Химия и Wordжүктеу 127.94 Kb.
Дата27.03.2018
өлшемі127.94 Kb.
түріУрок

Роздатковий матеріал для уроків з теми «Солі»
Автори; Новіков Ю.Є., Крупник П.М., СЗШ № 97, м. Львів
Сам матеріал являє собою листок, з обох боків якого вміщено матеріал, який можна використовувати на всіх уроках, присвячених вивченню теми «Солі». Подібні матеріали ми розробили і для інших тем курсу хімії 8-9 класів. Працюємо ми і над матеріалами для 10 та 11 класів.
На першій сторінці – теоретичний матеріал, на другій – вправи для формування нових, а також удосконалення вже набутих умінь і навичок .
У своїй практиці ми не тільки використовуємо даний матеріал на уроках, але й пропонуємо учням зробити з них копії і використовувати їх у домашній роботі.
Число прикладів у кожному завданні дозволяє належним чином сформувати уміння й навички з даної теми.
Крім того, на базі цих завдань можна скласти різнорівневі за складністю та багатоваріантні комплекти контрольної роботи з тем «Солі» та «Основні класи неорганічних сполук», незалежно від того, яка програма з хімії панує сьогодні в освіті.

C О Л І

Склад солей : МехRy , де Ме – метал або металоподібна частинка, R кислотний залишок.


Солі – це сполуки, до складу яких входять метали й кислотні залишки.


Назви солей: назва металу + (валентність Ме, якщо вона є змінною) + назва кислотного залишку.

Приклади: Cu3(PO4)2 – купрум (ІІ) фосфат, Na2SiO3 – натрій силікат, NH4NO3 – амоній нітрат.

К Л А С И Ф І К А Ц І Я С О Л Е Й

Середні

Кислі

Основні

Подвійні

Мішані

Комплексні

Оксосолі

MexRy

Mex(HR)y

[Me(OH)x]zRy

MeIMeIIR

MeRIRII

Mex[комплекс]y

MeOR

Al2(SO4)3

Al(HSO4)3

[Al(OH)2]2CO3

KAl(SO4)2

Ca(OCl)Cl

Na3[Al(OH)6]

AlOCl

Х І М І Ч Н І В Л А С Т И В О С Т І С О Л Е Й

В Л А С Т И В І С Т Ь

П Р И К Л А Д


Метал-1 + Сіль-1  Метал-2 + Сіль-2,або

МеІ + МеІІR  МеІІ + МеІR

Увага! У ряді напруг МеІ має бути ЛІВІШЕ від МеІІ !!!

Fe + CuCl2  Cu + FeCl2

CuCl2 + Fe  не йде

Витяг з ряду напруг: Мg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb Cu HgСіль-1 + Кислота-1  Сіль-2 + Кислота-2, або

МеRI + HRII  MeRII + HRI

Увага! У ряді леткості кислот HRII має бути ЛІВІШЕ від HRI

Na3PO4 + H2SO4  Na2SO4 + H3PO4

Na2SO4 + H3PO4  не йде

Витяг з ряду кислот: H2SO4 HCl=HNO3=H3PO4 H2SO3 H2S H2CO3 H2SiO3Cіль-1 + Луг-1  Сіль-2  + Луг-2 або

Сіль-1 + Луг-1  Сіль-2 + Основа 

Увага! Сіль-1 має бути РОЗЧИННОЮ у воді.

Li2SO4 + Ba(OH)2  BaSO4  + LiOH

CuCl2 + KOH  KCl + Cu(OH)2

Сіль-1 + Сіль-2  Сіль-3 + Сіль-4 

Увага! Обидві солі-реагенти мають бути розчинними у воді. Хоча б ожна з солей-продуктів має бути у воді нерозчинною.

AgNO3 + Na3PO4  NaNO3 + Ag3PO4

ZnF2 + BaS  ZnS  + BaF2

Розклад під час нагрівання  різні продукти

CaCO3  CaO + CO2

KNO3  KNO2 + O2

AgNO3  Ag + NO2 + O2

(NH4)2CO3  NH3 + CO2 + H2O тощо

С П О С О Б И Д О Б У В А Н Н Я С О Л Е Й

С П О С І Б

П Р И К Л А ДИ (схеми реакцій)

Метал + Неметал  Сіль

Fe + Cl2 FeCl3, Zn + S ZnS, K + Br2 KBr

Метал + Кислота → Cіль + Водень

Fe + HCl  FeCl2 + H2

Метал-1 + Сіль-1  Метал-2 + Сіль-2

Sn + HgSO4  Hg + SnSO4 (див. “Ряд напруг”)

Кислотний оксид + Основний оксид  Сіль

SO3 + ZnO  ZnSO4

N2O5 + Na2O Na3PO4

Основний (амфотерний) оксид + Кислота  Сіль + Вода

Li2O + H3PO4  Li3PO4 + H2O

Cr2O3 + H2SO4  Cr2(SO4)3 + H2O

Кислотний оксид + Луг  Сіль + вода


N2O5 + Ba(OH)2  Ba(NO3)2 + H2O

Кислота + Основний (амфотерний) гідроксид  Сіль + Вода

KOH + H3PO4  K3PO4 + HOH

Al(OH)3 + H2SO4  Al2(SO4)3 + HOH

Кислота-1 +Сіль-1Кислота-2 + Сіль-2

H2SO4 + K2S  H2S + K2SO4 (див.Ряд леткості кислот)

Сіль-1 + Сіль-2  Сіль-3 + Сіль-4

BaCl2 + Na2SO4  KCl + BaSO4

Сіль-1+Луг  Сіль-2 + Основа

Сіль-1+ Луг-1 Луг-2 + Сіль-2

CuSO4 + NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2

K2CO3 + Ba(OH)2  KOH + BaCO3

Неметал + Луг  Сіль + . . .

Cl2 + KOH  KCl + KOCl + H2O

Є ще досить інших способів добування солей. Шукайте їх у літературі з хімії.


К О Н Т Р О Л Ь З А С В О Є Н Н Я М А Т Е Р І А Л У

1. Складіть хімічні формули та здійсніть класифікування даних речовин: а)барій ортофосфат, б)йод, в)хлоридна кислота, г)калій карбонат, д)ферум (ІІІ) сульфід, е)водень, є)алюміній бромід, ж) плюмбум (ІІ) силікат, з)натрій сульфіт, и)хлор, і)нітратна кислота, ї)хром (ІІІ) йодид, й)барій фторид, к)аргентум оксид, л)кальцій метафосфат, м)ортофосфатна кислота, н)кисень, о)меркурій (ІІ) сульфат, п)манган (ІІ) нітрат, р)станум (ІV) гідроксид, с)сульфітна кислота, т)натрій силікат, у)ферум (ІІІ) сульфат, ф)магній бромід, х)алюміній нітрат, ц)цинк гідроксид, ч)барій сульфід, ш)натрій карбонат, щ)манган (IV) оксид, ю)сульфур (VI) оксид, я)хлор (VII) оксид, ь)нітроген (І) оксид. Обчисліть масову частку найлегшого елемента в сполуці.

2. Назвіть і здійсніть класифікування речовин, формули котрих: а)H2SiO3 б) CrO3 , в)Pb(OH)2 г)AlCl3 д)Na2SiO3 е)CO2 є)MnBr2 ж)Ba3(PO4)2 з)AgF и)Pb(NO3)4 і)CaI2 ї)ZnO й)O2 к)Li2CO3 л)HPO3 м)MgS н)Al(OH)3 о) Cr2(SO4)3 п)K2SO3 р)SO2 с)Hg т)SnSiO3 у)BaCl2 ф)C х)Cu2SO4 ц) NO2 ч)Be(NO3)2 ш)Mn2O7 щ)Zn3(PO4)2 ю)Ag я)K2S ь)PbI4 z)Cr2(SO4)3 .

3. Напишіть по 5 формул солей, з якими реагуватиме: а) Mg, б) Al, в) Mn, г) Zn,

д) Cr, е) Fe, є) нікель, ж) станум, з) свинець, и) мідь, і) ртуть. Складіть хімічні рівняння взаємодії даного металу з двома наведеними Вами солями. Послідовність металів у п.п. а-і відображає їх послідовність у Ряді напруг металів.

4. Напишіть по три формули солей, які реагуватимуть з такими кислотами:

а) сульфатною, б) ортофосфатною, в) нітратною, г) хлоридною, д) сульфітною,

е) сульфідною, є) карбонатною. Складіть відповідні хімічні рівняння. Послідовність кислот у п.п. а-є відображає їх послідовність у ряді леткості кислот.

5. Складіть хімічні рівняння за даними схемами:а) калій гідроксид + ферум (ІІІ) сульфат →

і) FeCl2 +Zn 

б) барій гідроксид + натрій карбонат →

ї) H3PO4 + Na2SiO3

в) меркурій (ІІ) хлорид + калій фосфат →

й) Al2O3 + HBr 

г) манган + ферум (ІІ) сульфат →

к) Ca(OH)2 + K2SO3

д) магній + сульфідна кислота →

л) H2O + Na 

е) барій нітрат + сульфатна кислота →

м) Fe(NO3)3 + Ba(OH)2

є) сульфітна кислота + калій силікат →

н) ZnBr2 + Na2SO3

ж) барій карбонат + нітратна кислота →

о) AgNO3 + HI 

з) натрій гідроксид + ферум (ІІ) йодид →

п) Mg + H2SO4

и) аргентум нітрат + хром (ІІІ) бромід →

Р) AlBr3 + K3PO4

6. Дано: а) сульфатну кислоту, б) магній, в) їдке калі, г) мідь, д) натрій сульфід, е) кальцій карбонат, є) аргентум нітрат, ж) залізо, з) вуглекислий газ, и) купрум (ІІ) оксид. Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин (а…и) з 1) манган (ІІ) хлоридом, 2) сульфатною кислотою, 3) гідроксидом літію.

7. Складіть хімічні рівняння за даними схемами:

а) Na  NaOH  Na2CO3  NaCl  NaNO3

б) S  SO2  H2SO3  K2SO3 ZnSO3

в) Ca  CaO  Ca(OH)2  Ca3(PO4)2 H3PO4

г) Zn  ZnCl2 Zn(OH)2  ZnO Zn(NO3)2

д) P  P2O5 H3PO4  Na3PO4 NaBr

е) CaCl2  CaCO3  CO2 K2CO3 BaCO3

є) H2SO4  H2  H2O  KOH  Cu(OH)2

ж) MgO  Mg(NO3)2  Mg(OH)2  MgSO4  MgCl2

з) SO3  Na2SO4  NaI  Na2SO4  BaSO4

Назвіть учасників і тип реакції.

8. Складіть хімічні рівняння можливих реакцій, за допомогою котрих можна добути такі речовини: а) цинк сульфіт, б) хром (ІІІ) сульфат, в) натрій сульфід, г) барій ортофосфат, д) калій карбонат, е) купрум (ІІ) бромід.

9. Розв’яжіть задачі: (об’єми газів наведено для нормальних умов):

а). Який об’єм водню, що утворився внаслідок реакції 0,4 моль алюмінію з надлишком хлоридної кислоти?

б). Яку масу заліза можна добути внаслідок відновлення залізної окалини воднем об’ємом 5,6 л ?

в). Яка маса міді прореагувала х надлишком меркурій (ІІ) хлориду, якщо масса утвореної ртуті 40,2 г ?

г). Яка кількість речовини сульфатної кислоти потрібна для добування 40,5 г гідрогенброміду (бромоводню)?

д). Яка маса їдкого калі потрібна для добування 4,9 г купрум (ІІ) гідроксиду ?

е). Яку массу барій гідроксиду слід узяти для взаємодії з 20 г сульфур (VI) оксиду?

є). Яку масу кальцій карбонату можна добути з 1,12 л карбон (IV) оксиду?

ж). Яка маса алюмінію може прореагувати з 19,6 г сульфатної кислоти ?

з). Яка маса калій перманганату потрібна для добування 336 л кисню ?и). Який об’єм водню можна добути з ортофосфатної кислоти массою 49 г ?

і). Яку массу ферум (ІІ) хлориду можна добути з 5 моль заліза ?
Каталог: doc -> files -> news
news -> Байка як жанр літератури та її особливості. Езоп
news -> 6 клас (світова література, для практичної роботи)
news -> Приклади завдань та коментарі
news -> Урок біології в 6 класі
news -> Перемога добра над злом у казці Г. К. Андерсена „Дикі лебеді
news -> Міністерство аграрної політики та продовольства україни
news -> Для чого людина приходить у цей світ? (за романом Василя Барки «Жовтий князь»)
news -> План конспект на блок заняття №
news -> Контрольна робота №1 з теми «Вступ. Найдавніші пам’ятки словесного мистецтва» (тести)
news -> Батрак Ольга Анатоліївна, учитель української мови та літератури, Апостолівського районного ліцею-інтернату, Апостолівськог


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет