«ҚҰҚЫҚ негіздері» ПӘні бойынша реферат тақырыптарыДата26.02.2018
өлшемі372.88 Kb.
#18787

2 МЕЖЕЛІК БАҚЫЛАУ
$$$ 1

Азаматтық іс жүргізудің пәні:

A) азаматтық істер

B) азаматтардың материалдық құқықтары

C) құқықтарды жүзеге асыра алу қабілеттері

D) азаматтық іс жүргізудің әдістері

E) азаматтық іс жүргізудің қағидалары
$$$ 2

Азаматтық процесс кез – келген сатыда аяқтала ала ма?:

A) иә

B) жоқ


C) судья рұқсат берген кезде

D) тараптардың келісуімен

E) прокурордың рұқсатымен
$$$ 3

Талап қоюды тануға, қарсы талап қоюға,талапқа қарсылық білдіруге кімнің құқығы бар:

A) жауапкердің

B) талапкердің

C) іске қатысушы тұлғалардың

D) адвокаттың

E) прокурордың
$$$ 4

Кез – келген нақты деректер, объективті шындық, фактілер немесе олар туралы мєліметтер қалай аталады:

A) дәлелдеу

B) заңды айғақтар

C) дәлелдемелер

D) дәлелдеме материалдар

E) құжаттар
$$$ 5

Судья дєлелдемені бағалағанда нені басшылыққа алады:

A) заңды

B) заң мен әділдікті

C) сарапшының қорытындысын

D) заң мен ар – ұятты

E) ішкі сенімді
$$$ 6

Прокурордың азаматтық іске қатысудағы мүддесі:

A) жеке мүдде

B) қоғамдық мүдде

C) заңды тұлғалардың мүддесі

D) жеке тұлғалардың мүддесі

E) мемлекеттің мүддесі
$$$ 7

Дәлелдемелерді тану мен жинау міндеті:

A) судьяға жүктелген

B) прокурорға жүктелген

C) заңды өкілге жүктелген

D) іске қатысушы тұлғаларға жүктелген

E) сарапшыға жүктелген
$$$ 8

Көрсетілген қатынастардың қайсысы азаматтық іс жүргізу құқығы реттейтін пәнді құрайды:

A) сот пен тараптар арасындағы

B) іске қатысушы тұлғалар арасындағы

C) талапкер мен жауапкер арасындағы

D) талапкер мен іске қатысушы басқа да тұлғалар арасындағы

E) тараптар мен басқа да іске қатысушы тұлғалар арасындағы
$$$ 9

Азаматтық сот өндiрiсi түрлерiне жатпайды:

A) талаптық өндiрiс

B) әкiмшiлiк - құқықтық қатынастардан туындайтын iстер бойынша өндiрiс

C) ерекше өндiрiс

D) бұйрықтық өндiрiс

E) ерекше талаптық өндiрiс
$$$ 10

Төмендегi кезеедердiң қайсысы азаматтық iс жүргiзу кезеңiне жатпайды:

A) сотта азаматтық iстi қозғау

B) iстi соттық қорғауға әзiрлеу

C) алдын ала тергеу кезеңi

D) сотта iстi қорғау

E) заң күшiне енбеген сот шешiмдерi мен ұйғарымдарына шағымдануы, қарсылық бiлдiру
$$$ 11

Азаматтық iстерді сотта қарауға әзірлеу, арыз қабылданған кезден бастап неше күнде қаралады:

A) 3 күн

B) 5 күн


C) 7 күн

D) 10 күн

E) 2 апта
$$$ 12

Сотта азаматтық iстi қарауға дайындау неше күн:

A) 3 күн

B) 5 күн


C) 7 күн

D) 10 күн

E) 2 апта
$$$ 13

Талап арызға кім қол қояды?

A) судья

B) жауапкер

C) прокурор

D) нотариус

E) талапкер немес өкіл
$$$ 14

Ата – аналық құқықтардан айыру туралы істерді сот кімнің қатысуымен қарау керек:

A) кәмелетке толмағандардың істері бойынша комиссияның өкілі

B) прокурор және қамқоршы, қорғаншы органдардың қатысуымен

C) көршілер және қызметтестерінің қатысуымен

D) қамқоршы мен қорғаншы органдарының қатысуымен

E) прокурордың қатысуымен
$$$ 15

Аудандық және оларға теңестірілген соттарды кім құрады, ұйымдастырады және таратады? 1. Сенат

 2. Мәжіліс

 3. Үкімет

 4. Парламент

 5. ҚР Президенті

$$$ 16

Әр алқадағы судъялар саны кімнің ұсынысымен белгіленеді?


 1. Аудандық сот

 2. Аралық согт

 3. Бас прокурор

 4. Жоғарғы Сот Төрағасы

 5. Президент

$$$ 17


Жер құқығының пәні болып табылады:

A) жер қатынастары

B) жер учаскесі

C) жерге орналастыру

D) жерге орналастыру процесі

E) жерді пайдаланушылар


$$$ 18

Мақсатына байланысты барлық жерлердің қанша нысаны бар?

A) 5

B) 7


C)10

D) 9


E) 3
$$$ 19

Жер кадастрының негізгі құжаты болып табылады:

A) Жер кодексі

B) жер кадастрлық кітап

C) үкімет қаулылары

D) азаматтық кодекс

E) жарлықтар

$$$ 20


Республикалық маңызы бар қалалардың шекарасын белгілейді:

A) ҚР үкіметі, жергілікті атқарушы органдар

B) Республикалық өкілді органдар, ҚР Президенті

C) ҚР Үкіметі, ҚР Президенті

D) Құқық қорғау органдары

E) Жер комитеттері


$$$ 21

Жер учаскесі болуы мүмкін:

A) бөлінетін

B) бөлінбейтін

C) жалпы, бөлінетін

D) бөлінетін, бөлінбейтін

E) жеке, жалпы
$$$ 22

Бөтен біреудің затын белгіленген шек мөлшерінде пайдаланудағы заттық құқықтың ерекше түрі:

A) сервитут

B) кадастр

C) мониторинг

D) бонитет

E) бонитировка
$$$ 23

Жер құқығының нормалары мен құқықтық принциптерде белгіленген жер саясатының мақсаты мен міндеттеріне сәйкес келетін жер қатынастарының жүйесі:

A) жерге орналастыру

B) жердің құқықтық тәртібі

C) жер қатынастары

D) жер салығы

E) жер кадастрі
$$$ 24

Басқару сипаты және оның қызметтер көлемі бойынша жер қорын мемлекеттік басқару бөлінеді:

A) жалпы және салалық

B) негізгі және қосымша

C) күрділі және қарапайым

D) шаруашылық және ішкі шаруашылық

E) арнайы

$$$ 25


Елдегі жер қорының мемлекеттік басқару объектілері:

A) жер массивтері

B) жер қатынастары

C) жер қоры

D) жер учаскелері

E) шабындық жерлер


$$$ 26

Шабындық жерлер бөлінеді:

A) негізгі және қосымша

B) күрделі және қарапайым

C) шаруашылық және ішкі шаруашылық

D) ауыл шаруашылық

E) ауыл шаруашылық емес
$$$ 27

Жер қорын бағалау мақсатында жердің өзгеруін және табиғи, антропогендік процестерін, төтенше ахуалдарын реттеу жүйесі:

A) жер мониторингі

B) жер кадастры

C) топырақты бонитировкалау

D) жер қорын басқару

E) жер учаскесін тіркеу
$$$ 28

Монитронг объектісі:

A) Ауыл шаруашылыққа арналған жерлер

B) ауыл шаруашылыққа арналмаған жерлер

C) ҚР барлық жерлері

D) ерекше қорғалатын жерлер

E) арнайы қорғалатын жер аумақтары
$$$ 29

Жер учаскесі құқығына ие болу үшін берілген өтініш қанша мерзімде қаралады?

A) өтініш келіп түскеннен бастап 1 жыл

B) өтініш келіп түскеннен бастап 6 ай

C) өтініш келіп түскеннен бастап 3 жыл

D) өтініш келіп түскеннен бастап 1,5 ай

E) өтініш келіп түскеннен бастап 3 ай
$$$ 30

Жер мониторингін кім жүргізеді?

A) мемлекеттік Жер комитеті

B) жергілікті жер комитеті

C) әкімшілік

D) атқарушы комитеттер

E) министірліктер мен ведомствалар
$$$ 31

Жерді пайдаланудың қысқа мерзімі:

A) 5 жылға дейін

B) 3 жылға дейін

C) 4 жылға дейін

D) 1 жылға дейін

E) 2 жылға дейін
$$$ 32

Жерді пайдаланудың ұзақ мерзімі:

A) 2 жылдан 50 жылға дейін

B) 3 жылдан 99 жылға дейін

C) 5 жылдан 49 жылға дейін

D) 2 жылдан 49 жылға дейін

E) 2 жылдан 30 жылға дейін
$$$ 33

Қаржы құқығының жалпы бөлімінінің институтын көрсетіңіз:

A) бюджет құқығы
B) қаржы-шаруашылық құқығы
C) мемлекеттік несие
D) қаржылық бақылау
E) салық құқығы
$$$ 34

Қаржы құқық жүйесі дегеніміз:

A) мемлекеттік қаржы қызметі процесінде туындайтын қатынастарды реттейтін актілердің жиынтығы
B) қаржы қатнастарының қатысушыларының тәртібін реттеу үшін қолданатын әдіс-тәсілдер
C) мемлекет пен заңды тұлғалардың қаражат құралдарының жиынтығы
D) қаржы–құқықтық қатынастарды реттейтін институттар мен нормалардың логикалық тізілімі
E) бюджеттен тыс бағытталған қорлардың қаражат тізілімі
$$$ 35

Қаржы-құқықтық қатынастар қандай топтарға бөлінеді?

A) материалдық және ұйымдастырушылық
B) диспозитивтік және императивтік
C) мүліктік және мүліктік емес
D) мемлекеттік және жеке меншік
E) үлестіруші және бақылаушы
$$$ 36

Қаржы құқығының негізгі құқықтық реттеу әдісі болып қайсысы табылады?

A) диспозитивтік
B) индикативтік
C) материалдық
D) императивтік
E) бақылау
$$$ 37

Қаржы құқығының қайнар көздеріне келесілер жатады:

A) қылмыстық кодекс
B) азаматтық кодекс
C) әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі
D) салық кодексі
E) дұрыс жауап жоқ
$$$ 38

Қаржы-құқықтық қатынастарының тоқтатылуы негізіне жататын әрекет

A) салық төлеушінің құқықтық мәртебесі өзгерген жағдайда
B) салық салу объектісін өзгерткен жағдайда
C) қаржылық міндеттемесін орындау
D) салық төлеушінің отбасының жағдайының өзгеруі
E) субъектінің әлеуметтік жағдайның өзгеруі
$$$ 39

Субвенция, дотация, субсидсия – бұл қай әдіске жатады?

A) үлестіру
B) бақылау
C) реттеу
D) құжаттау
E) қадағалау
$$$ 40

Ақша бірлігін номиналы мен ақша массасының ұйымдастыру құрылымы – бұл:

A) ақша бірлігі
B) ақша белгісінің түрлері
C) ақша эмиссиялау тәртібі
D) валюта курсы
E) бағалар масштабы

$$$ 41


Ақшаларды айналымнан алып тастау тек кімнің құзіретінде?

A) қаржы министрлігінің


B) қаржы агенттігінің
C) Ұлттық банктің
D) коммерциялық банктердің
E) кәсіпорындардың
$$$ 42

Жоғалған және жойылған монеталар мен банкноталардың орнын толтыру – бұл:

A) мортификация
B) белгіленбеген
C) деноминация
D) ревальвация
E) нуллификация
$$$ 43

Қылмыстық істің тоқтатылуы туралы қаулының көшірмесі прокурорға жіберіледі:

А) жіберілмейді

В)12 сағат ішінде

С)24 сағат ішінде

D)1ай ішінде

Е)2ай ішінде
$$$ 44

ҚР-да судья лауазымға тағайындалады:

А)ҚР-ның жоғарғы сотымен

В)парламент мәжілісімен

С)парламент сенатымен

D)ҚР Президентімен

Е)бас прокурормен
$$$ 45

Тұлға жәбірленуші болып шығады:

А)үкім шыққан уақытта

В)қылмыстық айдап салу уақытында

С)денсаулыққа зиян келгеннен бастап

D)моральдық зиян келгеннен

Е)мүліктік зиян келгеннен
$$$ 46

Жәбірленушінің моральдық зиян өтініші қаралады:

А) азаматтық сот өндірісі тәртібімен

В)ерекше өндіріс тәртібімен

С)атқарушылық өндіріс тәртібімен

D)әкімшілік өндіріс тәртібімен

Е)қадағалау өндірісі
$$$ 47

Заңды өкіл болады:

А)ата-аналары

В)заңды тұлғалар

С)куәгерлер

D)қорғаушы

Е)соттық пристав
$$$ 48

Алдын-ала тергеу жүргізіледі:

A) Қылмыстық іс қозғау туралы қаулы шығарылғаннан кейін

B) Қылмыс құрамының белгілері анықталғаннан кейін

C) Сотпен нұсқалған қаулыдан кейін

D) Прокурордың нұсқауы түскеннен кейін

E) Тергеушінің қарауы бойынша
$$$ 49

Қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы қаулы көшірмесі прокурорға жолданады:

A) 72 сағат ішінде

B) 24 сағат ішінде

C) тез арада

D) 15 күн ішінде

E) Бір айдың ішінде
$$$ 50

Алдын-ала тергеу мерзімі аудандық прокурормен келесі мерзімге ұзартылуы мүмкін:

A) 3 айға дейін

B) 4 айға дейін

C) 5 айға дейін

D) 6 айға дейін

E) 1 жылға дейін
$$$ 51

Тергеу әрекеті өндірісіне жол берілмейді:

A) Демалыс күндері

B) Мереке күндері

C) Түнгі уақытта, кейінге қалдыруды күттірмейтін жағдайларды қоспағанда

D) күдіктінің (тұтқынның) келісімінсіз

E) Адвокаттың келісімінсіз
$$$ 52

Жауап алудың бір күн ішіндегі жалпы ұзақтығы аспау тиіс:

A) 2 сағат

B) 3 сағат

C) 6 сағат

D) 8 сағат

E) 4 сағат
$$$ 53

Судья істі қосымша тергеуге жолдауы мүмкін:

A) Прокурордың нұсқауына сәйкес

B) Сот қаулысына сәйкес

C) Істі біріктіруге немесе ажыратуға жолданған

D) Әділет министрлігінің нұсқауы бойынша

E) Адвокаттың
$$$ 54

Сот талқылауы қатысушыларының болмау себептері жайлы баяндайды:

A) Прокурор

B) Судья


C) Сот отырысының хатшысы

D) Сот кеңсесінің меңгерушісі

E) Сот приставы
$$$ 55

Сот отырысында аудармашыға оның құқықтарын түсіндіреді:

A) сот кеңсесінің меңгерушісі

B) тергеуші

C) төрағалық етуші

D) сот отырысының хатшысы

E) Адвокат
$$$ 56

Сотталушыға оның соңғы сөзі кезінде сұрақты қоя алады:

A) Прокурор

B) Адвокат

C) Сот отырысының хатшысы

D) сұраққа жол берілмейді

E) қорғаушы

$$$ 57


Бас бостандығынан айыру туралы үкім заңды күшіне енгеннен кейін сотталушының отбасына жазаны өтеу үшін оның қайда жіберілгендігі туралы хабар береді:  

A) Судья


B) Прокурор

C) Сот орындаушысы

D) Жазаны өтеу орнының әкімшілігі

E) Қорғаушы


$$$ 58

Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатына қатысты қылмыстық істі тергеудің заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады:

A) Қазақстан Республикасының Бас прокуроры

B) Облыстық сот төрағасы

C) Әділет министрлігі

D) Қазақстан Республикасы ҰҚК

E) Әкім
$$$ 59

Қазақстан Республикасы Бас прокурорына қатысты қылмыстық істі қозғауы мүмкін:

A)Қазақстан Республикасы Жоғарға сотының төрағасы

B) Бас прокурордың бірінші орынбасары

C) Әділет министрі

D) ІІМ минстрі

E) ҰҚК төрағасы
$$$ 60

Адам өлігін табылған орыннан қарау төмендегінің қатысуымен жүргізіледі:

A) Сот приставының

B) Дәрігердің

C) Прокурордың

D) Сот орындаушысының

E) Нотариустың
$$$ 61

Айып тағу кезінде оның мәнін айыпталушыға түсіндіреді:

A) Адвокат

B) Тергеуші

C) Прокурор

D) Судья


E) Нотариус

$$$ 62


Медициналық сипаттағы мәжбүрлік шараларды қолдануды қарау төмендегілермен жүргізіледі:

A) Құрамында 3 судьясы бар сотпен

B) Анықтаушының қатысуымен

C) Тергеушінің қатысуымен

D) Куәгердің қатысуымен

E) жеке-дара судьямен


$$$ 63

16 жасқа жетпеген кәмелетке толмағандардың қатысумен іс жүргізу әрекеті өндірісі кезінде міндетті түрде қатысуы тиіс:

A) Психолог

B)Куәгер


C) Нарколог

D) Судья


E) Сот орындаушысы
$$$ 64

Сот отырысында сотталушыға оның құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді:

A) Адвокат

B) Төрағалық етуші

C) Хатшы

D) Прокурор

E) Сот приставы
$$$ 65

Қарсылық білдірушілерге жатпайтындар?

А) Қорғаушы
В) Тергеуші
С) Маман
D) Азаматтың арызданушы уәкілі
Е) Куәгер
$$$ 66

Сотта үкімнің көшірмесі айыпкерге беріледі:

А) үкім шығарылғаннан кейін 5 тәуліктен кешіктірілмей

В) 7 тәуліктен кешіктірілмей

С) 10 тәуліктен кешіктірілмей

D) 15 тәуліктен кешіктірілмей

Е) 1 айдан кешіктірілмей
$$$ 67

ҚР ҚІЖК 352-353 бабтары бойынша қылмыстық іс кезіңде қатысушылардың қайсысын жауапкершілікке тарту жайлы хабарламауға болады?

А) Күдіктіні
В) Жәбірленушіні
С) Маманды
D) Аудармашыны
E)Куәгерді
$$$ 68

Аудандық сотта штат бойынша бір судъя көзделсе, онда ол қандай қызмат атқарады? 1. Соттың төрағасы өкілеттігін атқарады

 2. Сот көмекшісі қызметін атқарады

 3. Жоғарғы сот қызметін атқарады

 4. Жоғарғы сот қызметін атқарады

 5. Жергілікті сот қызматін атқарады

$$$ 69


Аудандық сотта кеңсе құрып, оның штат санын сот төрағасымен келісе отырып, қай соттың әкімшісі белгілейді?

 1. Қала соттары

 2. Облыс соттары

 3. Депутаттар

 4. Президент

 5. Сенат депутаттары

$$$ 70


Облыстық және оларға теңестірілген соттарды ҚР Президенті кімнің келісілген ұсынысы бойынша құрады?

 1. Жоғарғы соттың төрағасының

 2. Мәжіліс депутаттарының

 3. Бас прокурордың

 4. Сот көмекшілерінің

 5. Премьер-министрдің

$$$ 71


Облыстық сот жылына кемінде неше отырыс өткізеді?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

$$$ 72


Судъяларға біліктілік сыныптары неге байланысты беріледі?

 1. Еңбек сіңірген жылдарына және жоғарғы біліміне байланысты

 2. Атқарып жүрген қызметіне, кәсңби деңгейіне, еңбек сіңірген жылдарына

 3. Атқарып жүрген қызметіне және біліміне

 4. Кәсіби даярлық деңгейіне

 5. Кәсіби даярлық жылдарына және еңбек сіңірген жылдарына

$$$ 73


Жедел-ізестіру шаралары жүзеге асырылады:

 1. Жария және жасырын

 2. Тек жасырын

 3. Тек жария

 4. Қадағалау органының міндетті түрде тартылуымен

 5. Жергілікті билік органы өкілінің тартылуы

$$$ 74


Арнаулы жедел-іздестіру шараларын жүргізуге рұқсатты кім бере алады?

 1. Жедел-іздестіру қызметін қадағалау жөніндегі прокурор

 2. Ішкі Істер Министрлігі және оның орынбасарлары

 3. Әділет министрі және оның орынбасарлары

 4. Бас Прокурор және оның орынбасарлары

 5. ЖІҚ-н жүзеге асырушы орган орналасқан аудан прокуроры

$$$ 75


Қылмыскерлерді әшкерелеуде Қазақстан сот сараптамалары ғылыми-зерттеу институтындағы қандай сараптама елеулі рөл атқарады?

 1. Сот-психиятрия

 2. Сот-медицина

 3. Сот-практикалық

 4. Сот-теориялық

 5. Сот-болистикалық

$$$ 76


Қандай санаттағы қылмыстық істер бойынша телефонмен сөйлесуді тыңдау жүргізілуі мүмкін?

 1. Қылмыстық істер бойынша телефонмен сөйлесулерді тыңдауға тыйым салынған

 2. Кез келген қылмыстық істер бойынша

 3. Ауыр және ерекше ауыр қылмыстар жөніндегі істер бойынша

 4. Орташа ауыр, ауыр және ерекше ауыр қылмыстар жөніндегі істер бойынша

 5. Үлкен емес және орташа ауыр қылмыста

$$$ 77


Тергеуші жедел-іздестіру шараларын жүргізу жөнінде ауызша нұсқаулар беруге құқылы ма?

 1. Барлық жағдайда құқылы

 2. Өзінің тергейтін істері бойынша құқылы

 3. Тек ауыр және ерекше ауыр қылмыстар санатына қатысты қылмыстық істерді тергеу кезінде құқылы

 4. Жедел іздестіру шараларын жүргізу жөнінде нұсқаулар емес, ұсыныстар беруге құқылы

 5. Құқылы емес

$$$ 78


Бұрын қасақана жасаған қылмысы үшін соттылығы бар адамның қасақана қылмыс жасауы:

А. Қылмыстың қайталануы

В. Қылмыстың ескіруі

С. Қылмысқа оңтайлану

Д. Қылмысты ұйымдастыру

Е. Қылмыстың жиынтығы


$$$ 79

Егер адам жасаған әрекетте Қылмыстық Кодексте көзделген қылмыс құрамының барлық белгілері бар болса қылмыс:

А. Аяқталмаған деп танылады

В. Аяқталған деп танылады

С. Дайындалған деп танылады

Д. Абайсызда деп танылады

Е. Қасақана деп танылады
$$$ 80

Менмендікпен немесе немқұрайдылықпен жасалған әрекет қандай қылмыс деп танылады?

А. Кінәлілік

В. Аса қажеттілік

С. Қажетті қорғану

Д. Абайсызда жасалған

Е. Қасақана
$$$ 81

Тікелей немесе жанама ниетпен жасалған әрекет қандай қылмыс деп танылады?

А. Кінәлілік

В. Аса қажеттілік

С. Қажетті қорғану

Д. Абайсызда жасалған

Е. Қасақана жасалған
$$$ 82

Соттың үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы:

А. Кінә

В. Жаза


С. Өкім

Д. Тәуекел

Е. Бұйрық
$$$ 83

ҚР Қылмыстық Кодексі бойынша түзеу жұмыстары қандай мерзімге белгіленеді?

А. Үш айдан үш жылға дейін

В. Төрт айдан төрт жылға дейін

С. Бес айдан бес жылға дейін

Д. Екі айдан екі жылға дейін

Е. Алты айдан екі жылға дейін
$$$ 84

Қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән-жайды табыңыз?

А. Айыпкердің кәмелетке толмауы

В. Қылмыс арқылы ауыр зардаптар келтіру

С. Қылмыс жасағанда айрықша белсенді рөл атқару

Д. Қылмыстардың қайталануы

Е. Төтенше жағдайды пайдаланып қылмыс жасау
$$$ 85

Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайды табыңыз?

А. Айыпкердің кәмелетке толмауы

В. Жүктілік

С. Қылмыс жасағанда айрықша белсенді рөл атқару

Д. Айыпкердің жас балалары болуы

Е. Шын жүректен өкіну
$$$ 86

Әбенов көп мөлшердегі басқа біреудің мүлкін ұрлаған, Әсіпов бұл туралы күні бұрын біліп, мүлікті өзінің үйінің іргесіндегі участоктағы шөмелі астына жасыруға жәрдемдескен. Әсіпов қандай жауаптылыққа тартылады?

A) қылмысқа қатысқаны үшін

B) қылмысты жасырғаны үшін

C) қылмысты хабарламағаны үшін

D) қылмысқа жол бергені үшін

E) қылмысты ұйымдастырғаны үшін
$$$ 87

Шартты жаза дегеніміз:

A) бұл жазаның бір түрі

B) жазаны орындаудың ерекше тәртібі

C) жазаны нақты өтеуден босату

D) үкімнің орындалуын кейінге қалдыру

E) жазаны қоғамнан оқшаулаумен байланысты өтеудің бірі
$$$ 88

Жасөспірімдерге тағайындалуы мүмкін бас бостандығынан айыру жазасының жоғарғы шегі қаншы жыл болады?

A) 7 жыл

B) 15 жыл

C) 5 жыл

D) 10 жыл

E) 20 жыл
$$$ 89

Соттылығы жоқтар деп танылады:

A) шартты түрде сотталған сынақ мерзімінің өтуіне байланысты

B) түзеу жұмыстарына сотталғандар

C) айыппұлға сотталғандар

D) бас бостандығынан айыруға сотталған тұлғалар

E) мерзімінен бұрын шартты түрде жазадан босатылғандар
$$$ 90

Қаруланған Кереев автобекетте ұсталғанға дейін бұқараға бірнеше рет оқ атты. Осының нәтижесінде бірнеше тұлғаларға зиян келтірілді. Кінәнің формасын анықта:

A) қылмыстық немқұрайлық

B) жанама қасақаналық

C) қылмыстық менмендік

D) тікелей қасақаналық

E) тікелей және жанама қасақаналық
$$$ 91

Айыппұлды төлеуден қасақана жалтаруды қандай басқа жазамен ауыстыруға болмайды?

A) қамаумен

B) қоғамдық жұмысқа тартумен

C) бас бостандығымен айырумен

D) түзету шарттарымен

E) шартты түрде соттаумен
$$$ 92

Мүлікті тәркілеу қандай жазаның түріне жатады?

A) қосымша

B) аралас

C) негізгі

D) аралас, негізгі

E) қосымша, негізгі
$$$ 93

Қылмыстың объективтік жағының белгісі болып табылмайды?

A) зардап

B) әрекет

C) қылмыс заты

D) қылмыстың құралы

E) орны мен уақыты
$$$ 94

Қажетті қорғану дегеніміз:

A.Күшіне енбеген сот үкімдеріне шағымдану және жоғары тұрған соттан ол шешімді қайта қарауды талап ету тәсілі

B. Қылмыстық жауаптылықты болдырмай, қылмыстық озбырлықтан заңды қорғау

C.Айыпкердің соттан және тергеуден бұлтаруына тосқауыл болатын мәжбүр ету шарасы

D.Қылмыс жасаған кінәлі адамға қолданылатын мемлекеттік көндіру

E.Қылмыс жасаған күдікті тұлғаны алдын ала қамау
$$$ 95

Қазақстан Республикасының заңдары бойынша қасақана өлтіргені үшін қылмыстық жауапқа қанша жастан бастап тартылады?

A.18 жастан бастап

B.13 жастан бастап

C.14 жастан бастап

D.21 жастан бастап

E.19 жастан бастап
$$$ 96

Жауаптылықты жеңілдететін мән-жай болып табылатын, адамдардың анықтау және алдын ала тергеу органдарына ерікті түрде хабарласуы

A.Кінәсіз деп жорамалдау

B.Шағымдану

C.Кінәсін мойындап келу

D.Талап-арызы

C. Жоғары тұрған сотқа шағым беру
$$$ 97

Жасы толмағандарды қылмыстық әрекетке тартқаны үшін жауапқа қанша жастан бастап тартылады?

A.20 жастан бастап

B.18 жастан бастап

C.21 жастан бастап

D.19 жастан бастап

E.17 жастан бастап
$$$ 98

Жасы толмағандар есірткі заттарды зансыз сақтағаны, алғаны және жасағаны үшін жауапқа қай жастан бастап тартылады?

A.15 жастан бастап

B.16 жастан бастап

C.13 жастан бастап

D.17 жастан бастап

E.14 жастан бастап
$$$ 99

Теріс қылықтың қылмыстан қандай айырмашылығы бар?

A.Қоғамға қауіптілік дәрежесі

B.Кінә


C.Ниет

D.Абайсыздық

E.Қажетті қорғану
$$$ 100

Есірткі заттарды зыңсыз алғаны, жасағаны немесе сақтағаны үшін жасы толмағандар жауаптың қандай түріне тартылады ?

A.Азаматтық

B.Тәртіптік

C.Қылмыстық немесе әкімшілік

D.Моральдық

E.Материалдық
$$$ 101

Адам мен қоғам өміріне аса қауіп төндіретін әрекет немесе әрекетсіздік:

A.Қылмыс

B.Бұзақылық

C.Жауапсыздық

D.Міндеттілікке қарсы әрекет

E. Теріс қылық
$$$ 102

Қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайды табыңыз?

А. Айыпкердің кәмелетке толмауы

В. Жүктілік

С. Қылмыс жасағанда айрықша белсенді рөл атқару

D. Айыпкердің жас балалары болуы

Е. Шын жүректен өкіну
$$$ 103

Қылмыс жасады деп сезікті болған тұлғаны немесе айыпкерді кенеттен ұстап алу мақсатында күштер мен құралдардың жасырын орналасуы қалай аталады? 1. Торуыл

 2. Шабуыл

 3. Жабылу

 4. Кенеттен алу

 5. Басып кіру

$$$ 104

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі қашан қабылданды?

А.1997 жылы 16 шілде

B.1998 жылы 16 шілде

C.1995 жылы 10 шілде

D.1993 жылы 5 тамыз

Е.1997 жылы 26 шілде


$$$ 105

ҚР Қылмыстық Кодексі бойынша түзеу жұмыстары қандай мерзімге белгіленеді?

А. Үш айдан үш жылға дейін

В. Төрт айдан төрт жылға дейін

С. Бес айдан бес жылға дейін

Д. Екі айдан екі жылға дейін

Е. Алты айдан екі жылға дейін
$$$ 106

Қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін мән-жайды табыңыз?

А. Айыпкердің кәмелетке толмауы

В. Қылмыс арқылы ауыр зардаптар келтіру

С. Қылмыс жасағанда айрықша белсенді рөл атқару

D. Қылмыстардың қайталануы

Е. Төтенше жағдайды пайдаланып қылмыс жасау
$$$ 107

Азаматтық құқықтың ерекше институты:

А. Мәміле

В. Міндеттемелік құқық

С. Сатып алу-сату шарты

D. Меншік құқығы

Е. Заттық құқық
$$$ 108

Мәміленің ауызша нысаны немен бекітіледі?

А. Чек, жетон, билет, түбіртекпен

В. Жетон жіне телефон арқылы келісіммен

С. Келісім-шартпен, билетпен

D. Сенім хат, түбіртекпен

Е. Қол хатпен
$$$ 109

Қазақстан Республикасы азаматтық әрекет қабілеттілігі толық дәрежесінде қай жастан басталады?

A.14 жастан

B.16 жастан

C.21 жастан

D.25 жастан

E.18 жастан
$$$ 110

Маңызы бар мәлімдемелерді, актілерді, келісімдерді рәсімдейтін және куәландыратын орган

A. Ішкі істер министрлігі

B. Нотариат

C. Сот

D. Әділет министрлігі

E. Прокуратура

$$$ 111

Мүліктік және онымен байланысты мүліктік емес қатынастарды реттейтін құқық саласы:

A.Әкімшілік құқық

B.Қаржы құқығы

C.Азаматтық құқық

D.Қылмыстық құқық

E.Еңбек құқығы


$$$ 112

Азаматтық құқықтың ерекше субъектісі:

A. Азаматтар

B. Заңды тұлғалар

C. Балалар

D. Мемлекет

E. Саяси партиялар
$$$ 113

Азаматтық құқықтың ерекшелігі:

A. Субъектілерінің қатынастарға байланысты әр түрлі аталуы

B. Мұраға қалдыруды реттеуі

C. Нормалармен реттелуі

D. Құқық шығармашылығы

E. Шағымдарды реттеуі
$$$ 114

Заңда көрсетілген ретпен жасалған азаматтың қайтыс болған жағдайда өз дүние-мүлкін кімге қалдыру жөніндегі ұйғарымы

A.Кепілпұл

B.Шешім


C.Шарт

D.Өсиет


E.Талап
$$$ 115

Әрекет қабілеттілігі дегеніміз:

A.Құқық пен міндеттемелердің пайда болуына байланысты жағдайлар

B. Құқық нормаларымен реттейтін қоғамдық қатнастар

C.Жеке адамның өз әрекеті арқылы құқыққа ие болуы және өзіне заңды міндеттер жүктеу мүмкіндігі

D.Мәміленің тиімсіз жағдайларынан бас тарту мүмкіндігі

E. Жасаған құқық бұзушылығы үшін жауаптылықтан кетіп қалу мүмкіндігі
$$$ 116

Қазақстан Республикасында меншіктің қай түрі танылған және қорғалған?

A. Тек ұжымдық меншік

B. Заңды тұлғалардың меншігі ғана

C. Тек мемлекеттік меншік

D. Тек жеке меншік

E. Мемлекеттік және жеке меншік тең түрде
$$$ 117

Қазақстан Республикасының жер қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, тағы басқа табиғи байлықтары кімнің меншігіне жатады?

A.Азаматтардың меншігіне

B.Табиғатты қорғайтын ұйымдардың меншігіне

C.Сол аумақта тұратын халықтың меншігіне

D.Мемлекеттік меншікке

E.Аталған құқықты мемлекеттен алғандардың меншігіне
$$$ 118

Билетпен бекітілетін мәміленің нысаны:

A. Ауызша

B. Жазбаша

C. Нотариалды

D. Қарапайым

E. Мемлекеттік
$$$ 119

Сенім хатпен бекітілетін мәміленің нысаны:

A.Ауызша

B.Жазбаша

C Қарапайым

D.Нотариалды

E.Мемлекеттік
$$$ 120

Заттың пайдалы жағын бөліп алу құқығы қалай аталады?

A. Пайдалану

B. Иелену

C. Иемдену

D. Заттың тағдырын шешу

E. Меншіктену
$$$ 121

Азаматты ерекшелейтін белгінің бірі:

A. Нәсілі

B. Есімі


C. Ұлты

D. Түрі


E. Жынысы
$$$ 122

Жерге тығыз байланысқан, оны жерден бөліп алғанда мазмұнын жоятын мүлік қалай аталады?

A. Жылжыйтын

B. Жылжымайтын

C. Қозғалатын

D. Бөлінбейтін

E. Күрделі
$$$ 123

Мүліктік емес игіліктерге жатады:

A.Заттар

B.Жылжымайтын заттар

C.Бағалы қағаздар

D.Денсаулық, ар-намыс

E.Фауна, флора
$$$ 124

Мәміленің қарапайым нысаны бекітіледі:

A.Жетонмен

B.Чекпен


C.Келісім-шартпен

D.Сенімхатпен

E.Қолхатпен
$$$ 125

Азаматтар көлікке отырған кезде келісім-шарттың қай түріне отырады?

A.Сатып алу- сату шартына

B.Рента шартына

C.Мердігерлік шартына

D.Айырбас шартына

E.Тасымалдау шартына
$$$ 126

Сақтау шарты аталғандардың қайсысымен бекітіледі?

A.Чекпен

B.Жетонмен

C.Келісім-шартпен

D.Сенімхатпен

E.Қолхатпен
$$$ 127

Жария шарт дегеніміз не?

A.Шартқа тек заңды тұлғаның отыра алуы

B.Шартқа кез келген әрекер қабілетті тұлғаның отыра алуы

C.Шарттың БАҚ арқылы таратылуы

D.Шартқа тек азаматтардың отыра алуы

E. Шарттың тек мемлекетпен жасалуы
$$$ 128

Азаматтардың тұрғылықты жері болып қайсысы танылады?

A.тұрақты немесе көбінесе тұратын елді мекен

B.тіркелген жері

C.тұрып жатқан мемлекеті

D.жұмыс орны орналасқан жері

E.отбасының тұрып жатқан жері
$$$ 129

Қандай жағдайда азаматты өлді деп жариялайды?

A.Егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы 5 жыл бойы деректер болмаса

B. Егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы 3 жыл бойы деректер болмаса

C. Егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы 4 жыл бойы деректер болмаса

D. Егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы 7 жыл бойы деректер болмаса

E. Егер азаматтың тұрғылықты жерінде ол туралы 6 жыл бойы деректер болмаса
$$$ 130

Екі немесе бірнеше адамның меншігіндегі мүлік оларға тиесілі болады:

A.Коммерциялық меншік құқығымен

B.Жалпы меншік құқығымен

C.Жеке меншік құқығымен

D.Мемлекеттік меншік құқығымен

E.Ортақ меншік құқығымен
Шаруа (фермер) қожалығының меншігі меншіктің қай түріне жатады?

A.Коммерциялық меншікке

B.Мемлекеттік меншікке

C.Жеке меншікке

D.Ортақ бірлескен меншікке

E.Жалпы меншікке


Бірлескен шаруашылық қызмет туралы шарт негізінде заңды тұлғалар нақты шаруашылық міндеттерін шешу үшін белгілі бір ресурстарды біріктіріп, күш-жігерді үйлестіретін ерікті түрде тең құқықты уақытша одақ (бірлестік):

A.Заңды тұлғалар

B.Мемлекет

C.Консорциум

D.Саяси партия

E.Қорлар
Мүлікті қоғам мүддесі үшін мемлекеттік органдар шешімі бойынша заң құжаттарында белгіленген тәртіппен меншік иесінен оған мүліктің құны төлей отырып алу:

A.Коммерциализация

B.Консенсус

C.Жекешелендіру

D.Тәркілеу

E.Реквизиция
Заң құжаттарында көзделген реттерде мүлікті меншік иесінен жасаған қылмысы немесе өзге де құқықбұзушылығы үшін санкция түрінде сот тәртібімен тегін алу:

A.Коммерциализация

B.Консенсус

C.Жекешелендіру

D.Реквизиция

E.Тәркілеу


Бір адамның өз атынан өкілдік ету үшін екінші адамға берген жазбаша уәкілдігі:

A. Мәміле

B. Контракт

C. Келісім-шарт

D. Сенімхат

E. Қолхат


$$$ 136

Азаматтар мен заңды тұлғалалардың азаматтық құқықтары мен міндеттерін белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған әрекеттері:

A. Патент

B.Бостандық

C. Құқық

D. Міндеттеме

E. Мәміле
Коммерциялық ұйым қандай ұйым?

А.Өз қызметінің негізгі мақсаты ретінде пайда келтіруді көздейді

В.Мемлекетке пайда келтіретін ұйым

С.Халыққа пайда келтіретін ұйым

D.Мемлекетке қызмет ететін ұйымдар

Е. Мемлекет пен халықтың мүддесіне әрекет ететін ұйым


Жұмысшы мен қызметкер белгілі бір мамандық, біліктілік немесе қызмет жөніндегі жұмысты орындауға міндеттеніп,ал әкімшілік(жалдаушы)жалақы төлеуге міндеттенетін жалдаушы мен жұмысшының арасындағы келісім

A.Келісім

B. Еңбек шарты

C.Міндеттемелер

D.Меморандум

E.Консенсус


Қазақстан Республикасы еңбек зандары бойынша 16-дан 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар үшін жұмыс уақытының мөлшері қандай?

A.Аптасына 35 сағат

B.Аптасына 30 сағат

C. Аптасына 36 сағат

D.Аптасына 41 сағат

E. Аптасына 24 сағат


Жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбек етуіне байланысты мағлұматтар жазылатын негізгі құжат

A.Еңбек кітапшасы

B.Мәжіліс хаттамасы

C.Келісім шарт

D.Куәлік

E.Шешім
Жұмысшылар, жұмыс берушiлер қай құқықтың субъектілері болып табылады?

A. Еңбек құқығының

B. Азаматтық құқықтың

C. Кәсіпкерлік құқықтың

D. Әкімшілік құқықтың

E. Конституциялық құқықтың
Азаматтардың еңбек қатынастарына түсу жасы?

A.15 жас


B.14 жас

C. 13 жас

D.16 жас

E. 17 жас


Азаматтың кәмелеттiк жасы:

A. 14 жас

B. 16 жас

C.18 жас


D.20 жас

E.21 жас
Еңбек құқығының пәні не болып табылады?

A. Қоғамдық қатынастар

B. Әкімшілік қатынастар

C. Еңбек қатынастары

D. Еңбек даулары.

E. Еңбек ұжымдары
Азаматтардың еңбекке қабілеттілігін тiкелей жүзеге асыруымен байланысты әрекет:

A. Еңбек құқығының пәні

B. Еңбек құқығының обьектiсі

C. Жалдамалы еңбек

D. Өзіндік еңбек

E. Еңбек құқығының институты


Еңбек құқығының субьектiсi ретiнде кәсiпорын әкiмшiлiгiнiң құрамында шешушi роль атқаратын:

A.Мастер


B.Әкiмшiлiк басшысы

C.Цех жетекшiсi

D.Бригадир

E.Еңбек ұжымы


Кәсiпорын басшысының өкiлеттiгi анықталады:

A. Жарғымeн.

B. Шартпен.

C. Мiндеттiлiкпен.

D. Кәсiподақ шешiмiмен.

E. Жарлықпен


Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына неше сағат?

A.41 сағат.

B.45 сағат.

C. 40 сағат.

D.29 сағат.

E.35 сағат.


Зиянды жұмыстардағы жұмыс уақытының ұзақтығы аптасына неше сағаттан аспауы керек ?

A.40 сағаттан

B.38 сағаттан

C.36 сағаттан

D.34 сағаттан

E. 24 сағаттан


Тамақтануға берiлетiн үзіліс:

A. 0,5 сағат

B. 1 сағат

C. 1,5 сағат

D. 2 сағат

E. 3 сағат


Жүйелi еңбек түрi дегенiмiз не?

A. Әртүрлi саладағы жұмысшылар еңбегi

B. Жеке меншiк иелерiнiң және меншiгi жоқ адамдардың ұжымдық еңбегi

C. Бiр саладағы әртүрлi маман жұмысшыларының еңбегi

D. Бiр мамандықтағы жұмысшылар еңбегi

E. Бір ұжымдағы мамандар еңбегі


Жұмысшының еңбек шартында белгiленген еңбек қызметiн орындағаны үшiн төленетiн ақы:

A.Еңбек ақы

B.Жәрдем ақы.

C.Сый ақы.

D.Арнайы төлем.

E.Зейнетақы.


Қызметкердің ауыр заттарды қолмен көтеруіне немесе жылжытуына байланысты қызмет түрлері не 250 ккал/сағаттан астам күш-қуат жұмсалатын басқа да қол жұмыстары:

A. үй жұмыстары

B. вахталық жұмыстар

C. маусымдық жұмыстар

D. ауысымдық жұмыстар

E. ауыр жұмыстар


Еңбек қатынастарының тараптары еңбек дауын шешу жөнінде қызмет көрсету үшін тартатын жеке немесе заңды тұлға:

A. Дилер


B. Делдал

C. Брокер

D. Кәсіпкер

E. Акционер


Адам мен қоғамның өміріне және қажеттіліктерін қанағаттандыруға қажетті материалдық, рухани және басқа да құндылықтарды жасауға бағытталған адам қызметі:

A. Жұмыс


B. Еңбек

C. Қызмет

D. Лауазым

E. Әрекет


Қызметкер еңбек міндеттерін жүзеге асыруға жұмсаған, күнтізбемен есептелген уақыт:

A. Мерекелік күндерге берілген уақыт

B. Түскі үзіліс уақыты

C. Жазғы демалыс уақыты

D. Еңбек демалысы

E. Еңбек стажы


Белгілі бір өндірістік факторлардың әсері қызметкердің еңбекке қабілеттілігінің төмендеуіне немесе сырқаттануына не оның ұрпақтарының денсаулығына теріс ықпалы болуына әкеп соқтыратын еңбек жағдайлары:

A. Зиянды уақыт

B. Кәсіби ауру

C. Зиянды өндірістік фактор

D. Зиянды еңбек факторы

E. Зиянды еңбек жағдайлары


Жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын және жеке еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға:

A. Кәсіпкер

B. Азамат

C. Жұмыс беруші

D. Лауазымды тұлға

E. Қызметкер


Қызметкер еңбек міндеттерін орындау кезінде алған, оның еңбекке қабілеттілігін жоюға әкеп соққан, денсаулығының зақымдануы:

A. Кәсіби ауру

B. Зиянды еңбек

C. Зиянды өндірістік фактор

D. Өндірістік жарақат

E. Зиянды еңбек факторы


Жұмыстың күрделілік деңгейі және осы жұмысты орындау үшін қажетті біліктілік деңгейінің көрсеткіші:

A. Тарифтік ақы

B. Тарифтік ставка

C. Тарифтік жүйе

D. Тарифтік кесте

E. Тарифтік разряд


Орындалатын жұмыстардың күрделілік және қызметкерлердің біліктілік белгісі бойынша саралауды көздейтін тарифтік разрядтар мен тарифтік коэффициенттердің жиынтығы:

A. Тарифтік ақы

B. Тарифтік ставка

C. Тарифтік жүйе

D. Тарифтік разряд

E. Тарифтік кесте


Еңбекке ақы төлеу жүйесінің бір түрі:

A. Тарифтік жүйе

B. Тарифтік ставка

C. Тарифтік ақы

D. Тарифтік разряд

E. Тарифтік кесте


Қызметкердің уақыт бірлігі ішінде белгілі бір күрделіліктегі (біліктіліктегі) еңбек нормасын (еңбек міндеттерін) орындағаны үшін еңбегіне ақы төлеудің белгіленген мөлшері:

A. Тарифтік жүйе

B. Тарифтік ставка

C. Тарифтік ақы

D. Тарифтік разряд

E. Тарифтік кесте


Ұйымдағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттейтін, қызметкерлер ұжымы мен жұмыс берушінің арасындағы жазбаша келісім нысанындағы құқықтық акт:

A. Еңбек шарты

B. Контракт

C. Келісім-шарт

D. Ұжымдық шарт

E. Бұйрық
Аптасына қалыпты норма 40 сағат болғанда, күнделiктi жұмыс уақытының ұзақтығы неше сағаттан аспауы керек?

A. 8 сағаттан

B. 7 сағаттан

C. 10 сағаттан

D. 9 сағаттан

E. 12 сағаттан


Үстеме жұмыстардың мөлшерi әр жұмысшыға бiр күнтiзбелiк күн iшiнде неше сағаттан аспауы керек?

A.1 сағаттан

B. 2 сағаттан

C. 30 минуттан

D. 1,5 сағаттан

E. 2,5 сағатан


Үстеме жұмыстарға неше жастан бастап тартылады?

A. 14 жастан

B. 15 жастан

C.16 жастан

D. 18 жастан

E. 20 жастан


Жұмысшының жұмыс күнi аяқталғаннан келесi күнгi жұмыс басталғанға дейiнгi күделiктi демалыс уақыты неше сағаттан кем болмауы керек?

A.16 сағаттан

B.14 сағаттан

C.12 сағаттан

D.10 сағаттан

E.8 сағаттан


Жұмысшыны жұмыс берушiнiң нұсқауымен еңбек мiндеттерiн орындау үшiн түрақты жұмыс орнынан басқа жерге жiберу:

A. Іссапар

B. Басқа жұмысқа жiберу

C. Жұмыс уақыты.

D. Демалыс уақыты.

E. Жұмыс ауыстыру


Еңбек шартының шарттардың өзге түрлерінен ерекшелігі неде?

A. Міндеттемелердің еңбек тәртіптемесіне бағына отырып жеке орындалуы

B. Еңбектің еңбек заңдылығымен реттелуі

C. Жұмысшының міндеттерінің анықталуы

D. Жұмыс берушінің міндеттерінің анықталуы

E. Тараптардың құқықтарының анықталуы


Он төрт жасқа толған оқушылардың еңбек етуіне қойылатын талаптар:

A. Маусым кезіндегі жұмыстарды орындауға

B. Тек сабақтан бос уақытта оқу процесіне қатысты жұмысты орындауға

C. Ата-аналарына көмектесу мақсатындағы жұмысты орындауға

D. Ғылыми жоба аясында денсаулығына зиян келтірмейтін жұмысты орындауға

E. Сабақтан бос уақытында, денсаулығына зиян келтірмейтін және оқу процесін бұзбайтын жұмысты орындауға


Жыл сайынғы еңбек демалысы бөлiнiп берiлуi мүмкiн бе?

A. Мүмкiн емес

B. Тек кәсіпорын басшысына ғана берiлуi мүмкiн

C. Тек 18 жасқа толған тұлғаларға берiлуi мүмкiн

D. Қызметкердiң келiсiмi бойынша берiлуi мүмкiн

E. Арнайы органдардың рұқсатымен ғана


Еңбек шартын жасау үшін жеке басының куәлігі немесе төлқұжаттың қажеттігі міндетті ме?

A. Міндетті емес

B. Кей жағдайда

C. Міндетті

D. Арнайы органдардың талап етуімен

E. Басқа құжаттар болмағанда


Еңбек тәртiбін бұзған жағдайда қолданылатын жаза түрі:

A. Бас бостандығынан айыру

B. Ескерту жасау

C. Айыппұл

D. Шығынның орнын толтыру

E. Мүлікті тәркілеу


Еңбек ұжымдарында еңбекке қатысты даулардын қарайды:

A. Прокуратура

B. Сот

C. КәсіподақD. Үкімет

E. Депутаттар


Еңбек шартының нысаны:

A. Нотариалды

B. Ауызша

C. Жазбаша

D. Қарапайым

E. Консенсуалды


Жұмыс беруші қызметкерді неше күн мерзімде жұмысқа қабылдау туралы актімен таныстыруға міндетті?

А. 2 күн мерзімде

В. 1 күн мерзімде

С. 5 күн мерзімде

D. 4 күн мерзімде

Е 3 күн мерзімде


Қызметкердің еңбек қызметін растайтын құжат:

А. Еңбек кітапшасы

В. Төлқұжат

С. Сенімхат

D. Жеке бас куәлігі

Е. Неке куәлігі


Қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын құжат:

А. ҚР Конституциясы

В. Еңбек Кодексi

С. ҚР Азаматтық Кодексi

D. Еңбек кітапшасы

Е. Еңбек шарты


Сынақ мерзімі қызметкердің жұмыс стажына қосыла ма?

А. Ұжымдық шартта көрсетілсе

В. Жұмыс беруші қажет деп тапса

С. Кей жағдайда

D. Қосылмайды

Е. Қосылады


Қызметкерге тағайындалған сынақ мерзімі қанша болуы тиіс?

А. 2 аптадан аспауға тиіс

В. 1,5 ай болуы керек

С. 1 айдан аспауы тиіс

D. 2 ай

Е. 3 айдан аспауға тиіс


Сынақ мерзімі кезеңінде қызметкердің жұмысы теріс нәтиже берсе, жұмыс беруші қызметкерге оны қандай тәртіппен ескертуі керек?

А. Сынақ мерзімі аяқталуына күнтізбелік жеті күн қалғаннан бастап жазбаша түрде

В. Сынақ мерзімі аяқталуына күнтізбелік бес күн қалғаннан бастап жазбаша түрде

С. Сынақ мерзімі аяқталуына күнтізбелік жеті күн қалғаннан бастап ауызша түрде

D. Сынақ мерзімі аяқталуына күнтізбелік бес күн қалғаннан бастап ауызша түрде

Е. Сынақ мерзімі аяқталуына күнтізбелік үш күн қалғаннан бастап жазбаша түрде


Жұмыс беруші жұмыс берушінің басқа жерге көшетіні туралы қызметкерге кемінде қанша ай бұрын жазбаша ескертуге міндетті?

А. 1 ай.


В. 2 ай

С. 3 ай


D. 4 ай

Е) 5 ай.
Қызметкерді қандай жағдайда басқа жұмысқа ауыстыруға жол берілмейді?

А. Қызметкердің өтінішімен

В. Денсаулығына байланысты

С. Мемлекеттік органдардың тиым салынуымен

D.Нотариалды түрде келісім болғанда

Е. Отбасы жағдайымен
Бес күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы апталық норма 36 сағат болғанда аспауға тиіс:

А. 5 сағат 12 минуттан

В. 7 сағат 12 минуттан

С. 6 сағаттан

D. 4 сағатан

Е. 5 сағат 15 минуттан


Бес күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы апталық норма 24 сағат болғанда аспауға тиіс.

А. 3 сағаттан

В. 2 сағаттан

С. 4 сағаттан

D. 7 сағаттан

Е. 5 сағаттан


Алты күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы апталық норма 36 сағат болғанда аспауға тиіс: 

А. 6 сағаттан

В. 7 сағаттан

С. 5 сағаттан

D. 4 сағаттан

Е. 3 сағаттан


Алты күндік жұмыс аптасы кезінде күнделікті жұмыстың (жұмыс ауысымының) ұзақтығы апталық норма 24 сағат болғанда аспауға тиіс:

А. 3 сағаттан

В. 7 сағаттан

С. 6 сағаттан.

D. 4 сағаттан

Е. 5 сағаттан


Кезектi демалыс ұзақтығы төмен болмауы керек:

А. 30 күннен

В. 25 күннен

С. 20 күннен

D. 15 күннен

Е. 18 күннен


Түнгі уақыт болып есептеледі:

А. 20 сағаттан бастап таңертеңгі сағат 8-ге дейінгі уақыт

В. 21 сағаттан бастап таңертеңгі сағат 9-ға дейінгі уақыт

С. 22 сағаттан бастап таңертеңгі сағат 8-ге дейінгі уақыт

D. 22 сағаттан бастап таңертеңгі сағат 6-ға дейінгі уақыт

Е. 22 сағаттан бастап таңертеңгі сағат 10-ға дейінгі уақыт


Үстеме жұмыстарға жіберілмейді:

А. Он алты жасқа толмаған қызметкерлер

В. Жүкті әйелдер; он сегіз жасқа толмаған қызметкерлер

С. Мүгедектер

D. Зейнеткерлер

Е. Жас баласы бар әйелдер


Үстеме жұмыстардың жалпы ұзақтығы айына қанша сағаттан аспауға тиіс:

А. Он екі сағаттан

В. Жеті сағаттан

С. Сегіз сағаттан

D. Тоғыз сағаттан

Е. Алты сағаттан


Жұмыс жылы қызметкердің бірінші жұмыс күнінен бастап есептелген қанша айды құрайды:

А. Он екі

В. Он

С. ТоғызD. Он бір

Е. Сегіз


Қызметкердің жалақысынан ұстап қалу қандай тәртіппен жүргізіледі?

А. Сот шешімімен

В. Кәсіподақ ұйымының шешімімен

С. Ұжым басшылығының шешімімен

D. Мекеме басшысының бұйрығымен

Е. Бөлім хаттамасы негізінде


Ай сайынғы ұстап қалудың жалпы мөлшері қызметкерге тиесілі жалақының неше пайызынан аспауға тиіс:

А. 40 пайызынан

В. 33 пайызынан

С. 45 пайызынан

D. 50 пайызынан

Е. 25 пайызынан


Басқа кәсіпті немесе мамандықты игеруге мүмкіндік беретін кәсіптік оқыту нысаны:

А. Оқыту шарты

В. Кәсіптік даярлау

С. Қайта даярлау

D. Біліктілікті арттыру

Е. Арнайы оқыту


Бұрын алған кәсіптік білімін, шеберлігі мен дағдыларын қолдауға, кеңейтуге, тереңдету мен жетілдіруге мүмкіндік беретін кәсіптік оқыту нысаны:

А. Оқыту шарты

В. Кәсіптік даярлау

С. Қайта даярлау

D. Біліктілікті арттыру

Е. Арнайы оқыту


Белгілі бір жұмыс түрін орындауға қажетті жаңа кәсіби дағдыларды меңгеру немесе кәсіби дағдыларды өзгерту үшін адамды дамытуға бағытталған кәсіптік оқыту нысаны:
А. Оқыту шарты

В. Біліктілікті арттыру

С. Қайта даярлау

D. Кәсіптік даярлау

Е. Арнайы оқыту
Жұмыс беруші мен оқитын адамның арасындағы кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру шарттары туралы жазбаша келісім:

А. Кәсіптік даярлау

В. Біліктілікті арттыру

С. Қайта даярлауD. Оқыту шарты

Е. Арнайы оқыту
Каталог: ebook
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
ebook -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
ebook -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
ebook -> Тест сұРАҚтары мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең басты- сы?
ebook -> Ќазаќстан республикасы
ebook -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
ebook -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет