Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет20/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30

      В 2-му кварталі 2012 року, а саме, 01 червня 2012 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення № 0106/2012/6 про переведення звичайних відсоткових іменних облігацій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» серії F з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку. Підставою є невиконання п. 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме невідповідність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Рішення набуло чинності з 01 червня 2012 року.

     


      Номінальна вартість звичайних відсоткових облігацій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» серії F − 1 000 (Одна тисяча) гривень, кількість – 100 000 (Сто тисяч) штук, загальна номінальна вартість – 100 000 000 (Сто мільйонів) гривень. Облігації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» серії F – звичайні відсоткові іменні. Форма існування – бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 вересня 2007 року за № 577/2/07, дата видачі свідоцтва – 10.06.2010р. Рішення про делістинг прийнято щодо 100% випуску звичайних відсоткових іменних облігацій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» серії F.

     


      Протягом 3-го та 4-го кварталів 2012 року рішення ПАТ «Фондова біржа ПФТС» щодо лістингу/делістингу цінних паперів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» не приймалися.

     


      Інформація щодо найвищої та найнижчої ціни угоди.

     


      Щодо акцій Банку:

      У І-му кварталі 2012 року найвища ціна – 1 144,00 грн., найнижча ціна – 1 144,00 грн.

      У ІІ-му кварталі 2012 року біржові контракти з акціями не укладалися.

      У III-му кварталі 2012 року біржові контракти з акціями не укладалися.

      У IV-му кварталі 2012 року найвища ціна – 1144,00 грн., найнижча ціна – 1144,00 грн.

     


      Щодо облігації серії «F»:

      У І-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У ІІ-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У III-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

     

      Щодо облігації серії «G»:      У І-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У ІІ-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У III-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У IV-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

     

      Щодо облігації серії «Н»:      У І-му кварталі 2011 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У ІІ-му кварталі 2011 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У III-му кварталі 2011 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У IV-му кварталі 2011 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

     

      На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Банку не здійснюється.     

      Станом на 28 грудня 2012 року (день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту) ринкова капіталізація ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» складає 828 828 000,00 грн. (Вісімсот двадцять вісім мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч грн. 00 коп.).

     

      Дивідендна політика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» у новій редакції затверджена Загальними зборами акціонерів 04 квітня 2012 року. Дивідендна політика є невід`ємною частиною Політики корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».     

      Основною метою Дивідендної політики є сприяння реалізації прав акціонерів на отримання доходу від володіння акціями, встановлення чіткої та прозорої системи визначення, нарахування та сплати дивідендів за акціями Банку.

     

      Дивідендною політикою визначається, що відповідно до чинного законодавства України Банк не зобов`язаний щорічно нараховувати дивіденди за простими акціями. Проте, керуючись основною метою вдосконалення корпоративного управління в Банку – підвищення інвестиційної привабливості Банку, забезпечення впевненості та довіри інвесторів, Банк бере на себе зобов`язання по виплаті дивідендів акціонерам, якщо за підсумками діяльності у звітному році Банком отриманий чистий прибуток та прийняте відповідне рішення Загальними зборами акціонерів Банку. Частина чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, не може бути меншою за 25% загальної суми отриманого чистого прибутку, за виключенням випадків, коли, відповідно до чинного законодавства, виплата дивідендів заборонена.     

      Пропозиції щодо розподілу прибутку готуються Правлінням Банку, розглядаються Спостережною Радою та підлягають затвердженню вищим органом управління Банку. При підготовці пропозицій щодо розподілу прибутку і виплати дивідендів та при їх розгляді органи управління виходять з фінансових можливостей, інвестиційних потреб Банку, необхідності збільшення капіталу тощо. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями може бути прийняте Загальними зборами акціонерів тільки у тому разі, якщо Банк за підсумками діяльності у звітному році отримав прибуток.

     

      Виплата дивідендів по акціях може здійснюватися тільки грошовими коштами або шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості при реінвестиції дивідендів.     

      Виплата дивідендів у 2010-2012 роках за результатами діяльності Банку у 2009-2011 роках не здійснювалася у зв’язку з від’ємним фінансовим результатом.

     

      Інформація щодо випусків облігацій за якими протягом звітного року виплачувався дохід.     

      Іменні процентні облігації серії F випущені у 2007 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 100 000 штук загальною номінальною вартістю 1 000 000 грн. та повністю розміщені. Форма існування – бездокументарна. Випуск зареєстровано 14.09.2007р. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за № 577/2/07, дата видачі свідоцтва – 10.06.2010р. Термін обігу з 01.10.2007р. по 23.09.2012р. Дата погашення облігацій – 24.09.2012р. Розмір відсоткового доходу у 2012 році становив 15,5% річних.

     

      Виплата доходу:     

      Купонний період 26.12.2011р. – 25.03.2012р. Дата виплати процентів – 26.03.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 38,64 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 3 864 000,00 грн. На дату виплати купону розміщено 6 644 облігації. Загальний розмір доходів, виплачених за облігаціями за даний купонний період – 256 724,16 грн.

     

      Купонний період 26.03.2012р. – 24.06.2012р. Дата виплати процентів – 25.06.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 38,64 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 3 864 000,00 грн. На дату виплати купону розміщено 6 644 облігації. Загальний розмір доходів, виплачених за облігаціями за даний купонний період – 256 724,16 грн.     

      Купонний період 25.06.2012р. – 23.09.2012р. Дата виплати процентів та погашення облігацій – 24.09.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 38,64 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 3 864 000,00 грн. На дату виплати купону та погашення облігацій розміщено 6 644 облігації. Загальний розмір доходів, виплачених за облігаціями за даний купонний період – 256 724,16 грн. Погашення облігацій проведено в повному обсязі.

     

      Іменні процентні облігації серії G випущені у 2007 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 140 000 штук загальною номінальною вартістю 140 000 000 грн. та повністю розміщені. Форма існування – бездокументарна. Випуск зареєстровано 14.09.2007р. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за № 578/2/07, дата видачі свідоцтва – 10.06.2010р. Термін обігу з 01.11.2007р. по 23.01.2013р. Дата погашення облігацій – 24.01.2013р. Розмір відсоткового доходу у 1-3 кварталах 2012 року становив 15,5% річних, а з 25.10.2012р. по 23.01.2013р. встановлений у розмірі 17% річних.     

      Виплата доходу:

     

      Купонний період 27.10.2011р. – 25.01.2012р. Дата виплати процентів – 26.01.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 38,64 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 5 409 600 грн. На дату виплати купону облігації даної серії серед інвесторів не розміщено.     

      Купонний період 26.01.2012р. – 25.04.2012р. Дата виплати процентів – 26.04.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 38,64 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 5 409 600 грн. На дату виплати купону облігації даної серії серед інвесторів не розміщено.

     

      Купонний період 26.04.2012р. – 25.07.2012р. Дата виплати процентів – 26.07.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 38,64 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 5 409 600 грн. На дату виплати купону облігації даної серії серед інвесторів не розміщено.     

      Купонний період 26.07.2012р. – 24.10.2012р. Дата виплати процентів – 25.10.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 38,64 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 5 409 600 грн. На дату виплати купону облігації даної серії серед інвесторів не розміщено.

     

      Іменні процентні облігації серії H випущені у 2007 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 200 000 штук загальною номінальною вартістю 200 000 000 грн. та повністю розміщені. Форма існування – бездокументарна. Випуск зареєстровано 14.09.2007р. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за № 579/2/07, дата видачі свідоцтва – 10.06.2010р. Термін обігу з 01.12.2007р. по 24.05.2013р. Дата погашення облігацій – 25.05.2013р. Розмір відсоткового доходу у 1-3 кварталах 2012 року становив 16% річних, з 24.11.2012р. по 24.05.2013р. розмір відсоткового доходу встановлений у розмірі 20% річних.     

      Виплата доходу:

     

      Купонний період 26.11.2011р. – 24.02.2012р. Дата виплати процентів – 25.02.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 39,89 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 7 978 000 грн. На дату виплати купону облігації даної серії серед інвесторів не розміщено.     

      Купонний період 25.02.2012р. – 25.05.2012р. Дата виплати процентів – 26.05.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 39,89 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 7 978 000 грн. На дату виплати купону облігації даної серії серед інвесторів не розміщено.

     

      Купонний період 26.05.2012р. – 24.08.2012р. Дата виплати процентів – 25.08.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 39,89 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 7 978 000 грн. На дату виплати купону облігації даної серії серед інвесторів не розміщено.     

      Купонний період 25.08.2012р. – 23.11.2012р. Дата виплати процентів – 24.11.2012р. Розмір купону, у розрахунку на одну облігацію – 39,89 грн. Розмір доходу, за всіма облігаціями випуску – 7 978 000 грн. На дату виплати купону облігації даної серії серед інвесторів не розміщено.

     

      Форма та інші умови виплати доходу за облігаціями серії F, G, H.     

      Виплата відсоткового доходу здійснюється власникам облігацій на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм ПрАТ “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” станом на кінець робочого дня напередодні дати виплати відсотків та наданого емітенту у день виплати доходу.

     

      Виплата відсоткового доходу здійснюються у національній валюті України.     

      Виплата відсоткового доходу здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунки власників (або їх зберігачів), зазначені у зведеному обліковому реєстрі, та/або готівкою через касу Банку – для фізичних осіб на підставі відповідної заяви та ідентифікаційних документів. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі реквізитів рахунку для перерахування відсоткового доходу, або якщо реквізити зазначені не вірно, належні для виплати власнику облігацій кошти депонуються на рахунку у Банку і виплачуються при зверненні власників облігацій до Емітента з відповідною заявою. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

     

      Виплата відсоткового доходу фізичним особам здійснюється за вирахуванням податків з доходів фізичних осіб, відповідно до чинного законодавства України.     

      Виплата відсоткового доходу юридичним особам-нерезидентам здійснюється Емітентом за вирахуванням податку на прибуток, відповідно до чинного законодавства України

     

      Банк своєчасно та у повному обсязі виконує зобов’язання по цінних паперах власного випуску.     

      Випуск акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» у бездокументарній формі обслуговує депозитарій ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» відповідно до договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е-289 від 25.05.2010р. ПАТ «НДУ» діє на підставі ліцензії ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Ліцензія серії АВ № 581322 видана 25.05.2011р., строк дії ліцензії 19.09.2006р. – 19.09.2016р.

     

      Зокрема, ПАТ «НДУ» надає послуги щодо прийому на зберігання глобального (тимчасового) сертифікату випуску, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Банку. Також, на запит Банку ПАТ «НДУ» готує та надає зведений обліковий реєстр власників акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».     

      Облік прав власності на акції ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» здійснюють зберігачі, у яких акціонери Банку відкрили рахунки у цінних паперах.

     

      Випуск облігацій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» у бездокументарній формі обслуговує депозитарій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» відповідно до договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е 775/09 від 12.10.2009р. ПрАТ «ВДЦП» діє на підставі ліцензії ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Ліцензія серії АВ № 498004 видана 19.11.2009р., строк дії ліцензії: 27.05.2009р. – 27.05.2019р.     

      Зокрема, депозитарій надає послуги щодо прийому на зберігання глобального (тимчасового) сертифікату випуску, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Банку. Депозитарій ПрАТ «ВДЦП» на запит Банку готує та надає зведений обліковий реєстр власників облігацій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     

      Облік прав власності на облігації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» по власниках, здійснюють зберігачі, у яких власники облігацій відкривають рахунки у цінних паперах.     

      Цінні папери ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» перебувають в обігу на території України, за межами України цінні папери Банку не обертаються.

     

      Протягом звітного 2012 року Банк не випускав інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів) та рішень щодо випуску інших цінних паперів не приймав. 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітентаФінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:


Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента     

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

     

      В 2012 році основними «гальмами» росту банківського сектору були слабка економіка, висока вартість гривневого ресурсу та домінуючі девальваційні очікування.     

      Головні економічні тенденції 2012 року:

      - насиченість економіки кредитними ресурсами продовжувала знижуватись і співвідношення кредитів до ВВП до кінця року скоротилося до 57,9% (проти 60,4% у 2011р.);

      - ріст кредитного портфелю банків уповільнився і склав всього 2,2% (проти 9,5% в 2011р.);

      - найбільш швидкозростаючою формою було роздрібне кредитування в національній валюті, завдяки росту споживчого кредитування (89% всього приросту по портфелю);

      - структура фондування банківського сектору значно змінилася в сторону зниження співвідношення кредитів до депозитів (до 143% проти 162% в 2011 р.), скоротились зобов'язання перед кредиторами і зменшилась частка пасивів в інвалюті. Залучення депозитів з ринку було чи не єдиним джерелом залучення гривневого ресурсу і як наслідок призвело до росту ставок по депозитах і падіння чистої процентної маржі по системі (до 4,54% проти 5,32% в 2011 р.).

     

      У таких макроекономічних умовах Банк забезпечив ріст по основних показниках діяльності, а саме:      • приріст активів становив 23% (ріст банківської системи – 7%);

      • приріст кредитно-інвестиційного портфелю – 12% (по банківській системі – (- 0,2%));

      - приріст кредитного портфелю юридичних осіб – 8,2% (по банківській системі – 4,9%);

      - зменшення кредитного портфеля фізичних осіб майже – 7,7% (по банківській системі – (- 7,4%));

      • приріст коштів юридичних осіб – 36% (по банківській системі – 9%);

      • приріст коштів фізичних осіб – 10% (по банківській системі – 19%).

     

      Протягом 2012 року Банк дотримувався усіх нормативів НБУ. На коррахунку в НБУ підтримуються залишки коштів, достатні для своєчасного поточного обслуговування клієнтів, а також своєчасного виконання власних зобов’язань у повному обсязі.     

      Важливими показниками загальної роботи Банку є аналіз доходності та рентабельності Банку, які мають значення не тільки для оцінки ефективності роботи Банку, але і для загального фінансового стану Банку.

     

      Показники ефективності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01.01.2013р.:      ROA (прибутковість чистих активів) – 0,46%

      ROE (прибутковість статутного капіталу) – 4,7%

      Чиста процентна маржа – 2,4%

      СПРЕД – 2,8%

     

      Підсумовуючи результати діяльності Банку, можна констатувати, що робота, яка проведена у 2012 році, сприяла подальшому розвитку усіх напрямів бізнесу Банку.     

      Основним документом, що визначає діяльність Банку у перспективі є Перспективний план діяльності (бізнес-план) ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на 2012-2019 роки.

     

      Однією з основних задач, які ставить перед собою Банк на найближчу перспективу, є створення такого рівня капіталу, який у подальшому дозволяв би успішно конкурувати з іншими банками та посилювати свої позиції у банківському секторі України. Подальша капіталізація є необхідною умовою для динамічного розвитку Банку, збільшення його спроможності здійснювати активні операції, розширювати мережу відділень, впроваджувати новітні банківські технології.     

      Основними джерелами зростання капіталу планується додаткова емісія акцій та прибуток Банку, що спрямовуватиметься на збільшення капіталу та резервного фонду Банку. Протягом 2012-2019 років Банк планує збільшити власний капітал майже у 3 рази і до кінця 2019 року досягти 2,4 млрд. грн. Статутний капітал Банку при цьому до кінця 2019 року планується збільшити майже до 2 млрд. грн.

     

      Прогноз ресурсної бази Банку.     

      Діяльність Банку в 2012-2019 роках буде спрямована на подальше нарощення стійкої ресурсної бази та оптимізації її структури. Протягом наступних років Банк буде продовжувати найкращі традиції провідного фінансового інституту, посилюючи свої позиції у всіх сегментах банківського ринку, постійно нарощуючи ресурсну базу, загальний обсяг якої на 01.01.2020р. планується збільшити до 14,7 млрд. грн.

     

      Основними джерелами залучених коштів Банку в 2012-2019 роках плануються кошти суб’єктів господарювання та кошти фізичних осіб. При цьому основним принципом ресурсної діяльності Банку залишиться повна незалежність від міжбанківського ринку кредитних ресурсів.     

      Протягом 2012-2019 років планується збільшити обсяг коштів суб’єктів господарювання у 1,9 рази і на 01.01.2020р. досягнути рівня в 3,6 млрд. грн. При цьому поточні кошти суб’єктів господарювання планується збільшити у 1,9 рази або на 0,6 млрд. грн., строкові кошти у 1,9 рази або на 1,1 млрд. грн.

     

      При формуванні ресурсної бази значна увага приділятиметься вкладним операціям фізичних осіб. Вклади населення, як свідчить практика останніх років, є найстійкішою частиною залучених Банком ресурсів, по яких спостерігається значно менший рух коштів на відміну від депозитів юридичних осіб, та інших джерел фондування. Завдяки вигідним умовам розміщення коштів населення та наявності розгалуженої мережі обсяг вкладів протягом 2012-2019 років планується збільшити на 3 млрд. грн., що становитиме на 01.01.2020 року 6,3 млрд. грн.     

      Протягом 2012-2019 років Банк планує розміщення цінних паперів власного боргу з доведенням їх обсягу станом на 01.01.2020р. до 300 млн. грн.

     

      Серед пріоритетних стратегічних напрямів визначено подальший розвиток корпоративного і роздрібного бізнесу.     

      Враховуючи фінансовий стан суб'єктів господарювання та економіки в цілому, ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» планує здійснювати подальше збільшення клієнтської та ресурсної бази використовуючи як основну конкурентну перевагу свою надійність, підтверджену протягом багатьох років стабільними показниками діяльності, безумовним дотриманням всіх економічних нормативів Національного банку України, достатнім рівнем ліквідності та платоспроможності.


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет