Історична урбаністикажүктеу 1.24 Mb.
бет6/6
Дата11.04.2018
өлшемі1.24 Mb.
түріКурс лекцій
1   2   3   4   5   6

Література до курсу.

Брайчевський М. Коли і як виник Київ // Вибрані твори. - Нью-Йорк-Київ, 1999. - С. 127-128.

Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми історичної урбаністики. // УІЖ. — 2004. — №3. — С.21-39.

Вечерський В. Архітектура й містобудування України доби Гетьманщини. Автореф. дис.... канд. архітектури. – К., 2001.

Вечерський В. Плани міст Гетьманщини і національне містобудування //Пам’ятки України. — 1996. — №2. — С.66-77.

Вечерський В. Поминальник української архітектури. //Пам’ятки України. — 1992. — №2-3. — С.65-67.

Багалій Д. Магдебургское право въ Лъвобережной Малороссіи. // Журнал Министерства народного просвещения. — 1892. — №3 — Отд. 2. — С. 1-55.

Антонович В. Українські міста // Розвідки про міста і міщанства на Україні-Руси в XVI-XVIIІ ст. — Львів: друкарня НТШ. 1904. — Ч.2. — С.309-383.
Багалій Д. Магдебурзьке право на Лівобічній Україні.// Розвідки про міста і міщанство на україні Руси в XV-XVІII в. — Львів: Друкарня НТШ,1904.— Частина ІІ.— С. 387-442.

Вечерський В.В. Містобудівельний розвиток Полтави за доби Гетьманщини.//Козацькі старожитності Полтавщини.Вип. 1.-Полтава:Криниця,1993.-С.26-44.

Винокур І., Петров М. Про час заснування Кам'янця-Подільського: дискусійний аспект // Краєзнавство. - 1999. - № 1-4. - С. 10-21.

Голикова Н.Б. Очерки по истории городов России конца XVII – начала XVIII в. — М.: Из-во Московского ун-та, 1982. — 216 с.

Греков Б.А. Киевская Русь. - М., 1949.

Гуржій О.І. Заїмка землі й вільні військові села та містечка в загальному розвитку аграрних відномин на Лівобережній україні (друга половина XVII — перша половина XVIII ст. ) // Історія та історіографія України. — К. : наукова думка, 1985. — С. 58-66.

Дашкевич Я. Ще раз про слова "пам'ятка" і "пам'ятник" // // Пам'ятки України.. - 1987. - № З, - С. 20-22.

Дзюба О. Українці в європейських містах: адаптація до життя в нових соціумах (XVIII ст.) // Соціум. альманах соціальної історії. — К., 2003. — Вип. 3. — С. 55-62.

Жданович А. Архитектура белорусских и украинских городов Речи Посполитой: ооганизация и анализ информации в базах данных // Спеціальні історичні дисципліни: питан­ня теорії та методики. - К., 2001. - С. 388 - 390.

Жуковський М. Про літочислення населених пунктів України, заснованих запорозьким козацтвом // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). - Вип. 16. - С. 264 - 270.

Заремба С.З. Українське пам'яткознавство: історія, теорія, сучасність. - К., 1996.

Иванюк Я.Г. Города-крепости Левобережной Украины и их роль в ходе Северной войны. // ТДС научной конференции, посвященной 275-летию Полтавской битвы (26-27 июня 1984 г.). — Полтава, 1984. — С. 27-29.

Історія міст і сіл Української РСР. - К., 1969.

Кавун М. Актуальні питання літочислення міст Півдня та Сходу України // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). - Вип.16. - К. - Донецьк, 2001. - С. 262.

Катаргіна Т.І. інтеграція пам'яток історії та культури в структуру індустрГі туризму (зарубіжний досвід) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). - Вип, 17. - К., Донецьк, 2001. - С. 273 - 280.

Клименко Пилип Місто й територія за Гетьманщини 1654-1764. — К.: З друкарні УАН, 1926. — 63 с.

Коваленко О.В. Закономірності розпланування вулиць пізньосередньовічного міста (за матеріалами Полтави XVII-XVIII ст.) // Проблемы истории и археологии Украины. — Харьков, 2001. — С.135-136.

Колосок Б. Про поняття "пам'ятка архітектури" і "пам'ятка містобудування" // Історія Ук­раїни. Маловідомі імена, події, факти. - Вип. 17.- К.-Донецьк, 2001.- С. 260 – 263.

Компан Е.С., Маркина В.А. О некоторых особенностях социально-экономического развития городов Правобережной и Левобережной Украины в XVII-XVIII вв. // Города феодальной России. Сб. статей. — М.:Наука, 1966. — С. 350-361.

Компан О.С. Міста України в 2 половині XVII ст. — К.: Вид-во АН УРСР, 1963.

Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного наследия. Сб. документов. – М., 1990.

Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави Північного Причорно­мор'я// Україна крізь віки. - Т.2. - К., 1998. - С. 84, 139 - 140.

Круглова Т.А. Экономическая структура городских хозяйств Левобережной Украины в XVIII в. (по материалам Генеральной описи 1765-1769 гг.) — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. — 175 с.

Кучера М.П. До питання про традиції оборонного будівництва Київської Русі в дерев’яній архитектурі XV-XVII ст.// Середні віки на Україні. — К: Наукова думка, 1973. — 163 с.

Лавров В.А. Развитие планировочной структуры исторически сложивихся городов. — М.: Стройиздат, 1977. — 176 с.

Лемюгова В.П. Формирование восточнословянской ойконимии в связи с развитием типов поселений. — Минск.: Наука и техника, 1983. — 39 с.

Лихачев Д. Заметки о русском // Советская культура. - 1988. - 27 августа.

Методические рекомендации по исследованию историко-культурного наследия в го­родах Украини. - К., 1982.

Михайлина П.В. З історії соціально-економічного життя українськимх міст (кінець XVI- 1 пол.XVII ст.) //УІЖ. — 1969. — №11. — С. 66-73.

Михайлина П.В. Міста України в добу феодалізму. — Чернівці: Чернівецький держ. університет, 1971. — 114 с.

Мицик Ю.А. Про необхідність перегляду дат заснування міст України // Краєзнавство. - 2000. - N9 1-2. - С. 78-80

Пляшко Л.А. Подорож до міста XVIII ст. — К.: Наук. думка, 1980.

Пляшко Л.А. Стародавня територія міста, як історична пам’ятка. //УІЖ. — 1967. — №12 (8?). — С. 117-121.

Праці Центру пам'яткознавства. - Вип. 1. - К., 1992.

Прибєга Л.В. До питання морфологічного аналізу пам'яток архітектури // Праці Цент­ру пам'яткознавства. - Вип. 3. - К., 2001. - С. 35.

Прибєга Л.В. Міжнародна охорона історико-культурної спадщини // Праці Центру пам'яткознавства. - Вип. 1 - С. 46 - 47.

Птуха М.В. Очерки по статистике населення. - М., 1960.

Раппопорт П.А. Древние русские крепости, М., 1965.

Русанівський В. Усе ж таки пам'ятка // // Пам'ятки України - 1988. - № 4. - С. 25 - 26.

Сазонова Н.Е. К вопросу о сложении города// ВДИ. — 1988. — №2. — С. 60-65.

Седак А.И. Планировка и застройка исторических городов. — К.: Знание, 1981. — 54 с.

Тимофеенко В.И. Города Северного Причерноморья во 2 пол. XVIII ст. — К.: Наук.. думка, 1984. — 217 с.

Тимофеенко В.И. Формирование градостроительной культуры на Украине: К своду памятников истории и культуры народов СССР.— К.,1986.

Тихомиров М.Н. Древнерусские города. — М., 1946.

Толочко П.П. Древнерусский феодальный город. — К.,1989.

Толочко П.П. Шляхи формування давньоруських міст // Археологія. — 1998. — №1. — С. 7-15.

Тронько П.Т. До питання про статус історичного міста // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). - К., 1996.

Утвенко В. Податки та повинності міського населення Лівобережної України .// Пам’ять століть. — № 2 (41) 2003. — С.57-63.

Ханко В.М. Містобудування на Полтавщині в XVII і XVIII ст. // Козацькі старожитності Полтавщини. — Полтава: Криниця, 1994. — Вип. 2. — С. 15-28.

Цапенко М.П. Архитектура Левобережной Украины XVII-XVIII ст. вв. — М.:Стройиздат, 1967. — 235 с.: іл.

Швидько А.К. Источники по истории городских поселений Левобережной Украины в отечественных архивохранилищах (2 пол. XVII – сер. XVIII вв.). — Дніпропетровськ, 1986. — 84 с.

Юшков С.В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. - М.;Л., 1939.Яловий В. Поріднені міста Києва: досвід і перспективи регіональної дипломатії // Всесвіт. - 2002. - № 5-6. - С. 137 - 141.

Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет