Информация по технологиям, техническим устройствам, материаламбет7/24
Дата12.09.2017
өлшемі3.99 Mb.
#684
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

- Vitomax (200-LS, 100-HS, 200-HS, 300-HS) типі М33А, М233 (М61), М 237 (М71А), М235(М75А) бу қазандары;

- Vitocal 200-G/222-G/300-G/300/350-А типі ВWT/BW/WW/BWC/WWC/BWH/WWH/BWP/AWHI/AWHO KWTherm 200; типі СМН 1/СМS 1 KWTherm 300; типі СМН2/СМS2/WP жылу сорғылары;

- Vitovent 300 ауаарнасы бар кешендегі желдеткіш рекуперациялық жүйелер;

- Vitoflame 100/200 газ қыздырғыштары;

- Vitoflame 100/200/300 сұйық отынға арналған қыздырғыштар;

- Vitoligno 100-S типі VL1A қатты отынды су қыздырғыш қазандар

- болаттан жасалған бу қазандары: Holland 1, Vitomax D HS;

- болаттан жасалған су ысытқыш қазандар: Holland 1, Vitomax D HW
HKB Ketelbouw BV (Viessmann Group)» (Нидерланды) өнімі. «Viessmann Werke GmbH&Co KG» (Германия) өнімі;қауіпті өндірістік объектілерде

19-04/Юл-716 от 05.04.2013

- котлы водогрейные конденсационные газовые Vitodens (100-W, 200-W, 300-W, 333-F) тип WB1A…Z, WB2A…Z, WB3A…Z, WS3C, WR3C. B2HA…Z;

- котлы водогрейные на жидком и газообразном топливе Vitola 200 тип VB2 (A…Z);

- котлы водогрейные дымогарные (жаротрубные) на жидком и газообразном топливе Vitoplex (100, 200, 300) тип PV1A…Z/SX2A…Z/

/TX3A…Z/LS SXD;

- котлы водогрейные конденсационные на жидком топливе Vitoradial 300 тип VR3;

- котлы водогрейные чугунные конденсационные на жидком топливе Vitorondens 200-T, 222- F тип VR2A…Z/BS2A…Z;

- котлы водогрейные дымогарные (жаротрубные) на жидком и газообразном топливе Vitomax (100-LW, 200-LW, 200-WS, 200-HW, 300-LT) тип М148/М22, М62 (А…Z), М241/М64 (А…Z), М250/М60, М343/М66, М236/М72А, М238/М74А;

- котлы паровые Vitomax (200-LS, 100-HS, 200-HS, 300-HS) тип М33А, М233 (М61), М 237 (М71А), М235(М75А);

- тепловые насосы Vitocal 200-G/222-G/300-G/300/350-А тип ВWT/BW/WW/BWC/WWC/BWH/WWH/BWP/AWHI/AWHO KWTherm 200; тип СМН 1/СМS 1 KWTherm 300; тип СМН2/СМS2/WP;

- вентиляционные рекуперативные системы в комплекте с воздуховодами Vitovent 300;

- газовые горелки Vitoflame 100/200;

- горелки для жидкого топлива Vitoflame 100/200/300;

- котлы водогрейные на твердом топливе Vitoligno 100-S тип VL1A

- котлы стальные паровые: Holland 1, Vitomax D HS;

- котлы стальные водогрейные: Holland 1, Vitomax D HW


производство «Viessmann Werke GmbH&Co KG» (Германия) производство «HKB Ketelbouw BV (Viessmann Group)» (Нидерланды).

на опасных производственных объектах

97

Лубрикатор, сериялық № WLS 371 – 019;

Тығыздағыш басшы, сериялық №№ WLS 9308 – 010; WLS 9308 – 011; WLS 9308 – 014; WLS 9308 – 041Шотландия

қауіпті өндірістік объектілерде

19-04/Юл-750 от 03.04.2013

Лубрикатор, серийный № WLS 371 – 019;

Сальниковые головки, серийные №№ WLS 9308 – 010; WLS 9308 – 011; WLS 9308 – 014; WLS 9308 – 041Шотландия

на опасных производственных объектах

98

моделі S1 – 262A/1000 құбыр қесетін станок, сериялық № 51200019, шығарылған жылы 2012, өндіруші «Shenyang Machine Tool Co., Ltd» компаниясы

Қытай

қауіпті өндірістік объектілерде

19-04/Юл-721 от 05.04.2013

станок трубонарезной модели S1 – 262A/1000, серийный № 51200019, год выпуска 2012, производства компании «Shenyang Machine Tool Co., Ltd»

Китай

на опасных производственных объектах

99

өндірген ИК типті құрғатқыш конденсаторды

Ресейде «Орелхолдмаш» ААҚ

қауіпті өндірістік объектілерде

19-05-11/ЮЛ-657 от 04.04.2013

конденсатор испарительного типа ИК

ОАО «Орелхолдмаш», РФ

на опасных производственных объектах

100

- К-3 буландыру колоннасы, зауыттық № А-3628;

- қырғыш түсіру камерасы, зауыттық № А- 3666-3668;

- қырғыш қабылдау камерасы, зауыттық № А-3669-3672;

- мұнай-су сепараторы, зауыттық № 5121;

- дренажды ыдыс, зауыттық № А-3713;

- Е-13 ыдыс, зауыттық №А- 3652;

- Е-411 изобутанды колонналардың рефлюксті ыдысы, зауыттық № 3643;

- Е-38 құрамында сульфиді бар ағындардың ыдысы, зауыттық №А- 3653;

- Е-308 тік сепаратор, зауыттық № А-3645;

- V=4 м³ бу конденсатының жинағы, зауыттық № А- 3636-3637;

- шлам жинақтағыш, зауыттық № А- 3614;

- пеноагент ыдысы, зауыттық № А-3618-3619;

- Г-200 газификатор, зауыттық № 3665.


«Белкамит» БК АҚ (Қазақстан Республикасы)

қауіпті өндірістік объектілерде

19-04-10/Юл-805 от 165.04.2013 г.

- отпарная колонна К-3, заводской № А-3628;

- камера запуска скребка, заводской № А- 3666-3668;

- камера приема скребка, заводской № А-3669-3672;

- сепаратор нефть-вода, заводской № 5121;

- дренажная емкость, заводской № А-3713;

- емкость Е-13, заводской №А- 3652;

- Е-411 рефлюксная емкость изобутановой колонны, заводской № 3643;

- Е-38 емкость сульфидсодержащих стоков, заводской №А- 3653;

- сепаратор вертикальный Е-308, заводской № А-3645;

- сборник парового конденсата V=4 м³, заводской № А- 3636-3637;

- накопитель шлама, заводской № А- 3614;

- сосуд пеноагента, заводской № А-3618-3619;

- газификатор Г-200, заводской № 3665.


АО СП «Белкамит» (Республика Казахстан):


на опасных производственных объектах

101

- типтері ГРПШ, ГРУ, ГСГО, ГРПН, ШРП, ПГБ, ГРПБ, ПГ, АГРС, шкафты, блокты газ реттегіш пункттер;

- ТКУ типті, тасымалдауға болатын газды қазандық қондырғылары, жылу қуаттылығы 30 МВт дейін;

- блокты модульді қазандықтар, сериясы БМК, СТМ, типтері МКВКУ, ПКМ, МКУ.


«Искандер и К» ЖШС (Қазақстан Республикасы)

қауіпті өндірістік объектілерде

19-04/Юл-831 от 15.04.2013 г

- пункты газорегулирующие шкафные, блочных типов ГРПШ, ГРУ, ГСГО, ГРПН, ШРП, ПГБ, ГРПБ, ПГ, АГРС;

- транспортабельные газовые котельные установки, типа ТКУ, тепловой мощностью до 30 МВт;

- блочные модульные котельные, серии БМК, СТМ, типов МКВКУ, ПКМ, МКУ.


ТОО «Искандер и К» (Республика Казахстан):


на опасных производственных объектах

102

1ХМ-ФУ401 РЭ УХЛ4 суық өндіріс реттегішпен мұздатқыш машина, «Машзауыт» ААҚ өндірісі

Ресей

қауіпті өндірістік объектілерде

19-04/Юл-830 от 23.04.2013гмашина холодильная с регулируемой холодопроизводительностью 1ХМ-ФУ401 РЭ УХЛ4, производства ОАО «Машзавод»

Россия

на опасных производственных объектах

103

- РСТН қақпағының ашылу модулімен ішкі ұңғымалық қақпағы (АҚШ);

- SBSV сақтандырушы домалақ қақпағы (АҚШ);

- SFDP-ABB құмның екі камералық сүзгісі (Нидерланда);

- УЭЦНМТ электрлік сыртқа тепкіш сорғышын орнату (Ресей), келесі компоненттерден тұрады:

- ЭЦНМТ 5А батырмалы сыртқа тепкіш сорғыш- ГСМТ 5Агаз сепараторы

- ГЗМТ гидроқорғаныс

- сериясы ПЭДМТ габариті 103, 117, 130 бейсинхронды батырмалы электр қозғалтқыш

- күш беретін электр кабельдер

- кабельді ұзартқыштар


АҚШ, Schlumberger Reservoir Completions (SRC) зауытынан шығарылған;

Ресей, ООО «ШЛЮМБЕРЖЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ», «Тюмен сорғыштары Шлюмберже»қауіпті өндірістік объектілерде

19-03-15/юл-829 от 15.04.2013

- внутрискважинный клапан с модулем открывания клапана РСТН (США);

- предохранительный шаровой клапан SBSV (США);

- двухкамерный фильтр песка модели SFDP-ABB (Нидерланды);

-дстановка электрического центробежного насоса УЭЦНМТ (Россия), состоящая из следующих компонентов:

- насос погружной центробежный ЭЦНМТ 5А

- газосепаратор ГСМТ 5А

- гидрозащита ГЗМТ

- электродвигатель асинхронный погружной серии ПЭДМТ 103, 117, 130 габарита

- кабели силовые электрические

- удлинители кабельные


США завод-изготовитель Schlumberger Reservoir Completions (SRC);

Россия, ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ШЛЮМБЕРЖЕ», завод-изготовитель «Тюменские насосы Шлюмберже»,на опасных производственных объектах

104

 1. Ұңғыманы қышқылмен өңдеуге арналған сорғы қондырғысы, моделі СИН32.05.00.00.000 ООО «Завод «Синергия» өңдірілген (Ресей Федерациясы);

 2. Батырмалы плунжерлік көмекші сорғы, моделі TWS 600S «SPM» өңдірілген (АҚШ);

 3. Инжектор, моделі М20В.51.00.000, СЗАО «ФИДМАШ» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 4. Азот қондырғысы, моделі С650НРNGU-964500, «Pacific Consolidated Industries» өңдірілген (АҚШ);

 5. Сорғы қондырғысы Н504, моделі Н504.00.00.000, СЗАО «ФИДМАШ» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 6. Жиналмалы ауыз негізі, моделі М30.91.00.000, СЗАО «ФИДМАШ» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 7. Бақылау-тіркеу жүйесі СКР43-10, моделі СКР43-10, СЗАО «ФИДМАШ» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 8. Вертлюг, моделі В45-70.00.000, СЗАО «ФИДМАШ» өңдірілген (Республика Беларусь);

 9. Такелажды қапсырма, типі СА, ОАО «Красный Якорь» өңдірілген (Ресей Федерациясы);

 10. Арнайы арқан жіп, моделі М10.95.00.350, ООО «БЕЛСТРОПЫ» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 11. Арнайы арқан жіп, моделі М10.95.02.300, ООО «БЕЛСТРОПЫ» өңдірілген страна изготовитель Республика Беларусь;

 12. Арнайы арқан жіп, моделі М10.95.00.360, ООО «БЕЛСТРОПЫ» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 13. Арқан жіп СКП-1,0/2000, ООО «БЕЛСТРОПЫ» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 14. Көлік құралы МАЗ типі 6418, ОАО «МАЗ» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 15. Бұрғы ерітіндісін сақтауға арналған сыйымдылық, моделі ЕТ-20 01.00.000, ЗАО «ЗЕРО» өңдірілген (Ресей Федерациясы);

 16. Пневмотаратқыш үш линиялы электропневматикалық, моделі П-Р13Э-12/10 УХЛ 4, ООО «Пневмоаппарат» өңдірілген (Ресей Федерациясы);

 17. БДТ-ні қайта орау арналған қондырғы, моделі УПТ1.00.00.000, УП «Новинка» өңдірілген (Ресей Федерациясы);

 18. Колтюбинг қондырғысы, моделі МК30Т-40.00.00.000, СЗАО «ФИДМАШ» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 19. Дөңгелекті шасси автомобилі, моделі М3КТ-65276, УП «Минский завод колесных тягачей» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 20. Оператор кабинасы, моделі КС1820-02, ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» өңдірілген (Беларусь Республикасы);

 21. Прицеп-шасси моделі 8469.40, ОАО ИПП «Челябтехстром» өңдірілген (Ресей Федерациясы);

 22. Ұңғыма қондырғысы N-3, моделі 1600, National өңдірілген (АҚШ, Европа, Қытай);

 23. Жылжымалы ұңғыма қондырғысы, моделі УПБ 60 А (А60/80), Колязинский механический завод/КРАЗ өңдірілген (Ресей Федерациясы);

 24. Жылжымалы ұңғыма қондырғысы, моделі CARDWELL KB-200С, CARDWELL өңдірілген, (АҚШ, Европа, Қытай);

 25. «Башкирия» жылжымалы ғимараты, ООО «АВТОСБЫТ» өңдірілген, (Республика Башкирия);

 26. ГРП-ға арналған жиынтық құрал-саймандар, CAT GmbH өңдірілген, (Германия, АҚШ, Европа, Қытай);

 27. Ұңғыма қондырғысы (БУ), моделі N-2 NATIONAL 1320 EU, National өңдірілген, (АҚШ, Европа, Қытай);

 28. Жылжымалы ұңғыма қондырғысы (МБУ), CARDWELL KB-700 моделі, (АҚШ, Европа, Қытай).


қауіпті өндірістік объектілерде

19-03-15/юл-826 от 15.04.2013

 1. Установка насосная для кислотной обработки скважин модели СИН32.05.00.00.000 производства ООО «Завод «Синергия», страна изготовитель Российская Федерация;

 2. Погружной плунжерный вспомогательный насос модели TWS 600S производства SPM, страна изготовитель США;

 3. Инжектор модели М20В.51.00.000 производства СЗАО «ФИДМАШ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 4. Азотная установка модели С650НРNGU-964500 производства «Pacific Consolidated Industries» страна изготовитель США;

 5. Установка насосная Н504 модели Н504.00.00.000 производства СЗАО «ФИДМАШ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 6. Основание устьевое сборное модели М30.91.00.000 производства СЗАО «ФИДМАШ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 7. Система контрольно-регистрирующая СКР43-10 модели СКР43-10 производства СЗАО «ФИДМАШ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 8. Вертлюг модели В45-70.00.000 производства СЗАО «ФИДМАШ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 9. Скоба такелажная типа СА производства ОАО «Красный Якорь» страна изготовитель Российская Федерация;

 10. Строп специальный модели М10.95.00.350 производства ООО «БЕЛСТРОПЫ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 11. Строп специальный модели М10.95.02.300 производства ООО «БЕЛСТРОПЫ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 12. Строп специальный модели М10.95.00.360 производства ООО «БЕЛСТРОПЫ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 13. Строп канатный СКП-1,0/2000 производства ООО «БЕЛСТРОПЫ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 14. Транспортное средство МАЗ тип 6418 производства ОАО «МАЗ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 15. Емкость для хранения бурового раствора модели ЕТ-20 01.00.000 производства ЗАО «ЗЕРО» страна изготовитель Российская Федерация;

 16. Пневмораспределитель трехлинейный с электропневматическим управлением модели П-Р13Э-12/10 УХЛ 4 производства ООО «Пневмоаппарат» страна изготовитель Российская Федерация;

 17. Установка для перемотки БДТ модели УПТ1.00.00.000 производства УП «Новинка» страна изготовитель Российская Федерация;

 18. Установка колтюбинговая модели МК30Т-40.00.00.000 производства СЗАО «ФИДМАШ» страна изготовитель Республика Беларусь;

 19. Автомобиль колесное шасси модели М3КТ-65276 производства УП «Минский завод колесных тягачей» страна изготовитель Республика Беларусь;

 20. Кабина оператора модели КС1820-02 производства ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» страна изготовитель Республика Беларусь;

 21. Прицеп-шасси модели 8469.40 производства ОАО ИПП «Челябтехстром» страна изготовитель Российская Федерация;

 22. Буровая установка N-3 модели 1600 производства National, страна изготовитель США, Европа, КНР;

 23. Мобильная буровая установка (МБУ) модели УПБ 60 А (А60/80) производства Колязинский механический завод/КРАЗ, страна изготовитель Российская Федерация;

 24. Мобильная буровая установка (МБУ) модели CARDWELL KB-200С производства CARDWELL страна изготовитель США, Европа, КНР;

 25. Здание мобильное «Башкирия» производства ООО «АВТОСБЫТ» страна изготовитель Республика Башкирия;

 26. Комплект оборудования для ГРП производства CAT GmbH страна изготовитель Германия, США, Европа, КНР;

 27. Буровая установка (БУ) модели N-2 NATIONAL 1320 EU производства National, страна изготовитель США, Европа, КНР;

 28. Мобильная буровая установка (МБУ) модели CARDWELL KB-700 производства CARDWELL страна изготовитель США, Европа, КНР.

на опасных производственных объектах

105

2012 жылы шығарылған, мұнай және газ ұңғымаларының фонтанды арматурасындағы тұңшықтырылмайтын запорлы ысырмаларды ауыстыру бойынша сағалық жабдықты

«Сианьская компания по производству нефтяного оборудования «Дунсинь Лтд» ЖШҚ-мы өндірген (ҚХР),

қауіпті өндірістік объектілерде

19-03-15/юл-849 от 17. 04.2013

устьевое оборудование по замене запорных задвижек без глушения (под давлением) на фонтанной арматуре нефтяных и газовых скважин, 2012 года выпуска,


производства ООО «Сианьская компания по производству нефтяного оборудования «Дунсинь Лтд» (КНР).

на опасных производственных объектах

106

- АМ8Д, 2АМ8Д типті аккумуляторлы электровоздар;

- разрядты-зарядты құрылғы РЗУ РП.
«Дружковский машиностроительный завод» ХАҚ өнімі, Украина,
«Углеприбор» ЖАҚ өнімі, Украина.

газ бен шаңға қауіпті кеніштері мен көмір шахталарында

№ 19-02-11/юл-570

от 11.03.2013


- электровозы аккумуляторные типа АМ8Д, 2АМ8Д;

- разрядно-зарядного устройства РЗУ РП.
производства ПАО «Дружковский машиностроительный завод», Украина;
производства ЧАО «Углеприбор», Украина.на рудниках и угольных шахтах опасных по газу и пыли

107

- барабанды диірмендері автоматтандырылған басқару жүйесі БД АБЖ – ХХ – ХХХ.Х – Х(Х/Х).ХХ – ХХ – ХХ;

- бетті ұсатқышты автоматтандырылған басқару жүйесі БҰ АБЖ – ХХ – ХХХХ – Х(Х/Х).Х.Х – ХХ – ХХ;

- конусты ұсатқышты автоматтандырылған басқару жүйесі КҰ АБЖ – ХХ – ХХХ – Х(Х/Х).Х.Х – ХХ – ХХ;

- сорғы станциясын автоматтандырылған басқару жүйесі СС АБЖ – Х – ХХХ – ХХХХ.(Х/Х).Х.Х – ХХХ – ХХ;

- конвейерлі желілерді автоматтандырылған басқару жүйесі КЖ АБЖ – Х – ХХХ – ХХХ.Х.(Х/Х).Х – ХХ – ХХ;

- керамикалық сүзгіні автоматтандырылған басқару жүйесі КС АБЖ – Х – ХХ – ХХ - ХХ – ХХ;

- кран қондырғыларын автоматтандырылған басқару жүйесі КҚ АБЖ – ХХ – ХХХ.Х.(Х/Х) – ХХ – ХХ;

- автоматтандырылған электржетек жүйесі АЭЖ – ХХ.Х – ХХХ.(Х/Х) – ХХХ – ХХ;

- енгізбелі токті таратқыш құрылғы ЕТТҚ – ХХ.Х.Х/Х – (Х/Х) – Х – ХХ.


«KAZPROMAVTOMATIKA» («КАЗПРОМАВТОМАТИКА») ЖШС (Қазақстан Республикасы) өндірген

Қазақстан Республикасының аумағында

№ 19-04-10/юл-615

от 18.03.2013 года


- систем автоматизированного управления барабанными мельницами САУ БМ – ХХ – ХХХ.Х – Х(Х/Х).ХХ – ХХ – ХХ;

- систем автоматизированного управления щековыми дробилками САУ ЩД – ХХ – ХХХХ – Х(Х/Х).Х.Х – ХХ – ХХ;

- систем автоматизированного управления конусными дробилками САУ КД – ХХ – ХХХ – Х(Х/Х).Х.Х – ХХ – ХХ;

- систем автоматизированного управления насосными станциями САУ НС – Х – ХХХ – ХХХХ.(Х/Х).Х.Х – ХХХ – ХХ;

- систем автоматизированного управления конвейерными линиями САУ КЛ – Х – ХХХ – ХХХ.Х.(Х/Х).Х – ХХ – ХХ;

- систем автоматизированного управления керамическими фильтрами САУ КФ – Х – ХХ – ХХ - ХХ – ХХ;

- систем автоматизированного управления крановыми установками САУ КУ – ХХ – ХХХ.Х.(Х/Х) – ХХ – ХХ;

- систем автоматизированного электроприводов САЭП – ХХ.Х – ХХХ.(Х/Х) – ХХХ – ХХ;

- устройств вводного токового распределения УВТР – ХХ.Х.Х/Х – (Х/Х) – Х – ХХ


производства ТОО «KAZPROMAVTOMATIKA» («КАЗПРОМАВТОМАТИКА») (Республика Казахстан)

на территории Республики Казахстан

108

«AUTOMATIC GREASING SYSTEM Tecalemit» кешенінде автоматты майлау жүйесі бар конвейерлі типті қоректендіргіштері:

- модел 3200х7044 D6 21T, алғашқы ұсақтаудың ұсақтағышының түсіргішінің пластиналық қоректендіргіші;

- модел 2100х16000 D8N 21T, бірнен біріне түсіргіштің қоректендіргіші.


«RCR Mining Ltd» компаниясының өнімі, Австралия

тау-кен металлургия саласындағы қауіпті өндірістік объектілерде

19-02-11/юл-714

от 04.04.2013


питатели конвейерного типа в комплекте с автоматической системой смазки «AUTOMATIC GREASING SYSTEM Tecalemit»:

- пластинчатый питатель сброса дробилки первичного дробления модели 3200х7044 D6 21T;

- перегрузочный питатель модели 2100х16000 D8N 21T.


производства компании «RCR Mining Ltd», Австралия


на опасных производственных объектах горнометаллургической отрасли

109

ВА280S6eБУ2 электродвигателдері«Владимирский электромоторный завод» ЖШҚ-ның өнімі, Ресей Федерациясы

мұнай-газ саласындағы қауіпті өндірістік объектілерінде

Каталог: sites -> default -> files -> pages
pages -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
pages -> № исх: 36-01-05/2477 от: 22. 12. 2015 Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының
pages -> Қазақстан республикасының
pages -> Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы Мазмұны
pages -> 2016 жылдың қорытындысы бойынша «Ақпаратты Қазақстан 2020» мемлекеттік бағдарламасын мониторингілеу бойынша қорытынды
pages -> «Ақпаратты Қазақстан 2020» мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі есеп»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет