Информация об организациях, получивших аттестаты на право проведения работ в области промышленной безопасности на 1 мая 2012 годажүктеу 5.58 Mb.
бет32/32
Дата03.04.2019
өлшемі5.58 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   321551

«Қызылорда Вертикаль Стандарт» ЖШС

Қызылорда қ., Қоңыратбаев көш., 29

(тау-кен металлургия, машина жасайтын, химия, мұнай газ, құрылыс және энергетика салаларының қауіпті өндірістік объектілерінде):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (соның ішінде қысымда жұмыс істейтін, құбыр жүргізетін, сауыттар, қазандық, жүк көтеретін механизмдердің техникалық диагностикасы);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(на опасных производственных объектах горнометаллургической, машиностроительной, химической, нефтегазовой, строительной и энергетической отраслях):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности (в том числе техническое диагностирование грузоподъемных механизмов, котлов, сосудов, трубопроводов, работающих под давлением);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1552

«Нобель Груп» ЖШС

060006, Атырау қ., Сатыбалдиев көш., 81

(мұнай-газ, мұнай-химиялық, машина жасау және тау-кен металлургиялық салаларында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтегазовой, нефтехимической, машиностроительной и горнометаллургической отрасли):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1553

«АктобеСтройЭксперт» ЖШС

030000, Ақтөбе қ., Марьесев көш., 95, 7 кеңсе

(мұнай-газ және таукен-металлургиялық салаларында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтегазовой и горно-металлургической отраслях):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.1554

«АБК партнерс» ЖШС

090400, БҚО, Жаңақала ауылы, Астана көш., 31 үй

(мұнай–газ және мұнай-химия салаларында, көтергіш және қазан шаруашылығына, қысыммен жұмыс істейтін сауыттар объектілірінде):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтегазовых и нефтехимических отраслях, грузоподъемных и котельных сооружений, сосудов работающих под давлением):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1555

«АЗКА Консалтинг-Сервис» ЖШС

Алматы қаласы, Желтоқсан даңғылы, 111 А үй, 11 кеңсе
(мұнай химиялық, мұнай газ, энергетикалық және тау-кен саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтехимической, нефтегазовой, энергетической и горной отраслях):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1556

«Табыс бастауы» ЖШС

Алматы қ., Абай көш., 32, 602 кеңсе

(тау-кен металлургия, машина жасайтын, химия, мұнай газ, құрылыс және энергетика салаларының қауіпті өндірістік объектілерінде):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(на опасных производственных объектах горнометаллургической, машиностроительной, химической, нефтегазовой, строительной и энергетической отраслей):

- проведения экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1557

«АБС Фортуна» ЖШС

090000, Орал қ., 4 м/а, 4 үй, 52 пәтер

(мұнай–газ саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
(в нефтегазовой отрасли):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1558

«International Safety Standard» ЖШС

060000, Атырау қ., Махамбет көш., 107 үй, 78 пәтер
(мұнай–газ саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
(в нефтегазовой отрасли):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1559

«Экибастузтеплоэнергомонтаж» ЖШС

141204, Екібастұз қ., Павлов көш., 66
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1600

«Бүлдірмейтін әдістерімен бақылау және пісіру саласындағы Қазақстандық оқыту және аттестаттау орталығы» ЖШС

010000, Астана қ., Желтоқсан көш., 24/1, 29 пәтер
 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу (ажыратушы жабынды бақылау, қысымда жұмыс істейтін, қазандықтар, сауыттар, жүк көтеретін механизмдер, нефтегазопромыслового жабдықтау, (құрыштан жасалған және керамикалық, полимерлік құралдардан) магистральды құбыр жүргізу, құбыр және құбыр жүргізу, металл құрылыс, негізгі металл, дәңекерлеу құрамасы сапасын бақылау қирататын және қиратпайтын әдістерімен жүргізу);

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (ИТЖ және басқаратын жұмысшылар, слесарь монтажниктер, пісіруші, полимерлі құралдарды және металдарды механикалық сынау бойынша зертханашы, 1, 2 және 3 деңгейді техникалық диагностика және әдістемелік бақылауды қиратанын мамандар);

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


- проведение экспертизы в области промышленной безопасности (проведение разрушающими и неразрушающими методами контроля качества сварных соединений, основного металла, металлоконструкций, труб и трубопроводов, магистральных трубопроводов (из полимерных, керамических и стальных материалов), нефтегазопромыслового оборудования, грузоподъемных механизмов, сосудов, котлов, работающих под давлением, контроль изоляционного покрытия);

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (специалистов неразрушающих методов контроля и технической диагностики 1, 2 и 3 уровней, лаборантов по механическим испытаниям металлов и полимерных материалов, сварщиков, слесарей монтажников, руководящих работников и ИТР);

- разработка декларации промышленной безопасности.


1601

«СКМ-Групп» ЖШС

120001, Қызылорда қ., Амангелді көш., 2 үй, 38 пәтер
(мұнай-газ, мұнай-химиялық және тау-кен салаларында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтегазовой, нефтехимической и горнорудной отрасли):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1602

«Хемимонтаж ЖШҚ «Хемимонтаж-Атырау» филиалына

Атырау обл. Жылыой ауд., Теңіз вахталық кенті, 4 мөлтек ауд.
(мұнай-га, салаласында):

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру.
(в нефтегазовой, отрасли):

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1603

«МАКЕТСТРОЙ» ЖШС

030000, Ақтөбе қ., Прохоров көш., 23-1 үй

(тау-кен, мұнай химия, мұнай газ салаларының қауіпті өндірістік объектілерінде):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(на опасных производственных объектах горнорудной, нефтехимической, нефтегазовой отраслей):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1604

«ЦОБ Центр Обучения Безопасности» ЖШС

Қызылорда қ., Қорқыт Ата көш., 109
(мұнай–газ, мұнай-химия, тау-кен салаларында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтегазовых, нефтехимических и горнорудных отраслях):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1605

«Западная Промышленная Компания» ЖШС

090000, Орал қ., Достық даң., 67 «а», 3
(мұнай–газ саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтегазой отрасли)

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1606

«Union KR Plus» ЖШС

Алматы қ, Ауэзов көшесі, 19 үй, 410 кеңсе

(тау-кен металлургиялық, мұнай газ, мұнай химиялық және машина жасау саласында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в горно-металлургической, нефтегазовой, нефтехимической и машиностроительной отраслях):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1607

«ВИЭТЭС» ЖШС

Астана қ, Қараөткел шығын ауданы, Манатау көш, 21 үй, 5 кеңсе

(в топливно-энергетическом комплексе):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


(в топливно-энергетическом комплексе):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности.


1608

«ВЕЛД» АҚБ

455000, Магнитогорск қ, Уральская көш, 24
- проведение экспертизы в области промышленной безопасности.


- проведение экспертизы в области промышленной безопасности.


1609


«АППАК» ЖШС

ОҚО, Созоқ ауд., Қыземшек пос.
 • «АППАК» ЖШС қауіпті өндірістік объектілерінде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу (уранды жерасты ұңғылап шаймалау тәсілімен алу және қайта өңдеу).
- проведение аварийно-спасательных работ на опасных производственных объектах ТОО «АППАК» (добыча и переработка урана подземным скважинным выщелачиванием).


1610

«Бұзылмайтын бақылау жөніндегі

аттестациялық орталығы»

жеке меншік мекемесіне

Қарағанды қ., Төлепов көш., 14

(тау-кен металлургия, мұнай химия, құрылыс, энергетика және машина жасау салаларында):

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру (соның ішінде бақылауды бұзбайтын мамандарды аттестациялау).
(в горнометаллургической, нефтехимической, строительной, энергетической и машиностроительной отраслей):

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности (в том числе аттестация специалистов неразрушающего контроля).


1611

«Империя – Эксперт - Строй» ЖШС

010000, Астана қ., Есіл көш. 1 үй, 2 пәтер
(тау-кен, құрылыс, мұнай-газ және химия салаларында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в горнорудной, строительной, нефтегазовой и химической отраслях):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1612

«Қазақстандық өнеркәсіптік, өрт қауіпсіздігі,

азаматтық қорғанысы мен еңбекті қорғау

ғылыми-зерттеу қауымдастығы»

заңды тұлғалар бірлестігіне

050000, Алматы қ., Ғ. Мұратбаев көш. 61 үй
(атом өнеркәсібінен басқа барлық өнеркәсіп салаларыннда):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(во всех отраслях промышленности, кроме атомной):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.


1613

«Экспертиза измеритель» ЖШС

Атырау қ., Әуезов көш. 62
(мұнай-газ, химия және геологиялық барлау салаларында):

 • өнеркәсiптiк қауiпсiздiк саласында сараптама жүргiзу;

 • өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясын әзірлеу.


(в нефтегазовой, химической и геологоразведочной отраслях):

- проведение экспертизы в области промышленной безопасности;

- подготовка, переподготовка, повышения квалификации специалистов в области промышленной безопасности;

- разработка декларации промышленной безопасности.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет