Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама


ПӘН БОЙЫНША ДӘРІСТЕРДІҢ КОНСПЕКТІСІбет9/15
Дата12.09.2017
өлшемі1.59 Mb.
#687
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

5. ПӘН БОЙЫНША ДӘРІСТЕРДІҢ КОНСПЕКТІСІ

Дәріс конспектісінің құрылысы:

 • тақырыптың атауы,

 • дәрістің мақсаты,

 • тірек сөздер,

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны,

 • дәріс мазмұнын көрсететін сызбалар,

 • өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар,

 • ұсынылған әдебиеттер тізімі.

Үлестіретін материалда

 • тақырыбты

 • кредит сандарын

 • оқытушының аты – жөнін

 • әдебиеттерді көрсету қажет.


1 апта

 • тақырыптың атауы: ӘЭ және ХЭҚ-ды зерттеу пәні. Ұлттық экономикалардың әлемдік шаруашылықпен өзара әрекеттесуі

 • дәрістің мақсаты:әлемдік шараушалықтың мәнін және құрылымын, оның қалыптасу және даму заңдылықтарын түсіне білуі қажет

 • тірек сөздер:әлемдік экономика, халықаралық экономикалық қатынастар, халықаралық еңбек бөлінісі, автаркия, ашық экономика

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны: ӘЭ және ХЭҚ-ды зерттеу объектісі және пәні. ӘЭ және ХЭҚ-ды зерттеу объектісі. ХЭҚ-дың мәні, ерекшеліктері және нысандары. Ұлттык экономикалар дамуындағы ХЭҚ- дың маңызы. Ұлттық экономиканың ашық болуы. Автаркия. Экономиканың ашық болуынын көрсеткіштері. Ашық ұлттық экономиканың тиімділігі және проблемалары. Ұлттық шаруашылықтың бәсекелестік қабілеті.

Өндіріс факторларының халықаралық бөлінісі. Халықаралық еңбек бөлінісі (ХЕБ): мәні, нысандары және даму факторлары. Халықаралық мамандану және халыкаралық кооперация. ХЕБ-нің әлемдік шаруашылық пен ХЭҚ-дың пайда болуы мен дамуындағы рөлі. Қазіргі кездегі ХЕБ-нің ерекшеліктері.

Қазақстан Республиканың әлемдік шаруашылық байланыстарын кенейтудің мәселелері. • ұсынылған әдебиеттер тізімі: 5,6,7,8,9,12,14

2 апта

 • тақырыптың атауы: Халықаралық сауда теориялары

 • дәрістің мақсаты:халықаралық сауда теорияларын, оның қалыптасуын, ерекшеліктерін және құрылымын білуі қажет

 • тірек сөздер: халықаралық сауда, меркантилизм, классикалық теория, абсолютті артықшылық моделі, салыстырмалы артықшылық моделі, Хекшер-Олин теориясы, Леонтьев парадоксы, Столпер-Самуэльсон теориясы, Рыбчинский теоремасы.

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны: Халықаралық сауда теорияларының негізгі концепциялары және олардың эволюциясы. Меркантилизм және еркін сауда көзқарастары. Халықаралық сауданың классикалық теориялары. А.Смиттің абсолюттік артықшылықтар теориясы. Елдер арасындағы еңбек бөлінісі және сауда еркіндігі. Абсолюттік шығындар түсінігі. А.Смит теориясының кемшіліктері.

Д.Рикардоның салыстырмалы артықшылықтар теориясы. Хекшер-Олин теориясы. Еркін халықаралық сауда жағдайындағы табыстарды бөлу. Жаңа және жаңаша халықаралық сауда теориялары.

 • ұсынылған әдебиеттер тізім:. 5,6,7,8,9(99-112),12,14,15(43-61,61-65,78-82)3 апта

 • тақырыптың атауы: халықаралық сауданы тарифтік реттеу әдістері

 • дәрістің мақсаты: халықаралық сауданы тарифтік реттеу әдістерін білуі қажет

 • тірек сөздер: протекционизм, сыртқы сауда, сыртқы сауды саясаты, тариф, кедендік пошлина, экспорттық пошлина, импорттық пошлина, транзиттік пошлина, адвалорлы пошлина

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны: Тариф түрлері. Сауда еркіндігі және протекционизм. Тарифтің экономикалық рөлі. Үйлесімді (оптималды) тариф. Экспорттық тариф. Ұлттық өндірісті нақты қорғау деңгейі.

 • ұсынылған әдебиеттер тізімі: 5,6,7,8,9 (197-204,204-212,212-219),12,14,15(87-89, 89-100)4 апта

 • тақырыптың атауы: халықаралық сауданы тарифтік емес реттеу әдістері

 • дәрістің мақсаты: халықаралық сауданы тарифтік емес реттеу әдістерін білуі қажет

 • тірек сөздер: сандық шектеулер, демпинг, квоттау, лицензиялау

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны: Халықаралық сауданы сандық реттеу. Тарифтік емес әдістерді өлшеу. Квоттау. Лицензиялау. Экспортты “еркін” шектеу. Сыртқы сауда саясатының жасырын әдістері. Сыртқы сауда саясатының қаржылық тәсілдері. Экономикалық емес реттеу әдістері

 • ұсынылған әдебиеттер тізімі: 5,6,7,8, (9)232-242, 242-259, (15) 125-133, 133-139


5-6 апта

 • тақырыптың атауы: әлемдік экономикадағы интеграциялық процесстер

 • дәрістің мақсаты: әлемдік экономикадағы интеграциялық процесстерді білуі қажет

 • тірек сөздер: экономикалық интеграция, кедендік одақ, ортақ нарық, экономикалық және валюталық одақ

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны: Экономикалық интеграцияның мәні және негізгі формалары. Интеграцияның алғышарттары. Интеграцияның мақсаттары. Интеграцияның статикалық күшті әсері (эффектілігі). Интеграцияның динамикалық күшті әсері (эффектілігі). Дамыған елдер тобындағы интеграция. НАФТА. МЕРКОСУР. Дамушы елдер тобындағы интеграция. ТМД елдерінің арасындағы интеграциялық процесстер

 • ұсынылған әдебиеттер тізімі: 5,6,7,8, (9)361-379, (15) 165-177 , (14)126-138, (19)113-126, (18)223-252


7 апта

 • тақырыптың атауы: әлемдік қызмет көрсету нарығы

 • дәрістің мақсаты: әлемдік қызмет көрсету нарығы білуі қажет

 • тірек сөздер: қызмет көрсету нарығы, факторлық қызметтер, факторлық емес қызметтер, халықаралық транспорт, халықаралық жол жүрулер

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны: Қызмет көрсету сферасындағы халықаралық келісімдер. Тауар саудасы және қызметтер саудасы. Қызметтердің жіктелуі.. Халықаралық транспорт қызметтері. Халықаралық жол жүрулер. Халықаралық қызметтер саудасын мемлекеттік реттеу

 • ұсынылған әдебиеттер тізімі: 5,6,7,8, (9)263-270, 270-279, (18)176-185


8-9 апта

 • тақырыптың атауы: халықаралық валюта-қаржы қатынастары

 • дәрістің мақсаты: әлемдік нарықтың инфрақұрылымын, халықаралық валюта-қаржы қатынастарын түсіне білуі қажет

 • тірек сөздер: инфрақұрылымы, әлемдік нарықтың инфрақұрылымы

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны: Әлемдік нарықтың қалыптасуы. Нарық түрлері. Әлемдік нарықтың инфрақұрылымы Валюта курсы және оның анықтаушы факторлары. Халықаралық валюта жүйесі және оның даму кезеңдері. Алтын стандарт кезеңі. Қазіргі валюта жүйесі Халықаралық валюта нарығы. Валюта операцияларының негізгі түрлері. Валюталық курсының теориялары Халықаралық қарыз міндеттемелерінің нарығы. Меншік атақтарының халықаралық нарығы. Қаржы дериваттарының халықаралық нарығы

 • ұсынылған әдебиеттер тізімі: 5,6,7, (8)190-197, (10) 17-32, (14)77-88, (15) 181-205, (18)348-357


10 апта

 • тақырыптың атауы: төлем балансы және сыртқы экономиалық іс-әрекеттер

 • дәрістің мақсаты: төлем балансы және сыртқы экономиалық іс-әрекеттер түсіне білуі қажет

 • тірек сөздер: төлем балансы, төлем балансының принциптері, ағымдағы баланс, капитал қозғалысының балансы

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны: Төлем балансының анықтамасы және қалыптасу принциптері. Төлем балансының құрылымы. Төлем балансының макроэкономикалық анализі. Төлем балансы статьяларының халықаралық жіктелуі. Ағымдағы баланс. Капитал қозғалысының балансы. Төлем балансын реттеудің негізгі әдістері.

 • ұсынылған әдебиеттер тізімі: 5,6,7, (8)190-197, (10) 126-133, (14) 60-71, (15) 217-226, (10) 133-151, (11) 708-719, (12) 177-190, (14) 60-71, (15) 226-239


11 апта

 • тақырыптың атауы: ашық экономикадағы макроэкономикалық тепе-теңдіктің модельдер

 • дәрістің мақсаты: ашық экономикадағы макроэкономикалық тепе-теңдіктің модельдерін түсіне білуі қажет

 • тірек сөздер: IS қисығы, BP қисығы, IS-LM-BP моделі, ашық экономика

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны: Жабық экономикалық жүйеде тепе-теңдік. Ашық экономикада тепе-теңдік ұлттық табыс. Т.Свонның жалпы тепе-теңдік моделі. IS-LM-BP моделінде ішкі және сыртқы тепе-теңдік Тауар нарығында тепе-теңдік: IS қисығы. Төлем балансының тепе-теңдігі: төлем балансының графигі (BP).

 • ұсынылған әдебиеттер тізімі: 5,6,7, (8)190-197, (10) 208-224, (15) 272-29212 апта

 • тақырыптың атауы: ашық экономика жағдайындағы макроэкономикалық саясат. ҚР-ның сыртқы экономикалық саясаты

 • дәрістің мақсаты: ашық экономика жағдайындағы макроэкономикалық саясатын түсіне білуі қажет

 • тірек сөздер: төлем балансы, төлем балансының принциптері, ағымдағы баланс, капитал қозғалысының балансы

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны: Кіші ашық экономика. Құбылмалы айырбас бағамы шарттарында экономикалық саясат. Тіркелген айырбас бағамының жағдайларда экономикалық саясат. Үлкен ашық экономикалық жүйе, оның ерекшеліктері. Үлкен ашық экономиканың базалық моделі. Үлкен ашық экономикада экономикалық саясат

 • ұсынылған әдебиеттер тізімі: 5,6,7, (8)190-197, (10) 234-265, (15) 304-321


13 апта


 • тақырыптың атауы: әлемдік экономикадағы трансұлттық корпорациялар (ТҰК)

 • дәрістің мақсаты:Әлемдегі трансұлттық корпорациялардың пайда болуы мен қажеттілігі жөнінде білу

 • тірек сөздер:ұлттық компаниялар, трансация түсінігі, ұлтаралық компаниялар

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны:Ұлттық компаниялардың транснациялдануы, олардың белгілері, тән қасиеттері.Әлемдегі ең ірі ТҰК және олардың активтері мен еншілес компаниялары, сауда айналымдары. ТҰК-дың халықаралық саудадағы артықшылықтары мен тигізетін теріс жақтары. Трансұлттық банктер, олардың активтері, сан алуан клиенттерге көрсететін қызметтері. 5,6,7,8,9(99-112),12,14,15(43-61,61-65,78-8214 апта


 • тақырыптың атауы: халықаралық капитал қозғалысы

 • дәрістің мақсаты: Елдер арасындағы капитал салудың мақсаттарын түсіне білу

 • тірек сөздер:капиталды шетке шығару, инвестиция, кәсіпкерлік капитал, мақсаттық капитал, капиталдың қайтарылуын реттейтін ұйымдар.

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны:Капиталды көбірек шығаратын (орналастыратын) елдер тобы, капиталға мұқтаж елдер. Инвестициялардың түрлері және олардың қайтарылу мүмкіндіктері. Халықаралық капитал қозғалысының дәстүрлі теориялары. Тікелей инвестициялардың моделдері. 5,6,7,8, (9)361-379, (15) 165-177 , (14)126-138, (19)113-126, (18)223-252
15 апта


 • тақырыптың атауы:халықаралық жұмысшы күші миграциясы

 • дәрістің мақсаты:Халықаралық еңбек миграциясына теориялық түсінік беру

 • тірек сөздер:миграция, иммиграция, эммиграция,еңбек ресурстары, шектеу әдістері

 • негізгі сұрақтар және қысқаша мазмұны:Еңбек миграцисының пайда болу тарихы Жұмысшылардың ағылуы. Қазіргі кездегі жұмыс күшін тартатын орталықтар (елдер) және жұмысшы күшін ұсынушы елдер қатары. ХЕҰ құрылуы. Басты атқаратын қызметтері.Елдердің пайдаланатын шектеу әдістері.Мигранттардың елге тигізетін оң және теріс жақтарын анықтау. 5,6,7,8,9,12,14
6. Семинар сабақтарының жоспары.
Тақырыптар

Семинар сабақтарының мазмұны

Апта

Әдебиет

1

Әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар пәні


1.Әлемдік экономиканың қалыптасуы

2.Халықаралық экономикалық қатынастар мәні және формалары

3.Елдер арасындағы экономикалық байланыстардың қалыптасу кезеңдері


1

1,2,4,6,7,8,9,10,11


2

Халықаралық сауда теориялары

1.Халықаралық сауданың меркантилистік теориясы

2. Абсолютті артықшылық теориясы

3. Салыстырмалы артықшылық теориясы

4. Леонтьев парадоксы

2

1,2,4,6,7,8,9,10,11.

3.

Халықаралық сауданы тарифтік реттеу әдістері


 1. Экспорттық тарифтер

 2. Импорттық тарифтер

 3. Протекционистік саясат

3

4 (б.39-41.194-197.206-210.221-227.253-255.258-272)


4

Халықаралық сауданы тарифтік емес реттеу

1.Еркін сауда саясатын жақтау аргументтері

2. Протекционистік саясатты жақтаушылардың аргументтері

3. Тарифтік емес реттеудің түрлері


4

4 (б.39-41.194-197.206-210.221-227.

5

Халықаралық интеграциялық процестер

1. Әлемдік интеграциялық бірлестіктер.

2.Халықаралық экономикалық интеграция формалары

3.Еуропалық одақтың құрылу себептері.

Интеграция кезеңдері.
5

4(б.39-41.194-197.206-210.221-227.

6

Халықаралық интеграциялық процестер

 1. Дамыған елдердегі интеграциялық процестер

 2. Дамушы елдердегі интеграцилық бірлестіктер

 3. Өтпелі экономикасы бар елдердегі интеграциялық бірігулердің ерекшеліктері

6

1,2,4,6,7,8,9,10,11

7

Әлемдік қызмет көрсету нарығы.

 1. Әлемдік қызмет түрлері

 2. Жол жүрулер мен саяхатқа шығу.

 3. Транспорттық қызмет түрлері.

 4. Қонақ үй қызмет түрі.
7

1,2,4,6,7,8,9,10,11

8

Халықаралық валюта-қаржы қызметі

1.Халықаралық валюта жүйесінің қалыптасуы

2.Халықаралық валюта жүйесінің кезеңдері

3. Қазіргі валюта жүйесі


8

7 (б.437-450).8 (б.304-306.317)


9

Халықаралық валюта-қаржы қызметі1. Валюта курсы, оны анықтаудың тәсілдері


2. Конверсияланған және конверсияланбаған валюта түрлері.

3. Валюталық операциялар.

4. Халықаралық қарыз міндеттемелері


9

7 (б.437-450).8 (б.304-306.317)

10

Төлем балансы және сыртқы экономикалық операциялар
 1. Төлем балансының принциптері мен құрылымы


 2. Төлем балансының жазылу тәртібі

 3. Төлем балансындағы операциялар
10

7 (б.437-450).8 (б.304-306.317)

11

Ашық экономикадағы макроэкономикалық моделдер


1.Ашық және жабық экономика түсінігі

2. Ашық экономикадағы құбылмалы айырбас бағамы

3 Ашық экономикадағы тепе-теңдік


11

4 (б.39-41.194-197.206-210)

12

Ашық экономикадағы макроэкономикалық моделдер


1.Кіші ашық экономика

2. Үлкен ашық экономика

3. IS-LM моделіндегі ішкі және сыртқы тепе-теңдік


12

1,2,4,5,7,8,9,12,16,20

13

Халықаралық экономикадағы трансұлттық корпорациялар (ТҰК)

.


1. Ұлттық компаниялар және олардың әлемдік шаруашылықтағы орны

2. ТҰК қалыптасу кезеңдері

3. Әлемдегі ең ірі ТҰК (Нестле, Форт, IBM)


13

1,2,4,5,7,8,9,12,16,20


14

Халықаралық капитал қозғалысы


1. Капиталды шетке шығарудың себептері

2. Инвестициялардың елдер арасындағы қозғалысы

3. Дамыған елдердің капиталды шетке шығарудағы мақсаттары

4. Дамушы елдерге капитал халықаралық капитал салымдарының қажеттілігі
14

9 (687-694),9 (710-714).6 (238-243)7

15

Халықаралық еңбек миграциясы


 1. Еңбек ресурстарының халықаралық орналасуы.

 2. Миграция түсінігі.

 3. Халықаралық миграцияның себептері. Олардың елге кіргізілу шарттары, шектері, талаптары.

 4. Халықаралық еңбек ұйымы, оның атқаратын қызметтері (ХЕҰ)
15

1,2,3,4,5,6,7,8,14,16,20.

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Барлығы – 72 сағат


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет