«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ бас инженерібет1/4
Дата01.05.2019
өлшемі491.5 Kb.
#128280
  1   2   3   4

СТУ 7.01-11

Қосымша Б
Келісілді:

«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ бас инженері


____________________ Ниязов Ж.

«_____» _______________ 2014 ж.
Келісілді:

«Қызылорда жылу электр орталығы»

МКК бас инженері
____________________ Сатханов Н. А..

«_____» _______________ 2014 ж.
«БЕКІТЕМІН»

Жұмыс оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары комитетінің төрағасы

___________________А.Ә.Шомантаев

«_____» _______________ 2014 жҮйлестіру Кеңесінің төрайымы
____________________ Сыдыкова Г. Қ.

«_____» _______________ 2014 ж.Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті

Политехникалық институты

«Электр энергетикасы» кафедрасы

5В071800- «Электр энергетикасы» мамандығының

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау білім алу траекториясы бойынша

элективті пәндер каталогы


Оқуға түскен жылы: 2013 ж.Пән атауы

Пән коды

Пән циклы

Кредит саны

ECTS бойынша кредит саны

Курс

Академ. кезеңі

Бақылау түрі

Бақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша)

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті; 2. Постреквизиті; 3. Пәннің мақсаты;4. Қысқаша мазмұны; 5. Құзіреттілігі; 6. Күтілетін нәтиже

Бағдарлама жетекшісінің аты- жөні, ғылыми атағы мен дәрежесі


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

а)Мамандыққа кіріспе: Электр энергиясын өндіру,тасымалдау және тарату

MK 2301

БП

2

3

2

1

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика

 2. Постреквизиттері: электр стансалары және қосалқы стансалар, электрмен жабдықтау, электр машиналары, электр тораптары және жүйелері т.б.

 3. Пән мақсаты: электр энергиясын өндіру, тасымалдау және тарату үдерістерімен таныстыру.

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

а)Мамандыққа кіріспе: Электр энергиясын өндіру,тасымалдау және тарату

MK 2201

БП

2

3

2

1

емтихан

жазбаша

 1. Қысқаша мазмұны: электр энергетикасының барлық бөліктері мен олардың өзара байланыстары, энергетикалық жүйелер және негізгі оларда өтетін электр энергиясын алу, түрлендіру, беру және тұтыну процестері, энергетикалық қондырғылардың жұмыс істеу принциптері мен конструктивті жасалуы, энергетиканың қазіргі кездегі жағдайы және даму перспективалары туралы мәліметтер береді.

 2. Құзіреттілігі: электр стансаларының құрылымдық сұлбаларын құрастырудың негізгі қағидаларын игеру, электр тораптарының негізгі жабдықтары қызметін талдауды игеру.

 3. Күтілетін нәтиже: электр энергиясын өндіру, тасымалдау және тарату үдерістерін игеру және студенттің мамандық туралы түсінігінің қалыптасуы

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

б)Мамандыққа кіріспе: Электр энергиясын алу тәсілдері және оны тарату

MK 2201

БП

2

3

2

1

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика

 2. Постреквизиттері: электр стансалары және қосалқы стансалар, электрмен жабдықтау, электр машиналары, электр тораптары және жүйелері т.б.

 3. Пән мақсаты: электр энергиясын алу, тасымалдау және таратудың негізгі тәсілдерін оқыту.

 4. Қысқаша мазмұны: электр энергиясын алудың негізгі тәссілдері. Электр стансаларының құрылымы және бас сұлбалары. Электр жабдықтарын жобалау, пайдалану және қорғаудың негізгі мәселелері. Электр энергиясын тораптарынң жіктелуі, электрэнергетикалық жүйелердің құрылымы мен әртүрлі арналудағы тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың ерекшеліктері баяндалады.

 5. Құзіреттілігі: электр энергиясын алу тәсілдерін, электр энергетикалық жүйенің құрылымын, электр тораптары элементтері сипаттамалары мен параметрлерін ажырата білу.

 6. Күтілетін нәтиже: электр энергиясын алу тәсілдері, электр энергетикалық жүйе құрылымы мен жұмысы туралы түсінік қалыптастастыру.

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

в)Мамандыққа кіріспе: Қазақстан электр энергетикасы

MK 2201

БП

2

3

2

1

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика

 2. Постреквизиттері: электр стансалары және қосалқы стансалар, электрмен жабдықтау, электр машиналары, электр тораптары және жүйелері т.б.

 3. Пән мақсаты: электр энергиясын алу, тасымалдау және таратудың негізгі тәсілдерін оқыту.

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

в)Мамандыққа кіріспе: Қазақстан электр энергетикасы

MK 2201

БП

2

3

2

1

емтихан

жазбаша

 1. Қысқаша мазмұны: Қазақстан электр энергетикасының қазіргі кезеңдегі жағдайы, энергия жүйесінің қалыптасуы және тұрақты даму механизмдері, электр энергиясын өндіру тасымалдау және тарату үдерістері.

 2. Құзіреттілігі: Қазақстан электр энергетикасы құрылымына, ерекшеліктеріне, экономикасы талдау жасау дағдысын қалыптастыру

 3. Күтілетін нәтиже: Қазақстан электр энергетикасының қазіргі жағдайы мен перспективасы туралы түсінік қалыптастыру.

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

2

а) Механика

Meh 2202

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: электр машиналары, электрмеханика, электр жетегі ж. т.б.

 3. Пән мақсаты: механизмдер мен машиналардың жалпы жұмыс принциптерін, оларды есептеу және құрастыру негіздерін оқып үйрену.

 4. Қысқаша мазмұны: Статика, нүкте кинематикасы, қатты дененің қарапайым қозғалысы; динамика негіздері, машиналар мен механизмдер теориясы негіздері.

 5. Құзіреттілігі: типтік механизмдердің жұмыс принциптері, материалдар механикасы туралы түсінігі болу; механика облысында есептер қою және шешу дағдысының болуы.

 6. Күтілетін нәтиже: механиканың негізгі заңдары мен модельдерін, механикалық жүйелерді талдау есептері қойылымын және шешу әдістерін игеру.

Мұстаяпов А. т.ғ.к.

б) Теориялық механика

TMeh 2202

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: электр машиналары, электрмеханика, электр жетегі ж. т.б.

 3. Пән мақсаты: Теориялық механика негіздерін оқып үйрену.

 4. Қысқаша мазмұны: Статика, кинематика және динамика негіздері, машиналар мен механизмдер теориясы негіздері.

 5. Құзіреттілігі: типтік механизмдердің жұмыс принциптері, материалдар механикасы туралы түсінігі болу; механика облысында есептер қою және шешу дағдысының болуы.

 6. Күтілетін нәтиже: механиканың негізгі заңдары мен модельдерін, механикалық жүйелерді талдау есептері қойылымын және шешу әдістерін игеру.

Мұстаяпов А. т.ғ.к.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

а) Қолданбалы механика

KMeh 2202

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: Электр машиналары, Электрмеханика, электр жетегі ж. т.б.

 3. Пән мақсаты: механизмдер мен машиналарды есептеу және құрастыру негіздерін оқып үйрену.

 4. Қысқаша мазмұны: Статика, нүкте кинематикасы, қатты дененің қарапайым қозғаласы; динамика негіздері, механизмдер құрылымы; айналу қозғалысының берілісі және механизмдері; жалғанулар.

 5. Құзіреттілігі: типтік механизмдердің жұмыс принциптерін білу; механикалық есептер қою және шешу дағдысының болуы.

 6. Күтілетін нәтиже: механиканың негізгі заңдары мен модельдерін, механикалық жүйелерді талдау есептері қойылымын және шешу әдістерін игеру.

Мұстаяпов А. т.ғ.к.

3

а) Электр энергетика-дағы математикалық есептер

EEME 2203

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: Электрмен жабдықтау жүйелері, Электр энергетика, Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау

 3. Пән мақсаты: Электр энергетикадағы есептердің оңтайлы шешімін табу әдістерін игеру.

 4. Қысқаша мазмұны: Сызықты бағдарламалау, динамикалық бағдарламалау, бейсызықты бағдарламалау. Электр энергетика жүйелері динамикасын зерттеу үшін модельдеуді қолдану.

 5. Құзіреттілігі: электр энергетика есептерін қою және оларды шешу үшін математикалық аппаратты қолдана білу.

 6. Күтілетін нәтиже: электр энергетикадағы есептері қойылымын және шешу әдістерін игеру.

Абжанов Е. ф.м.ғ.к.

б) Амалдарды зерттеу

AZ 2203

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: Электрмен жабдықтау жүйелері, Электр энергетика, Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау

 3. Пән мақсаты: Амалдарды оңтайлы орындау әдістерін игеру.

 4. Қысқаша мазмұны: Амалдарды зерттеу әдістері. Электр энергетика есептерін модельдеу.

 5. оңтайландыру әдістерін қою және оларды шешу үшін математикалық аппаратты қолдана білу.

Абжанов Е. ф.м.ғ.к.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

б) Амалдарды зерттеу

AZ 2203

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Күтілетін нәтиже: электр энергетикадағы есептер қойылымын және оңтайлы шешу әдістерін игеру.

Абжанов Е. ф.м.ғ.к.

в) Оңтайландыру әдістері

ОА 2203

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: Электрмен жабдықтау жүйелері, Электр энергетика, Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау

 3. Пән мақсаты: Оңтайландыру әдістерін игеру.

 4. Қысқаша мазмұны: Оңтайландырудың классикалық әдістері. сызықтық бағдарламалау; тасымалдау есептері; бейсызықтық бағдарламалау есептері; динамикалық бағдарламалау; жаппай қызмет көрсету теорясы элементтері. Электр энергетика жүйелері динамикасын зерттеу үшін модельдеуді қолдану.

 5. Құзіреттілігі: электр энергетикада оңтайландыру есептерін қою және оларды шешу үшін математикалық аппаратты қолдана білу.

 6. Күтілетін нәтиже: электр энергетикадағы оңтайландыру есептері қойылымын және шешу әдістерін игеру.

Жанмолдаев Б. т.ғ.д.

4

а) Электртехникалық материалдар және бұйымдар

ETMB 2204

БП

3

4

2

2

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика, химия.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Электртехникалық материалдар және бұйымдар қасиеттерін, оларға қойылатын талаптарды білетін, әрі дұрыс таңдау жасай алатын маман дайындау.

 4. Қысқаша мазмұны: Электртехникалық материалдар жіктелуі, оларға әр түрлі факторлар әсері; диэлектриктер; оқшаулағыштар; өткізгіш материалдар; жартылай өткізгіштер; магниттік материалдар және магнитік бұйымдар.

 5. Құзіреттілігі: Электр техникалық материалдар қасиеттерін және оларды электр қондырғыларында қолдана білу; жаңа электр аппараттарын жасау үшін қолданылатын құралдар беріктігін, үнемділігін және экологиялық дұрыс бағалай білу.

 6. Күтілетін нәтиже: Электр техникалық материалдар қасиеттерін және оларды электр қондырғыларында қолдануды игеру.

Баймаханова З. т.ғ.к.,доцент

б) Электртехникалық материалтану

ETM 2204

БП

3

4

2

2

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика, химия.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Электртехникалық материалдар қасиеттерін білетін және дұрыс таңдау жасай алатын маман дайындау.

Баймаханова З. т.ғ.к.,доцент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

б) Электртехникалық материалтану

ETM 2204

БП

3

4

2

2

емтихан

жазбаша

 1. Қысқаша мазмұны: Электр материалдары қасиеттері, оларға электр магниттік өріс әсері; оқшаулағыштар және олардың қасиеттері мен қойылатын талаптар; оқшаулағыш конструкциялары; магниттік материалдар.

 2. Құзіреттілігі: Электр техникалық материалдар және оқшаулағыщтарды электр қондырғыларында қолдануды игеру.

 3. Күтілетін нәтиже: Электр техникалық материалдар қасиеттерін және оларды электр қондырғыларында қолдануды игеру.

Баймаханова З. т.ғ.к.,доцент

в) Электр материал-дары және оқшау-лағыштар

EMО 2204

БП

3

4

2

2

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика, химия.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Электр материалдары қасиеттерін білетін және дұрыс таңдау жасай алатын маман дайындау.

 4. Қысқаша мазмұны: Электр материалдары қасиеттері, оларға электр магниттік өріс әсері; оқшаулағыштар және олардың қасиеттері мен қойылатын талаптар; оқшаулағыш конструкциялары; магниттік материалдар.

 5. Құзіреттілігі: Электр техникалық материалдар және оқшаулағыщтарды электр қондырғыларында қолдануды игеру.

 6. Күтілетін нәтиже: Электр техникалық материалдар қасиеттерін және оларды электр қондырғыларында қолдануды игеру.

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

5

а) Автоматтандырыл-ған жобалау негіздері (AutoCAD және CREDO)

AZhN2205

БП

3

4

2

1,2

емтихан курс. жұмыс

жазбаша

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Сызба геометриясы және инженерлік графика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: AutoCAD және CREDO жүйелерімен танысу және олармен жұмыс істеуге үйрену.

 4. Қысқаша мазмұны: компьютерлік графика негіздері. AutoCAD пакетінің қолданбалы интерфейсы. Компьютерлік жүйеде үш өлшемді модельдеу. CREDO жүйесінің интерфейсі. CREDO жүйесінде есептеулер жүргізу. CREDO жүйесінде инженерлік ізденістерді өңдеу, алаңдар мен автожолдарды жобалау, жер бетінің сандық моделін жасау әдістері мен тәсілдері.
Жақапбаева Г.,

т.ғ.к.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

а) Автоматтандырыл-ған жобалау негіздері (AutoCAD және CREDO)

AZhN 2205

БП

3

4

2

1,2

емтихан курс. жұмыс

жазбаша

 1. Құзіреттілігі: Электрлік және техникалық сызбалар мен сұлбаларды AutoCAD автоматтандырылған жобалау жүйесінде, компьютерде орындауды үйрену. CREDO жүйесінде жүмыс істеуді үйрену.

 2. Күтілетін нәтиже: AutoCAD және CREDO жүйелерінде жүмыс істеуді игеру.

Жақапбаева Г.,

т.ғ.к.


б) Автоматтандырыл-ған жобалау жүйелері

AZhZh 2205

БП

3

4

2

1,2

емтихан курс. жұмыс

жазбаша

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Сызба геометриясы және инженерлік графика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерін білу және жүмыс істеуге дағдылану.

 4. Қысқаша мазмұны: Автоматтандырылған жобалаудың әдіснамасы. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің құрылымы. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің қамтамасыз етілуі. Компьютерлік бағдарламалық пакеттер және олармен жұмыс істеуді үйрену.

 5. Құзіреттілігі: Электрлік және техникалық сызбалар мен сұлбаларды компьютерде орындау дағдысы.

 6. Күтілетін нәтиже: Автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерін білу және жүмыс істеуді игеру.

Жақапбаева Г.,

т.ғ.к.


в) Компьютерлік жобалау негіздері

KZhN 2205

БП

3

4

2

1,2

емтихан курс. жұмыс

жазбаша

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Сызба геометриясы және инженерлік графика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Компьютерлік жобалау негіздерін білу және жобалау жүйелерінде жүмыс істеуге дағдылану.

 4. Қысқаша мазмұны: компьютерлік графика негіздері. «КОМПАС» пакетінің қолданбалы интерфейсы. Компьютерлік жүйеде үш өлшемді модельдеу.

 5. Құзіреттілігі: Электрлік және техникалық сызбалар мен сұлбаларды компьютерде орындау дағдысы.

 6. Күтілетін нәтиже: Компьютерлік жобалау жүйелері негіздерін білу және жүмыс істеуді игеру.

Жақапбаева Г.,

т.ғ.к.


6

а) Электрлік өлшеу

EO 2206

БП

2

3

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Математика, Физика, Информатика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: электр өлшеу техникасын құрудың қазіргі принциптерін, өлшеу жүргізу және бағалауды үйрету.
Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Қалыбаева А. Қ. т.ғ.к.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

а) Электрлік өлшеу

EO 2206

БП

2

3

2

2

емтихан

тест

 1. Қысқаша мазмұны: Заманауи өлшеу құралдары жұмыс принциптері, сипатамалары, метрология негіздері, ақпараттық өлшеу жүйелері.

 2. Құзіреттілігі: Өлшеу құралдарын дұрыс таңдау және өлшеу нәтижелерін бағалау дағдыларын игеру.

 3. Күтілетін нәтиже: Өлшеу құралдарын дұрыс таңдау және есептеу; өлшеу нәтижелеріне және құралдың дәлдігіне баға бере білу.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Қалыбаева А. Қ. т.ғ.к.б) Ақпараттық-өлшеуіш техникасы

AOT 2206

БП

2

3

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Математика, Физика, Информатика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Өлшеу ақпараттық жүйелері мен кешендерін, техникасын құрудың қазіргі принциптерін, өлшеу құралдарын дұрыс қолдана білетін маман дайындау.

 4. Қысқаша мазмұны: метрология негіздері; сандық өлшеу техникасы, ақпараттық өлшеу жүйелері; өлшеу құралдары жұмыс принциптері мен сипаттамалары.

 5. Құзіреттілігі: Өлшеу құралдарын дұрыс таңдау және өлшеу нәтижелерін бағалау дағдыларын игеру.

 6. Күтілетін нәтиже: Өлшеу құралдарын дұрыс таңдау және есептеу; өлшеу нәтижелеріне және құралдың дәлдігіне баға бере білу.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Қалыбаева А. Қ. т.ғ.к.в) Электр энергетика-дағы метрология және стандарттау

EMS 2206

БП

2

3

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Математика, Физика, Информатика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Метрология және стандарттау өлшеу техникасы негіздерін үйрету және өлшеу техникасын дұрыс таңдау жасай алатын маман дайындау.

 4. Қысқаша мазмұны: метрология және стандарттау негіздері; өлшеу техникасының жұмыс принциптері мен сипаттамалары.

 5. Құзіреттілігі: Өлшеу құралдарын дұрыс таңдау және өлшеу нәтижелерін бағалау дағдыларын игеру.

 6. Күтілетін нәтиже: өлшеу техникасын дұрыс пайдалану мен өлшеу нәтижелерін дұрыс бағалай білу.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Қалыбаева А. Қ. т.ғ.к.7

а) Электр магниттік өріс теориясы

EMOT 2207

БП

2

5

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Физика, Электртехниканың теориялық негіздері

 2. Постреквизиттері: Электр машиналары, Жоғары кернеу техникасы.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Мұхамбетжан А. ф.м.ғ.к.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

а) Электр магниттік өріс теориясы

EMOT 2207

БП

2

5

2

2

емтихан

тест

 1. Пән мақсаты: Электр магнитік өріс теориясын электр қондырғыларындағы процестерді талдауда қолдануға үйрету.

 2. Қысқаша мазмұны: Электр статикалық өріс; негізгі қасиеттері; Магниттік өріс, негізгі қасиеттері; Электрмагниттік өріс. Электрмагниттік өріс теңдеулер; Электр магнитік толқындарының негізгі қасиеттері; Электрмагниттік толқындарының ваккумде, диэлектриктік ортада таралуы. Толқындық оптика заңдары.

 3. Құзіреттілігі: Электр магнитік өріс теориясын электр қондырғыларындағы процестерді талдауда қолдануды игеру.

 4. Күтілетін нәтиже: Электр магниттік өрістің негізгі заңдылықтарын білу және оларды практикада қолдануды үйрену.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Мұхамбетжан А. ф.м.ғ.к.б) Электрдинамика

ED 2207

БП

3

5

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Физика, Электртехниканың теориялық негіздері

 2. Постреквизиттері: Электр машиналары, Жоғары кернеу техникасы.

 3. Пән мақсаты: Электр динамика теориясын электр қондырғыларындағы процестерді талдауға қолдануды үйрету.

 4. Қысқаша мазмұны: Электрмагниттік өріс теңдеулер; Электр магнит толқындарының негізгі қасиеттері; Электр магнит толқындарының ваккумде, диэлектриктік ортада таралуы.

 5. Құзіреттілігі: Электр динамика теориясын электр қондырғыларындағы процестерді талдауда қолдануды игеру.

 6. Күтілетін нәтиже: Электр динамиканың негізгі заңдылықтарын білу және оларды практикада қолдануды үйрену.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Мұхамбетжан А. ф.м.ғ.к.в) Өріс теориясы

OT 2207

БП

3

5

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Физика, Электртехниканың теориялық негіздері

 2. Постреквизиттері: Электр машиналары, Жоғары кернеу техникасы.

 3. Пән мақсаты: Өріс теориясын оқыту және практикада қолдануға үйрету.

 4. Қысқаша мазмұны: Өріс, негізгі анықтамалары және ұғымдары. Электр статикалық өріс, негізгі заңдары мен теңдеулері; негізгі қасиеттері; Магниттік өріс, негізгі теңдеулері мен қасиеттері; Электрмагниттік өріс.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Мұхамбетжан А. ф.м.ғ.к.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

в) Өріс теориясы

OT 2207

БП

3

5

2

2

емтихан

тест

 1. Құзіреттілігі: Өріс теориясын электр қондырғыларындағы процестерді талдауда қолдануды игеру.

 2. Күтілетін нәтиже: Өріс теориясының негізгі заңдылықтарын білу және оларды практикада қолдана білу.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Мұхамбетжан А. ф.м.ғ.к.


Оқуға түскен жылы: 2012 ж.

Пән атауы

Пән коды

Пән циклы

Кредит саны

ECTS бойынша кредит саны

Курс

Академ. кезеңі

Бақылау түрі

Бақылаудың өту түрі (тест, жазбаша, ауызша)

Пәннің сипаттамасы:

1. Пререквизиті; 2. Постреквизиті; 3. Пәннің мақсаты;4. Қысқаша мазмұны; 5. Құзіреттілігі; 6. Күтілетін нәтиже

Бағдарлама жетекшісінің аты- жөні, ғылыми атағы мен дәрежесі


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
1

а)Мамандыққа кіріспе: Электр энергиясын өндіру,тасымалдау және тарату

MK 2301

БП

2

3

2

1

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика

 2. Постреквизиттері: электр стансалары және қосалқы стансалар, электрмен жабдықтау, электр машиналары, электр тораптары және жүйелері т.б.

 3. Пән мақсаты: электр энергиясын өндіру, тасымалдау және тарату үдерістерімен таныстыру.

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

а)Мамандыққа кіріспе: Электр энергиясын өндіру,тасымалдау және тарату

MK 2201

БП

2

3

2

1

емтихан

жазбаша

 1. Қысқаша мазмұны: электр энергетикасының барлық бөліктері мен олардың өзара байланыстары, энергетикалық жүйелер және негізгі оларда өтетін электр энергиясын алу, түрлендіру, беру және тұтыну процестері, энергетикалық қондырғылардың жұмыс істеу принциптері мен конструктивті жасалуы, энергетиканың қазіргі кездегі жағдайы және даму перспективалары туралы мәліметтер береді.

 2. Құзіреттілігі: электр стансаларының құрылымдық сұлбаларын құрастырудың негізгі қағидаларын игеру, электр тораптарының негізгі жабдықтары қызметін талдауды игеру.

 3. Күтілетін нәтиже: электр энергиясын өндіру, тасымалдау және тарату үдерістерін игеру және студенттің мамандық туралы түсінігінің қалыптасуы

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

б)Мамандыққа кіріспе: Электр энергиясын алу тәсілдері және оны тарату

MK 2201

БП

2

3

2

1

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика

 2. Постреквизиттері: электр стансалары және қосалқы стансалар, электрмен жабдықтау, электр машиналары, электр тораптары және жүйелері т.б.

 3. Пән мақсаты: электр энергиясын алу, тасымалдау және таратудың негізгі тәсілдерін оқыту.

 4. Қысқаша мазмұны: электр энергиясын алудың негізгі тәссілдері. Электр стансаларының құрылымы және бас сұлбалары. Электр жабдықтарын жобалау, пайдалану және қорғаудың негізгі мәселелері. Электр энергиясын тораптарынң жіктелуі, электрэнергетикалық жүйелердің құрылымы мен әртүрлі арналудағы тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың ерекшеліктері баяндалады.

 5. Құзіреттілігі: электр энергиясын алу тәсілдерін, электр энергетикалық жүйенің құрылымын, электр тораптары элементтері сипаттамалары мен параметрлерін ажырата білу.

 6. Күтілетін нәтиже: электр энергиясын алу тәсілдері, электр энергетикалық жүйе құрылымы мен жұмысы туралы түсінік қалыптастастыру.

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

в)Мамандыққа кіріспе: Қазақстан электр энергетикасы

MK 2201

БП

2

3

2

1

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика

 2. Постреквизиттері: электр стансалары және қосалқы стансалар, электрмен жабдықтау, электр машиналары, электр тораптары және жүйелері т.б.

 3. Пән мақсаты: электр энергиясын алу, тасымалдау және таратудың негізгі тәсілдерін оқыту.

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

в)Мамандыққа кіріспе: Қазақстан электр энергетикасы

MK 2201

БП

2

3

2

1

емтихан

жазбаша

 1. Қысқаша мазмұны: Қазақстан электр энергетикасының қазіргі кезеңдегі жағдайы, энергия жүйесінің қалыптасуы және тұрақты даму механизмдері, электр энергиясын өндіру тасымалдау және тарату үдерістері.

 2. Құзіреттілігі: Қазақстан электр энергетикасы құрылымына, ерекшеліктеріне, экономикасы талдау жасау дағдысын қалыптастыру

 3. Күтілетін нәтиже: Қазақстан электр энергетикасының қазіргі жағдайы мен перспективасы туралы түсінік қалыптастыру.

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

2

а) Механика

Meh 2202

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: электр машиналары, электрмеханика, электр жетегі ж. т.б.

 3. Пән мақсаты: механизмдер мен машиналардың жалпы жұмыс принциптерін, оларды есептеу және құрастыру негіздерін оқып үйрену.

 4. Қысқаша мазмұны: Статика, нүкте кинематикасы, қатты дененің қарапайым қозғалысы; динамика негіздері, машиналар мен механизмдер теориясы негіздері.

 5. Құзіреттілігі: типтік механизмдердің жұмыс принциптері, материалдар механикасы туралы түсінігі болу; механика облысында есептер қою және шешу дағдысының болуы.

 6. Күтілетін нәтиже: механиканың негізгі заңдары мен модельдерін, механикалық жүйелерді талдау есептері қойылымын және шешу әдістерін игеру.

Мұстаяпов А. т.ғ.к.

б) Теориялық механика

TMeh 2202

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: электр машиналары, электрмеханика, электр жетегі ж. т.б.

 3. Пән мақсаты: Теориялық механика негіздерін оқып үйрену.

 4. Қысқаша мазмұны: Статика, кинематика және динамика негіздері, машиналар мен механизмдер теориясы негіздері.

 5. Құзіреттілігі: типтік механизмдердің жұмыс принциптері, материалдар механикасы туралы түсінігі болу; механика облысында есептер қою және шешу дағдысының болуы.

 6. Күтілетін нәтиже: механиканың негізгі заңдары мен модельдерін, механикалық жүйелерді талдау есептері қойылымын және шешу әдістерін игеру.

Мұстаяпов А. т.ғ.к.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

а) Қолданбалы механика

KMeh 2202

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: Электр машиналары, Электрмеханика, электр жетегі ж. т.б.

 3. Пән мақсаты: механизмдер мен машиналарды есептеу және құрастыру негіздерін оқып үйрену.

 4. Қысқаша мазмұны: Статика, нүкте кинематикасы, қатты дененің қарапайым қозғаласы; динамика негіздері, механизмдер құрылымы; айналу қозғалысының берілісі және механизмдері; жалғанулар.

 5. Құзіреттілігі: типтік механизмдердің жұмыс принциптерін білу; механикалық есептер қою және шешу дағдысының болуы.

 6. Күтілетін нәтиже: механиканың негізгі заңдары мен модельдерін, механикалық жүйелерді талдау есептері қойылымын және шешу әдістерін игеру.

Мұстаяпов А. т.ғ.к.

3

а) Электр энергетика-дағы математикалық есептер

EEME 2203

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: Электрмен жабдықтау жүйелері, Электр энергетика, Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау

 3. Пән мақсаты: Электр энергетикадағы есептердің оңтайлы шешімін табу әдістерін игеру.

 4. Қысқаша мазмұны: Сызықты бағдарламалау, динамикалық бағдарламалау, бейсызықты бағдарламалау. Электр энергетика жүйелері динамикасын зерттеу үшін модельдеуді қолдану.

 5. Құзіреттілігі: электр энергетика есептерін қою және оларды шешу үшін математикалық аппаратты қолдана білу.

 6. Күтілетін нәтиже: электр энергетикадағы есептері қойылымын және шешу әдістерін игеру.

Абжанов Е. ф.м.ғ.к.

б) Амалдарды зерттеу

AZ 2203

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: Электрмен жабдықтау жүйелері, Электр энергетика, Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау

 3. Пән мақсаты: Амалдарды оңтайлы орындау әдістерін игеру.

 4. Қысқаша мазмұны: Амалдарды зерттеу әдістері. Электр энергетика есептерін модельдеу.

 5. оңтайландыру әдістерін қою және оларды шешу үшін математикалық аппаратты қолдана білу.

Абжанов Е. ф.м.ғ.к.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

б) Амалдарды зерттеу

AZ 2203

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Күтілетін нәтиже: электр энергетикадағы есептер қойылымын және оңтайлы шешу әдістерін игеру.
в) Оңтайландыру әдістері

ОА 2203

БП

3

4

2

1

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: математика, физика, информатика

 2. Постреквизиттері: Электрмен жабдықтау жүйелері, Электр энергетика, Электрмен жабдықтау жүйелерін жобалау

 3. Пән мақсаты: Оңтайландыру әдістерін игеру.

 4. Қысқаша мазмұны: Оңтайландырудың классикалық әдістері. сызықтық бағдарламалау; тасымалдау есептері; бейсызықтық бағдарламалау есептері; динамикалық бағдарламалау; жаппай қызмет көрсету теорясы элементтері. Электр энергетика жүйелері динамикасын зерттеу үшін модельдеуді қолдану.

 5. Құзіреттілігі: электр энергетикада оңтайландыру есептерін қою және оларды шешу үшін математикалық аппаратты қолдана білу.

 6. Күтілетін нәтиже: электр энергетикадағы оңтайландыру есептері қойылымын және шешу әдістерін игеру.
4

а) Электртехникалық материалдар және бұйымдар

ETMB 2204

БП

3

4

2

2

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика, химия.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Электртехникалық материалдар және бұйымдар қасиеттерін, оларға қойылатын талаптарды білетін, әрі дұрыс таңдау жасай алатын маман дайындау.

 4. Қысқаша мазмұны: Электртехникалық материалдар жіктелуі, оларға әр түрлі факторлар әсері; диэлектриктер; оқшаулағыштар; өткізгіш материалдар; жартылай өткізгіштер; магниттік материалдар және магнитік бұйымдар.

 5. Құзіреттілігі: Электр техникалық материалдар қасиеттерін және оларды электр қондырғыларында қолдана білу; жаңа электр аппараттарын жасау үшін қолданылатын құралдар беріктігін, үнемділігін және экологиялық дұрыс бағалай білу.

 6. Күтілетін нәтиже: Электр техникалық материалдар қасиеттерін және оларды электр қондырғыларында қолдануды игеру.

Баймаханова З. т.ғ.к.,доцент

б) Электртехникалық материалтану

ETM 2204

БП

3

4

2

2

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика, химия.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Электртехникалық материалдар қасиеттерін білетін және дұрыс таңдау жасай алатын маман дайындау.

Баймаханова З. т.ғ.к.,доцент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

б) Электртехникалық материалтану

ETM 2204

БП

3

4

2

2

емтихан

жазбаша

 1. Қысқаша мазмұны: Электр материалдары қасиеттері, оларға электр магниттік өріс әсері; оқшаулағыштар және олардың қасиеттері мен қойылатын талаптар; оқшаулағыш конструкциялары; магниттік материалдар.

 2. Құзіреттілігі: Электр техникалық материалдар және оқшаулағыщтарды электр қондырғыларында қолдануды игеру.

 3. Күтілетін нәтиже: Электр техникалық материалдар қасиеттерін және оларды электр қондырғыларында қолдануды игеру.

Баймаханова З. т.ғ.к.,доцент

в) Электр материал-дары және оқшау-лағыштар

EMО 2204

БП

3

4

2

2

емтихан

жазбаша

 1. Пререквизиттері: математика, физика, химия.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Электр материалдары қасиеттерін білетін және дұрыс таңдау жасай алатын маман дайындау.

 4. Қысқаша мазмұны: Электр материалдары қасиеттері, оларға электр магниттік өріс әсері; оқшаулағыштар және олардың қасиеттері мен қойылатын талаптар; оқшаулағыш конструкциялары; магниттік материалдар.

 5. Құзіреттілігі: Электр техникалық материалдар және оқшаулағыщтарды электр қондырғыларында қолдануды игеру.

 6. Күтілетін нәтиже: Электр техникалық материалдар қасиеттерін және оларды электр қондырғыларында қолдануды игеру.

Сыдықова Г. Қ. т.ғ.к.,доцент

5

а) Автоматтандырыл-ған жобалау негіздері (AutoCAD және CREDO)

AZhN2205

БП

3

4

2

1,2

емтихан курс. жұмыс

жазбаша

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Сызба геометриясы және инженерлік графика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: AutoCAD және CREDO жүйелерімен танысу және олармен жұмыс істеуге үйрену.

 4. Қысқаша мазмұны: компьютерлік графика негіздері. AutoCAD пакетінің қолданбалы интерфейсы. Компьютерлік жүйеде үш өлшемді модельдеу. CREDO жүйесінің интерфейсі. CREDO жүйесінде есептеулер жүргізу. CREDO жүйесінде инженерлік ізденістерді өңдеу, алаңдар мен автожолдарды жобалау, жер бетінің сандық моделін жасау әдістері мен тәсілдері.
Жақапбаева Г.,

т.ғ.к.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

а) Автоматтандырыл-ған жобалау негіздері (AutoCAD және CREDO)

AZhN 2205

БП

3

4

2

1,2

емтихан курс. жұмыс

жазбаша

 1. Құзіреттілігі: Электрлік және техникалық сызбалар мен сұлбаларды AutoCAD автоматтандырылған жобалау жүйесінде, компьютерде орындауды үйрену. CREDO жүйесінде жүмыс істеуді үйрену.

 2. Күтілетін нәтиже: AutoCAD және CREDO жүйелерінде жүмыс істеуді игеру.

Жақапбаева Г.,

т.ғ.к.


б) Автоматтандырыл-ған жобалау жүйелері

AZhZh 2205

БП

3

4

2

1,2

емтихан курс. жұмыс

жазбаша

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Сызба геометриясы және инженерлік графика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерін білу және жүмыс істеуге дағдылану.

 4. Қысқаша мазмұны: Автоматтандырылған жобалаудың әдіснамасы. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің құрылымы. Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің қамтамасыз етілуі. Компьютерлік бағдарламалық пакеттер және олармен жұмыс істеуді үйрену.

 5. Құзіреттілігі: Электрлік және техникалық сызбалар мен сұлбаларды компьютерде орындау дағдысы.

 6. Күтілетін нәтиже: Автоматтандырылған жобалау жүйелері негіздерін білу және жүмыс істеуді игеру.

Жақапбаева Г.,

т.ғ.к.


в) Компьютерлік жобалау негіздері

KZhN 2205

БП

3

4

2

1,2

емтихан курс. жұмыс

жазбаша

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Сызба геометриясы және инженерлік графика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Компьютерлік жобалау негіздерін білу және жобалау жүйелерінде жүмыс істеуге дағдылану.

 4. Қысқаша мазмұны: компьютерлік графика негіздері. «КОМПАС» пакетінің қолданбалы интерфейсы. Компьютерлік жүйеде үш өлшемді модельдеу.

 5. Құзіреттілігі: Электрлік және техникалық сызбалар мен сұлбаларды компьютерде орындау дағдысы.

 6. Күтілетін нәтиже: Компьютерлік жобалау жүйелері негіздерін білу және жүмыс істеуді игеру.

Жақапбаева Г.,

т.ғ.к.


6

а) Электрлік өлшеу

EO 2206

БП

2

3

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Математика, Физика, Информатика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: электр өлшеу техникасын құрудың қазіргі принциптерін, өлшеу жүргізу және бағалауды үйрету.
Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Қалыбаева А. Қ. т.ғ.к.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

а) Электрлік өлшеу

EO 2206

БП

2

3

2

2

емтихан

тест

 1. Қысқаша мазмұны: Заманауи өлшеу құралдары жұмыс принциптері, сипатамалары, метрология негіздері, ақпараттық өлшеу жүйелері.

 2. Құзіреттілігі: Өлшеу құралдарын дұрыс таңдау және өлшеу нәтижелерін бағалау дағдыларын игеру.

 3. Күтілетін нәтиже: Өлшеу құралдарын дұрыс таңдау және есептеу; өлшеу нәтижелеріне және құралдың дәлдігіне баға бере білу.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Қалыбаева А. Қ. т.ғ.к.б) Ақпараттық-өлшеуіш техникасы

AOT 2206

БП

2

3

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Математика, Физика, Информатика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Өлшеу ақпараттық жүйелері мен кешендерін, техникасын құрудың қазіргі принциптерін, өлшеу құралдарын дұрыс қолдана білетін маман дайындау.

 4. Қысқаша мазмұны: метрология негіздері; сандық өлшеу техникасы, ақпараттық өлшеу жүйелері; өлшеу құралдары жұмыс принциптері мен сипаттамалары.

 5. Құзіреттілігі: Өлшеу құралдарын дұрыс таңдау және өлшеу нәтижелерін бағалау дағдыларын игеру.

 6. Күтілетін нәтиже: Өлшеу құралдарын дұрыс таңдау және есептеу; өлшеу нәтижелеріне және құралдың дәлдігіне баға бере білу.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Қалыбаева А. Қ. т.ғ.к.в) Электр энергетика-дағы метрология және стандарттау

EMS 2206

БП

2

3

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Математика, Физика, Информатика.

 2. Постреквизиттері: Электр энергетикалық пәндер

 3. Пән мақсаты: Метрология және стандарттау өлшеу техникасы негіздерін үйрету және өлшеу техникасын дұрыс таңдау жасай алатын маман дайындау.

 4. Қысқаша мазмұны: метрология және стандарттау негіздері; өлшеу техникасының жұмыс принциптері мен сипаттамалары.

 5. Құзіреттілігі: Өлшеу құралдарын дұрыс таңдау және өлшеу нәтижелерін бағалау дағдыларын игеру.

 6. Күтілетін нәтиже: өлшеу техникасын дұрыс пайдалану мен өлшеу нәтижелерін дұрыс бағалай білу.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Қалыбаева А. Қ. т.ғ.к.7

а) Электр магниттік өріс теориясы

EMOT 2207

БП

2

5

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Физика, Электртехниканың теориялық негіздері

 2. Постреквизиттері: Электр машиналары, Жоғары кернеу техникасы.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Мұхамбетжан А. ф.м.ғ.к.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

а) Электр магниттік өріс теориясы

EMOT 2207

БП

2

5

2

2

емтихан

тест

 1. Пән мақсаты: Электр магнитік өріс теориясын электр қондырғыларындағы процестерді талдауда қолдануға үйрету.

 2. Қысқаша мазмұны: Электр статикалық өріс; негізгі қасиеттері; Магниттік өріс, негізгі қасиеттері; Электрмагниттік өріс. Электрмагниттік өріс теңдеулер; Электр магнитік толқындарының негізгі қасиеттері; Электрмагниттік толқындарының ваккумде, диэлектриктік ортада таралуы. Толқындық оптика заңдары.

 3. Құзіреттілігі: Электр магнитік өріс теориясын электр қондырғыларындағы процестерді талдауда қолдануды игеру.

 4. Күтілетін нәтиже: Электр магниттік өрістің негізгі заңдылықтарын білу және оларды практикада қолдануды үйрену.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Мұхамбетжан А. ф.м.ғ.к.б) Электрдинамика

ED 2207

БП

3

5

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Физика, Электртехниканың теориялық негіздері

 2. Постреквизиттері: Электр машиналары, Жоғары кернеу техникасы.

 3. Пән мақсаты: Электр динамика теориясын электр қондырғыларындағы процестерді талдауға қолдануды үйрету.

 4. Қысқаша мазмұны: Электрмагниттік өріс теңдеулер; Электр магнит толқындарының негізгі қасиеттері; Электр магнит толқындарының ваккумде, диэлектриктік ортада таралуы.

 5. Құзіреттілігі: Электр динамика теориясын электр қондырғыларындағы процестерді талдауда қолдануды игеру.

 6. Күтілетін нәтиже: Электр динамиканың негізгі заңдылықтарын білу және оларды практикада қолдануды үйрену.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Мұхамбетжан А. ф.м.ғ.к.в) Өріс теориясы

OT 2207

БП

3

5

2

2

емтихан

тест

 1. Пререквизиттері: Информатика, Математика, Физика, Электртехниканың теориялық негіздері

 2. Постреквизиттері: Электр машиналары, Жоғары кернеу техникасы.

 3. Пән мақсаты: Өріс теориясын оқыту және практикада қолдануға үйрету.

 4. Қысқаша мазмұны: Өріс, негізгі анықтамалары және ұғымдары. Электр статикалық өріс, негізгі заңдары мен теңдеулері; негізгі қасиеттері; Магниттік өріс, негізгі теңдеулері мен қасиеттері; Электрмагниттік өріс.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Мұхамбетжан А. ф.м.ғ.к.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

в) Өріс теориясы

OT 2207

БП

3

5

2

2

емтихан

тест

 1. Құзіреттілігі: Өріс теориясын электр қондырғыларындағы процестерді талдауда қолдануды игеру.

 2. Күтілетін нәтиже: Өріс теориясының негізгі заңдылықтарын білу және оларды практикада қолдана білу.

Тайманов С. Т. т.ғ.к.

Мұхамбетжан А. ф.м.ғ.к.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет