Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарламабет8/15
Дата12.09.2017
өлшемі1.59 Mb.
#687
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Әдебиет:


(8) 135-144, (10) 321-339, (11) 192-201, (14) 105-125 , (15) 145-149, (18) 208-222

ОЖСӨЖ мазмұны: 2

1. Сандық көрсеткіштер.

2. Миграцияның масштабтары.

3. Тест тапсырма тақырып бойынша, есеп шығару.(8) 135-144, (10) 321-339, есеп №17,18 340 бет (11) 192-201, (14) 105-125 , (15) 145-149, (18) 208-222

СӨЖ мазмұны: 2

1. Миграцияның бақылау механизмдері.

2. Иммиграцияны реттеу.

(8) 135-144, (10) 321-339, (11) 192-201, (14) 105-125 , (15) 145-149, (18) 208-222

42 кредит сағат

14 практикалық сабақТақырып: Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы.

Практикалық сабақ мазмұны

Халықаралық миграциясының мәні мен себептері.

Жұмысшы күші халықаралық миграциясының негізгі бағыттары мен құрылымы.

Жекелеген елдер экономикасындағы шет елдік жұмысшы күшінің рөлі.

Қазақстан Республикасындағы жұмысшы күші миграциясының маңызы.

(8) 135-144, (10) 321-339, (11) 192-201, (14) 105-125 , (15) 145-149, (18) 208-222

ОЖСӨЖ мазмұны: 3

Жоғарғы квалификациялы мамандар миграциясының әлемдік тенденциясы..

Мәселелерді шешу жолы және құралдары.

Тест тапсырма тақырып бойынша, есеп шығару.(8) 135-144, (10) 321-339, есеп №19, 340 бет (11) 192-201, (14) 105-125 , (15) 145-149, (18) 208-222

СӨЖ мазмұны: 3

1. Миграцияны мемлекеттік реттеу.

2. Реэмиграцияны ынталандыру.

(8) 135-144, (10) 321-339, (11) 192-201, (14) 105-125 , (15) 145-149, (18) 208-222
15 апта

43 кредит сағат

29 дәрісТақырып: Экономикалық өсу және оның сапасы.

Дәрістің мазмұны

1. Әлемдік экономикалық өсуінің пропорциялары.

2. Экономикалық өсуінің сапасы.

3. Дамушы елдер: дағдарыс және реформа.

Әдебиет:

(8) 381-415, (11) 753-805, (12) 275-340

ОЖСӨЖ мазмұны: 1

1. Экономикалық өсуінің факторлары.

2. Жинақ ақша қорларының нормасы.

3. Тест тапсырма тақырып бойынша, есеп шығару.(8) 381-415, (11) 753-805, есеп №1,2 803 бет, (12) 275-340

СӨЖ мазмұны: 1

1. Капиталдың қорлануы.

2. Экстенсивті және интенсивті өсу.

(8) 381-415, (11) 753-805, (12) 275-340
44 кредит сағат

30 дәрісТақырып: Экономикалық өсу және оның сапасы.

Дәрістің мазмұны

1. Қорлану мөлшері берілген жағдайда капиталмен қамсызданудың тұрлаулы деңгейі.

2. Харрод Домар үлгісі. Солоудың ұзақ мерзімді өсу моделі.

3. Қорланудың «Алтын ережесі».


Әдебиет:


(8) 381-415, (11) 753-805, (12) 275-340

ОЖСӨЖ мазмұны: 2

1. Қазақстан Республикасы экономикасының өсуі.

2. Экономикалық өсуіне технологиялық прогресстің әсері.

3. Тест тапсырма тақырып бойынша, есеп шығару.(8) 381-415, (11) 753-805, есеп №3 803 бет, (12) 275-340

СӨЖ мазмұны: 2

1. Халық саны өсуінің ықпалы.

2. Солоу үлгісінде жиынтық сұраныс.

(8) 381-415, (11) 753-805, (12) 275-340
45 кредит сағат

15 практикалық сабақТақырып: Экономикалық өсу және оның сапасы.

Практикалық сабақ мазмұны

1. Әлем экономикасында табыстар, әл-әуқаты және экономикалық өсу.

2. Дамушы елдердің құрылым ерекшеліктері.

3. Латын Америка: дағдарыстан реформаға.

4. Тиімді еңбек бірлігі.

(8) 381-415, (11) 753-805, (12) 275-340

ОЖСӨЖ мазмұны: 3

1. Экономика өсуінің Кейнстік үлгісі.

2. Р.Солоудың неоклассикалық өсу үлгісі.

3. Факторлардың жалпы өнімділігі.

4. Тест тапсырма тақырып бойынша, есеп шығару.

(8) 381-415, (11) 753-805, есеп №4 803 бет, (12) 275-340

СӨЖ мазмұны: 3

1. Дамыған мемлекеттердің Қазақстан Республикасының өсуіндегі рөлі.

2. Экономикалық жағдай және капитал қорының деңгейі.

(8) 381-415, (11) 753-805, (12) 275-340

«Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар» курсы бойынша 2 курс студенттерін үшін «Аймақтану» мамандығының күнтізбелі-тақырыптық жоспары:


2009-2010 оқу жылына арналған
Тақырыптар:

Сағат саны

Өткізу аптасы

дәріс

сем

ОЖСӨЖ

дәріс

сем

ОЖСӨЖӘЭ және ХЭҚ-ды зерттеу пәні. Ұлттық экономикалардың әлемдік шаруашылық пен өзара әрекеттесуі

2

1

3

1

1

1Халықаралық сауда теориялары

2

1

3

2

2

2Халықаралық сауданы тарифтік реттеу әдістері

2

1

3

3

3

3Халықаралық сауданы тарифтік емес реттеу әдістері

2

1

3

4

4

4Әлемдік экономикадағы интеграциялық процесстер

2

1

3

5

5

5Әлемдік қызмет көрсету нарығы

2

1

3

6

6

6Әлемдік нарықтың инфрақұрылымы

1

1

1

7

7

7Халықаралық валюта-қаржы қатынастары

3

1

5

7,8

7,8

7,8Төлем балансы және сыртқы экономиалық іс-әрекеттер

2

1

3

9

9

9Ашық экономикадағы макроэкономикалық тепе-теңдіктің модельдер

2

1

3

10

10

10Ашық экономика жағдайындағы макроэкономикалық саясат. ҚР-ның сыртқы экономикалық саясаты

2

1

3

11

11

11Шетел инвестициясын реттеудің халықаралық тәжірибесі

2

1

3

12

12

12Әлемдік нарықтағы трансұлттық корпорациялар (ТҰК).

2

1

3

13

13

13Жұмысшы күшінің халықаралық миграциясы

2

1

3

14

14

14Экономикалық өсу және оның сапасы

2

1

3

15

15

15
Итого


30

15

451.5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі
Стратегия 2030

Конституция Республики Казахстан. – Алматы, - 1995г.

Закон РК «О бюджетной системе», - Экономика и предпринимательство в РК,1997, №4.

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства», - Казахстанская правда, 1997,29 июня.

Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона «О занятости населения», - Казахстанская правда, 2001г – 2 февраля.

Закон РК «Об иностранных инвестициях», С изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента РК, имеющим силу закона, - экономика и предпринимательства в РК, 1997,№ 18.

Закон РК «О валютном регулировании», - Казахстанская правда, 1998

Закон РК «Об инвестиции; № 373-11 закон, 8 января 2003г» // Казахстанская правда, 2003,11 января

Указ Президента Республики Казахстан., имеющий силу закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», - Казахстанская правда,1997г.

Указ президента Республики Казахстан, имеющий силу закона «о ценных бумагах и фондовой бирже», - Казахстанская правда, 1997г.

Закон РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» с дополнениями и изменениями. – Бюллетень бухгалтера, 2000 №3 – 4

Закон РК «О государственной закупке: № 321»- 1 Закон, 16 мая 2002г» // Казахстанская правда. – 24 мая 2002г.

Закон РК «О страховании», - Вести Казахстана, 1995,11 октября

Закон РК «Об акционерных обществах», - Казахстанская правда, - 1998, 24,25,27,28 июля.

Закон РК «о науке и государственной научно- технической политике Республики- Казахстан» от 15 января 1992г.

Закон РК «О мерах защиты внутреннего рынка при импорте товаров»- Казахстанская правда, 1998, 30 декабря.Негізгі әдебиеттер тізімі


 1. Назарбаев Н.А., На пороге ХХI века, Алматы, 1996 г.

 2. Закон РК «Об иностранных инвестициях» от 26 декабря 1994 года.- Алматы, 1995.

 3. Закон РК «О государственной поддержке прямых инвестиций» от 24 февраля 1998 года. – Алматы, 1998.

 4. Закон РК «О членстве РК в МВФ, МБРР, Международной финансовой корпорации, Международной Ассоциации развития,Агенстве по многосторонним гарантиям инвестиций и Международном центре по урегулированию инвестиционных споров» от 26 июня 1992 года. – Алматы, 1992.

 5. Абрамов В.Л. Мировая экономика: Учебное пособие, М: Дашков и К, 2004.

 6. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебное пособие, 5 изд., М: 2000.

 7. Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. М.: 2001.

 8. Булатова А. Мировая экономика М:Бек, 2000

 9. Киреев А. Международная экономика в 2-х частях. Учебное пособие, М.: Международные отношения, ч.1: международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства, 1999.

 10. Киреев А. Международная экономика в 2-х частях. Учебное пособие, М.: Международные отношения, ч.2: международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование, 1999.

 11. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика теория и политика, учебник 5-е межд.изд., М: Питер, 2003

 12. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник М,2000

 13. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М: 1992 г.

 14. Мамыров Н.Қ. Халықаралық экономикалық қатынастар. Оқу құралы А, 1998

 15. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная экономика. Учебник. М: Высш.шк., 2002

 16. Миклашевская Н.А. Холопов А.В. Международная экономика М: МГУ, 1998

 17. Овчинников Г.П. Международная экономика: конспект лекций СП: 2000

 18. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения М, 2001

 19. Сахариев С.С., Сахариева А.С. Әлем экономикасы.1 бөлім. Оқулық А, 2003

 20. Сахариев С.С., Сахариева А.С. Әлем экономикасы.2 бөлім. Оқулық А, 2003

 21. Толкачев С.А Международная экономика. Теория и практика. М, 2000

Қосымша әдебиеттер тізімі

Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер / Пер. с нем. – М.: Экономика, 1992, с. 493. (Экономическое наследие)

Антропология экономической классики. В 2-х тт. – М.: МП «ЭКОНОВ», 1991. Т.1. с. 475, Т.2. с. 486

Браунинг П. Современные экономические теории - буржуазные концепции / Пер. с англ. – М.: 1987

Ван дер Вее Г. История мировой экономики 1945 –1990 / Пер. с франц. – М.: Наука, 1994, с. 413

Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. – М.: 1990

Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. с англ. –М.: 1984

Гэлбрейд Дж. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. – М., 1969

Гэлбрейд Дж. Экономические теории и цели общества / Пер. с англ. – М., 1976

Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений / Пер. с франц. – М.: Экономика, 1995, с. 544 (Экономическое наследие)

Кейнс Дж.М. Избранные произведения / Пер. с англ. – М., 1993, с. 543 (Экономическое наследие)

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости процента и денег / Пер. с англ. – М., 1974

Кларк Дж.Б. Распределение богатств / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1992, с. 447 (Экономическое наследие)

Кондратьев М.Д. Избранные сочинения. М.: Экономика, 1993, с. 543 (Экономическое наследие)

Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. – М.: «Дело ЛТД» при участии изд-ва «Catallaxy», 1993, с. 192

Ламперд Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь / Пер. с нем. – М.: «Дело ЛТД», 1994, с. 224

Леонтьев В.В. Экономическое эссе: теория, исследование, факты политиков / Пер. с англ. – М., 1990

Маршалл А. Принцип экономической науки. В 3-х тт. / Пер. с англ. – М.: Изд-во группа «Прогресс», 1993, Т. 1. с. 415, Т.2. с. 310, Т.3. с. 351

Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., 1986

Ойкен В. Основные принципы экономической политики / Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1995, с. 496

Ойкен В. Основы национальной экономики / Пер. с нем. – М.: Экономика, 1996, с. 351 (Экономическое наследие)

Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ. – М., 1962

Сэй Ж.Б. Трактат политэкономии / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1986

Теория потребительского поведения и спроса. СПб.: Экономическая школа, 1993, с. 380, (Вехи экономической мысли, Вып. 1.)

Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа, 1995, с. 534 (Вехи экономической мысли, Вып. 2)

Тероль Ж. Рынки и рыночная власть. Теория организации промышленности / Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа, 1996 – XLII + 745 с.

Фридман М. Количественная теория денег / Пер. с англ.- М., 1996

Хикс Дж.Р. Стоимость капитала / Пер. с англ. – М.: Изд. группа «Прогресс», 1993, с.

Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: (Реориентация теории стоимости) / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1996, с. 351 (Экономическое наследие)

Шумперт И.А. Капитализм, Социализм и Демократия / Пер. с англ.: М: Экономика.1995 – с. 540 (Экономическое наследие)

Эрхард Л. Благосостояние для всех / Пер. с нем. – М.: Начала-Пресс, 1991, с. 335

Жунусов Б. Основы регулирования экономики А, 1999

Жатканбаев Б.К. Аралас экономика А, 1996

Шеденов Б.С. Теоретическая экономика А, 1996

Аубакиров Я. Экономикалық теория негіздері А, 1995

Мадешев Б.Ж. Нарықтық экономика негіздеріне кіріспе А, 1995Берденова К.Э. Қазақстан мемлекет қалыптасуы мен экономиканың даму негіздері А, 1998

3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

Кесте тапсырмалардың тізімі мен түрлерінен тұрады:

 • курстық жобалардың (жұмыстардын) тақырыптары,

 • графикалық- есеп тапсырмалары, типтік есептер т.б.,

 • орындалу уақыты,

 • бақылау түрлері (тестілер, экспресс-сұрақтар, есептер, рефераттар, баяндамалар т.б.).


3. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Жұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Реферат

Тақырып бойынша негізгі баяндама

Семинар тақырыбына байланысты

4 апта

5% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Реферат және баяндама

2

Оппонент болуы

Баяндама жасау

Семинар тақырыбына байланысты

5 апта

5% (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

Семинарда жауап беруі

3

ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындау

(барлығы 12 тапсырма)

Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

Семинар тақырыбына байланысты

ОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


Тақырып бойынша

1 – 4% дейін (аралық бақылау түрі ретінде)

Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

4

Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

Ойлау қабылетін тексеру

Бірінші жұмыс 1 – 5 тақырыптарға байланысты

Екінші жұмыс 5 – 10 тақырыптарға байланысты

6 семинар

13 семинарТапсырмалар саны бойынша әрбір жұмыс 8% бағаланады

Жазба жұмысын тексеру

5

Емтихан

Білімді кешенді тексеруТест
4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

Дәрісханалық (дәріс, практикалық, семинарлық, лабораториялық, және студиялық сабақтар) және дәрісханадан тыс (ОЖСӨЖ: курстық және дипломдық жұмыстары, СӨЖ тапсырмалары) сабақтардың оқу әдебиеттерімен қамтылуын көрсетеді
Әдебиет атауы


Барлығы


Ескерту


кітапханада


кафедрада


Студенттердің қамтылу пайызы (%)

Электронды түрі


1

2

3

4

5

6

7

1

Абрамов В.Л. Мировая экономика: Учебное пособие, М: Дашков и К, 2004

7

-

50

-
2

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебное пособие, 5 изд., М: 2000

1

-

7,14

-
3

Акопова Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения. М.: 2001

5

-

35,7

-
4

Булатова А. Мировая экономика М:Бек, 2000

5

-

35,7

-
5

Булатова А. Мировая экономика М:Бек, 2003

7

-

50

-
6

Киреев А. Международная экономика в 2-х частях. Учебное пособие, М.: Международные отношения, ч.1: международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства, 1999.

3

-

21,4

-
7

Киреев А. Международная экономика в 2-х частях. Учебное пособие, М.: Международные отношения, ч.2: международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование, 1999

3

-

21,4

-
8

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика теория и политика, учебник 5-е межд.изд., М: Питер, 2003

6

-

42,9

-
9

Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник М,2001

8

-

57,1

-
10

Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник М,2003

6

-

42,9

-
11

Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник М,2004

7

-

50

-
12

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М: 1992 г

1

-

7,14

-
13

Мамыров Н.Қ. Халықаралық экономикалық қатынастар. Оқу құралы А, 1998

4

-

28,57

-
14

Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Международная экономика. Учебник. М: Высш.шк., 2002

1

-

7,14

-
15

Овчинников Г.П. Международная экономика: конспект лекций СП: 2000

1

-

7,14

-
16

Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения М, 2000

2

-

14,3

-
17

Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения М, 2001

3

-

21,4

-
18

Сахариев С.С., Сахариева А.С. Әлем экономикасы.1 бөлім. Оқулық А, 2003

14

-

100

-
19

Сахариев С.С., Сахариева А.С. Әлем экономикасы.2 бөлім. Оқулық А, 2003

14

-

100

-
20

Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения: Учебное пособие/ под редакцией Н.Н.Ливенцева.-изд.2-е –М:Финансы и статистика. 1999.-160с.

8

-

57,1

-
21

Доғалова Г.Н. Халықаралық экономика: оқу құралы. – А.: экон., 2000. – 88 б.

1

-

7,14

-
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Барлығы – 72 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет