Жекелік пен құндылқтарын қажет деп негізделген әлемдегі бүкіл мәдениеттер мен діңдер біріктіру – орыстардың мақсаты «Орыс мұғалімдердің әкесі»жүктеу 119.12 Kb.
Дата26.02.2018
өлшемі119.12 Kb.

«Жеке тұлға» ұғым педагогикалық ғылымда- сана-сезімі және өзіндік сана-сезімі дамуының жоғары деңгейге жетілген адам, әлемді және өз-өзін саналы түрде өзгертетін, жауапты субъекті «Орыс идеясы» (Николай Бердяев пікірі бойынша)- жекелік пен құндылқтарын қажет деп негізделген әлемдегі бүкіл мәдениеттер мен діңдер біріктіру – орыстардың мақсаты

«Орыс мұғалімдердің әкесі» атағына ие болған кім?- К.Д.Ушинский

«Патриотизм» ұғымының мәні неде?отанына, туып-өскен жеріне сүйіспеншілікте, халқының өткен тарихына мақтаныш сезімінде

«Педагогика» грек сөзінен аударғанда...болып табылыды- баланы жетектеу

«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәні:- педагогикалық пәндері негіздерін қалыптастырады

«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәні: педагогикалық саңа-сезімі негіздерін қалыптастырады

А.Дистервег қай елдің ғалымы Неміс

А.Дистервегтің өмір сүру жылдары 1790 – 1866

Адам дамуы-күрделі, ұзақ, қарама-қайшылығы бар процесі

Адамгершілік қасиеттің түйіні неде? ұяты, күйіну сезімі болуы

Акселерация деген не? балалық шақта және жеткіншек кезеңде жеке адамның денесімен психикасының шапшаң дамуы

Аксиологиялық жол бұл -құндылықтылық

АҚШ арманы ұлттық идеясы ретінде- прагматикалық, тәжірибеге сай идеясы

Арнайы педагогикалық ғылымдар: сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия

Атақты орыс математик Остроградский М.В.: «Жақсы ұстаз…дүниеге әкеледі», деп жазған-жақсы оқушыларды

Балалардың өздігінен білім алудың әдiстерiн көрсетiңiздер: өзiн-өзi саралау, өз-өзiн сынау, өз-өзiн танып бiлу

Басты педагогикалық іс-әрекет болып табылатын- гуманистілік табиғат (адамгершілік)

Берілген ұғымдардың қайсысы білім берудің анықтамасын толық ашпайды?білім

Білім беру мәселелерің зерттеуіне әсер етпейді мемлекеттің экономикалық мәселерді шешу жолдары

Білім беру философиясы білім берудің мақсаттарын, қүндылық негіздерін, мазмұны мен бағыттарын қалыптастыру қағидаларын зерттеу аймағы

Білім берудегі авторитаризм- ерік пен көзқарасын шүбәсіз және қатал зорлап міндеттеумен, беретін білімнің мазмұнын, әлеуметтк қүндылықтарды және мінез-құлық нормаларын оларға иланып қабылдауды талап етумен сипатталатын оқытушы мен оқушының өзара әрекеттің түрі

Білім берудегі гуманитарландыру- оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру, оқу-тәрбие процесін гуманизм идеясымен қанықтыру мүдделерін көздейтін оқу орындарында қоғамдық ғылымдарды (философия, саясаттану, психология және т.б.) оқыту мен меңгеруді жетілдірудің мақсатты бағыттағы процесі;

Білім түрлері.Дұрыс емес жауабын белгілеңіз кейбір ұсыныстар, ассоциациялар, ойға келетің фактілер

Білімдер...болмау керек өзгермейтің және тұрақты

В.В.Краевский пікірі бойынша, педагогика бұл...- тәуелсіз ғылым, оның өз пәні мен объектісі бар

Дидактика–...теориясы оқыту

Дұрыс тәжірибемен мiнез-құлық мәдениетiн қалыптастыру әдiстерiн көрсетiңiз: үйрету, жаттықтыру, тәрбиелеушi ситуацияларды туғызу

Е.А.Климов жіктеуі бойынша, педагогикалық мамандықты қандай топқа жатқызуға болады?- пәні басқа адам болып табылады

Әлемдегі білім беру тенденциялар...байланысты жеке тұлғаны дамуына жағдайларды жасау, адамгершілік ой-пікірлермен

Әскери педагогика әскери қызметкерлерді оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын зерттейді, теориялық негіздерін қалыптастырады, қағидаларды, әдістерді, формаларды құрастырады

Жалпыұлттық идея- халықты біріктіруне бағытталған өмірге деген қөзқарастары, дүниетаным, құндылықтар және ой-пікірлер жүйесі

Жапон мемлекетінің ұлттық идеясы- «жапон рухы, батыс технологиясы»

Жеке тұлға- сана-сезімі және өзіндік сана-сезімі дамуы жетілген адам, әлемді және өз-өзін саналы түрде өзгертетін, жауапты субъект

Жеке тұлғаны қалыптастыру- тәрбиелеу мен даму барысында, тұлғаның әлеуметтік индивид ретінде қалыптасуы

Жеке тұлғаның сүреттеу-белгілеу пікір формасындағы ғылыми шындық жүйесі:- білім

Жетілген педагогтың жеке тұлғасы құрылымының компоненттері (И.П.Подласый пікірі бойынша) маман, қызметкер, адам

Іс-әрекет пен қылықты ынталандыру әдістерін көрсетіңіз: мадақтау, жазалау, жарыс

Кан-Калик пікірі бойынша педагогиқалық қарым-қатынастың кезеңдері-болжамдау, бастапқы, педагогикалық процестегі қатынасты басқару, жүзеге асырылған қатынас жүйесін талдау, жаңа қатынас жүйесін модельдеу

Қазақстан жалпыұлттық идеясының компоненттері- тарихи негіздері, ұлттық қызығушылықтар жүйесі, Қазақстанның қоршаған ортаның тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуының үлгісі, қоғамның бірліктің жоғары деңгейі, Қазақстан халқының ұлттық сана-сезімін туудыру

Қазақстанның этникалық құрылысының басты ерекшілігі- көпұлттылық

Қазақтар «Мектептердің әкесі» деп кімді атайды?- И.Алтынсаринды

Қазіргі педагогиканың функциялар- ғылыми-теориялық, қолданбалы, болжамдау

ҚР-дағы педагогиканын негізің құрайтын әдіснамалық жол. педагог іс-әрекеттің ғылыми-теориялық жағы

Мамандықтың кәсіби топтары- әлеуметтік пайдалы іс-әрекетпен байланысқан, арнайы еңбек құралдары және нәтижесімен ерекшелген мамандықтар жиынтығы

Мектепті басқарудың негізгі функциялары қандай? түгел жауаптары дұрыс

Мұғалім жетекшілігінің авторитарлық стилінің көрсеткіші не? қысқа айтушылық, бастықтық сарын, қарсыларға шыдамаушылық

Мұғалім имиджінің негізі жалпы мәдениеті

Мұғалім мен оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастырудағы мүмкіншіліктерін анықтайтын компоненттері құралдар, түрлер, әдістер, тәсілдер, тапсырмалар

Мұғалімнің ақпараттық–түсініктемелік іс-әрекеті- мұғалім ғылымилық, дүниетанымдық және әдептілік ақпараттың көзі ретінде оқушыларды оқытып тарбиелейді

Мұғалімнің бағыт беру және болжам қою іс-әрекеті - педагогикалық іс-әрекеттегі бағыттарың аңықтау, педагогикалық процестің әрбір кезеңдердегі нақты мақсаттар мен міндеттерді қою, өзара-әрекеттің нәтижесің болжамдау

Мұғалімнің еңбек құралдарына не жатады? білімдер, іскерліктер, адамдық қасиеттері

Мұғалімнің коммуникативтік-ынталандыру іс-әрекетінің компоненттері- жеке бас тартымдылығы, адамгершілік мәдениеттілігі, достық қарым-қатынас ұстау қабилеті

Мұғалімнің коструктивтік болжамдау іс-әрекеті- оқу материалдарды болжамдау, модельдеу, жоспарлау, сонымен қатар, мұғалім оқушылармен бірігіп жұмыстарын болжамдауы мүмкін

Мұғалімнің сырт бейнесіне қандай талаптар қойылады? әсемдік мәнерлілігі

Мұғалімнің ұйымдастыру іс-әрекеті- оқушыларға белсінділігі ынтыландырумен және тәрбие-оқыту іс-әрекеттке кірістірумен байланысты

Мұғалімнің шығармашылық-зерттеушілік іс-әрекеті- педагогикалық теорияны нәтижелі қолдану үшін мұғалімдерге шығармашылықпен, педагогикалық процес және педагогикалық жағдайларды бағалау дағдыларына талап қойылады

Мұғалімнің эмоционалды тұрақтылығы- психиканың қасиеті, оның арқылы мұғалімде күрделі эмоционалды шарттағы табысты іс-әрекетті жузеге асырылатын мүмкіншілігі бар

Өз-өзің тәрбиелеу өз-өзің жетілдіру

Педагог кәсібінде адаммен қарым-қатынас процесі неге байланысыт- адамның сұраныстрын жаусы түсініп орындауға

Педагогика ғылым ретінде даму факторы-адамды өмірге және еңбекке даярлауға объективтік қажеттілігі

Педагогика ғылымы жүйесiне қай салалар енеді:жалпы педагогика, ересектер педагогикасы, әлеуметтiк педагогика, пәндердi оқыту әдiстерi, арнаулы педагогика, педагогика тарихы

Педагогика- жеке тұлғаны тәрбие туралы ғылым

Педагогика қай ғылыммен тығыз байланысты-психологиямен

Педагогика тарихы адамзат қалыптастыруының әртүрлі кезеңдегі тәрбиенің, білім беруінің, оқытудының даму заңдылықтары туралы ғылым

Педагогика:- жеке тұлғаны тәрбие туралы ғылым

Педагогикада қолданатың ұғымдардың бірі- жеке тұлға

Педагогикадағы «Дидактогения» дегеніміз-- жағымсыз эффектке әкелетін педагогтың әдей немесе абайсыз әрекеттер

Педагогикалық білімдер- тәрбие-оқыту процесін ұйымдастыру туралы түсініктері, педагогикалық категориялар, ұғымдар, заңдылықтар, әдістер және принциптері

Педагогикалық ғылым- әртүрлі педагогикалық фактілерді жинақтайтын, педагогикалық жағдайлар аралығындағы себепті байланыстарын қалыптастыратын, сонымен қатар, «Қалай, неге тәрбие және оқыту әсерімен адам өзгереді, дамиды?» осы сұраққа жауап беретін ғылым

Педагогикалық ғылымдар- дидактика, тәрбие теориясы, педагогиканың жалпы негіздері, мектептану

Педагогикалық ғылымдар:- дидактика, жалпы педагогика, әлеуметтік педагогика, арнайы педагогикалар, педагогика тарихы

Педагогикалық ғылымның ең басты міндеті- білім беру мен тәрбиелеу заңдылықтарың зерттеу

Педагогикалық дағды дегеніміз- өзгерілетін шарттардағы белгілі қарым-қатынаспен және педагогикалық міндеттерді шешуге бағытталған педагогикалық әрекет жүйесі

Педагогикалық дағдылардың негізгі топтары- интеллектуальдық, талдау, бағалау, шығармашылық, зерттеу, ынтымақтастық дағдысы, қарым-қатынас жасау, өз-өзің көрсету дағдылары

Педагогикалық есеп дегеніміз не?педагогтың кәсіптік деңгейін байқататын педагогикалық шеберліктің негізгі бөлшегі

Педагогикалық әдеп дегеніміз не? мұғалімнің педагогикалық мақсатқа сәйкес оқушыға әсер етуі, өнімді қатынас жасау іскерлігі

Педагогикалық әрекет деп нені айтамыз?- жалпы педагогикалық және мамандық әрекетті

Педагогикалық іс-әрекеті? жалпы педагогикалық және кәсіби әрекет

Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі:- жеке тұлғаның тәрбиеалушылық, білімалушылық, дамуышылық

Педагогикалық қабілеттер нені байқатады? кәсіптік қырағылықты

Педагогикалық қабілеттер нені байқатады? табысты психикалық процестердің даму ерекшеліктерін

Педагогикалық қарым-қатынастың негізі болып не саналады оқу-тәрбие процесінің мазмұны

Педагогикалық қатынас дегеніміз не? жайлы психологиялық климатты жасауға бағытталған мұғалімдер мен оқушылардың арасындағы кәсіптік қатынас

Педагогикалық қатынас стилі дегеніміз...педагогилық процестегі ара-байланыстар сипаты мен қарым-қатынастары

Педагогикалық қатынастың құрылымына не кіреді? жоғарыда айталғаның барлығы

Педагогикалық мамандық- білім беру нәтижесіндегі білім, білік, дағдыр жиынтығымен сипатталған, берілген квалификацияға сай кәсіби-педагогикалық мәселелерді қою жән

Педагогикалық мамандық- маманның белгілі міндеттер шешуге мүмкіншіліктерің сипаттайтың кәсіби-педагогикалық дайындықтың деңгейі мен түрі

Педагогикалық мамандықты таңдаған нәтижелі болады талапкердің өз мамандығын таңдау маңыздылығы

Педагогикалық өзара-әрекет- жеке тұлғалардың маңызды қасиеттерді қалыптасуына бағытталған, өзара байланысты қатысушылар арасындағы әртүрлі әсерімен алысу процесі

Педагогикалық парадигма- педагогикалық ғылымның белгілі бір даму кезеңінде ғылыми қауымдастықпен және болжамдарды ұғыну үшін, ғылыми таным процесінде туатын міндеттерді шешу үшін үлгі, модель, стандарт ретінде пайдаланылатын теориялық және әдістемелік ережелер жиыны

Педагогикалық рефлексия -желдіру мақсатымен негізделген іс-әрекетті талдау.

Педагогикалық техника өз-өзің басқару және өзара-әрекеттесу дағдылар.

Педагогикалық техниканы құрастыратын іскерліктер? педагогикалық процесте өзін - өзі басқару және ара-байланыс жасау

Педагогикалық шеберлік- педагогикалық қарым-қатынас жасау шеберлігімен сипатталған және педагогикалық кепілдік натижесіне бағытталған педагогикалық іс-әрекетінің жоғары деңдейі;

Педагогиканың әдіснамасы білімнің арнайы аймағы– педагогика, оның орны, дамуы, ұғымдар аппараты, нақты ғылыми білім алу жолдары туралы білімдер

Педагогиканың негізгі категориясы- тәрбие

Педагогиқалық қарым-қатынас- тәрбиелеудің және оқытудың тартымды нәтижесіне жеткізетің кәсіби қатынастын түрі, соған қоса осы кәсіби қатынастын түрі арқылы педагогикалық процестегі тәрбиелік өзара-қатынастар жүйесі қалыптастады

Педагогиқалық қарым-қатынастың стильдері- авторитарлық, демократиялық, либеральдық

Педагогоканың пәні:- тұтас педагогикалық процес

Педагогтың диагностикалық іс-әрекеті- оқушылар жеке тұлғасын зерттеу және тәрбие, даму, оқыту деңгейлерді шығару.

Перцептивтік қабілет – ол... кәсіби байқаушылық

Пестолоций қай жас аралығындағы оқушыларға көңіл бөлген және қай жас аралығындағы оқушыларына арнайы білім беру методикасын жасап шығарды бастауыш сынып

Пестолоций оқуды ... ұштастыру керек деген еңбекпен

Пестолоций педагогиканың қай бағытының өкілі буржуазиялық-демократиялық

Пестолоцийдің білім беру теориясы элементарлық

Пестолоцийдің қай еңбегі шаруалардың өміріне көңіл бөлген, және бұл еңбегі арқылы оның есімі әйгілі болды Лингард және Гертруда»

Пестолоциийдің дүниеге көз-қарасы демократиялық

Сабырлық ету, өзін - өзі реттеу іскерлігі дегеніміз не? эмоцияның тұрақтылығы

Салыстырмалы педагогика ұқсастықтары мен айырмашылықтарын іздеуі және салғыстармалы жолдарымен әр елдердің (мемлекеттердің) педагогикалық жүйелердің даму және қалыптастыру заңдылықтарын зерттейді

Талдау жасау және өз-өзінді бағалау іс-әрекеті - педагогикалық процесті сараптап нақты баға беру қабилеті

Тәрбие - білім беру мен рухани құндылықтарды бере отырып, жаңа мәліметтер мен мәдениетті еңгізу процесі.

Тиімді қарым-қатынасты алғы шарт қасиеті коммуникативтік

Түзету педагогика жеке адамдардың тәрбие ауытқуларын, тәрбие мен білім беру теориялық негіздерін, қағидаларын, әдістерін, формаларын, құралдарын зерттейтің ғылым

Тұлғаның іс-әрекет пен қарым-қатынасының байланысын, оның даму нәтижесін сипаттайтын педагогикалық заңдылықтарынан шығатын принципті көрсетіңіз саналығы, белсенділік, шығармашылық принципі

Ұстаздың имиджінің бастамасы- жалпы және психологиялық мәдениеті

Функциональды біліктілігі- адам өз әлеуметтік функцияларды қамтамасыз ету мүмкүншілігі

Шығармашылық - өзгеріп отыратын жағдайда өзінің қабілетілігін пайдалану дағдылар

Ынтымақтастық педагогикасы деп қандай педагогиканы айтамыз?- тәрбиешілер балалармен бірге өмірлік-тәжірибелік, оқулық-тәрбиелік міндеттерді шешуде, өздерінің қоршаған орталарын өзгертуде бір-біріне қуаныш сыйлап бірігіп әрекет жасауЫнтымақтастық педагогикасы деп қандай педагогиканы айтамыз?тәрбиешілер балалармен бірге өмірлік-тәжірибелік, оқулық-тәрбиелік міндеттерді шешуде, өздерінің қоршаған орталарын өзгертуде бір-біріне бірігіп әрекет жасаудағы қарым-қатынас қуанышы


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет