Информатика 2007-2008 Районная олимпиада есептерінің шығарылуыДата04.12.2018
өлшемі81 Kb.
#56110

Информатика 2007-2008 Районная олимпиада

есептерінің шығарылуы

Баймуханбетова Ж.С.A есебі. Салыстыру

Енгізу файлының аты: compare.in

Шығару файлының аты: compare.out

Уақыт шектеу: 2 секунд

Жадыға шектеу: 64 мегабайт

Сізге А және В екі сан берілген. Оларды салыстыру керек және салыстыру қорытындысын

шығару керек.

Мәліметтерді енгізу форматы

Кіріс файлдың жалғыз жолында А және В екі бүтін саны бар. Әр сан 100-ден көп емес

таңбадан тұрады. Егер санда 1-ден көп таңба болса, бірінші таңба нөл емес. Сандар бос

орынмен бөлінген.Мәліметтерді шығару форматы

Шығыс файлының жалғыз жолы салыстыру қорытындысынан тұру қажет - жол түрі:

"A < B", егер A, B-дан кем болса;

"A = B", егер A, B-ға тең болса;

"A > B", егер A, B-дан үлкен болса.

Program esep_A;

Var s,s1,s2:string; k,n,l:byte;x,y:boolean; t:char;

procedure engiz;

begin

assign(input, 'compare.in');reset(input);

read(s);


close(input);

end;
procedure shygar;

begin

assign(output,'compare.out');rewrite(output);

write(s);

close(output);

end;
procedure init;

begin

fillchar(k,ofs(l)-ofs(k)+sizeof(k),0);end;
procedure salystyr;

begin


if nif n>l then t:='>';

if n=l then if s1=s2 then t:='=' else if s1

end;
procedure esepte;

begin

k:=pos(' ',s);y:=true;x:=false;s1:=copy(s,1,k-1); n:=length(s1); delete(s,1,k);

s2:=s;l:=length(s2);s:='';

if (s1[1]='-') and (s2[1]<>'-') then begin s:=s1+' < '+s2;y:=false;end;

if (s1[1]<>'-') and (s2[1]='-') then begin s:=s1+' > '+s2; y:=false;end;

if (s1[1]='-') and (s2[1]='-') then x:=true;

if y then begin

salystyr;

if x then

case t of

'<': t:='>';

'>': t:='<';

end;


s:=s1+' '+t+' '+s2;

end;


end;
begin

engiz;


init;

esepte;


shygar;

end.
B есебі. Алмалар

Енгізу файлының аты: apples.in

Шығару файлының аты: apples.out

Уақыт шектеу: 2 секунд

Жадыға шектеу: 64 мегабайт

Васяда N алма бар. Достары одан К алма сұрады. Таратқаннан кейін Васяда қалған

алмалардың жалпы салмағының қосындысы максималды болатындай етіп, Васяға тарататын

алмаларды таңдауға көмектесіңіз.

Мәліметтерді енгізу форматы

Кіріс файлының бірінші жолында N және K екі саны берілген (1 ≤ K ≤ N ≤ 10000) –

Васядағы алманың саны және таратылатын алманың саны. Екінші жолда 1-мен 10-ның

арасындағы N сан берілген – алмалардың салмақтары. Жолдағы сандар бос орын арқылы

бөлінген.

Мәліметтерді шығару форматы

Шығыс файлына бір санды шығарыңыз - қалған алмалардың салмақтарының максималды

қосындысы.

Мысалға түсінік

Васяда 5 алма бар. Олардың салмақтары сәйкесінше - 9, 4, 6, 1, 3. Ол 3 алма беру қажет. 4, 1,

3 салмақтағы алманы беру тиімді. Сонда қалған алмалардың салмақтарының қосындысы

максималды болады - 15.Program esep_B;

var

a:array[1..10000] of 1..10;o:longint;max:1..10;

i,n,m,j:integer;

procedure engiz;

begin


assign(input,'apples.in');

reset(input);

readln(n,m);

for i:=1 to n do read(a[i]);

close(input);

end;


procedure shygar;

begin


assign(output,'apples.out');

rewrite(output);

write(o);

close(output);

end;
procedure init;

begin


fillchar(a,ofs(j)-ofs(a)+sizeof(j),0);

end;


procedure maxtap;

var t:integer;

begin

max:=a[1];t:=1;for i:=2 to n do

if max

a[t]:=1;

end;


procedure esepte;

begin


for j:=1 to n-m do

begin maxtap;

o:=o+max;end;

end;


begin

init;


engiz;

esepte;


shygar;

end.
C есебі. Куб

Енгізу файлының аты: cube.in

Шығару файлының аты: cube.out

Уақыт шектеу: 2 секунд

Жадыға шектеу: 64 мегабайт

Кубтың жақтары түрлі түстермен боялған. Оны бір, екі немесе үш жағы көрінетіндей етіп

қоюға болады. Сізден талап етілетіні: бір түсті екі немесе бір түсті үш жағы көрінетіндей

етіп қоюға, бола ма?

Ыңғайлы болу үшін, түсі 1-ден 10-ға дейінгі сандармен беріледі.Мәліметтерді енгізу форматы

Кіріс файл бірнеше куб сипаттамасынан тұрады. Кіріс файлының бірінші жолы N бүтін

санынан тұрады. N - кубтың саны (1 <= N <= 10). N жолының әрқайсысы бір кубтын

сипаттамасын тұрады: 1-мен 10-ның интервалындағы 6 бүтін сан - жақтын түсін білдіреді.

Сандар бос орынмен бөлінген және келесі ретпен орналастырылған:

алдынғы_жағы артқы_жағы оң_жағы сол_жағы жоғарғы_жағы төменгі_жағыМәліметтерді шығару форматы

Шығыс файлында кірісте сипатталған N кубтың әр қайсысы үшін бір жол болу керек.

Берілген шарттың орындалуы үшін, егер кубты бұрұға болса, жол "YES" жолынан тұруы

қажет және егер болмаса "NO" жолынан тұру қажет.Program esep_C;

var

A,B,C:set of 1..10;i,n,x1,x2,y1,y2,z1,z2:1..10;
procedure esepte;

begin


assign(input,'cub.in');

reset(input);

readln(n);

for i:=1 to n do

begin a:=[]; b:=[]; c:=[];

read(x1,x2,y1,y2,z1,z2);

a:=[x1]+[x2];

b:=[y1]+[y2];

c:=[z1]+[z2];

If (a*b<>[]) or (a*c<>[]) or (b*c<>[]) then writeln('YES') ELSE writeln('NO');

end;

close(input);end;
begin

assign(output,'cub.out');

rewrite(output);

esepte;


end.
D есебі. Жол

Енгізу файлының аты: string.in

Шығару файлының аты: string.out

Уақыт шектеу: 2 секунд

Жадыға шектеу: 64 мегабайт

Ағылшын алфавитіндегі кіші әріптерден тұратын жол берілген. Осы жолда қай әріп бір

реттен көп кездесетінің анықтау қажет.

Мәліметтерді енгізу форматы

Кіріс файлда ұзындығы 1000 символдан аспайтын, 'a', 'b', ... 'z' әріптерінен тұратын S жолы

берілген.

Мәліметтерді шығару форматы

Шығыс файлы алфавиттік тәртіпте S жолындағы 1-ден көп рет кездесетін әріптер жазылу

керек. Шығыс файлында әр әріп 1-ден көп рет кездеспеуі керек.

Мысалға түсінік беру

"worldhello" жолында 1-ден көп рет кездесетін әріптер 'l' және 'o' әріптері.

"abc" жолында 1-ден көп кездесетін әріптер жоқ, демек шығыс файлы бос.

Program esep_D;

var

A,B:set of 'a'..'z'; c:char;k:'a'..'z';
procedure engiz;

begin


assign(input,'string.in');

reset(input);

a:=[]; b:=[];

while not seekeoln do

begin

read(c);


If c in a then b:=b+[c] else a:=a+[c];

end;


close(input);

end;
procedure shygar;

begin

assign(output,'string.out');rewrite(output);

end;
procedure esepte;

begin

for k:='a' to 'z' doif k in b then write(k);

end;
beginengiz;

shygar;


esepte;

end.Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет