Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітентажүктеу 2.45 Mb.
бет15/23
Дата21.04.2019
өлшемі2.45 Mb.
түріІнформації
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

     

      ІV. Інші операційні доходи – 3 036 тис. грн.     

      V. Інші доходи – 131 тис. грн.

     

      Всього доходів – 728 679 тис. грн.     

      Станом на 01 липня 2012 року фінансовий результат Банку складає 6 082 тис. грн. Протягом 1-го півріччя Банк активно працював над нарощенням основних показників своєї діяльності. Так, станом на 01.07.2012р. активи Банку становили 9 520 979 тис. грн. В структурі активів найбільшу питому вагу складають кредити та заборгованість клієнтів – 43,4%. Станом на 01.07.2012р. кредитний портфель становив 4 136 282 тис. грн. Зобов’язання Банку станом на 01.07.2012р. склали 8 879 615 тис. грн. В структурі зобов’язань найбільшу питому вагу займають кошти клієнтів – 50,3%. Власний капітал станом на 01.07.2012р. склав 641 364 тис. грн. Регулятивний капітал – 855 990 тис. грн. За рівнем капіталу Банк є достатньо капіталізованим.

     

      Банком у 1-му півріччі 2012 року, з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, понесені наступні основні витрати, у тому числі капітальні:      • на розвиток інформаційних технологій, у т.ч. процесинговий центр (придбання ліцензій, програмне забезпечення, сертифікація та технічне забезпечення) на загальну суму 2,32 млн. грн.;

      • на придбання касової техніки, касового обладнання на загальну суму 0,2 млн. грн.;

      • на система охорони Банку (на виконання постанов Правління НБУ) на загальну суму 0,13 млн. грн.;

      • на інші цілі (господарські та інші) на загальну суму 3,95 млн. грн.;

      • на розвиток та реорганізацію мережі на загальну суму 0,2 млн. грн.

     


      Важливими показниками загальної роботи Банку є аналіз доходності та рентабельності Банку, які мають значення не тільки для оцінки ефективності роботи Банку, але і для загального фінансового стану Банку.

     


      Показники ефективності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01.07.2012р.:

      ROA (прибутковість чистих активів) – 0,15%.

      ROE (прибутковість статутного капіталу) – 1,6%.

      Чиста процентна маржа – 3,0%.

      СПРЕД – 3,5%.

     


      Протягом 1-го та 2-го кварталів 2012 року суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» не відбулося. Результати перших шести місяців поточного року підтвердили стабільність основних показників діяльності Банку, наявність необхідного рівня ліквідності і платоспроможності, продемонстрували тенденцію до зниження валютних і процентних ризиків.

     


      Позитивний фінансовий результат Банку у 1-му півріччя 2012 року був досягнутий за рахунок сталого зростання доходів Банку та оптимізації витрат.

     


      Отриманий фінансовий дохід Банку за 1-е півріччя 2012 року наростаючим підсумком з початку року:

     


      • Станом на 01.02.2012р.: Доходи – 76 810 тис. грн., Витрати – 74 641 тис. грн., Фінансовий результат – 2 169 тис. грн.;

     


      • Станом на 01.03.2012р.: Доходи – 159 054 тис. грн., Витрати – 156 542 тис. грн., Фінансовий результат – 2 513 тис. грн.;

     


      • Станом на 01.04.2012р.: Доходи – 242 386 тис. грн., Витрати – 239 737 тис. грн., Фінансовий результат – 2 649 тис. грн.;

     


      • Станом на 01.05.2012р.: Доходи – 329 074 тис. грн., Витрати – 326 139 тис. грн., Фінансовий результат – 2 935 тис. грн.;

     


      • Станом на 01.06.2012р.: Доходи – 405 143 тис. грн., Витрати – 399 509 тис. грн., Фінансовий результат – 5 634 тис. грн.;

     


      • Станом на 01.07.2012р.: Доходи – 487 612 тис. грн., Витрати – 481 530 тис. грн., Фінансовий результат – 6 081 тис. грн.;

     


      Господарська діяльність та фінансовий стан Банку у наступний період 2012 року буде визначатися факторами макроекономічної ситуації у вітчизняній та світовій економіці, у тому числі в банківській системі в цілому, без суттєвого впливу політичної ситуації в Україні. Світова економіка в 2012 році буде перебувати в стані стагнації з низькою імовірність настання повторної другої хвилі кризи. Для України це означає зменшення інвестиційної активності та обмеження доступу до міжнародного фінансування, зниження темпів економічного зростання, погіршення стану платіжного балансу країни, загрозу девальвації національної валюти. Проте Національний банк і надалі підтримуватиме гривню за рахунок жорсткої монетарної політики.

     


      Основна тенденція розвитку банківської системи в майбутньому періоді – відсутність довгострокових і дешевих гривневих ресурсів. Ця тенденція значно обмежує потенціал Банку до розширення видачі позик. Основними постачальниками довгострокових фінансових ресурсів є недержавні пенсійні фонди та компанії зі страхування життя. Проте банки в Україні зможуть отримати довгострокові гривневі ресурси не раніше, ніж через 5 років після початку проведення пенсійної реформи. Тому основним джерелом фінансових ресурсів будуть депозити. Незважаючи на стимулюючу політику Національного банку, перспективи розвитку кредитування в країні залишаються невизначеними. Найближчим часом темпи зростання кредитування будуть нижчими, ніж темпи зростання номінального ВВП. У такій ситуації зростання амортизації старих кредитів буде вищим, ніж темп зростання нових позик. В результаті процентний дохід матиме тенденцію до зниження. Наслідком такого розвитку подій може стати зростання залежності від комісійного доходу, що вимагатиме від Банку концентрації на програмах всебічної орієнтації на клієнта, а не тільки на програмах лояльності. Плани Банку повинні включати подальше зменшення витрат шляхом поглиблення автоматизації процесів та просування дистанційних банківських каналів. Має місце також тенденція загострення конкуренції між банками в сегменті гривневого кредитування фізичних осіб, який є найбільш прибутковим сегментом банківського бізнесу.

     


      Таким чином, рівень прибутковості Банку в 2012 році буде знаходитись під тиском зовнішніх для Банку обставин в умовах слабкого економічного зростання, жорсткої монетарної політики Національного банку та дорогих фінансових ресурсів. Оптимізація витрат і вдосконалення якості активів можуть бути головними засобами підвищення прибутковості.

     


      Для збільшення прибуткової діяльності до кінця 2012 року менеджмент Банку передбачає проведення виваженої процентної політики, нарощення клієнтської бази, активну роботу з погашення проблемної заборгованості, оптимізацію загально-адміністративних витрат. Особливу увагу менеджмент приділяє збалансованому розвитку корпоративного і роздрібного сегментів у діяльності Банку, підвищенню якості обслуговування клієнтів за рахунок індивідуального підходу і впровадження нових банківських продуктів.

     


      Крім того, Банк розглядає інвестиції в цінні папери, як один з вагомих активів, спосіб ефективного вкладення коштів з можливістю ефективного управління такими вкладеннями (придбання високоліквідних цінних паперів з можливістю їх подальшого продажу та отримання торгівельного доходу). При виборі об’єктів власного інвестування Банк дотримуватиметься принципів розміщення коштів в ліквідні цінні папери надійних емітентів, оптимізації співвідношення між дохідністю паперів та ступенем ризиків, диверсифікації портфеля цінних паперів, дотримання оптимального співвідношення між вкладеннями у цінні папери різних секторів економіки – державного, муніципального, фінансового та нефінансового.

     


      Основною метою діяльності Банку на ринку цінних паперів, як професійного торговця цінними паперами на найближчу перспективу є збільшення комісійних доходів через покращення роботи з клієнтами, обрання Банка як первинного дилера на аукціонах Міністерства Фінансів з розміщення ОВДП, а також постійне впровадження нових послуг, що дозволить надати клієнтам максимально можливий перелік послуг на ринку цінних паперів, з використанням переваг банківської установи - професійного учасника ринку цінних паперів.

     


      Виконання вищевказаних планів на 2012 рік забезпечить Банку підвищення фінансової стійкості, стабільності та ефективності діяльності.

 

Інформація про осіб, що підписують документ     

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.Посада керівника емітента

Голова Правління

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Гриджук Дмитро Миколайович

Посада головного бухгалтера емітента

Головний бухгалтер

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Юр Валентина Миколаївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19364259

1.1.2. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"

1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ

Акціонерне товариство

1.1.5. Поштовий індекс

01001

1.1.6. Область

Київська

1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт

м. Київ

1.1.9. Вулиця

Хрещатик

1.1.10. Будинок

8-а

1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента1.2.1. Номер свідоцтва

Серія А01 № 625834

1.2.2. Дата видачі свідоцтва

12.05.2010

1.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)

828828000

1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

828828000

Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет