Жеткізу шарттары және төлемі тендерлік құжаттарда көрсетілгенжүктеу 40.77 Kb.
Дата30.04.2019
өлшемі40.77 Kb.

11.01.2017 «Павлодар-Водоканал» ЖШС объектілерде, оның ішінде құнының өсуіне әкелетін сумен қамту және су бұру желілерінде күрделі жөндеу жүргізу бойынша жұмыстарды және су құбыры мен канализация желілерінде апаттық және жоспарлы жұмыстар жүргізгеннен кейін маңындағы аумақты абаттандыру және жол төсемін қалпына келтіру жұмыстарын, ҚТП сатып алуға ашық тендер жариялайды:

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің толық тізімі, олардың көлемі, толық сипаттамасы және сатып алуға бөлінген сомасы тендерлік құжаттарда көрсетілген.

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды жүргізу орны, : ҚР 140000, Павлодар қ., Қаз. Правда көшесі, 1, «Павлодар-Водоканал» ЖШС объектілері.Жеткізу шарттары және төлемі тендерлік құжаттарда көрсетілген.

Орындалған жұмыстарды тапсыру мерзімі: 2017 жылдың I – IV тоқсандары, тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша, тапсырыста көрсетілген көлемде.Ашық тендерге қатыса алатындар: Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 18 бұйрығымегн бекітілген «Табиғи монополиялар субъектілерінің шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер (бағалар, алым ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлері мен тарифтік сметалар бекіту кезінде ескерілетін тауарларды (жұмыстар мен қызметтерді) сатып алу ережесінің» 7 тармағында көрсетілген біліктілік талаптарын ұстанушы ықтимал жабдықтаушылар.

Тендерлік құжаттамаларды 30.01.2017 ж. сағат 1400-ге дейін мына мекен-жйда алуға болады: Павлодар қаласы, Қаз. Правда көшесі, 1, жабдықтау бөлімі № 105 кабинет сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін, тел. 8(7182) 57-18-45, 57-44-55 (факс).

Бір пакет тендерлік құжаттаманың құны - 978 (тоғыз жүз жетпіс сегіз) теңге, Қаз. Правда көшесі. 1 орналасқан кассада төленеді немесе кәсіпорынның банк шотына аударылады, реквизиттері: «Павлодар-Водоканал» ЖШС, ЖСК: KZ659470398990357515, «Альфа-Банк» АҚ ЕБ Павлодар қ., БСК ALFAKZKA

Қазақстан Республикасының мүгедектер қоғамдық бірлестіктерімен жасалатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер жүргізуші кіші кәсіпкерлік субъектілеріне және ұйымдарына тендерлік құжаттамалар тегін беріледі.

Ашық тендерде қатысу үшін тендерге қатысу өтінімдері, конвертке салынған күйде ықтимал жабдықтаушыларға «Павлодар-Водоканал» ЖШС-де мына мекен-жай бойынша беріледі: Павлодар қаласы, Қаз. Правда көшесі, 1, жабдықтау бөлімі № 105 кабинет.

Тендерге қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 31.01.2017 ж. сағат 12:00-ге дейін. Тендерге қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашу 31.01.2017 ж. сағат 14:00-де, мына мекен-жайда жүргізіледі: Павлодар қаласы, Қаз. Правда көшесі, 1, әкімшілік корпус, қабылдау бөлімі.

Ықтимал жабдықтаушылар және олардың өкілдері (бірінші басшының қолымен расталған және мөр басылған сенім хат ұсыну арқылы) тендерге қатысу өтінімдері бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады. Табиғи монополияра субъектілерінің тұтынушылары тауарларды, жұмыстарды және қызмет көрсетулерді сатып алуға өткізілетін ашық тендерге бақылаушы ретінде қатысуға құқылы. Қосымша ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8(7182) 57-18-45, 57-44-55 (факс).

11.01.2017 ТОО «Павлодар-Водоканал» объявляет открытый тендер на закупку работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения по объектам, в том числе приводящему к увеличению стоимости и работ по восстановлению дорожного покрытия дорог и благоустройству прилегающих территорий после проведения аварийных и плановых работ на сетях водопровода и канализации, труб ПНД.Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг, их количество, подробная спецификация и суммы, выделенные для закупок, указаны в тендерной документации.

Место поставки товаров, выполнения работ: РК 140001, г. Павлодар, ул. Каз. Правды,1, объекты ТОО «Павлодар-Водоканал».Условия поставки и оплаты, указаны в тендерной документации.

Срок поставки товара, выполнения работ: в течение I – IV кварталов 2017 года по заявке заказчика, в объеме указанном в заявке.К открытому тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пункте 7 «Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года №18.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 14 часов 30.01.17 г. по адресу г. Павлодар, ул. Каз. Правды, 1 отдел снабжения, каб.№105 с 08:00 до 17:00 часов тел. 8 (7182) 57-18-45 , 57-44-55 (факс).

Стоимость одного пакета тендерной документации - 978 (девятьсот семьдесят восемь) тенге, которые вносятся в кассу по адресу ул. Каз. Правды, 1 или на банковский счет предприятия по следующим реквизитам: ТОО «Павлодар-Водоканал», ИИК: KZ659470398990357515, АО ДБ «Альфа-Банк» г. Павлодар, БИК ALFAKZKA.Субъектам малого предпринимательства и организациям, производящим товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, тендерная документация предоставляется бесплатно. Тендерные заявки для участия в открытом тендере, запечатанные в конверте, представляются потенциальными поставщиками в ТОО «Павлодар-Водоканал» по адресу: г. Павлодар, ул. Каз. Правды, 1, каб. №105 отдел снабжения.

Окончательный срок представления тендерных заявок 31.01.2017 года до 12 часов. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 14 часов 31.01.2017 года по следующему адресу: г. Павлодар, ул. Каз. Правды, 1., адм. корпус, приемная.Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью) могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Потребители услуг субъекта естественной монополии вправе участвовать в качестве наблюдателей в проводимом в открытом тендере на закупку товаров, работ и услуг. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8(7182) 57-44-55, 57-18-45(факс).

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет