Информация об организациях, получивших аттестаты на право проведения работ в области промышленной безопасности на 1 мая 2012 года


- разработка декларации промышленной безопасностижүктеу 5.58 Mb.
бет21/32
Дата03.04.2019
өлшемі5.58 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32

- разработка декларации промышленной безопасности.


1225

"Степногорский подшипниковый завод" ЖШС

021500, Степногорск қ.

өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру


подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1226

"Industrial safety" ЖШС

Ақтау қ., 14 мкр.ауд., 46 үй, 147 пәтер
(химия, бұрғылау, мұнай-газ өнеркәсібі, геологиялық барлау салаларындағы қауіпті өндірістік объектілерде):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(на опасных производственных объектах в химических, буровых, нефтегазопромысловых, геологоразведочных отраслях):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1227

"EAST WEST CAPITAL" ЖШС

130000, Ақтау қ., 14 мкр.ауд., 25 үй, 33 кеңсе
(мұнай газ саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1228

"КазПромПавлодар" ЖШС

140000, Павлодар қ., Боткина көш. қиылысы, 182

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (мұнай-газ, химия, энергетика, металлургия және машина жасау өнеркәсптерінде);

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (в нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической и машиностроительной отраслях промышленности);

- разработка декларации промышленной безопасности.

"Адгезия ОӨК" ЖШС

ОҚО, Ордабасы ауд., Бадам ст., Сейфуллин көш.
 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (мұнай – газ саласында).
проведения экспертизы в области промышленной безопасности (нефтегазовой отрасли).


1229

"KazInTeh - IRC" ЖШС

140000, Астана қ., Сарыарқа даң., 12, 903 кеңсе
 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (дәнекерлегіштерді оқытуды және аттестаттауды іске асырушы ұйымдарда);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (дәнекерлегіштерді, дәнекерлеу өндіріс мамандарын дайындау және аттестаттау).
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (организаций осуществляющих подготовку и аттестацию сварщиков);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (подготовка и аттестация сварщиков, специалистов сварочного производства).


1230

"Изель" ЖШС

030000, Ақтөбе қ., Ибатов көш., 43-71

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (лифттерді, эскалаторларды,фуниулерді, арқанды жолдарды толық техникалық куәландыру);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
проведения экспертизы в области промышленной безопасности (полное техническое освидетельствование лифтов, эскалаторов, фуникулеров, канатных дорог);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1231

"Салааралық инженерлік орталық" ЖШС

140000, Алматы қ., Рубинштейн көш., 38
(тау-кен, мұнай, газ, металлургия, геологиялық барлау, химия салаларында, сондай-ақ, сәулет, қала салу және құрылыс қауіпті өндірістік объектілерінде; жеңіл өнеркәсіп, тамақ, энергетика, автокөлік және теміржол өнеркәсіптерінде):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в горной, нефтяной, газовой, металлургической, геологоразведочной, химической отраслях, а также на опасных производственных объектах архитектуры, градостроительства и строительства; легкой, пищевой, энергетической, автомобильной и железнодорожной промышленностей):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1232

"ПромГазЭксперт" ЖШС

Алматы қ., Байзақов көш., 222

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (мұнай-газ өнеркәсібінде);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (в нефтегазовой отрасли);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1233

"Конвекция " ЖШС

Орал қ.,Северо-Восток ш/а, 41
(атом өнеркәсібін қоспағанда, өнеркәсіптің барлық салаларында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(во всех отраслях промышленности, за исключением атомной промышленности):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1234

" Сертификационный центр «Тарту-Стандарт" ЖШС

Теміртау қ., Металлургтер даң., 24-3

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (тау-кен, соның ішінде жер асты жағдайларында және көмір шахталарында, минералды шикізатты өңдеу, геологиялық барлау, металлургия, электрэнергетикасы, химия, мұнай-газ өндірісі, соның ішінде олардың өнімдерін тасымалдау, сақтау және іске асыру кезінде объектілерде, қайта өңдеулер, химия және құрылыс саласында, соның ішінде қысыммен жұмыс істейтін техникалық құрылғылар пайдаланылатын объектілерде, жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, арқанды жолдар, фуникулерлер, лифттер, электрқондырғыларының барлық түрлері, денсаулыққа және қоршаған ортаға қауіпті заттары бар, өндірістің қалдықтары сақталатын, тасымалданатын, қайта өңделетін, жойылатын ғимараттар мен құрылғылар).
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (в горной, в том числе в подземных условиях и угольных шахтах, переработке минерального сырья, геологоразведочной, металлургической, электроэнергетической, химической, нефтегазопромысловой, в том числе на объектах при транспортировке, хранении и реализации их продуктов переработки, химической и в сфере строительства, в том числе где эксплуатируются технические устройства, работающие под давлением, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, электроустановки всех типов, здания и сооружения, хранятся, транспортируются, перерабатываются, уничтожаются отходы производства, содержащие вещества, опасные для здоровья и окружающей среды).


1235

"Кранэнерго" ЖШС

Астана қ., Абай даң., 97
өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (нан өнімдері объектілерінде;

- газ шаруашылығы объектілерінде; • - мұнай-химия өнеркәсібі объектілерінде құрылыс және энергетика салаларында қорытындылар мен паспорт дубликаттарын беру құқығымен, жүк көтергіш механизмдерді, лифттерді, тельферлер мен кран-балкаларды, энергетикалық, бу және суқыздырғыш қазандықтарды, бу және ыстық су құбырларын, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды тексеру, бақылаудың бүлдірмейтін әдісімен техникалық диагностикалау, техникалық куәландыру).- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (обследование, техническое диагностирование неразрушающими методами контроля, техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов, лифтов, тельферов и кран-балок, энергетических, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением, с правом выдачи заключений и дубликатов паспортов в строительной и энергетической отраслях).


1236

"Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің сараптама институты " ЖШС

110000, Қостанай қ., Қасымханов көш., 114 үй, 504 кеңсе

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (тау-кен, металлургия, кен байыту, мұнай-газ, сондай-ақ, өнеркәсіптіктің жылу энергетика, өңдеу, дайындау және салу салаларындағы қауіпті өндірістік объектілерінде).
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (в горнорудной, металлургической, горно-обогатительной, нефтегазовой, а также на опасных производственных объектах теплоэнергетической, обрабатывающей, заготовительной и строительной отраслях промышленности).


1237

"АСТАНАБЕЛАЗСЕРВИС " ЖШС

100019, Қарағанды қ., Заводская көш., 19/2
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (ашық тау-кен жұмыстарында: жүккөтергіштігі 30-дан 220 тоннаға дейінгі гидромеханикалық және электромеханикалық транмиссиялары бар, БелАЗ карьерлік автокөлігін басқару және пайдалануға жүргізушілерді; жүккөтергіштігі 30-дан 220 тоннаға дейінгі гидромеханикалық және электромеханикалық транмиссиялары бар, БелАЗ карьерлік автокөлігіне жөндеу жұмыстарын жүргізу және техникалық қызмет көрсету құқығына слесарьларды; жүккөтергіштігі 30-дан 220 тоннаға дейінгі гидромеханикалық және электромеханикалық транмиссиялары бар, БелАЗ карьерлік автокөлігіне жөндеу жұмыстарын жүргізу және техникалық қызмет көрсету құқығына слесарь – автоэлектриктерді жіберу құқығына).
подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (на открытых горных работах на: право допуска водителей к управлению и эксплуатации карьерных автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 30 до 220 тонн с гидромеханической и электромеханической трансмиссиями; слесарей на право проведения ремонтных работ и технического обслуживания карьерных автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 30 до 220 тонн с гидромеханической и электромеханической трансмиссиями; слесарей-автоэлектриков на право проведения ремонтных работ и технического обслуживания карьерных автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 30 до 220 тонн с гидромеханической и электромеханической трансмиссиями).


1238

"Машиналар мен жабдықтарды диагностикалау

және жөндеу орталығы " ЖШС

080000, Тараз қ., Махамбет көш., 5 Д
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (тау-кен өндіру, металлургия, химия, мұнай-химия, азық, көтергіш құрылғылар).
подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (горнодобывающая, металлургическая, химическая, нефтехимическая, пищевая, подъемные сооружения).


1239

"ФАН» өндірістік-коммерциялық фирмасы" ЖШС

080000, Тараз қ., Махамбет көш., 5 Д
 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (тау-кен өндіру, металлургия, химия, мұнай-химия, азық, көтергіш құрылғылар).
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (горнодобывающая, металлургическая, химическая, нефтехимическая, пищевая, подъемные сооружения).


1240

"Тараз-СКиФ " ЖШС

080000, Тараз қ., Махамбет көш., 5 Д
 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (тау-кен өндіру, металлургия, химия, мұнай-химия, азық, көтергіш құрылғыла).
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (горнодобывающая, металлургическая, химическая, нефтехимическая, пищевая, подъемные сооружения).


1241

" Мырзас " ЖШС

120012, Қызылорда қ., Қызылорда көш., 30
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (мұнайгаз саласында);

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу (мұнайгаз саласында).


подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (в нефтегазовой отрасли);

- разработка декларации промышленной безопасности (в нефтегазовой отрасли).


1242

"Түсті металлургия кәсіпорындарын жобалау жөніндегі Қазақстан бас институты» ЖШС-не («Казгипроцветмет» ЖШС)

120012, Қызылорда қ., Қызылорда көш., 30

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу (тау-кен өндіру, өңдеу, химия, мұнай-химия, мұнай өңдеу, энергетика өнеркәсіптерінде, сондай-ақ, машина жасау саласындағы қауіпті өндірістік объектілерде және атом қуатын пайдалану объектілерінде).


разработка декларации промышленной безопасности (в горнодобывающей, перерабатывающей, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, энергетической промышленностях, а также на опасных производственных объектах машиностроительной отрасли и на объектах использования атомной энергии).


1243

«Дәнекерлеу өндірісі бойынша ұлттық аттестациялық комитеті - Бас Аттестациялық Орталық» ЖШС

Қарағанды қ., Ленин көш., 42-3
 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу(дәнекерлеу саласындағы қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялар, техникалық құрылғылар және материалдар);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру(I, II, III және IV деңдейдегі дәнекерлегіштер).
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (технологий, технических устройств и материалов, применяемых на опасном производственном объекте в области сварки);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности(сварщиков I, II, III и IV уровней).


1244

«РУДТЕХСТРОЙ» ЖШС

Рудный қ., П. Корчагин көш., 112-54

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу(тау-кен өнеркәсібінде);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру(тау-кен өнеркәсібінде).
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (в горнорудной промышленности);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (в горнорудной промышленности).


1245

«Теміртау қаласының №31 кәсіптік лицейі» ММ

Теміртау қ., 71 квартал
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (автомобиль крандарының машинистері).
подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (машинистов автомобильных кранов).


1246

«Қазақэнергиясараптама» АҚ

Астана қ., Кенесары көш., 40, БО «7 Континент» 14 қабат
 • өнеркәсіп салаларында өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу (энергетика, тау-кен, металлургия, машинажасау, мұнай-газ, химия, гидротехникалық құрылғылар).
- разработки декларации промышленной безопасности в отраслях промышленности (энергетическая, горнорудная, металлургическая, машиностроительная, нефтегазовая, химическая, гидротехнические сооружения).


1247

«Герат-ПВ» ЖШС

140000, Павлодар қ., Ломов көш., 60-115
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (ҚР ТЖМ жергіліктіорганымен келісілген бағдарламалар бойынша).
подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (по согласованным в территориальном органе МЧС РК учебным программам обучения).


1248

«Компания БТ-Энерго» ЖШС

1100000, Қостанай қ., Карбышев көш., 8/1
өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (- нан өнімдері объектілерінде; газ шаруашылығы объектілерінде; мұнай-химия өнеркәсібі объектілерінде).


- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (на объектах хлебопродуктов; на объектах газового хозяйства; на объектах нефтехимической промышленности).

1249


«Ультра Комфорт» ЖШС

050060, Алматы қ., Тәжібаева көш., 155,корпус Б, 311 кеңсе
(тау-кен, мұнай, газ, металлургия, геологиялық барлау, химия салаларында, сондай-ақ, құрылыс, жеңіл өнеркәсіп, тамақ, энергетика, автокөлік және теміржол өнеркәсіптеріндегі қауіпті өндірістік объектілерде):Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   32


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет