Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапханасыжүктеу 0.88 Mb.
бет1/5
Дата30.03.2018
өлшемі0.88 Mb.
  1   2   3   4   5


Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан

облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы
Ақпараттық - библиографиялық бөлім
Жаңа түсімдерінің бюллетені


Басылым III

Орал, 2017

Құрастырушыдан
Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық әмбебап ғылыми кітапхана қорына 2017 жылдың үшінші тоқсанында келіп түскен жаңа түсімдер бюллетенінің библиографиялық көрсеткіші.

Библиографиялық көрсеткіштің мақсаты – кітапхана қорына келіп түскен мерзімді басылымдар мен жинақтардағы мақалаларды көпшілік оқырмандарға таныстыру. Сонымен қатар, көрсеткіште материалдар Ж.Молдағалиев атындағы мәліметтер базасының тарауына сәйкес төмендегіше жүйеленген.

2 Жаратылыстану ғылымы

3 Техника.Техникалық ғылымдар

4 Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы

5 Денсаулық сақтау.Медицина ғылымдары

60.5 Тұтас қоғамдық ғылымдары

63 Тарих.Тарих ғылымдары

65 Экономика.Экономикалық ғылымдар

66 Саясат.Саяси ғылымдар

67 Мемлекет және право

68 Әскери ғылымдар.Соғыс ісі

71 Мәдениет. Мәдени құрылыс

72 Ғылым.Ғылымтану

73 Информатика

74 Халыққа білім беру. Педагогикалық ғылымдар

75 Физкультура және спорт

76 Бұқаралық информация мен насихат құралдары

77 Мәдени ағарту жұмыстары. Клуб ісі

78 Кітапхана ісі.Кітапханатану

79 Музей ісі.Архив ісі

81 Тіл білімі

82 Фольклор.Фольклористика

83 Әдебиет.Әдебиеттану

84 Көркем әдебиет

85 Өнер


86 Атеизм. Дін

87 Философия ғылымдары

88 Психология

9 Библиографиялық құралдар. Анықтама басылымдар

Тақырып ішіндегі мәліметтер есімдер көрсеткіші мен басылым атаулары алфавиттік тәртіппен орналастырылған. Библиографиялық мәліметтер үздіксіз нөмірленеді.

Басылым жылына төрт рет басылып шығарылады. Келіп түскен жаңа бюллетень екі тілде ақпарат береді.

Көрсеткіш барлық оқырман қауымға арналған.

От составителя

Бюллетень новых поступлений – библиографический указатель, отражающий информацию о текущих поступлениях за 3-ий квартал 2017 года в фонд Западно-Казахстанской областной универсальной научной библиотеки им. Ж. Молдагалиева.

Цель данного издания – информировать читателей о новых публикациях в периодической печати и сборниках. В указателе систематизация материала осуществляется согласно рубрикатору БД ОУНБ им. Ж.Молдагалиева по следующим разделам:
2 Естественные науки

3 Техника. Технические науки

4 Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные науки

5 Медицина. Медицинские науки

60.5 Социология

63 История. Исторические науки

65 Экономика. Экономические науки

66 Политика. Политические науки

67 Государство и право. Юридические науки

68 Военная наука. Военное дело

71 Культура.Культурное строительство

72 Наука. Науковедение

73 Научно-информационная деятельность. Информатика

74 Образование. Педагогическая наука

75 Физическая культура и спорт

76 Средства массовой информации

77 Досуг и отдых

78 Библиотечное дело

79 Музейное дело.

81 Языкознание

82 Фольклор. Фольклористика

83 Литературоведение

84 Художественная литература

85 Искусство. Искусствоведение

86 Религия. Атеизм

87 Философские науки

88 Психология

9 Литература универсального содержания

Внутри тематических разделов материал сгруппирован в алфавите авторов и заглавий публикаций. Нумерация библиографических записей сквозная. Периодичность издания четыре выпуска в год. Бюллетень новых поступлений включает информацию на казахском и русском языках.

Указатель предназначен для широкого круга читателей.


2 Естественные науки
1.Абрахамс, П. Анатомия человека [Текст]: атлас /П. Абрахамс; ред.М.Р.Каирбеков; науч.ред.М.К.Мусажанова.-Астана:Фолиант,2017.-256 с.:ил.-(Как работает наше тело: Самый полный справочник).

2.Байхонов, С. Шілікті құпиясы [Текст] /С. Байхонов //Түркістан. - 2017. - 7 қыркүйек. - Б.9.

3.Виноградова, М. Экология здравого смысла [Текст] /М. Виноградова // Наука и религия. -2017. -№9. -С. 8-12.

4.Ғұбайдуллин, Б. Қасиетті жерді неге қастерлемейміз? [Текст] /Б. Ғұбайдуллин // Айқын. -2017. -18 тамыз. -Б. 5.

5.Ескабулов, Д. Правила посещения особо охраняемых природных территорий ЗКО [Текст] /Д. Ескабулов //Пульс города . - 2017. - 24 августа. -С.13.

6.Заикина, А. Торжество плесени [Текст] /А.Заикина //Совершенно секретно. -2017. -№8. -С.38-39.

7.Компания "Орал Таза Сервис": от чистого сердца - к чистому городу ! [Текст] //Мой город . -2017. -28 июня. -С.12.

8.Қырғызбаева, Г.М. Жоғары геодезия [Мәтін]: оқулық /Г. М. Қырғызбаева, М. Б. Нұрпейісова; ред. А. Абдрахманова; тех. ред. Э. Заманбек; Баспаға Қ. И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің ғылыми-әдістемелік кеңесі (№5 хаттама, 15.06.2015ж.) ұсынған. - Астана: Фолиант, 2017.-256 б. - (Жоғары білім).

9.Молдаханов, Н. Р. Ақ Жайық өңірінің табиғи мұралары [Текст] /Н. Р. Молдаханов // Соқпақ = Тропинка. - 2017. - №4. - Б. 33-36.

10.Мусалимов, Т.Қ. Сызба геометрия және техникалық сызу [Мәтін]: оқулық /Т. Қ. Мусалимов, С. Ә. Қолбатыр; ред. А. Абдрахманова; тех. ред. Э. Заманбек; Баспаға Қ. И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ жанындағы ҚР БжFМ жоғары және жоғары білім беруден кейінгі РОӘК оқу әдістемелік кеңесі (№ 2 хаттама, 03.09.2015 ж. ) ұсынған. - Астана: Фолиант, 2017. - 336 б. - (Жоғары білім).

11.Нүсіп, А. Ақ моншағын тағынған Алакөл [Текст] /А.Нүсіп //Егемен Қазақстан. -2017. -8 тамыз. -Б.7.

12.Первый Аральский международный форум устойчивого развития [Текст] // Водное хозяйство Казахстана.-2017. -№3. -С.3-7.

13.Прокопов.К. Дрофа должна жить [Текст] /К.Прокопов//Ветер Странствий.-2017.-№4 июль- август. -С.72-77.

14.Салихов, Т. К. Географические закономерности распределения растительного покрова на территории проектируемого государственного природного резервата "Бокейорда" Западно-Казахстанской области [Текст] / Т. К. Салихов // Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан = Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының баяндамалары. - 2017. -№3. -С.145-154.

15.Самойлова, Г. Живи, родник Приуралья! [Текст] / Г.Самойлова // Казахстанская правда. -2017. -27 июля. -С.7.

16.Сәдібекұлы, А. Жарылқай гөр, жаңа ғасыр! [Текст] / А. Сәдібекұлы // Қазақ әдебиеті.-2017. -21-27 шілде.-Б.1,6.

17.Софер, М. Как реки взрослеют, стареют и омолаживаются [Текст] / М.Софер // Наука и жизнь.-2017.-№8.-С.2-10.

18.Фишман , Л. Надо ехать в Казахстан! [Текст] / интервьюируемый. Л. Фишман , интервьюр. А. Утешева // Казахстанская правда. - 2017. - 8 сен.-С.15.

19.Фомин, В. "Стрекоза спасет мир!" [Текст] : беседа / Беседовал А.Суетин // Информбиржа . -2017. -10 августа. -С.20.
3 Техника. Технические науки
20.Автомобильная техника: введение в специальность [Текст] : учебник / ред. С. Уралова ; тех. ред. Э. Заманбек. - 2-е изд., перераб. - Астана :Фолиант,2017. -720 с.

21.Ақбасов, Ө. Қос өзен суы қосылмақ [Текст] / Ө. Ақбасов // Орал өңірі. -2017. -17 тамыз. -Б.8.

22.Алимов, Р. В ЗКО построят восемь новых школ [Текст] / Р.Алимов // Мой город . - 2017. - 28 июня. - С.33.

23.Әжігереева, Г. Компанияның келешегі кемел [Текст] : 3 қыркүйек - ҚР Мұнай-газ кешені қызметкерлерінің күні / Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2017. - 1 қыркүйек. - Б. 7.

24.Әжігереева, Г. Макаровтағы жаңа өндіріс [Текст] / Г. Әжігереева // Орал өңірі. - 2017. - 5 қыркүйек. - Б. 4.

25.Әжігереева, Г. Машина жасаушылар өзгерістерге бейім [Текст] / Г. Әжігереева // Орал өңірі. -2017. -26 тамыз. -Б.1,6.

26.Әжігереева , Г. Федоров көшесінде автобустар жүйткиді [Текст] / Г. Әжігереева // Экономика. - 2017. - 13-19 шілде. - Б. 5.

27.Әжігереева, Г. Халықаралық деңгейге көтерілген компанияның келешегі кемел [Текст] / Г. Әжігереева // Экономика. - 2017. - 7-13 қыркүйек. -Б.5.

28.Дементиевская, О. Вопросы газификации обсудили в Уральске [Текст] / О.Дементиевская // Литер. -2017. -30 июня. -С.5.

29.Дүзбатыр, Н. Зеленовтық шаруалар айрықша үлес қосуда [Текст] / Н. Дүзбатыр // Орал өңірі. -2017. -17 тамыз. -Б. 3.

30.Ермекқалиев, А. Сұлулық салоны ашылды [Текст] / А. Ермекқалиев // Орал өңірі. - 2017. - 11 шілде. - Б. 14.

31.Жукова, Н. Встретимся на площади... [Текст] / Н.Жукова // Информбиржа . - 2017. -31 августа. -С.21.

32.Иванова, М. Динамика положительная [Текст] / М.Иванова // Казахстанская правда. -2017. -30 августа. -С.7.

33.Кобина, К. Волонтеры сделали детскую площадку [Текст] / К.Кобина // Мой город . -2017. -3 мая. -С.32.

34.Кобина, К. Отходы с месторождения незаконно вывозили на полигон ТБО [Текст] / К.Кобина // Мой город . -2017. -26 апреля. -С.4.

35.Кобина, К. Уральская ТЭЦ перешла на природный газ [Текст] / К. Кобина // Мой город .-2017. -3 мая. -С.2.

36.Қажымова, Л. Жастарға - үлгі, жерлестеріне - мақтаныш [Текст] / Л. Қажымова // Пульс города . -2017. -10 тамыз. -Б. 9.

37.Қасымбеков, Ж. Шағын ГЭС - тердің пайдасы зор [Текст] / интервьюируемый. Ж. Қасымбеков ; интервьюр. Е. Әзірет // Айқын. - 2017. - 11 тамыз. - Б.5. : фото

38.Құсайынов, А. "ҚПО" өңірді көріктендіреді [Текст] / А. Құсайынов // Орал өңірі. -2017. -24 тамыз. -Б.11.

39.Құттымұратұлы, Қ. Апатты үйден - жаңа пәтерге [Текст] / Қ. Құттымұратұлы // Егемен Қазақстан. - 2017. - 12 қыркүйек. - Б. 7.

40.Құттымұратұлы, Қ. Жаңақалаға таза су келеді [Текст] / Қ. Құттымұратұлы // Егемен Қазақстан. -2017. -18 қыркүйек. -Б. 9.

41.Құттымұратұлы, Қ. Экологиялық таза еттің екінші партиясы Иранға жіберілді [Текст] / Қ. Құттымұратұлы // Егемен Қазақстан. - 2017. - 13 қыркүйек. -Б.4.

42.Мутылова ,Ю. Два надземных перехода появятся в Уральске [Текст] / Ю.Мутылова // Мой город .-2017. -3 мая. -С.2.

43.Намченко, В. Эфиопская кофейная церемония [Текст] / В. Намченко // Азия и Африка. -2017. -№6. -С.55.

44.Нәдіров, Н. Құрылыс және мұнай саласындағы инновациялық технологиялар [Текст] / Н. Нәдіров // Айқын. - 2017. - 26 шілде. - Б.7.

45.Рахметова, Д. Рекордная сумма выделена на ремонт дорог в ЗКО [Текст] / Д.Рахметова // Мой город . -2017.-14 июня.-С.4-5.

46.Суетин,А. "ЭКСПО" ЖШС: дамудың жаңа сатысы [Текст] / А. Суетин // Информбиржа. -2017.-17 тамыз. -Б. 29.

47.Текебаев, Н. Ай құпиясы Құранда қалай ашылған? [Текст] / Н. Текебаев // Орал өңірі. -2017. -22 тамыз. -Б.11.

48.Шайкенов, Б. Озық өнертапқыштық жоба [Текст] / интервьюируемый. Б. Шайкенов ; интервьюр. Ж. Жағыпарұлы // Егемен Қазақстан. -2017. -31 шілде. - Б.7. :фото
4 Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные науки
49.Айташев, М. Қосаралдың Төлегені [Текст] / М. Айташев // Орал өңірі. -2017. -24 тамыз. -Б. 5.

50.Айтуғанов, Қ. Негізгі азық - түлікпен қамтуға толық мүмкіндігіміз бар [Текст] / интервьюируемый. Қ. Айтуғанов ; интервьюр. Г. Жұмабайқызы // Айқын. -2017. -25 шілде. -Б.5.

51.Ақбасов, Ө. Түлік төресінің саны неге өспейді? [Текст] / Ө. Ақбасов // Орал өңірі. -2017. -19 тамыз. -Б.5.

52.Асқар, Ж. Кооператив санмен емес, сапамен бағаланса... [Текст] / Ж. Асқар // Орал өңірі. -2017. -19 тамыз. -Б. 5.

53.Ахметов, Е. Источник семенного фонда питомников дикой флоры [Текст] : интервью / Интервью записала К.Даукеева // Пульс города . - 2017. - 17 августа. - С. 5.

54.Бақтиярова,А.Ж. Қазақстан Республикасының ауылшаруашылығы саласының бүгінгі жағдайы мен негізгі мәселелері [Текст] / А. Ж. Бақтиярова // Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының баяндамалары. -2017. -№3. -Б.164-172.

55.Басығараев, У. Шипалы шырғанақтың ауыл шаруашылығына пайдасы зор [Текст] / интервьюируемый. У. Басығараев // Экономика. -2017. -20-26 шілде. -Б.1,5.

56.Бегалиев, Б. С. Насыбай өсімдігінің физико - химиялық қасиеттерін зерттеу [Текст] / Б. С. Бегалиев, С. Р. Ергашева, Р. Б. Жумабекова // Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының Хабаршысы. -2017. -№3. -Б.176-181.

57.Булекова, А. Технология возделывания сорго в Приуралье [Текст] : интервью / интервью записала К.Даукеева // Пульс города . - 2017. - 27 июля. -С.8.

58.Водоемы ЗКО могут остаться без рыбы [Текст] // Мой город . - 2017.- 5 июля. -С.12.

59.Гаглоев, А. Ч. Использование питательных веществ корма чистопородными о помесными баранчиками от разных типов овцематок прекос [Текст] / А. Ч. Гаглоев, А. Н. Негреева, Т. Н. Гаглоева // АПК - достижения науки и техники. -2017. -№5. -С. 46-48.

60.Даукеева, К. Уральская баранина пошла на экспорт [Текст] / К.Даукеева // Пульс города .-2017. -27 июля. -С.2.

61.Кәдімгі соя туралы [Текст] //Отбасы және денсаулық.-2017.-№6.

62.Кобина, К. В селе Косколь массово гибнет домашний скот [Текст] / К.Кобина // Мой город .-2017.-19 апреля.-С.7.

63.Қадырова, Г. Уақыт көшіне ілесе білген [Текст] / Г. Қадырова // Орал өңірі. -2017. -17 тамыз. -Б.8.

64.Набиоллаұлы, Н. "Бұзбай құлан пісірмей..." [Текст] / Н. Набиоллаұлы // Орал өңірі. -2017. -26 тамыз. -Б.9.

65.Неизвестный Чингирлау - дорога к самому маленькому водопаду мира [Текст] // Мой город . - 2017. - 12 июля. -С.8.

66.Нұрғалымұлы, Ұ. Қар суымен кеткен жылқы [Текст] / Ұ. Нұрғалымұлы // Егемен Қазақстан. -2017. -12 шілде. -Б.10.

67.Саматов, Д. Аңдар да "демалады" [Текст] / Д. Саматов // Орал өңірі. -2017. -26 тамыз. -Б.9.

68.Фрике, Э. Управлять водой [Текст] / Э. Фрике ; конс. А.Ридель // Новое сельское хозяйство. -2017. -№4. -С.13-37.

69.Чуриков, Е. Вкус хлеба [Текст] / Евгений Чуриков // Информбиржа . - 2017. - 24 августа. -С.15.

70.Шулембаева, Р. Медаль ОIE получил казахстанец [Текст] / Р.Шулембаева // Казахстанская правда. -2017. -5 июля. -С. 9.

71.Ізтілеуов, Н. Жаныңда жүр жақсы адам [Текст] / Н. Ізтілеуов // Орал өңірі. - 2017. - 19 тамыз. - Б. 9.
5 Медицина. Медицинские науки
72.Анаш, Д. Медициналық сақтандыруға аударым туралы білгіңіз келе ме?[Текст]/Д.Анаш//Егемен Қазақстан.-2017.-15 тамыз.-Б.6.

73.Бахмутова, Е. Деньги идут за пациентом [Текст] / интервьюируемый. Е. Бахмутова ;интервьюр.В.Макаров // Каз. правда. -2017. -9 авг.(№151). -С.6.

74.Бияшева, Г. "Денсаулықтың" шапағаты [Текст] / Г. Бияшева // Орал өңірі. -2017. -17 тамыз. -Б.6.

75.Виноградова, М. Экология здравого смысла [Текст] / М. Виноградова // Наука и релия. -2017. -№7. -С.7-11.

76.Врач не по диплому, а по призванию [Текст] // Мой город . - 2017. - 14 июня. -С.12.

77.Жалғасбаев, А. Мешкейлік [Текст] / А. Жалғасбаев // Отбасы және денсаулық. -2017. -№5. -Б.13-14.

78.Жәлелова, Ә. Бәсекелестікті арттыратын жүйе [Текст] / Е. Ольховская // Пульс города .-2017.-17 тамыз. -Б.7.

79.Жолдошева, Н. В сердечном ритме [Текст] / Надежда Жолдошева // Информбиржа .-2017. -29 июня. -С.21.

80.Капарова, М. СПИД - ХХI ғасыр індеті [Текст] / М. Капарова // Валеология салауатты өмір салты. - 2017. - №2. - Б.14-16.

81.Макарский, В. Имамы уговаривают родителей прививать детей [Текст] / В.Макарский // Мой город .-2017.-19 апреля. -С.2.

82.Молдашева, С. Көпке үлгі отбасы [Текст] / С. Молдашева // Орал өңірі. -2017. -26 тамыз. -Б.8.

83.Мутылова,Ю.Трех детсадовцев госпитализировали с отравлением [Текст] /Ю.Мутылова // Мой город . -2017. -19 апреля. -С.2.

84.Руководитель облздрава ответил на вопросы читателей "МГ" [Текст] // Мой город .-2017.-28 июня. -С.4-5.

85.Сүйеуғазиева, Э. Жүрек қан тамыры ауруларының қалай алдын алу керек? [Текст] / Э.Сүйеуғазиева //Дана KAZ.-2017.-№3-4.-Б.42.

86.Хабибуллина,Г. Р. Пырей ползучий в народной медицине Енбекши казахского района изучение лечебных свойств растения пырей ползучий на базе Есиского медицинского колледжа [Текст] / Г. Р. Хабибуллина //Внеклассная работа в школе.-2017.-№6. -С.9-13.

87.Ширмединұлы, Б. Жаңа есімге лайық жан [Текст] / Б. Ширмединұлы // Орал өңірі. -2017. -17 тамыз. -Б.7.


60.5 Социология
88.Адельгужин, А. История развития делопроизводства и архивного дела: реформы в орфографии русского языка [Текст] / А. Адельгужин // Қазақстанда іс қағаздарын жүргізу. -2017. -№ 7(127). -С.81-85.

89.Веселкова, Н. В. Об основных векторах развития метода интервью [Текст] / Н. В. Веселкова // Социологические исследования. -2017.-№6. -С.44.

90.Гордиенко, Е. Несказочная жизнь живой волшебницы [Текст] / Е. Гордиенко // Смена. -2017. -№7. -С.108-115.

91.Дүйсенова, С. Әлеуметтік сақтандыру - әлеуметтік әділеттілік жүйесі [Текст] : қазақстанда міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушылар саны 6,6 млн адамға жетті / С. Дүйсенова // Егемен Қазақстан. -2017. -24 тамыз. -Б.7.

92.Дюсенова, С. Социальное страхование - система социальной справедливости [Текст] : число участников системы обязательного социального страхования в Казахстане достигло 6,6 млн человек / С. Дюсенова // Казахстанская правда.-2017.-24 августа. -С.6.

93.Коломиец, В. П.Социология массовой коммуникации в обществе коммуникации изобилия [Текст] / В. П. Коломиец // Социологические исследования. -2017. -№6. -С. 3-14.

94.Қазығұл, Ш. Оңашадағы онлайн ойлар [Текст] / Ш. Қазығұл // Ақиқат. -2017. -№7. -Б.22-30.

95.Өтебәлі, А. Шаһар халқы 300 мыңнан асты [Текст] / А. Өтебәлі // Орал өңірі. - 2017. - 26 тамыз. - Б. 2.

96.Сансызбайұлы, Т. Жиырма миллионға жете аламыз ба? [Текст] : санымыз өскенде ғана іргелі ел боламыз / Т.Сансызбайұлы // Қазақстан әйелдері. -2017. -№8. -Б.2-3.

97.Смирнов, А. М. Самосудные расправы в подростковой и молодежной среде [Текст] / А. М. Смирнов // Социологические исследования. -2017. -№6. -С. 108-116.

98.Смирнова, А. Н. Социальная субъективность и девиантное поведение подростков [Текст] / А. Н. Смирнова // Социологические исследования. -2017. -№6. -С.117-122.

99.Тонконогов, А.В.Мораль нашего времени- выживание [Текст] / А. В. Тонконогов // Социально-гуманитарные знания.-2017. -№3. -С.7.

100.Турдалин,Т.Самоподжоги: безысходность болезни и манипуляции [Текст] /Т.Турдалин,А.Гришин [и др.];// Караван. -2017.-4 авг.(№29).-С.6.
63 История. Исторические науки
101.Абдулова, Л. Ақтаңдақтарға арналған кеш [Текст] / Л. Абдулова // Дана KAZ.-2017.-№5(35).-Б.26.

102.Абдыгалиулы, Б. Сакральный Казахстан: возвращение к истокам [Текст] / интервьюируемый. Б. Абдыгалиулы, интервьюр. Н. Абжекенова // Караван. -2017. -18 августа. -С.12-13.

103.Абдыкулова, Г. Жатачество как явление социального кризиса казахского общества в XIX веке [Текст] / Г. Абдыкулова // Отан тарихы. -2017. -№2. -С.190-198. -Библиогр. в конце ст.

104.Абылхожин, Ж. Индустриализация в Казахстане в годы первой пятилетки [Текст] / Ж.Абылхожин //Отан тарихы.-2017.-№2.-С.6-36.

105.Аймағанбет, Г. Әділет жаршысы [Текст] : қоғам қайраткері Жанайдар Сәдуақасов / Г. Аймағанбет // Астана ақшамы. - 2017. - 22 шілде. - Б.5.

106.Аймұханова, Б. Алаштың тағдырлы тұлғасы - Халел Досмұхамедов [Текст] / Б.Аймұханова //Мәдениет. -2017.-№8. -Б.24.

107.Академик Байпаков презентовал новую книгу [Текст] // Комсомольская правда. -2017. -3 авг.(№86). -С.4.

108.Алимов, Р. В Уральске в живых осталось 112 ветеранов ВОВ [Текст] / Р.Алимов // Мой город . -2017. -26 апреля. -С.2.

109.Артықбаев , Ж. Қазақ тарихында Қазыбек бидің орны ерек [Текст] / интервьюируемый. Ж. Артықбаев ; интервьюр. Е. Бекқұл // Айқын. -2017. -16 тамыз. -Б.7.:фото

110.Артықбаев, Ж. Қазақ этносына қатысты тарихи және этнографиялық деректер көне заманнан бері жинақталып келеді [Текст] /интервьюируемый.Ж.Артықбаев //Дәстүр.-2017.-№3.-Б.20-23.

111.Артықбаев, Ж. Қаздауысты Қазыбек би: тұлға және мемлекет [Текст] / Ж. Артықбаев // Егемен Қазақстан. -2017. -15 тамыз. -Б.4.

112.Арын, Е. Алаш - тәуелсіздік бастауы [Текст] / Е. Арын // Айқын апта. -2017. -19 тамыз. -Б.10.

113.Асан, М. Тұлпар тұяғымен жазылған тарих [Текст] / М. Асан // Егемен Қазақстан. -2017. -13 қыркүйек. -Б.8.

114.Ахметова, Ж. Мұстафа Шоқай [Текст] / Ж. Ахметова, А. Байгөбекова // Қазақ тарихы : ғылыми-әдістемелік журнал. - 2017. - №6. -Б.20-21. -Библиогр.: с.21.

115.Ахметұлы, Д. Хиуаз [Текст] : деректі хикаят / Д. Ахметұлы // Жалын. - 2017. - №1-2-3. - Б. 51-62.

116.Әбдіғалиев, Б. Қазаққа ортақ құндылық [Текст] / интервьюируемый. Б. Әбдіғалиев, интервьюр. Г. Нұрланқызы // Қазақ әдебиеті. -2017. -25-31 тамыз.-Б.4.

117.Әбдіраш, Ә. "СтепЛаг". 1954 жыл. Бас көтеру [Текст] / Ә. Әбдіраш // Егемен Қазақстан.-2017.-14 қыркүйек.-Б.10.

118.Әбжанов, Х. Рухани жаңғыру және қазіргі тарих ғылымы [Текст] / Х. Әбжанов // Қазақ әдебиеті. -2017. -14-20 шілде. -Б.8.

119.Әбсадықов, А. Алаш және бөрі тотемі [Текст] / А. Әбсадықов // Таң-шолпан. -2017. -№3. -Б.137-149.

120.Әбікенұлы, С. Қазақ Конституциясының негізін қалаған тұлға [Текст] : қоғам қайраткері Барлыбек Сыртанов / С. Әбікенұлы // Парасат.-2017.-№5. -Б.3-4.

121.Әбілсейіт, М. Рухани жаңғыру және алаш зиялылары [Текст] / М. Әбілсейіт // Айқын апта. -2017. -22 шілде. -Б.4.

122.Әділбек, М. Қобыланды батырдың ізі қалған [Текст] / М. Әділбек // Орал өңірі. -2017. -5 қыркүйек. - Б. 12.

123.Әкебаев, Б. Шақабай батыр [Текст] / Б. Әкебаев // Қазақстан ZАМАN. -2017. -14 қыркүйек. -Б.12.

124.Әлімғазинов, Қ. Тарихи жады кеңістігіндегі алаш қозғалысы [Текст] : Қазақстан Республикасы Президенті Архивінің материалдарына деректанулық және археографиялық шолу / Қ. Әлімғазинов, Е. Чиликова //Қоғам және дәуір.-2017. -№1. -Б.55-71. -Библиогр.: с.69.

125.Әнес, Ғ. Әрі лирик, әрі физик Елдес Омарұлы [Текст] / Ғ. Әнес // Ана тілі. - 2017. - 27 шілде-2 тамыз. - Б.2.

126.Әнес, Ғ. Қос мұңлық: Телжан мен Шаһзада [Текст] / Ғ. Әнес // Ана тілі. -2017. -10-16 тамыз. -Б.2.

127.Әнесұлы, Ж. Алаштың қайраткер қызы [Текст] / Ж. Әнесұлы // Ана тілі. - 2017. - 29 маусым. - Б.1.

128.Байжігіт, Ғ. Қазақтан шыққан кәсіби елші [Текст] : мемлекет және қоғам қайраткері Нәзір Төреқұлов - 125 жыл / Ғ. Байжігіт // Түркістан. - 2017. -10 тамыз. -Б.8.

129.Байтанаев, Б. А. Ертеортағасырлық төрткүлтөбе қалашығындағы архитектуралы - археологиялық зерттеулер [Текст] / Б. А. Байтанаев, А. А. Ергешбаев [и др.] // Отан тарихы. -2017. - №2. - Б.94-100.

130.Балтабайұлы, А. Жұлдызды ғұмыр [Текст] / А. Балтабайұлы // Егемен Қазақстан. -2017. -18 тамыз. -Б.9. :фото

131.Баянасов, Ж. Атасы Шоланды өлтіргендерді тергепті [Текст] / Ж. Баянасовтың әңгімесін жазып алған Қ.Құттымұратұлы // Аңыз адам. -2017. -№13. -Б.10-11.

132.Бәкір, Ә. Мұстафа Шоқайдың Түркияға махаббаты оның 20 - дан аса мақала жазуына түрткі болды [Текст] / Ә. Бәкір // Қазақстан ZАМАN. -2017. -20 шілде. -Б.9.

133.Бегманов, Қ. Дәстүр: кеше, бүгін, ертең [Текст] / Қ. Бегманов // Дәстүр. - 2017. - №4. - Б.2-4.

134.Бектемірова, Н. Жәңгір ханға ескерткіш орнатылды [Текст] / Н. Бектемірова // Қазақстан -zаман. - 2017. - 31 тамыз. - Б. 1.

135.Бопазов, М. Барлыбек Сырттанұлы - құрметтеуге лайық тұлға [Текст] / интервьюируемый. М. Бопазов, интервьюр. Н. Қабылбек // Қазақстан ZАМАN. - 2017. - 6 шілде. - Б.3.

136.Доброта, Л. Притягательная сила Ясави [Текст] / Л. Доброта // Казахстанская правда. - 2017. -20 июля. -С. 4-5. : фото

137.Дүрмән, Д. Батыр қыздарға арналған ескерткіш [Текст] / Д. Дүрмән // Түркістан. - 2017. - 29 маусым. - Б. 12.

138.Есенғазы, Н. Құлжабай би Бекқұлыұлы [Текст] : ХVIII-ХIХ ғ.ғ. / Н. Есенғазы //Парасат. -2017. -№6. -Б.8-10.

139.Жақыпов, Ж. Қаздауысты Қазыбек би сөзінің күші немесе тіл суггестиясын пайымдау [Текст] / Ж. Жақыпов // Егемен Қазақстан. - 2017. - 28 шілде. - Б.8.

140.Жәнібекқызы, Н. Нұрсәуленің күнделігінен [Текст] / Н. Жәнібекқызы // Дана KAZ. - 2017. -№3-4. -Б. 38-41.

141.Жұмабекқызы, Д. Сырым Датұлының туғанына - 275 жыл [Текст] : мерейтой / Д.Жұмабекқызы //Орал өңірі. -2017.-23 қыркүйек. -Б.1, 2. 142.Жұмағалиұлы, А. Қазақтың нар тұлғасы - Дәуіт батыр [Текст] / А. Жұмағалиұлы // Түркістан. - 2017. - 21 қыркүйек. - Б. 12.

143.Исимбаев, Е. Т. Взгляд деятелей Алаш на устройство политической системы, экономический базис и идеологию будущего государства [Текст] / Е. Т. Исимбаев // Вопросы педагогики. -2017. -№3.-С.41-44.

144.Кемеңгер, Қ. Қанаты отқа шарпылған [Текст] : отыншы Әлжанұлы 46 жасында елі үшін қазаға ұшыраған еді / Қ.Кемеңгер // Түркістан. -2017. -10 тамыз. -Б.8.

145.Кеңесова, А. С. Әскери техника саласындағы тұңғыш қазақ генералы [Текст] / А. С. Кеңесова // Президент және Халық. -2017. -15 қыркүйек. -Б.4.

146.Ксенжик,Г.Н.Столетие революции в Казахстане: новые направления в междисциплинарных исследованиях [Текст] / Г. Н. Ксенжик // Отан тарихы. -2017. -№2. -С. 168-178.

147.Қабылдинов,З.Бозоқ - Ақмоланың түпкі атасы [Текст] / З. Қабылдинов // Астана ақшамы. -2017. -6 шілде. -Б.6.

148.Қабышұлы, Ғ. Мығым мүсініне қызыға қарадым [Текст] : естелік. Бауыржан Момышұлы/Ғ.Қабышұлы//Жас Қазақ.-2017.-7 шілде.-Б.1,9.

149.Қазыбек, М. Абылай туын ұстаған Жауғаш батыр [Текст] : Оңтүстік шекарамыздың белгіленуінде зор рөл атқарған еді / М.Қазыбек // Түркістан. -2017. -17 тамыз. -Б.9. :фото

150.Қамзабекұлы, Д. Смағұл қазақ халқы алдындағы перзенттік парызын адал орындап кетті [Текст] : мемлекет және қоғам қайраткері Смағұл Сәдуақасұлы / интервьюируемый. Д. Қамзабекұлы, интервьюр. Ж. Ырысбай // Жұлдыздар отбасы. -2017. -№14. -Б.16-19.

151.Қазақстан Республикасының Заңы. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы [Текст] : 2017 жылғы 20 маусым №76 -VI ҚРЗ // Егемен Қазақстан. - 2017. - 22 маусым. - Б.6.

152.Қожакеев, Т. Алаштың бір асылы - Сұлтанбек Қожанұлы [Текст] / Т. Қожакеев // Мәдениет. - 2017. - №7. - Б.56-59.

153.Құттымұратұлы, Қ. Жайық қаласы қайта жаңғырмақ [Текст] / Қ. Құттымұратұлы // Егемен Қазақстан. -2017. -14 қыркүйек. -Б.10.

154.Құттымұратұлы, Қ. 100-дің бірі - Жайық қаласы [Текст] / Қ. Құттымұратұлы // Егемен Қазақстан. - 2017. - 21 тамыз. - Б. 12.

155.Қыдыралина, Ж. Алаш зиялылардың мұрасы және Тәуелсіз Қазақстанның құндылықтары [Текст] / Ж. Қыдыралина // Қоғам және дәуір. -2017. -№1. -Б.6-13. - Библиогр.: с.13.

156.Мағауин, М. Қазақ тарихының әліппесі [Текст] : тәуекел - бахадұр ханның ұлы жеңісі /М.Мағауин // Бала би.-2017.-№5.-Б.1.

157.Майқы би [Текст] // Иман. -2017. -№9. -Б.25-26.

158.Мәңгілік ел - Қазақстан [Мәтін] : фотоальбом = Вечная страна - Казахстан : фотоальбом = Kazakhstan - eternal country : photoalbum / Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді. ; бас ред. Ж. Н. Тойбаева ; құраст.: М. Байленова, Г. Алмасбекова. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2017. - 184 б. - Пайдаланылған әдебиеттер мен сайттар тізімі: 182 б.

159.Муленкова, Г. Мангистау - перекресток ста ветров [Текст] / Г.Муленкова //Литер .-2017.-26 авг. -С.12-13.:цв.ил.

160.Мутылова, Ю. Гостям ЭКСПО в ЗКО покажут обновленную Бокей Орду [Текст] / Ю.Мутылова // Мой город . - 2017.-3 мая. -С. 5.

161.Мұқтар, Ә. Сарайшық - қазақтың киелі мекені [Текст] / Ә. Мұқтар // Егемен Қазақстан. -2017. -9 тамыз. -Б.6.

162.Мұхамбетқалиұлы, Қ. Сырым батыр жастайынан ел ісіне араласқан [Текст] : сұхбат / Сұхбаттасқан Р.Үркімбай // Аңыз адам. -2017.-№13.-Б.5-9.

163.Овсянников, В. Доброе имя для казака дороже жизни... [Текст] / интервьюируемый. В. Овсянников ; интервьюр. Павел Злобин // Комсомольская правда. -2017. -26 июля-2 августа.-С.18.

164.Ойшыбаева, А. Жаһаншаның жиені [Текст] / А. Ойшыбаева // Дана KAZ. -2017. -№3-4. -Б.10-11.

165.Орамах, Ж. Жәңгір ханның білім жолы [Текст] / Ж. Орамах // Отан тарихы. -2017. -№2. -Б.139-148.

166.Оценка за рачительность [Текст] // Деловая неделя . - 2017. - 4 авг.(№28). -С.1,2.

167.Өмірзақов, Ә. Қарой-Шейітсай - егіз ұғым [Текст] / Ә. Өмірзақов // Егемен Қазақстан. - 2017. - 16 тамыз. - Б. 4.

168.Өскембаев, Қ. Әлімхан Ермеков "Алаш үшін арым да, жаным да садаға!" деген сөзіне өмір бойы адал боп өтті [Текст] / интервьюируемый. Қ. Өскембаев, интервьюр. Ж. Ырысбай // Жұлдыздар отбасы. -2017. -№18. -Б.21-24.

169.Райымбекқызы, Ж. Қаздауысты Қазыбек би: Туып - өскен елің қымбат [Текст] /Ж.Райымбекқызы//Ана тілі. -2017.-24-29 тамыз.- Б.1,8.

170.Рамазанұлы, Р. Весидж. Ғайып болған қала [Мәтін] / Р. Рамазанұлы. -Астана :Жасын,2017. -122 б.

171.Рахұлы, А. Қаздауысты Қазыбек бидің қайраткерлігі [Текст] / А.Рахұлы // Астана ақшамы. - 2017. -17 тамыз. -Б.5. : фото

172.Рубцов, Ю. В. Аты-баты, шли штрафбаты... [Текст] / Ю. В. Рубцов // Комсомольская правда. - 2017. - 25 июля(№82). -С. 6-7.

173.Салғараұлы, Қ. Қазына [Мәтін] : ой-толғамдар, мақалалар / Қ. Салғараұлы ; Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі "Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру" бағдарламасы "Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін сатып алу, басып шығару және тарату" кіші бағдарламасы бойынша жарық көрді.-Алматы :Дәстүр,2017.-384 б.

174.Сахабат, Сәрсен Бек. Нәзірдің туған жеріне байланысты пікірталастар көп [Текст] / Сәрсен Бек Сахабат //Аңыз адам. -2017. -№16. -Б.5-9. :фото.цв.

175.Сәдуақасов, Н. Шыңғыс хан тарихының шындығы [Текст] / Н. Сәдуақасов // Жалын. - 2017. -№1-2-3. -Б.2-7.

176.Сәлімов, І. Ғабит ағаның ғұмыр ғибраты [Текст] / І. Сәлімов // Дана KAZ. -2017. -№3-4.-Б.26-29.

177.Сматаев, С. Қаз дауысты Қазыбек [Текст] / С. Сматаев // Қазақ әдебиеті. -2017. - 4-10 тамыз. -Б.1,16-17.

178.Смирнова, Н. Приказано забыть [Текст] / Н.Смирнова // Информбиржа . - 2017. - 31 августа. -С.17. ;Информбиржа . -2017. -14 сентября. -С.17.

179.Сулейменова, Д. Орал әскери реалдық училище түлегі, алаш қайраткері - Ғұбайдолла Бердиев [Текст] / Д. Сулейменова // Дана KAZ. -2017. -№3-4. -Б.12-15.

180.Сыдықов, М. Сырым батыр "Ғайып бабада" жерленген [Текст] : сұхбат /Сұхбаттасқан Р.Үркімбай // Аңыз адам.-2017.-№13. -Б.27.

181.Сырым Датұлы бастаған көтерілістің себебі мен мақсаты қандай болды? [Текст] : сауалнама / Сауалнаманы дайындаған Шәріп Құрақтай //Аңыз адам. -2017. -№13. -Б.30-34.

182.Ташенев, М. Ж. О политической программе партии "Алаш" [Текст] / М.Ж.Ташенов //Отан тарихы.-2017. -№2. -С.162-166.

183.Терещенко, Д. От Уральска Астане [Текст] / Д.Терещенко // Надежда . -2017. -12 июля. -С.8.

184.Терещенко, Д. Славный день Иван Купала дарит радостей немало [Текст] / Д. Терещенко // Надежда . -2017. -12 июля. -С.17.

185.Тойбек, Ж. Қазыбек би ауданын қайта ашуды сұраймыз [Текст] : қаз дауысты Қазыбек би Бабаның туғанына - 350 жыл / Ж. Тойбек // Қазақстан ZАМАN. -2017. -3 тамыз. -Б.1,9.

186.Төлеуғали, А. "Ақжайықтағы Алаш іздері" [Текст] / А. Төлеуғали // Орал өңірі. -2017. -24 тамыз. -Б.3.

187.Төлеуішев, Қ. Қазақ тойының ғибраты кем... [Текст] / Қ. Төлеуішев // Орал өңірі. - 2017. -22 тамыз. -Б.9.

188.Фиронова, В. Бозок - сакральное сердце столицы [Текст] / В. Фиронова // Казахстанская правда. -2017. -21 августа. -С.3.

189.Хамзин, А. Көненің көзі - тарихтың өзі немесе Епифановтар туралы бір үзік сыр [Текст] : естелік / А. Хамзин // Орал өңірі. -2017. - 7 қыркүйек. -Б.10-11.

190.Хасанов, Қ. Батыс Алашорданың біз білмейтін кейіпкері [Текст] / Қ. Хасанов // Дана KAZ. -2017. -№5. -Б. 8-9.

191.Хегай, М. Как Казахстану вернуть свои сокровища? [Текст] / М. Хегай // Караван. -2017. -18 августа. -С. 24-25.

192.Шахин, А. "Қорғаймын!" деп қазақты... [Мәтін] / А. Шахин. - Орал : Полиграфсервис, 2017. -248 б.

193.Шерғазы сұлтан Қайыпұлының мөрі [Текст] // Дана KAZ. - 2017. - №3-4. - Б.25.

194.Ширмединұлы, Б. "Алаш жолымен..." Жымпиты - Семей сапарының жолжазбасы [Текст] / Б. Ширмединұлы // Дана KAZ. - 2017. -№5(35). -Б.11-21.

195.Ықтияр, П. Жәңгір хан [Текст] / П. Ықтияр // Өмір-ай. - 2017. - 30 тамыз. -Б.10-11.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет