Информация за състоянието на водоснабдителните мрежи с въведен режим на водоподаванетоДата23.03.2019
өлшемі245.5 Kb.
#73666

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ С ВЪВЕДЕН РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО 1. КЪДЕ Е КРИТИЧНО ПОЛОЖЕНИЕТО С ВОДАТА , КЪДЕ ИМ ИЛИ ЩЕ ИМА РЕЖИМ ?
 1. КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО ПО ЧЕРНОМОРИЕТО , ЗАРАДИ ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО ТАМ СЪЩО ИМА ПРОБЛЕМ?
 1. КАКВО ЩЕ НАПРАВИ ДЪРЖАВАТА ЗА ЯЗОВИРНАТА МРЕЖА , ЗА ДА НЕ НИ ЗАЛИВА ВОДАТА ПРИ ПОВЕЧЕ


ДЪЖД И ДА ИМАМЕ ДОСТАТЪЧНО ПИТЕЙНА ВОДА ПРИ СУША ?


 1. ОЧАКВА ЛИ СЕ СЕРИОЗНО ПОСКЪПВАНЕ НА ВОДАТА ОТ ЕСЕНТА , КАКВО ОБАЧЕ СЕ ПРАВИ , ЗА ДА СЕ


НАМАЛЯТ ЗАГУБИТЕ ,КОИТО КЛИЕНТИТЕ ПЛАЩАТ ОТ ДЖОБА СИ ?


 1. КАК ЩЕ СЕ РЕШИ СОБСТВЕНОСТТА НА ВиК ДРУЖЕСТВАТА ?
No

О Б Л А С Т

ПРОБЛЕМНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ВЪВЕДЕН

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ

М Е Р К И

1.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


• “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Благоевград предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на населението на 105 населени места от 10 общини - Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Белица, Якоруда, Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен и Хаджидимово. Общия брой на населението, обслужвано от дружеството е 203хил.души.

Режим на водоподаването е въведено на територията на следните населени места ( 16 / 6):

Община Благоевград ( 4 населени места ) :

- с.Зелен дол - 300 бр.жители


 • с.Българчево - 300 бр.жители

 • с.Селище - 450 бр.жители

 • с.Мощанец - 43 бр.жители

Община Гоце Делчев (1 населено място ) :

 • с.Господинци - 475 бр.жители

Община Гърмен (6 населени места) :

 • с.Балдево - 224 бр.жители

 • с.Гърмен - 1957 бр.жители

 • с.Дебрен - 2405 бр.жители

 • с.Дъбница - 2163 бр.жители

 • с.Скребатно - 301 бр.жители

 • с.Рибново - 2793 бр.жители

Община Хаджидимово (2 населени места) :

 • с.Петрелик - 206 бр.жители

 • с.Садово - 487 бр.жители

Община Сатовча (3 населени места) :

 • с.Кочан - 3398 бр.жители

 • с.Долен - 430 бр.жители

 • с.Вълкосел - 2741 бр.жители


Причината за въведения режим в част от изброените населени места, като с.Рибново, с.Петрелик, с.Зелен дол, с.Българчево, Мощанец и с.Селище е намаления дебит на водоизточниците. В с.Рибново и с.Петрелик са в процес на строителство външни водопроводи за допълнително водоснабдяване.

В останалите населени места се подава достатъчно вода, но поради ползването и за поливни нужди е въведен режим.

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 6 ( 5,71%) / 16 ( 15,24 % ) НАСЕЛЕНИ МЕСТА С ОБЩО НАСЕЛЕНИЕ ОТ 18 372 ЖИТЕЛИ ( 16 НАСЕЛЕНИ МЕСТА) / 4 092 ЖИТЕЛИ ( 6 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ) ;


Предлагаме изграждането на язовир Чакалица за допълнително водоснабдяване на община Благоевград

Мерките които предприемаме за намаляване загубите на вода са следните:

Подмяна на водомери

Недопускане преливане на резервоари

Подмяна на остаряла водопроводна мрежа – реконструкции в участъците с чести аварии

Систематична, ежедневна работа по разкриване на кражби, в т.ч. незаконни присъединявания към водопроводната мрежа

Монтиране на регулатори на налягане

Ежемесечен анализ на подадената и инкасирана вода по населени места.

2.

ОБЛАСТ БУРГАСИнформация за селищата в Област Бургас с недостиг на питейна вода или с режимно водоснабдяване към 24.07.2007 год.
Община Карнобат ( 8 населени места) : с. Хаджиите , с.Сърнево , с.Соколово , с.Драганци ,

с.Ж елезник, с.Огнен ,с.Черково , с.Екзарх Антимово
Община Сунгурларе ( 10 населени места) : с.Терзийско , с.Велислав , с.Ведрово , с.Вълчин ,

с.Босилково , с.Бероново , с.Завет , с.Камчия ,

с.Съединение , с.Огнен
Община Руен ( 16 населени места) : с.Добра поляна ,с.Снягово , с.Ср.махала ,с.Топчийско ,

с.Череша , с.Скалак, с.Дропла , с.Снежа , с.Ясеново ,

с.Речица ,с.Припек , с.Подгорец, с.Мрежичко , с.Зайчар ,

с.Рупча , с.Люляково
Община Созопол ( 1 населено място ) : с.Вършило
Община Средец ( 11 населени места ) ; с.Малина , с.Вълчаново ,с.Момина църква ,с.Бистрец ,

с.Кубадин , с.Загорци , с.Светлина , с.Орлинци ,

с.Сливово , с.Зорница ,с. Факия
Община Поморие ( 4 населени места ): с.Козичино , с.Горица ,с.Гълабец ,с.Каменар
Община Несебър ( 5 населени места ) : гр.Обзор ,с.Паницово ,с.Баня ,с.Приселци ,

с.Раковсково
Община Айтос ( 3 населени места) : с.Чукарка , с.Зетьово ,с.Дрянковец
Община Камено ( 1 населено място ) : Трояново
Община Царево ( 1 населено място ): с.Кондолово
Общо 60 населени места от 10 Общини са със въведен режим на водоподаването ;

Забележка: От населените места – център на Общини частичен недостиг на водни количества е налице в гр.Карнобат и в гр.Средец.
Положението е нормално за населените места по крайбрежието с изключение на гр.Обзор. Проблемно е водоснабдяването на селата Приселци и Баня /Област Бургас/ и Попович /Област Варна/.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 60 НАСЕЛЕНИ МЕСТА


Язовирите са съоръжения за събиране на повърхностни води и са многогодишни изравнители. Необходимо е държавата да осигури изграждането на допълнителни язовири за да се подобри регулирането на водните количества.
Клиентите не плащат загубите по водопроводната мрежа – те заплащат за реално ползвани водни количества, съобразно утвърдени от ДКВЕР цени за услугите.


3.

ОБЛАСТ ВАРНА


Воден режим заплашва 15 села и вилни зони във Варненска област, ако в близките дни не завалят дъждове.Повечето от тях се захранват от локални каптажи и сондажи и заради сушата има реална опасност да преминат на почасово водоснабдяване.


Сега само Слънчево,Зорница,Припек и Садово са без вода през ден.Положението е притеснително и с оглед на това,че хората масово злоупотребяват с поливането.
В Медовец и Поляците има отчетено рекордно потребление от 90 куб.м. на семейство.
Къщите в района на Дилбер чешма край Варна,високите части на вилните зони към “Зл.пясъци “ също са потенциално застрашени.Шахтовите кладенци ще спасяват селата Черноок и Славейково за кратко време,тъй като и те пресъхват.Рискови са още и вилната зона на Осеново,както и селата Приселци,Здравец,Близнаци,Бенковски,Попович и Булаир.
В курортите край Варна засега няма опасност от сух режим,въпреки многото аварии и рязкото нарастване на потреблението на вода през лятото..
През юни в областта са консумирани 5 865 млн.куб.м.вода,като само за Варна количеството е 4 101 млн кубика.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 4 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ,ПОТЕНЦИАЛНО ОЩЕ 15 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ;

4.

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Прилага се списък с населените места с въведен режим на водоподаване на територията на дружеството. Същите са водоснабдени от подземни водоизточници с тенденция броят им да се увеличи при очертаващото се продължително засушаване. За селищата, водоснабдени от хидровъзел “Йовковци” режим на водоподаването не се предвижда.


Община Елена ( 8 населени места) :

с.Илаков рът - от 6 30 до 9 30 часа ;

с.Блъсковци, с.Търкашени - от 7 00 до 9 00 часа ;

с.Марафелци, с.Титевци - от 7 00 до 9 00 часа ;

с.Буйновци - от 6 00 до 9 00 часа ;

с.Костел - от 8 00 до 19 00 часа ;

с.Дабрава - от 8 00 до 19 00 часа ;

Община В.Търново ( 1 населено място ):

с.Буковец - от 6 00 до 14 00 часа през 24 часа ;Община Златарица ( 5 населени места ) :

с.Калайджии три зони - през 3 дни - от 20 00 до 6 00 часа ;

с.Шивачево две зони - през 1 ден - от 20 00 до 8 00 часа ;

с.Резач две зони - през 1 ден - от 8 00 до 12 00 часа ;


с.Разсоха през 1 ден - от 10 00 до 16 00 часа ;

с.Дедина през 2 дни - от 8 00 до 20 00 часа ;


Община Стражица ( 1 населено място ) :

с.Виноград - от 7 00 до 9 00 ч. и от 19 00 до 21 00 часа .Община Сухиндол ( 1 населено място ) :

с.Коевци - от от 18. 30 до 6. 00 часа .


РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 16 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ;
Системно се наблюдава нивото на язовир “Йовковци”. Към 24.07.2007г наличният му обем е 78 034 928 м3 при максимално завирен 92 178 650м3 . Не се подават водни количества за други цели (напояване и др.), с което се гарантира наличието на достатъчно питейна вода.

Ежедневният мониторинг на язовирното езеро предвижда при необходимост да бъде планирано осъществяването на контролирано изпускане на вода през основният изпускател при обилни валежи и снеготопене.

В одобрения от ДКЕВР бизнес план на дружеството са предвидени мероприятия по текущо поддържане, реконструкция и модернизация на експлоатираната на територията на дружеството водопроводна мрежа. Подготвят се проекти за подмяна на водопроводната мрежа чрез кандидатстване за финансиране по европейските фондове.

5.

ОБЛАСТ ВИДИН

Населени места с критично водоподаване (без вода поради пресъхване на водоизточниците) – Старопатица, Киряево ;


Населени места с режимно водоподаване: Раброво, Полетковци, Раковица, Подгоре, Бранковци и Ярловица ;
Населени места в които е възможно въвеждане на режим: гр.Белоградчик, Тошевци, Чифлик, Извос, Раяновци .
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 6 НАСЕЛЕНИ МЕСТА , КРИТИЧНО ВОДОПОДАВАНЕ

2 НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ЗАСТРАШЕНИ 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ;С одобреното 9% повишаване на цената на помпажната вода и 1% за гравитачна вода от 01.01.2007 г. от ДКЕВР при поискани 20%, дружеството не е в състояние да финансира подмяна на водопроводната мрежа, както предходните години. На 11.07.2007 г. е внесено в ДКЕВР ново искане за увеличение от 4% поради покачване цената на ел.енергията от 1.07.2007 г. До момента няма отговор от ДКЕВР. Дружеството работи по намаляване на търговските загуби на вода, които възлизат на около 35%, чрез подобряване дейността си по отношение състоянието на водомерното стопанство. Възвращаемостта на разходите в тази дейност е най-голяма.6.

ОБЛАСТ ВРАЦАНай - критично е положението в по-малките населени места от област Враца, водоснабдяващи се от местни водоизточници. Драстичното завишаване на потреблението на питейна вода, поради използването й за поливане доведе до въвеждане на режим във 22 населени места в област Враца. Ако се запазят високите температури, ще се наложи спиране на водоподаването за по няколко часа през нощта в гр. Враца и гр.Мездра.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 22 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ;

В предложените за утвърждаване от ДКЕВР нови цени на ВиК - услугите са заложени само повишените разходи за ел. енергия, като поскъпването на водата за област Враца се очаква да бъде незначително, в рамките на 0.02лв/куб.м., което дори няма да компенсира на 100% увеличените разходи за електроенергия.

Относно намаляване загубите на вода, за периода 2002г-2007г са монтирани стотици кранове за зониране на водопроводната мрежа, извършва се мерене на обособените зони и въз основа на анализираната информация са подменени 150 000 м. външна и вътрешна водопроводна мрежа със собствени средства на дружеството.

В резултат на тези действия, освен, че се подобри качеството на водната услуга, рязко намаля през годините броя на авариите. При настоящия пик в броя на авариите (десетки всеки ден), ако не бяха извършени тези реконструкции, броя на авариите щеше да бъде значително по-голям.

7.

ОБЛАСТ ГАБРОВООБЩИНА ГАБРОВО – водоснабдява се от яз. „ Хр. Смирненски ”, местни водоизточници и отделни водни количества от „ Бяла ” ЕООД – Севлиево.

 • Язовир „ Христо Смирненски ” : наличен завирен обем към 24.07.2007 г. – 16945480 м ³, дневен приток – 346 м ³, подадена вода към населеното място – средно 55000 м ³ дневно. При тази ситуация разполагаме с водни количества за около 3 – 4 месеца без да се въвежда режим.

В отделни квартали на гр. Габрово, които се водоснабдяват от подземни водоизточници и речни водохващания е въведен режим на водоподаване, тъй като дебита на същите е намалял драстично. Това са кварталите Бичкиня, Болта, Беленци, Илевци, както и селата след тях – Борики, Стефаново, Орловци, Малини, Източник, Боженци, Кметовци, Трапесковци.

 • Дренаж „ Соколски манастир ” – дебит при нормални условия – 35 л / сек., дебит към момента – 20 л / сек.

 • Водохващане „ Потока ” - дебит при нормални условия – 25 л / сек., дебит към момента – 3 л / сек.

 • Водохващане „ Сапатовец ” - дебит при нормални условия – 35 л / сек. , дебит към момента – 10 л / сек.

Режим на водоподаване е въведен в 17 населените места на Община Габрово :

Населено място


Режим на водоподаване


1.

Думници

от 15.00 ч. до 17.00 ч. ще има вода

2.

Чавеи

от 8.00 ч. до 12.00 ч. ще има вода

3.

Поповци, Гледаци

от 16.00 ч. до 24.00 ч. ще има вода

4.

Прахали

през ден от 17.00 ч. до 20 ч. ще има вода

5.

Борики

от 18.00 ч. до 22.00 ч. ще има вода

6.

Стоевци

от 17.00 ч. до 11.00 ч. ще има вода

7.

Новаковци,Драгановци,Драгиевци, Яворец, Гъбене, Музга, Камещица, Смиловци

вода ще се подава 8 часа, 24 часа няма да се подава

8.

Междене

пускане – на 27.07.2007 г.в 6.00 ч. до изчерпване на резервоара, след това вода ще има през З дни

9.

Велковци

от 18.00 ч. до 20.00 ч. през ден ще има вода

10.

Боженци

вода ще се подава от 21.00 ч. до 5.00 ч., от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 18.00 ч.

11.

Гиргини, Николчовци, Гарвани, Пеевци

От 17.00 ч. до 9.00 ч. ще има вода

12.

Лесичарка, Костенковци

от 8.00 ч. до17.00 ч. – с водоподаване

13.

Дебел дял

от 11.00 ч. до18.00 ч. – с водоподаване

14.

Райновци, Михайловци и част от Враниловци

от 22.00 ч. до 10.00 ч. – с водоподаване

15.

Мичковци

петък и събота – без водоподаване

16.

Старилковци

2 дни без водоподаване и 1 ден с водоподаване

17.

Махала Поповци към кметство Лесичарка

вторник, четвъртък и събота с водоподаване

Този режим оказва негативно влияние в селищата, развиващи туристическа дейност, а именно – Боженци и Кметовци. Заради тях е въведен драстичен режим към селата Борики, Стефаново, Орловци, Източник и Малини с цел – увеличаване на притока към курортните селища.

Водоснабдяването от „ Бяла ” ЕООД – Севлиево към селата от габровска община : Новаковци, Драгановци, Драгиевци, Яворец, Гъбене, Камещица, Музга, Смиловци е по 8 часа, като следващите 24 часа са без вода, с прогресираща тенденция към намаляване

В останалите села от Община Габрово дебитите на водоизточниците са под критичния минимум.

Средният брой на отстраняваните аварии в Община Габрово е 7 бр. / ден.

ОБЩИНА ТРЯВНА
Град Трявна се водоснабдява от речни водохващания и подземен водоизточник. Осигурено е допълнително подаване на вода от Мъглижки извори, като помпената станция се захранва с дизелов агрегат,поради прекъснато електрозахранване. Въведен е режим за града – по 12 часа в денонощието се подава вода на консуматорите. В 3 села на Община Трявна също е въведен режим : в с. Престой и с. Черновръх – вода има 2 дни в седмицата, а в с. Кисийци – 1 път седмично.
ОБЩИНА ДРЯНОВО
Основното водоснабдяване е 95 % помпажно от язовир „ Йовковци ” – Велико Търново.

Малка част от селата – Янтра, Буря и Гостилица получават вода от „ Бяла ” ЕООД – Севлиево. • Същите са крайна точка по магистралния водопровод и водоподаването до тях е нарушено. В тази връзка сме поискали с писмо до колегите от Севлиево да представят график за подаването на вода от тях към селата от Габровска и Дряновска общини.

Положението с дебита на местните водоизточници е аналогично с това в останалите общини. Въведеното режимно водоподаване е както следва :.


За с. Длъгня – Катранджии, Керека, Гвоздейка и Туркинча от ПС “Длъгня” вода ще се подава:

За с. Керека – от 4.00 ч. до 9.00 ч., от 11.00 ч. до 14.00 ч., от 18.00 ч. до 21.00 ч. – общо 11 часа.

За с. Гвоздейка от 9.00 ч. до 11.00 ч. – 2 часа

За с. Длъгня – Катранджии – от 14.00 ч. до 18.00 ч. и от 1.00 ч. до 4.00 ч. – общо 5 часа

За с. Туркинча – от 21.00 ч. до 1.00 ч. – общо 4.00 часа
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 48 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ;

От началото на 2007 година до момента е подменен около 2000 м магистрален водопровод ф 250 мм, обслужващ помпената станция, която захранва цитираните по-горе селища.

В момента се извършва подмяна на помпените агрегати за Борики и Боженци.

Частично се подобри водо-снабдяването на с. Враниловци с изграждането на 3 км ПЕВП водопровод ф 90 мм от с. Златевци с цел – намаляване на зависимостта от „ Бяла ” ЕООД – Севлиево.

В момента се подменят около 800 м улични водопроводи в гр. Трявна с цел – намаляване на загубите по мрежата.8.

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Режим на водоподаването в област Добрич има в с.Дуранкулак до изграждането на нов водоем. Той трябва да се пусне в експлоатация през месец август 2007 г.


В други населени места режим няма. Има селища в областта с недостиг на вода в определени часове, вследствие на голямата консумация и непрекъснато поливане. Възможностите на водопроводната мрежа и водоемите не позволяват подаване на по-големи водни количества. По медиите апелираме за ограничаване на поливането.
По Черноморието на област Добрич няма проблеми с водоснабдяването на населените места. Извършва се строителство, но малко нови обекти са в експлоатация. „В и К” ЕООД Добрич може да осигури водоснабдяването им.
На територията на област Добрич няма изградени язовири за регулиране на речен отток и за водоснабдяване и не се предвижда изграждане на такива.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 1 НАСЕЛЕНО МЯСТО ;

За намаляване на загубите на вода през 2007 г. ще се подменят около 20 км. водопроводи за 2 300 хил. лв. През периода 2008 – 2010 г. със средства от Световната Банка, ще се подменят нови 32 км. водопроводи. Осигуряват се аварийните екипи с по-съвре-менна техника и механизация за по-бързо откриване и отстраня-ване на възникналите аварии по водопроводната мрежа. Непрекъснато се извършват проверки за кражба9.

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

В област Кърджали най-критично е положението с питейната вода в населените места, ползващи водоизточници, разположени в поречието на река Перперешка. Такива са селата Черноочене, Стремци, Горна Крепост, Люляково, Перперек, Калоянци, Гняздово. Тези селища могат да излязат от режим на водоподаване ако се регламентира оросяването на терасата на реката от изградените язовири за напояване Даскалово 1 и 2 и Люляково 1 и 2, които се стопанисват от Напоителни системи – ЕАД. Въвеждането на режим на водоподаване е пряко следствие на пресъхването на реките поради неспазване на екологичните изисквания за изпускане на минимален задължителен оток от собствениците на годишните изравнители – язовирите.

Други селища на режим са :


 • община Джебел – с. Припек;

 • община Кирково – селата Чакаларово, Джерово, Горно Кирково, Шумнатица, Тихомир, Старово, Дрангово;

 • община Момчилград – с. Нановица и с. Неофит Бозвели;

 • община Черноочене – селата Житница, Водач, Дядовско, Бели вир , Патица, Бърза река, Ябълчане, Пчеларово, Лясково, Коменига, Габрово и Даскалово.За тези селища е характерно, че са на сезонен режим. Питейната вода не достига само през летните месеци, което отчасти се дължи на намаляване на дебитите на водоизточниците и в много голяма степен на това, че населението използва питейната вода за поливни нужди, тъй като Напоителни системи ЕАД в областта не реализират дейността си.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 29 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ;

За намаляване на загубите се работи в следните направления: • реконструкция на водопро-водната мрежа;

 • ремонт на резермоари и предотратявяне на преливанията им чрез обхващане в Автома-тизирана система за управление / АСУ/;

- подобряване състоянието на водомерното стопанство

10.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ВиК – Кюстендил има затруднения с водоподаването в населени места , чийто водоизточнициглавно се захранват от дренажи и речни водохващания , чийто дебит рязко е намалял .

Към настоящия момент има въведен режим на водоподаването , както следва :
Община Кюстендил ( в 16 населени места ) : с.Лозно , с.Чифличето , с.Жиленци , с.Слокощица ,

с.Граница , с.Берсин ,с.Дворище , с. Коняво , с.Катрище , с.Лелинци , с.Николичевци , с.Скриняно,

с.Таваличево , с.Горна Грашица , с.Шопочано и с.Търсино .
Община Невестино ( в 6 населени места ) : с.Невестино ,с.Згурово ,с.Друмохар ,с.Долна Козница,

с.Пастух и с.Р.Грашица .
Община Бобошево ( в 7 населени места ) : с.Слатино ,с.Усойка ,с.Блажиево ,с.Доброво ,с.Сопово,

с.Висока могила и с. Вуково .
Община Кочериново ( в 4 населени места) : с. Бураново , с.Боровец, с.Драгодан и с.Крумово.
Затрудненията във водоснабдяването са предимно в населени места , в които питейната вода се използва от населението предимно за напояване .
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 33 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ;

Трайното решение за водопо-даването в Община Кюстендил е довършването на язовир “Кюс-тендил” , който има изграден отбивен тунел,преливник, а язовирната стена е изградена на 60 % .

подменени са 94 000 м водопроводи за 5 години .11.

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Към настоящия момент на територията на Ловешка област (без община Троян) е въведено режимно водоснабдяване във 19 населени места (села) с общо население 7500 жители.


Общия брой на водоснабдените населени места е 101 с население 137 000 жители. Населените места с настоящ режим на водоподаването са водоснабдени главно от местни водоизточници – каптирани извори с обичайно малки дебити, които през последните две седмици са намалели почти двойно.
Предстои въвеждане на режимно водоснабдяване в населените места, водоснабдени от речни водохващания, чиито дебити са намалели през последните две седмици (от 10-07-2007 год. до 24-07-2007 год.) с 35 – 40 % от обичайните такива. При запазване на високите температури на въздуха и липсата на валежи във водосбора на водохващанията, режими на водоподаването ще започнат да бъдат въвеждани поетапно между 26-07-2007 год. и 06-08-2007 год. Такива са населените места водоснабдени от:


 • водоснабдителна система “Черни Осъм”, а именно гр.Ловеч и 12 села от община Ловеч с общо население 51 000 жители.
 • Водоснабдителна система “Рибарица – Тетевен”, а именно гр.Тетевен и с.Рибарица с общо население 13 000 жители.


При запазване на високите температури на въздуха и липсата на валежи предстои въвеждане на режимно водоснабдяване до 15-08-2007 год. в 28 населени места, водоснабдени от местни водоизточници, с общо население 8 400 жители.
Ловешка област се водоснабдява изключително с течащи води от северния склон на Стара Планина, чиито отток е със силно изразена сезонна неравномерност. Липсата на водоснабдителни язовири, в това число нереализирания проект за язовир “Черни Осъм”, води до невъзможност за регулиране на оттока, ниска обезпеченост на необходимите за питейно – битовото водоснабдяване количества и лошо качество на услугата “водоснабдяване”. Периодично гр.Ловеч, селата по поречието на р.Осъм, а последните години и гр.Тетевен и с.Рибарица, са на режимно водоснабдяване с различна тежест вследствие на остър недостиг на водни количества в периоди на засушаване.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 19 НАСЕЛЕНИ МЕСТА , ИМА ВЕРОЯТНОСТ ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕН ЗА ОЩЕ 15 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ДО 2 СЕДМИЦИ , И ЗА ОЩЕ 28 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ДО 4 СЕДМИЦИ ;-Дружеството изпълнява комплексна програма за намаляване на загубите на вода в обем съгласно одобрения от ДКЕВР бизнес план, която включва:

 • рехабилитация на водопроводната мрежа

 • понижаване на наляга-нето в разпределител-ните мрежи

 • подмяна на средства за измерване

 • изграждане на автома-тизирани системи за управление и диспе-черизация.12.

ОБЛАСТ МОНТАНАРЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 16 НАСЕЛЕНИ МЕСТА С 7 673 ЖИТЕЛИ , ИМА ВЕРОЯТНОСТ ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕН ЗА ОЩЕ 2 НАСЕЛЕНИ МЕСТА С 2 428 ЖИТЕЛИ ;За намаляване на загубите на дружеството :

реконструкция на водопровод-ната мрежа ;

подмяна на водомерното стопанство ;

зониране на системата за управление на налягането .


13.

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

На територията на “В и К”ЕООД – Пазарджик (общините Пазарджик, Септември, Лесичово и село Аканджиево, общ.Белово) няма населени места с критично водоснабдяване.


Недостиг на вода в определени часове от денонощието има само в част от високоразположените къщи в село Церово, общ.Лесичово и село Цар Асен, общ.Пазарджик.
Поради изключително високата консумация с намалено налягане във вътрешната водопровод-на мрежа е водоснабдяването в селата Хаджиево, Сарая, Драгор, Мало Конаре, общ.Пазарджик
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 2 НАСЕЛЕНИ МЕСТАДружеството е в ликвидация и това затруднява извършването

на инвестиции .

14.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Най-критично е положението с водоснабдяването на селата: Мещица, Дивотино, Драгичево, Рударци, Голямо Бучино, Николаево, Ноевци, Жабляно, Радово, Бохова, Борнарево, Жедна, Касилаг и Режанци ( общо 14 населени места ) ;


Режим е въведен в селата: Мещица, Дивотино, Ноевци.
Очаква се да бъде въведено режимно водоснабдяване в селата: Рударци, Драгичево, Студена, Витановци и Зидарци от Община Перник; Кошарево, Бегуновци , Ребро от Община Брезник; Жедна, Борнарево, Николаево, Касилаг и Негованци от Община Радомир; Дивля, Жабляно и Елов дол от Община Земен; Радово, Бохова, Стрезимировци, Джинчовци от Община Трън.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 3 НАСЕЛЕНИ МЕСТА , И СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ВЪВЕДЕ

В ОЩЕ 20 НАСЕЛЕНИ МЕСТА .


Държавата /МРРБ/ предвижда1.5 млн. Евро през 2008г. За първия етап от основния ремонт на яз. Студена, общ. Перник,който е с подвижни таблени затвори на преливника благодарение, на които обема на язовира се увеличава с около 5 млн. м3 или 25% от завирения обем и се регулира преливното водно количество

15.

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Селища на режим и други селища , в които се очаква въвеждане на режим през сезона, на територията обслужвана от ЕООД“ВиК” - Плевен:с. Бръшляница, с. Черквица,с. Тотлебен ,с. Дебово ,с. Бацова махала,с. Пелишат,с. Трънчовица,

с. Гривица,гр. Левски,с. Крушовица,с.Сухаче,с. Горталово,с. Татари,с. Телиш,с. Стежерово ,

с. Кулина вода ,с. Петокладенци,с. Черквица , с. Божурлук ,с. Санадинова ,с. Жернов
За обезпечаване нормалното водоснабдяване на селищата от Троянска, Ловешка и Плевенска област при засушаване, е нужно изграждането на язовир “Черни осъм”.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 21 НАСЕЛЕНИ МЕСТАМерките , предприети за намаляване на загубите са :

Подмяна на водопроводи по главните водопроводни клонове

Дейности по водомерното стопанство - последваща периодична проверка на водомери с цел намаляване на търговските загуби , поради по-точно отчитане .

Мероприятия по част автоматика , свързани с подобряване на ефективността на работа на съоръженията и намаляване на загубите във водоснабдителните системи , поради аварии от хидравлични удари , повишено налягане , преливане на резервоари и др. :

Допълнителни мерки за намаляване на загубите , приложени локално при конкретни ситуации :

-монтиране на допълнителни манометри за следене на налягането


- монтиране на хидромодули за поддържане на постоянно налягане с цел намаляване на хидравличните удари и намаляване на авариите

проведени обучения за повишаване на квалификацията на персонала

16.

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Селищата в Пловдивска област с режимно водоподаване е както следва :


Община Асеновград ( 6 населени места ) : с.Тополово ,с.Леново , с.Искра , с.Бачково ,с.Червен,

с. Орешец .
Община Карлово ( 5 населени места ) : с. Свежен,с.Столетово,с.Розино,с.Кърнаре,с.Васил Левски
Община Брезово ( 3 населени места ) : с.Розовец, с.Чехларе , с.Бабек
Община Първомай ( 1 населено място ) : с.Буково
Община Лъки ( 1 населено място ) : с.Борово
Община Съединение ( 1 населено място ) : с.Сърнегор
Община Сопот ( 1 населено място ) : гр.Сопот
Община Перущица ( 1 населено място ) : гр.Перущица
Община Хисаря ( 1 населено място ) : с.Кръстевич
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 20 НАСЕЛЕНИ МЕСТАНамаляване на водопотребле-нието за напояване .

17.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Населени места на режимно водоподаване поради засушаване в общини Попово и Опака

По 3 часа на три дни има вода в селата:

Бракница, Берковски, Баба Тонка и Иванча

По 3 часа на четири дни има вода в с. Долна Кабда

През ден има вода в селата :

Манастирца, Горица, Конак, Долец и Люблен

През ден има вода в една от зоните в села, разделени на две зони:Цар Асен , Осиково, Медовина и Славяново

На 10 дни по 2 часа има вода в с. Заветно

Без вода са селата Марчино и Звезда.

КРИТИЧНО (БЕДСТВЕНО ) СЪСТОЯНИЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В 17 НАСЕЛЕНИ МЕСТА ;

МРРБ ще инвестира незабавно до 40 дни в група обекти целящи да преустановят бедственото положение с водоснабдяването ,а именно : ПС “Асеново” ( увеличаване на подаваните количества ) : електропровод 20 kV с дължина 1 100 м и мачтов трафопост ; доставка на помпен агрегат ; ПС “Заветно” ( повишено водоподаване) : възстановяване на ел.захранване , доставкаи монтаж на помпен агрегат ; ПС “Звезда” ( осигуряване на водоподаване) : изграждане на елек-

тропровод с дължина 6 000 м; Реконструкция на НВ “Г.Градище” ; Реконструкция на НВ “Ломци”;’

Каптаж и хлораторно за с.Марчино; ПС “Люблен- II подем ” ; ПС “Баш Бунар “
Обща стойност на обектите – 1 617 000 лева/Срок за завършване и въвеждане в експлоатация –

31.10.2007


За да се намалят загубите се работи за оптимизиране на водоподаването и водораз-пределението чрез:

 • зониране на населените места;

 • осъществяване на пълен диспечерски контрол и управление;

 • изработване на хидравличен модел на вътрешната водопроводна мрежа;

 • повишаване на енергийната ефективност чрез въвеждане на високо ефективни съоръжения.

Прогнозирано е намаление на общите загуби на питейна вода по утвърдения бизнес план с 4.17%, което ще доведе до намаление на подадената вода с около 890 хил.мЗ и съответно на разходите за ел.енергия с около 145 хил.лв.18.

ОБЛАСТ РУСЕНяма в момента и не се очаква въвеждане на режим на водоснабдяване на територията, обслужвана от нашето дружество.


19.

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

На територията на област Силистра няма въведен режим на водоподаване. Критично е състоянието на сондажните кладенци № 2, 3, 4, 5 с.Звенимир и сондажен кладенец с.Межден – намален дебит.20.

ОБЛАСТ СЛИВЕННай-критично положение с водата - населени места със сезонен режим на водоснабдяване поради незапомнената суша и пресъхване на естествените водоизточници и падане ДВН на кладенците от една страна и увеличения брой на сезонно пребиваващите хора.
Район Сливен - град – няма режим, водоподаването е непрекъснато, като 350 л/с се подават от язовир “Асеновец” и 650 л/с се подават от ПС “Гергевец” - II подем и ПС “Тунджа” – I и “Тунджа” - II.
Район Сливен - села – в район Сливен - села в 13 (тринадесет) села е наложен временно режим на водоподаване – 6 ÷ 8 часа в денонощието – с.Ичера, с.Божевци, с.Стара река, с.Раково, с.Бяла, с.Зайчаре, с.Ръченица, с.Сотиря, с.Изгрев, с.Средорек, с.Новачево, с.Градско, с.Глуфишево.
Район Нова Загора – в район Нова Загора са на временен режим са 6 (шест) села – с.Караново, с.Брястово, с.Пъдарево-север, с.Загорци, с.Еленово, с.Радево.
Район Твърдица – временен (сезонен) режим от месец юни са следните села: с.Сборище-висока зона, с.Оризаре, с.Бяла паланка и с.Жълт бряг, с.Сърцево и гр. Шивачево. Изброените села имат вода 6 ÷ 8 часа от денонощието, останалата част 15÷16 часа са без вода. Също на режим е и кв. Козарево най-високата част, гр.Твърдица. Към настоящият момент само гр.Твърдица в този район е без режим на водоподаване.
Район Котел – в район Котел поради естеството на водоизточниците – каптирани извори всички 19 (деветнадесет) села без изключение са на силно ограничен режим на водоподаване – по няколко часа в денонощието – с.Кипилово, с.Нейково, с.Катунище, с.Медвен, с.Жеравна, с.Пъдарево-юг, с.Филаретово, с.Ябланово, с.Тича, с.Мокрен, с.Стрелци, с.Малко село, с.Градец, с.Топузово, с.Боринци, с.Орлово, с.Соколарци, с.Остра могила и с.Седларево.

На режим е и високата зона на гр.Котел. Ако сушата продължи основния водоизточник за гр.Котел изворите на р.Котлешница – основен и единствен за града, същият ще премине изцяло на режим на водоподаване.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 46 НАСЕЛЕНИ МЕСТА

21.

ОБЛАСТ СМОЛЯН

Населени места с режим на вода - с. Барутин, с. Любча ;


Населени места с потенциален режим на водата – гр.Мадан .гр.Рудозем , с.Средногорци ,

с.Букова поляна , с. Върбина
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 2 НАСЕЛЕНИ МЕСТА , С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ 5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА .Довършване на язовир “Плов-

дивци” – до 2009 година .

22.

ОБЛАСТ СОФИЯ – ОБЛАСТНа територията на Софийска област е най-критично положението в следните населени места:

 • кварталите “Молак” и “Слънчев бряг” на гр. Годеч

 • с. Разбоище - община Годеч

 • с. Хераково - община Божурище

 • с. Рельово, с. Райово и с. Драгошиново - община Самоков

 • с. Липница и с. Василовци – община Драгоман

 • с. Вакарел - община Ихтиман


РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 9 НАСЕЛЕНИ МЕСТА

23.

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

На територията обслужвана от “ВиК”-Стара Загора на лек режим на водоснабдяване са следните населени места ( 12 наеселени места ) : с.Руманя ,с.Братя Даскалови ,с.Михайлово , с.Воденичарово ,с.Сулица , с.Едрево ,с.Паничерево ,с.Скобелево, с.Долно Изворово, с.Главан,с.Искрица и с.Помощник .


На утежнен режим на водоснабдяване са следните населени места ( 2 населени места ) : с.Оряховица и с.Лозен .
Град Стара Загора е на целогодишен нощен режим от 00.00 д0 04.00 часа .
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 15 НАСЕЛЕНИ МЕСТА

ВиК”-Стара Загора ще инвестира11.216 милиона EUR за реконструк-ция на водопроводната мрежа и енергийно-ефективна реконструкция на ПС. Режима в град Стара Загора ще бъде премахнат на 20.10.2007.

24.

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Най критично е положението в селата на общините. В Търговищка община от 54 села - 25 са на режимно водоподаване, като някои от тях получават вода веднъж в седмицата по 2 -3 часа. Едно село не получава вода от началото на месец юли.


В община Омуртаг положението е още по-сериозно. От 44 села - 28 са на режимно водоподаване. Голяма част от селата на режим получават вода един път седмично, или през десет дни по 18 - 20 часа. Водата се пуска към потребителите след като се резервира достатъчно количество, за да може да достигне до всички потребители. Четири села в община Омуртаг не получават вода изобщо .
В община Антоново положението е същото. От 50 села - 32 са на режимно водоподаване. Режимите се правят така, че селата да получават вода през 3-4 дни за по 5 до 10 часа. Четири села в общината нямат вода от началото на месец юли.
Режим има в градовете Омуртаг и Антоново , там се подава вода веднъж през деня от 17 до 22 часа.
Поради настъпилата суша, тенденциите са към още по тежък режим на водоснабдяване и вероятно до края на месеца и през м. август ще се увеличат селата, в които няма да се подава вода от централен водоизточник поради пресъхнали водохващания.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 87 НАСЕЛЕНИ МЕСТА , ОТ ОБЩО 151 НАСЕЛЕНИ МЕСТА .БЕДСТВЕНО Е ПОЛОЖЕНИЕТО В 9 НАСЕЛЕНИ МЕСТА .
МРРБ ЩЕ ИНВЕСТИРА НЕЗАБАВНО В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ДО С.ЛИЛЯК ЗА ОСИГОРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА ВИСОКАТА ЗОНА НАД СЕЛО ЛИЛЯК.
СТОЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИЯТА Е ОКОЛО 320 000 ЛЕВА/СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 25.09.2007

25.

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Най –критично положението с водоснабдителните съоръжения при ПС”Ябълково” - укрепванена брега ;
Има 30 бр. кладенци осигуряващи вода за около 100 000 човека - от град Хасково и Общ. Мин бани при които част от брега на река Марица е изнесен и са застрашени.
Въведен режим заради достигане на капацитета на кладенците в гр. Симеоновград и села от община Минерални бани.

РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 7 НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Укрепване на брега на ПС”Ябълково”;

Реконструкция на довеждащ водопровод за Хасково.

Проектиране и изпълнение наПСПВ Симеоновград,Любимец и Свиленград .

Довършване на ПСПВ Харманли26.

ОБЛАСТ ШУМЕН

Най критично е положението в Община Върбица. На режим са всички 16 населени места от общината.


Към настоящият момент от 151 населени места в областа на режим са 46.

Очаква се да бъде въведен режим и за град Шумен до евентуално завършване на изграждането на магистрален водопровод за гр. Шумен през свлачището на кв. Дивдядово.


Изготвяне на баланс за регулиране на водните количества на язовир “ Тича” за водоснабдяване и напояване с приоритет на водоснабдяването. Да бъде извършено съвместно с “ Напоителни системи” пред вид, че язовирът е комплексен – за напояване и водоснабдяване.
РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 46 НАСЕЛЕНИ МЕСТА


Мерки за подобряване на водо-снабдяването и намаляване на загубите :

 • Подмяна на водопро-водната мрежа – външна и вътрешна

 • Подмяна на водомерното стопанство

 • Организация на инка-сирането .
27.

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

В момента водоизточниците във 4 града и 104села в Ямболска област са в критично състояние. Всички мощности работят на 100% като единствено за гр. Ямбол все още няма недостиг на вода с изключение на 1-2 часа в денонощието в по-горните етажи на по-високите квартали. Към момента всички населени места в различни часове от денонощието имат недостиг на вода в по-високите места в кварталите, но няма официално обявен режим.

На 06.07.2007г. бяха изпратени писма на кметовете от общините в Ямболска област във връзка с ограничение на водоползването във всички населени места с предложение при недостиг на вода режима да се въвежда индивидуално за всяко населено място, съгласувано с кмета и техн. ръководител на експлоатационния район. Получен бе отговор само от кмета на Община “Тунджа” .

На 24.07.2007г. бе изпратено писмо до Областния управител по гореизложените проблеми с изх. №1917/24.07.2007г. .

Към момента най-критично е състоянието в гр. Стралджа, с. Маленово, с. Леярово, с. Александрово, с. Поляна, както и селата в Община Болярово – Горска поляна, Оман, Крайново, Странджа и др. В много критично състояние са водоизточниците за селата от група “Бакаджик”, с. Межда, с. Бояджик, с. Генерал Тошево – Община “Тунджа”.

КРИТИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 12 НАСЕЛЕНИ МЕСТА .

28.

ВиК ДИМИТРОВГРАД

На територията на община Димитровград критично е положението в едно единствено село – с. Бодрово, където имаме недостиг на вода , поради добиване на малки водни количества от тръбен сондаж. Въведен е режим на 3 дена в отделни зони , като е назначена комисия от кметството, която да следи за точното му изпълнение.

Имаме на отделни моменти критични положения в някои от населените места при аварии, които след констатиране отстраняваме веднага.

Нямаме въведен режим на други населени места.РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 1 НАСЕЛЕНО МЯСТО

29.

ВиК ИСПЕРИХ

Поради настъпилото засушаване се наблюдава намаление на дебита на каптажите и шахтовите кладенци. Официален режим не се прави, но поради недостиг на вода в пиковите моменти от деня , поради голямата консумация ,остават без вода високите места в селата: Брестовене, Веселец и Прелез на Община Завет; Кривица, Самуил , Желязковец, Богомилци , Хърсово, Голяма Вода на Община Самуил; Китанчево, Тодорово, Делчево, Печеница, Средоселци на Община Исперих.


НЕДОСТИГ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 14 НАСЕЛЕНО МЯСТОРЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕ Е ВЪВЕДЕН В 574 НАСЕЛЕНИ МЕСТА , С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ 90 НАСЕЛЕНИ МЕСТАКаталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> Решение №646 от 26 октомври 2017 година
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
attachments -> Количествени аспекти на фискалната децентрализация
attachments -> Решение №301 от 13 май 2011 година за
attachments -> Актьори, интереси, конфликти
attachments -> Списък на таблиците
attachments -> Решение на Министерския съвет за: промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска на участък от републикански път ii-44, от км 24+090 до км 25+700
attachments -> Решение №545 от 26 септември 2017 година за


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет