Інформаційний бюлетень нових надходженьжүктеу 444.1 Kb.
бет1/7
Дата25.04.2019
өлшемі444.1 Kb.
түріЛекции
  1   2   3   4   5   6   7


Інформаційний бюлетень нових надходжень

до фондів Наукової бібліотеки МДУ

4 квартал 2013 р.
Фізико-математичні науки(9)

Хімічні науки(1)

Техніка. Технічні науки(5)

Охорона здоров’я. Медичні науки(2)

Історія(26)

Економіка. Економічні науки(5)

Політика. Політичні науки(9)

Право. Юридичні науки(15)

Воєнна справа(1)

Наука. Наукознавство(1)

Освіта. Педагогічні науки(20)

Засоби масової інформації(1)

Науково-інформаційна діяльність(3)

Архівна справа(1)

Філологія. Мовознавство(7)

Українська мова(8)

Російська мова(8)

Англійська мова (28)

Німецька мова(11)

Французька мова(1)

Фольклор(1)

Літературознавство(17)

Українська література(6)

Російська література(11)

Зарубіжна література(9)

Мистецтво(6)

Релігія(1)

Філософія(6)

Психологія(8)

Бібліографічні покажчики(7)

Довідкові видання(2)

Збірники наукових праць(4)

Фізико-математичні науки


22
Б 796
Болтянский В. Г.

Лекции и задачи по элементарной математике : учебное пособие / В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин. - 2-е изд. - М. : Наука, 1974. – 577 с. : ил.

Экземпляры: чз1 (1)
22
В 2910Венецкий И. Г.

Основы теории вероятностей и математической статистики : учебное пособие / И. Г. Венецкий, Г. С. Кильдишев. - М. : Статистика, 1968. – 360 с. : ил., табл.

Экземпляры: чз1 (1)
22
Д 304
Демидович Б. П.

Сборник задач и упражнений по математическому анализу : учебное пособие / Б. П. Демидович. - 8-е изд. стереотип. - М. : Наука, 1972. – 544 с. : ил.

Экземпляры: чз1 (1)
22
Н 561
Нестеренко Ю. В.

Задачи вступительных экзаменов по математике : учебное пособие / Ю. В. Нестеренко, С. Н. Олехник, М. К. Потапов. - 3-е изд., доп. - М. : Наука, 1986. – 512 с.

Экземпляры: чз1 (1)
22
Р 640
Розанов Ю. А.

Случайные процессы: краткий курс : учебное пособие / Ю. А. Розанов. - М. : Наука, 1971. – 286 с.

Экземпляры: чз1 (1)
22
Р 938
Рывкин А. А.

Справочник по математике [для учащихся-заочников средних спец. учеб. завед.] : справочное издание / А. А. Рывкин, А. З. Рывкин, Л. С. Хренов. - М. : Высшая школа, 1964. – 520 с.

Свободны: чз1 (1)
22
С 232

Сборник конкурсных задач по математике с методическими указаниями и решениями : учебное пособие / В. М. Говоров [и др.]; под ред. А. И. Прилепко. - М. : Наука, 1983. – 383 с. : ил.

Экземпляры: чз1 (1)
22
Ш 952
Шувалова Э. З.

Повторим математику : пособие для поступающих в вузы / Э. З. Шувалова, Б. Г. Агафонов, Г. И. Богатырев. - М. : Высшая школа, 1969. – 464 с. : ил.

Экземпляры: чз1 (1)
22
Я 722
Яремчук Ф. П.

Алгебра и элементарные функции : для поступающих в вузы / Ф. П. Яремчук, П. А. Рудченко. - К. : Наукова думка, 1971. – 479 с.

Экземпляры: чз1 (1)

Хімічні науки


24
Г 542
Глинка Н. Л.

Общая химия : учебное пособие для вузов / Н. Л. Глинка; под ред. В. А. Рабиновича. - 2-е изд., испр. - Л. : Химия, 1985. – 704 с. : ил.

Экземпляры: чз1 (1)

Техніка. Технічні науки


32

Д 999

Дяченко ОФ.

Практикум з дисципліни "Основи інформатики" : для студентів спеціальності "Журналістика"/ О. Ф. Дяченко. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 60 с.

Примірники: чз1(3)

32

І 741

Інформатика за професійним спрямуванням : навч. посібник / О. Ф. Дяченко, К. В. Лодигіна, Н. В. Назаренко та ін. – Донецьк : Світ книги, 2013. – 328 с.

Примірники: чз1(2)

32

Н 191

Назаренко НВ.

Методические указания к практическим работам и организации СРС по дисциплине "Информационные технологии и основы программирования" : для студентов специальности "Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование" / Н. В. Назаренко. – Маріуполь : МДУ, 2013. – 44 с.

Экземпляры: чз1(3)
32

Н 191

Назаренко Н. В.

Практикум по MS-Excel : для студентов специальности "Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование" / Н. В. Назаренко. – Мариуполь : МГУ, 2012. – 40 с.

Экземпляры: чз1(3)
32

Т 190

Таран І. Б.

Методичні вказівки до практичних робіт, блоку самостійних робіт та ІНДЗ з дисципліни "Технологія електронних підручників" : для студентів спеціальності "Українська мова та література" / І. Б. Таран. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 44 с.

Примірники: чз1(3)

Охорона здоров’я. Медичні науки


56.14

Б 510

Берн Э.

Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных / Э. Берн. - СПб. : Талисман, 1995. – 432 с.

Экземпляры: чз2(1)
51.1

Ф 796

Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві : доповіді науково-практичної конференції (Біла Церква, 15.07.2012) / відп. ред. С. В. Козуля. - Біла Церква, 2012. – 140 с.

Примірники:

Історія


63.3(4Гре)

А 907

Аспреа Георгиу К.

Политическая история современной Греции (1821-1921) / Георгиу К. Аспреа. – Афины. - Т. 2 : (1865-1900). - 1-е изд. - 1923. – 288 с.

Экземпляры: чз1(1)
63.3(4Укр)
А 924

Атлас з історії України. 5 клас: 12-річна школа / упоряд. Віталій Власов. – Киiв : Інститут передових технологій, 2009 . – 24 с.

Примірники: чз1 (4)
63.3(0)

В 848

Всемирная история / глав. ред. Е. М. Жуков. - М. : Мысль. – Т. ХІ / отв. ред. А. О. Чубарьян. - 1977. – 647 с.: ил, карты.

Экземпляры: чз1(1)
63.3(4Укр)-8
Г 870

Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) : зб. статей / гол. ред. І. Ф. Курас. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2006. – 280 с.

Примірники: чз1 (1)
63.3(4Укр-2Мариуполь)
Ж 425

Ждановский краеведческий музей : путеводитель / сост. В. Е. Кириченко. – Донецк : Донбасс, 1980. – 38 с.

Экземпляры: чз1 (1)
63.3(4Гем)
И 907

История Германской Демократической Республики (1949-1973) : краткий очерк / отв. ред. В. Д. Кульбакин. – М. : Наука, 1975. – 487 с. : ил., фот.

Экземпляры: чз1 (1)
63.3(2)61
К 268
Карр Э. Х.

Русская революция от Ленина до Сталина: 1917-1929 / Э. Х. Карр. – М. : Советско-британское изд-во “Интер-Версо”, 1990. – 208 с.

Экземпляры: АНХЛ (1)
63.3(4Укр)-8
К 309
Качор Андрій

Михайло І. Туган-Барановський : на службі науки й свого народу (в 50-річчя смерті світової слави економіста і кооперативного діяча) / Андрій Качор. – Вінніпег, 1969. – 27 с. - (Серія "Українські вчені"; Ч. 16)

Свободны: чз1 (1)
63.3(4Укр-4Дон)
К 772
Кравченко
 Э. Е.

История древней земли Донецкой / Э. Е. Кравченко, И. А. Чуприна, А. А. Иванов. – Донецк : ООО «Самиздат», 2006. – 47 с.

Экземпляры: чз1 (1)
63.3(4Чех)
К 776
Крал
 Вацлав

Дни, которые потрясли Чехословакию / Вацлав Крал. – М. : Прогресс, 1980. – 387 с.

Экземпляры: чз1 (1)
63.3(4Укр=Гре)
К 893
Кузьминков
 Л. Н.

Переселение крымских греков в Северное Приазовье в 1778-1780 гг. (Причины и следствия) : историко-критический очерк / Л. Н. Кузьминков. – Мариуполь : Приазовский рабочий, 1997. – 120 с.

Экземпляры: ФРЦК (1), чз1 (1)
63.3(4Укр)62
Л 699
Логуш Михайло О.

Дивізія "Галичина". Бої під Бродами липень 1944 : розділ з книги Galicia Division / Михайло О. Логуш. - 1998. – 144 с. : ил., карты

Примірники: чз1 (1)
63.3(4Укр)-8
О-368
Огієнко Іван (Митрополит Іларіон)

Рятування України / Іван (Митрополит Іларіон) Огієнко. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 464 с. : іл.

Свободны: чз1 (1)
63.3(0)31
П 170
Папазова
 АВ.

Історія Стародавнього Сходу : інструктивно-методичні матеріали до виконання ІНДЗ / А. В. Папазова. – Маріуполь : СПД Кременева Г. Е., 2013. – 52 с.

Примірники: чз1 (1)
63.2
П 781

Проблеми історичної географії України : зб. наук. праць / відп. ред. Ф. П. Шевченко. – К. : Наукова думка, 1991. – 152 с. : карты.

Примірники: чз1 (1)
63.3(4Укр-2Мариуполь)
П 845
Проценко
 Аркадий

Записки мариупольского краеведа: строки, имена, находки / Аркадий Проценко. – Мариуполь, 1992. – 67 с.

Экземпляры: АНХЛ (1)
63.3(4Укр)2
Р 312
Ребіндер Борис

Влесова книга: життя та релігія слов'ян / Борис Ребіндер. - К. : ПБМП «Фотовідеосервіс», 1993. – 80 с.

Свободны: чз1 (1), ВЗФ (1)
63.3(4Укр)-8
Р 640
Розгін І.

Володимир Л. Симиренко : короткий нарис життя та наукової й громадської діяльності / І. Розгін. – Вінніпег, 1959-1960. – 80 с.

Примірники: чз 1 (1)
63.3(2)47
Р 680

Роль и значение флота России в борьбе за независимость Греции : материалы Военно-морских чтений, посвященных 170-летию подписания Лондонского протокола 1830 года, государственной независимости Греции, 1 марта 2000 года) / гл. ред. Ю. Д. Пряхин. – СПб. : Центральный военно-морской музей, 2000. – 65 с.

Экземпляры: чз1 (1)
63.3(2)62
С 281
Севостьянов П. П.

Перед великим испытанием : внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны (сентябрь 1939 г. - июнь 1941 г.) / П. П. Севостьянов. – М. : Политиздат, 1981. – 367 с.

Экземпляры: чз1 (1)
63.3(4Укр)46
С 323
Сергійчук Володимир

Морські походи запорожців / Володимир Сергійчук. – К. : ПБМП «Фотовідеосервіс», 1992. – 60 с.

Примірники: чз1 (1)
63.3(2)
С 603
Соловьев С. М.

Чтения и рассказы по истории России / С. М. Соловьев. – М. : Правда, 1989. – 768 с. : ил.

Экземпляры: чз1 (1)
63.3(4Вел)
Т 801
Трухановский В. Г.

Уинстон Черчилль. Политическая биография / В. Г. Трухановский. – М. : Мысль, 1968. – 480 с.

Экземпляры: чз1 (1)
63.5(4Укр)
Ф 334
Федорович
 Н. В.

Українська народна астрономія : автореф. дис ... канд. іст. н. / Н. В. Федорович. – Київ, 2009. – 19 с.

Примірники: чз1 (1)
63.3(4Укр)62
Ф 433
Феркуняк
 Дмитро

Спомини з життя в Дивізії "Галичина" і в полоні 1943-1947 / Дмитро Феркуняк. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 89 с. : ил., фот.

Свободны: чз1 (1)
63.3(4)
Ш 978
Шутов Евгений

Загадочная Европа / Евгений Шутов. – Харьков : НТМТ, 2013. – 37 с. : ил., карты.

Экземпляры: чз1 (1)


Каталог: olderfiles
olderfiles -> Все секретное и тайное всегда вызывает повышенный интерес общественности
olderfiles -> У. Ф. Олбрайт Величина еврейского "долга" шу­мерам становилась очевиднее день ото дня в результате посте­пенного, кропотливого проникно­вения в шумерскую литературу
olderfiles -> И с настоящим английским юмором справочник
olderfiles -> Нажмитдин мухитдинов
olderfiles -> Мухитдинов Нажметдин Баукеевич
olderfiles -> История создания и развития
olderfiles -> В книге на основе изучения и обобщения действующего горного законодательства и практики использования недр в Казахстане анализируются понятие и особенности горных правоотношений, принципы пользования недрами, правовые основы
olderfiles -> В качестве замены или дополнения речи; отношение окружающих к состо-янию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты
olderfiles -> Общество исследователей истории Ряжского края им. В. И. Гаретовского


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет