Ірі форматты керамиканың ылғалдылықты сіңіруі қасиетін зерттеуДата26.04.2019
өлшемі0.63 Mb.
#117349

УДК 666.28

ІРІ ФОРМАТТЫ КЕРАМИКАНЫҢ ЫЛҒАЛДЫЛЫҚТЫ СІҢІРУІ ҚАСИЕТІН ЗЕРТТЕУ
Жекенов А.Л.

М.Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз қ.
Қуысты керамикалық тастардан немесе кірпіштен қаланған қабырғалар толық денелі кірпіштен қаланған қабырғалардан 35-40%-ке жеңіл, ерітінді шығыны да 25-30%-ке кем.

Қуыс денелі және жұмыр денелі кірпіштер сыртқы қабырғада біркелкі конструкциялық және жылу оқшаулау функциясын атқарады. Жылу физикалық ерекшeлігі бар материалдар мен қалайтын ерітінді жылытумен қабырғаның қажетті жылу оқшаулау қасиеттерін қамтамасыз етеді. Кірпіштің құрылымы мен басқа ұсақ бөлшекті материалдар олардың капилярлы борпылдақ денесі болып табылады.Бұл ретте керамикалық кірпіштер силикатты-бетонды тастармен салыстырған кеуектілігі жоғары. Егер селикатты кірпішті автоклавты өңдеуден өткізсе ,нәтижесінде химиялық кристалдың құрылымын құрайды ,сонымен қатар керамикалық кірпішті күйдірсе кристалдың құрылымынан бөлек шыны фаза пайда болады және ол жабық кеуектілікті қамтамасыз етеді. Технологиялық процесс кезінде керамикалық кірпіштің құрғақ күйінде қалуы оның ерекше материалдарға жатқызуға болады. Гидроскопиялық ылғалдылық 120-180oC бүтінідегі жоғалады. 480-580oC қыздырғанда кристалданатын су жоғалады. Бетондық тастармен силикаттық кірпіштер автоклоттық өңдеуден кейінгі ылғалдылығы 16-18%,ал керамикалық кірпіштердікі (0,1-0,2%) құрылыс алаңына жеткездірілгенше құрайды. Бетонды тастар мен силикатты кірпішті қалаған кезде құм аралас цемент сұйыктығы қолданылады ,технологиялық деңгейде ылғалдылығын құрылыс аяқталғанша сақтайды. Ал керамикалық кірпіш болса керісінше қарай ылғалдылықты ерітіндіден алады ,бірақ та қабырға ылғалдылығы бетонды тастармен силикатты кірпіш ылғалдылығынан төмен болады.

Көптеген материалдардың физикалық қасиеттері қабырғада ылғалдылықты сіңіру қабілеттілігімен байқалады. Сондықтан сапалы қабырға өнімін алу үшін жабық құрылымды жағдай жасау керек.

Қабырға өнімдерін өндіргеннен кейін арқылы қуыста қалып қойған ылғал қабырғаның аязға төзімділігін,жылу оқшаулау қасиеттерін төмендетеді .

Сорбиционды ылғал ұстайтын өнімдерге қарағанда ,ұсақ мөлшерлі қабырға өнімдері төмен максималды ылғал ұстайды ,бұл өнімді суға батырып тексергенде байқалады. Яғни ұсақ мөлшерлі өнім ылғал өткізуден үлкен диапозонға ие.Ылғал өткізу деңгейіне жылу өткізгіштік тәуелді.

1 суретте керамикалық, силикат кірпіш, бетон және құм аралас цементтің кеуектіліктің дифференциалды бөліну қисықтары келтірілген. Керамикалық кірпіш 10-6-10-4 см радиусты мөлшерлі құрайды,басқа өнімдермен салыстырғанда бұл өте көп. Eкінші орында қуыс жағынан қуысты керамика болып табылады. Керамзит бетонмен силикатты кірпіш және құм аралас цемент ерітіндісі 10-4- 10-1,5 см радиусты көп мөлшерде құрайды. Бұл сорбициялық қасиеттердің және су сорғыштың айырмашылығын білдіреді.Сурет 1. Кеуектіліктің дифференциалды бөліну қисықтары

  1. жұмыр денелі керамикалық кірпіш;

  2. қуыс денелі тас керамикасы;

  3. силликатты кірпіш;

  4. құм аралас цементті сұйықтық;

  5. керамза бетондық блоктар.

Cиликатты кірпіш пен бетонды тастардың қалаған кезде жылу өткізгіштігінің өспеуі ол біріншіден қуыстың аз мөлшердегі 10-5 см радиусына байланысты. Екіншіден силикатты кірпіштен бетонды тастардың кварцтық құмның гидросиликатпен байланыс коэффициенті жылу откізгіштіктен жоғары болғандығында. Әйнек фазалы қуыс пленкадан да жоғары. Осы екі жағдайда да ылғал бірдей мағына береді.

Осы зертеулерде ылғалдылық 0-1 %болғанда тығыздығы 1800 кг/м, жылу өткізгіштігі 0,53 тен 0,70 Вт/м0С дейін жоғарылайды ,яғни 32% дейін (2 сурет).

Алдағы уақыттағы үлкен қуысты кірпіштің қалануының ылғалдылығынан жылу өткізгіштік жоғарылайды. Мысалы жылу өткізгіштікті ылғалдылығында 2 ден 6% дан 8-10% -ға дейін жоғарылайды(3.2 сурет).


.
Сурет 2. (γ0=1800кг/м3) кірпіштен және керамзит бетондық тастардың (γ0=1400 кг/м3 )

жылу өткізгіштігінің ылғалдылықтан өзгеруі


1-оң температурадағы керамикалық кірпіш;

2- бұл да tH = -100 C ;

3-бұл да tH = -300 C;

4- бұл силикатты кірпіш оң температурадағы;

5- теріс температурадағы силикатты кірпіш ;

6- оң температурадағы керамза бетондық тастар;

7-бұл да терістемпературадағы ;

Осы зерттеу бағытындағы жұмыс барысындағы түсінік ол әр түрлі формадағы ылғалдылықтың майда капилярлы денедегінің айырмашылығында. Сонымен қатар керамикалық кірпіштің белсенді қисық көтерілуінің себебі λ=f(w) ылғал болып табылады. Cонымен қоса маңызды коэффициенті жылу құбырының керамикалық кірпіші байланысады.

Керамикалық кірпіштің қалануы кезінде ылғалдылық интервалы 1-8% болғанда жылу өткізгіштік қарқыны төмендейді.Бұл түтікшелерінде ылғалдылық жиналады. Байланысы аз зонадағы жылу жүенің бөлігі өзінің көлемінің жоғарылығына қарамай ол ешқандай да жоғарғы жылу жүйесіне белсенділік көрсете алмайды.

Бетонды және силикатты материалдардың ылғалдылығы керамикадан айырмашылығы жылу жүйесінің жоғарғы коэффициентінің ылғалдылығы 0-1% бақыланбайды (сурет 2). Бұны түсіндіруде ылғалдылық гидросиликаттың түзілуіне кетеді. Қалған ылғалдылық мөлшерінің азайғанына қарамастан жылу жүйесінің көтерілуіне әкеледі.

Сыртқы ауаның төмендеуіне байланысты жылу жүйесі арта түседі,ылғалдылығы 1% болсада өзгермейді. Ылғалдылықты 1ден 8%-ке өскен сайын лямбда екі есе өсе түседі. Ал лямбда жылу құбыры өскен сайын мұз қатуы (2,3 Вт/(м0С)) судың жылу құбырына 4 есе көп (0,55 Вт/(м0С))және ауадан 80 есе көбейеді.

Сурет 3.-те графикте әр түрлі материалдардағы қатпаған ылғал және мұз көрсетілген.Мұнда көрінгендей көптеген мұздар керамикалық кірпіште бейнеленеді. Содан соң оның концентрациясы келесі тәртіппен төмендейді: керамзит бетон – цемент-құмды ерітінді-силикатты кірпіш. Ылғал көп болған сайын ол көп қатады. 6% ылғалдылықта мұз пайда болуы жалғасып -110С төмен нақтырақ -200С тоқтайды, ылғалдылық 4-6 %болғанда бұл процесс -100С та байқалады.

Жоғарғы кірпіштің ылғалдылығы әдетте жергілікті зонада 0,33 м сыртқы бетінен қабырғаға дейін анықталады .Мынаны еске сақтау керек ,ылғалдылықтың қатуы сыртқы температураның төменеуінен түтіктеріндегі ылғалдылықтың қатуы сыртқы температураның қабырғаларында қырау пайда болады.

Жылу құбырының қырауы 0,07-0,08 Вт Вт/(м0С) құрайды, 25-30рет төмен параметр мәліметтері мұз үшін. Нәтижеден және жылу құбыры кірпішті қомада (сурет 3).Орнатылған заңнамалық кірпішті қоймаға қатысады, 1м3-та 0,23-0,24 м3-та қоймадағы ерітінді орналасады және максималді сорбционды ылғалдылық 5-6% құрайды,бұл керамикалық кірпішті жоғарылатады. Сорбционды дымқыл материалдар біртіндеп құрайды.Сурет 3. Материалдардағы қатпаған су немесе мұзды су мөлшері
1-керамикалық кірпіш (γ0 =1800 кг/м3),2-кепкен силикатты кірпіш (γ0=1900кг/м3) , 3- құрамында цементті –құмды 1:3 (γ0 = 1900кг/м3 ), 4-керамзит бетонды тас (γ0 =1400кг/м3).

Жылу сақтағыш нормаларға сәйкес ауаның салыстырмалы ылғалдығы (tH = -10,2 Астана қаласы үшін),88-93%-ын құрайды Бұл кезеңдегі керамикалық кірпіш бұрынғы сорбционды кезеңге дейін аз ылғалданады.Ал шындығында қабырғаның ылғалдылығы сорбционы ылғалдылықтан жоғары.Мұның басты негізі мынада: керамикалық кірпіштің майда түтікшелері цементті –құмды ерітіндінің ірі түтікшелеріндегі ылғалдылықты өзіне жұтып алады.Сөйтіп керамикалық кірпіштің жылылығы артады. Бұл капиллярлы потенциалдардың айырмашылығында яғни жоғарғы беттік керілу коэффициентке тәуелді, (r) капилляр радиусына және (cosӨ) капиллярлы қабырға бетінің қасиеттеріне байланысты..

Сонымен керамикалық материалдың ылғал күйін оның сорбциялық қасиеттері анықтамайды,оны цемент құм ерітіндісінің ылғал күйі анықтайды.

Сурет 4-те ірі мөлшерлі қуыс денелі керамикалық тастардан қаланған қабырғаның пайдалану ылғалдығының бөлінуі көрсетілген. Осы материалдарды қолдану, максималды эксплуатационды ылғалдығын 5-1.7% - ке дейін төмендетуге мүмкіндік берді. Бұл көрсеткіш 65% толық денелі керамикалық тастардан қаланғант қабырғалардан төмен..
Сурет 4.те эксплуатационды дымқылдың бірдей қабырғада қуыс денелі керамикалық кірпішт(а) және ірі мөлшерлі тастармен қабырғадағы борпылдақ керамика (б)
Алынған нәтижелер сыртқы қабырғалардың жылу қорғау қасиеттерін жоғарылатуға мүмкіндік береді.
Әдебиеттер


  1. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. М., Стройиздат, 1973.

  2. Гагарин В.Г. Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций зданий, М., 1983.

Каталог: rus -> all.doc -> Konferencia -> konf 2014 II
konf 2014 II -> Әож 627. 886 Жалғастыру қҰрылымдарының жаңа конструкциялары
konf 2014 II -> Жұрымбаева Р., Қожамқулова Г. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз қ
konf 2014 II -> Исследование влияния технологических факторов на прочность склеивания клеевых соединений
konf 2014 II -> Д., Шилібеков С.Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз қ
konf 2014 II -> Қазақстанның экологиялық ЖҮйесінің климаттың Өзгеруіне байланысты табиғи географиялық ареалының Өзгеру мүмкіншілігін бағалау рсалиева А. М., Асатова Е. С.,Асқанбек А. А
konf 2014 II -> Жаратылыстану ғылымдары Естественные науки
konf 2014 II -> С., Бақбергенова Н. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, Тараз,қ
konf 2014 II -> ӘОЖ: 627 03: 628. 06 Көкөніс консерві зауыттарыныҢ ақаба суларындағы қалқымалы заттарды торлармен тазалаудың тиімділігі
konf 2014 II -> Зерттелетін өҢірдің климаттық ерекшеліктеріне байланысты қазақстанның ОҢТҮстік су ресурстары қорларына болжам жасау мейрбекова А. С., Омарова Ғ. Е.,Тұрсын Б


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет