Информатика мамандыѓындаѓы студенттерге «Алгоритм жєне мєліметтер ќ±рылымы» пєнінен емтихан с±раќтарыжүктеу 66.25 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі66.25 Kb.

050602 “Информатика” мамандығындағы студенттерге «Алгоритм және мәліметтер құрылымы» пәнінен емтихан сұрақтары

 1. Алгоритм ұғымы. Алгоритмның қасиеті.

 2. Алгоритмнің мәтіндік және графиктік түрде көрсетілуі.

 3. Параметрлі цикл операторы. Саналатын типтер. Олардың параметрлі циклдерді ұйымдастыруда қолдану.

 4. Алгоритмнің түрлері: сызықтық, тармақталған, циклдік (қайталану) көмекші (процедура және функция).

 5. Шарты алдын ала берілген және шарты соңынан берілген цикл операторлары. Кірістірілген циклдер.

 6. Тілдің алфавиті. Программалау тілінде алгоритмнің жазылу ережесі.

 7. Процедура құрылымы. Айнымалылардың қолдану аймағы.

 8. Ауқымды және жергілікті айнымалылар.

 9. Программалар ұғымы және оның құрылымы. Операторлар және командалар.

 10. Параметрлі процедура. Формальды және нақты параметрлер. Процедураны шақыру. Параметрлерді тасымалдау. Айнымалылар параметрі және мәндер параметрі.

 11. Мәндер типінің ұғымы. Мәндердің стандартты типтері.

 12. Функция құрылымы. Функцияны шақыру. Функция мен процедураның айырмашылығы.

 13. Айнымалылар мен тұрақтылар ұғымы. Атау, тип, мәндер олардың негізгі сипаттамалары.

 14. Рекурсивті ішкі программаны ұйымдастыру. Рекурсивті шешілетін типтік есептер.

 15. Математикалық амалдар. Өрнек ұғымы. Олардың классификациясы және мәндерді есептеу ережесі.

 16. Әртүрлі типте берілген мәндердің өрнектерде қолданылуы

 17. Символдық және жолдық мәндер. Символдық мәндермен орындалатын амалдар.

 18. Жолдармен жұмыс істеуге арналған функциялар мен процедуралар.

 19. Меншіктеу операторындағы мәндер типінің сәйкестігі және түрленуі.

 20. Программалау тілдеріне кіріктірілген сандық функциялар.

 21. Массив туралы түсінік. Мәні. Элементтердің типі, өлшемі, индексі. Бір өлшемді және екі өлшемді массивтер. Массив элементіне кіруді ұйымдастыру.

 22. Жедел жадыда массивтің орналасуы. Массивті толтыру алгоритмі.

 23. Программа бөлімдерінің мазмұны, программалардың құрылымы.

 24. Ең үлкен (ең кіші) мәнді іздеу алгоритмі.

 25. Массивті сұрыптау алгоритмі: таңдау арқылы сұрыптау, орын ауыстыру т.б.

 26. Берілгендерді енгізу және шығаруды ұйымдастыру. Сызықтық алгоритмді ұйымдастыру.

 27. Мәндердің күрделі типі. Регулярлы тип. Жиындар типі. Жиындардың типіне және жиындардың мәніне тапсырма.

 28. Жиындарды қолданғанда, жиындармен орындалатын амалдар. Мәндердің аралас типі – жазулар. Біріктіру операторы.

 29. Шартты оператор. Логикалық өрнекті қолдану. Кірістірілген шартты оператор. Құрама және бос операторлар.

 30. Шартты оператордың толық және қысқаша түрде жазылу формасы.

 31. Файлдар классификациясы: файлдардың типтері және қатынас әдісі бойынша бөлінуі.

 32. Таңдау операторы. Таңдау операторының толық және қысқаша түрде сипатталу формасы.

 33. Мәтіндік файлдар. Мәтіндік файлдарды өңдеуге арналған процедуралар мен функциялар. Берілгендерді енгізу шығару.

 34. Типтелген файлдардың мәтіндік файлдардан айырмашылығы. Типтелген файлдарды өңдеу үшін қажетті процедуралар мен функциялар.

Емтихан билеттерінің тізімі

Емтихан билеті №1


 1. Алгоритм ұғымы. Алгоритмның қасиеті. Алгоритмнің мәтіндік және графиктік түрде көрсетілуі.

 2. Параметрлі цикл операторы. Саналатын типтер. Олардың параметрлі циклдерді ұйымдастыруда қолдану.

 3. Бірнеше N натурал сандар берілген. Цифрларының қосындысы берілген N санға тең болатын, барлық үш таңбалы натурал сандарды шығару керек.

Емтихан билеті №2


 1. Алгоритмнің түрлері: сызықтық, тармақталған, циклдік (қайталану) көмекші (процедура және функция).

 2. Шарты алдын ала берілген және шарты соңынан берілген цикл операторлары. Кірістірілген циклдер.

 3. Меншікті мәтінді оқитын және тек IF шартты операторынан тұратын жолдарды мәтіндік файлға жазатын жазатын программа құрыңыз.Емтихан билеті №3


 1. Тілдің алфавиті. Программалау тілінде алгоритмнің жазылу ережесі.

 2. Процедура құрылымы. Айнымалылардың қолдану аймағы. Ауқымды және жергілікті айнымалылар.

 3. A(N,N) өлшемді матрица берілген. Бас диоганалында жатқан элементтерді Y(N) бір өлшемді массивке көшіріп жазыңыз.

Емтихан билеті №4


 1. Программалар ұғымы және оның құрылымы. Операторлар және командалар.

 2. Параметрлі процедура. Формальды және нақты параметрлер. Процедураны шақыру. Параметрлерді тасымалдау. Айнымалылар параметрі және мәндер параметрі.

 3. Берілген A(N) өлшемді массивтің оң элементтерінің санын және қосындысын, теріс элементтерінің санын және көбейтіндісін есепте.Емтихан билеті №5


 1. Мәндер типінің ұғымы. Мәндердің стандартты типтері.

 2. Функция құрылымы. Функцияны шақыру. Функция мен процедураның айырмашылығы.

 3. Берілген A(N) өлшемді массивтің ең үлкен және ең кіші элеметтерінің орнын ауыстыр.Емтихан билеті №6


 1. Айнымалылар мен тұрақтылар ұғымы. Атау, тип, мәндер олардың негізгі сипаттамалары.

 2. Рекурсивті ішкі программаны ұйымдастыру. Рекурсивті шешілетін типтік есептер.

 3. Берілген A(N) өлшемді массивтің оң элементтерін екі есе азайтыңыз, теріс элементтерін өзінің индексінің мәніне өзгертіңіз.Емтихан билеті №7


 1. Математикалық амалдар. Өрнек ұғымы. Олардың классификациясы және мәндерді есептеу ережесі. Әртүрлі типте берілген мәндердің өрнектерде қолданылуы

 2. Символдық және жолдық мәндер. Символдық мәндермен орындалатын амалдар. Жолдармен жұмыс істеуге арналған функциялар мен процедуралар.

 3. Берілген A(N) массивінің элементтерін А(N) өлшемді жаңа массивке кері ретпен көшіріп жазыңыз.Емтихан билеті №8


 1. Меншіктеу операторындағы мәндер типінің сәйкестігі және түрленуі. Программалау тілдеріне кіріктірілген сандық функциялар.

 2. Массив туралы түсінік. Мәні. Элементтердің типі, өлшемі, индексі. Бір өлшемді және екі өлшемді массивтер. Массив элементіне кіруді ұйымдастыру. Жедел жадыда массивтің орналасуы. Массивті толтыру алгоритмі.

 3. Сол жақ фигуралы жақшамен басталатын және оң жақ фигуралы жақшамен аяқталатын жолдарды есептемегенде мәтіндік файлға меншікті мәтінді жазатын программа құрыңыз.Емтихан билеті №9


 1. Программа бөлімдерінің мазмұны, программалардың құрылымы.

 2. Ең үлкен (ең кіші) мәнді іздеу алгоритмі. Массивті сұрыптау алгоритмі: таңдау арқылы сұрыптау, орын ауыстыру т.б.

 3. Берілген X(N) массивінің 5-ке еселі элементтері кірмейтін барлық элементтерінің квадратттарының қосындысын есепте.Емтихан билеті №10


 1. Берілгендерді енгізу және шығаруды ұйымдастыру. Сызықтық алгоритмді ұйымдастыру.

 2. Мәндердің күрделі типі. Регулярлы тип. Жиындар типі. Жиындардың типіне және жиындардың мәніне тапсырма. Жиындарды қолданғанда, жиындармен орындалатын амалдар. Мәндердің аралас типі – жазулар. Біріктіру операторы.

 3. Берілген мәтіндегі әрбір әріптерді екі еселеңіз. Мысалы, “АВСD” мәтіні берілсін. Программа мына түрде шығару керек “ААВВССDD”Емтихан билеті №11


 1. Шартты оператор. Логикалық өрнекті қолдану. Кірістірілген шартты оператор. Құрама және бос операторлар. Шартты оператордың толық және қысқаша түрде жазылу формасы.

 2. Файлдар классификациясы: файлдардың типтері және қатынас әдісі бойынша бөлінуі.

 3. Берілген A(N) өлшемді массивінің элементтерін А(N) өлшемді жаңа массивке кері ретпен көшіріп жазыңыз.Емтихан билеті №12


 1. Таңдау операторы. Таңдау операторының толық және қысқаша түрде сипатталу формасы.

 2. Мәтіндік файлдар. Мәтіндік файлдарды өңдеуге арналған процедуралар мен функциялар. Берілгендерді енгізу шығару.

 3. 20-дан үлкен, 100-ден кіші, 3-ке еселі және 2, 4, немесе 8-ге аяқталатын бүтін оң сандардың қосындысын табыңыз.Емтихан билеті №13


 1. Параметрлі цикл операторы. Саналатын типтер. Олардың параметрлі цикл операторын ұйымдастыруда қолданылуы.

 2. Типтелген файлдардың мәтіндік файлдардан айырмашылығы. Типтелген файлдарды өңдеу үшін қажетті процедуралар мен функциялар.

 3. Үш таңбалы сандардың қосындысы 7-ге қысқарған және санның өзі 7-ге бөлінеді. Осындай барлық сандарды табыңыз.

Емтихан билеті №14


 1. Меншіктеу операторындағы мәндер типінің сәйкестігі және түрленуі. Программалау тілдеріне кіріктірілген сандық функциялар.

 2. Ең үлкен (ең кіші) мәнді іздеу алгоритмі. Массивті сұрыптау алгоритмі: оңай ауыстырумен таңдауды сұрыптау және т.б..

 3. N натурал саны берілген. Сол санның факториалын есепте. (N!=1*2*3... N)Емтихан билеті №15


 1. Математикалық амалдар. Өрнек ұғымы. Олардың классификациясы және мәндерді есептеу ережесі. Әртүрлі типте берілген мәндердің өрнектерде қолданылуы.

 2. Массив туралы түсінік. Мәні. Элементтердің типі, өлшемі, индексі. Бір өлшемді және екі өлшемді массивтер. Массив элементіне қатынасты ұйымдастыру. Жедел жадыда массивтің орналасуы. Массивті толтыру алгоритмі.

 3. Солдан оңға қарай және оңнан солға қарай оқығанда да бірдей оқылатын барлық үш таңбалы сандарды басып шығаратын программа құр. (Мысалы, 323, 424 т.с.с.)Емтихан билеті №16


 1. Алгоритм ұғымы. Алгоритмның қасиеті. Алгоритмнің мәтіндік және графиктік түрде көрсетілуі.

 2. Процедура құрылымы. Айнымалылардың қолдану аймағы. Ауқымды және жергілікті айнымалылар.

 3. 3 әр түрлі цифрдан тұратын, барлық үш таңбалы сандарды мәтіндік файлға жаз.

Каталог: old -> eumkd -> asdk
old -> У. Ф. Олбрайт Величина еврейского "долга" шу­мерам становилась очевиднее день ото дня в результате посте­пенного, кропотливого проникно­вения в шумерскую литературу
old -> Музей в открытом информационном пространстве
old -> Музей в открытом информационном пространстве
old -> Министерство культуры и информации республики Казахстан
asdk -> Практикалық сабақтың мазмұны Сызықтық алгоритмді программалау
eumkd -> Техникалық бағыттарға арналған тестілер Ақпараттану
asdk -> 1 пєннің мақсаты мен міндеті оның ОҚУ Үрдісіндегі орны
eumkd -> Прктикалыќ ж±мыс №1


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет