Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітентажүктеу 2.45 Mb.
бет19/23
Дата21.04.2019
өлшемі2.45 Mb.
түріІнформації
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітентаНайменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів

9520978.94

7565684.95

Статутний капітал

828828.00

728860.7

Скоригований статутний капіталОпис*

У зв'язку з відсутністю затвердженої методики розрахунку вартості чистих активів для банківських установ, чисті активи банку розраховані як загальні активи за вирахуванням розміщених внутрішньосистемних ресурсів. Станом на 01.07.2012р. регулятивний капітал Банку складає 855,99 млн. грн., протягом 2-го кварталу 2012 року регулятивний капітал Банку не був меншим за розмір статутного капіталу.

У зв'язку з відсутністю затвердженої методики розрахунку вартості чистих активів для банківських установ, чисті активи банку розраховані як загальні активи за вирахуванням розміщених внутрішньосистемних ресурсів. Станом на 01.04.2012р. регулятивний капітал Банку складав 864,59 млн. грн., протягом 1-го кварталу 2012 року регулятивний капітал Банку не був меншим за розмір статутного капіталу.

Висновок**

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" виконує всі економічні нормативи, встановлені НБУ. Станом на 01.07.2012р. нормативи капіталу становили: - норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу - 12,58% при нормативному значенні не менше 10%; - норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів - 11,17% при нормативному значенні не менше 9%.

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" виконує всі економічні нормативи, встановлені НБУ. Станом на 01.04.2012р. нормативи капіталу становили: - норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу - 15,95% при нормативному значенні не менше 10%; - норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів - 11,49% при нормативному значенні не менше 9%.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.Дата вчинення дії

Дата оприлюднення повідомлення

Вид інформації

1

2

3

04.01.2012

05.01.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

24.01.2012

26.01.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

01.02.2012

02.02.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

03.05.2012

07.05.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

01.06.2012

05.06.2012

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Фінансова звітність

 

Звіт про фінансовий стан (Баланс)за 2 квартал 2012 року

за ? квартал рокуНайменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

АКТИВИГрошові кошти та їх еквіваленти

796369

1129025

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку

15899

30535

Торгові цінні папери

11

13

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

0

0

Кошти в інших банках, у т. ч.:

546566

394243

в іноземній валюті

482247

298714

резерви під знецінення коштів в інших банках

(698)

(670)

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:

3932093

4152707

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:

3596187

3792663

в іноземній валюті

990068

829180

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

(324753)

(313862)

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:

335907

360044

в іноземній валюті

34169

41317

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

(99949)

(102169)

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

933448

524270

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(25)

(25)

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:

175512

166782

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

Інвестиційна нерухомість

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

7671

7671

Відстрочений податковий актив

6753

6753

Основні засоби та нематеріальні активи

273124

276694

Інші фінансові активи, у т. ч.:

2664182

510330

резерви під інші фінансові активи

(1765)

(1402)

Інші активи, у т. ч.:

169351

193155

резерви під інші активи

0

0

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

0

0

Усього активів, у т. ч.:

9520979

7392178

в іноземній валюті

4185666

2508375

ЗОБОВ'ЯЗАННЯКошти банків, у т. ч.:

1407694

1062518

в іноземній валюті

742469

741932

Кошти клієнтів, у т. ч.:

4479514

4851415

кошти юридичних осіб, у т. ч.:

1485926

1778882

в іноземній валюті

168488

235057

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:

564267

627996

в іноземній валюті

75426

113092

кошти фізичних осіб, у т. ч.:

2993588

3072533

в іноземній валюті

866427

925859

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

537447

480838

в іноземній валюті

89720

86738

Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:

6662

6658

в іноземній валюті

0

0

Інші залучені кошти

0

0

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

4200

4200

Резерви за зобов'язаннями

240

419

Інші фінансові зобов'язання

2662660

505825

Інші зобов'язання

5379

98328

Субординований борг

313266

313527

Зобов'язання групи вибуття

0

0

Усього зобов'язань, у т. ч.:

8879615

6842890

в іноземній валюті

4074374

2580296

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛСтатутний капітал

828828

728861

Емісійні різниці

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(239282)

(245363)

Резервні та інші фонди банку

36354

36354

Резерви переоцінки

15464

29436

Усього власного капіталу

641364

549288

Усього зобов'язань та власного капіталу

9520979

7392178
Затверджено до випуску та підписано

13.07.2012

Прізвище виконавця, номер телефону

Кравець В.О., тел. 537-74-83

Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет