Информационенбюлети нжүктеу 38.79 Kb.
Дата29.04.2018
өлшемі38.79 Kb.


И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н Б Ю Л Е Т И Н

За периода 20.11.2017г. – 24.11.2017г. здравните инспектори при РЗИ гр. Ловеч извършиха 35 проверки на обекти с обществено предназначение (13 гробищни парка, 8 местни водоизточници, 4 читалища, 3 фризьорски и козметични салони, 2 обществени тоалетни, 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 2 хотела и 1 място за настаняване) в гр. Ловеч, гр. Ябланица, с. Батулци, с. Добревци, с. Гостиня, с. Смочан, с. Пресяка, с. Скобелево, гр. Тетевен, с. Българене, с. Абланица и с.Казачево. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

През изтеклия период са проверени 15 козметични продукта в 2 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.

Проверени са 30 химични вещества и смеси в 5 обекта от които 3 за търговия със строителни материали. Химичните вещества и смеси са проверявани за етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.

През седмицата са извършени още 19 проверки на административни обекти и обекти за хранене и развлечение в гр.Ловеч, гр.Тетевен, гр.Ябланица, гр.Априлци и селата Сопот, Български извор, Малък извор, Черни Вит, Казачево и Гумощник, за спазване забраните за тютюнопушене, без нарушения.

Извършени са 14 проверки в кухненски блокове на ДГ и ученически столове в гр.Ябланица, гр.Троян, гр.Тетевен, гр.Априлци и селата Черни Вит, Брестница, Дебнево, Врабево и Голям извор, за спазване на изискванията за здравословно хранене на децата и учениците, както и 11 проверки в училища в гр. Ловеч, гр.Ябланица, гр.Троян, гр.Тетевен, гр.Априлци и селата Черни Вит, Брестница и Дебнево, за спазване на съгласувани седмични разписания, без нарушения.

За отчетният период е организирано и проведено едно заседание Регионалния съвет за контрол на експертизата на временната неработоспособност. Разгледани са 5 жалби срещу болнични листи, от Директор на ТП на НОИ – Кърджали и Директор на ТП на НОИ – София. Насочени са за повторна експертиза от ЛКК със заповед на Директор РЗИ.

В Регионална картотека на медицинската експертиза за периода са проверени и заверени 109 експертни решения. Приети и обработени са 90 заявления от пациенти и медицинската документация към тях за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК. Обжалваните експертни решения до НЕЛК-София са 5, а обжалвани болнични листи до ТЕЛК е 1.

През отчетният период няма постъпили сигнали от ЦСМП-Ловеч за отказ от хоспитализация на пациенти в лечебните заведения за болнична помощ.

За периода 20. 11. 2017 – 26. 11. 2017 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:Дихателни инфекции:

  • Варицела 21 случая – 10 случая за гр. Троян ДГ „Здравец“; 5 случая за гр. Ловеч ДГ „Детелина“, по 1 случай за селата Скобелево, Терзийско, Велчово, Добревци, Орешене и гр. Луковит.

Чревни инфекции:

  • Ротавирусен гастроентерит – 1 случай за гр. Ябланица

  • Вирусен хепатит тип А – 9 случая:

  • 4 случая за гр. Луковит на деца от 6 до 17 г. от НУ „Инж. Вълков“ и СУ „Ал. Константинов“

  • 1 случай за гр. Ловеч

  • 2 случая за с. Черни Осъм от СУ с. Черни Осъм

  • 2 случая за с. Карлуково

Трансмисивни инфекции

  • Лаймска борелиоза 1 случай – с. Казачево на жена в пенсионна възраст

Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч са с нормална за сезона заболяемост от 47, 86 на 10 хиляди население.

В изпълнение на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести през м.ноември и м.декември 2017 г. за четвърти пореден път се провежда организиран популационен скрининг на три вида онкологични заболявания.

За тази цел РЗИ проведе избор на лечебни заведения, с които да сключи договор за провеждане на скринингови изследвания на рак на гърдата (преглед и мамография), на рак на шийката на матката (гинекологичен преглед и цитологично изследване) и на рак на дебелото черво и ректума (анализ на скрита кръв в изпражненията за рака на дебелото черво).

Лицата, подлежащи на скринингови изследвания са включени в представителна извадка за Ловешка област на случаен принцип и ще бъдат уведомени от РЗИ Ловеч с поименни покани, в които се посочва лечебното заведение, извършващо скрининга с адрес и телефон за контакти.

Броя на селектираните лица за област Ловеч е 177, като от тях 52 са за рак на маточната шийка, 38 за рак на млечната жлеза и 87 за рак на дебелото черво и ректума.

Срокът за явяване на скринингови прегледи е до 15.12.2017 г.

Участието на поканените лица в скрининговата програма е безплатно, доброволно и с пълното съгласие на провеждането му. Резултатите ще се съхраняват в информационната система на Националния скринингов регистър при запазване на анонимност и тайна на данните.

Всяко лице получило покана по пощата, за да проведе своето безплатно скринингово изследване, трябва да си запише час при медицинския специалист, който има договор за скринингови изследвания. Не е необходимо направление от личния лекар, достатъчно е представяне на поканата, която съдържа идентификационен код на прегледа, който лекарят трябва да въведе в програмата, за да стартира личният профил. С въвеждането му в системата на всеки пациент се създава лично досие, в което се нанасят и резултатите от изследванията.Повече информация за лечебните заведения, които извършват скринингови прегледи може да се намери на официалната интернет страница www.nsr.mh.government.bg

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет