Жылдарға арналған Қазақстан Республикасының мұнай-газжүктеу 98.94 Kb.
Дата04.05.2019
өлшемі98.94 Kb.

2017-2019 жылдарға арналған

Қазақстан Республикасының мұнай-газ,

мұнай өңдеу және мұнай-химия салаларындағы

салалық келісімге

2016 жыл «___»__________________

3 қосымшасы

МҰНАЙ-ГАЗ, МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ МҰНАЙ ХИМИЯСЫ САЛАСЫНЫҢ ҰЫМДАРЫНДАҒЫ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ӨНДІРІСТІК КЕҢЕС ТУРАЛЫ ҮЛГІЛІК ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ережелер

1.1. Мұнай-газ, мұнай өңдеу және мұнай химиясы саласының ұйымдарындағы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша өндірістік кеңес туралы типтік ереже (әрі қарай – Өндірістік кеңес) Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне сәйкес, жұмыс берушінің, жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі бойынша талаптарды қамтамасыз ету, өндірістік жарақаттануды және кәсіби аурулардың алдын алу, сонымен қатар, жағдайларды және техникалық еңбек инспекторларының жұмыс орындарындағы жағдайларды және еңбекті қорғауды ұйымдастыруын тексеру бойынша бірлескен іс әрекеттерін ұйымдастыру мақсатында әзірленген.

1.2. Өндірістік кеңес жұмыс берушінің және (немесе) жұмыскердің бастамасымен, болмаса олардың өкілдерінің бастамасымен құрылады.

1.3. Өндірістік кеңестің құрамына жұмыс берушінің өкілдері және техникалық еңбек инспекторларын қоса алғанда, жұмыскерлердің өкілдері тепе-теңдік негізде кіреді. Тараптардың әрқайсысы Өндірістік кеңестің құрамынан өз өкілдерін алмастыра отырып, қайта шақыра алады.

1.4. Өндірістік кеңестің құрамы жұмыс берушінің және жұмыскерлердің өкілдерінің шешімімен бекітіледі.

1.5. Өндірістік кеңесті жұмыс берушінің және жұмыскерлердің өкілдері қатарынан ротациялық негізде екі жылда бір рет Өндірістік кеңестің мүшелері сайлаған төраға басқарады;

1.6. Өндірістік кеңестің жұмысы әлеуметтік әріптестік принциптерінде құрылады. Өндірістік кеңестің шешімдері жұмыс беруші және жұмыскерлер үшін міндетті болып табылады.

1.7. Өндірістік кеңес өз қызметінде Қазақстан Республикасының еңбек кодексін және басқа да құқықтық актілерді, барлық деңгейлердегі әлеуметтік әріптестік туралы келісімдерді, ұжымдық шартты, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік бойынша жұмыс берушінің жергілікті актілерін басшылыққа алады.

1.8. Өндірістік кеңес өз қызметін төраға бекітетін жоспарға сәйкес жүзеге асырады.

1.9. Өндірістік кеңестің мүшелері осы Ережеде және Өндірістік кеңестің жоспарында көзделген міндеттерін орындау уақытында, сонымен қатар еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік бойынша мәселелерді оқып-үйрену барысында, жұмыс берушінің шешімімен негізгі жұмысын атқарудан еңбекақысы сақтала отырып босатылады.

1.10. Өндірістік кеңес жылына бір реттен кем емес жиілікте еңбек ұжымы жиналысында жүргізілген жұмыстары туралы есеп береді.


2. Өндірістік кеңестің негізгі міндеттері

2.1. Ұйымдастырушы перспективалық және ағымдағы жоспарларды және еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік мәселелері, еңбекті қорғаудың нормативтік талаптарын сақтауды, өндірістегі жарақаттанушылықтың және кәсіби аурулардың алдын алуды қамтамасыз ету бойынша басқа да шараларды әзірлеу, келісу.

2.2. Қызметкерлерге жұмыс орны мен ұйым аумағының сипаттамасы, еңбек жағдайы, қауіпсіздігі және еңбекті қорғау істерінің жай-күйі, денсаулыққа зиян келтіру қауіптері, жеке қорғаныс құралдары туралы хабарлау мақсатында жұмыс берушіден сенімді ақпарат алу.

2.3. Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайы және еңбекті қорғаудың жағдайларын тексеруді ұйымдастыруды, жұмыс берушіге еңбек жағдайы және еңбекті қорғаудың жағдайларын жақсарту туралы ұсыныстарды келісу;

2.4. Жұмыс берушіге еңбекті қорғау бойынша іс шараларды ұйымдастыруға , сонымен қатар жұмыскерлердің еңбекті қорғау бойынша білімдерін белгіленген тәртіпте тексеруге жәрдем жасау.
3. Өндірістік кеңестің негізгі функциялары

3.1 Жұмыс берушінің және жұмыскерлердің өкілдерінің еңбек жағдайы және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жағдайын жақсарту бойынша ұсынымдарын әзірлеу мақсатында ұсыныстарды қарастыру.

3.2. Жұмыскерлерді еңбек жағдайы және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың жағдайын жақсарту бойынша өткізілетін іс шаралар туралы, өндірістік жарақаттанудың және кәсіби аурулардың алдын алу бойынша ақпараттандыру.

3.3. Жұмыскерлерді жуу және залалсыздандыру құралдарымен, арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз ету, оларды сақтау, жуу, тазалау, жөндеу, дезинфекциялау және зарарсыздандыру бойынша нормативтер туралы ақпараттандыру.

3.4. Зиянды (қауіпті) еңбек жағдайларында жұмыс атқаратын жұмыскерлерге белгіленген тәртіпте, уақытылы ақысыз сүт және басқа оған тең азық өнімдерін, емдеу-профилактикалық тамақтануды бөлуге жәрдемдесу.

3.5. Еңбекті қорғау, өндірістегі жазатайым оқиғалардан міндетті әлеуметтік сақтандыру және өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды азайту бойынша сақтандыру шараларына бағытталған қаржының жұмсалуына бақылау жасау бойынша іс шараларды қаржыландыру мәселелерін қарауға қатысу.

3.6. Жұмыс берушіге еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды жетілдіру және еңбекті қорғау ережелерінің талаптарын адал орындаған жұмыскерлерді мадақтау бойынша ұсыныстарды әзірлеу және ұсыну.

3.7. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жергілікті актілердің жобалары бойынша ұсыныстар әзірлеу, осы жобаларды әзірлеуге қатысу.
4. Өндірістік кеңестің құқықтары

4.1. Жұмыс берушіден жұмыс орындарындағы еңбек жағдайы, өндірістік жарақаттанудың және кәсіби аурулардың болуы, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың орын алуы және олардың әсерінен сақтану бойынша қолданылған шаралар, сонымен қатар денсаулыққа тиетін зияны туралы ақпарат алу;

4.2. Отырыстарда жұмыс берушінің және оның өкілдерінің, лауазымды тұлғалардың және еңбекті қорғау бойынша техникалық инспекторлардың қауіпсіз жұмыс орындарындағы еңбек жағдайын қамтамасыз ету және еңбекті қорғау мәселелері бойынша және еңбекті қорғаудағы олардың кепілдіктер мен құқықтарды сақтауы бойынша хабарламаларын тыңдау;

4.3. Отырыстарда еңбекті қорғау бойынша талаптарды бұзуға жол берген лауазымды тұлғалар және жұмыскерлерді тыңдауға, жұмыс берушіге оларды Қазақстан республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізу;

4.4. Ұжымдық шарттың өндірістік еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша бөліміне бойынша ұсыныстар енгізуге қатысу;

4.5. Жұмыс берушіге еңбек жағдайын және еңбекті қорғауды жақсарту бойынша іс шараларға белсенді атсалысқан жұмыскерлерді ынталандыру туралы ұсыныстар беру;

4.6. Еңбекті қорғау бойынша заңнаманы қолданумен, еңбек жағдайының өзгеруіне және ауыр, зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейтін жұмыскерлерге Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған кепілдіктер мен жәрдемақыларды беруге байланысты туындаған еңбек дауларын шешуге қатысу.

Приложение №3

к Отраслевому соглашению

в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей

и нефтехимической отраслях

Республики Казахстан 2017-2019 годы

от «___» ________________2016 года

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ
1. Общие положения

1.1. Типовое положение о производственном совете по безопасности и охране труда в организациях нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей (далееПроизводственный совет) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан с целью организации совместных действий работодателя, работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организации проведении проверок условий и охраны труда на рабочих местах техническими инспекторами труда.

1.2. Производственный совет создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представителей.

1.3. В состав Производственного совета на паритетной основе входят представители работодателя, представители работников, включая технических инспекторов труда. Каждая из сторон вправе отзывать своего представителя из состава Производственного совета с заменой.

1.4. Состав Производственного совета утверждается совместным решением работодателя и представителей работников.

1.5. Производственный совет возглавляет председатель, избираемый членами Производственного совета из числа представителей работодателя и работников на ротационной основе с периодичностью в два года;

1.6. Работа Производственного совета строится на принципах социального партнерства. Решения Производственного совета являются обязательными для работодателя и работников.

1.7. Производственный совет в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, соглашениями о социальном партнерстве всех уровней, коллективным договором, внутренними актами работодателя по вопросам безопасности и охраны труда, промышленной безопасности.

1.8. Производственный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем.

1.9. Члены Производственного совета на время исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и планом работы Производственного совета, а также на время обучения по вопросам безопасности и охраны труда, промышленной безопасности по решению работодателя освобождаются от выполнения основной работы с сохранением заработной платы.

1.10. Производственный совет отчитывается не реже одного раза в год перед собранием трудового коллектива о проделанной работе.
2. Основные задачи Производственного совета

2.1. Участие, согласование организационных перспективных и текущих планов и иных мероприятий по вопросам безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, по обеспечению соблюдения нормативных требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

2.2. Получение достоверной информации от работодателя в целях информирования работников о характеристике рабочего места и территории организации, состоянии условий, безопасности и охраны труда, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по его защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.

2.3. Согласование организации проверок состояния и условий охраны труда на рабочих местах, подготовка предложений работодателю по улучшению условий и охраны труда.

2.4. Оказание содействия работодателю в организации мероприятий по безопасности и охране труда, а также в проверке знаний работников по охране труда в установленном порядке.
3. Основные функции Производственного совета

3.1. Рассмотрение предложений работодателя и представителя работников с целью выработки рекомендаций по улучшению условий, безопасности и охраны труда.

3.2. Информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий, безопасности и охраны труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

3.3. Информирование работников о действующих нормативах по обеспечению моющими и обезвреживающими средствами, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания.

3.4. Содействие своевременной бесплатной выдаче в установленном порядке работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания.

3.5. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и осуществлении контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

3.6. Подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию организации работ по безопасности и охране труда и поощрении работников добросовестно выполняющих требования правил охраны труда.

3.7. Подготовка предложений по проектам внутренних нормативных документов по безопасности и охране труда, участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.
4. Права Производственного совета

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по защите от их воздействия, а также о существующем риске повреждения здоровья;

4.2. Заслушивать на заседаниях сообщения работодателя и его представителей, должностных лиц и технических инспекторов по охране труда по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда;

4.3. Заслушивать на заседаниях должностных лиц и работников, допустивших нарушения требований охраны труда, вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.4. Принимать участие в подготовке предложений к разделу коллективного договора по вопросам производственной безопасности и охране труда;

4.5. Вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда.

4.6. Участвовать в разрешении трудовых споров, связанных с применением законодательства об охране труда, изменением условий труда и предоставлением работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет