Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітентажүктеу 2.45 Mb.
бет7/23
Дата21.04.2019
өлшемі2.45 Mb.
түріІнформації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23

     

      Крім того, Державним департаментом інтелектуальної власності зареєстровано Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 136619 від 25 березня 2011 року на знак «З банком «Хрещатик» фінансова погода завжди стабільна», власником якого є ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», а також, зареєстровано Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 144022 від 12 вересня 2011 року на знак «Cashtan – об’єднана мережа банкоматів», власником якого є ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».     

      З початку року НБУ проводив достатньо м’яку грошово-кредитну політику з метою стимулювання банківського кредитування економіки. Проте надлишок ліквідності банківської системи спричинив підвищення тиску на валютному ринку. Тому 19 червня НБУ затвердив постанову № 248 «Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку», яка передбачає збільшення норм обов’язкового резервування. Наслідком дії постанови має стати скорочення гривневої ліквідності та зменшення рівня доларизації економіки. Зокрема з 30 червня 2012 року регулятор підвищив нормативи обов’язкового резервування по вкладам в іноземній валюті на 1-1,5%. Нормативи резервування по гривневим вкладам залишились незмінними і дорівнюють нулю. Крім того, згідно постанови, збільшується частка обов’язкових резервів (з 40% до 50%), яка має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку в НБУ. Одночасно регулятор дозволив банкам враховувати в обов’язкових резервах 10% номінальної вартості валютних ОВГЗ, а також оптимізував порядок та умови звернення банків за підтримкою ліквідності через надання кредиту овернайт.

     

      Серед регуляторних актів щодо діяльності комерційних банків у 2012 році можна виділити такі нововведення:     

      • збільшено термін кредитів рефінансування з 90 до 360 днів, операцій РЕПО – з 30 до 60 днів ( постанова НБУ № 249 від 19.06.12р);

     

      • прийнято закон №4452 «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Відповідно до закону, з 21 вересня ФГВФО буде займатися тимчасовим адмініструванням та ліквідацією проблемних банків. Проте головною новиною для учасників ринку стане значне збільшення витрат на відрахування до Фонду;     

      • посилено контроль за укладанням договорів іпотеки земельних ділянок і прав на них;

     

      • з 1 січня 2012 року банки в обов’язкову порядку мають подавати звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»);     

      • запроваджено обов’язкове ознайомлення користувачів платіжних послуг про розмір комісії за зняття готівки через банкомат;

     

      • банкам дозволено включати до основного капіталу не зареєстровані внески до статутного капіталу.     

      Проте, залишаються законодавчо неврегульовані питання, що стосуються захисту прав кредиторів та процедури банкрутства господарюючих суб’єктів, питання пов’язані з кредитуванням в іноземній валюті та інші.

     

      Щодо капітальних та фінансових інвестицій.     

      Протягом 1-го кварталу 2012 року капітальні інвестиції на придбання активів, пов’язаних з операційно-господарською діяльністю Банку, становили 4,67 млн. грн. У складі придбаних активів основну суму становлять:

      • витрати на реконструкцію придбаних у 2008 році приміщень для Дніпропетровського регіонального відділення на загальну суму 2,95 млн. грн.;

      • дообладнання установ Банку системою відеоспостереження відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 10.07.2009р. № 398/ДСК та охоронно-тривожною сигналізацією в загальній сумі 0,11 млн. грн.;

      • впровадження та розширення інформаційних технологій для забезпечення широкого спектру банківських операцій на суму 0,16 млн. грн.;

      • впровадження ліцензій на торгівельний еквайрінг для процесингового центру та придбання нового термінального обладнання – 1,13 млн. грн.;

      • витрати на розвиток мережі Банку у загальній сумі 0,19 млн. грн.;

      • витрати на заміну зношеного банківського, офісного обладнання та касової техніки сучасним технологічним обладнанням у сумі 0,02 млн. грн.

     

      Протягом 2-го кварталу 2012 року капітальні інвестиції на придбання активів, пов’язаних з операційно-господарською діяльністю Банку, становили 2,13 млн. грн. У складі придбаних активів основну суму становлять:      • витрати на реконструкцію придбаних у 2008 році приміщень для Дніпропетровського регіонального відділення на загальну суму 0,85 млн. грн.;

      • дообладнання установ Банку системою відеоспостереження відповідно до вимог постанови Правління НБУ від 10.07.2009р. № 398/ДСК та охоронно-тривожною сигналізацією в загальній сумі 0,02 млн. грн.;

      • впровадження та розширення інформаційних технологій для забезпечення широкого спектру банківських операцій на суму 0,34 млн. грн.;

      • впровадження ліцензій на торгівельний еквайрінг для процесингового центру та придбання нового термінального обладнання – 0,69 млн. грн.;

      • витрати на розвиток мережі Банку у загальній сумі 0,01 млн. грн.;

      • витрати на заміну зношеного банківського, офісного обладнання та касової техніки сучасним технологічним обладнанням у сумі 0,18 млн. грн.

     

      Крім того, протягом 1-го півріччя 2012 року здійснювалися інвестиції у боргові цінні папери, у т.ч. державні та корпоративні. Станом на 01.07.2012р. портфель інвестицій у цінні папери становить 1 108 971,4 тисяч гривень і збільшився за 2-й квартал 2012 року на 111 452,9 тисяч гривень.     

      Банк має якісний портфель цінних паперів. 0,03% портфелю цінних паперів Банку – це інвестиції у корпоративні права українських підприємств, 99,97% вкладень Банку у цінні папери – вкладення у боргові цінні папери надійних емітентів, які приносять Банку процентні доходи, у тому числі державні цінні папери та цінні папери, забезпечені гарантією держави – 32,05%. Облігації місцевих позик (муніципальні облігації) займають 0,45% портфеля цінних паперів, облігації підприємств – 67,92%.

     

      Протягом 1-го півріччя 2012 року не відбувалося дефолтів емітентів, цінними паперами яких володіє Банк. Всі випуски цінних паперів, якими володіє Банк своєчасно обслуговуються, зобов’язання емітентів цінних паперів по сплаті відсотків, достроковому викупу цінних паперів, погашенню цінних паперів виконуються своєчасно та в повному обсязі.     

      Всі корпоративні та муніципальні облігації в портфелі Банку є ліквідними лістинговими цінними паперами та включені до біржових реєстрів провідних фондових бірж України – Фондової біржі ПІФОС, Української біржі, Української фондової біржі.

     

      Додаткова фінансова та операційна інформація.     

      Облікова політика Банку ґрунтується на нормативних вимогах щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, встановлених правилами Національного банку України відповідно до Національних (бухгалтерських) стандартів та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

     

      Бухгалтерський облік та фінансова звітність Банку ґрунтуються на таких принципах:      • повне висвітлення – усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій Банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;

      • превалювання сутності над формою – операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;

      • автономність – активи та зобов’язання Банку повинні бути відокремлені від активів та зобов’язань власників Банку та інших банків (підприємств);

      • обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимутися, а зобов’язання та/або витрати не занижуватимуться;

      • безперервність – оцінка активів Банку здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї діяльності, це повинно відображатися у фінансових звітах;

      • нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошей. Доходи – це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів, або зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов’язаного з внесками акціонерів. Витрати – це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів, або виникнення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами;

      • послідовність – постійне (із року в рік) застосування Банком обраної облікової політики. Зміна методу обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;

      • історична (фактична) собівартість – активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов’язання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.

     

      Складання фінансової звітності відбувається із застосуванням керівництвом Банку професійних суджень, оцінок та припущень, які мають вплив на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, що відображені у фінансовій звітності, та розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов’язань. Оцінки та судження регулярно переглядаються й базуються на досвіді керівництва та інших зовнішніх і внутрішніх факторах, уключаючи майбутні події, очікування яких за наявних умов є обґрунтованим. Результати перегляду відображаються в періоді, коли перегляд відбувається, та діють до наступного перегляду оцінок, припущень та суджень. Фактичні результати можуть відрізнятися від застосованих оцінок, припущень та суджень.     

      Облікова політика є інструментом, що впливає як на форми та методи ведення обліку, так і на фінансові результати роботи Банку; є основою для складання фінансової, податкової та статистичної звітності.

     

      На офіційному сайті ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» http://xcіtybank.com.ua/ розміщено річну фінансову звітність Банку та звіт незалежних аудиторів за національними та міжнародними стандартами за 2009-2011 роки, а також, фінансову звітність Банку за 1-й та 2-й квартал 2012 року.     

      Аудиторські перевірки ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» здійснюють наступні компанії:

     

      • Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Кадастр-Аудит», код ЄДРПОУ 31862920. Юридична адреса: 03039, м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 119, офіс 131. Вид діяльності за КВЕД – 74.12.0 – діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України 23 квітня 2002 року за № 2908. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 31 березня 2009 року, реєстраційний номер Свідоцтва – 983, серія та номер Свідоцтва – АБ 000892. ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр-Аудит» має досвід роботи на ринку надання аудиторських послуг з 2002 року, надає всі види аудиторських послуг, передбачених законодавством України. ТОВ Аудиторська фірма «Кадастр-Аудит» є членом у таких професійних організаціях: Спілка аудиторів України (персональне членство співробітників фірми), Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) (персональне членство співробітників фірми). Банк користується аудиторськими послугами ТОВ АФ «Кадастр – Аудит», починаючи з 2011 року. Аудиторська фірма «Кадастр-Аудит» затверджена Спостережною Радою Банку для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за національними стандартами на 2011-2012 роки. Зміна аудиторської компанії відбулася у зв’язку з прийняттям змін та доповнень до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 15 лютого 2011 року № 3024-VІ. Зазначені зміни встановили термін роботи з однією аудиторською фірмою не більше ніж 7 років поспіль. Враховуючи, що термін співпраці між Банком та попереднім аудитором (АФ «РСМ АПіК») перевищив вказаний термін, Банком у 2011 році було проведено тендер за результатами якого ТОВ АФ «Кадастр-Аудит» затверджено компанією, яка здійснює аудиторську перевірку Банку.     

      • Аудиторська фірма «Прайсвотерхаус-Куперс (Аудит)», код ЄДРПОУ 21603903. Юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, 9-10 поверхи. Вид діяльності за КВЕД – 74.12.0 – діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності видане Аудиторською палатою України 26 січня 2001 року за № 0152, термін дії Свідоцтва подовжено до 04 листопада 2016 року. Компанія АФ «Прайсвотерхаус-Куперс (Аудит)» має високу репутацію міжнародного рівня та відповідає міжнародним вимогам сертифікації аудиторських компаній, входить до четвірки світових лідерів з надання аудиторських послуг. ТОВ Аудиторська Фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» затверджена Спостережною Радою Банку для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за міжнародними стандартами на 2011 рік.

     

      Рішення про затвердження аудиторів Банку приймались Спостережною Радою за поданням Правління та попереднім розглядом питання Тендерним комітетом Банку.     

      Аудиторські фірми, які здійснюють аудит фінансової звітності Банку, постійно проводять політику ротації своїх багатопрофільних фахівців, які мають різноманітний досвід і підготовку з використанням різних підходів у галузі дотримання нормативних вимог при підготовці фінансової звітності, уміння розбиратися в операційних, технічних та інших спеціалізованих питаннях.

     

      Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від Банку, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з Банком (посадовими особами Банку), відсутні.     

      Конфлікт інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора відсутні. Факти подання недостовірної звітності Банку, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, відсутні.

     

      Розмір винагороди аудитора обумовлюється договором та затверджується Спостережною Радою Банку за поданням Правління.     

      Розмір винагороди, що сплачена в 1-му кварталі 2012 року за надані аудиторські послуги Аудиторській фірмі «Кадастр-Аудит», складає:

      • 25 тис. грн. - за аудиторські послуги з проведення огляду фінансової інформації Банку за 3-й квартал 2011 року (сплачено 19.01.2012р.);

      • 25 тис. грн. - за аудиторські послуги з проведення огляду фінансової інформації Банку за 4-й квартал 2011 року (сплачено 26.03.2012р.);

      • 9,6 тис. грн. - за підтвердження звіту про результати розміщення акцій (сплачено 26.03.2012р.).

     


      Розмір винагороди, що сплачена в 1-му кварталі 2012 року за надані аудиторські послуги Аудиторській фірмі «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», складає:

      • 230,05 тис. грн. - за надання аудиторських послуг відповідно до умов договору (сплачено 15.03.2012р.).

     

      Розмір винагороди, що сплачена в 2-му кварталі 2012 року за надані аудиторські послуги Аудиторській фірмі «Кадастр-Аудит», складає:      • 238 тис. грн. - за аудиторські послуги з проведення огляду фінансової інформації Банку за 2011 рік (сплачено 04.04.2012р.);

     


      Банк не залучав зовнішніх аудиторів для надання будь-яких неаудиторських послуг, а отже, винагорода за надання неаудиторських послуг не сплачувалася.

     


      Ліквідність Банку і виконання нормативів НБУ

     


      Робота з мобілізації ресурсів та розміщенню їх в активні вкладення проводилась відповідно до вимог Національного банку України, що відображалось в додержанні встановлених економічних нормативів.

     


      Нормативи капіталу:

     


      Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності Банку, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які Банк бере на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів, фінансової стійкості й стабільної діяльності Банку.

     


      Станом на 01.07.2012р. розмір регулятивного капіталу Банку склав 855,99 млн. грн., станом на 01.04.2012р. розмір регулятивного капіталу Банку складав 864,59 млн. грн. Розмір регулятивного капіталу Банку, протягом звітного кварталу, не був меншим за розмір статутного капіталу, згідно вимог Національного банку України.

     


      Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу відображає здатність Банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу визначається як співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери) безумовним зобов’язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав і зважених за ступенем кредитного ризику. Під час розрахунку показника достатності (адекватності) регулятивного капіталу до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику, додається сукупна сума відкритої валютної позиції Банку за всіма іноземними валютами та банківськими металами.

     


      ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» жодного разу не порушив норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу. Так станом на 01.07.2012р. норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу Банку склав 12,58% при нормативному значенні не менше 10%, станом на 01.04.2012р. він складав 15,95%, станом на 01.01.2012р. він складав 17,73%.

     


      Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (далі – норматив Н3) відображає розмір регулятивного капіталу, необхідний для здійснення Банком активних операцій. Норматив Н3 установлює мінімальний коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів. Нормативне значення нормативу Н3 має бути не менше ніж 9 відсотків. Станом на 01.07.2012р. норматив Н3 склав 11,17%, станом на 01.04.2012р. – 11,49%, станом на 01.01.2012р. – 12,38%.

     


      Виконання зазначених нормативів, а також забезпечення вимог НБУ стосовно капіталізації Банку (сплачений статутний капітал станом на 01.07.2012р. дорівнює 828 828 тис. грн.) підтверджують надійність Банку, його здатність своєчасно здійснювати розрахунки по дорученнях клієнтів та виконувати свої зобов'язання по поверненню залучених коштів.

     


      Нормативи ліквідності:

     


      Ліквідність Банку – це здатність Банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань Банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

     


      Для контролю за ліквідністю застосовується метод коефіцієнтів, який забезпечує не тільки оцінювання рівня ліквідності окремого банку, але й здійснення порівняльного аналізу ліквідності різних банків.

     


      Стан виконання нормативів ліквідності перебуває під щоденним контролем, про що свідчить виконання нормативів ліквідності (H4, H5, H6).

     


      Станом на 01.07.2012р. нормативи ліквідності становлять:

      • норматив миттєвої ліквідності (установлює мінімально необхідний обсяг високоліквідних активів для забезпечення виконання поточних зобов'язань протягом одного операційного дня) – 22,66% при нормативному значенні не менше 20% (станом на 01.04.2012р. – 22,43%, станом на 01.01.2012р. – 42,37%);

      • норматив поточної ліквідності (установлює мінімально необхідний обсяг активів Банку для забезпечення виконання поточного обсягу зобов'язань протягом одного календарного місяця) – 48,95% при нормативному значенні не менше 40% (станом на 01.04.2012р. – 59,97%, станом на 01.01.2012р. – 54,84%);

      • норматив короткострокової ліквідності (установлює мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов'язань протягом одного року) – 91,30% при нормативному значенні не менше 60% (станом на 01.04.2012р. – 94,56%, станом на 01.01.2012р. – 98,49%).

     

      Дотримання цих нормативів є необхідною умовою функціонування Банку.     

      Нормативи кредитного ризику:

     

      З метою зменшення банківських ризиків, для забезпечення належного контролю за ризиками, пов'язаними з вкладанням коштів у цінні папери, кредитами акціонерам (учасникам) та інсайдерам, наданням великих кредитів, Національний банк установлює нормативи кредитного ризику, недотримання яких може призвести до фінансових труднощів у діяльності Банку.     

      Станом на 01.07.2012р. значення нормативів кредитного ризику були такими:

      • максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента становить 19,61% при нормативному значенні не більше 25% регулятивного капіталу (станом на 01.04.2012р. – 18,49%, станом на 01.01.2012р. – 17,55%);

      • норматив “великих” кредитних ризиків – 426,34% при нормі не більше 800% регулятивного капіталу (станом на 01.04.2012р. – 392,48%, станом на 01.01.2012р. – 368,61%);

      • норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру – 0,40% при нормі не більше 5 % від статутного капіталу (станом на 01.04.2012р. – 0,25%, станом на 01.01.2012р. – 0,29%);

      • норматив максимального сукупного розміру кредитів, наданих інсайдерам – 1,69% при нормі не більше 30% від статутного капіталу (станом на 01.04.2012р. – 1,37%, станом на 01.01.2012р. – 1,39%).

     

      Нормативи інвестування:     

      З метою обмеження інвестиційного ризику, пов’язаного із здійсненням інвестиційної діяльності та можливою втратою капіталу інвестора, Національний банк України встановив нормативи інвестування.

     

      Станом на 01.07.2012р. значення цих нормативів такІ:      • інвестування в цінні папери окремо за кожним емітентом – 0,04% при нормативному значенні не більше 15% регулятивного капіталу (станом на 01.04.2012р. – 0,04%, станом на 01.01.2012р. – 0,04%);

      • загальна сума інвестування — 0,04% при нормативному значенні не більше 60% регулятивного капіталу (станом на 01.04.2012р. – 0,04%, станом на 01.01.2012р. – 0,04%).

     

      Дотримання лімітів відкритої валютної позиції     

      Національний банк України має право встановлювати для уповноваженого банку, що здійснює на міжбанківському валютному ринку України операції з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за гривні, ліміти таких відкритих валютних позицій: загальної (довгої/короткої) в іноземних валютах і банківських металах та окремо за групами відповідних іноземних валют та банківськими металами, а також за відповідною валютою чи банківським металом, окремими активними операціями з валютними цінностями.


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет