Жаратылыстану -математикалық


Семинар сабақтарды жоспарланбағанжүктеу 1.13 Mb.
бет3/5
Дата21.04.2019
өлшемі1.13 Mb.
1   2   3   4   5

6.Семинар сабақтарды жоспарланбаған.

7. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар.

Теориялық материялды оқытуға методикалық АхметовН.С., Общая и неорганическая химия.-М.:Высш.шк.,1988.-640с., УгайЯ.А. Общая и неорганическая химия.-М.:Высш.шк.,1997.-527с., Карапетьяец М.Х.,Общая и неорганическая химия.-4-е изд.,стереотип.-М.:Химия, 2000.-592с. БірімжановБ.А. Жалпы химия. Алматы.Дәуір,2001-744б. оқулығында көрсетілген.
Лабораториялық және практикалық (семинар) сабақтарға Практикум по неорганической/ Под ред. Профессора М.М.Буркитбаева, доцента Бекишева К.Б. Алматы. «Қазақ университеті».2002.288 с. методикалық нұсқаулар оқулығында берілген.
8. Жеке жұмыс жасауға арналған материалдар: СОӨЖ – де және СӨЖ – де көрсетілген, тапсырмалармен сұрақтар да көрсетілген. 1. Жаратылыс ғылымдарының арасында химияның орны.

 2. Химия тарихы.

 3. Заттардың физикалық және химиялық өзгерістері.

 4. Атом-молекулалық ілім.

 5. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары.

 6. Жай зат, молекула; аллотропия.

 7. Бейорганикалық қосылыстардың кластары.

 8. Құрылыстары, қасиетері, алынуы.

 9. Кешендік қосылыстар.

 10. Атом құрылысы туралы негізгі мәліметтер.

 11. Атом құрылысы.

 12. Томсон және Резерфорд тәжірибесі.

 13. Химияда атом құрылысы теориясының мазмұны.

 14. Де-Бройль теориясы.

 15. Гейзенбергтың ықтималдық принципі.

 16. Қарапайым атомының квантты- механикалық моделі.

 17. Энергетикалық деңгейлерді толтыру ережелері.

 18. Периодтық заңның ашылу тарихы және оның маңызы.

 19. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінің құрылысы.

 20. Атом құрылысына негізделген Менделеевтің периодтық заңының оқылуы.

 21. Химиялық байланыс.

 22. Валенттік байланыс және молекулярлы орбиталь әдістері.

 23. Иондық байланыстың электростатикалық теориясы.

 24. Молекула аралық байланыс.

 25. Сутектік байланыс.

 26. Металдық байланыс.

 27. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының теориясы, олардың жіктелуі.

 28. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының өтілуіне ортаның әсері.

 29. Негізгі тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштар.

 30. Тотығу-тотықсыздану реакцияларды құру әдістері.

 31. Тотығу-тотықсыздану потенциалдары.

 32. Электродтық потенциал.

 33. Гальваникалық элемент.

 34. Нерснст теңдеуі.

 35. Электролиз.

 36. Коррозия процесі.

 37. Химиялық реакцияның жылдамдығы.

 38. Химиялық тепе-теңдік.

 39. Катализ.

 40. Энтальпия және ішкі энергия.

 41. Термохимиялық өлшемдер.

 42. Энтропия және Гиббс энергиясы.

 43. Термодинамиканың бірінші және екінші заңдары.

 44. Ерітінділердің түзілу себептері.

 45. Шынайы ерітінділер туралы түсінік.

 46. Коллоидты жүйелер және олардың қасиеттері.

 47. Дисперстік жүйелер және олардың жіктелуі.

 48. Ерітінділердің жалпы физикалық қасиеттері.

 49. Электролит ерітінділер және электролиттік диссиоциацияның теориясы.

 50. Күшті және әлсіз электролиттер.

 51. Судың иондық көбейтіндісі.

 52. Сутектік көрсеткіш.

 53. Гидролиз.

 54. Кешенді қосылыстардың құрамы.

 55. Кешенді қосылыстардың құрылысы және изомериясы.

 56. Кешенді қосылыстардың тұрақтылығы.9.Курс бойынша жазба жұмыстарының тақырыптары (реферат, баяндама, курстық жұмыс т.б.)

(оқытушының келісімі бойынша тақырыптар өзгертілуі мүмкін.)


№ п/п

Тақырып


Сағат саны

1

23

4

56

7

89

10

11


1

23

4

56

7

89

10

1112

13

1415

16

1718

19


Бейметалдар

Сутегінің қосылыстарының маңыздылығы.

Оттегінің қосылыстарының маңыздылығы.

Судың маңызы

Бор қосылыстарының маңыздылығы.

Көміртегі қосылыстарының маңыздылығы

Азоттың сутекті қосылыстарының маңызы

Азоттың оттекті қосылыстарының маңызы

Фосфор қосылыстарының маңыздылығы.

Азот тыңайтқыштары, олардың маңызы

Фосфор тыңайтқыштары, олардың маңызы

Галогендер қосылыстарының маңыздылығы.


Металдар
Сілтілік металдардың қосылыстары

Жер-сілтілік металдар және олардың қосылыстары

Судың кермектілігі, оның түрлері және олармен күресу жолдары

Темір және олардың қосылыстары маңыздылығы

Мышьяк және олардың қосылыстары маңыздылығы

Сынап және олардың қосылыстары маңыздылығы

Күміс және олардың қосылыстары маңыздылығы

Марганец және олардың қосылыстары маңыздылығы

Қорғасын, және олардың қосылыстары маңыздылығы

Мыс және олардың қосылыстары маңыздылығы

Мырыш және олардың қосылыстары маңыздылығы

Хром және олардың қосылыстары маңыздылығы

Германий және олардың қосылыстары маңыздылығы

Рений және олардың қосылыстары маңыздылығы

Асыл металдар қасиеттері қосылыстары маңыздылығы

Кобальт және олардың қосылыстары маңыздылығы

Никель және олардың қосылыстары маңыздылығы

Ауыр металдардың қоршаған ортаға әсері

Алюминий және олардың қосылыстары маңыздылығы
Барлығы:

2

22

2

22

2

22

2

2


2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

2
60


10.Оқу, өндірістік және дипломалды сараманды өткізу жөнінде әдістемелік нұсқаулар және есеп құжаттарының түрі пән бойынша қажет емес.

11.Студенттің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау материалдары (бақылау тапсырмалары, тесттік тапсырма, өзін-өзі даярлау сұрақтар тізімі, емтихандық билеттер және т.б.)

Білімді бағалау жөніндегі мәлімет
«Бейорганикалық химияның теориялық негіздері» пәні бойынша білімдерді бағалаудың схемасы»
Бағалаудың критерийлары

Түрдің бағалауы

Апталар


Жұмыстың түрі

бойынша %барлығы %

1.

Дәріске қатысуы

0,4

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Үй тапсырмасы

0,2

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.

Жеке тапсырма

4

12

+


++


4.

Бақылау жұмысы

5

30+
+

++
++
5.

Коллоквиум

3

6+


+

6.

Практикалық сабақтардағы белсенділік

3

3


7.

Емтихан
40


8.

Барлығы
100

Семестр бойы 2 аралық бақылау өткізіледі. 7-і және 15 апталарда 2 аралық бақылаулар бойынша үлгерімінің максималды көрсеткіші 60 % тең.

Семестр соңында емтихан тапсырылады. Онда үлгерімнің максималды көрсеткіші 40 % тең.

Пән бойынша қорытынды емтихандық баға 2 аралық бақылаулардың максималды көрсеткішінің (60 %) және емтиханның максималды көрсеткішінің (40 %) соммасына тең. Яғни жалпы 100 %.

Қорытынды емтихан курстық, барлық теориялық және практикалық сұрақтарын қамтитын 30 сұрақтан тест түрінде өткізіледі.
Студенттердің білімдері мен біліктері келесі тәсіл бойынша бағаланады.Бағалар

Әріп бойынша жүйесі

Баллдар бойынша

% көрсеткіш бойынша

Дәстүрлі жүйесі бойынша

А


4,0

95-100

Үздік


А-


3,67

90-94

В+


3,33

85-89

Жақсы


В


3

80-84

В-


2,67

75-79

С+


2,33

70-74

Қанағат

С


2,0

65-69

С-


1,67

60-64

Д+


1,33

55-59

Д


1,0

50-54

Е


0

0-49

Өте төмен


Курс саясаты және іс-жосығы (процедурасы)
Оқытудың әдістемесі: Оқытылу процесі негізінен дәрістер мен практикалық сабақтар түрінде өткізіледі. Сол сабақтар кезінде негізгі оқу материалы қарастырылып, алған білімдер мен практикалық біліктер бекітіледі. Студенттердің білімдерін бақылауы ауызша коллоквиумдар, жазбаша бақылау жұмыстар, тестілік тапсырмаларды орындау, жеке семестрлік тапсырмаларды дайындап қорғау түрінде өткізіледі.

Студенттерге қойылатын талаптар:

Курс бойынша жақсы балл алу үшін күнделікті жұмыс жасау керек. Яғни курс бойынша бағалануы семестр бойынша жүргізіледі. Сабақ кезінде сіздер белсенді болуыңыз қажет. Барлық жұмыстар түрлері бойынша максималды балл алу үшін қойған сұрақтарға нақты және толық жауап беріп, берген тапсырмаларды уақытында толық және тиянақты орныдау қажет. 1. Сабаққа қатысулары:

Сабаққа қатысулары міндетті. Жіберілген сабақтар оқу-әдістемелік кешенде көрсетілген толық мөлшерде мұғаліммен келісіп өткізіледі. Егер сіздер жалпы сабақтар санының 3/1 бөлігін себепсіз жіберетін болсаңыз, онда сізді курстан шығарып тастайды.

 1. Аудиториядағы студенттердің тәртібі.

Студент сабақ кезінде кешікпей, сөйлеспей, газет пен журналдырды оқымай, ұялы телефонды сөндіріп, оқу процесіне белсенді қатысу керек.

 1. Үй тапсырмалары.

Үй тапсырмалары міндетті түрде орындалып, мұғалім белгіленген уақытта тапсырылуы тиіс. Үй тапсырмасын уақытында тапсыруға үлгермеген студенттерде ол қабылданбайды. Сіздің үй тапсырмасына тапсырылуы бағаланады, ол баға жалпы бағаға өз әсерін тигізеді.

 1. Жеке тапсырмалар.

Жеке семестрлік тапсырмалар міндетті. Олар рефераттар түрінде орындалып, студенттермен қорғалады. Әрбір тапсырма жеке бағаланады, ал ол баға жалпы бағаға өз әсерін тигізеді.

 1. Бақылау жұмыстары.

Ол сабақ кезінде орындалып, сабақ соңында тапсырылады. Сабақтан кейін қабылданбайды және бағаланбайды. Студенттердің бөлімдерін бақылау тестілік тапсрымаларды орындау түрінде де өткізілуі мүмкін.

 1. Коллоквиумдар.

Әр бір топ кестеде белгіленген уақытта коллоквиум тапсыру керек. Қайтадан тапсыруға болмайды. Студенттердің білімдерінің бақылауы тестілік тапсырмаларды орындалуы түрінде өткізілу мүмкін.
БІЛІМДІ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР
Дайындық сұрақтары.
І – вариант
1. Берілген оксидтер қатарының қайсысы (қ.ж) сумен әрекеттеседі?

а) SO2, MgO

б) CO2, K2O

в) CuO, CaO

г) CaO, MgO

д) CuO, K2O


4. Берілген оксидтердің қайсысы суда қышқыл түзеді?

а) MgO


б) P2O5

в) PH3

г) K2O

д) NH3


3. Берілген тұздар қатарынан магний дигидрофосфатын көрсетіңіз?

а) Mg2P2O7

б) Mg3(PO4)2

в) MgHPO4

г) Mg(H2PO4)2

д) Mg(OH)3PO4


4. 3 валентті темірдің гидрооксохлоридін берілген тұздар қатарынан көрсетіңіз?

а) FeCl3

б) FeOHCl2

в) FeOHCl

г) Fe(OH)2Cl

д) K2FeO4


5. Қай қышқыл 2 түрлі қышқылдық тұздар түзеді?

а) CH3COOH

б) H2SO4

в) H2CO3

г) H3PO4

д) H2SO3


6. Берілген қатардан күкіртті қышқылды, натрий сульфидін, марганец 4 валентті гидроксидінің формуласын көрсетіңіз?

а) H2SO4, Na2SO3, Mn(OH)4

б) MnO2, H2S, Na2SO4

в) H2SO3, Na2S, Mn(OH)4

г) SO2, Na2SO3, Mn(OH)2

д) H2S, Na2SO4, Mn(OH)2

7. Берілген реакциялардың қайсысы қайтымды?

а) KCl + AgNO3

б) CuCl2 + Na2S →

в) AlCl3 + Na2SO4

г) CaCO3 + HCl →

д) FeCl2 + NaOH →

8. Қай қосылыс негіздік тұз түзеді?

а) Zn(OH)2

б) NaOH

в) KOH


г) AgNO3

д) CsOH
9. Берілген қосылыс қатарынан кальций гидросульфидін табыңыз?

а) Ca(HSO4)2

б) CaOHCl2

в) Ca(HS)2

г) Ca(OH)2S

д) CaOHNO3
10. 4,48 л NH3 аммиактың көлемі (қ.ж) қандай салмақ алады?

а) 17 г


б) 34 г

в) 1,7 г


г) 3,4 г

д) 4,3 г
11. Берілген азоттың қосылыстарында NH3 және N2H4 те азоттың эквиваленттік салмағы неге тең?

а) 14 және 17

б) 4,6 және 3,5

в) 14 және 7

г) 4,6 және 7

д) 3,5 және 7
12. Изотоп мағынасын анықтау үшін қандай бөлшектердің санын анықтаймыз?

а) протон

б) нейтрон

в) электрон

г) позитрон

д) нуклон


13. Берілген қатардағы қай электрондық формула ең активті металға сәйкес келеді?

а) …. 3s1

б) …. 3s1

в) …. 4s1

г) …. 5s2 5p4

д) …. 2s1


14. 2-ші және 3-ші периодта элементтердің атом радиустары кеміген сайын...

а) иондық радиустарыда кемиді;

б) электр терістілігі кемиді;

в) металдық қасиеттері әлсірейді;

г) металдық қасиеттері күшейеді;

д) металдық қасиеттері өзгермейді;


15. Дұрыс анықтаманы беріңіз?

а) сілтілік металдардың гидридтерінің жалпы формуласы элемент Н2;

б) көпшілік s элементтер метал дар;

в) сілтілік металдардың сыртқы деңгейінде 2 электрон орналасады;

г) сілтілік металдардың энергетикалық деңгейінің саны бірдей;

д) сілтілік металдардың қатардағы иондау энергиясы өте аз;
16. Берілген қатарда Mg → Ca → Se → Ba металдық қасиеті?

а) артады;

б) кемиді;

в) бірінші артады, кейін кемиді;

г) өзгермейді;

д) бірінші кемиді, кейін артады;


17. Бір периодта орналасқан элементтердің...

а) химиялық қасиеттері ұқсас;

б) атом радиустары бірдей;

в) зарядтары бірдей;

г) валенттік электронының саны бірдей;

д) химиялық қасиеттері әр түрлі;


18. Берілген элементтер қатарында қай қатарда солдан оңға қарай электр терістілігі артады?

а) F, N, O

б) O, N, F

в) N, O, F

г) O, F, N

д) F, O, N


19. Берілген элементтер қатарында қай қатарда электр тартқышының күші солдан оңға

қарай артады?

а) Li, Na, K

б) O, N, C

в) Mg, K, S

г) P, S, Cl

д) N, O, S
20. Берілген элементтер қатарынан қайсысымен Cl ковалентті полюсті байланыс түзеді?

а) Na


б) K

в) H


г) Ca

д) Li
21. Берілген сутекті қосылыстардың ішінде қайсысы нақты?

а) HF ….. H-

б) HO ….. H-

в) HN ….. H-

г) HCl ….. H-

д) HS ….. H-

22. Берилий, фториді молекуласы ішінде атомдық орбитальдық гибридтер түрі?

а) sp

б) sp3в) s2p

г) sp2

д) sp3d
23. Термохимиялық есептеулерді жүргізгенде қандай заңдылықты қолданамыз?

а) эквиваленттер

б) Авогадро

в) Гесс


г) масса сақталу

д) құрам тұрақтылық заңы


24. Берілген реакциялардың қайсысы гетерогенді болып келеді?

а) CO + O2 → 2CO2

б) SO2 + O2 → SO3

в) N2 + O2 → NO

г) C + O2 → CO2

д) H2 + O2 → H2O


25. Қай тұз ерітіндісі бейтарап ортаны көрсетеді?

а) NaBr


б) Na2CO3

в) NH4Cl

г) KCl

д) Na2SO4


26. 4р орбиталінен толтырылуы басталатын элементтің реттік номері?

а) 29


б) 30

в) 31


г) 32

д) 18
27. Алюминий гидроксиді қай заттың ішінде ериді?

а) HNO2

б) NaOH


в) KCl

г) Na2SO4

д) HCl
28. Мына электрондық формула 3s23p63d104s1 қай элементке сәйкес келеді?

а) мырыш


б) никель

в) мыс


г) кальций

д) сынап


29. Берілген химиялық реакцияда C(b) + 2 Cl2(г) →CCl4`(г) ∆Н>O тепе-теңдікті оң жаққа

ауыстыру үшін

а) температураны төмендетеміз;

б) температураны арттырамыз;

в) қысымды төмендетеміз;

г) хлордың концентрациясын төмендетеміз;

д) катализатор қолданамыз;
30. Қай фактор берілген химиялық реакцияның тепе-теңдігін оң жаққа ығыстырады?

С(қ) + 2 Cl(г) ССl4(г) ∆Н>O

а) қысымды төмендетеміз;

б) температураны арттырамыз;

в) температураны төмендетеміз;

г) хлордың концентрациясын төмендетеміз;

д) С концентрациясын төмендетеміз;
31. Тотықтырғыш қасиеті қайсысында басым?

а) фтор


б) хлор

в) бром


г) йод

д) астат
32. Марганец калий перманганатында сілтілік ортада тотықсызданғанда тотығу дәрежесі қалай өзгереді?

а) KMnO4

б) K2MnO4

в) MnO2

г) MnO


д) Mn0
33. Берілген реакциядағы тепе-теңдікті оңға қарай ығыстыру үшін

N2 + O2 2NO ∆Н>O температура мен қысымды

а) арттырамыз

б) кемітеміз

в) тек қана температураны арттырамыз

г) өзгертпейміз

д) қысымды кемітеміз
34.Берілген химиялық реакциялардың

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2 энтальпиясының өзгеруін келесі формула арқылы анықтаймыз:


а) ∆Нx.p = 2∆Н0 (ZnO) + 2∆Н0(SO2) - 2∆Н0 (ZnS)

б) ∆Нx.p = 2∆Н0 (ZnS) - 2∆Н0(ZnO) - 2∆Н0 (SO2)

в) ∆Нx.p = ∆Н0 (ZnO) + ∆Н0(SO2) - ∆Н0 (ZnS)

г) ∆Нx.p = 2∆Н0 (ZnO) + 2∆Н0(SO2)

д) ∆Нx.p = 2∆Н0 (ZnS)
35. Қандай тұздар қайтымсыз гидролизденеді:

а) күшті негіз және күшті қышқылмен түзілген тұздар

б) әлсіз негіз және күшті қышқылмен түзілген тұздар

в) күшті негіз және әлсіз қышқылмен түзілген тұздар

г) әлсіз негіз және әлсіз қышқылмен түзілген тұздар

д) тұнба түзеді


36. Гидролиз процесіне түскенде берілген тұздар қатарының қайсысы негіздік тұз түзеді?

а) NH4Cl

б) K2SO4

в) K2S

г) FeCl3

д) KCl
37. Қандай тұз гидролиз процесіне түскенде негіздік орта түзеді?

а) Na3PO4

б) KNO3

в) Na2SO4

г) AlCl3

д) KCl
38. Қандай тұздың ерітіндісінде [Н+] > [OH-] мол?

а) CuSO4

б) Na2S

в) NaCl


г) NaNO3

д) Na2CO3


39. Қандай тұздың ерітіндісінде [H+] < [OH-] кем?

а) K2S

б) K2SO3

в) NH4CN

г) Mg(NO3)2

д) CuCl2


40.Берілген ерітінділердің қайсысы коллоидты ерітінділерге жатады?

а) ацетон - су

б) эфир - су

в) калий силикатының ерітіндісі

г) қант ерітіндісі

д) бензол – су


41. Оксидтердің қай жұптары өзара әрекеттеседі?

а) SiO2 және CO2

б) K2O және MgO

в) Na2O және BaO

г) MgO және CuO

д) ZnO және SiO2


42. Калий гидроксиді ерітіндісінде қандай зат ериді?

а) Ca(OH)2

б) Cr(OH)3

в) Fe(OH)2

г) RbOH


д) NaOH
43. Төменде келтірілген реакциялардың қайсысын Fe(OH)3 алу үшін қолдануға болады?

а) FeCl3 + H2O →

б) FeCl3 + NaOH (артық) →

в) Fe3O3 + KOH →

г) FeCl3 + KOH (кем) →

д) FeCl3 + NH4OH→


44. 20983 Bi атомының ядросында:

а) 83p және 156 n

б) 83 p және 126 e

в) 209 p және 83 n

г) 83 p және 83 n

д) 83 p және 209 n


45. O – S – Se – Te қатарындағы ионизацияның энергиясы мен электртерістілігі

а) өседі;

б) кемиді, сосын өседі;

в) кемиді;

г) өседі, кейін кемиді;

д) өзгермейді;


46. Атомының электронды формуласы бар қандай элемент металды байланыс түзеді?

а) 1s1

б) 1s22s22p63s23p3

в) 1s22s22p3

г) 1s22s22p63s23p63d104s2

д) 1s2


47. Оқшауланған жүйеге термодинамиканың екінші байқауының теңдеуі:

а) ∆G=∆-T∆S

б) ∆G0

в) ∆S>0


г) ∆U=0

д) ∆0
48. Температураның төмендеуі 2СО + О2  2СО H<0 мына реакцияның тепе-теңдігіне қалай әсер етеді?

а) тепе-теңдік ығыспайды;

б) тепе-теңдік оңға ығысады;

в) тепе-теңдік солға ығысады;

г) кері реакцияның жылдамдығы кемиді, тура - жоқ;

д) кері реакцияның жылдамдығы жоғарылайды;

49. Al2S3 тұзының гидролизі қалай жүреді?

а) қайтымды;

б) қайтымсыз;

в) сатылы;

г) жүрмейді;

д) тек бірінші сатыда;
50. Ерітіндідегі газ тәрізді заттардың еруі кезінде энтальпия мен энтропия қалай өзгереді?

а) 0, S0

б) <, S<

в) ≥0, S<0

г) =0, S0

д) H<0, S=


51. Төменде келтірілген тұздардың қайсысы нағыз ерітінді түзеді?

а) CaCO3

б) MgCO3

в) AgCl


г) AgJ

д) NaCl
52. Тұздың массалық үлесі 0,1н болғандағы, массасы 20 г ерітіндідегі тұздың массасы

мынаған тең:

а) 2


б) 4

в) 18


г) 16

д) 9
53. Массалық үлесі w(HCl) = 10 %, тығыздығы 1,03 г/моль болатын, көлемі 0,2 л ерітіндінің

құрам массасы қандай?

а) 2,06


б) 4,12

в) 41,2


г) 20,6

д) 6,18
54. 500 мл ерітіндідегі 0,6 М NaOH массасы мынаған тең:

а) 24 г

б) 13 г


в) 12 г

г) 26 г


д) 10

55. CuSO4 ерітіндісіне салынған темір немесе мырыш пластинкаларының қайсысында

қызыл түсті тотық пайда болады?

а) мырыш пластинкасында;

б) темір пластинкасында;

в) екеуіндеде;

г) ешқайсысында;

д) Cu2+ тотықпайды;


56. Қандай заттардың ерітінділерін электролиздегенде, электродтарда тек судың

молекуласы тотығу-тотықсыздану процесіне ұшырайды?

а) КОН

б) НСІ


в) AgNO3

г) CuCl2

д) FeCl2
57. ZnSO4 балқымасы электролизінің өнімін көрсетіңіз?

а) Zn және O2

б) Zn, O2 жәнеSO3

в) Zn және SO3

г) Zn, H2 және SO3

д) O2 және H2


58. Қай заттың сулы ерітіндісінің электролиз өнімі, оның балқымасының электролиз өнімімен бірдей?

а) CuCl2

б) ZnSO4

в) H2S

г) KOH

д) CuSO4


59. AgNO3 ерітіндісінің электролизі кезінде көмір электродтарында не бөлінеді?

а) Ag, O2

б) H2, O2

в) Ag, NO2

г) H2, NO2

д) Ag, NO2, O2


60. CaCl2 ерітіндісінің электролизі кезінде инертті электродтарда қандай заттар бөлінеді?

а) H2, Cl2

б) Ca, Cl2

в) H2, O2

г) Ca, O2

д) Ca, H2, Cl2
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Халыќаралыќ экономика курсы бойынша баѓдарлама
dmdocuments -> Бқму-да оқу үрдісінде ақпараттық және білім беру технологияларын пайдалану
dmdocuments -> Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы
dmdocuments -> Барлығы – 180 сағат
dmdocuments -> Барлығы – 135 сағат
dmdocuments -> Жаратылыстану-математика факультеті деканы
dmdocuments -> Семинар 30 сағат Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) 60 сағат СӨЖ 60 сағат
dmdocuments -> Тақырып: Ауыл шаруашылығы тарихы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы
dmdocuments -> Бастапқы әскери мамандығы бойынша Оқу әдестімілік комплекстік пәні бойынша арналған Атыс дайындығы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет