Химия. Тест 9- сынып. 1- нұсқа. Период бойынша рет нөмірі артқан сайын атом радиусыжүктеу 103.88 Kb.
Дата25.04.2019
өлшемі103.88 Kb.

Химия. Тест 9- сынып. 1- нұсқа.
1. Период бойынша рет нөмірі артқан сайын атом радиусы:

А) кемиді В) артады С) өзгермейді

Д) әуелі кемиді, содан соң артады Е) әуелі артады содан соң кемиді.

2. Жай заттардың тотығу дәрежелері:

А ) атомдағы электрон санына тең В) протон санына тең

С) валенттік электрон санына тең Д) нольге тең Е) жұптаспаған электрон санына тең.

3. Қысқаша иондық теңдеуге сәйкес барий хлоридімен әрекеттесетін заттың формуласы:

Ba 2+ + SO4 = BaSO4

А ) Na 2SO3 В) SCl4 С) SOCl4 Д) SCl2 Е) H2SO44. Сутек изотоптарының саны:

А ) 1 В) 2 С) 5 Д) 4 Е) 35. Сілтілік металдарды алу әдісі:

А) металлотермия В) электролиз С) пиролиз Д) гликолиз Е) гидролиз6. Мыстың периодтық жүйедегі орны:

А) 4 период 1А топша В) 1 период 4А топша С) 4 период 1Б топша Д) 1 период 1А топша Е) 4 период 4Б топша6. 68,4 г алюминий сульфатындағы молекула саны:

А) 1,20 * 1023 В) 3,01 *1024 С) 6,02 *1023

Д) 1,20 *1022 Е) 6,02 *1024

7. 490 г күкірт қышқылын алу үшін қажет күкірт (ІҮ) оксидінің массасы:

А) 400 г В) 340г С) 360 г Д) 380 г Е) 320 г8. 120 г көміртекті жағуға қажет оттектің зат мөлшері:

А) 10 В) 8 С) 18 Д) 12 Е) 69. 4 период 2 А топшада орналасқан элементтің салыстырмалы атомдық массасы:

А) 48 В) 65 С) 24 Д) 88 Е) 4010. Ион алмасу реакциясы:

А) NH3 + H2O = NH4OH B) Zn + Cl2 = ZnCl2 C) Zn + SnCL2 = ZnCl2 + Sn

Д) NH3 + HCl = NH4CL E) CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl

11. Электртерістілігі ең төмен элемент:

А) полоний В) теллур С) күкірт Д) селен Е) оттек12. Азот қышқылымен әрекеттесетін заттар қатары:

А) CO2; CaO B) ZnO; FeO C) SO3 ; Al2O3

Д) P2O5; CuO Е) SrO; SiO2

13. 2моль калий сумен әрекеттескенде түзілген күрделі заттың моль саны:

А) 1 моль В) 2 моль С) 3 моль Д) 4 моль Е) 5 моль14. Аммоний хлоридінің сапалық құрамын анықтау үшін қолданылатын реактивтер тобы:

А) NaOH, HCl; В) KOH , AgNO3 ;

С) KOH , HNO3 ; Д) H2O , HNO3 ; Е) H2O , AgNO3.

15. Құрамында 26 атом сутек бар алканның салыстырмалы молекулалық массасы:

А) 170 В) 140 С) 150 Д) 160 Е) 130Химия. Тест 9- сынып. 2 - нұсқа.
1. Кремний атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуы:

А) 2,8,7 В) 2,8,1 С) 2, 4 Д) 2, 5 Е) 2,8,4.2. Хлор молекуласындағы ортақ электрон жұбының саны:

А) 7 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 13. Диссоциация кезінде гидроксид – ион түзетін заттар:

А) қышқылдар В) суда ерімейтін негіздер

С) қышқыл тұздар Д) орта тұздар Е) сілтілер

4. Оттекпен әрекеттеспейтін заттар жұбы:

А) Р және СН4 В) Рt және SO2 С) Au және H2O

Д) S және C2H2 Е) Fe және H2.

5. Ерітіндісінде лакмустың түсі өзгермейді:

А) алюминий хлориді В) натрий карбонаты С) темір (ІІІ) бромиді

Д) калий нитраты Е) цезий сульфиді.

6. Калий гидроксиді түзілетін реакция:

А) Cu(OH)2 + KCl = В) K2O + H2O = С) K + HCl =

Д) K2SO4 + H2O = Е) AgNO3 + KCL =

7. Темір (ІІІ) оксиді әрекеттесетін зат:

А) H2SiO3 В) H2O С) HNO3 Д) AgOH Е) CaO8. 43,4 г сынап (ІІ) оксиді айырылғанда түзілетін оттектің зат мөлшері:

А) 0,1 моль В) 0,2 моль С) 0,02 моль Д)0,23 моль Е) 0,04 моль9. Хлор осы затпен әрекеттеседі:

А) СO2 В) РbO С) H2 Д) HCl Е) H2SO410. 612 мл суда 44,8 л (қ.ж) күкіртсутек ерітілген. Ерітіндідегі Н2S (% ) массалық үлесі:

А) 2,6% В)10,6 % С) 5,2 % Д) 12 % Е)10 %11. 20 кг алюминий оксидінен 10 кг алюминий алынды. Реакция өнімі шығымының массалық үлесі:

А) 75% В) 80 % С) 84 % Д) 94 % Е) 88 %12. Шығымы 86 % болса, 30 г көміртектен алынатын метанның (қ.ж) көлемі:

А) 48,16 л В) 48,77 л С) 48,53 л Д) 48,69 л Е) 48,92 л13. Берілген қосылыстардағы марганецтің тотығу дәрежелерінің қосындысы

Mn(OH)2 MnO2 K2MnO4 KMnO4.

А) 5 В) 19 С) 15 Д) 21 Е) 1014. Конфигурациясы 6s2 болатын элемент:

А) полоний В) астат С) барий Д) күміс Е) молибден15. 200 г нитробензолдан 130 г анилин алынды. Өнімнің шығымы:

А) 44 % В) 66 % С) 57 % Д) 86 % Е) 77 %
Химия. Тест 9- сынып. 3 - нұсқа.
1. Ғе + СиSO4 = үрдісі бойынша жүретін реакция типі:

А) орынбасу В) айырылу С) қосылу

Д) алмасу Е) бейтараптану

2. Реттік нөмірі №13 элементтің орналасқан тобы:

А) 3 В) 2 С) 5 Д) 1 Е) 43. Күкірттің жану теңдеуіндегі тотықтырғыш алдындағы коэффициент:

А) 5 В) 2 С) 1 Д) 4 Е) 34. Суда ерігенде қышқыл түзетін зат:

А) CaO В) SO3 С) Cr2O3 Д) CO Е) NH35. Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 реакциясы теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:

А) 1 В) 7 С) 5 Д) 9 Е) 36. Темір (ІІ) сульфаты ерітіндісін электролиздегенде катод пен анодта бөлінетін заттар (осы ретпен)

А) Ғе , О2 В) Ғе, Н2О С) Н2, Н24 Д) Ғе, Н2 Е) Н2, SO27. 325 г мырыш тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін сутектің зат мөлшері:

А) 1 моль В) 3 моль С) 9 моль Д) 5 моль Е) 7 моль.8. Темір (ІІІ) хлоридінің екі молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін жалпы иондар саны:

А) 4 В) 8 С) 10 Д) 5 Е) 39. H2S + H2O + K2CrO4 = S + Cr(OH)3 + KOH реакция теңдеуінің оң жағындағы барлық коэффициенттердің қосындысы:

А) 9 В) 16 С) 8 Д) 10 Е) 7.10. Құрамында 10 % озон мен 90 % оттектен тұратын 1 л қоспаның массасы:

А) 1,5 г В) 4,5 г С) 8,9 г Д) 3 г Е) 6,4 г.11. Құрамында 90% кальций карбонаты бар 500 кг ізбестасты күйдіргенде түзілетін көміртек (ІҮ) оксидінің массасы:

А) 197 кг В) 198 кг С) 199 кг Д) 200кг Е) 201кг12. Молекулалық құрылысты зат:

А) ас тұзы В) темір сульфиді С) темір Д) алмаз Е) қант13. Металдық қасиеттері күшейетін элементтер қатары:

А) Si , Na ,K ,Rb. В) C ,N , B , F. С) Al , Si , B , Mg.

Д) Na , Mg ,Al , Si. Е) Br , Ca , Mg , Be.

14. Басқа галогендерден фтордың айырмашылығы, ол мына затпен әрекеттеседі:

А) сутек В) су С) темір Д) метан Е) кремний оксиді.15. Полимерлерді мына реакцияның көмегімен алады:

А) изомерлену В) поликонденсациялау С) гидратациялау

Д) дегидратациялау Е) гидрогендеу.

Химия. Тест 9- сынып. 4 - нұсқа.
1. Су түзілетін реакция:

А) күкірттің жануы, В) алюминийдің тұз қышқылымен әрекеттесуі

С) белгілі жағдайда сутектің азотпен әрекеттесуі Д) мыстың тотығуы

Е) алюминий гидроксидінің ыдырауы.2. Диссоциацияланғанда аз иондар түзетін зат:

А) алюминий нитраты В) натрий нитриті С) мыс (ІІ) хлориді Д) калий силикаты

Е) магний хлориді.

3. АІ + О2 = АІ2О3 реакциясы теңдеуінде алюминийдің алдына қойылатын коэффициент:

А) 5 В) 1 С) 4 Д) 2 Е) 34. Массасы 42 г магний карбонаты айырылғанда массасы 19 г магний оксиді түзілді. Түзілген магний оксидінің шығымы:

А) 65 В) 75 С) 85 Д) 55 Е) 955. Құрамында 80 % темір (ІІІ) оксиді бар темір руданың 200 кг тотықсыздандыру үшін жұмсалатын көміртек (ІІ) оксидінің көлемі:

А) 22,4 л В) 67,2 л С) 448 л Д) 44,8 л Е) 11,2 л6. 7,8 г алюминий гидроксидін еріту үшін қажет 10 % - ті натрий гидроксиді ерітіндісінің массасы:

А) 40 г В) 30 г С) 60 г Д) 50 г Е) 20 г7. 12 л азотт ың 30 л сутегімен әрекеттесу реакциясының шығымы 20 % . Реакцияда түзілген аммиактың көлемі (қ.ж).

А) 4 л В) 1 л С) 5 л Д) 2 л Е) 3 л.8. Өзгерістер сызба-нұсқасындағы ҒеСІ2 → Х1 → Х2 → Ғе2О3, Х1 және Х2 заттары:

А) Х1 -ҒеСО3, Х2 - ҒеСІ3 В) Х1- Ғе(ОН)2 , Х2 - Ғе(ОН)3

С) Х1 - Ғе(NО3)3 Х2 - ҒеSO4 Д) Х1 - Ғе(СО3)3 , Х2 - ҒеSO4 Е) Х1 - ҒеО, Х2 - ҒеСІ2

9. Атомының сыртқы энергетикалық деңгейінде бір электроны бар:

А) сілтілік металдарда В) темірде С) қалайыда Д) алюминийде

Е) сілтілік – жер металдарда.

10. Тұздардың жіктелу қатары:

А) орта, қышқылдық , негіздік , қостұз; В) екідайлы, қышқылдық , орта ;

С) орта , сілтілер , қышқылдық ; Д) қышқылдық , орта , еритін ;

Е) суда еримейтін, екідайлы орта.11. ... 5 s2 5p2 конфигурациясы бар элемент:

А) Si В) Sn С) Pb Д)Ge Е) C12. Қ.ж. алюминий әрекеттеспейтін қышқылды атаңыз:

А) Н3РО4 (ерітінді ) В) Н24 (ерітінді) С) НСІО3 Д) НNО3 (конц)

Е) НСІ (ерітінді).

13. Глаубер тұзының формуласы:

А) CaSO4 * 2H2O В) Na2SO4 * 10H2O С) MgSO4 * 7H2O

Д) KCl * NaCl Е) CuSO4 * 5H2O.

14. Калий бромидіндегі химиялық байланыс түрі:

А) иондық В) металдық С) ковалентті полюссіз Д) донор- акцепторлы Е) ковалентті полюсті.15. Толуол молекуласындағы б - (сигма) байланыстар саны:

А) 11 В) 14 С) 13 Д) 15 Е) 12
Химия. Тест 9- сынып. 5 - нұсқа.
1. ҮІІ топ элементтерінің ұшқыш сутекті қосылысының формуласы:

А) RH В) RH4 С) R2H Д) RH2 Е) RH32. Ортақ электрон жұбы арқылы түзілетін химиялық байланыс :

А) сутектік В) металдық С) иондық Д) ковалентті Е) молекулалық.3. Қышқылға тән диссоциациялану теңдеуі:

А) NH4 + + OH - В) H + + Cl - С) Mg2 + + 2Cl - Д) Mg 2+ + HSO42-

Е) Na + + OH

4. Сутек газын ашқан ғалым:

А) Г. Кавендиш В) Р. Бойль С) М.В.Ломоносов Д) Дж. Пристли

Е) А. Беккерель.

5. Термохимиялық теңдеуі С + О2 = СО2 + 394 кДж болса, 197 кДж жылу алу үшін жұмсалатын оттектің ( қ.ж) көлемі:

А) 21,35 л В) 19,15 л С) 10,55 л Д) 16,25 л

Е) 11,2 л.

6. 50 г 10% – тік күкірт қышқылы ерітіндісін алу үшін қажет судың зат мөлшері:

А) 3,5 моль В) 2 моль С) 1,5 моль Д) 3 моль

Е) 2,5 моль.

7. Лакмус қызыл түске боялатын жағдай: Х

А) HCl , NaCl В) HNO2 , KNO2 С) HJ , BaJ2 Д) HNO3 , KNO3

Д) HBr , MgBr2 .

8. Zn → Zn (NO3)2 → ZnCO3 өзгерісіндегі «Х» және « У» заттарының формуласы:

А) Х - NH3 ; У - CO . В) Х - HNO2 ; У - CH4 . С) Х - HNO3 ; У - K2CO3

Д) Х - NO ; У - H2O. Е) Х - N2 ; У - C .

9. Натрий мен концентрлі күкірт қышқылы әрекеттескенде ( егер газ тәрізді өнімі Н2S болса ) теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы:

А) 20 В) 18 С) 19 Д) 22 Е) 2110. Көлемі 130 мл суда ( тығыздығы 1 г/см 3) массасы 20 г тұз ерітілді. Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі.

А) 13,3% В) 22,6% С) 7,58% Д) 19,3% Е) 26,6%11. Са2+ ионының жалпы электрон саны:

А) 18 В) 40 С) 22 Д) 10 Е) 2012. 222 мл суда 78 г қантты еріткенде алынған ерітіндідегі қанттың массалық үлесі:

А) 26% В) 25% С) 78% Д) 39% Е) 13%13. Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы:

KJ + H2SO4 = K2SO4 + S + J2 + H2O

А) 11 В) 7 С) 20 Д) 21 Е) 1314. Азоттың +5 және -3 тотығу дәрежесін көрсететін заттар жұбы:

А) NO2 , N2O B) N2O , NH3 C) NO , NH3 Д) N2O5 , NH3 Е) N2O3 , NH3.15. 0,1 моль бензол алу үшін қажет циклогексанның массасы:

А) 9,4 г В) 6,4 г С) 7,4 г Д) 8,4 г Е) 5,4 г.
Жауаптары: Химия 9- сынып.


Сұрақтары

1 нұсқа

2 нұсқа

3 нұсқа

4 нұсқа

5 нұсқа

1

А

Е

А

Е

А

2

Д

Е

А

В

Д

3

Е

Е

С

С

В

4

Е

С

В

Е

А

5

В

Д

В

В

Е

6

С

В

А

А

Е

7

А

С

Д

А

Д

8

Е

А

В

В

С

9

Е

С

А

А

Д

10

Е

Е

А

А

А

11

А

Д

В

В

А

12

В

А

Е

Д

А

13

В

В

А

В

Д

14

В

С

Е

А

Д

15

А

Д

В

Д

Д

Каталог: uploads -> doc -> 084d
doc -> Пєн атауы: Математика
doc -> Сабаќтыњ тарихы: ХІХ ѓасырдыњ 60-70 жылдарындаѓы ќазаќ халќыныњ отарлыќ езгіге ќарсы азаттыќ к‰ресі
doc -> 1 -сынып, аптасына сағат, барлығы 34 сағат Кіріспе (1 сағат)
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақтың тақырыбы: XVIII ғасырдың бірінші ширегіндегі Қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы
084d -> Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Бекарыстан би ауылы, №24 орта мектебінің химия- биология пәнінің мұғалімі Өтебалы Кәмшат Садыққызы Білім өрісі биік, дені сау ұрпақ – ең басты байлығымыз
084d -> Сабақтың түрі: тәрбие сағаты Сабақтың әдісі: аралас


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет