Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітентажүктеу 2.45 Mb.
бет14/23
Дата21.04.2019
өлшемі2.45 Mb.
түріІнформації
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

      • вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за умови такої вимоги акціонерами (акціонером), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку. Якщо, у визначений законодавством України строк Спостережна Рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають;

      • на переважне право на придбання акцій Банку додаткової емісії в процесі приватного розміщення. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення;

      • вимагати здійснення обов`язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

      - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Банку;

      - вчинення Банком значного правочину;

      - зміну розміру статутного капіталу.

     


      Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери – власники простих акцій Банку можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.

     


      Банк дотримується передбаченої чинним законодавством процедури реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії. Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, у порядку, встановленому законодавством України.

     


      Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Банку в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Банк видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

     


      Протягом 1-го півріччя 2012 року права власників акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» не змінювалися.

     


      Станом на 01 липня 2012 року немає акцій ПАТ «КБ»ХРЕЩАТИК» додаткового випуску, які перебувають у процесі розміщення.

     


      Загальними зборами акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01 липня 2012 року не приймалися рішення щодо додаткового випуску акцій.

     


      Протягом 1-го півріччя 2012 року Загальні збори акціонерів не приймали рішень щодо анулювання, консолідації або дроблення акцій Банку.

     


      Починаючи з 2002 року Банком випущені облігації на загальну суму 645 000 000,00 грн. (Шістсот сорок п`ять мільйонів грн. 00 коп.). Облігації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» забезпечуються всім належним Банку майном відповідно до чинного законодавства України. Додаткового забезпечення облігації не мають.

     


      Іменні процентні облігації серії А випущені у 2002 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 5 000 штук загальною номінальною вартістю 5 000 000 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.10.2002р. за № 73/2/02. Термін обігу з 20.11.2002р. по 19.11.2003р. Дата погашення облігацій – 20.11.2003р. Облігації серії А повністю розміщені та погашені.

     


      Іменні процентні облігації серії В випущені у 2002 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 5 000 штук загальною номінальною вартістю 5 000 000 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.10.2002р. за № 74/2/02. Термін обігу з 20.11.2002р. по 19.05.2003р. Дата погашення облігацій – 20.05.2003р Облігації серії В повністю розміщені та погашені.

     


      Іменні процентні облігації серії С випущені у 2003 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 10 000 штук загальною номінальною вартістю 10 000 000 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18.06.2003р. за № 79/2/03. Термін обігу з 15.07.2003р. по 14.03.2005р. Дата погашення облігацій – 15.03.2005р. Облігації серії С повністю розміщені та погашені. Випуск скасований розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 9-С-О від 18.04.2005р.

     


      Іменні процентні облігації серії D випущені у 2004 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 15 000 штук загальною номінальною вартістю 15 000 000 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.06.2004р. за № 74/2/04. Термін обігу з 21.07.2004р. по 20.07.2006р. Дата погашення облігацій – 21.07.2006р Облігації серії D повністю розміщені та погашені. Випуск скасований розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 37-С-О від 07.08.2006р.

     


      Іменні процентні облігації серії Е випущені у 2005 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 100 000 штук загальною номінальною вартістю 100 000 000 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2005р. за № 81/2/05. Термін обігу з 17.05.2010р. по 16.05.2010р. Дата погашення облігацій – 17.05.2010р. Облігації серії Е повністю розміщені та погашені. Випуск скасований розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 189-С-О від 09.06.2010р.

     


      По всіх погашених випусках облігацій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» усі зобов’язання виконано своєчасно та у повному обсязі.

     


      Іменні процентні облігації серії F випущені у 2007 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 100 000 штук загальною номінальною вартістю 100 000 000 грн. та повністю розміщені. Випуск зареєстровано 14.09.2007р. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.06.2010р. за № 577/2/07. Термін обігу з 01.10.2007р. по 23.09.2012р. Дата погашення облігацій – 24.09.2012р. Розмір відсоткового доходу складав з 26.09.2011р. по 24.09.2012р. встановлений у розмірі 15,5% річних. Відсотковий дохід виплачується з періодичністю один раз на 91 день. Виплата відсоткового доходу та виплата коштів за облігації, що погашаються, здійснюється у національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на рахунки власників (або їх зберігачів), зазначені у зведеному обліковому реєстрі, та/або готівкою через касу Банку – для фізичних осіб на підставі відповідної заяви та ідентифікаційних документів. Облігації серії F з 01.06.2012р. переведено з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку. Станом на 01.07.2012р. облігації серії F обертаються на біржі «ПФТС», як позалістингові цінні папери.

     


      Іменні процентні облігації серії G випущені у 2007 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 140 000 штук загальною номінальною вартістю 140 000 000 грн. та повністю розміщені. Випуск зареєстровано 14.09.2007р. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.06.2010р. за № 578/2/07. Термін обігу з 01.11.2007р. по 23.01.2013р. Дата погашення облігацій – 24.01.2013р. Розмір відсоткового доходу з 27.10.2011р. по 25.10.2012р. встановлений у розмірі 15,5% річних. Відсотковий дохід виплачується з періодичністю один раз на 91 день. Виплата відсоткового доходу та виплата коштів за облігації, що погашаються, здійснюється у національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на рахунки власників (або їх зберігачів), зазначені у зведеному обліковому реєстрі, та/або готівкою через касу Банку – для фізичних осіб на підставі відповідної заяви та ідентифікаційних документів. Облігації серії G включені до списку позалістингових паперів Біржового Списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та обертаються на біржі «ПФТС».

     


      Іменні процентні облігації серії H випущені у 2007 році номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 200 000 штук загальною номінальною вартістю 200 000 000 грн. та повністю розміщені. Випуск зареєстровано 14.09.2007р. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.06.2010р. за № 579/2/07. Термін обігу з 01.12.2007р. по 24.05.2013р. Дата погашення облігацій – 25.05.2013р. Розмір відсоткового доходу з 26.11.2011р. по 24.11.2012р. встановлений у розмірі 16% річних. Відсотковий дохід виплачується з періодичністю один раз на 91 день. Виплата відсоткового доходу та виплата коштів за облігації, що погашаються, здійснюється у національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на рахунки власників (або їх зберігачів), зазначені у зведеному обліковому реєстрі, та/або готівкою через касу Банку – для фізичних осіб на підставі відповідної заяви та ідентифікаційних документів. Облігації серії Н включені до списку позалістингових паперів Біржового Списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та обертаються на біржі «ПФТС».

     


      Права власників облігацій серій F, G, H:

     


      Власники облігацій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» серій F, G, H мають права, передбачені чинним законодавством України, зокрема:

      • отримання відсотків по облігаціях у розмірах і строки, визначені порядком виплати відсоткового доходу по облігаціях;

      • відшкодування номінальної вартості облігацій при настанні терміну погашення облігацій;

      • вільного розпорядження облігаціями, зокрема продажу, обміну, дарування, заповіту, передачі у заставу тощо;

      • пред’явлення облігацій серії F, G, H для дострокового викупу відповідно до порядку дострокового викупу облігацій;

      • інші права, визначені чинним законодавством України.

     

      Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів.     

      Облігації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (п’ята емісія) серій “F”, “G”, “H” мають внутрішньодержавний (національний) довгостроковий рейтинг Міжнародного рейтингового агентства “Fitch Ratings” на рівні “ВВВ-(ukr)”.

     

      Банк своєчасно та у повному обсязі виконує зобов’язання по цінних паперах власного випуску.     

      Станом на 01.07.2012р. в обігу немає забезпечених цінних паперів Банку власної емісії.

     

      У 2008 році Банк випустив звичайні іпотечні облігації з фіксованою дохідністю серії «І» номінальною вартістю 1 000 грн. у кількості 70 000 штук загальною номінальною вартістю 70 000 000 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.11.2008р. №1/4/08/. Термін обігу з 01.09.2008р. по 28.08.2011р. Дата погашення – 29.08.2011р. Звичайні іпотечні облігації серії «І» повністю розміщені та достроково погашені. Випуск скасований розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1-С-ІО від 21.01.2009р.     

      Станом на 01 липня 2012 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» не має емісійних цінних паперів, які перебувають у процесі розміщення.

     

      На дату складання звіту рішення про проведення додаткового випуску боргових цінних паперів власної емісії Банком не приймалося.     

      ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» вступив до Першої Фондової Торгової Системи (ПФТС) 16 липня 1998 року та набув статусу члена біржі з 05 серпня 2002 року. Номер Банку у реєстрі ПФТС 278. З ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» 5 травня 2010 року укладено новий договір про допуск цінних паперів (акцій Банку) до торгівлі.

     

      Станом на 01 липня 2012 року на фондовій біржі ПФТС знаходяться в обігу облігації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» серії F, G та H, а також, акції Банку.     

      Інформація щодо найвищої та найнижчої ціни угоди.

     

      Щодо акцій Банку:      У І-му кварталі 2012 року найвища ціна – 1 144,00 грн., найнижча ціна – 1 144,00 грн.

      У ІІ-му кварталі 2012 року біржові контракти з акціями не укладалися.

     

      Щодо облігації серії «F»:      У І-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У ІІ-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

     

      Щодо облігації серії «G»:      У І-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У ІІ-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

     

      Щодо облігації серії «Н»:      У І-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

      У ІІ-му кварталі 2012 року біржові контракти з облігаціями не укладалися.

     

      На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Банку не здійснюється.     

      Протягом 1-го кварталу 2012 року рішення ПАТ «Фондова біржа ПФТС» щодо лістингу/делістингу цінних паперів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» не приймалися.

     

      В 2-му кварталі 2012 року, а саме, 01 червня 2012 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення № 0106/2012/6 про переведення звичайних відсоткових іменних облігацій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» серії F з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку. Підставою є невиконання п. 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», а саме невідповідність цінних паперів умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу. Рішення набуло чинності з 01 червня 2012 року.     

      Станом на 01 липня 2012 року котировки на купівлю акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» на фондових біржах не зафіксовані.

     

      Випуск акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» у бездокументарній формі обслуговує депозитарій ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» відповідно до договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е-289 від 25.05.2010р. ПАТ «НДУ» діє на підставі ліцензії ДКЦПФР на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Ліцензія серія АВ № 581322 видана 25.05.2011р., строк дії ліцензії 19.09.2006р. - 19.09.2016р.     

      Зокрема, депозитарій надає послуги щодо прийому на зберігання глобального (тимчасового) сертифікату випуску, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Банку. Депозитарій ПАТ «Національний депозитарій України» на запит Банку готує та надає зведений обліковий реєстр власників акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     

      Облік прав власності на акції ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» здійснюють зберігачі, у яких акціонери Банку відкрили рахунки у цінних паперах.     

      Випуск облігацій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» у бездокументарній формі обслуговує депозитарій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» відповідно до договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е 775/09 від 12.10.2009р.

     

      Зокрема, депозитарій надає послуги щодо прийому на зберігання глобального (тимчасового) сертифікату випуску, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Банку. Депозитарій ПрАТ «ВДЦП» на запит Банку готує та надає зведений обліковий реєстр власників облігацій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».     

      Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:

      Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.

     


      Облік прав власності на облігації ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» по власниках, здійснюють зберігачі, у яких власники облігацій відкривають рахунки у цінних паперах.

     


      Цінні папери ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» обертаються на території України, за межами України цінні папери Банку не обертаються.

     


      Станом на 01 липня 2012 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» не випускав інших цінних паперів (окрім емісійних цінних паперів) та рішень щодо випуску інших цінних паперів в поточному році не приймалося.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітентаФінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (формат pdf)

     


      Фінансова звітність ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2-й квартал 2012 року, складена відповідно до Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011р. № 373. Зазначена Інструкція розроблена відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність» , «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про Національний банк України» і ґрунтується на вимогах міжнародних стандартів фінансової звітності щодо розкриття інформації у фінансовій звітності.

     


      Фінансова звітність ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2-й квартал 2012 року подається у наступному складі:

      • Звіт про фінансовий стан (Баланс);

      • Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);

      • Примітка. Дивіденди;

      • Примітка. Потенційні зобов’язання банку;

      • Примітка. Окремі показники діяльності банку.

     

      Банком в формі «Звіт про фінансовий стан (Баланс)» за 2-й квартал 2012 року введено додатковий рядок 33.1 «Прибуток/Збиток поточного року» з наступними показниками:      • Прибуток/Збиток поточного року на звітну дату поточного кварталу – 6 082 тис. грн.

      • Прибуток/Збиток поточного року на кінець попереднього фінансового року – (35 955) тис. грн.

     

      Фінансова звітність ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за 2-й квартал 2012 року в форматі pdf додається.     

      Також, ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» складає квартальну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, як внутрішню управлінську звітність.

     

      Річна фінансова звітність Банку за 2011 рік, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на 31.12.2010 року, та звіт незалежних аудиторів розміщено на офіційному веб-сайті ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» www.xcіtybank.com.ua. 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

     

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.     

      Протягом 1-го півріччя 2012 року Банк дотримувався всіх нормативів НБУ. На коррахунку в НБУ підтримувалися залишки коштів достатні для своєчасного поточного обслуговування клієнтів, а також своєчасного виконання власних зобов’язань у повному обсязі.

     

      Фінансова стійкість і ефективність діяльності Банку значною мірою залежить від якості, стабільності ресурсної бази, оптимального співвідношення між такими складовими ресурсної бази як капітал і зобов’язання Банку. Якість ресурсної бази Банку є задовільною. Залучені кошти добре диверсифіковані, як за основними вкладниками, так і за основними кредиторами.     

      Прогноз величини активів та капіталу Банку на 3-й квартал 2012 року

     

      АКТИВИ      1. Кошти в касі та залишки в НБУ (план на 01.10.2012р.) – 380 млн. грн.

      2. Кошти в інших банках (план на 01.10.2012р.) – 1 513 млн. грн.

      3. Страховий резерв (план на 01.10.2012р.) – (-1) млн. грн.

      4. Кредити та заборгованість клієнтів (план на 01.10.2012р.) – 4 575 млн. грн.

      у т.ч.:

      кредитування корпоративних клієнтів (план на 01.10.2012р.) – 4 157 млн. грн.

      кредитування фізичних осіб (план на 01.10.2012р.) – 418 млн. грн.

      5. Страховий резерв (план на 01.10.2012р.) – (-393) млн. грн.

      6. Вкладення в цінні папери (план на 01.10.2012р.) – 678 млн. грн.

      7. Основні засоби та нематеріальні активи (план на 01.10.2012р.) – 287 млн. грн.

      8. Інші активи (план на 01.10.2012р.) – 639 млн. грн.

      9. Страховий резерв (план на 01.10.2012р.) – (-28) млн. грн.

      Усього активів (план на 01.10.2012р.) – 7 649 млн. грн.

     


      ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

      1. Кошти банків (план на 01.10.2012р.) – 845 млн. грн.

      2. Кошти клієнтів (план на 01.10.2012р.) – 5 073 млн. грн., з них:

      корпоратив (план на 01.10.2012р.) – 1 885 млн. грн., у т.ч.:

      кошти на вимогу юр. осіб (план на 01.10.2012р.) – 626 млн. грн.

      строкові кошти юр. осіб (план на 01.10.2012р.) – 1 259 млн. грн.

      роздріб (план на 01.10.2012р.) – 3 189 млн. грн., у т.ч.:

      на вимогу фіз. осіб (план на 01.10.2012р.) – 489 млн. грн.

      строкові кошти фіз. осіб (план на 01.10.2012р.) – 2 700 млн. грн.

      3. Цінні папери (план на 01.10.2012р.) – 90 млн. грн.

      4. Субординований борг (план на 01.10.2012р.) – 311 млн. грн.

      5. Інші зобов’язання (план на 01.10.2012р.) – 674 млн. грн.

      Усього зобов’язань (план на 01.10.2012р.) – 6 993 млн. грн.

     


      ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

      1. Статутний капітал (план на 01.10.2012р.) – 829 млн. грн.

      2. Резерви (план на 01.10.2012р.) – 37 млн. грн.

      3. Результат переоцінки (план на 01.10.2012р.) – 29 млн. грн.

      4. Збитки минулих періодів (план на 01.10.2012р.) – (-245) млн. грн.

      5. Нерозподілений прибуток (план на 01.10.2012р.) – 0 млн. грн.

      6. Прибуток, що очікує затвердження (план на 01.10.2012р.) – 7 млн. грн.

     


      Усього власного капіталу (план на 01.10.2012р.) – 656 млн. грн.

     


      Усього пасивів (план на 01.10.2012р.) – 7 649 млн. грн.

     


      Прогноз доходів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01.10.2012р.

     


      І. Процентні доходи – 605 219 тис. грн.

      1.1 Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках – 33 418 тис. грн.

      1.2 Процентні доходи за кредитами, що надані суб’єктам господарювання – 487 571 тис. грн.

      1.3 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам – 43 004 тис. грн.

      1.4 Процентні доходи за цінними паперами – 41 226 тис. грн.

     


      ІІ. Комісійні доходи – 97 790 тис. грн.

      2.1 Комісійні доходи за операціями з банками – 8 775 тис. грн.

      2.2 Комісійні доходи за операціями з клієнтами – 89 015 тис. грн.

     


      ІІІ. Торгівельні доходи – 22 502 тис. грн..

      3.1 Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами – 22 502 тис. грн.


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет