Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітентажүктеу 3.45 Mb.
бет26/30
Дата21.04.2019
өлшемі3.45 Mb.
түріІнформація
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Звіт про прибутки і збитки

за 2012 рік

за ? рік


Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Процентні доходи

24

796664

796667

Процентні витрати

24

(593861)

(598657)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
202803

198010

Комісійні доходи

25

128231

113383

Комісійні витрати

25

(20189)

(20151)

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку


Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
(36164)

(22812)

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах


Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
363

(582)

Результат від операцій з іноземною валютою
1492

17549

Результат від переоцінки іноземної валюти
(1575)

3589

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості


Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова


Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

8

53938

(28403)

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів


Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
8094

13502

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
(1841)

(5318)

Відрахування до резервів за зобов'язаннями


Інші операційні доходи

26

10205

4542

Адміністративні та інші операційні витрати

27

(334593)

(318110)

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній


Прибуток/(збиток) до оподаткування
10764

(44801)

Витрати на податок на прибуток
4537

(5968)

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває


Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування


Прибуток/(збиток) за рік
15301

(50769)

Прибуток /(збиток), що належить:


власникам банку


неконтрольованій частці


Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:


чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:


чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію


Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам:


чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

29

21.83

(79.70)

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

Затверджено до випуску та підписано

20.03.2013

Прізвище виконавця, номер телефону

Кравець В.О., тел. 537-74-83

Звіт про сукупний дохід

за 2012 рік

за ? рік


Найменування статті

Примітки

Звітний період

Попередній період

1

2

3

4

Прибуток/(збиток) за рік
15301

(50769)

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:


Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
4874

9853

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів


Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків


Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності


Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії


Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

22

(708)

3235

Інший сукупний дохід після оподаткування
4166

13088

Усього сукупного доходу за рік
19467

(37681)

Усього сукупного доходу, що належить:


власникам банку


неконтрольованій частці

Затверджено до випуску та підписано

20.03.2013

Прізвище виконавця, номер телефону

Кравець В.О., тел. 537-74-83

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

за 2012 рік

за ? рік


Найменування статті

Примітки

Належить власникам банку

Неконтро- льована частка

Усього власного капіталу

статутний капітал

емісійні різниці

резервні, інші фонди та резерви переоцінки

нерозпо- ділений прибуток

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку)
747367

-

36354

(208147)

22958
598532

Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення

4.24

-

-

-

58928

(11397)
47531

Скоригований залишок на початок попереднього періоду
747367

-

36354

(149219)

11561
646063

Усього сукупного доходу

22

-

-

-

(50769)

13088
(37681)

Емісія акцій:
-

91608

-

-

-
91608

номінальна вартість

емісійний дохід

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

купівля

продаж

анулювання

Об'єднання компаній
-

-

-

111

(111)
-

Дивіденди

Залишок на кінець попереднього періоду
747367

91608

36354

(199877)

24538
699990

Усього скупного доходу

22

-

-

-

15301

4166
19467

Емісія акцій:

21

99967

(91608)

-

-

-
8359

номінальна вартість

емісійний дохід

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

купівля

продаж

анулювання

Об'єднання компаній
-

-

-

111

(111)
-

Дивіденди

Залишок на кінець звітного періоду
847334

-

36354

(184465)

28593
727816

Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет