Гендерна Політикажүктеу 147.45 Kb.
Дата10.04.2019
өлшемі147.45 Kb.

Гендерна Політика

Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ

Вступ

Ця Політика виникла з метою подолання такого явища, як гендерний аспект епідемії ВІЛ/СНІДу. Гендерні чинники відіграють винятково важливу роль в розвитку епідемії. Про це свідчать і світові дані, і українська офіційна статистика. Якщо на початку поширення ВІЛ-інфекції в Україні частіше інфікувалися чоловіки, то тепер кількість інфікованих чоловіків та жінок практично зрівнялась, при цьому кількість нових випадків інфікування жінок порівняно з чоловіками росте. Основною причиною цього явища є гендерні стереотипи, які закріпилися в свідомості людей. Крім того, ВІЛ-позитивні жінки щодня стикаються з гострими проблемами, які викликані гендерними стереотипами.

Саме тому Мережа визнає, що вплив гендерних чинників повинен визначати відповідь на епідемію. Таким чином, Політика спрямована на вирішення факторів, які, по-перше, впливають на інфікування ВІЛ, по-друге, погіршують якість життя інфікованих осіб та їх близького оточення.

На жаль, робота з гендерними чинниками не є одним із пріоритетів Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, а також в роботі державних та недержавних організацій. Це призводить до того, що в Україні дуже обмежено реалізуються гендерно чутливі програми подолання епідемії ВІЛ/СНІДу.

Ця Політика є невід’ємною частиною Політики Всеукраїнської Мережі ЛЖВ.

Зміст


 1. Визначення термінів

 2. Мета Політики

 3. Основні принципи

 4. Чому в сфері ВІЛ/СНІДу потрібен гендерний підхід

 5. Фактори вразливості до ВІЛ/СНІДу в гендерному аспекті

 6. Стратегічні шляхи подолання проблем, викликаних гендерними стереотипами

 7. Заходи, які повинні вживатися для подолання гендерних аспектів епідемії ВІЛ/СНІДу.

 8. Робота з чоловіками

 9. Висновок

 10. Контакти

 11. Додаток 1. Матеріали тренінгу для тренерів з гендерної тематики

1. Визначення термінів

Гендер. Це поняття характеризує різні ролі, які покладаються на чоловіка та жінку суспільством, в якому вони живуть.

Стать. Цей термін характеризує біологічні відмінності між чоловіком та жінкою.

Гендерна рівність означає, що чоловіки і жінки однаково цінуються в суспільстві, мають однакові права, однакові можливості брати участь в кожному аспекті життя, на будь-якому рівні суспільства.

Гендерна справедливість означає рівні можливості доступу до суспільних благ як для чоловіків, так і для жінок. Наприклад, якщо в країні 80 % відсотків вчителів – жінки, то було б справедливо, щоб 80 % керівників шкільної освіти представляли жінки. Якщо ж в цій ситуації 50 % - чоловіки і 50 % - жінки, то це приклад гендерної рівності, але не справедливості.

Подвійні сексуальні стандарти. В суспільстві існують норми, схвалюють або допускають ситуації, коли чоловік споживає алкоголь, наркотики, має кілька партнерок, демонструє владу над жінкою і демонструє досвід в питаннях статевих стосунків. Щодо жінок норми вимагають бути вірною одному партнеру, підкорятися в статевих стосунках навіть невірному або такому, що чинить насильство, партнеру, не демонструвати обізнаності в статевих стосунках та не пропонувати використання презерватива.

Гендерно чутливі програми - програми, які враховують той факт, що чоловіки і жінки часто стикаються з різними проблемами (наприклад, програми, які однією зі складових мають подолання насильства щодо жінок)

СІН - споживачі ін’єкційних наркотиків

ЧСЧ – чоловіки, що мають секс із чоловіками.

Мережа - Всеукраїнська Мережа Людей, що Живуть з ВІЛ/СНІД.

2. Мета Політики

Метою цієї Політики є: 1. Знизити вразливість жінок та чоловіків (включаючи дорослих, молодь та дітей) до ВІЛ/СНІДу.

 2. Сприяти утвердженню гендерної справедливості.

 3. Покращити лікування, догляд та підтримку для всіх людей, інфікованих та вразливих до ВІЛ/СНІДу, завдяки гендерному підходу.

 4. Сприяти створенню Мережею гендерно чутливих програм.

3. Основні принципи

Стратегії Мережі будуть розроблятись, базуючись на таких основних принципах: 1. Визнання, що проблема ВІЛ/СНІД – це міжгалузева проблема, яка стосується багатьох сфер суспільного життя (наприклад, виховання в школі, сім’ї), а не тільки охорони здоров’я.

 2. Визнання всього комплексу прав людини щодо обох статей.

 3. Визнання прав усіх осіб на інформацію, послуги та умови, що дозволяють їм захищатися від негативного впливу ВІЛ/СНІДу.

 4. Забезпечення того, щоб втручання, які здійснюються в межах діяльності Мережі, не погіршували становища людей.

 5. Спрямування зусиль на те, щоб чоловіки та жінки були рівноправними партнерами в знаходженні рішень та вирішенні щоденних проблем. 1. Чому в сфері ВІЛ/СНІДу потрібен гендерний підхід

Існування двох термінів – стать та гендер - демонструє той факт, що чоловіки і жінки поводяться по-різному не лише через свої біологічні відмінності, а ще й тому, що суспільство створило у свідомості людей певні стереотипи щодо того, як чоловік та жінка мають себе поводити.

Прикладом біологічної ролі може бути те, що тільки жінка може народжувати дитину, тому що лише вона біологічно здатна це зробити. Якщо ж піклування про немовлят та малят покладається лише на жінку, то це її гендерна роль, тому що і чоловік, і жінка мають біологічну можливість виконувати цю роль. Якщо чоловіка заохочувати піклуватися про немовля або маля, він швидко може помітити, яку користь це приносить для нього, для дитини та для його стосунків із сім’єю.

Гендерні ролі усвідомлюються в процесі виховання та навчання. Вони різні в різних культурах, часових рамках, вони змінюються з плином часу відповідно до соціального та економічного рівнів розвитку. Це дуже важливі закономірності, тому що гендерні ролі та поведінка можуть і мусять бути змінені, якщо вони збільшують вразливість до ВІЛ.

Навіть дітей змалку навчають, що є нормальним для «хорошої» дівчини чи жінки або «хорошого» хлопця чи чоловіка. Тому гендерні ролі глибоко укорінюються, і їх важко змінити. Особливо складно це тоді, коли простежуються такі дві тенденції: якщо люди вірять, що гендерні ролі спричинені біологічними відмінностями, або якщо в суспільстві панує гендерна нерівність, і одна зі статей (найчастіше чоловік) має набагато більше переваг, ніж інша. В Україні, на жаль, простежуються обидві ці тенденції.

Гендерний підхід – це підхід, що стосується різних потреб та різних ситуацій, в яких опиняються жінки та чоловіки через свої соціальні ролі. Відповідно до цього підходу створюються, плануються, втілюються в життя відповідні заходи.

Існує упередження, що гендерний підхід стосується тільки жінок, оскільки жінки часто знаходяться в гіршому становищі, ніж чоловіки, і їм потрібна більша кількість програм. Насправді гендерний підхід передбачає, що розуміння потреб чоловіків та стосунків між чоловіками та жінками також дуже важливе.

І чоловіки, і жінки мають ризик бути інфікованими ВІЛ та можуть бути вразливими до хвороби, але відбувається це по-різному. В контексті ВІЛ/СНІДу, гендер – один з ключових факторів, що визначає:


 • ризик особи інфікуватися ВІЛ;

 • наслідки інфікування ВІЛ;

 • вплив ВІЛ-асоційованої хвороби та смерті особи на сім’ю та суспільство;

 • соціально-економічні наслідки для країни.

Жінки більш вразливі до ВІЛ/СНІДу. При цьому вони менш здатні захищати себе від впливу ВІЛ/СНІДу через економічні, соціальні, правові, політичні і культурні перепони, з якими вони стикаються.

Усі основні міжнародні експерти в цій галузі визнають, що гендерний підхід до ВІЛ/СНІДу є визначальним, оскільки гендерні чинники в світі відіграють найважливішу роль в поширенні епідемії.

Світові дослідження показали, що програми з ВІЛ/СНІДу, які мають неправильний гендерний підхід або взагалі його не мають, можуть спричинити шкоду, наприклад, підсилюючи гендерні стереотипи, здійснюючи однакові заходи щодо чоловіків та жінок, коли їхні потреби є різними.

Міжнародні експерти погоджуються, що ключем до подолання епідемії ВІЛ/СНІДу є зміна взаємовідносин між чоловіками та жінками. Жінки повинні мати можливість більше контролювати своє життя, включаючи можливість робити власний вибір в питаннях, що стосуються їх захисту від інфікування.

Домінування чоловіка над жінкою може мати негативні наслідки для самих чоловіків. Наприклад, ВІЛ-негативний чоловік може інфікуватися від ВІЛ-позитивної партнерки, яка про це не знає, через те, що відмовився використовувати презерватив.

Таким чином, гендерний підхід приносить користь і чоловікам, і жінкам, тому що він спрямований на справедливість для обох статей.5. Фактори вразливості до ВІЛ/СНІДу в гендерному аспекті

Деякі фактори безпосередньо сприяють інфікуванню як жінок, так і чоловіків. Деякі ускладнюють життя жінок або чоловіків, яких так чи інакше торкнулась епідемія. 1. Чоловік часто має вирішальне слово у вирішенні того, користуватися презервативом чи ні. Це важливо з огляду на те, що презерватив знижує ймовірність:

 • інфікування ВІЛ;

 • суперінфікування ВІЛ-позитивних осіб від ВІЛ-позитивних партнерів іншим штамом ВІЛ;

 • зараження хворобами, що передаються статевим шляхом.

Використання презерватива особливо актуальне для осіб, що приймають антиретровірусну терапію, у зв’язку з попередженням небажаної вагітності, оскільки планування вагітності в цьому випадку обов’язково потрібно обговорювати з лікарем. Також презерватив потрібно розглядати як один із найдоступніших методів контрацепції в умовах, коли антиретровірусна терапія знижує ефективність оральних контрацептивів.
 1. Світова практика свідчить, що одружена жінка має більше шансів інфікуватися ВІЛ статевим шляхом, ніж неодружена, оскільки останні більш схильні використовувати презервативи. Цьому сприяє те, що чоловіча подружня невірність і полігамія знаходить набагато краще розуміння в суспільстві, ніж жіноча. Тому твердження “Найкраща профілактика ВІЛ – це подружня вірність” спрацьовує далеко не завжди.

Одружена жінка не завжди наважується запропонувати використання презерватива з таких причин: • через боязнь почути докір у недовірі;

 • через боязнь накликати на себе підозри у невірності;

 • тому що погодитись чоловіку на використання презерватива – це значить взнати, що його є в чому підозрювати (тобто в зраді);

 • тому, що це не прийнято в подружньому житті.
 1. Жінку часто примушують до вступу в небажані для неї статеві стосунки (чоловік, роботодавець, постачальник наркотиків, кредитор). З різноманітних причин жінці часто бракує сили самій вирішувати, як, коли і з ким вступати в статеві стосунки. Через це вона може інфікуватися ВІЛ, оскільки в таких обставинах не наважується обговорювати використання презерватива.
 1. Причинами надання жінками послуг комерційного сексу можуть бути складнощі фінансового становища, нижчі можливості знайти оплачувану роботу, накладення суспільством на жінку більшої відповідальності за турботу про родину порівняно з чоловіком, залежність від чоловіка. В умовах, коли жінці немає на кого розраховувати – ні на чоловіка, ні на членів родини – ці проблеми можуть стати вирішальними аргументами на користь того, щоб почати надавати послуги комерційного сексу.
 1. Суспільством засуджуються робітниці сексуального бізнесу, але не чоловіки, які користуються їхніми послугами.
 1. Наповнення сімейного бюджету в середньому по Україні приблизно рівне з боку чоловіків та жінок (серед жінок менше безробітних, тому що вони частіше погоджуються на низькооплачувану непрестижну роботу через турботу про родину). При цьому обов’язки з ведення домашнього господарства і виховання дітей покладаються на жінку. Будучи хворою, їй буває досить складно виконувати ці обов’язки. Крім того, жінка може відмовитись здійснювати дії щодо покращення свого життя, зокрема отримувати медичні або інші послуги, мотивуючи це тим, що їй потрібно піклуватися про сім’ю та дітей.
 1. Доступ дівчат і жінок до медичних та немедичних послуг часто обмежений таким факторами, як брак грошей, домашня робота, яка на них покладена, турбота про членів сім’ї, отримання дозволу від чоловіка. Особливо часто це проявляється в сільській місцевості.
 1. ВІЛ-інфіковані жінки часто стають об’єктом насильства з боку чоловіків через свій статус, який виступає додатковим приводом агресії, особливо в кризових сім’ях, в яких насильство - поширений стиль поведінки. Бувають випадки, коли чоловіки дискримінують жінок, яких самі ж інфікували.
 1. Жінки часто виїжджають на заробітки і стають жертвами торгівлі людьми, через що інфікуються ВІЛ.
 1. Чоловіки частіше можуть розпоряджатися значними сумами коштів, що дозволяє їм мати кількох партнерок, а також практикувати споживання алкоголю та наркотиків, які сприяють ризикованій поведінці. 1. У випадках, коли чоловіки виїжджають на заробітки, вони можуть мати позашлюбні стосунки та інфікувати своїх дружин після повернення додому.
 1. Жінки-СІН часто залежні не тільки від наркотиків, але і від чоловіка, який володіє ресурсами і зв’язками для добування наркотиків. В такій ситуації вона не наважується відстоювати свої потреби, боячись втратити чоловіка і постачальника наркотиків в одній особі. Існують навіть випадки, коли чоловіки змушують жінок надавати послуги комерційного сексу для добування наркотиків і для жінки, і для чоловіка.
 1. Вживання наркотиків жінками осуджується суспільством більше, ніж ті ж дії з боку чоловіків. Це може впливати на відмову жінки брати участь в програмах зменшення шкоди від вживання наркотиків. Додатковим фактором може виступати те, що таку жінку назвуть “поганою матір'ю”. 1. Традиційно в компаніях СІН жінка останньою вводить наркотик, що сприяє потраплянню в її організм залишків крові усіх тих людей, які скористалися цим шприцом до неї.
 1. У випадку захворювання чоловіків жінки рідше йдуть з сім’ї, ніж чоловіки у випадку захворювання дружин.
 1. Часто простежується така закономірність: коли хворіє чоловік, дружина про нього піклується; коли хворіє дружина, чоловік часто покладає ці обов’язки на родичів дружини або просто не виконує їх, навіть якщо більше нікому потурбуватися про неї. Адже чоловіка, який не піклується про члена родини, суспільство осудить менше, ніж жінку.
 1. Насильницький статевий акт різко підвищує ризик жінки інфікуватись ВІЛ та іншими інфекціями завдяки утворенню мікротріщин.

Потрібно розуміти, що крім гендерних ролей, які роблять жінку більш вразливою до ВІЛ, її біологічні особливості роблять її ще більш вразливою: жінки мають в кілька разів вищу ймовірність інфікуватися через статевий контакт, ніж чоловіки. Також жінки частіше хворіють іншими захворюваннями, які передаються статевим шляхом.


Додатковим соціальним фактором, що підвищує вразливість жінок, є те, що жінки дуже обмежено представлені в органах влади і тому мало можуть впливати на розподіл бюджетних коштів, наприклад, на пріоритетне направлення коштів на медичні та соціальні програми.

6. Стратегічні шляхи подолання проблем, викликаних гендерними стереотипами

 1. Проведення групової роботи (в межах існуючих та майбутніх програм), передусім груп самодопомоги.

Групи самодопомоги з обговорення гендерних проблем можуть проводитись окремо для жінок та чоловіків (для того, щоб заохотити учасників обговорювати проблеми, які їм зручно обговорювати з особами своєї статі) або змішано (для того, щоб для осіб однієї статі розкривався погляд іншої статі на проблему). Ефективним є включення обговорення гендерних аспектів в уже існуючі групи самодопомоги.

Також можливе проведення дискусійних клубів, тренінгів, інформаційних занять, терапевтичних груп.

Доцільним є проведення групової роботи у випадку, якщо в організації є кілька клієнтів або клієнток, життя яких ускладнюють гендерні фактори. Для цього потрібно ідентифікувати проблеми в житті цих осіб, викликані такими факторами. Цього можна досягти за допомогою консультування, під час якого консультант повинен розпізнати фактори, які ускладнюють життя клієнта чи клієнтки.

Проведення групової роботи, зокрема груп самодопомоги, вимагає вмілої фасилітації для того, щоб сприяти відкритості і толерантності учасників при обговоренні таких складних та інтимних тем, як гендерні проблеми.

Обговорювати використання презерватива доречно на дискусійних клубах, хоча це можна робити і при інших формах роботи.

Групова робота - це найбільш ефективний шлях подолання проблем, викликаних гендерними стереотипами

Для здійснення групової роботи з гендерної тематики використовуйте, будь-ласка, матеріали, наведені в Додатку 1.


 1. Проведення індивідуальної роботи, передусім консультування чоловіків і жінок (в межах існуючих та майбутніх програм).

Різновидом консультування є кризове, яке має на меті виробити разом з консультованою особою негайне вирішення кризової ситуації.

Доцільним є надання консультацій за принципом «рівний-рівному», оскільки це сприяє більш довірливому спілкуванню на теми, якими складно ділитися із сторонніми людьми.

Для здійснення індивідуальної роботи з гендерної тематики використовуйте, будь-ласка, матеріали, наведені в Додатку 1.


 1. Впровадження гендерних та гендерно чутливих програм. Програми повинні розроблятись і фінансуватись з урахуванням того, що чоловіки та жінки в деяких випадках потребують різних послуг у зв’язку зі специфічними проблемами, з якими вони стикаються.

7. Заходи, які повинні вживатися для подолання гендерних аспектів епідемії ВІЛ/СНІДу.

При плануванні та реалізації програм Мережа буде здійснювати такі заходи: 1. Наснаження жінок обговорювати з партнером можливість використання презерватива.

Зокрема, ефективним є проведення ситуаційних вправ, обговорення на дискусійних клубах, а також навчання спеціальним технікам, які би сприяли використанню презерватива.

Використання презерватива потрібно обговорювати з будь-яким клієнтом, незалежно від того, чи це інфікована особа, чи її пара, вживає вона АРВ-терапію чи ні, жінка це чи чоловік. 1. Включення гендерного компонента в програми первинної профілактики серед молоді.

Потрібно докладати значних зусиль, щоб донести молодим людям інформацію щодо безпечних статевих стосунків. Крім того, потрібно намагатися попередити ситуацію, коли чоловік вважає, що жінка відповідальна за контрацепцію, а жінка – що чоловік. В результаті ніхто не бере відповідальності за вибір підходящого методу контрацепції.

Молодь повинна мати доступ до інформації, яка стосується репродуктивного здоров’я. При наданні такої інформації повинні враховуватись вікові, статеві чинники. Також повинна дотримуватись конфіденційність і ставлення без осуду. Немає доказів, які дають підстави вважати, що це буде заохочувати молодих людей вступати в ранні статеві стосунки. Потрібно наголошувати, що навчальні програми, які надають інформацію про профілактику ВІЛ/СНІДу, не ставлять за мету заохотити молодих людей мати ранні статеві стосунки або стосунки з багатьма партнерами. 1. Розвиток жіночого лідерства.

Найефективніше захищати права жінок можуть жінки, які самі постраждали від гендерних стереотипів. Тому одним із найважливіших заходів повинен бути розвиток жіночого лідерства. Потрібно, заохочувати жінок, яким вдалось подолати свої проблеми, допомагати іншим ВІЛ+ людям.

 1. Участь в регіональних координаційних радах, зокрема вплив на розподіл бюджетних коштів на користь розв’язання гендерних аспектів ВІЛ-інфекції.

 2. Участь в роботі державних та місцевих органів, які мають соціальне спрямування, зокрема, в рамках Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. Це сприятиме розробленню програм та виділенню коштів на користь розв’язання гендерних аспектів ВІЛ-інфекції. Першочергово роботу потрібно спрямувати на забезпечення роботи кризових центрів для жертв насильства.

 3. Співпраця з центрами зайнятості з метою працевлаштування і успішної трудової діяльності жінок та їх оточення. Успішне працевлаштування може допомогти вирішити цілий ряд проблем, зокрема, допомогти подолати насильство.

 4. Співпраця з іншими неприбутковими організаціями, враховуючи їхню спеціалізацію (наприклад, в сфері подолання насильства чи реабілітації наркозалежних). Для цього у надавачів послуг повинне бути чітке розуміння, яка організація в регіоні або поза його межами здатна розв’язати проблеми клієнта чи клієнтки. Також повинні бути налагоджені зв’язки з організаціями, які працюють в суміжних сферах. Особлива увага повинна приділятися якості послуг, які надають ці організація.

 5. Співпраця з державними органами та силовими відомствами. Особливі зусилля повинні докладатися до забезпечення виконання цими органами своїх обов’язків (зокрема, оперативне реагування на випадки домашнього насильства).

 6. Створення, збір та обмін справами-прецедентами щодо захисту прав жінок. Це можуть бути як судові справи, так і справи, де вдалось позитивно вплинути на ситуацію, наприклад, на органи міліції.

 7. Проведення відкритих дебатів у ЗМІ щодо жіночих питань, в яких окреме місце відводилось би питанню ВІЛ/СНІДу та гендеру.

 8. Надання правових консультацій, які допоможуть захистити майнові права жінок та захистити від дискримінації.

 9. Розповсюдження інформаційних матеріалів, спрямованих на руйнування гендерних стереотипів.

8. Робота з чоловіками

В контексті гендерних проблем повинна також проводитись індивідуальна та групова робота з чоловіками для вирішення таких проблем: 1. Чоловіки дискримінують жінок через гендерні стереотипи (хоча це ж можуть робити і самі жінки – матір, свекруха).

 2. Через гендерні стереотипи чоловіки рідше звертаються за медичною і психологічною допомогою. Чим нижчий рівень розвитку суспільства, тим частіше простежується ця тенденція.

 3. Чоловіки частіше вживають алкоголь і наркотики, що, по-перше, наражає їх на ризик інфікуватися ВІЛ, по-друге, створює багато проблем для сім’ї.

 4. Чоловіки можуть замовчувати свої гомосексуальні стосунки і таким чином інфікуватися та інфікувати партнерку (тим більше, що більшість ЧСЧ мають дружин або подруг, зокрема для того, щоб оточення не здогадувалось про їхню сексуальну приналежність).


9. Висновок

Отже, для подолання гендерних проблем в контексті ВІЛ/СНІД потрібна перш за все зміна свідомості і тих, хто надає послуги, і тих, хто їх отримує, оскільки причина цих проблем криється в стереотипах, яким керуються люди в своїх діях.10. Контакти

Для того, щоб отримати більше інформації або задати запитання, пишіть в Центральний офіс Мережі до Ірини Варшик varshyk@network.org.ua

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет