Христо ботевжүктеу 1.77 Mb.
бет3/8
Дата21.04.2019
өлшемі1.77 Mb.
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8

ЯНИС НАЗИФОВ ЯШАРОВ

ЯНКА ВЕЛЕВА СЛАВОВА

ЯНКА ДРАГАНОВА КИРОВА

ЯНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЯНКА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА

ЯНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ЯРОСЛАВ МАРИНОВ ЯНКОВ

ЯСЕН ЯНКОВ ДЕЯНОВ

ЯШАР НАЗИФОВ ЯШАРОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР: ............

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ВАРНА ОБЩИНА: АВРЕН

С.ДЪБРАВИНО КМЕТСТВО: ДЪБРАВИНО СЕКЦИЯ 006

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: КЛУБ НА УЛИЦА "КОКИЧЕ"

----------------------------------------------

ИМЕ


----------------------------------------------

АБИБЕ БЕАМИЛОВА КЕАМИЛОВА

АБИБЕ ДЖЕВАТОВА ОСМАНОВА

АБИБЕ ИСМАИЛОВА АЛИЕВА

АБИБЕ САЛИЕВА АЛИШЕВА

АБИБЕ ХАСАНОВА АЛИЕВА

АГЮЛ СЕЙФУЛОВА БЕЙТУЛОВА

АДЕМ ИБРЯМОВ АЛИЕВ

АЗЕЛ САЛИЕВА АХМЕДОВА

АЗИМЕ ИБРЯМОВА МЕХМЕДОВА

АЙДЪН СЮЛЕЙМАНОВ СЮЛЕЙМАНОВ

АЙСЕЛ ЮСЕИН ИБРЯМ

АЙТЕН АЛИЕВА ИСМАИЛОВА

АЙХАН НАЗМИ РАИМ

АЙШЕ АЛИЕВА ЯШЯРОВА

АЙШЕ АРИФОВА ЧАКЪРОВА

АЙШЕ ИБРЯМОВА ЮМЕРОВА

АЙШЕ МЕХМЕД МУСТАН

АЙШЕ РЕДЖЕБОВА АБИБОВА

АЙШЕ СВЕТОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА

АЙШЕ ЮСМЕНОВА ХАСАНОВА

АЙШЕ ЮСУФОВА ОСМАНОВА

АЛБЕНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

АЛБЕНА ЕМИЛОВА ЩЕРЕВА

АЛБЕНА ИВАНОВА ЯНКОВА

АЛБЕНА ИВЕЛИНОВА АНГЕЛОВА

АЛБЕНА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА

АЛДИН ДЕМИРОВ ДЖАМБАЗОВ

АЛДИН КЕРАНОВ АЛДИНОВ

АЛЕКСАНДЪР РАФАЕЛОВ БОЖИНОВ

АЛЕКСАНДЪР ЯСЕНОВ ШИДЕРОВ

АЛЕКСИ БИСЕРОВ ЗДРАВКОВ

АЛЕКСИ МИХАЙЛОВ АЛЕКСИЕВ

АЛИ АСАН ТАХИР

АЛИ ВЕЛИ ЧАКЪР

АЛИ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ

АЛИ МЕХМЕДОВ ФЕЙЗУЛОВ

АЛИ НАСУФОВ МЕХМЕДОВ

АЛИ НИАЗИЕВ АКИФОВ

АЛИ ТАХИРОВ АСАНОВ

АЛИ ХАСАН АХМЕД

АЛИ ШАБАН ЧАУШ

АЛИ ЮСЕИН ИБРЯМ

АЛИДЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА

АЛИМЕ БЕКИРОВА МЕХМЕДОВА

АЛИМЕ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

АЛИШ ЕРОЛОВ МЕХМЕДОВ

АЛЬОША ДАНАИЛОВ ШИДЕРОВ

АЛЬОША ИВАНОВ СТЕФАНОВ

АМЕД ФЕРДИНОВ АХМЕДОВ

АНА ВИХРЕНОВА РАДОСЛАВОВА

АНА САВОВА АЛДИНОВА

АНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

АНА СТЕФАНОВА ЧАКЪРОВА

АНГЕЛ АПОСТОЛОВ МИТКОВ

АНГЕЛ АСПАРУХОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ РАДЕВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ЯНКОВ

АНГЕЛ МАРИНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ УЗУНОВ

АНГЕЛ ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИН АНГЕЛОВ ЯНКОВ

АНГЕЛИНА ЖИВКОВА ЧАКЪРОВА

АНДРЕЙ МАРИНОВ АНГЕЛОВ

АНЕЛИЯ АСПАРУХОВА ДИМИТРОВА

АНЕЛИЯ ИВАЙЛОВА КОЛЕВА

АНЕЛИЯ ХРИСТОВА СИМОВА

АНЕТА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

АНЕТА ИЛИЯНОВА СЛАВОВА

АНЕТА ИЛКОВА ИГНАТОВА

АНИ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА

АНИ КРАСИМИРОВА СТОИЛОВА

АНИФЕ АХМЕД ИСМАИЛ

АНИФЕ БЕКИРОВА ЮСНИЕВА

АНИФЕ ЗЮЛКИФЯРОВА АЛИЕВА

АНИФЕ РЕДВАНОВА ЮСЕИНОВА

АНКА АНДОНОВА САВОВА

АНКА МЛАДЕНОВА СТЕФАНОВА

АНКА САБИНОВА АНДРЕЕВА

АНКА ТОМОВА БОШНАКОВА

АННА АЛЬОШЕВА СТЕФАНОВА

АННА ИЦКОВА ДИМИТРОВА

АНТОАНЕТА АНТОНОВА ИВАНОВА

АНТОАНЕТА ИЛКОВА МИХАЙЛОВА

АНТОАНЕТА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА

АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

АНТОН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

АПОСТОЛ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

АПОСТОЛ МИТКОВ АСЕНОВ

АПОСТОЛ РАДОСЛАВОВ АПОСТОЛОВ

АСАН АБИБОВ МАЗЛЪМОВ

АСАН РЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ

АСАН СЕБАЙДИНОВ СЕЙФУЛОВ

АСАН ТАХИРОВ АСАНОВ

АСАН ЮСЕИНОВ ХАСАНОВ

АСЕН АЛЬОШЕВ АСЕНОВ

АСЕН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

АСЕН АНТОНОВ АСЕНОВ

АСЕН ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ

АСЕН ДЕМИРОВ ДЖАМБАЗОВ

АСЕН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

АСЕН МЛАДЕНОВ МАРИНОВ

АСЕН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ

АСЕН СИМЕОНОВ АСЕНОВ

АСЕН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

АСЕН ТОДОРОВ АНГЕЛОВ

АСПАРУХ АНГЕЛОВ МАРИНОВ

АСПАРУХ ИЛИЕВ НИКОЛОВ

АСЯ ШИДЕРОВА ЧАКЪРОВА

АСЯ ЯНЕВА СТЕФАНОВА

АТАНАС ВИХРЕНОВ РАДОСЛАВОВ

АТАНАС КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ

АТАНАС МЛАДЕНОВ АТАНАСОВ

АТИДЖЕ ИСЛЯМОВА РАИМОВА

АТИДЖЕ НЕДЖИБ ХАСАН

АФИЗЕ МУСТАФОВА ИБРЯМОВА

АФИЗЕ САИДОВА АХМЕДОВА

АХМЕД ГЮНАЙДИНОВ АХМЕДОВ

АХМЕД ЗЕЙЛОВ РАМИЗОВ

АХМЕД ИБРЯМ АХМЕД

АХМЕД КЕМАЛ АХМЕД

АХМЕД МЮДЖЮЛЕТОВ АХМЕДОВ

АХМЕД РАШИД ВЕЛИ

АХМЕД РЕДЖЕБОВ АБИБОВ

АХМЕД РЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ

АХМЕД САИДОВ АХМЕДОВ

АХМЕД САЛИМОВ НЕДЖИБОВ

АХМЕД СЕЛИМОВ АХМЕДОВ

АХМЕД ХАСАНОВ АЛИЕВ

АХМЕД ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ

БАСРИ САДРЕТИНОВ БАСРИЕВ

БЕДРИЕ НЕЖДЕТ СЮЛЕЙМАН

БЕЙХАН СМАИЛ ЮСУФ

БЕКИР АЛИЕВ НАСУФОВ

БЕКИР МЕХМЕДОВ БЕКИРОВ

БЕЛЯН АЛДИНОВ КЕРАНОВ

БИЛЯН КЕРАНОВ АЛДИНОВ

БИРСЯН МУСТАФОВА АХМЕДОВА

БИСЕР ЗДРАВКОВ ШИДЕРОВ

БИСЕР НИКОЛАЕВ ЗДРАВКОВ

БИСЕР НИКОЛОВ ВЕЛИНОВ

БИСЕРКА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА

БОЖИДАР ИЛИЕВ НИКОЛОВ

БОРЯНА ВИХРЕНОВА РАДОСЛАВОВА

БОЯН РУСЕВ ЧАКЪРОВ

ВАЛЕНТИНА ЗДРАВКОВА ЮЛИЯНОВА

ВАСВИ РИДВАНОВ ВАСВИЕВ

ВАСИЛ ЗЛАТЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛЕ АНКОВА АНДРЕЕВА

ВЕЛИ МЕХМЕД КАДИР

ВЕЛИ РИДВАНОВ ВАСВИЕВ

ВЕНЦИСЛАВА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

ВЕСЕЛИН РАДОСЛАВОВ КИРИЛОВ

ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ АСЕНОВ

ВЕСЕЛИНКА СЕВДАЛИНОВА АНГЕЛОВА

ВЕСИЛЕ ИБРЯМОВА ЮСЕИНОВА

ВЕСКА ХРИСТОВА АЛДИНОВА

ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА

ВИОЛЕТА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА

ГАЛИНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА

ГАЛЯ ВИХРЕНОВА КИРИЛОВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДЖАМБАЗОВА

ГАЛЯ МИХАЙЛОВА ЧАКЪРОВА

ГАЛЯ РАДЕВА АХМЕД

ГАЛЯ РОСЕНОВА СИМЕОНОВА

ГЕНАДИ НАДЕВ АНДРЕЕВ

ГЕНАДИЙ МЛАДЕНОВ МИХАЙЛОВ

ГЕОРГИ МИТКОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЕРГИНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА

ГРЕТА СТЕФАНОВА АСЕНОВА

ГЮЛЗАДЕ АЛИЕВА ВЕЛИ

ГЮЛЗАДЕ ИДАЕТОВА АХМЕДОВА

ГЮЛЛЮ ЮСЕИНОВА ЯХИЕВА

ГЮЛСЮМ МЕХМЕДОВА САЛИЕВА

ГЮЛТЕН ТАСИМ ВЕЙСЕЛ

ГЮЛЮЗАР ХАСАНОВА РЕДЖЕБОВА

ГЮНАЙДИН АХМЕД АЛИ

ГЮНАЙДИН ОСМАНОВ ЮНУСОВ

ГЮНАЛ АСАНОВ АЛИЕВ

ДАНАИЛ ШИДЕРОВ ЧАУШЕВ

ДАНАИЛ ЯСЕНОВ ЧАУШЕВ

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ДАРИНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ДАРИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ДАРИНКА АСЕНОВА СТЕФАНОВА

ДЕЯН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

ДЕЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ДЖЕВАДИЕ АХМЕДОВА АЛИЕВА

ДЖЕВАТ МЕХМЕД БЕКИР

ДЖЕВДЖЕТ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА

ДЖЕВДЖЕТ ХАСАНОВ ХАСАНОВ

ДЖЕВРИЯ АЛЬОШЕВА ТОДОРОВА

ДЖЕВРИЯ АПОСТОЛОВА МИТКОВА

ДЖЕМИЛ НАЗИФ АХМЕД

ДЖУМАСИЕ АХМЕДОВА ЕРЕДЖЕБОВА

ДИАНА АТАНАСОВА БОРИСОВА

ДИАНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ДИАНА ИЛИЕВА СТЕФАНОВА

ДИМО МИТКОВ ГАНЧЕВ

ДИЯН МИТКОВ СТЕФАНОВ

ДОБРИНА АСПАРУХОВА ДЕМИРОВА

ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА

ДОНКА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

ЕВГЕНИ МИТЕВ СТОЯНОВ

ЕДАВИЕ АХМЕД МУТАЛИБ

ЕЛЕНА ЖИВКОВА АСЕНОВА

ЕЛЕНА ЮЛИЯНОВА ЩЕРЕВА

ЕЛЕОНОРА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

ЕЛИСАВЕТА АСЕНОВА АНГЕЛОВА

ЕЛМАЗ МЕХМЕДОВА ФЕЙЗУЛОВА

ЕЛМАСИЕ САЛИМОВА АБИБОВА

ЕЛФАДА АЛИЕВА АЛИЛОВА

ЕЛФИДА АЛИ ЧАКЪР

ЕЛФИДА НЕДЖАТОВА АДЕМОВА

ЕМЕТИ ЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА

ЕМИЛ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ЕМИЛ МЕТОДИЕВ АНТОНОВ

ЕМИЛ ЩЕРЕВ ЧАКЪРОВ

ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА ЯНКОВА

ЕМИЛИЯ ДИМОВА АНГЕЛОВА

ЕМИЛИЯ ДИЯНОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА МАРИНОВА

ЕМИЛИЯ НИКОВА АХМЕДОВА

ЕМИНЕ ЕРУЛОВА МЕХМЕДОВА

ЕМИНЕ ИБРЯМОВА МЕХМЕДОВА

ЕМИНЕ ИСМАИЛОВА БЕЙТУЛОВА

ЕМИНЕ САДРЕТИН ЧАКЪРОВА

ЕМРА АЛИЕВ НАСУФОВ

ЕРДИНЧ АЛИЕВ ЧАКЪРОВ

ЕРОЛ РАДОСЛАВОВ АПОСТОЛОВ

ЕФТИМ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ

ЖИВКО АНДРЕЕВ ЩЕРЕВ

ЖИВКО ЩЕРЕВ ЧАКЪРОВ

ЖУЛИЕТА АНТОНОВА ИВАНОВА

ЖУЛИЕТА АПОСТОЛОВА БОЖИНОВА

ЖУЛИЕТА РУМЕНОВА ИВАНОВА

ЗАЛЕ СМАИЛ ЮСУФ

ЗАХАРИ ШИДЕРОВ ЧАКЪРОВ

ЗВЕЗДЕЛИНА АНДРЕЕВА АЗИС

ЗЕЙНЕП ШУКРЮ АХМЕД

ЗЕЙНЕТИ ШАБАНОВА ЧАКЪРОВА

ЗЕЙРА ЛЮТВИ ОСМАНОВИЧ

ЗЕЙРЯ БАСРИЕВА МАЗЛЪМОВА

ЗЕЛЯ ЮСМЕНОВА МЕХМЕДОВА

ЗЕХРА АЛИЕВА РАШИДОВА

ЗИНЕБ АХМЕД РАШИД

ЗИНЕР ЕРЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ

ЗЛАТИ АНДРЕЕВ РАДЕВ

ЗЛАТИ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ЗЛАТИНА ЕМИЛОВА НАСКОВА

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА БОРИСОВА

ЗЛАТКА ЕМИЛОВА ШАЛАМАНОВА

ЗОРКА ТОМОВА ЧАКЪРОВА

ЗОРНИЦА МАРИЯНОВА СИМЕОНОВА

ЗОРНИЦА СТОЯНОВА РАДЕВА

ЗОЯ СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА

ЗЮМБЮЛА АСЕНОВА РАДЕВА

ЗЮМБЮЛА АТАНАСОВА ИВАНОВА

ЗЮМБЮЛА БИСЕРОВА АЛИ

ЗЮМБЮЛА ЕМИЛОВА ИВАНОВА

ЗЮМБЮЛА ЖЕКОВА АНГЕЛОВА

ЗЮМБЮЛКА ДЕЯНОВА СТЕФАНОВА

ИБРАХИМ ХАМДИ АХМЕД

ИБРЯМ АХМЕД ИСМАИЛ

ИБРЯМ АХМЕДОВ ИСУФОВ

ИБРЯМ МЕХМЕДОВ НАСУФОВ

ИБРЯМ МЕХМЕДОВ ФЕЙЗУЛОВ

ИБРЯМ МУСТАФОВ АЛИЕВ

ИБРЯМ МУСТАФОВ ИСУФОВ

ИБРЯМ НЕДЖМИЕВ ХАСАНОВ

ИБРЯМ ШЕФКЕТ АЛИ

ИВАЙЛО АЛДИНОВ МИХАЙЛОВ

ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ КОСТАДИНОВ

ИВАЙЛО НИКОЛОВ ВЕЛИНОВ

ИВАЙЛО ФИЛИПОВ ИВАЙЛОВ

ИВАЙЛО ЩИЛЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

ИВАН ИВАНОВ ТОДОРОВ

ИВАН МЛАДЕНОВ ИВАНОВ

ИВАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

ИВАНКА ЗДРАВКОВА ЙОРДАНОВА

ИВЕЛИНА АСЕНОВА АНДОНОВА

ИЛИЯ СЕРГЕЕВ ИЛИЕВ

ИРИНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

ИСМАИЛ АЛИЕВ РАИМОВ

ИСМАИЛ АСАНОВ АБИБОВ

ИСМАИЛ АСАНОВ МЕХМЕДОВ

ИСМАИЛ ДЖЕБИЛОВ ИСМАИЛОВ

ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ ИДРИЗОВ

ИСМАИЛ НИАЗИЕВ ЮНУЗОВ

ИСМАИЛ САДРЕТИНОВ БАСРИЕВ

ИСМАИЛ ФЕРДИН АСАН

ЙОМЕР МЕХМЕДОВ НИАЗИЕВ

ЙОСИФ ШИБИЛОВ АСЕНОВ

КАДИР ЛЮБОМИРОВ ЯНКОВ

КАДИР ЮМЕРОВ ИСМАИЛОВ

КАДЪНЗААДЕ МЕХМЕД БЕКИР

КАЙМЕТ МЕХМЕДОВА АРИФОВА

КАЙМЕТ ЮСУФОВА АРИФОВА

КАЛИНА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

КАМРИЕ ЗЕКРИЕВА АКИФОВА

КАТЯ АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

КАТЯ АНТОНОВА ИВАНОВА

КАТЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

КАТЯ РАДЕВА МЛАДЕНОВА

КЕАМИЛЕ АДЕМОВА ЧАУШЕВА

КЕЗИМ РИДВАН ЧАКЪР

КЕМАЛ АХМЕДОВ КЕМАЛОВ

КЕМАЛ АХМЕДОВ ЮСНИЕВ

КЕНАЛ ВАСВИЕВ КЕМАЛОВ

КЕРАН АЛДИНОВ КЕРАНОВ

КЕРЯН СЕРГЕЕВ ИЛИЕВ

КИРИЛ АПОСТОЛОВ КОСТАДИНОВ

КРАСИМИР АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

КРАСИМИР ДАРИНОВ АНГЕЛОВ

КРАСИМИР ШИБИЛЕВ АСЕНОВ

КРЕМЕНА АНТОНОВА ЧАКЪРОВА

КЯЗИМ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ

КЯМИЛ ИБРЯМ АХМЕД

КЯМИЛ ИСМАИЛОВ РАИМОВ

ЛЮТВИ АЛИ ЯШАР

ЛЮТВИ СЕФЕДИН ЛЮТВИ

МАРА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

МАРГАРИТА АНДРЕЕВА ИВАЙЛОВА

МАРГАРИТА ПЕТКОВА СТОЯНОВА

МАРИЙКА ДОНЧЕВА ДИМИТРОВА

МАРИН ОГНЯНОВ МАРИНОВ

МАРИНКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ЯНКОВА

МАРИЯ ИВАЙЛОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ СЕРГЕЕВА НИКОЛАЕВА

МАРИЯНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА УЗУНОВА

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА

МАРИЯНА МИНЧЕВА АТАНАСОВА

МАРИЯНА ЯСЕНОВА СТОЯНОВА

МАРТИН БИСЕРОВ НИКОЛОВ

МАРТИН ЕМИЛОВ ЩЕРЕВ

МАРЧЕЛА РАДОСЛАВОВА КЕРАНОВА

МАХМУД ИБРЯМОВ МУСТАФОВ

МЕЛИХА АЛИЕВА ЗЕКРИ

МЕЛИХА МЕХМЕД ОСМАН

МЕЛИХА ШАКИРОВА СЮЛЕЙМАНОВА

МЕНДАТ РАИМ АХМЕД

МЕРИ СПИРДОНОВА БОЖИНОВА

МЕТИН МУСТАФА ЗЕКРИ

МЕТИН ШАБАНОВ ИСИНОВ

МЕХМЕД АЛИЕВ ЯШАРОВ

МЕХМЕД АХМЕДОВ ИСУФОВ

МЕХМЕД ВИЖДАН ШУКРИ

МЕХМЕД ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД ЛЮТВИ АЛИ

МЕХМЕД НАСУФОВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД НИАЗИЕВ ШАБАНОВ

МЕХМЕД РЕДЖЕБОВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД САДРЕТИН МЕХМЕД

МЕХМЕД САЛИЕВ АСАНОВ

МЕХМЕД ФЕЙЗУЛОВ МЕХМЕДОВ

МЕХМЕД ШУКРИЕВ АХМЕДОВ

МЕХМЕД ШУКРИЕВ ХАСАНОВ

МИЙРИШ МУСТАФОВА ХАСАН

МИЙРЯМ АХМЕДОВА ОСМАНОВА

МИКРЕМ НАСУФОВА КАДИРОВА

МИЛАДИН ЗЛАТЕВ АНДРЕЕВ

МИЛЕНА МАРИНОВА КИРИЛОВА

МИЛКА ГАНЧЕВА МИТЕВА

МИЛКА МАРИНОВА СТЕФАНОВА

МИЛКА РУМЕНОВА ИВАНОВА

МИНЕВЕР НИЯЗИЕВА ИСМАИЛОВА

МИРИШ АЛИЕВА ЮСНИЕВА

МИРОСЛАВ АСЕНОВ СИМЕОНОВ

МИТКО АПОСТОЛОВ МИТКОВ

МИХАИЛ РЕНЕТОВ МИТЕВ

МИХАИЛ ЩИЛЯНОВ ИВАЙЛОВ

МЛАДЕН АЛДИНОВ МИХАЙЛОВ

МЛАДЕН АСЕНОВ МЛАДЕНОВ

МЛАДЕН АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

МЛАДЕН БИСЕРОВ МИХАЙЛОВ

МЛАДЕН ГЕНАДИЙЕВ МЛАДЕНОВ

МЛАДЕН ЗЛАТЕВ АНДРЕЕВ

МЛАДЕН ИВАНОВ СТЕФАНОВ

МЛАДЕН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

МЛАДЕН ЯСЕНОВ ЗЛАТЕВ

МУСТАФА АХМЕД АХМЕД

МУСТАФА АХМЕД МУСТАФА

МУСТАФА АХМЕДОВ ЮСУФОВ

МУСТАФА ИБРЯМОВ МУСТАФОВ

МУСТАФА ИБРЯМОВ МУСТАФОВ

МУСТАФА ИБРЯМОВ МУСТАФОВ

МУСТАФА СЕБАЙДИНОВ СЕЙФУЛОВ

МУСТАФА ШУКРИЕВ АХМЕДОВ

МУТАЛИН ХАСАНОВ ИСМАИЛОВ

МЮДЖИЛЕТ ИДАЕТОВ АХМЕДОВ

МЮДЖЮЛЕТ АХМЕДОВ КЕРИМОВ

МЮЖГЯН ЗЕЙНЕРОВА ЕРЕДЖЕБОВА

МЮМЮН МЕХМЕД МЕХМЕД

МЮРДИЕ АЛИ ШАБАН

МЮРДИЕ АМЕДОВА МЕХМЕДОВА

НАДЕЖДА АПОСТОЛОВА ОГНЯНОВА

НАДЕЖДА АСЕНОВА БОРИСОВА

НАДЕЖДА ИВАНОВА АТАНАСОВА

НАДЕЖДА МАРИНОВА ШИДЕРОВА

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА АНТОНОВА

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ЗДРАВКОВА

НАДЕЖДА САШЕВА КИРИЛОВА

НАДЖИЕ МЕХМЕДОВА ЮСЕИНОВА

НАДЯ МАРИНОВА МИХАЙЛОВА

НАДЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА

НАЗИК ДЖЕВАТ МЕХМЕД

НАЗИФЕ ИСМАИЛОВА МАЗЛЪМОВА

НАРИЕ НЕДЖИБ АРУН

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА БОЖИНОВА

НАТАЛИЯ СТАНЧЕВА ЧАКЪРОВА

НАТАША БОЖИНОВА АНДРЕЕВА

НЕАЗИ АЛИЕВ АКИФОВ

НЕБАЕТ РЕДЖЕБ ИСЕИН

НЕВЗАДИЕ АЗИЗ ЯСИМ

НЕВЯНА АЛДИНОВА КИРИЛОВА

НЕДЖИБЕ АЛИЕВА ЯШАРОВА

НЕДЖИБЕ МЕХМЕД ИЛЯЗ

НЕДЖИЕ САБРИЕВА АХМЕДОВА

НЕДРЕТ АСАН ТАХИР

НЕДРЕТИН АЛЬОШЕВ АСЕНОВ

НЕДЯЛКА МАРИНОВА АСЕНОВА

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ СЮЛЕЙМАН

НЕЖДЕТ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА

НЕЛА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

НЕЛИ АСЕНОВА ВЕСЕЛИНОВА

НЕЛИ ИВАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

НЕЛИ ЯНКОВА ВЕЛИНОВА

НЕСРИН МЕХМЕД БЕКИР

НЕФИЗЕ ЗЮЛФИКЯРОВА ЯШАРОВА

НЕФИЗЕ ФИКРИ МЕХМЕД

НЕФИЗЕ ШУКРИ ХЮСЕИН

НЕХАТ АЛИЕВ АКИФОВ

НЕШИДЕ МЕХМЕДОВА ШУКРИЕВА

НИАЗИ ИСМАИЛОВ ЮНУЗОВ

НИКОЛАЙ АНТОНОВ ЧАКЪРОВ

НИКОЛАЙ АСЕНОВ РАДЕВ

НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ ДЕЯНОВ

НИКОЛАЙ ЗДРАВКОВ ШИДЕРОВ

НИКОЛАЙ ЗЮМБЮЛЕВ АСЕНОВ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВ НИКОЛАЕВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛИНКА ДЕЛЯНОВА НИКОЛАЕВА

НИНА АСЕНОВА ЧАУШЕВА

НИХАТ ОСМАНОВ САЛИМОВ

НУРТЕН ФИКРИЕВА ШУКРИЕВА

НУТВИЕ АХМЕДОВА АЛИЕВА

ОРХАН ПАКИЗЕ РЕДЖЕБ

ОСМАН ЮНУЗ ОСМАН

ПАКИЗЕ ЮСЕИНОВА ХАСАНОВА

ПЕМБЕ МЕХМЕДОВА АЛИЕВА

ПЕМБИШ ВЕЛИЕВА АХМЕДОВА

ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА АСЕНОВА

ПЕНКА НИКОЛАЕВА ТИХОМИРОВА

ПЕТЪР БОЖИНОВ БОЖИНОВ

ПЕТЪР ЖОРОВ БОНДЖУКОВ

ПОЛЯ КЕРАНОВА АЛДИНОВА

РАИМ АХМЕД РАИМ

РАМИЗ АСАНОВ РАМИЗОВ

РАФАЕЛ БОЖИНОВ БОЖИНОВ

РАФАЕЛ РАФАЕЛОВ БОЖИНОВ

РАШИД АХМЕД РАШИД

РЕДВАН ЮСЕИН ЧАКЪР

РЕДЖЕБ АБИБОВ МАЗЛЪМОВ

РЕДЖЕБ ЗИНЕРОВ ЕРЕДЖЕБОВ

РИДВАН ВАСВИЕВ АХМЕДОВ

РИДВАН ШЕМШЕДИНОВ ВАСВИЕВ

РОЗА АТАНАСОВА ВЕЛЕВА

РОЗА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА

РОЗАЛИЯ САШЕВА КИРИЛОВА

РОСЕН ПЕТРОВ БОЖИНОВ

РОСЕН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

РОСИЦА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА

РОСИЦА ИВАЙЛОВА ИВАЙЛОВА

РОСИЦА ЙОСИФОВА АЛДИНОВА

РОСИЦА МИХАЙЛОВА САШЕВА

РОСИЦА ОГНЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

РОСИЦА РУМЕНОВА МАРИНОВА

РУЖДИЕ АЛИЕВА САИДОВА

РУЖДИЕ АХМЕДОВА ЯШАРОВА

РУЖДИЕ БЕАМИЛОВА КЕАМИЛОВА

РУЖДИЕ РУФЕТОВА САБРИЕВА

РУМЯНА РАФАЕЛОВА БОЖИНОВА

РУМЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

РУСИ ХРИСТОВ ИВАНОВ

САБИН ПЕТКОВ АНДРЕЕВ

САБИН ТОДОРОВ АСЕНОВ

САДИЕ КЕЗИМОВА ЧАКЪРОВА

САДИЕ ШЕРИФОВА ЮСУФОВА

САДИЕ ШУКРИ ХЮСЕИН

САДИФЕ БАСРИЕВА ТАХИРОВА

САДРЕТИН БАСРИ МАЗЛЪМ

САДРЕТИН МЕХМЕД АЛИЛ

САДРЕТИН ЮСМЕНОВ БАСРИЕВ

САИД АХМЕДОВ САИДОВ

САЙЛЕ АХМЕДОВА ШУКРИЕВА

САЙЛЕ МЮДЖИЛЕТ ШУКРИ

САНИЕ МУСТАФОВА ИСУФОВА

САНИЕ ФЕРДИНОВА АХМЕДОВА

САНЯ ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА

САФИНАС АЛИЕВА ИСМАИЛОВА

САШО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

СВЕТЛА АНГЕЛОВА АСЕНОВА

СВЕТЛА АНГЕЛОВА МАРИНОВА

СВЕТЛА БОРИСОВА ИЛИЕВА

СВЕТЛА ВАЛЕНТИНОВА ТОТЕВА

СВЕТЛИН МЛАДЕНОВ ИВАНОВ

СВЕТЛИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

СВИЛЕН МЛАДЕНОВ ИВАНОВ

СЕБАЙДИН СЕЙФУЛОВ БЕЙТУЛОВ

СЕБИЛЕ ИСМАИЛОВА РАИМОВА

СЕБИЛЕ САЛИМОВА НАЗИФОВА

СЕВДАЛИН АСЕНОВ АСЕНОВ

СЕВДАЛИНА АНТОНОВА АЛЕКСИЕВА

СЕВДИЕ МЕХМЕДОВА ИСМАИЛОВА

СЕВДИН ОСМАНОВ ЮНУСОВ

СЕВДИНАТ ЗЕЙНЕРОВА ЕРЕДЖЕБОВА

СЕВЕРИНА КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА

СЕВЕРИНА МАРИНОВА ИВАНОВА

СЕВЕРИНА ОГНЯНОВА МЛАДЕНОВА

СЕВЕРИНА СЛАВОВА ХРИСТОВА

СЕВИЕ МЕХМЕДОВА ЮНУЗОВА

СЕВИМ СЕВГИНОВА МУСТАФОВА

СЕДИКА ИБРЯМОВА НЕДЖИБОВА

СЕЕР ИБРЯМОВА КЕРИМОВА

СЕЙДЕ ДЖЕВАТОВА АЛИЕВА

СЕЛВЕР АПТИШ АХМЕДОВА

СЕЛВЕР МЕХМЕДОВА БЕКИРОВА

СЕЛИМ АХМЕДОВ СЕЛИМОВ

СЕЛФИНАС ИСМАИЛОВА МАЗЛЪМОВА

СЕНИХА ФЕТХЪ СЮЛЮШ

СЕРГЕЙ ИВАЙЛОВ НИКОЛОВ

СЕРГЕЙ ИВАНОВ САВОВ

СЕРГЕЙ ИЛИЕВ АСЕНОВ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

СЕРМИН АХМЕДОВА АБИБОВА

СИЕР АЛИ ХАСАН

СИЙКА ИВАНОВА ЯНЕВА

СИЙКА РАЙКОВА МИХАЙЛОВА

СИЛВИЯ АПОСТОЛОВА КОСТАДИНОВА

СИЛВИЯ ИВАЙЛОВА АЛДИНОВА

СИЛВИЯ ИЛИЕВА АСЕНОВА

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

СИМЕОН ЕМИЛОВ ИВАНОВ

СИМЕОН РОСЕНОВ ИВАНОВ

СЛАВКА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА

СМАИЛ ЮСУФ ОСМАН

СНЕЖАНА АНТОНОВА АНДРЕЕВА

СНЕЖАНА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА

СНЕЖАНА ДАНИЕЛОВА ВАСИЛЕВА

СНЕЖАНА СВИЛЕНОВА ХРИСТОВА

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

СНЕЖАНА ФИЛИПОВА МАРИНОВА

СНЕЖАНА ХРИСТОВА БОНЕВА

СТАНИМИР АНТОНОВ МИХАЙЛОВ

СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ

СТЕФАН АНТОНОВ МАРИНОВ

СТЕФАН АСЕНОВ АНГЕЛОВ

СТЕФАН АСЕНОВ РАДЕВ

СТЕФАН ГЕНАДИЕВ МЛАДЕНОВ

СТЕФАН ДЕЯНОВ ИВАНОВ

СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ

СТЕФАН ИВАНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН НИКОЛАЕВ АСЕНОВ

СТЕФАН САШЕВ ИВАНОВ

СТЕФКА КИРИЛОВА ГЕРДЖИКОВА

СТОЯН ЮЛИЯНОВ МИХАЙЛОВ

СЮЛЕЙМАН АЗИСОВ СЮЛЕЙМАНОВ

СЮЛЕЙМАН МУСТАФОВ ХАСАНОВ

СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАНОВ МУСТАФОВ

ТАИР ИСМАИЛ ХАСАН

ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ТАХИР АСАНОВ ТАХИРОВ

ТАХИР НЕДРЕТ АСАН

ТЕМЕНУЖКА АПОСТОЛОВА ИВАНОВА

ТЕМЕНУЖКА МИЛЕНОВА АТАНАСОВА

ТЕМЕНУЖКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

ТУРХАН АЛИЕВ ШАБАНОВ

ФАНКА МЛАДЕНОВА АТАНАСОВА

ФАТМЕ АКИФ НИАЗИ

ФАТМЕ АЛИ АХМЕД

ФАТМЕ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА

ФАТМЕ БЕКИРОВА МЕХМЕДОВА

ФАТМЕ ЗЕЙНЕЛОВА МУСТАФОВА

ФАТМЕ ИДАЕТ АХМЕД

ФАТМЕ МУСТАФОВА АЛИЕВА

ФАТМЕ МУСТАФОВА ЗИКРИЕВА

ФАТМЕ ХАСАНОВА МЕХМЕДОВА

ФАТМЕ ЮНУСОВА АСАНОВА

ФАТМЕ ЮСЕИНОВА АНГЕЛОВА

ФЕЗИЕ ФЕРДИНОВА АХМЕДОВА

ФЕИМ БЕЙТУЛА СЕЙФУЛА

ФЕЙМИЕ МАХМУДОВА ИСУФОВА

ФЕРДАНЕ АПТУЛОВА ВАИБОВА

ФЕРДАНЕ АСАНОВА АБИБОВА

ФЕРДАНЕ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА

ФЕРДИН АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

ФЕРДИН ИБРЯМ АХМЕД

ФЕРДИН МЕХМЕДОВ ФЕЙЗУЛОВ

ФЕРДИН ТАИР ИСМАИЛ

ФИЛИП ИВАЙЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

ФИЛИП ИВАЙЛОВ ФИЛИПОВ

ФИЛИП МИШЕВ ИВАЙЛОВ

ФИЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ФИРДЕС ТАИР АПТУЛА

ФИРЯДЕ АДЕМОВА ЯШАР

ХАМДИ АХМЕД ЮСУФ

ХАСАН АРИФОВ ЯКУБОВ

ХАСАН ИБРЯМОВ АХМЕДОВ

ХАТЧЕ АДЕМОВА КЕРИМОВА

ХЮЛИЯ АЙХАН НАЗМИ

ХЮСЕИН ХАМДИ АХМЕД

ШАБАН АЛИЕВ НАСУФОВ

ШАБАН ИБРЯМ АХМЕД

ШАБАН ИСУФОВ ЧАУШЕВ

ШАЗИЕ ЕЮБ ХАСАН

ШЕМШЕДИН ВАСВИЕВ АХМЕДОВ

ШЕНАЙ ШЕМШЕДИНОВА ВАСВИЕВА

ШЕНОЛ ШАБАН ШАБАН

ШЕРИФЕ ЗАКИРОВА НУХОВА

ШИДЕР АНТОНОВ ЧАКЪРОВ

ШИДЕР АСЕНОВ ЧАКЪРОВ

ШИДЕР ДАНАИЛОВ ЧАУШЕВ

ШУКРИ ИСЕИН АХМЕД

ШУКРИ МУСТАФОВ АХМЕДОВ

ШУКРИ ХАСАНОВ АЛИЕВ

ШУКРИ ХЮСЕИН ХАСАН

ШУКРИЕ ХЮСЕИНОВА ИСМАИЛОВА

ЩИЛЯН ВЕСЕЛИНОВ АТАНАСОВ

ЮЗЯН ВЕЛИ МЕХМЕД

ЮЛИЯ СЕВДАЛИНОВА АЛЕКОВА

ЮЛИЯ СТЕФАНОВА ОГНЯНОВА

ЮЛИЯ ТОДОРОВА ХРИСТОВА

ЮЛИЯ ШИБИЛОВА БОРИСОВА

ЮЛИЯН АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

ЮЛИЯН АСЕНОВ ИВАНОВ

ЮЛИЯН ВЕЛИКОВ ЧАКЪРОВ

ЮЛИЯН МЛАДЕНОВ МИХАЙЛОВ

ЮЛИЯН СИМОВ СИМЕОНОВ

ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ЮЛИЯНА АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА

ЮЛИЯНА НИКОЛАЕВА АСЕНОВА

ЮЛКА АСПАРУХОВА АНГЕЛОВА

ЮМИЕ АЛИЕВА ИСМАИЛОВА

ЮМИЕ ИСУФОВА ШАБАНОВА

ЮНЗИЛЕ АЛИЕВА АХМЕДОВА

ЮНИЗЯ ХАСАНОВА ИСУФОВА

ЮРКИШ АСАНОВА ИБРЯМОВА

ЮРКЮН МУТАЛИНОВ ХАСАНОВ

ЮСЕИН АЗИСОВ СЮЛЕЙМАНОВ

ЮСЕИН АСАНОВ АХМЕДОВ

ЮСЕИН АСАНОВ ЧАКЪРОВ

ЮСЕИН ИБРЯМ ЮСЕИН

ЮСЕИН МЕХМЕДОВ ШУКРИЕВ

ЮСЕИН РЕДВАН ЧАКЪР

ЮСМЕН БАСРИЕВ МАЗЛЪМОВ

ЮСМЕН ВЕСЕЛИНОВ БОЯНОВ

ЮСМЕН КЯМИЛ АЛИ

ЮСУФ МЕХМЕДОВ НИАЗИЕВ

ЯКИМ БОЯНОВ ЧАКЪРОВ

ЯЛЪН БЕЙЛЮЛОВ ИСМАИЛОВ

ЯСЕН ЗЛАТЕВ ЙОРДАНОВ

ЯСИМ ШАБАНОВ ЧАУШЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР: ............

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ: ВАРНА ОБЩИНА: АВРЕН

С.ЗДРАВЕЦ КМЕТСТВО: ЗДРАВЕЦ СЕКЦИЯ 007

АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ: КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

----------------------------------------------

ИМЕ


----------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ТРИФОНОВ

АНГЕЛ КЪНЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИНКА СОТИРОВА БОЕВА

АПОСТОЛ КАЛЧЕВ АПОСТОЛОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ

АТАНАС МАРКОВ ИВАНОВ

БАНКО ПАВЛОВ ЗЛАТЕВ

БОЙЧО ПАВЛОВ БОЕВ

БОРИС РОСЕНОВ ДИМОВ

БОЯНКА НЕДЕВА КИРОВА

ВАСИЛКА СТОЙНЕВА АНАСТАСОВА

ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ДЕМИРОВА

ВЕЛЧО ПЕНЕВ СТОЙКОВ

ВЕЛЧО СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

ВЕНЕТКА ВЛАДИМИРОВА ЯКОВОВА

ВЕНКО ДОБРЕВ ВЕНКОВ

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА РАДЕВА

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПЕЙЧЕВ

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ НЕНЧЕВ

ГАЛЯ НИКОЛОВА ДИМОВА

ГАТЮ ЗЛАТЕВ ГАТЕВ

ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕНОВ ПЕНОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЗЛАТКОВ

ГИНА БОРИСОВА ИВАНОВА

ГИНА ТОДОРОВА НЕДКОВА

ГИНКА ИВАНОВА МАРКОВА

ГИНКА ХРИСТОВА МАРТИНОВА

ГИЦА КОСТАДИНОВА ПЕЙЧЕВА

ДАНАИЛ ЕМИЛОВ РАДЕВ

ДАНАИЛ ИВАНОВ АДЖЕМОВ

ДЕСПА КУРТЕВА АПОСТОЛОВА

ДЕСПА ЯНЧЕВА ДОЙЧЕВА

ДЕЯН АНГЕЛОВ ДЕМИРОВ

ДЖАНИНО ГЕОРГИЕВ ДАСКАЛОВ

ДИАН КИРИЛОВ ДОЧЕВ

ДИМИТРА ПЕТРОВА КОЕВА

ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА КАЛЧЕВА

ДИМИТРИЧКА РУСЕВА ВАСИЛЕВА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАНТАРДЖИЕВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР МАРКОВ ИВАНОВ

ДОБРИ ИВАНОВ ДОБРЕВ

ДОБРИ НЕДЕВ НАЙДЕНОВ

ДОБРИН ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ

ДОНКА ДИМОВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ДЖЕНКОВА

ЕЛЕНКА СТОЙЧЕВА МАРИНОВА

ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ЧАКЪРОВА

ЖЕКА КАЛЧЕВА СЛАВОВА

ЖЕЛЯЗА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА

ЖЕЛЯЗКО МИХАЛЕВ ПЕТРОВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА МИХНЕВА

ЗАНФИРА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА

ЗЛАТКА КРЪСТЕВА СТОИМЕНОВА

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ПЕЙЧЕВ

ИВАНКА ЖЕКОВА МАРИНОВА

ИВАНКА ЗЛАТЕВА СЕМОВА

ИВАНКА ИЛИЕВА ДРАГИЕВА

ИВАНКА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА ЖИВКОВА ТОМОВА

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ

ИЛИЯ ДЕЧКОВ МАРИНОВ

ИЛИЯ ПАНАЙОТОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ РАДЕВ КРЪСТЕВ

ЙОВА НЕДЕВА ВЕЛИКОВА

ЙОРДАН РАДОСЛАВОВ СТОЯНОВ

ЙОРДАНКА МАРКОВА БОЕВА

ЙОРДАНКА МАРКОВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА КОЛЕВА

КАЛЧО ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ


Каталог: assets -> IZBORI%202011
assets -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
assets -> Тоо "Аксесс Энерго птэц-2" объявляет о проведении тендера по закупкам следующих материальных, финансовых ресурсов и услуг: раз
assets -> Конверттерді ашу хаттамасы
assets -> Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
assets -> Егемен Қазақстан. – 2014. №209. – 25 қазан Егемен-ақпарат Ақын қолымен жазылған өлең «Сәкеннің қоштасуы»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет