Жұмыс бағдарламасы 050704 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама»Дата16.03.2018
өлшемі142.53 Kb.
#21166
түріЖұмыс бағдарламасы


Жұмыс бағдарламасы

ПМУ ҰСН 7.18.2/07

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Есептеу техникасы және баѓдарламалау кафедрасы

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама білім беру мамандықтары студенттеріне арналған
Білім және мәліметтер қоры пәні бойынша

жұмыс бағдарламасы

ПавлодарМемелекеттік жалпыға міндетті мамандықтың білім стандарты мен типтік оқу жоспары негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасына бекіту парағы

ПМУ ҰСН 7.18.1/08


БЕКІТЕМІН

Оқу ісі жөніндегі проректор

___________ Н.Э.Пфейфер

«__»______________2009 ж.
Құрастырғандар: аға оқытушы Исабеков Ж.Б. _________________

Есептеу техникасы және баѓдарламалау кафедрасы


«Білім және мәліметтер қоры» пәні бойынша

050704 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама білім беру мамандықтары студенттеріне арналғанжұмыс бағдарламасы


Жұмыс бағдарламасы 050704 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама» білім беру мамандықтарының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес (ГОСО РК 3.08.066-2006) және типтіқ жоспарға оқу С.Торайгыров ат. ПМУ Оқу Кеңесінде мақұлданды

«__» _________ 200_ ж. №__ хаттамасы.


Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___» _______200_ ж № __ хаттамасы
Кафедра меңгерушісі ______________ О. Г. Потапенко

(қолы)


“Физика, математика және ақпараттық технологиялар” факультетінің оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды

«__» _________ 200_ ж. №__ хаттамасыӘК төрағасы _______________________ А.Т. Кишубаева


(қолы)
КЕЛІСІЛДІ
ФМ және АТ факультет деканы _____________________ С. К. Тлеукенов

(қолы)

«__» _________ 200_ ж.ОӘБ ҚҰПТАЛДЫ

ЖжӘҚб бастығы ________________________А.А. Варакута


(қолы)

«___» _______200_ ж.
  1. Курстың мақсаты және міндеттері


Пәнді оқыту мақсаты – Мәліметтер қорын (МҚ) құру негіздерінің теориялық зерттелуі, әдістердің іздеу ұйымдары және өңдеулері, тіл құралдарының суреттеуі және негізгі операцияларының кейінгі щыққан мәліметтер қоры басқару жүйесі (МҚБЖ) негізгі үлгілер құру принциптерінің қолданылуы және жобалау дағдыларының алуы және соңғы кездің мәліметтер қорын басқару жүйелерінің (МҚБЖ) қолданылуы.
Пәнді оқыту міндеттері:

Білім және мәліметтер қоры пәні бойынша студенттердің алған білімі мен дағдысы келесідей шектес пәндерде: «Мәліметтер қоры басқару жүйесі» (МҚБЖ) сондай-ақ мамандандыру пәндері мен диплом жобасында колданулары мүмкін.


Студент білу керек:

  • Мәліметтер қорын (МҚ) құру негіздері, оның негізгі операциясы, іздеу ұйымдарының әдістері және осыларды өңдеу;

  • Мәліметтер қорын (МҚ) құру иерархиялық принципін мүмкіндіктерін білуі тиіс.


Студент үйрену керек:

Іздеу ұйымдары және өңдеу әдістерін қолдану, сонымен қатар тап осы үлгілерін құрыу принциптерінің, өркенді базалармен басқару жүйелерінде. МҚ практикалық жобалау дағдылары және осы қолданбалы жүйелерінің автоматтандырылған өңдеу құрулары МҚБЖ әртүрлі аппараттарды платформалары әртүрлі пәндіктерді облыстарда соңғы уақытта қолданады.2 Пререквизиттер:

  • Акпараттану;

  • Мәліметтер қоры басқару жүйесі (МҚБЖ).


Пәннің тақырыптық жоспарыНысан

ПМУ ҰСН 7.18.2/10
3 Пән мазмұны

3.1 Тақырыптық жоспар

3.1.1 Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу бөліміндегі студенттерге арналған пәннің тақырыптық жоспары, түскен жылы 2008р/с

Тақырыптың аты


Сағат саны

Дәріс

Прак

Лаб

СӨЖ

1

Жаңа ақпараттық технология, қолданатын банкілер жүйесі

1

2

-

10

2

Мәліметтер қорының негізгі құрылымы

1

2

-

10

3

Мәліметтер қорының инфологиялық жобалауы

1

2

-

10

4

Мәліметтер үлгісі

2

4

-

10

5

ЭЕМ жадындағы мәліметтер құрылымдардың ұсыну

2

4

-

10

6

Арнайы өңдеу әдісі

2

4

-

10

7

Мәліметтер қорын басқару жүйесі

2

4

-

10

8

Хабарланған жүйенің объектісі

2

4

-

10

9

МҚБЖ желілік версия жұмысының ерекшелігі

2

4

-

10Барлығы

15

30

-

90


3.2 Теориялық курстың мазмұны

Тақырып 1 Жаңа ақпараттық технология, қолданатын банкілер жүйесі. Мәліметтерді өңдеу жүйелерінің даму тарихы.

Тақырып 2 Мәліметтер қорының негізгі құрылымы. Ақпараттар және мәліметтер. Банктік мәліметтердің пәндік облысы. Автаматтандырылған жүйелерде банктік мәліметтердің алатын орны мен рөлі. Банк мәліметтерін пайдаланушы. Мәліметтер банкінің жобалауында екі сәйкестік бар: сәйкестік "нақты әлем" және сәйкестік "пайдаланушылардың сауалы". Банкі мәліметтерінің негізгі талабы. Орталықтандырылған мәліметтер басқарудың артықшылықтары. Банкі мәліметтерінің негізгі компоненттері. Мәліметтер қорымен тілдермен суреттеу және мәліметтермен манипуляциялау, мәліметтер қорының басқару жүйесі.

Тақырып 3 Мәліметтер қорының инфологиялық жобалауы.

Мәліметтер қоры-пәндік облыс мақсаттық үлгісі тәрізді. Ақпараттық жүйені жобалауда инфрологиялық сәйкестіктің маңызы.Тақырып 4 Мәліметтер үлгісі.

Негізгі операциялардың мәліметтері, мәліметтердің құрылымы, мәліметтердің абстрактілі түрі. Мәліметтер үлгісін таңдауыда мазмұнды шекту. Негізгі операциялар және шектеудің иерархиялық желілі және релционды мәліметтер желілік үлгісі және оның құрылымының бөліктері. Реляциялық алгебра тілдері және реляциялы есептеудің арабайланысы.Тақырып 5 ЭЕМ жадындағы мәліметтер құрылымдардың ұсыну.

Құрылым тізімі. Көрсеткіштердің бөліктері жүйелеу және тарату жадында байлануы. ЭЕМ жадында ұйым мәліметтері желілі құрылымдармен және ағаш сияқты әдістермен қолданылуы. Ұйым әдістері және файлдардың өңдеулері. Инверторланған файл. Соңғы кездегі тенденцияларың файлдық жүйелерде құрылуы.Тақырып 6 Арнайы өңдеу әдісі.

Қорда мәліметтерді қорғауды қамтамасыздандыру. Мәліметтерді мазмұнды қамтамасыздандыру. Сауалдардың ықшамдалуы. Мәліметтерді өңдеу паралельді процестерінің ұйым.Тақырып 7 Мәліметтер қорын басқару жүйесі.

Реляциялы жүйе. Соңғы кездегі ПЭЕМ әртүрлі бөліктеріне арналған МҚБЖ реляциялылары (ПЭЕМ бөлігі IBM PC/PS, Pentium, Macintosh, PC Power, Acorn және басқалары). МДБЖ-сі dBase-ға ұқсас. МДБЖ-дан офис жүйелерінің құрамына кіретіндер (Microsoft Access, Claris Works). жоғары өнімділікті МДБЖ (Oracle, Informix, Sybase және басқалар) орта және үлкен ЭЕМ-ға арналған реляциялық МДБЖ. Көп өлшемді МДБЖ.Тақырып 8 Хабарланған жүйенің объектісі.

Мәліметтер бөлімін үлгілеу объектісі. МДБЖ реляциялылар объектісі СУБД ( Visual Foxpro, Visual dBase, Paradox for Windows және басқалары). МҚБЖ-нің дедуктивті объекттілі хабарлануы. Қосымшаларды өңдеуіне арналған аспаптық ортаның объекттілі хабарлануы.Тақырып 9 МҚБЖ желілік версия жұмысының ерекшелігі.

Мәліметтер қорының таратылуы. "Клиент–сервер" архитектурасы. Мәліметтер қорының серверлері. SQL–сервері. Транзакция механизмінің қолданылуы. Бітеуленген ақпаратты қорғау. Интегралдау құралдары. ODBS стандарты (Ашық мәліметтер қорын интегралдауы).


3.3 Практикалық жұмыстар тізімі

Тақырып 3 Инфологиялық мәліметтер қорын жобалауы.

Database Desktop –мен жұмыс жасау.Тақырып 4 Мәліметтер үлгісі.

МҚ-да жұмыста, бағдарламалық интерфейсті жасау.Тақырып 5 ЭЕМ жадында мәліметтердің құрылымын ұсыну.

МҚ-ның кестелерімен күрделі жұмыс жасау.Тақырып 7 Мәліметтер қорын басқару жүйесі.

МҚ-да мәліметтерді іздеу және сүзу.


3.5 СӨЖ мазмұны

Өзіндік жүмыстармен, дәрістік, практикалык, зертханалык және есептіқ графикалық жұмысына тізіміне кіретін материалдарды терең меңгеру үшін үсынылган әдебиеттерді пайдалануға арналған. Өзіндік жұмыс тақырыптары жоғарыда корсетілген сабақтардың тақырыптарын кайталайды.

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәрістерді талқылау.

Сабаққа қатысу

Ауызша сұрау

25

2

Практикалық жұмыстарды рәсімдеу.

Есеп беру

Жазбаша жауап

30

3

Қосымша материалдармен танысу.

Конспект

Тексеру

20

4

Бақылау жұмыстарына дайындалу.

Межелік бақылау, емтихан

Тесттік сұрақтар

15

Барлығы

90

Тақырып 3 Мәліметтер қорын жобалау.

МҚ мәселерді жасалуы.

МҚ жобалау ұйымы.

МҚ жобалау ұстанымы.Тақырып 7 Мәліметтер қорын басқару жүйесі.

SQL. Реляциялық үлгіге арналған манипулиралық мәліметтер тілі.

ACCESS МҚБЖ мүмкіндігі және концепциясы.

Oracle МҚБЖ мүмкіндігі және концепциясы

MySQL МҚБЖ туралы ақпарат.

Sybase МҚБЖ туралы ақпарат.

Interbase МҚБЖ туралы ақпарат.

Postgres және MySQL МҚБЖ салыстыруТақырып 8. Мәліметтер қорының орталықтандырылуы және таратылуы.

Таратылған МБ өту қажеттілігі.

Таратылған МҚ-ның ерекшеліктері.

Таратылған МҚ-ның жасақтама бойынша алынған шешімі.

Таратылған МҚ мысалы.

Тақырып 9. Мәліметтерді басқару.

Негізі әкімшілік МҚ-Мәліметтермен басқару.

Мәліметтерді басқарудың негізгі концепциясы.

Мәліметтерді басқару ұйымы.

Әкімшіліктенілген МҚ


Мамандықтың жұмыс мамындығы оқу жоспарынан үзінді көшірме

ПМУ ҰСН 7.18.1/10


Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Мамандық 050704 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтама»

Пән: Білім және мәліметтер қоры

Оқу түрі

Бақылау түрі

Студ.

жұмыс көлемі, сағ.Сағаттың курс пен семестр бойынша бөлінуі (сағат)

Емтихан.

сынақ

ЕГЖ

Қур. жоб.

Барлығы

Дәр.

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

Дәр.

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

Барлығы

Ауд.

СӨЖ

1

Күндізгі, орта білім базасы

3


135

45

90

3 семестр

4 семестр

15

30

-

90

-

-

-

-


Негізгі әдебиет
1. Карпова Т. Базы данных–Санкт-Петербург, 2001.

2. Конолли Т. Бегг К. Страчан А. Базы данных (Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика)–Киев, 2000

3. Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных–М., 2000.

4. Архангельский А.Я. Интегрированная среда разработки Delphi.–М: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000.


Қосымша әдебиет

5. Ульман Дж. Основы систем баз данных.–М.:Финансы и статистика, 1983«Білім және мәліметтер қоры» оқытудың жеткілікті картасы и пәндердің әдебиеттерін оқыту әдістемелері


Негізгі және қосымша әдебиеттер

Семестр

Беттер саны

НБ им. С.Бейсембаева

Кафедра

Қалаулы

1

2

3

4

5

Негізгі әдебиеттер

Карпова Т. Базы данных–Санкт-Петербург, 2001.

1
Электрондық түрінде

10

Конолли Т. Бегг К. Страчан А. Базы данных (Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика)–Киев, 2000

1
Электрондық түрінде

10

Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных–М., 2000.

1
Электрондық түрінде

10

Архангельский А.Я. Интегрированная среда разработки Delphi.–М: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000.

1
Электрондық түрінде

10

Қосымша әдебиеттер

Ульман Дж. Основы систем баз данных.–М.:Финансы и статистика, 1983

1

5

Электрондық түрінде

10

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет