Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет10/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30


     

      9. Відрахування до резерву під знецінення кредитів усього – 36 778 тис. грн., у тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 2 059 тис. грн., послуги фізичним особам – 34 849 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 0 тис. грн., казначейські та фінансові банківські операції – (130) тис. грн., інші сегменти та операції – 0 тис. грн.

     

      10. Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості усього – (817) тис. грн., у тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 0 тис. грн., послуги фізичним особам – 0 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 0 тис. грн., казначейські та фінансові банківські операції – 0 тис. грн., інші сегменти та операції – (817) тис. грн.     

      11. Результат від похідних фінансових інструментів усього – (36 164) тис. грн., у тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 0 тис. грн., послуги фізичним особам – 0 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 0 тис. грн., казначейські та фінансові банківські операції – (36 164) тис. грн., інші сегменти та операції – 0 тис. грн.

     

      12. Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж усього – 363 тис. грн., у тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 0 тис. грн., послуги фізичним особам – 0 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 363 тис. грн., казначейські та фінансові банківські операції – 0 тис. грн., інші сегменти та операції – 0 тис. грн.     

      13. Результат від операцій з іноземною валютою усього – 10 941 тис. грн., у тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 9 105 тис. грн., послуги фізичним особам – 10 336 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 0 тис. грн., казначейські та фінансові банківські операції – (8 500) тис. грн., інші сегменти та операції – 0 тис. грн.

     

      14. Результат від торгівлі банківськими металами усього – 6 253 тис. грн., у тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 0 тис. грн., послуги фізичним особам – 0 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 0 тис. грн., казначейські та фінансові банківські операції – 0 тис. грн., інші сегменти та операції – 6 253 тис. грн.     

      15. Комісійні витрати усього – (20 189) тис. грн., у тому числі: послуги корпоративним клієнтам – (3 380) тис. грн., послуги фізичним особам – (24 106) тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – (170) тис. грн., казначейські та фінансові банківські операції – (6 478) тис. грн., інші сегменти та операції – 0 тис. грн. Вилучення – 13 945 тис. грн.

     

      16. Адміністративні та інші операційні витрати усього – (333 297) тис. грн., у тому числі: послуги корпоративним клієнтам – (169 984) тис. грн., послуги фізичним особам – (147 081) тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – (8 978) тис. грн., казначейські та фінансові банківські операції – (9 976) тис. грн., інші сегменти та операції – (2 993) тис. грн. Вилучення – 5 715 тис. грн.     

      17. Результат сегмента усього – (929 993) тис. грн., у тому числі: послуги корпоративним клієнтам – (920 695) тис. грн., послуги фізичним особам – (664 608) тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – (130 063) тис. грн., казначейські та фінансові банківські операції – (101 048) тис. грн., інші сегменти та операції – (40 383) тис. грн. Вилучення – 926 804 тис. грн.

     

      18. Прибуток усього – 37 327 тис. грн., у тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 2 192 тис. грн., послуги фізичним особам – 34 966 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 46 тис. грн., казначейські та фінансові банківські операції – 74 тис. грн., інші сегменти та операції – 49 тис. грн.     

      Інформація щодо позабалансових активів та пасивів.

     

      Структура зобов'язання з кредитування за 4-й квартал 2012 року     

      1. Зобов'язання з кредитування, що надані: станом на 01.01.2013р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 168 тис. грн.

     

      2. Невикористані кредитні лінії: станом на 01.01.2013р. – 295 049 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 121 345 тис. грн.     

      3. Експортні акредитиви: станом на 01.01.2013р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн.

     

      4. Імпортні акредитиви: станом на 01.01.2013р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн.     

      5. Гарантії видані: станом на 01.01.2013р. – 8 103 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 18 277 тис. грн.

     

      6. Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з кредитуванням: станом на 01.01.2013р. – (215) тис. грн., станом на 01.01.2012р. – (419) тис. грн.     

      7. Усього зобов’язань, що пов’язані з кредитуванням, за мінусом резерву: станом на 01.01.2013р. – 302 937 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 139 371 тис. грн.

     

      Рахунки довірчого управління за 4-й квартал 2012 року     

      1. Готівкові кошти за операціями довірчого управління: станом на 01.01.2013р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.

     

      2. Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління: станом на 01.01.2013р. – 5 643 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 1 959 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+3 684) тис. грн.     

      3. Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління: станом на 01.01.2013р. – 76 815 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 39 909 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+36 906) тис. грн.

     

      4. Цінні папери в довірчому управлінні: станом на 01.01.2013р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.     

      5. Банківські метали в довірчому управлінні: станом на 01.01.2013р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.

     

      6. Інші активи в довірчому управлінні: станом на 01.01.2013р. – 4 082 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 4 422 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (-340) тис. грн.     

      7. Витрати за операціями довірчого управління: станом на 01.01.2013р. – 18 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+18) тис. грн.

     

      8. Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління: станом на 01.01.2013р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.     

      9. Усього за активними рахунками довірчого управління: станом на 01.01.2013р. – 86 558 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 46 290 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+40 268) тис. грн.

     

      10. Фонди банківського управління: станом на 01.01.2013р. – 63 648 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 14 014 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+49 634) тис. грн.     

      11. Рахунки установників: станом на 01.01.2013р. – 22 910 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 32 276 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (-9 366) тис. грн.

     

      12. Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління: станом на 01.01.2013р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.     

      13. Доходи від операцій довірчого управління: станом на 01.01.2013р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.

     

      14. Усього за пасивними рахунками довірчого управління: станом на 01.01.2013р. – 86 558 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 46 290 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+40 268) тис. грн.     

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК” є фінансовою установою, що зумовлює особливості складу основних засобів Банку. Основні засоби, що обліковуються на балансі Банку, є виробничого призначення.

     


      Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2012р. складає 212 004 тис. грн., а станом на 01.01.2013р. – 340 272 тис. грн. Найбільшу питому вагу в загальній кількості основних засобів складають будівлі і споруди − 70,51% загальної вартості основних засобів. Машини та обладнання − 25,73%. Машини та обладнання, що обліковуються на балансі Банку, представлені, в основному, комп’ютерною технікою та офісним обладнанням. Транспортні засоби складають 1,23% загальної вартості основних засобів Банку. На балансі Банку обліковується 70 легкових автомобілів. Інші основні засоби − 2,53%.

     


      Інформація про основні засоби ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (за залишковою вартістю) станом на 01.01.2013р.

     


      Основні засоби виробничого призначення: станом на 01.01.2012р. – 208 284 тис. грн., станом на 01.01.2013р. – 224 199 тис. грн.

      У тому числі:

      1. будівлі та споруди: станом на 01.01.2012р. – 161 440 тис. грн., станом на 01.01.2013р. – 158 097 тис. грн.;

      2. машини та обладнання: станом на 01.01.2012р. – 35 257 тис. грн., станом на 01.01.2013р. – 57 681 тис. грн.;

      3. транспортні засоби: станом на 01.01.2012р. – 2 955 тис. грн., станом на 01.01.2013р. – 2 756 тис. грн. (у т.ч. орендовані основні засоби – 1 417 тис. грн.);

      4. інші: станом на 01.01.2012р. – 8 632 тис. грн., станом на 01.01.2013р. – 5 665 тис. грн.

     

      Основні засоби, що обліковуються на балансі, є основними засобами виробничого призначення з різним ступенем зносу, а саме:      1. Будинки та споруди. Знос з початку експлуатації складає 10,41%.

      2. Машини та обладнання. Знос з початку експлуатації складає 65,91%.

      3. Транспортні засоби. Знос з початку експлуатації складає 72,73%.

      4. Інструменти, прилади, інвентар (меблі). Знос з початку експлуатації складає 67,29%.

      5. Інші основні засоби. Знос з початку експлуатації складає 47,72%.

     


      Станом на 1 січня 2013 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» представлений в усіх регіонах України та орендує приміщення у м. Києві, Сімферополі, Миколаєві, Херсоні, Дніпропетровську, Запоріжжі, Житомирі, а також у Київській, Тернопільській, Львівській, Сумській, Донецькій, Одеській та інших областях для виробничих потреб. Витрати по орендній платі за 2012 рік склали 32 621 тис. грн. Строк дії договорів оренди, в основному, до 2013-2014 років.

     


      Банк переоцінює об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість значно (більш як 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату складання балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

     


      З метою приведення залишкової вартості основних засобів Банку, що відносяться до групи «Будівлі, споруди та передавальні пристрої», до їх справедливої вартості Банком проводиться переоцінка всіх об’єктів зазначеної групи.

     


      Переоцінка приміщень, які обліковуються на балансі Банку, в 2012 році не проводилась у зв’язку з не суттєвістю відхилення (до 10%) їх залишкової вартості від справедливої вартості, що підтверджено звітом про незалежну оцінку, виконану ПП «Актив Плюс», від 24 жовтня 2012 року.

     


      Переоцінка інших об’єктів, що входять до групи основних засобів, об’єкти якої вже зазнали переоцінки в попередніх роках, в 2012 році не проводилась у зв’язку з не суттєвістю відхилення (до 10%) їх залишкової вартості від справедливої вартості, що підтверджено Висновком експерту управління ризиками від 24 жовтня 2012 року.

     


      У 2012 році розмір додаткового капіталу за рахунок переоцінки основних засобів не змінювався.

     


      Вартість усіх необоротних (матеріальних та нематеріальних) активів підлягає щомісячній амортизації, крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів та необоротних активів, утримуваних для продажу. Строки корисного використання встановлюються окремим внутрішнім Положенням та застосовуються уповноваженими особами Банку при визнанні об’єктів активом із зарахуванням на баланс.

     


      Амортизація необоротних активів нараховується щомісяця. За активами, що надійшли протягом місяця, амортизація нараховується з 1-го числа місяця, наступного за місяцем придбання, а за активами, що вибули – припиняється 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття.

     


      Відповідно до Положення про облікову політику ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» амортизація необоротних активів здійснюється установами Банку із застосуванням таких методів:

      • основні засоби та нематеріальні активи (у тому числі отримані у фінансовий лізинг) амортизуються за прямолінійним методом, згідно з яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів або нематеріальних активів;

      • малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди амортизуються в першому місяці використання об'єкта в обсязі 100 відсотків його вартості;

      • завершені капітальні інвестиції, пов’язані з поліпшенням прийнятих в оперативний лізинг (оренду) основних засобів амортизуються прямолінійним методом протягом строку, на який проведено поліпшення об’єкта, але не більше строку лізингу (оренди);

      • тривожно - пожежна сигналізація, комп’ютерна локальна мережа амортизуються прямолінійним методом протягом строку оперативного лізингу (оренди).

     


      В системі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» для нарахування амортизації за групами та окремими видами основних засобів встановлюються строки корисного використання від 50 років (будівлі, споруди) до 2 років. Строки корисного використання нематеріальних активів визначаються комісією установи Банку, яка створюється для оприбуткування, переміщення та списання основних засобів та нематеріальних активів, при визнанні цих об’єктів активами із зарахуванням на баланс. При цьому враховується: очікуване використання об'єкта Банком з урахуванням його потужності або продуктивності; строки корисного використання подібних активів; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші подібні обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори. Разом з тим строк корисного використання нематеріальних активів не повинен бути більшим ніж 20 років. У разі зміни очікуваних економічних вигод від їх використання, комісією переглядаються строки корисного використання нематеріальних активів. Протягом 2012 року строки корисного використання основних засобів Банком не переглядались.

     


      Банк визнає втрати економічної вигоди/доходи від відновлення корисності внаслідок зменшення/збільшення корисності об'єктів необоротних активів у сумі, що перевищує їх залишкову вартість, порівняно з сумою очікуваного відшкодування. Втрати від зменшення корисності/доходи від відновлення корисності за необоротними активами, які не переоцінювалися, визнаються у звіті про фінансові результати, а за необоротними активами, які переоцінювалися, як зменшення/збільшення додаткового капіталу за результатами переоцінки. Протягом 2012 року Банк не визнавав втрати економічної вигоди внаслідок зменшення корисності об'єктів необоротних активів. Разом з тим, доходи від відновлення корисності об’єктів необоротних активів у зазначеному періоді склали 514 тис. грн.

     


      У 2012 році Банк не надавав у заставу власні основні засоби, а також, у Банку відсутні основні засоби, щодо яких виникли обмеження володіння, користування та розпорядження.

     


      У Банку відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) у виробничій діяльності, а також основні засоби, вилучені з експлуатації для продажу. Вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися, складає 22 217 тис. грн. Протягом 2012 року Банк не отримував основних засобів за рахунок цільового фінансування.

     


      Необоротні активи, класифікуються як утримувані для продажу, якщо на дату прийняття рішення щодо визначення їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такі умови: стан активів, у якому вони перебувають, дає змогу здійснити негайний продаж і є високий ступінь імовірності їх продажу протягом року з дати класифікації. Заставлене майно, на яке Банк набув право власності, обліковується як необоротні активи, що утримуються Банком для продажу, оцінюється і відображається в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Вартість необоротних активів, що утримаються Банком для продажу, за станом на кінець 2012 року складає 161 942 тис. грн.

     


      Протягом 2012 року витрати на поточний та капітальний ремонт основних засобів склали 12,6 млн. грн. та складалися, в основному, з витрат на:

     


      • реконструкцію власних приміщень регіональних відділень (Дніпропетровського (6,44 млн. грн.), Сумського (0,34 млн. грн.), Волинського (0,3 млн. грн.), Кримського (0,3 млн. грн.), Одеського (0,07 млн. грн.), Рівненського (0,03 млн. грн.)), та відділень (Залізничного (0,07 млн. грн.), Конотопського (0,07 млн. грн.)) на загальну суму 7,6 млн. грн.;

      • реконструкцію орендованого приміщення для Подільського відділення на суму 0,3 млн. грн.;

      • поточний ремонт приміщень установ Банку – 0,7 млн. грн.;

      • ремонтні роботи для забезпечення безперебійної діяльності банкоматної мережі Банку в сумі 1,3 млн. грн.;

      • ремонт інших основних засобів (автомобілів, касової, комп’ютерної та іншої офісної техніки) в загальній сумі 2,7 млн. грн.

     


      Капітальні інвестиції в незавершеному будівництві протягом 2012 року здійснені в загальній сумі 6,44 млн. грн. та пов’язані з реконструкцією власного приміщення Дніпропетровського регіонального відділення.

     


 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      Станом на 01 січня 2013 року штатна чисельність працівників ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» складала 1 660 осіб, а спискова чисельність складає 1 857 осіб, у тому числі:

     


      - Головний офіс: штатна чисельність – 636 осіб, спискова – 663 особи, в т.ч. відділення, підпорядковані Головному банку – спискова чисельність 91 особа (в т.ч. Європейське відділення – 21 особа, Іпотечне відділення – 29 осіб, Академічне відділення – 1 особа, Відділення "Центр роздрібних продуктів" – 13 осіб, Володимирське відділення – 6 осіб, Новопетрівське відділення – 7 осіб, Новопечерське відділення – 6 осіб, Придніпровське відділення – 2 особи, Салютне відділення – 3 особи, Університетське відділення – 3 особи);

     


      - Хмельницьке регіональне відділення: штатна чисельність – 11 осіб, спискова – 15 осіб (в т.ч. Красилівське відділення – 4 особи);

     


      - Херсонське регіональне відділення: штатна чисельність – 30 осіб, спискова – 35 осіб (в т.ч. Великокопанське відділення – 4 особи, Олімпійське відділення – 7 осіб, Цюрупинське відділення – 6 осіб);

     


      - Житомирське регіональне відділення: штатна чисельність – 7 осіб, спискова – 8 осіб;

     


      - Миколаївське регіональне відділення: штатна чисельність – 17 осіб, спискова – 20 осіб (в т.ч. Корабельне відділення – 3 особи);

     


      - Полтавське регіональне відділення: штатна чисельність – 17 осіб, спискова – 19 особи (в т.ч. Кременчуцьке відділення – 5 осіб);

     


      - Чернігівське регіональне відділення: штатна чисельність – 7 осіб, спискова – 8 осіб;

     


      - Донецьке регіональне відділення: штатна чисельність – 21 особа, спискова – 22 особи (в т.ч Краматорське відділення – 4 особи);

     


      - Рівненське регіональне відділення: штатна чисельність – 10 осіб, спискова – 12 осіб (в т.ч. Квітневе відділення – 2 особи, Покровське відділення – 1 особа);

     


      - Харківське регіональне відділення: штатна чисельність – 18 осіб, спискова – 20 осіб (в т.ч. Салтівське відділення – 3 особи);

     


      - Одеське регіональне відділення: штатна чисельність – 29 осіб, спискова – 34 особи (в т.ч. Біляївське відділення – 4 особи, Вишневське відділення – 4 особи, Гаванне відділення – 4 особи);

     


      - Іванно-Франківське регіональне відділення: штатна чисельність – 26 осіб, спискова – 39 осіб (в т.ч. Коломийське відділення – 9 осіб, Прикарпатське відділення – 3 особи, Яремчанське відділення – 5 осіб);

     


      - Залізничне відділення: штатна чисельність – 44 особи, спискова – 50 осіб (в т.ч. Жулянське відділення – 3 особи, Зеленогірське відділення – 2 особи, Корчуватське відділення – 2 особи, Святославське відділення – 6 осіб, Столичне відділення – 4 особи);

     


      - Подільське відділення: штатна чисельність – 61 особа, спискова – 68 осіб (в т.ч. Автозаводське відділення – 3 особи, Богатирське відділення – 3 особи, Виноградарське відділення – 10 осіб, Трубіжське відділення – 2 особи, Шевченківське відділення – 2 особи, Щекавицьке відділення – 2 особи);

     


      - Київське регіональне відділення: штатна чисельність – 255 осіб, спискова – 290 осіб (в т.ч. Білоцерківське відділення – 6 осіб, Борщагівське відділення – 10 осіб, Боярське відділення – 8 осіб, Васильківське відділення – 8 осіб, Дегтярівське відділення – 10 осіб, Дніпровське відділення – 10 осіб, Жилянське відділення – 9 осіб, Житнє відділення – 1 особа, Києво-Святошинське відділення – 32 особи, Лівобережне відділення – 3 особи, Макарівське відділення – 9 осіб, Микільсько-Борщагівське відділення – 6 осіб, Михайлівське відділення – 6 осіб, Молодіжне відділення – 2 особи, Новоборщагівське відділення – 4 особи, Новодарницьке відділення – 8 осіб, Оболонське відділення – 21 особа, Переяслав-Хмельницьке відділення - 8 осіб, Позняківське відділення – 12 осіб, Прирічне відділення – 2 особи, Тетіївське відділення – 5 осіб, Троєщинське відділення – 5 осіб, Центральне відділення – 12 осіб, Шулявське відділення – 4 особи, Ярославське відділення – 10 осіб);

     


      - Львівське регіональне відділення: штатна чисельність – 26 осіб, спискова – 37 осіб (в т.ч. Личаківське відділення – 4 особи, Миколаївське відділення – 3 особи, Трускавецьке відділення – 4 особи);

     


      - Кримське регіональне відділення: штатна чисельність – 27 осіб, спискова – 33 особи (в т.ч. Євпаторійське відділення №1 – 4 особи, Мармурове відділення – 1 особа, Ялтинське відділення – 3 особи);

     


      - Черкаське регіональне відділення: штатна чисельність – 12 осіб, спискова – 12 осіб (в т.ч. Малиновське відділення – 1 особа, Соснівське відділення – 1 особа);

     


      - Волинське регіональне відділення: штатна чисельність – 9 осіб, спискова – 16 осіб (в т.ч. Володимир-Волинське відділення – 1 особа, Луцьке відділення – 2 особи);

     


      - Запорізьке регіональне відділення: штатна чисельність – 11 осіб, спискова – 12 осіб (в т.ч. Бердянське відділення – 3 особи);

     


      - Чернівецьке регіональне відділення: штатна чисельність – 21 особа, спискова – 26 осіб (в т.ч. Буковинське відділення – 3 особи, Заньковецьке відділення – 3 особи);

     


      - Вінницьке регіональне відділення: штатна чисельність – 143 особи, спискова – 166 осіб (в т.ч. Барське відділення – 5 осіб, Бершадське відділення – 9 осіб, Відділення "Юність" – 5 осіб, Вишенське відділення – 8 осіб, Гайсинське відділення – 4 особи, Гоголівське відділення – 6 осіб, Жмеринське відділення – 4 особи, Замостянське відділення – 7 осіб, Калинівське відділення – 6 осіб, Келецьке відділення – 6 осіб, Коцюбинське відділення – 7 осіб, Ладижинське відділення – 6 осіб, Липовецьке відділення – 5 осіб, Новоподільське відділення – 4 особи, Південнобузьке відділення – 7 осіб, Тульчинське відділення – 5 осіб, Хмільницьке відділення – 5 осіб);

     


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет