Жұмыс бағдарламасы 050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар»


Зертханалық, сабақтардың мазмұны және тізімібет3/5
Дата24.09.2017
өлшемі443.88 Kb.
#1623
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4   5

4.3 Зертханалық, сабақтардың мазмұны және тізімі


2. Жұмысшы денелердің параметрлерін анықтау аспаптары және әдістері

3. Изобаралық жылу сыйымдылықты анықтау

4. Суды және су буын изобаралық қыздыру

5. Көмірқышқыл газын изотермиялық сығымдау

6. Тарылатын сопло арқылы ауаның адиабаталық ағу процесін зерттеу

7. Ылғалды ауадағы процесстерді зерттеу

8. Су буының құрғақтық дәрежесін және энтальпиясын анықтау

9. Материалдардың жылу өткізгішін анықтау

10. Цилиндрлік қабат әдісімен жылу өткізгішті анықтау

11.Су буының түтік бетіне конденсациясы кезінде жылу беруі.

12.Үлкен көлемде су қайнаған кезіндегі жылу беруі.

13.Калометрлік, әдіспен қатты дененің сәуле шығару коэффицентін анықтау.

14. Жылу алмасулық аппарат жұмысын зерттеу.

15.Қатты және сұйық отындардың жану жылуын анықтау.

16.Түтіндік газдарды талдау.

4.4 Студенттерге арналған өздік жұмыстарының мазмуны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәрістік сабаққа дайындалу

Дәрістердің конспекті

Сабаққа қатынасу

8

2

Зертханалылык сабаққа дайындалу, Курстык жұмысын орындау

Зертханалық жұмысының есебін және курстық жұмысын.

қабылдау

20

3

Өздык жұмыстарын орындау

Шығарылған есептер

Есептерді қорғау

16

4

Аудиториялық сабақта қарастырылмаған материалдарды оқу

Конспект

Конспектті тексеру

8

5

Межелік бақылауға дайындық
МЖ1, МЖ2

8

Барлығы: 60


4.4.2. Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі

2) Техникалық термодинамика. Мүлтіксіз газдар және олардың қоспалары. Термодинамикалық жүйенің күй параметрлері. Жұмысшы дененің күй теңдеуі. Жұмысшы дененің жылу сыйымдылығы, ішкі энергиясы, этальпиясы. Жұмысшы денелердің қоспасы.

3) Термодинамиканың бірінші заңы.

4) Термодинамиканың екінші заңы.

5) Нақты газдар мен булар. Ылғалды ауа. Жұмысшы денелердегі термодинамикалық процестер.

6) Ағын термодинамикасы. Газдың және будың ағуы. Дроссельдеу. Диаграммалардың көмегімен нақты газдардың термодинамикалық процесстерін есептеу.

7) Сығымдығыштар. Жылулық қозғалтқыштарының, жылу эенргетикалық және тоңазытқыш қондырғылардың циклдері. Ылғалды ауа. Жұмысшы дененің ағуы және дроссельдеу

8) Энергияны түрлендірудің жаңа тәсілдері. Энергияны тура түрлендіргіштер. Сығымдағыштағы процестер. Жылулық қозғалтқыштар циклдері

9) Жылу және масса алмасу негіздері. Тасымалдау процестерінің физикалық негіздері. Тоңазытқыш машиналар циклдері.

10) Станционарлық және станционарлық емес режимдер кезіндегі жылу өткізгіштік. Жылу және масса өткізгіштік.

11) Конвективтік жылу алмасу. Конвективтік жылу және масса тасымалдау.

12) Сәуле шығарып жылу алмасу. Сәуле шығарып жылу тасымалдау.

13) Жылу алмасулық аппараттар.

14) Отын сипаттамасы.

15) Поршеньді іштен жану қозғалтқыштары Жылулық қозғалтқыштардың жылулық балансы және сипаттамалары. Жылулық қозғалтқыштар. Бу турбинилары және газ турбиналары қондырғылар.

16) Қайтарлама эенергетикалық ресурстар. Қайталану энергетикалық ресурстарды пайдалану схемаларын есептеу.


4.4.3 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 Тақырып Қазандық агрегаттардың топтасуы және міндеті. Қазандық қондырғы. Қазандық агрегаттын жылулық балансының теңдеулері.

Әдебиет: [1] § 18.1 – § 18.3.2 Тақырып Отынды жағу әдістері және жағуші құрылғылардың топтасуы. Әдебиет: [1] § 19.1 – § 19.5.

3 Тақырып Қазандық агрегаттардың құрылмасы және сипаттамасы. Қазандық қондырғалардың, қосымша жабдықтар. Қазандық қондырғалардың жылулықты есептеу туралы ұғымы. Әдебиет: [1] Глава ХХІ, ХХІІ. § 21.1 - § 22.3.

4 Тақырып. Бу және газ турбиналар. Турбиналар туралы жалпы мағлуматтар. Әдебиет: [1] Глава ХХІІІ. § 23.1 - § 23.8.

5 Тақырып. Іштен жанатын қозғалтқыштар жылулықты пайдалану. Әдебиет: [1] Глава ХХVI. § 20.1 - § 20.5.

6 Тақырып Ылғалды ауа. Әдебиет: [1] Глава Х. § 10.1 - § 10.2.

7 Тақырып Жылу өткізгіштік. Әдебиет: [1] Глава ХІІ. § 12.1 - § 12.2.

8 Тақырып Конвективті жылу алмасу. Әдебиет: [1] Глава ХІІІ. § 13.1 - § 13.5.

9 Тақырып Сәулелі жылу алмасу. Әдебиет: [1] Глава ХІV. § 14.1 - § 14.3.

10 Тақырып Күрделі жылу алмасу. Жылуалмастыруші аппараттар. Әдебиет: [1] Глава ХV. § 15.1 - § 15.3.

11 Тақырып Отындардын және жану процестерінің теориялық негіздері. Әдебиет: [1] Глава ХVІ. § 16.1 - § 16.5.

12 Тақырып Іштен жанатын қозғағыштарда жылулықты пайдалану. Әдебиет: [1] Глава ХХV. § 25.1.

13 Тақырып Қозғағыштар құрылмасы және олардың даму болашағы. Әдебиет: [1] Глава ХХVІ. § 26.1 - § 26.2.

14 Тақырып Іштен жанатын қозғалтқыштар. Әдебиет: [1] Глава ХХІV. § 24.1 - § 24.7.

4.4.4 Курстық жұмыс және т.б. тақырыптары.


Курстық жұмысты орындаған кезде есептеу техникасын пайдалануды қарастырған жөн.

1.Поршеньді қозғалтқыштың теориялық циклін есептеу.

2.Негізгі өлшемдерін анықтап және құрылымына өзгерістер жасап, көлемдік компрессордың теориялық, индикаторлық диаграммасын нақты процессорде және процестерін есептеу.

3.Жылу техникалық сипаттамаларын анықтап және құрылымына өзгерістер жасап, тоңазытқыш бу сығымдағыштың (немесе басқа) қондырғының теориялық және нақты циклдерін есептеу.

4.Әр түрлі қызметке арналған жылу алмасулық аппараттарды есептеу және оларға оңтайландыру.

5.Екі сатылы сығымдағышты есептеу.

6.Газ циклін және газдар ағуын есептеу. Көп қабатты жалпақ қабырға арқылы жылу беру.

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі


  1. Кабашев Р.А., Кадырбаев А.К., Кекильбаев А.М. Жылу техникасы – Алматы, Бастау, 2008 -425 б.

  2. Ицкович А.М., Основы теплотехники, Мсква, высшая школа, 1970, 300с.

Қосымша

1. Архаров А.М., Исаев С.И., Кожинов И.А. и др. Теплотехника.Учебник для ВУЗов./ Под ред. Крутова В.И. – М.: Машиностроение 1996.

2. Баскаков А.П.,Берг Б.В., Витт О.К. и др. Теплотехника: Учебник для ВУЗов./Под ред.А.П.Баскакова. – М.: Энергоатомоиздат,1991.


Мамандық(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/325В071300 – «Көлік, көліктік техника және технологиялар»

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

«Термодинамика және жылуалмасу» пәні


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын


КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

Жалпы орта білім база-сындағы іштей

2

90

30

60

4

4

4

3

30

15
15

60

37,5


Кафедра меңгерушісі ______ А.Х. Мустафин 2013 ж._________ «_____»

Жұмыс бағдарламасының Нысанкелісім парағы ПМУ ҰС Н 7.18.1/10


Жұмыс бағдарламасының келісім парағы
«Термодинамика және жылуалмасу» пәнінен

5В071300 – «Көлік, көліктік техника және технологиялар»

мамандығының студенттері үшін арналған
2013-2014 оқу жылына

КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ


Шығаратын

кафедра


Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісім күні

1

2

3

4

ККТжЛ

К.К.АбишевПәннің оқу-әдістемелік кешенінің титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/29Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Механика және мұнайгаз ісі» кафедрасы
5В071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығынаі арналған
«Сұйық және газ механикасы, гидропневможетек»

ПӘНІНІҢ

оқу-әдістемелік кешені

Павлодар
Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет