. - Астана, Алматы: ИМЭП при Фонде Превого Президента РК, 2015. - 240 с.

63.3 – ТАРИХ. ТАРИХ ҒЫЛЫМДАРЫ

63.3 – ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абырой мен парыз (Еуропа елдеріндегі Екінші дүниежүзілік және Ұлы Отан соғысына қазақстандықтардың қатысуы) = Честь и долг (Участие казахстанцев во Второй мировой и Великой Отечественной войне в странах Европы): ұжымдық монография / под редак. Б. Ғ. Аяған. - Алматы: Литера-М, 2015. - 592 б., 16 б. жапсырма
Батыс Қазақстан облысының тарихи-мәдени мұра ескерткіштері . В 15 томах. Т.15.: Қосымша том (2011-2013жж.) = Памятники историко-культурного наследия Западно-Казахстанской области: Т.15. Дополнительный том (2011-2013гг.). - Орал : Полиграфсервис, 2014. - 152 б.
Боранғалиұлы, Т. Жәңгір хан / Т. Боранғалиұлы. - Алматы: Абзал-Ай баспасы, 2014. - 528 б.
Бектасов, Ш.Т. Қазақстан тарихы: жоо түсушілерге арналған анықтамалық материалдар, тест тапсырмалары мен жауаптары. 1 бөлім / Ш. Т. Бектасов. - 6-бас., толық. - Көкшетау : Келешек-2030, 2015. - 294 б. - (Үй репетиторы)
"Великая Отечественная война: история, методология, современное осмысление": мат. межд. научн. конф. / редак. колл.: А. А. Аубакиров, А. С. Жанбосинов; редак. колл.: А. У. Кувандыков, Л. П. Рифель. - Усть-Каменагорск, 2015. - 621 с.
Вопросы истории и археологии Западного Казахстана: ежегодник. Вып.1. / пол редак. М. Н. Сдыков. - Уральск: Центр

истории и археологии, 2014. - 248 с.,


"Голод 1930-х годов в Украине и Казахстане: вопросы историографии и подходы к исследованию проблемы (к 80-летию трагедии) / под общ. редак. Е. Б. Сыдыков. - Астана: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2014. - 237 с.
Динашева, Л. Түркі мемлекеттерінің тарихы: оқулық / Л. Динашева. - Алматы, 2014. - 348 б.
Дулатбеков, Н. Деятели Алаша: Санкт-Петербургские страницы / Н. Дулатбеков. - Караганды: Болашак-баспа, 2015. - 182 с.
Ер есімі-ел есінде. Поклонимся и мертвым, и живым / сост. Л. Рифель. - Усть -Каменагорск, 2014. - 647 с.
Жанақожа Нұрмұхаммедұлы. Зерттеулер мен мақалалар: тарихи-көркем трилогия / Ә. С. Оспанов. - Алматы, 2014. - 572 б.
Жаныбеков, Ш. Өнегелі өмір / Ш. Жаныбеков; под редак. Г. М. Мутанова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 352 с., рис.
Жұмабаев, Ж.К. Дүниежүзілік тарих тарихнамасы (ежелгі замандардан ХХ ғ. дейін). Б.1. / Ж. К. Жұмабаев. - Алматы, 2014. - 408 б.
Из истории греков-казахстанцев. - Алматы, 2015
Кәрібаев, Б.Б. Қазақ хандығының құрылуы тарихы / Б. Б. Кәрібаев. - Алматы: Сардар, 2015. - 520 б.
Кенжеахметұлы, С. Жеті қазына: жиған-терген. 1 кітап / С. Кенжеахметұлы. - Алматы : Ана тілі, 2015. - 136 б.
Керейтегі, Ә. Қаратай: Сегіз арыс масқар руының ұранының белгісі / Ә. Керейтегі. - Орал: Полиграфсервис, 2014. - 384 б.

Қартабаева, Е.Т. Ежелгі дүние тарихы: оқу құралы / Е. Т. Қартабаева. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 286 б.


"Қазақ хандары": энциклопедиялық анықтамалық жинақ / жау. редак.: М. Қожа, Х. М. Тұрсұн. - Алматы : Қазығұрт, 2015. - 224 б.
Қазақ хандары (ХҮғ. ортасы-ХҮІІІ ғ. басы) = Казахские ханы (середина ХҮ в. -начало ХҮІІІ в. ) = Kazakh khans. - Алматы : Сардар, 2015. - 128 б.
"Қазақ хандығы" / құраст. Қ. Ергөбек. - Алматы: Қазығұрт, 2015. - 424 б.
Қазақстан Республикасы Президентінің мұрағаты = Архив Президента Республики Казахстан. - Алматы, 2015
Қазақстан тарихы шетел мұрағаттары мен кітапханаларында (ХҮІ-ХХ ғғ.). Т.8.: Ақпараттық анықтамалық / сост.: С. А. Кульманова, Ш. К. Бегимтаев, Ж. Е. Джалгасова. - Астана: РГУ "Национальный центр археографии и источниковедения", 2014. - 281 с.
Қазақстандағы ерекше лагерьлер: Степной. Песчаный. Луговой. Дальный / редак. басқ. Н. О. Дулатбеков. - Алматы: Болашақ университеті, 2014. - 1200 б.
Марчукова С.М. Развитие идеи пансофийности в педагогических трудах Я. А. Коменского: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / С. М. Марчукова , [б. м.], 2014. - 43 с.
Мұхатова, О. Патшалық Ресейдің отарлау саясатының әлеуметтік-экономикалық салдары: оқу құралы / О. Мұхатова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 88 б.
Мұқашев, С. Таңбалы таңдар (Голощекиннен Колбинге дейін) / С. Мұқашев. - Алматы : "Мерекенің баспа үйі", 2014. - 288 б., 24 жап.
Мәрсеков, Р. Қазақ қайда бара жатыр? / Р. Мәрсеков, [б. м.], 2014. - 368 б.
Мәңгілік елдің жыршысы: тарихи-танымдық жинақ / құраст. Ж. Сүлейменов. - Алматы : Зерде, 2014. - 472 б.
Менің Қазақстаным - Қазақстандағы этномәдени бірлестіктердің қызметі туралы анықтамалық = "Менің Қазақстаным" - справочник о деятельности этнокультурных объединений Казахстана. - Астана, 2015. - 80 б.
Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век. В 3-х ч.: учебник. Ч.1.: 1945-2000 / Под ред.: А. М. Родригеса, М. В. Пономарева. - М.: Владос, 2014. - 255 с.
Озғанбай, Ө. Жадымда жүрген жақсылар / Ө. Озғанбай. - Алматы: Қазақпарат, 2014. - 348 б.
Особлаги: Степной. Песчаный. Луговой. Дальный / редак. басқ. Н. О. Дулатбеков. - Алматы: Болашақ университеті, 2014. - 1005 с.
Өлкетану: Студенттік топтар кураторларына көмек ретінде. 4-жинақ / А. М. Ғазалиев. - Қарағанды : Қарағанды мемл. тех. университетінің баспасы, 2014. - 97 б.
Рысбеков, Т. Тарихи тұлғалар: уақыт және өмір жолдары / Т. Рысбеков. - Алматы : Абзал-Ай, 2014. - 528 б.
Сарай, Ә. Көк түріктер / Ә. Сарай. - Алматы: "Мерекенің баспа үйі", 2014. - 688 б., 66 сурет
Сатанов, А.Б. История Казахстана : учебник-тест для подготовки к ЕНТ / А. Б. Сатанов. - Алматы: ШЫҢ-КІТАП, 2014. - 384 с.
Садвакасова, З.Т. От протектората к колонии Российской империи: сбор. док. и мат. / З. Т. Садвакасова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 260 с.
Средневековые города бассейна реки Урал. Кн.1. / под редак. М. Н. Сдыкова. - Уральск: Западно-Казахстанский центр истории и археологии, 2014. - 224 с.

Герои и участники Великой Отечественной войны.


Сүндетұлы, Қ. Қаһарлы жылдар шежіресі (1941-1945 ж.ж) / Қ. Сүндетұлы. - Алматы : Атырау - Ақпарат, 2015. - 303 б.
Тарих қойнауынан қазіргі заманға дейін = От истоков к современности : халықар. ғыл.-тәж. конф. мат. / редак. басқ. М. Н. Сдықов. - Орал : Центр истории и археологии , 2015. - 368 б., фото
Тілешов, Е. Алаш қозғалысы: энциклопедиялық анықтамалық / Е. Тілешов, Д. Қамзабекұлы. - Алматы : Сардар, 2014. - 528 б.
Темірбек Жүргенов: Зерттеулер, мақалалар, естеліктер мен арнау, жыр-толғаулар. - Алматы: Сарыарқа, 2014. - 580 б.
Тулибаева, Ж. М. Арабографические источники по истории Казахстана: Фонд Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан / Ж. М. Тулибаева, Г. Т. Исахан. - Астана: РГУ "Национального центра археографии и источниковедения", 2014. - 154 с.
Талдахметов, С. Қазақстан тарихы: ҰБТ-ға дайындық оқулық-тесті / С. Талдахметов, [б. м.], 20122014. - 366380 б.б.
Ұлт тарихы толқынындағы ұлы тұлғалар: Студенттік топтар кураторларына көмек ретінде. 2 - жинақ / ред. А. М. Ғазалиев. - Қарағанды : Қарағанды мемл. тех. университетінің баспасы, 2014. - 93 б.
Ұран газеті 1917-1918 / ұйымдастырушы Ж. Набиоллаұлы. - Орал : Жайық Пресс, 2014. - 400 б.
"Ұмытылмас үшін білу: ХХ ғасырдың 20-50і жылдардың басындағы Тоталитарлық билік және халық ": Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 30-31 мамыр 2014 жыл = Материалы международной научно-практической конференции: "Знать, чтобы не забыть: тоталитарная власть и народ в 20-начале 50-х годов ХХ века" / бас редак. А. А. Аубакиров. - Өскемен : Медия-Альянс, 2014. - 577 б.
Шәлекенов-Баласағұни У.Х. Шыңғысхан - моңғол және түрік этностарын біріктіруші / У. Х. Шәлекенов-Баласағұни. - Алматы : Қазақ университеті, 2014. - 304 б.


65-ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ

65 – ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алинов, М.Ш. Экологический менеджмент: учебное пособие / М. Ш. Алинов, [б. м.], 2014. - 272 с.
Әлеуметтік жұмыс: оқу құралы / жал. редак басқ. Г. С. Әбдірайымова. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 548 б.
Беркутова, Е. Соврменное восприятие интеграции в Республике Казахстан (обзор казахоязычной и русскоязычной казахстанской прессы). / Е. Беркутова. - Астана-Алматы: ИМЭП, 2014. - 32 с.
Грант Роберт, М. Заманауи стратегиялық талдау : оқулық. Б.1. / М. Грант Роберт. - Алматы, 2014 . - 272 б.
Джаншанло, Р.Е. Анализ финансового положения организации: учебное пособие / Р. Е. Джаншанло. - Алматы: LEM, 2014. - 76 с.
Доғалов, А.Н. Экономикалық теория: оқулық / А. Н. Доғалов. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2014. - 360 б. - (ҚР Білім және ғылым министрлігі)
Еуразиялық экономикалық одақ: идеядан нақты істерге: халықар. конф. матер. жинағы = Евразийский экономический союз: от идеи к реализации (к 20-летию выступления Президента РК Н.А.Назарбаева в МГУ им. Ломоносова) : мат. межд. конф. (Алматы, 18 марта 2014 года) / под общ. редак. Б. К. Султанова. - Алматы: КИСИ при президенте РК, 2014. - 160 с.
Жалғасбаева, А.А. Аудит: оқулық / А. А. Жалғасбаева, [б. м.], 2014. - 168 б.
Әлинов, М.Ш. Экология менеджменті: оқу құралы / М. Ш. Әлинов . - Алматы: Бастау, 2014. - 272 б.
Мониторинг прямых инвестиций России, Беларуси, Казахстана и Украины в странах Евразии-2014 / Рук. авт. колл. А. В. Кузнецов. - СПб: ЦИИ ЕАБР, 2014. - 66 с.
Мухамеджанова Д.Ш. Казахстан в экономике Азии: актуальные тенденции международного сотрудничества: монография / Д. Ш. Мухамеджанова. - Астана: КИСИ при президенте РК, 2014. - 168 с.
Нурша, А. Эволюция политической мысли в Казахстане по проблемам евразийской интеграции: "Евразооптимисты" и "евразоскептики" Казахстана / А. Нурша, [б. м.], 2014. - 48 с.
Сарабеков, Ж. Узбекистан на современном этапе: Доклад / Ж. Сарабеков. - Астана-Алматы: ИМЭП, 2014. - 68 с.
Сагинова, Б.К. Жылжымайтын мүлік экономикасы: оқулық / Б. К. Сагинова, А. Е. Бименова. - Алматы, 2014. - 220 б.
Казахстанский путь - 2050: коллективная монография. Кн.3: Последовательная и предсказуемая внешняя политика / Под общ. ред. Б. К. Султанова. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. - 308 с.
Казахстанский путь - 2050: коллективная монография. Кн.2: Общественно-политическое и социальное развитие / Под общ. ред. Б. К. Султанова. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. - 156 с.
Казахстанский путь - 2050: коллективная монография. Кн.1: Экономика Казахстана в ХХІ веке / Под общ. ред. Б. К. Султанова. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. - 244 с.
Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: учебное пособие/Под ред. В. Я. Горфинкеля, [б. м.], 2014. - 349 с. - (Вузовский учебник)

Мухтарова, К.С. Государственное управление экономической безопасностью в Республике Казахстан: учебник / К. С. Мухтарова. - Алматы: Ассоциация вузов РК, 2014. - 200 с. - (Мин-во образования и науки РК)


Нургазина, Ж.К. Управленческий учет: Учебник / Ж. К. Нургазина. - Алматы, 2014. - 411 с.
Оценка влияния нетаривных барьеров в ЕАЭС: результаты опросов предприятий.: Доклад №29 / Авт. Е. Ю. Винокуров. - СПб: ЦИИ ЕАБР, 2015. - 72 с.
Оценка влияния нетаривных барьеров в ЕАЭС: результаты опросов предприятий. / Авт. Е. Ю. Винокуров. - СПб: ЦИИ ЕАБР, 2015. - 96 с.

Русско-англо-казахский разговорник туриста / сост. Р. К. Бедельбаева; сост.: В. А. Кораблев, Ж. Ж. Мусиралиева. - Алматы: LEM, 2015. - 80 с.


Проскурина, В.П. Бухгалтерские проводки / В. П. Проскурина. - 2-е изд. - Алматы: LEM, 2014. - 308 с.
Проскурина, В.П. Бухгалтерский учет от азов до баланса: практическое пособие / В. П. Проскурина. - 5-е изд. - Алматы: LEM, 2014. - 320 с.
Сергеева, А.М. Тұрғындар географиясы: оқу құралы / А. М. Сергеева. - Астана: Фолиант, 2014. - 248 б.
Тайгашинова, К.Т. Калькуляция себестоимости продукции, услуг и работ / К. Т. Тайгашинова. - 2-е изд. - Алматы: LEM, 2014. - 320 с.
Учет командировочных и представительских расходов в РК (оформление, учет, налогообложение). - 2-е изд. - Алматы: LEM, 2014. - 192 с.
Шәріпов, А.Қ. Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп: оқулық / А. Қ. Шәріпов. - Алматы: ҚР ЖОО қауымдастығы, 2014. - 596 б. - (ҚР Білім және ғылым министрлігі)
Каталог: images -> stories -> bibliograf ukaz
bibliograf ukaz -> Жеңіс сәті – тарихта өшпес із қалдырған айрықша оқиға, ұлы мейрам
bibliograf ukaz -> Құрастырушыдан
bibliograf ukaz -> Ғылыми кітапхана Қыдыршаев абат сатыбайұЛЫ
bibliograf ukaz -> Список научных трудов Шинтемировой Баян Габбасовны
bibliograf ukaz -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім
bibliograf ukaz -> Г. Ш. Хибашева ақпараттық
bibliograf ukaz -> Шарабасов Серікќали Єабдешўлы 946 жылы тамызда Батыс Ќазаќстан облысы, Жаѕаќала ауданында дїниеге келген


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет