Информация об организациях, получивших аттестаты на право проведения работ в области промышленной безопасности на 1 мая 2012 годажүктеу 5.58 Mb.
бет26/32
Дата03.04.2019
өлшемі5.58 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32

1348

«ШАТ-Кемел» ЖШС

Атырау қ. Сәтпаев көш., 5 г, 16
  • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (мұнай - газ, мұнай – химия, жүк көтергіш және қазандық құрылғаларды, қысыммен жұмыс істейтин сауыттар салаларындағы қауіпті өндірістік объектілерде).
подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (на опасных производственных объектах в отраслях нефтегазовых, нефтехимических, грузоподъемных и котельных сооружений, сосуды работающие под давлением).


1349

«Tumar Group Aktau» ЖШС

Ақтау қ. 26 ш/а, 14үй, 25 кеңсе
(на опасных производственных объектах в нефтяной и газовой промышленности):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


(на опасных производственных объектах в нефтяной и газовой промышленности):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1350

«Caspian Technology Group» ЖШС

130000, Ақтау қ. 28 ш/а, 2үй, 63пәтер
(мұнай-газ саласында):

  • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


( нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1351

«Аттестаттау орталығы»

Жеке Білім Беру Мекемесіне

090000, Орал қ. Строитель ш/а, 29 үй, 148 пәтер
( нефтегазовой отрасли):

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


(мұнай-газ саласында):

  • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыру.
1352

«Инкай»

бірлескен кәсіпорны» ЖШС

161000, ОҚО, Созақ ауд. Тайқоңыр елді мекені Южная 4
- «Инкай» бірлескен кәсіпорны» ЖШС-нің қауіпті өндіріс объектілерінде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргiзу (уранды жер асты ұңғылап шаймалап өндіру және қайта өңдеу )


проведение аварийно-спасательных работ на опасных производственных объектах ТОО «СП «Инкай» (добыча и переработка урана подземным скважинным выщелачиванием).


1353

Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің «Қазақ ғылыми-зерттеу және жобалау-эксперименталдық сейсмикаға төзімді құрылыс пен сәулет институты (ҚазҒЗСТҚСИ)» шаруашылық жүргізу құқығындығы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Оңтүстік Қазақстан еншілес мемлекеттік кәсіпорнына080000, Таразқ,Сүлейменов көш., 19»б»(мұнай - газ, мұнай – химия, энергетикалық, нан өнімдері және тау өндіріс салаларындағы қауіпті өндірістік объектілерде):

  • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу.
безопасности (на опасных производственных объектах в отраслях нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, хлебопродуктов и горных производств):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности.


1354

«Мұнай Сервис Компани» ЖШС

110000, Қостанай қ, Дзержинский көш., 61/1
(ғимарат және ғимараттарды өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптама, техникалық құрылымдардың техникалық күйін сараптама, анықтау үшін пайдалануды келген нормативтік мерзімдердің материалдары ары қарай пайдалануды мерзім болуы мүмкіндігі):

  • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу.
(экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений, экспертиза технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации, для определения возможного срока дальнейшей эксплуатации):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности.


1355

«РУ-6» ЖШС

120700, Қызылорда обл.,

Шиелі кенті, Есенов көш., 2


- «РУ-6» ЖШС-нің қауіпті өндіріс объектілерінде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргiзу (уранды жер асты ұңғылап шаймалап өндіру және қайта өңдеу )


проведение аварийно-спасательных работ на опасных производственных объектах ТОО «РУ-6» (добыча и переработка урана подземным скважинным выщелачиванием).


1356

«Қазақстандық-француздық «Катко»

бірлескен кәсіпорны» ЖШС

ОҚО, Созақ ауд., Таукент е.м.
подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1357

«МЕРКУР-СТРОЙСЕРВИС» ЖШС

Қызылорда қ., Ғ. Мұратбаев көш., 17/2
берілді (мұнай-газ, мұнай-химия және тау-кен салаларында):

  • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

  • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
(в нефтегазовой, нефтехимической и горной отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1358

«Спецпроект Универсал» ЖШС

060000, Атырау қ. 5-ші квартал к-сі, 3 үй, 5 пәтер- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.

- разработки декларации промышленной безопасности


1359

Ақтөбе облысының

«Өрт сөндіруші»

акционерлік қоғамының филиалы

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., 12 ш.а., 19-160
- авариялық – құтқару (газдан құтқару) жұмыстарды өткізу.


- проведение аварийно-спасательных (газоспасательных) работ.


1360

«АктобеКонсалтСервис » ЖШС

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Маресьев к-сі, 89 үй,3 бөлме
-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында сараптама жүргізу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработки декларации промышленной безопасности


1361

«Каз Центр Экспертизы

и оценки соответствия» ЖШС

Астана қ., Т. Шевченко к-сі, 4 үй, 2 кеңсе
- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу

қауiптi өндiрiстiк объектiлердi салудың, кеңейтудiң, реконструкциялаудың, техникалық қайта жарақтандырудың, консервациялаудың және жоюдың жобалық құжаттамасы жатады;

қауiптi өндiрiстiк объектiлерде қолданылатын технологиялар, техникалық құрылғылар, материалдар;

өнеркәсіптік қауіпсіздігін декларациясы;

ғимараттар мен көтергіштердің жай-күйі;

өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын және оларда жұмыстарды жүзеге асыратын ұйымдар;
- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру

қара, түсті, асыл металдар және олардың негізінде қорытпалардың қорытындысы шығатын қауіпті өндірістік объектілерінде, геологиялық барлау жұмыстары, пайдалы қазбаларды шығару бойынша жұмыстары жүргізіледі;

0.07 мегаПаскаля жоғары қысымымен немесе судың 115 º Цельсийден астам температурасында қайнауымен істейтін, техникалық құрылғыларды, жүк көтергіш механизмдерді, экскалаторларды, арқан жолдарды, фуникулерлерді, лифттерді пайдаланатын.

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности

проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;

технологии, технических устройств, материалов, применяемые на опасном производственном объекте;

декларация промышленной безопасности;

состояние зданий, сооружений;

организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и осуществляющие работы на них, на соответствие требованиям промышленной безопасности.

- подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности

на опасных производственных объектах, которые производят расплавы черных, цветных, благородных металлов и сплавы на их основе, ведутся геологоразведочные, буровые работы по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья;

эксплуатирующих технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты.

1362

Ақтөбе облысының «Өрт сөндіруші»

акционерлік қоғамының филиалы

Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., 12 ш.а., 19-160
- авариялық – құтқару жұмыстарды өткізу (тау-кен құтқару ашық тау-кен жұмыстарда).


- проведение аварийно-спасательных работ (горноспасательных на открытых горных работах).


1363


«ПромЭксперт» ЖШС

Петропавл қ.,Батыр Баян к-сі, 330 үй
- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;
- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру (мұнай-химиялы, тау-кен өнеркәсібі, нан өнімдері объектілері, қазандық шаруашылық,газ шаруашылығы, көтергіш құрылыстар объектілерінде істейтін).


- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (в нефтехимической, горнорудной промышленности, на объектах хлебопродуктов, котельных, газовых хозяйств, подъемных сооружений).


1364

«Ленкор KZ

(Ленкор КЗ)» ЖШС Астана қ., 85 к-сі, 5/3 үй

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

қауiптi өндiрiстiк объектiлердi салудың, кеңейтудiң, реконструкциялаудың техникалық қайта жарақтандырудың, консервациялаудың және жоюдың жобалық құжаттамасы жатады;

қауiптi өндiрiстiк объектiлерде қолданылатын технологиялар, техникалық құрылғылар, материалдар, сонымен қатар нормативтік пайдалану мерзімі өткен техникалық құрылғылар, материалдар;

өнеркәсіптік қауіпсіздігін декларациясы;

ғимараттар мен көтергіштердің жай-күйі;

мұнай-газ, мұнай-химиялық, мұнай өндеу, химиялық, геологиялық барлау, тағамдық, тау металлургиялық саласында өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкестігіне қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын және оларда жұмыстарды жүзеге асыратын ұйымдар, гидротехникалық құрылыстар, нан өнімдер объектілері, қазандық шаруашылық, көтергіш құрылыстар, қысымымен істейтін ыдыстар мен құбырлар.

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу;

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру.

мұнай-газ, мұнай-химиялық, мұнай өндеу, химиялық, тау металлургиялық, геологиялық барлау, гидротехникалық құрылыстар,тағамдық, нан өнімдері объектілері, қазандық шаруашылық қауіпті өндірістік объектілерінде істейтін;.

жүк көтергіш механизмдер, арқан жолы, фуникулерлері, лифттер, қысымымен істейтін ыдыстар мен құбырларды пайдаланатын.


- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

проектной документации на строительство, расширение, реконструкции, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;

технологии, технических устройств, материалов, применяемых на опасном производственном объекте, а также технических устройств, материалов, отслуживших нормативный срок эксплуатации;

декларации промышленной безопасности;

состояние зданий, сооружений;

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и осуществляющие работы на них, на соответствие требованиям промышленной безопасности в нефтегазовой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической, геологоразведочной, пищевой, горно-металлургической отрасли, гидротехнических сооружений, объекты хлебопродуктов, котельные хозяйства, подъемные сооружения, сосуды и трубопроводы, работающие под давлением.

- разработки декларации промышленной безопасности;

- подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.

работающих на опасных производственных объектах нефтегазовой, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической, горно-металлургической, геологоразведочной, гидротехнических сооружений, пищевой отрасли, объектах хлебопродуктов, котельном хозяйстве;

эксплуатирующих грузоподъемные механизмы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, сосуды и трубопроводы, работающие под давлением.


1365

«№10 Кәсіптік лицей» ММ 070803, ШҚО, Зырян қ.,

Курчатов к-сі, 10/1- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру.

- подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1366

«Gas Project Expert» ЖШС

130006, Манғыстау облысы, Мұнайлы ауданы,

Қызылтөбе селолық округі, Қызылтөбе селосы,

Маметова к-сі, №76 учаске
- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработки декларации промышленной безопасности.


1367

«Вест Контроль Сервис» ЖШС

060000, Атырау облысы,

Атырау қаласы,

Сатпаев к-сі, 48Б үй, 29 пәтер
- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработки декларации промышленной безопасности.


1368

«ЭНЕРГОРЕМОНТ» ЖШС

141200, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы,

Королева к-сі, 103


- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (жүк көтергіштерді техникалық диагностикалау, қысымымен істейтін қазандарды, ыдыстарды, құбырларды);

- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру.


- проведение экспертизы в области промышленной безопасности (техническое диагностирование грузоподъемных механизмов, котлов, сосудов, трубопроводов работающих под давлением);

- подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1369

«Специализированный

технический центр» ЖШС

111500, Қостанай облысы, Рудный қаласы,

И. Франко к-сі, 1 үй, 4 пәтер


- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (барлық түрдегі жүк көтергіш крандар, көтергіш - көлік құралдары, барлық түрдегі кран - манипуляторлар, барлық түрдегі жүк көтергіш крандардың рельсті жолдары).


- проведение экспертизы в области промышленной безопасности (грузоподъемные краны всех типов, подъемно-транспортные средства, краны-манипуляторы всех типов, рельсовые пути грузоподъемных кранов всех типов).


1370

« «Барыс плюс» ЖШС 111100, Қостанай облысы, Қостанай ауданы,

Затобольск кенті, Аулиекөл тас жолы, 7 километр- проведение экспертизы в области промышленной безопасности

(геологоразведочные работы).


- өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (геологиялық барлау жұмыстары).


1385

«KaзТранГаз Аймақ» АҚ МӨФ

130000, Ақтау қ, Бас почта, а/ж 312
(в нефтегазовой отрасли):

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


(в нефтегазовой отрасли):

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1386

«ЖЕС-КАПИТАЛ» ЖШС

Алматы қ, Ауэзов көшесі, 19 үй
(мұнай-газ, таукен-металлургиялық, машина жасау объектілерінде):

  • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

  • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет