Жұмыс бағдарламасы № баспасы «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау»жүктеу 218.24 Kb.
Дата29.08.2018
өлшемі218.24 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

042-18-1.1-11/02-2013

ПОӘК

Студентке «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәні бойынша арналған жұмыс бағдарламасы

№ баспасы«ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
мамандығы 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» студенттеріне арналған

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013


Алғысөз


 1. ДАЙЫНДАҒАН

Дайындаған Шәкәрім атындағы Семей мемлекттік университетінің «Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы _______________ Нұралина Қ.Т.

«28» тамыз 2013жыл.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Экономика және бизнес» кафедрасының отырысында.

«29» тамыз 2013 ж. №1 хаттама


Кафедра меңгерушісі, э.ғ.к., доцент __________________Жайлаубаева Ш.Д.
2.2. Қаржы-экономикалық факультетінің Оқу- әдістемелік бюросының отырысында.

«5» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама


ОӘБ төрағасы ___________________ С.Қ.Тойкин

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу - әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған.

«18» қыркүйек 2013 ж. №1 хаттама


ОӘК төрағасы, бірінші проректор _______________ Г. К. Искакова

Мазмұны
1. Жалпы ережелер

2. Пәннің мазмұны мен сабақ түрлері бойынша сағаттың бөлінуі

3. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар

4. Курстың форматы

5. Курстың саясаты

6. Бағаларды қою саясаты

7. Әдебиет

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар

Нұралина Қаламқас Тілеуғабыл қызы

«Экономика және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы

Жұмыс телефоны – 53 – 03 – 16 , №8 оқу корпусы, каб. – 233

Сабақ өткізу орны – №1 оқу корпусы

Пән атауы – Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау

Кредит саны – 3
1.2 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы.

Нарықтық қатынастардың дамуы мен тереңдеуінің қазіргі жағдайы әлеуметтік- экономикалық болжам мен жоспарлаудың теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларын игеру қажеттігін көрсетеді. Кез келген деңгейдегі мемлекеттік басқару органының маманының әлеуметтік- экономикалық дамуды болжау мен жоспарлау мәселелері бойынша терең теориялық дайындығы болуы тиіс. «Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау» – бұл жоспарлауды ұйымдастыру теориясы бойынша қазіргі заманғы мамандар үшін қажетті болып табылатын пән. Бұл пән 5В051000 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған.

Бағдарламаның құрылымы әлеуметтік- экономикалық болжам мен жоспарлау бойынша отандық әдебиетте берілу логикасы мен жоспарлау мен болжаудың теориясы мен тәжірибесі бойынша шет елдердің озық тәжірибесі есепке алына отырып құрастырылған.

Бұл пәннің зерттеу обьектісі мемлекеттік басқару органдарының жоспарлы қызметі болып табылады. Пәнді зерттеу әдістеріне статистикалық, талдаушылық, экономико- математикалық, сондай- ақ орта мөлшерлер әдісі, эмпирикалық және дисперсионды әдістер болып табылады.

1.3 Курсты оқытудың мақсаты салалар мен аймақтардың даму жоспарын жүзеге асырудың ғылыми- әдіснамалық және мемлекеттік тетіктерін терең меңгерген басқарушы мамандар дайындау болып табылады.

1.4 Пәнді оқудың негізгі міндеті - әлеуметтік- экономикалық болжау мен жоспарлаудың теориялық негіздерімен танысу және оларды тәжірибеде қолдана білу болып табылады.

1.5 Пәнді оқу нәтижесінде студент меңгеруі тиіс:

- ұғым аппараты мен терминологияны меңгеруге;

- әлеуметтік- экономикалық болжау мен жоспарлауды жүзеге асыру тетіктерін білуге

- болжау мен жоспарлау принциптері мен әдістерін білуге;

- негізгі өндірістік салаларда басқарушы шешімдер қабылдау дағдыларын игеруге;

- әлеуметтік- экономикалық болжау мен жоспарлаудың экономикалық обьектілердің қызмет етуінің нәтижелілігіне ықпалын ұғынуға.

1.6 Курс пререквизиттері: Экономикалық теория, экономиканы мемлекеттік реттеу,Қазақстан тарихы, Менеджмент, әлеуметтік- экономикалық статистика

1.7 Курстың кейінгі реквизиттері: жоқ2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САҒАТТАРДЫ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША БӨЛУ
Кесте 1

Тақырыптар атауы

Сағат саны

ДС

ПР

зертхана

СОӨЖ

СӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

 1. ӘЭС- тың нарық жағдайындағы ролі. Жоспарлауды ұйымдастыруға мемлекеттік көзқарас.

1

1

3

1,5

4,5

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. М:ПРИОР,1999г.


 1. Әлеуметтік- экономикалық болжам жоспарлаудың алғашқы кезеңі ретінде.

1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.407-429

Егоров Ю.Н., Варакута С.А. Планирование на предприятии.- М.: Инфра-М,2001. – с.37-49

Экономика предприятия. Под ред. Ф.К.Беа, Э.Дихтла и др. .- М.: Инфра-М,1999. – с.549-561


 1. Әлеуметтік- экономикалық болжам жүйесі мен принциптері.

1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.407-429


 1. Әлеуметтік- экономикалық болжамның әдістері мен моделдері

1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.407-429


 1. Әлеуметтік- экономикалық болжамның әдіснамалық жақтары.

1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.35-64

 1. Елдің экономикалық мүмкіндіктері- әлеуметтік және экономикалық жоспарлаудың негізі.

1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.190-196


 1. Демографиялық дамуды болжау мен жоспарлау.

1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.96-116


 1. Ұлттық қауіпсіздікті болжау.

1

1

3

1,5

4,5

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. М:ПРИОР,1999г. 1. Экономикалық өсімді болжау мен жоспарлау.

1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.205-225


 1. Ғылыми- техникалық прогрессті болжау мен жоспарлау және мемлекеттің инновациялық саясатын жүзеге асыру.

1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.166-189


 1. Қоғамдық өндірістің құрылымының дамуын болжау мен жоспарлау.

1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.196-205


 1. Әлеуметтік даму мен өмір сүру деңгейін болжау мен жоспарлау.

1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.76-96,116-133


 1. Аймақтардың экономикалық және әлеуметтік дамуын болжау мен жоспарлау. 3

1

1

3

1,5

4,5

Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование

в условиях рынка. М:ПРИОР,1999г. 1. Инвестициялық қызмет пен күрделі құрылыстың деңгейін болжау мен жоспарлау.

1

1

3

1,5

4,5 1. Әлеуметтік- экономикалық дамуды стратегиялық жоспарлау.


1

1

3

1,5

4,5

Стратегическое планирование. Под ре. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999. – с.6-34

Жиыны


15

15

30

22,5

67,5

3 ПӘНДІ ЗЕРТТЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАР

Пәнмен танысу үшін қажетті уақытты жоспарлау мен ұйымдастыру бойынша кеңестер (пәнді оқу сценарийі):

Студент аудиториялық сабақтарға белсене қатыса алу үшін өндірісті жоспарлау мәселелерін оқып, танысуға қызығушылығы болуы керек.

Барлық тапсырмалар белгіленген мерзімде орындалып отыруы тиіс. Студент сабаққа дайындалып келуі керек, бұл оған материалды талқылауға қатысуға, оқып, танысқанын сын тұрғысынан ой елегінен өткізуге мүмкіндік береді. Ең маңыздысы студент курсты оқу барысында ең жаһандық стратегиялық мәселелерді бөліп алып қарастыруға, оларды шешу жолдарын іздестіре білуге үйренуі керек.

Әдебиетпен жұмыс бойынша ұсыныстар:

Осы курс бойынша негізгі оқулық ретінде Э.А.Уткиннің редакциясындағы «Стратегиялық жоспарлау» оқулығы ұсынылады. Сонымен қатар студент ҚР заңдық және нормативтік актілерін оқып танысуға, оқылатын тақырыппен байланысты қосымша әдебиеттер оқуға міндетті.


4 КУРС ФОРМАТЫ

Бүкіл аудиториялық уақыт дәрістерге, дәрістерді талқылауға, оқылған материалдарды талқылауға, тапсырмаларды шешуге, студенттердің әрбір тақырып бойынша білімдерін тексеруге бөлінетін болады. Мұнда әрбір сабаққа тыңғылықты дайындалу мен оқытушының барлық тапсырмаларын орындау міндетті. Студенттердің дайындығы ауызша сауалнама, тестілер, тапсырмаларды шешу, бақылау жұмыстарыбақылау диктанттары, алдын ала ескертусіз таратпа материалдармен, карточкалармен жұмыс істеу арқылы тексерілетін болады. Күнделікті және аралық түрлі бақылау түрлері бойынша алынған бағалар негізінде қорытынды баға қойылатын болады. Барлық тапсырмалар мерзімімен өткізілуі тиіс. Кешіктіріліп орындалып, өткізілген тапсырмалар автоматы түрде төмен бағаланатын болады.


5 КУРС САЯСАТЫ

1. Оқылатын курстың негізгі ұғымдары әрбір дәрісте беріліп отырады. Сабақтарға қатысу, осы ұғымдарды дәріс барысында берілген анықтамаларымен, түсініктемелерімен біргежазып отыру студенттің міндеті болып табылады. Егер белгілі бір себептермен студент сабаққа қатыспаған болсаол дәріс материалдарын топтағы өзге бір студенттен сұрап алуы тиіс.

2. Әрбір сабақта студент материалды талқылауға белсене түрде қатысуы керек. Белсенділік сөз сөйлеу сапасына қарай анықталатын болады. Жеке сөйлеу мен топтық презентациялар жасау ұсынылады. Белсенділігі үшін ең жоғары баға әрбір тәжірибелік сабақ барысында қойылып, хабарланып отырады.

3. Бесінші аптада әрбір студентке зерттеу жұмыстарының тақырыптары ұсынылатын болады. Курс соңында таңдап алынған зерттеу тақырыбына сәйкес жұмыс презентациясы қарастырылады.

4. Егер студент бір нәрсені ұқпаған болса онда ол кез келген уақытта осы мәселе туралы оқытушыдан түсіндіріп беруін сұрай алады.
6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

«Әлеуметтік- экономикалық жоспарлау» пәні бойынша студенттің білімін тексеру Оқушыларды жүйелі өзіндік жұмысқа ынталандыру үшін әрбір пәнге несие санына байланыссыз бір академиялық кезеңге 600 балл бөлінеді. (1-ші және 7-ші аптаға 300 балл, 8-ші және 15-ші аптаға 300 балл.

Академиялық кезеңнің бір жартысына бақылау түрлері бойынша баллдарды бөлудің шекті параметрлері кестеде келтірілген.

Бақылау түрлері бойынша баллдарды бөлу

Кесте 2


Бақылау түрлері

%

Баллдар

Барлық балл

100

300

Аудиториялық сабақтарға қатысу және дайындалу – бұл баллдар электронды журналға енгізілмейді, оқытушы тек оқушының сабаққа қатыспау фактысын белгілейді

10

30

Практикалық (семинарлық) және лабораториялық сабақтарда білімдерін тексеру – ауызша, жазбаша, араласқан сұрақ-жауап, бақылау-тест, дискуссия және б.

25-35

75-105

Оқытушының жетекшілігімен жұмыстар (СОӨЖ) – тренингтер, дөңгелек үстел, эссе жазу, бақылау жұмысы және б.

10-15

30-45

Оқушының өз бетімен жұмысы (СӨЖ) – үй тапсырмасын орындау курстық жұмыс, (жоба), есептік-графикалық жұмыстар, рефераттар және б.)

20-25

60-75

Шекті бақылау компьютерлік тесттілеу әдісімен бақылау жүргізген жағдайда (тезаурустік тәсілде) оқытушы бөлінген баллды «Компьютерлік тесттілеу» бағанасына қояды

20-30

60-90

Аралық аттестация кезеңінде жүргізілетін емтихан түріндегі қорытынды бақылауға 400 балл беріледі.

Академиялық кезеңдегі жалпы баллл саны 1000 баллды құрайды.

Барлық аудиториялық сабақтар түрлеріне қатысуға (дәріс, семинарлық және лабораториялық) 30 балл беріледі, оқытушы электронды журналда оқушының сабақта қатыспау фактысын ғана белгілейді, ал жүйе автоматты түрде ол сабаққа қатысқан баллдар санын санайды.

Дәріс сабақтары нәтижелері бойынша ағымдағы бақылау жүргізуге баллдар бөлінбейді.

Оқытушы қалған 270 баллды 2-ші кестеде келтірілген шекті параметрлерді сақтай отыра оқушының пәнді оқу барысында жұмыс түрлері бойынша орындаған баллдары бойынша өз бетімен бөледі.

Алғашқы шекті бақылау 7-ші аптада, екінші шекті бақылау – 15-ші аптада жүргізіледі.

3-ші кесте мәліметтерін оқытушы электронды базаға енгізеді (электронды журнал).Студенттердің рейтингін есептеу


Сабақ түрі

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

1 рб

8

9

10

11

12

13

14

15

2 рб

Дәріс


30

30

Прак
10

10

10

10

10
50
10

10

10

10

10

5
55

Лаб
10

10

10

10

10
50
10

10

10

10

10

5
55

ОСӨЖ
5

5

5

5

5

5

30
5

5

5

5

5

5
30

СӨЖ
10

10

10

10

10

10

60
10

10

10

10

10

10

-

60

Бақылау түрі
С

С

С

С

С

БЖ

РБ 80
С

С

С

С

С

БЖ

С

РБ 70

Балл


300

300

Пайыз


100%

100

%

Кесте 3


Ескерту: С – сұрау, БЖ – бақылау жұмысы; РБ1 және РБ2 – сәйкесінше бірінші және екінші рейтингілік (рубеждік) бақылау БАРЛЫҒЫ – 600 балл – 100 %.
Егер студент сабақ босатып аралық бақылауды ауыруы бойынша немесе өзге де тиісті мекемеден құжаттармен расталған себепті жағдайлармен мерзімімен тапсыра алмаған болса ол аралық бақылауды жеке өтуге құқыққа ие болады. Мұндай жағдайда институт директоры ұсынылған құжаттарды негізге ала отырып аралық бақылауды емтихан сессиясы басталардан бұрын тапсырып шығу үшін жеке мерзім белгілеп береді және студентке жеке рейтингілік ведомость береді.

Студент пән бойынша қорытынды бақылауға егер семестр бойынша оның жинақталған рейтингілік баллы 50%- ке тең немесе одан жоғары болса жіберіледі.


7 Әдебиет

7.1. Негізгі

7.1.1 Стратегическое планирование. Под ред. Уткина Э.А. _ М.: Экмос,1999.

7.1.2 Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М. 1999.

7.1.3 Планирование на предприятии Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. - М.: 1999.

7.1.4 Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2002

7.1.5 Экономика, организация и планирование промышленного производства. Под ред. Лисицына Н.А., Минск: Высшая школа, 2001

7.1.6.Непомнящий Е.Г. Экономика и управление предприятием, Таганрог ТРТУ, 2002

7.1.7 Управление развитием организации. Модульная программа для менеджеров. - М.:ИНФРА-М, 2002

7.1.8 Базилевич Л.А., Соколов Д.В., Франева Л.К. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления. Л.: ЛЭФИ, 2001.

7.2. Дополнительная

7.2.1 Конституция / Основной закон/ Республики Казахстан - Алматы. -1995.

7.2.2 Гражданский кодекс Республики Казахстан. - Алматы .-1995.

7.2.3 Послание Президента Народу Казахстана. "К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!", 19 марта 2004 года, Астана.

7.2.4 Стратегия индустриально-инновационного развития РК на 2003-2015 годы. Астана, 2003г.

7.2.5 Закон "Об инвестициях" - Казахстанская правда, от 28 февраля 2003г.

7.2.5 Послание Президента Народу Казахстана "Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации", от 18 февраля 2005г., Астана.

7.2.6 Стратегический план основных направлений экономической политики до 2010 года. Казахстанская правда от 04.10. 2001г.

7.2.7 Закон РК "Об изменениях и дополнениях в Закон РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 04.04.2003г.и от 29.1 1 .2003г.

7.2.9 Закон РК "Об инвестиционных фондах" - Казахстанская правда от 7 июля 2004 г.

7.2.10 Новая технология и организационные структуры. Под ред. И. Пиннинга, А.М. Бьюитандама. М.: Экономика, 2000.

7.2.11 Операционное управление. Учебное пособие. Авторы составители: Л. Батенко, В. Данилов- Алматы, АШМ, 2001 г.

7.2.12 Фатхутдинов Р.А. Организация производства - М.: ИНФРА-М, 2003

7.2.13 Маркина Т.В., Макаров В.М., Козловский В.А. Производственный и операционный менеджмент - Санкт-Петербург, Спец. Литература, 2001.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет