Информация об организациях, получивших аттестаты на право проведения работ в области промышленной безопасности на 1 мая 2012 года


- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеужүктеу 5.58 Mb.
бет27/32
Дата03.04.2019
өлшемі5.58 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(на объектах нефтегазовой, горно-металлургической и машиностроительной отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1387

«Рауан» көпсалалы колледжі» жеке меншік мекемесіне

030008, Ақтөбе қ., Красногор көш., 11 үй
(в нефтегазовой отрасли):

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


(в нефтегазовой отрасли):

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1388

«Мұнай Сервис - Холдинг» ЖШС

130000, Ақтау қ, 7 аудан, 3 үй, 17 пәтер
(мұнайгаз және химия саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
(в нефтегазовой и химической отраслях):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1389

«БатысСараптама» ЖШС

Атырау қ, Аманкелді көшесі, 3

(в нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


(в нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1390

«Кадрлар даярлау орталығы» ЖШС

638710, Екібастұз қ, Энергетиктер көшесі, 44 «А» үй
(горная, металлургическая, транспортная, энергетическая):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности.


(горная, металлургическая, транспортная, энергетическая):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности.


1391

«АбЕр partnership LTD» ЖШС

130000, Ақтау қ, 28 аудан, 26 үй, 35 пәтер

(мұнай-химия, мұнай-газ салаларында, сондай-ақ, құрылыс және машина жасау өнеркәсіптеріндегі қауіпті өндірістік объектілерде):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
(в нефтехимической, нефтегазовой отраслях, а также на опасных производственных объектах строительной и машиностроительной промышленностей):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1392

«КазТурбоРемонт» сервис орталығы» ЖШС

010000, Астана қ,Қабанбай батыр даң. 28
 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (газ жинайтын станциясының саласында (ГЖС), қысымымен істейтін ыдыстар);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (в сфере газонакопительных станций (ГНС), сосудов работающих под давлением);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1393

«Астаналифт» ЖШС

010000, Астана қ, Московская көшесі 60/2 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (лифттерді, эскалаторларды, фуникулерді, арқанды жолдарды куәландыру; нормативтік қызмет мерзімін өтеген лифттерді, эскалаторларды, фуникулерді, арқанды жолдарды тексеру; лифттердің, эскалаторлардың, фуникулердің, арқанды жолдардың паспорттарының көшірмелерін беру);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (освидетельствование лифтов, эскалаторов, фуникулеров, канатных дорог; обследование отработавших нормативный срок лифтов, эскалаторов, фуникулеров, канатных дорог; выдача дубликатов паспортов лифтов, эскалаторов, фуникулеров, канатных дорог);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1394

«Жайық-Лифт » ЖШС

010000, Атырау қ, Геолог, 33-1

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (техникалық куәландыру, техникалық диагностикалау және тексеру, көтергіш құрылғылар, экскалаторлар, фуникулерлар, лифтер және арқан жолдары төлқұжаттардың дубликаттарын жасау, оның ішінде кызметінің нормативтік мерзімін аяқтағандардын да).
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (техническое освидетельствование, техническое диагностирование и обследование, изготовление дубликатов паспортов, грузоподъемных механизмов, лифтов, эскалаторов, фуникулеров, канатных дорог, в том числе отработавших нормативный срок службы).


1395

«Шагала-Сервис» ЖШС

130000, Ақтау қ, 26 мкр, 41 үй, 51 пәтер
(мұнай-газ саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу ;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.
(нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1396

«Аргын KZ LTD» ЖШС

Қарағанды қ, Әлиханов 35

(тау-кен, металлургия, геологиялық барлау салаларында, сондай-ақ, қазандық, газ шаруашылықтарының және көтергіш құрылыстардың қауіпті өндірістік объектілерде):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в горной, металлургической, геологоразведочной отраслях, а также на опасных производственных объектах котельных, газовых хозяйств и подъемных сооружений):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1397

«Горводоканал» МКК-на

Экибастуз қаласы, Новоселов көшесі, 78
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1398

«Бетпақ Дала» БК» ЖШС

161006, ОҚО, Созақ ауд., Қыземшек кенті
- «Бетпақ Дала» БК» ЖШС-нің қауіпті өндірістік объектілерінде авариялық-құтқару жұмыстарды өткізу (уранды жерастындағы скважиналық сілтісіздендіру тәсілімен шығару және қайта өндеу).


проведение аварийно-спасательных работ на опасных производственных объектах ТОО «СП «Бетпак Дала» (добыча и переработка урана способом подземного скважинного выщелачивания).


1399

«Оқу-сараптамалық орталық» ЖШС

Астана қаласы, Сейфуллин көшесі, 3/178

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (құрылыс және жүк көтергіш крандарды, крандарға арналған жолды тексеру, техникалық диагностикалау, металдардың сапасын және қазандардың пісірілген қосылыстарды, қысыммен жұмыс істейтін құбырларды және ыдыстарды, газ шаруашылық объектілерді бақылау);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (құрылыс және жүк көтергіш крандарды, крандарға арналған жолды тексеру, техникалық диагностикалау, металдардың сапасын және қазандардың пісірілген қосылыстарды, қысыммен жұмыс істейтін құбырларды және ыдыстарды, газ шаруашылық объектілерді бақылау);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1400

«Дилинк-сервис» ЖШС

БҚО, Ақсай қаласы
(мұнай-газ саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
(в нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1401

«Construction Communication Technologies» ЖШС

010000, Астана қ, Көктал көш. 39 үй, лит А

(мұнай-газ саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу.
(в нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности.


1402

«Специализированный центр по

вопросам промышленной безопасности» ЖШС

150000, Петропавл қ, Горький көш. 162 үй

(тау-кен, мұнай химиялы, көтергіш құрылыс, қазандық, газ, нан өнімдері салаларында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в отраслях горнорудной, нефтехимии, подъемных сооружений, котельной, газовой, хлебопродуктов):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1403

«Промышленная лаборатория» ЖШС

Алматы қаласы, Ратушного көшесі, 40 үй
 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (мұнай-газ, таукен-металлургиялық, геологиялық барлау, химиялық, жеңіл, тағам, энергетикалық өнеркәсіп саласында);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (в нефтегазовой, горно-металлургической, геологоразведочной, химической, легкой, пищевой, энергетической отраслях);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1404

«Барыс плюс» ЖШС

111100, Қостанай обл., Қостанай ауд.,

Затобол пос.,Әулиекөл трассасы, 7 шақырым


 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (тау-кен металлургия саласында; химиялық, газ саласына; машина жасау, энергетика және құрлыс салаларының қауіпті өндірістік объектілерінде; қазандық-газ шаруашлығында және жүк көтергіш тетіктерінде).
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (горно-металлургическая, газовая и химическая отрасли; на опасных производственных объектах машиностроительной, энергетической и строительной отраслей; котельно-газовое хозяйство и грузоподъемные механизмы).


1405

«TechnoStandardSolution» ЖШС

060000, Атырау қ., Азаттық даң. 66
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (мұнай - газ, мұнай – химия, жүк көтергіш құрылғаларды, қысыммен жұмыс істейтин сауыттар, газ және қазандық шаруашылық, магистралды құбыр салаларындағы қауіпті өндірістік объектілерде).
подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (на опасных производственных объектах в отраслях нефтегазовых, нефтехимических, грузоподъемных сооружений, сосудов работающих под давлением, газового и котельного хозяйства, магистральных трубопроводов).


1406

«ПАК» ЖШС

Орал қ., Жақсығұлов, 1/1
(в нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


(в нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1407

«БЕК Ойл Сервисез» ЖШС

060009 Атырау қ., Қаженбаев, 3үй, 25 пәтер
(мұнай-газ саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1408

«Ембіоқуорталығы» ЖШС

060002 Атырау қ., Бірлік мекені
(мұнай-газ саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтегазовой отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1409

«КАЗИНТЕРЛИФТ» ЖШС

Астана қ. Кенесары көшесі 1 үй
 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (лифттерді, эскалаторларды, травалаторларды, фуникулерді толық техникалық куәландыру; лифттердің, эскалаторлардың, травалаторлардың, фуникулердің паспорттарының дубликаттарын беру).
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (полное техническое освидетельствование лифтов, эскалаторов, травалаторов, фуникулеров; выдача дубликатов паспортов лифтов, эскалаторов, травалаторов, фуникулеров).


1410

«Агентство «AGRA-S» ЖШС

Астана қ. Ә. Молдағұлова көшесі 27 «А» үй
 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (тау-кен металлургиясы және басқада өнеркәсіп салаларында);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (горно-металлургической и других отраслях промышленности);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.

1411

«Многопрофильный институт» ЖШС

010000, Астана қ., Тәуелсіздік көш. 51/3
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (горно-металлургической промышленности; нефтегазовой промышленности; железнодорожного транспорта и машиностроения; по технике безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению, переработке, зерна, хлебопекарной и макаронной промышленной безопасности; перевозка опасных грузов; по ремонту и монтажу объектов газового хозяйства; по эксплуатацию, монтажу и ремонту подъемно-транспортных средств; по эксплуатацию, монтажу и ремонту паровых, водогрейных котлов; по эксплуатацию, монтажу и ремонту сосудов, работающих под давлением; по эксплуатацию, монтажу и ремонту лифтов, эскалаторов, фуникулеров).
подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (горно-металлургической промышленности; нефтегазовой промышленности; железнодорожного транспорта и машиностроения; по технике безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению, переработке, зерна, хлебопекарной и макаронной промышленной безопасности; перевозка опасных грузов; по ремонту и монтажу объектов газового хозяйства; по эксплуатацию, монтажу и ремонту подъемно-транспортных средств; по эксплуатацию, монтажу и ремонту паровых, водогрейных котлов; по эксплуатацию, монтажу и ремонту сосудов, работающих под давлением; по эксплуатацию, монтажу и ремонту лифтов, эскалаторов, фуникулеров).


1412Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет