Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітентажүктеу 2.45 Mb.
бет1/23
Дата21.04.2019
өлшемі2.45 Mb.
түріІнформації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Зміст


Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
Звіт про прибутки і збитки
Звіт про сукупний дохід
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
Примітки до звітів

Начало формы

Квартальна інформація


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

19364259

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

01001

Область:

Київська

Район:
Населений пункт:

м. Київ

Вулиця:

Хрещатик

Будинок:

8-а

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0445377453

Номер факсу емітента:

0445377453

Веб-сайт емітента:

www.xcitybank.com.ua

Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):

30.06.2012

 

Вступ      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК” (надалі – Банк) є потужною фінансово-кредитною установою із зареєстрованим статутним капіталом 828 828 тис. грн., яка налічує 151 установу у всіх обласних центрах України та займає високі рейтингові показники. Історія Банку налічує понад 19 років. За цей період в житті країни відбулося немало політичних, економічних, соціальних змін, які істотно не вплинули на динамічний розвиток Банку. Протягом цього часу Банк активно розвивався, збільшуючи основні показники діяльності та досягаючи стратегічних цілей, що багато років поспіль підтверджується як українськими так і міжнародними аудиторськими компаніями, зокрема відомою компанією ТОВ «Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» і світовим рейтинговим агентством Fіtch Ratіngs, що свідчить про здатність оперативно та ефективно вирішувати проблеми, пов'язані з роботою у фінансовій сфері. Банк працює дотримуючись чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх положень. Банк постійно виконує економічні нормативи НБУ щодо платоспроможності, ліквідності, достатності капіталу, що є основними індикаторами, які визначають ступінь залежності фінансової установи від коливань в економіці.

     


      Завдяки професійним діям менеджменту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» швидко і адекватно реагує на коливання ринку через оперативне оновлення банківських продуктів і послуг, впроваджує нові якісні підходи в обслуговуванні клієнтів, здійснює капітальні вкладення у впровадження нових інформаційних технологій тощо, завдяки чому зберігає своє місце серед провідних банків України.

     


      В першому півріччі 2012 року Банк збільшив статутний капітал на 99 967,3 тис. гривень до 828 828 тис. гривень.

     


      За національним рейтингом Асоціації Українських Банків, станом на 01 липня 2012 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» посів 15 позицію серед 138 банків України за розміром депозитів фізичних осіб, 16 позицію – за розміром депозитів юридичних осіб, 18 – за розміром кредитно-інвестиційного портфеля, 20 – за розміром активів та зобов’язань та 24 позицію за розміром капіталу.

     


      Протягом 2011 року та 1-го півріччя 2012 року Банк неодноразово відзначено дипломами, нагородами та високими позиціями у рейтингах.

     


      Депозитні програми Банку – в десятці найвигідніших банківських депозитів, за рейтингом газети «Сегодня».

     


      За версією всеукраїнського проекту «Гвардія. Рейтинг брендів – 2011» видавничого дому «Галицькі контракти», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» увійшов до десятки найдорожчих брендів банківського сектора. Це свідчить про визнання Банку як надійного партнера, високу довіру до нього з боку клієнтів, партнерів і солідну ділову репутацію на вітчизняному і світовому ринках.

     


      За результатами ІІ Всеукраїнського конкурсу «Банк, якому довіряють, 2011», який проводився журналом «Банкір», Банк відзначено як «Банк, який зберіг високий рівень довіри клієнтів в кризовий період». Основним критерієм конкурсу була оцінка якісних показників діяльності 125 фінансово-кредитних установ. При цьому, також враховувалися думки регулятора, рейтингових агенцій, профільних фондів та асоціацій, клієнтів. Крім того, за ініціативою журналу «Банкір» була запроваджена спеціальна нагорода для кращих топ-менеджерів фінансового сектора України пам’яті Вадима Гетьмана. У цьому році приз «Банкір, якому довіряють», який вручається вперше в історії України, отримав Голова Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Дмитро Гриджук.

     


      ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» посів шосте місце серед 30-ти найбільших банків у ренкінгу інформаційної прозорості банків України, за результатами незалежного дослідження вітчизняного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» проведеного спільно з Агентством фінансових ініціатив за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» (FINREP). У ході дослідження аналізувалися ступені розкриття інформації щодо корпоративної структури та структури власності, фінансова та операційна інформація, інформація про власників та менеджмент банку. Відповідно до нової методології було розширено базу інформаційного дослідження – у 2011 році оцінювалися якість розміщення інформації у річних звітах, на сайтах банків, загальнодоступна інформаційна база Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, сайти НБУ, ПФТС, Української біржі, Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку.

     


      За результатами Всеукраїнського конкурсу «Краще Корпоративне Медіа України’2011», що відбувся в рамках VI Міжнародного бізнесу-форуму «Інноваційні маркетингові комунікації», Банк посів друге місце в категорії «Корпоративний річний звіт», розділивши свою нагороду з ПУМБом, що є лідируючою позицією серед вітчизняних банків. Ця нагорода стала черговим підтвердженням позицій відкритої і прозорої фінансової установи, що є невід'ємною складовою стратегії розвитку Банку.

     


      За результатами ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Банк року’2011» ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» відзначено у кількох номінаціях. Нагородою як «Кращий банківський процесинговий центр» відзначено інноваційні технології, котрі застосовуються при емісії та обслуговуванні платіжних карток Банку і котрі відзначаються багатофункціональністю, підвищеною безпекою і комфортним банкоматно-термінальним сервісом. Також, Банк став кращим і в номінації «Найкращий банк для студентів», яку вже третій рік поспіль присуджують студенти Університету банківської справи Національного банку України. Серед критеріїв відбору у цій номінації ― можливість працевлаштування, найкраща база практики та надання стипендій для підтримки обдарованої молоді. Враховувалась і підтримка банками студентських ініціатив, спеціальних програм для молоді, креативність маркетингової діяльності, рівень обслуговування, корпоративна культура і імідж фінансової установи в цілому.

     


      Банк став переможцем конкурсу Ukrainian Banker Awards’2011 у номінації «Найбільш соціально орієнтований банк». Конкурс проводився діловим тижневиком «Інвестгазета» видавництва «Економіка», а переможці у п'ятнадцяти ключових номінаціях вибиралися безпосередньо банкірами, представниками бізнесу і клієнтами фінансових установ.

     


      В 1-му кварталі 2012 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» знову серед 19 найнадійніших банків. 14 лютого 2012 року вітчизняне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про результати перегляду рейтингів надійності банківських вкладів (депозитів), підтвердивши в черговий раз рейтинг надійності депозитів Банку на рівні 4 (висока надійність). Високу надійність і гарантовану стабільність Банку високо оцінюють клієнти Банку – фізичні та юридичні особи: в 2011 році вони довірили Банку майже 300 млн. грн.

     


      Банк увійшов до п’ятірки банків-лідерів, які найбільш динамічно нарощували свою присутність у засобах масової інформації у 2011 році. При цьому за рівнем якості такої присутності Банк посів другу сходинку. Ці дані оприлюднила дослідницька компанія NOKs fishes на прес-конференції, що відбулася 22 лютого 2012 року. За результатами дослідження NOKs fishes, Голова Правління Банку Дмитро Гриджук увійшов до трійки лідерів з публічної активності перших осіб банків – частка згадувань Дмитра Гриджука становить 15% від загальної кількості згадувань Банку в ЗМІ. Також «Хрещатик» вже традиційно увійшов до п’ятірки лідерів з активності спікерів, які коментують не тільки події, що відбуваються в установі, а насамперед найважливіші новини і тенденції на вітчизняному фінансовому ринку і світових ринках капіталів.

     


      Німецька компанія "Wincor Nixdorf" на конференції банків-партнерів «Реноме-Смарт» й «Wincor Nixdorf», що відбувалася у м. Капрун (Австрія), відзначила Банк відразу у двох номінаціях – «Перше рішення НСМЕП» та «За надану довіру».

     


      Нещодавно Банк вкотре довів свої переваги як професіональний учасник фінансового ринку України. Так, аналітична група дослідження «50 провідних банків України» визначила Банк лідером відразу у двох номінаціях ― «Класичний депозит» (5-е місце) та «Обслуговування фізосіб» (10-е місце). Крім того, Банк увійшов до 20 найкращих українських банків практично по всіх рейтингах – за величиною активів, розгалуженістю мережі власних установ та їх кількістю, числом «хрещатицьких» банкоматів, динамікою портфеля депозитів юридичних осіб.

     


      При цьому Банк завжди підтримує соціальну складову всіх аспектів своєї діяльності і робить це системно і виважено. Такі риси Банку як соціально відповідальної установи були відзначені укладачами Рейтингу відкритості і системності у сфері КСВ, презентованому у щорічному виданні «ГVардія 500. Рейтинг соціально відповідальних компаній України-2012». Позиції ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» серед українських банків – у трійці лідерів.

     


      Банк посів 6-е місце серед банків українських акціонерів у репутаційному рейтингу "Goodwill-фактор". Такі підсумки 2011 року презентувала нещодавно на сторінках ділового щотижневика «Власть денег» незалежна дослідницька компанія NOKs fishes.

      Даний рейтинг охоплює вітчизняні комерційні банки І і ІІ груп за класифікацією НБУ. До експертної групи, крім фахівців компанії NOKs fishes, входять аналітики 15 провідних інвестиційних компаній України. Критеріями рейтингу є оцінка знання банку експертами за такими критеріями, як маркетинг і продажі, банківські продукти і сервіси, бізнес, активи і ліквідність, внутрішні і зовнішні комунікації.

     

      На початку травня Банк було вдруге нагороджено за найвищу якість платежів у доларах США, які Банк здійснював протягом 2011 року, забезпечуючи зовнішньоторговельні операції для клієнтів та обслуговуючи 100 банків-партнерів власної кореспондентської лоро-мережі. Нагороду вручив директор по розрахункових операціях провідного зарубіжного партнера Deutsche Bank AG Тім Файф, підкресливши при цьому, що отримання рейтингу STP зменшує ризики і час обробки міжнародних платежів, а також їх вартість.     

      За підсумками першого етапу дослідження “Ренкінг публічності на фондовому ринку України”, що здійснюється за підтримки проекту USAID/FINREP, Банк посів шосте місце серед перших десяти найпрозоріших українських банків.

     

      За підсумками 2011 року Банк посів 7-е місце у загальному переліку лідерів серед зберігачів та 6-е місце серед банків у рейтингу «Лідери серед зберігачів за кількістю випусків цінних паперів», який наприкінці травня презентував Всеукраїнський депозитарій цінних паперів. Такі рейтингові показники свідчать про високий професіональний рівень фахівців Банку та активну позицію на фондовому ринку. Тож дедалі більше клієнтів не тільки відкривають у Банку рахунки в цінних паперах, а й здійснюють обслуговування операцій з цими фінансовими інструментами на біржовому та позабіржовому ринках.     

      Крім того, у 2012 році Банк почав проводити операції з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими у доларах США.

     

      Високий рівень менеджменту Банку, високопрофесійні працівники, виважена стратегія і політика, що відповідають викликам сучасного рівня розвитку банківської системи, широкий спектр конкурентних продуктів та послуг, високий рівень технічного забезпечення, розгалужена мережа філій та відділень, яка постійно зростає, орієнтування на задоволення всіх потреб клієнтів Банку, дозволяють не лише утримувати існуючі провідні позиції, але й будувати амбіційні плани стосовно конкурування з найбільшими банками країни та завоювання нових ринків.     

      Метою провадження діяльності Банку є забезпечення потреб кожного клієнта, приватного чи корпоративного, у банківських послугах високої якості та надійності, розвиток на цих засадах ефективного банківського бізнесу, який би забезпечував захист та постійний приріст вкладених в нього коштів клієнтів та акціонерів.

     

      Незважаючи на надійність та стабільність ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», потенційні інвестори, при придбанні цінних паперів, емітованих ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», повинні зважати на ризики, описані у квартальній інформації. 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      Повне офіційне найменування:

      українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”;

     

      російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕЩАТИК”;     

      англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY “COMMERCIAL BANK “KHRESCHATYK”.

     

      Скорочене офіційне найменування:     

      українською мовою: ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»;

     

      російською мовою: ПАО «КБ «КРЕЩАТИК»;     

      англійською мовою: PJSC “COMMERCIAL BANK “KHRESCHATYK”.

     

      Банк зареєстрований Національним банком України 19 травня 1993 року за № 172, як Комерційний банк сприяння розвитку підприємництва “Згода”(скорочене найменування – «Згода банк»), створений відповідно рішення Установчих зборів (протокол № 1 від 04.01.1993р.) у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.     

      На підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 1 від 27.02.1998р.) Національним банком України 12 серпня 1998 року зареєстровано зміни до Статуту Банку, пов’язані із зміною назви Банку з Комерційного банку сприяння розвитку підприємництва “Згода” на Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик”. Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик” (скорочена назва - «Хрещатик-банк») виступив правонаступником Комерційного банку сприяння розвитку підприємництва “Згода”.

     

      Зборами Учасників (протокол № 4 від 08.08.2000) прийнято рішення щодо зміни назви Банку. Зміни до Статуту Банку, пов’язані із зміною назви Банку з Комерційного банку сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик” на Комерційний банк “Хрещатик”, зареєстровано Національним банком України 18 жовтня 2000 року. Комерційний банк „Хрещатик”(скорочена назва - КБ «Хрещатик») виступив правонаступником усіх прав та зобов’язань Комерційного банку сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик”.     

      На підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 2 від 10.08.2001) Національним банком України зареєстровано зміни до Статуту у зв’язку із зміною назви Банку з Комерційного банку „Хрещатик” на Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик”. Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик”(скорочена назва – ТОВ КБ «Хрещатик») виступив правонаступником по всіх правах і зобов’язаннях Комерційного банку “Хрещатик”.

     

      На підставі рішення засновників (протокол від 26.10.2001) Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик” перетворене у Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк “Хрещатик”. Нова редакція Статуту Банку, пов’язана з його реорганізацією, зареєстрована Національним банком України 26 грудня 2001 року.     

      Загальними зборами акціонерів 25 березня 2010 року (протокол №1 від 25.03.2010) прийнято рішення щодо приведення діяльності Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у зв`язку з чим змінено найменування Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк “Хрещатик” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”, та затверджено Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”.

     

      12 травня 2010 року Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією видано свідоцтво про державну реєстрацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”.     

      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: № 1 074 105 0062 000175.

      Дата проведення державної реєстрації: 19.05.1993р.

      Місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

      Місцезнаходження : 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а.

      Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а.

      Засоби зв`язку : тел./факс (044) 490-52-30

      Інтернет-сторінка: www.xcitybank.com.ua

     

      Спеціальний підрозділ по роботі з акціонерами та інвесторами – Управління акціонерного капіталу та корпоративного регулювання юридичного департаменту.      Місцезнаходження підрозділу : м. Київ, вул. Іллінська, 8, під’їзд 10, кабінет 1.

      тел. /факс (044) 428-97-51

      Електронна пошта: korogodskaya@xbank.com.ua

     


      Строк існування ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» з дати державної реєстрації – понад 19 років. ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» створено на невизначений строк.

     


      Одним з ключових напрямів загальної політики Банку щодо його подальшого розвитку є належне та ефективне корпоративне управління, яке відіграє вкрай важливу роль у залученні до Банку інвестицій та збільшенні конкурентноздатності на ринку. Підтримання стабільності, ліквідності Банку і ефективне використання фінансових ресурсів багато в чому залежить саме від рівня корпоративного управління. Якісне корпоративне управління таке ж важливе, як і професійний менеджмент.

     


      Банк прагне до впровадження такої системи управління Банком, яка б відповідала сучасним міжнародним стандартам, зокрема Принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), принципам Базельського комітету з банківського нагляду щодо удосконалення корпоративного управління в банківських установах та найкращим світовим практикам. Тому вдосконалення власної нормативної бази з питань корпоративного управління, врахування попереднього досвіду роботи у цьому напрямку, вітчизняних і міжнародних принципів та рекомендації визнаних авторитетних установ та організацій щодо корпоративного управління, є для Банку незупинним процесом.

     


      Основні засади побудови та організації системи корпоративного управління Банку визначені Політикою корпоративного управління, нова редакції якої затверджена Загальними зборами акціонерів 04.04.2012р.

      Політика корпоративного управління є основою для внутрішньобанківських документів з питань корпоративного управління, а саме:

      • Кодексу корпоративного управління

      • Статуту

      • Положення про Загальні збори акціонерів

      • Положення про Спостережну Раду

      • Положення про Правління

      • Положення про Ревізійну комісію

      • Положення про акції

      • Дивідендної політики

      • Інформаційної політики

      • Принципів корпоративної соціальної відповідальності

      • Кодексу корпоративної поведінки та етики.

     


      Дотримання зазначених документів у повсякденній практиці є безумовним правилом для менеджменту Банку та його органів управління. Всі вищевказані документи, а також детальні прес-релізи, що описують головні корпоративні події, розміщено на офіційному сайті ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» www.xcіtybank.com.ua.

     


      Статут ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в новій редакції, пов’язаний із збільшенням статутного капіталу Банку, затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів 27 січня 2012 року (протокол № 1 від 27.01.2012р.) та погоджено Національним банком України 16 березня 2012 року. Державну реєстрацію нової редакції Статуту Банку проведено державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 22 березня 2012 року за реєстраційним номером 10741050096000175.

     


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет