Інформації Вступ Розділ I. Основні відомості про емітента Розділ II. Фактори ризику Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Розділ IV. Інформація про основні засоби емітентажүктеу 2.45 Mb.
бет8/23
Дата21.04.2019
өлшемі2.45 Mb.
түріІнформації
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

     

      Постановою Правління НБУ від 22.06.2011р. за №205 установлено для уповноважених банків ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) на рівні не більше 5% та ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) на рівні не більше 10%. Контроль за дотриманням лімітів відкритої валютної позиції здійснюється на щоденній основі.      Станом на 01.07.2012р. значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції Банку становило 2,8771%, значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції Банку – 4,6884%.

     


      Станом на 01.04.2012р. значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції Банку становило 2,5588%, значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції Банку – 0,0148%.

     


      Станом на 01.01.2012р. значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції Банку становило 2,4350%, значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції Банку – 1,0851%.

     


      Розриви ліквідності:

     


      Дані форми статистичної звітності 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками до погашення», станом на 01.07.2012р., свідчать, що відповідність по строках до погашення активів та пасивів є оптимально допустимою в цілому по всіх валютах, про що підтверджують наступні дані.

     


      Дані про структуру активів та пасивів за строками до погашення, станом на 01.07.2012р., по всіх валютах:

     


      1. Термін до погашення до 1 міс: Активи (А) – 4 764 401 тис. грн., Пасиви (П) – 5 556 558 тис. грн., П>А (ризик ліквідності) – (- 792 157) тис. грн.

     


      2. Термін до погашення від 1 до 3 міс: Активи (А) – 1 928 010 тис. грн., Пасиви (П) – 649 706 тис. грн., А>П (надлишок ліквідності) – 1 278 304 тис. грн.

     


      3. Термін до погашення від 3 до 6 міс: Активи (А) – 669 830 тис. грн., Пасиви (П) – 609 794 тис. грн., А>П (надлишок ліквідності) – 60 036 тис. грн.

     


      4. Термін до погашення від 6 до 9 міс: Активи (А) – 431 047 тис. грн., Пасиви (П) – 504 897 тис. грн., П>А (ризик ліквідності) – (- 73 850) тис. грн.

     


      5. Термін до погашення від 9 міс до 1 року: Активи (А) – 97 243 тис. грн., Пасиви (П) – 611 744 тис. грн., П>А (ризик ліквідності) – (- 514 501) тис. грн.

     


      Всього до року: Активи (А) – 7 890 531 тис. грн., Пасиви (П) – 7 932 699 тис. грн., А>П (надлишок ліквідності) – 1 338 340 тис. грн., П>А (ризик ліквідності) – (- 1 380 508) тис. грн.

     


      Перевищення пасивів над активами < року – (- 42 168) тис. грн.

     


      6. Термін до погашення від 1 до 1,5 років: Активи (А) – 315 462 тис. грн., Пасиви (П) – 475 901 тис. грн., П>А (ризик ліквідності) – (- 160 439) тис. грн.

     


      7. Термін до погашення від 1,5 до 2 років: Активи (А) – 84 121 тис. грн., Пасиви (П) – 101 591 тис. грн., П>А (ризик ліквідності) – (- 17 470) тис. грн.

     


      8. Термін до погашення від 2 до 3 років: Активи (А) – 408 690 тис. грн., Пасиви (П) – 16 450 тис. грн., А>П (надлишок ліквідності) – 392 240 тис. грн.

     


      9. Термін до погашення від 3 до 5 років: Активи (А) – 342 874 тис. грн., Пасиви (П) – 226 032 тис. грн., А>П (надлишок ліквідності) – 116 842 тис. грн.

     


      10. Термін до погашення від 5 до 10 років: Активи (А) – 213 175 тис. грн., Пасиви (П) – 123 632 тис. грн., А>П (надлишок ліквідності) – 89 543 тис. грн.

     


      11. Термін до погашення понад 10 років: Активи (А) – 294 978 тис. грн., Пасиви (П) – 664 752 тис. грн., П>А (ризик ліквідності) – (- 369 774) тис. грн.

     


      Всього більше року: Активи (А) – 1 659 299 тис. грн., Пасиви (П) – 1 608 357 тис. грн., А>П (надлишок ліквідності) – 598 625 тис. грн., П>А (ризик ліквідності) – (- 547 683) тис. грн.

     


      Перевищення активів над пасивами > року – 50 942 тис. грн.

     


      Всього: Активи (А) – 9 549 830 тис. грн., Пасиви (П) – 9 541 056 тис. грн., А>П (надлишок ліквідності) – 1 936 965 тис. грн., П>А (ризик ліквідності) – (- 1 928 191) тис. грн. Перевищення активів над пасивами – 8 774 тис. грн.

     


      Так, негативна невідповідність між активами та пасивами (перевищення пасивів над активами) терміном погашення до 1 місяця складає «-» 792,15 млн. грн., або «-» 8,32% від чистих активів Банку на дату, при рекомендованій нормі НБУ не менше «-» 10,00% не більше «+» 10,00%.

     


      Протягом 1-го півріччя 2012 року Банк мав стійку, керовану ліквідність, про що свідчать виконання економічних нормативів, передбачених Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління НБУ від 28.08.01 № 368 із змінами і доповненнями, виконання норм обов’язкових резервів.

     


      Протягом 1-го півріччя 2012 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» здійснював прибуткову діяльність.

     


      Основні статті доходів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01 липня 2012 року:

     


      І Процентні доходи – 413 426,1 тис. грн.

      1.1 Процентні доходи за коштами, що розміщені в НБУ – 298,7 тис. грн.

      1.2 Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках – 10 852,2 тис. грн.

      1.3 Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарювання – 296 916,5 тис. грн.

      1.4 Процентні доходи за кредитами органам державної вади – 34 779,7 тис. грн.

      1.5 Процентні доходи за кредитами фізичним особам – 26 424,4 тис. грн.

      1.6 Процентні доходи за цінними паперами – 44 154,6 тис. грн.

     


      ІІ Непроцентні доходи – 74 185,8 тис. грн.

      2.1 Комісійні доходи за операціями з банками – 1 198,9 тис. грн.

      2.2 Комісійні доходи від банкнотного бізнесу – 2 484,6 тис. грн.

      2.3 Комісійні доходи від кредитного обслуговування корпоративних клієнтів – 3 577,8 тис. грн.

      2.4 Комісійні доходи від роздрібного бізнесу – 30 403,8 тис. грн.

      2.5 Комісійні доходи від операцій з ювілейними монетами і зношеною валютою – 262,1 тис. грн.

      2.6 Комісійні доходи від операцій з цінними паперами – 767,8 тис. грн.

      2.7 Комісійні доходи за депозитарне обслуговування клієнтів – 598,1 тис. грн.

      2.8 Комісійні доходи від обслуговування корпоративного бізнесу – 22 053,5 тис. грн.

      2.9 Комісійні доходи за інкасацію готівки – 1 701,4 тис. грн.

      2.10 Комісійні доходи за документарними операціями – 357,8 тис. грн.

      2.11 Результат від торгівлі банківськими металами – 3 182,0 тис. грн.

      2.12 Результат від валютно-обмінних операцій з безготівковою валютою – 5 905,3 тис. грн.

      2.13 Інші комісійні доходи – 42,6 тис. грн.

      2.14 Страхове відшкодування, оперативний лізинг, результат від продажу НА та ОЗ, відшкодування витрат на відкриття відділень – 1 650,1 тис. грн.

     


      Всього доходів – 487 611,8 тис. грн.

     


      Основні статті видатків ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 01 липня 2012 року:

     


      І Процентні витрати – 292 927,4 тис. грн.

      1.1 Процентні витрати за коштами, отриманими в НБУ – 24,5 тис. грн.

      1.2 Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків – 25 222,7 тис. грн.

      1.3 Процентні витрати за операціями із суб`єктів господарювання – 43 201,1 тис. грн.

      1.4 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України – 7 584,1 тис. грн.

      1.5 Процентні витрати за операціями з фізичними особами – 185 358,4 тис. грн.

      1.6 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу – 517,5 тис. грн.

      1.7 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами – 16 456,6 тис. грн.

      1.8 Інші процентні витрати – 14 562,4 тис. грн.

     


      ІІ Непроцентні витрати – 179 722,2 тис. грн.

      2.1 Комісійні витрати – 14 061,9 тис. грн.

      2.2 Інші операційні витрати – 38 059,3 тис. грн.

      2.3 Загальні адміністративні витрати – 127 601,0 тис. грн.

     

      ІІІ Відрахування в резерви – 8 880,7 тис. грн.     

      ІV Податок на прибуток – 0 тис. грн.

     

      Всього витрат – 481 530,3 тис. грн.     

      Станом на 01.07.2012р. ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» має наступні фінансові показники:

      • активи – 9 520 979 тис. грн.,

      • зобов’язання – 8 879 615 тис. грн.,

      • власний капітал – 641 364 тис. грн.

     


      Інформація стосовно характеру доходів і витрат звітних сегментів за 1-е півріччя 2012 року:

     


      1. Процентні доходи усього – 413 426 тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 356 340 тис. грн., послуги фізичним особам – 339 450 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 48 719 тис. грн., міжбанківські операції – 33 239 тис. грн., інші операції – 773 тис. грн. Вилучення – (365 095) тис. грн.

     


      2. Комісійні доходи усього – 57 720 тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 27 675 тис. грн., послуги фізичним особам – 31 317 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 1 217 тис. грн., міжбанківські операції – 3 593 тис. грн., інші операції – 121 тис. грн. Вилучення – (6 204) тис. грн.

     


      3. Торгівельний дохід усього – 13 570 тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 5 643 тис. грн., послуги фізичним особам – 4 756 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 0 тис. грн., міжбанківські операції – 0 тис. грн., інші операції – 3 171 тис. грн.

     


      4. Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі Банку усього – 1 тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 0 тис. грн., послуги фізичним особам – 0 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 1 тис. грн., міжбанківські операції – 0 тис. грн., інші операції – 0 тис. грн.

     


      5. Інші операційні доходи усього – 2 895 тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 3 074 тис. грн., послуги фізичним особам – 666 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 171 тис. грн., міжбанківські операції – 127 тис. грн., інші операції – 1 666 тис. грн. Вилучення – (2 809) тис. грн.

     


      6. Усього доходів – 487 612 тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 392 733 тис. грн., послуги фізичним особам – 376 189 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 50 107 тис. грн., міжбанківські операції – 36 959 тис. грн., інші операції – 5 732 тис. грн. Вилучення – (374 108) тис. грн.

     


      7. Процентні витрати усього – (292 927) тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – (275 304) тис. грн., послуги фізичним особам – (304 784) тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – (45 424) тис. грн., міжбанківські операції – (28 898) тис. грн., інші операції – (3 611) тис. грн. Вилучення – 365 095 тис. грн.

     


      8. Комісійні витрати усього – (14 062) тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – (5 745) тис. грн., послуги фізичним особам – (11 645) тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – (73) тис. грн., міжбанківські операції – (2 803) тис. грн., інші операції – 0 тис. грн. Вилучення – 6 204 тис. грн.

     


      9. Інші витрати усього – (165 660) тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – (94 419) тис. грн., послуги фізичним особам – (63 282) тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – (4 142) тис. грн., міжбанківські операції – (4 970) тис. грн., інші операції – (1 657) тис. грн. Вилучення – 2 809 тис. грн.

     


      10. Резерви усього – (8 881) тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – (14 339) тис. грн., послуги фізичним особам – 5 688 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 0 тис. грн., міжбанківські операції – (34) тис. грн., інші операції – (196) тис. грн.

     


      11. Усього витрат – (481 530) тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – (389 807) тис. грн., послуги фізичним особам – (374 024) тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – (49 639) тис. грн., міжбанківські операції – (36 705) тис. грн., інші операції – (5 463) тис. грн. Вилучення – 374 108 тис. грн.

     


      12. Результат сегмента усього – 6 082 тис. грн., в тому числі: послуги корпоративним клієнтам – 2 925 тис. грн., послуги фізичним особам – 2 165 тис. грн., інвестиційна банківська діяльність – 468 тис. грн., міжбанківські операції – 254 тис. грн., інші операції – 269 тис. грн. Вилучення – 0 тис. грн.

     


      13. Прибуток/(збиток) до оподаткування – 6 082 тис. грн.

     


      14. Витрати за податком на прибуток – 0 тис. грн.

     


      15. Прибуток/(збиток) усього – 6 082 тис. грн.

     


      Рахунки довірчого управління за 2-й квартал 2012 року

     


      1. Готівкові кошти за операціями довірчого управління: станом на 01.07.2012р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.

     


      2. Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління: станом на 01.07.2012р. – 3 474 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 1 959 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+1 515) тис. грн.

     


      3. Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління: станом на 01.07.2012р. – 58 306 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 34 421 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+23 885) тис. грн.

     


      4. Цінні папери в довірчому управлінні: станом на 01.07.2012р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.

     


      5. Банківські метали в довірчому управлінні: станом на 01.07.2012р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.

     


      6. Інші активи в довірчому управлінні: станом на 01.07.2012р. – 4 285 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 4 422 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (-137) тис. грн.

     


      7. Витрати за операціями довірчого управління: станом на 01.07.2012р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.

     


      8. Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління: станом на 01.07.2012р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.

     


      9. Усього за активними рахунками довірчого управління: станом на 01.07.2012р. – 66 065 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 46 290 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+19 775) тис. грн.

     


      10. Фонди банківського управління: станом на 01.07.2012р. – 37 216 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 14 014 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+23 202) тис. грн.

     


      11. Рахунки установників: станом на 01.07.2012р. – 28 849 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 32 276 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (- 3 427) тис. грн.).

     


      12. Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління: станом на 01.07.2012р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.

     


      13. Доходи від операцій довірчого управління: станом на 01.07.2012р. – 0 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 0 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – 0 тис. грн.

     


      14. Усього за пасивними рахунками довірчого управління: станом на 01.07.2012р. – 66 065 тис. грн., станом на 01.01.2012р. – 46 290 тис. грн., зміни після дати останньої річної звітності – (+19 775) тис. грн.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК” є фінансовою установою, що зумовлює особливості складу основних засобів Банку. Основні засоби, що обліковуються на балансі Банку, є виробничого призначення.

     


      Станом на 01.07.2012р. первісна вартість основних засобів – 285 550,00 тис. грн., залишкова вартість – 207 790,00 тис. грн. Станом на 01.04.2012р. первісна вартість основних засобів – 279 802,00 тис. грн., залишкова вартість – 204 144,00 тис. грн. Станом на 01.01.2012р. первісна вартість основних засобів – 212 004,00 тис. грн., залишкова вартість – 208 284,00 тис. грн.

     


      Найбільшу питому вагу в загальній кількості основних засобів складають будівлі і споруди − 80,30% загальної вартості основних засобів. Машини та обладнання − 15,71%. Машини та обладнання, що обліковуються на балансі Банку, представлені, в основному, комп’ютерною технікою та офісним обладнанням. Транспортні засоби складають 0,91% загальної вартості основних засобів Банку. На балансі Банку обліковується 70 легкових автомобілів. Інші основні засоби − 3,08%.

     


      Інформація про основні засоби ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (за залишковою вартістю).

     


      Основні засоби виробничого призначення: станом на 01.01.2012р. – 208 284 тис. грн., станом на 01.04.2012р. – 204 144 тис. грн., станом на 01.07.2012р. – 207 790 тис. грн.

     


      У тому числі:

      1. будівлі та споруди: станом на 01.01.2012р. – 161 440 тис. грн., станом на 01.04.2012р. – 161 249 тис. грн., станом на 01.07.2012р. – 166 869 тис. грн.;

      2. машини та обладнання: станом на 01.01.2012р. – 35 257 тис. грн., станом на 01.04.2012р. – 34 257 тис. грн., станом на 01.07.2012р. – 32 639 тис. грн.;

      3. транспортні засоби: станом на 01.01.2012р. – 2 955 тис. грн., станом на 01.04.2012р. – 2 198 тис. грн., станом на 01.07.2012р. – 1 882 тис. грн.;

      4. інші: станом на 01.01.2012р. – 8 632 тис. грн., станом на 01.04.2012р. – 6 440 тис. грн., станом на 01.07.2012р. – 6 400 тис. грн.

     


      Основні засоби невиробничого призначення в Банку відсутні.

     


      Усього основних засобів: станом на 01.01.2012р. – 208 284 тис. грн., станом на 01.04.2012р. – 204 144 тис. грн., станом на 01.07.2012р. – 207 790 тис. грн.

     


      Станом на 1 липня 2012 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» представлений в усіх регіонах України та орендує приміщення у м. Києві, Сімферополі, Миколаєві, Херсоні, Дніпропетровську, Запоріжжі, Житомирі, а також в Київській, Тернопільській, Львівській, Сумській, Одеській та інших областях для виробничих потреб. Витрати по орендній платі за 1-е півріччя 2012 року склали 16 469 тис. грн., в тому числі: за 1-й квартал 2012 року – 8 325,00 тис. грн., за 2-й квартал 2012 року – 8 144 тис. грн. Строк дії договорів оренди, в основному, до 2012-2014 років. Основні засоби, отримані в оперативний лізинг, обліковуються на позабалансовому рахунку “Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)”. Вартість орендованих приміщень та орендованих основних засобів станом на 01.07.2012р. склала 119 416,00 тис. грн.

     


      Банк переоцінює об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість значно (більш як 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату складання балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

     


      З метою приведення залишкової вартості основних засобів Банку в частині службових приміщень, які є власністю Банку, до їх справедливої вартості Банком проводиться переоцінка основних засобів Банку в частині об’єктів нерухомості виробничого призначення. Підставою для прийняття рішення керівником Банку щодо необхідності проведення переоцінки власних об’єктів нерухомості є оцінка незалежних експертів.

     


      Переоцінка приміщень, які обліковуються на балансі Банку, в 1-му півріччі 2012 році не проводилась. В 1-му півріччі 2012 року розмір додаткового капіталу за рахунок переоцінки основних засобів не змінювався.

     


      Вартість усіх необоротних (матеріальних та нематеріальних) активів підлягає щомісячній амортизації, крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, малоцінних необоротних матеріальних активів, бібліотечних фондів та необоротних активів, утримуваних для продажу. Строки корисного використання встановлюється окремим внутрішнім Положенням та застосовуються уповноваженими особами Банку при визнанні об’єктів активом із зарахуванням на баланс.

     


      Амортизація необоротних активів нараховується щомісяця. За активами, що надійшли протягом місяця, амортизація нараховується з 1-го числа місяця, наступного за місяцем придбання, а за активами, що вибули - припиняється 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття.

     


      Відповідно до Положення про облікову політику ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» амортизація необоротних активів здійснюється установами Банку із застосуванням таких методів:

      • основні засоби та нематеріальні активи (у тому числі отримані у фінансовий лізинг) амортизуються за прямолінійним методом, згідно з яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів або нематеріальних активів;

      • малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди амортизуються в першому місяці використання об'єкта в обсязі 100 відсотків його вартості;

      • завершені капітальні інвестиції, пов’язані з поліпшенням прийнятих в оперативний лізинг (оренду) основних засобів амортизуються прямолінійним методом протягом строку, на який проведено поліпшення об’єкта, але не більше строку лізингу (оренди);

      • тривожно - пожежна сигналізація, комп’ютерна локальна мережа амортизуються прямолінійним методом протягом строку оперативного лізингу (оренди).

     


      В системі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» для нарахування амортизації за групами та окремими видами основних засобів встановлюються строки корисного використання від 100 років (будівлі, споруди) до 2 років. Строки корисного використання нематеріальних активів визначаються комісією установи Банку, яка створюється для оприбуткування, переміщення та списання основних засобів та нематеріальних активів, при визнанні цих об’єктів активами із зарахуванням на баланс. При цьому враховується: очікуване використання об'єкта Банком з урахуванням його потужності або продуктивності; строки корисного використання подібних активів; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові або інші подібні обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори. Разом з тим строк корисного використання нематеріальних активів не повинен бути більшим ніж 20 років. У разі зміни очікуваних економічних вигод від їх використання комісією переглядаються строки корисного використання нематеріальних активів. Протягом 1-го півріччя 2012 року строки корисного використання основних засобів Банком не переглядались.

     


      Банк визнає втрати економічної вигоди/доходи від відновлення корисності внаслідок зменшення/ збільшення корисності об'єктів необоротних активів у сумі, що перевищує їх залишкову вартість, порівняно з сумою очікуваного відшкодування. Втрати від зменшення корисності/ доходи від відновлення корисності за необоротними активами, які не переоцінювалися, визнаються у звіті про фінансові результати, а за необоротними активами, які переоцінювалися, як зменшення/ збільшення додаткового капіталу за результатами переоцінки. Протягом 1-го півріччя 2012 року Банк не визнавав втрати економічної вигоди/доходи від відновлення корисності внаслідок зменшення/ збільшення корисності об'єктів необоротних активів.

     


Каталог: storage -> zvit emitenta
storage -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің
storage -> Техникалыќ жјне кјсіптік білім беретін кјсіптік оќу баєдарламаларын жїзеге асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа
storage -> Мектеп жасына дейінгі балалардың таным белсенділігін арттыруда көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі
storage -> Қазақстан республикасының Қосымша білім беру педагогикалық Қызметкерлерінің секциясы «Қосымша білім беру саласын жаңҒырту арқылы білім алушылардың ҚОҒамдық санасын қалыптастыру»
storage -> Бағдарламасы өткізу орны: Астана қ., ҚР инвестициялар және даму министрлігі Өткізу мерзімі: 2016 жылғы 18 қараша
storage -> Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру 12 сәуір 2017 ж
storage -> Қазақтың ұлттық ойындары – тәрбие көзі әдістемелік нұсқау Астана 2011 Пікір жазған
storage -> Батыс Қазақстан облысы білім басқармасы мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық
zvit emitenta -> Інформація Зміна до Річної інформації Вступ Розділ I. Резюме річної інформації Розділ IІ. Фактори ризику Розділ IІІ. Основні відомості про емітента Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет