Жұмыс бағдарламасы, бақылау жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар промышленная электроника рабочая программабет1/2
Дата30.07.2018
өлшемі409.78 Kb.
#38358
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 және ШҚМТУ 701.01-01-1-2011


Сапа менеджмент жүйесі

Жұмыс оқу бағдарламасы


бет беттен
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Факультет деканы


___________Ғ.Х.Мұхамедиев

__________________ 2014 ж.

ӨНЕРКӘСІПТІК ЭЛЕКТРОНИКА

Жұмыс бағдарламасы,

бақылау жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Рабочая программа,

методические указания по выполнению контрольной работы

Мамандық: 5В071800 – Электр энергетикасы

Оқу формасы: сырттай

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Жұмыс бағдарламасы, бақылау жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар «Прибор жасау және технологиялық үдерістерді автоматтандыру» кафедрасында МЖБС ҚР 5.04.019-2011 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты бойынша жасалынған. Бакалавриат. 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының студенттеріне арналған негізгі ережелер және элективті пәндердің катологтары.

«Прибор жасау және технологиялық үдерістерді автоматтандыру» кафедра отырысында талқыланған.
Кафедра меңгерушісі А. Бакланов
№ хаттама 2014ж.

Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.


Төраға Т. Абдрахманова
Хаттама №____ ____________________2014 ж.

Жасағандар


Аға оқытушы В. Корнев

Аға оқытушы Г. Байтемирова


Нормоконтролер Т.Тютюнькова


1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СИЫМДЫЛЫҒЫ
семестр

Кредиттер саны

Сабақтар түрі

СӨЖ сағаттар саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау контактісі

Байланыс сағаттар саны

Дәрістер

Семинар (практ.)

сабақтар

Зертханалық сабақтар

СОӨЖ

Барлық сағаттар саны

Сырттай қысқартылған оқу түрі

2

2

5

-

5

10

20

70

90

емтихан  
 1. ПӘН СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
«Өнеркәсіптік электроника» курсы жоғарғы оқу орындарындағы студенттер үшін міндетті пән болып табылады және профильді пән ретінде енгізілген.


  1. Пәнді оқу мақсаты


Курстың мақсаты - Методология жүйесіне зерттеу және күрделі электронды құрылғыларға жобалау туралы түсінік беру.

Студенттерде аналогты электронды құрылғылардың схематехника негізі және олардың сараптау әдістерін, сонымен қатар аналогты электронды құрылғылардың түйіндерінің құрылуы мен таңдау дағдысы туралы білімді қалыптастыру.

«Өнеркәсіптік электроника» пәні «Математика», «Физика», «Электрлік тізбектер теориясы» және т.б сияқты пәндердің теориялық негізінде қалыптасқан.  1. Пәнді оқыту тапсырмалары


Пәнді оқыту тапсырмалары:

 • оқушыларды электрониканың даму сатыларымен таныстыру, электротехниканың берілген бағыттағы спецификасын көрсету, цивилизациядағы даму рөлін айқындау;

 • электроникадағы элементті базасының жұмыс істеу принциптері туралы нақты білім беру;

 • студенттердің курсты оқу кезіндегі алған білімдерін өз бетінше кеңейтуін және тереңдетуін дамыту;

 • әр түрлі электронды құрылғыларды жасаудағы курстың қолданбалы бағытын өз бетінше қолдану үшін арттыру;

Білім:

 • Автаматтандырудағы технологиялық үдерістердің мақсаты мен тапсырмалары;

 • Электронды құрылғылардың жұмыс істеу принциптері, интегралды микросхемалардың құрылымы және жасау технолгиясы, инженердің практикалық қызметіндегі электроникадағы элементті базасының әр түрлі қолдану аспектілері туралы негізгі ұғымдарды білу;

 • Негізгі мінездемелерді және электронды құрылғылар мен микросхемалардың параметрлерін анықтай алу, электронды құрылғылар мен микросұлбаларда қарапайым электронды сұлбаларды құру;

Дағдылар:

 • Электронды құралдардың негізгі мінездемелрін алудағы дағдыларын үйрену;

 • Құралдарды нақты қолдану үшін элементті базаны таңдай білу;

 • Жүйенің жұмыс істеу қабілетін диагностикалау;

Құзырлар:

Ортақ мәдениетті құзырлар (ОМҚ)

Ортақ білім бағдарламасын оқып-үйренудің нәтижесінде 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бакалавриат түлегі ортақ мәдениетті құзырларды (ОМҚ) білуі тиіс: • Мәдениетті ойлау қабілетін еие болу, ортақтандыруға, сапартамаға, ақпаратты қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол жеткізуге жолын таңдауға қабілеті (ОМҚ-1);

 • Жазбаша және ауызша сөйлеу мәнерін түсінікті, дәлелді және ойын дұрыс жеткізе алу (ОМҚ-2);

 • Әріптестерімен кооперациялау, коллективте жұмыс істеу қабілеті (ОМҚ-3);

 • Стандартты емес жағдайларда дұрыс шешім қабылдай білу және сол үшін жауап беруге дайын болу қабілеті (ОМҚ-4);

 • Өз қызметінде нормативті құқықты құжаттарды қолдана білу қабілеті (ОМҚ-5);

Өзін-өзі дамытуға талпыну, өз квалификациясын және шеберлігін көтеруге қабілеті (ОМҚ-6);

 • Өз жетістіктері мен кемшіліктерін критикамен бағалау, бағыттарды айқындау және кемшілктерді жою мен жетістіктердің туындауына байланысты құралдарды таңдай білу қабілеті (ОМҚ-7);

 • Өз мамандығының әлеуметтік мәнін білу, кәсіби қызметтің орындалуына жоғарғы мотивацияға ие болу қабілеті (ОМҚ-8);

 • Әлеуметтік маңызы бар проблемаларды және үдерістерді сараптау, кәсіби және әлеуметтік тапсырмаларды шешу кезіндегі гуманитарлық, экономикалық және әлеуметтік ғылым әдістері мен негізгі қалыпты қолдану қабілеті(ОМҚ-9);

 • Теориялық және тәжірибелік зерттеу, модельдеу және математикалық сараптау әдістерін қолдану, кәсіби қызметте табиғи ғылыми пәндердің негізгі заңдарын қолдану қабілеті (ОМҚ-10);

 • Қазіргі заманға сай ақпараттық қоғамның дамуында мағлұматтардың болуы мен мәнін түсіну, үдеріс кезінде пайда болатын қауіп-қатерді тусіну,ақпараттық қауіпсіздіктің, сонымен бірге мемлекеттік құпияларды қорғаудың негізгі талаптарына ие болу қабілеті(ОМҚ-11);

 • Ақпаратты қайта өңдеу, сақтау, оны алудыңқұралдарымен жолдарын, негізгі әдістеріне ие болу, ақпаратты басқару құрылғы ретінде компьютерде жұмыс істеу дағдысына ие болу қабілеті (ОМҚ-12);

 • Компьютерлік жаһандану желілеріндегі ақпараттармен жұмыс істей алу қабілеті (ОМҚ-13);

 • Шетел тілдерінің біріне сөйлеу деңгейінде ие болу қабілеті (ОМҚ-14);

 • Стихиялық апат, катастрофа, аварийлардың мүмкін болатын салдарынан өндірістік адамды және халықты қорғаудың негізгі әдістеріне ие болу (ОМҚ-15);

 • Толыққанды кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін физикалық дайындықтың қажетті деңгейіне жету дайындығы, денсаулықты нығайту және өз бетінше физикалық тәрбиенің әдістерін қолдану құралдарына ие болу (ОМҚ-16);

 • Мәдениетті салт-дәстүрлерге және тарихи мұраға құрметпен аялап қарау қабілеттілігі, мәдениетті және әлуметтік айырмашылықтарды толерантты қабылдау (ОМҚ-17);

 • Тарихи үрдістердің заңдылықтары мен қозғалыс күштерін түсіну қабілеттілігі, зорлық-зомбылықтың тарихтағы рөлі, тарихи үдерістегі, қоғамдағы саяси серітестіктегі адамның орны(ОМҚ-18);

 • Әлеуметтік және жеке маңызы бар философиялық проблемаларды, дүниетанымды сараптау және түсіну қабілеті (ОМҚ-19);

Кәсіби құзырлар (КҚ)

а) ортақ кәсіби:

- қазіргі заманғы барабарлық білім дәрежесіне негізгі қалыпты білім негізінде әлемдік ғылыми суреттерді, заңдарды және математикамен табиғи ғылымның әдістерін көрсету қабілет (КҚ-1);

- кәсіби қызмет барысында туындайтын табиғи-ғылыми негіздегі проблемаларды айқындау және оларды шешу үшін сәйкес физика-математикалық ақпаратты қарастыру(КҚ-2);

-өзінің кәсіби қызметіндегі өлшеуін және ақпарттық технологияның, өлшеуіш және есептеуіш техниканың, электроникалық дамуымен заманауи тенденциясының есептеу дайындығы(КҚ-3);

- Электрлік тізбектің мінездемесін есептеу және сараптау тапсырмаларын шешуші әдістеріне ие болу қабілеті (КҚ-4);

- Тәжірибелік мағлуматтарды көрсету және өңдеу тәсілдерінің негізіне ие болу қабілеті (КҚ-5);

- Технология мен техника, шетелдік және отандық ғылымды қолдану, зерттеу тақырыптары бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жүйелеу, сараптау, өңдеу және жинау қабілет (КҚ-6);

б) жобалау-кұрылымдық қызмет:

- жобалардың техника-экономикалық қамтамасыз етілуін тұспалдап жүргізу қабілеті (КҚ-7);

- әр түрлі функционалды бағыттардағы құрылғылар мен сұлбаларды, есептеу мен жобалауға арналған электронды құралдардың берілген мәндердіне сараптама және жинақтама жасау қабілеті(КҚ-8);

- Автоматтандыру жобаларының құралдарын қолданудағы техникалық тапсырмаарға сәйкес әр түрлі функцианалды сұлбалармен құрылғыларды, электронды құрылғыларды есептеу мен жобалауды орындауға дайындығы (КҚ-9);

-Аяқталған жобалық-құрылымды жұмыстарды рәсімдеу, жобалық және техникалық құжаттарды дайындау қабілеті(КҚ-10);

- Стандартқа, техникалық шартқа және басқада нормативті құжаттарға сәйкес жасалатын техникалық құжаттар мен жобаларды бақылау сәйкестігін жүзеге асыру дайындығы (КҚ-11);в) өндірістік технологиялық қызмет:

- өндіріске нәтижесін енгізу дайындығы (КҚ-12);

- электронды техниканың материалдары мен бұйымдарын өндірудің технологиялық дайындығының жұмысы бойынша қабілеті (КҚ-13);

- құжаттарды дайындау және кәсіпорынның сапа менеджменті жүйесінің жұмыстарын қатысу қабілеті (КҚ-14);

- электронды техниканың материалдары мен бұйымдарын өндірудің метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру дайындығы (КҚ-15);

- экологиялық қауіпсіздікті бақылауды жүзеге асыру қабілеті (КҚ-16);г) ғылыми зерттеу қызметі:

- Наноэлектроника және электроника саласындағы, зерттеу тематикасы бойынша отандық және шетелдік ғылыми-техникалық ақпаратты жинау, сараптау, жүйелендіру қабілеті (КҚ-17);

- Қарапайым физикалық және математикалық құрылғылар модельдерін, сұлбаларын, әр түрлі функционалды тағайындалған электроника және наноэлектроника құрылымдарын, сонымен қатар компьютерлі модельдеудегі стандартты программалық құралдарды қолдану қабілеті (КҚ-18);

- Экспериментті зерттеу параметрлерінің және құрылғылардың мінездемесін, сұлбаларын, электроникадағы құрылғылары мен құрылымдары және наноэлектроникадағы әр түрлі функцианалды тағайындаудың тиімді әдісін практикада дәлелді таңдау және жүзеге асыру қабілеті (КҚ-19);

- Материалдарды ғылыми есеп беру, жариялау, тұсаукесер ретінде таныстыру және зерттеу нәтижесін сараптау мен жүйелендіру қабілеті (КҚ-20);

- Зерттеулердің нәтижесін және құруын енгізу қабілеті және де интелектуалды меншікті объекттерін қорғау құқықтарын ұйымдастыру (КҚ-21);д) ұйымды-басқару қызметі:

- Кіші топтардың орындаушыларынң жұмысын ұйымдастыру қабілеті (КҚ-22);

- Бекітілген форманың орналасқан есебінде ұйымдастыру-техникалық құжаттарды (жұмыс сұлбасы, жоспар, қолдану тәсілі, смет) жасауға қатысу дайындығы (КҚ-23);

- Техникалық құралды, жүйелерді, үдерістерді, материалдарды және құрылғыларды сертификаттау саласында тапсырммаларды орындау қабілеті (КҚ-24);

- өндірістік зақымдаудың кәсіби аурулардың экологиялық бұзылулардың алдын алуының профилактика тәсілдеріне ие болу қабілеті (КҚ-25);

е) монтажды-құрастыру қызметі:

- әр түрлі ғылыми-техникалық, технологиялық және электроника және наноэлектроника саласындағы кәсіби тапсырмаларды шешу үшін қолданатын диагностикалық, техникалық жұмыс істеу қабілеттілін тексеру, құрастыру қабілеті (КҚ-26);- электронды техникалардың материалдар және өнімдердің тәжірибелі үлгілерін пайдалануға тапсыру және сынауға, монтажға қатысу дайындығы (КҚ-27);

ж) Сервистік-пайдаланушы қызметі:

- диагностикалық, өлшеуіштік, техникалық құрылғыларға сервистік қызмет көрсету қабілеті (КҚ-28);

- Құрылғының техникалық жағдайы, оның профилактикалық қарауы және жөндеуіне регламенттік тексеруді жүзеге асыру дайындығы (КҚ-29);

- шығын материалдары мен тетік қорларына тапсырыс құру, сонымен қатар апаратураның тексеру және дәлдеу қабілеті (КҚ-30);

-қолданылатын техникалық құрылғылардың және қызмет етуші персонал үшін программалық қамтамасыз етуін эксплуатация бойынша қолдану тәсілін құру қабілеті(КҚ-31);

Кәсіби-мамандандырылған құзырлар (КМҚ):

 • Кәсіби тапсырмаларды шешуде математикалық модельдеудің негізгі тәсілін қолдану қабілеті; өз бетінше инженерлік сұрақтарды зерттеу үшін математикалық әдебиеттерді қолдану (КМҚ-1);

 • Техниканы мінездемесімен қоса аппаратураға материал таңдау қабілеттілігін сыртқы факторларлың қасиеттеріне әсері (КМҚ-2)

 • Электронды және микроэлектронды техникада қолданатын материалдың технологиясын наноэлектронды құрылғылардың есептерінің әдістерінің материалдары; наноқұрылымның физикалық қасиеттерін зерттеу әдістерін, наноэлектрониканың теориялық сараптамалық физикалық үрдісінің әдісін қолдану; физикалық жүйенің қасиеттерін төмен өлшемдікпен қолдану дайындығы (КМҚ-3)

 • Физикалық құбылыстардың және үрдістердің қатты денеде болуын түсіндіру; сараптама жасау және физикалық үрдістердің параметрлеріне мөлшерлі баға беру; бос электронды газдың жақындауындағы қатты денелергекинетикалық есептік мінездеме беру қабілеті (КМҚ-4)

 • Вакуумды және плазмалы электроника құрылғылары мен құрылымдардың жұмысының негізінде жатқан компьютерлік модельдеу және эксперименттік зерттеуде физикалық үрдістерді теориялық анализ ретінде алған білімдерін қолдану; микротолқынды электронды рпиборлар мен құрылғылардың негізгі параметрлері мен сипаттамаларын есептеу, нақты қолдануға арналған приборларды тиімді таңдауды орындау; алған білімді оптикалық және кванттық электрониканың приборлары мен құрылғыларының жұмыс істеу принциптерін түсінуге қолдану, және де ақпаратты беру және өңдеуде оптикалық әдістер (КМҚ-5);

 • жобалаудың таңдалған бағдарын есептеумен жобалаудың әртүрлі кезеңдерінде электронды құрамдас базаның үлгісін таңдау және баяндау қабілетімен; жобалаудың үдерісін жүзеге асыруда техникалық және бағдарламалық құралдарымен жұмыс істеу, заманауи электронды құрамдас базаны баяндау және жобалау тілдерін меңгеру (КМҚ-6);

 • автоматты басқару теориясының заңдарын қолданумен электронды және микропроцессорлы техникалардың құралдарымен автоматты басқару жүйесінқұру қабілетімен (КМҚ-7);

 • сызықты және сызықты емес тізбектерге сигналдардың әсерін талдау, күшейткіштерді, стабилизаторларды және электрлік сигналдар генераторларын есептеу, применять аналогты-сандық және сандық-аналогты түрлендіргіштерді қолдану, синтезировать аналогты және сандық құрылғыларға синтез жасау қабілеттігімен, олардың функционалды тағайындалуы, электрлік шамалары және пайдалану шарттары туралы мәліметтер негізінде (КМҚ-8);

 • радиоэлектронды техника өнімдеріне, конструкцияның қозғалатын және қозғалмайтын элементтеріне талдау және синтездеу мақсатымен олардың математикалық үлгілеріне сәйкес нақты құрылымнан есептеу сұлбаларына ауысуды жүзеге асыру; аналогты және сандық элементті база негізінде электронды құрылғыларды жобалаудың және үлгілеудің, есептеудің заманауи әдістерін білу қабілеттілігімен (КМҚ-9);

 • электроника және наноэлектроника құрылғыларында және приборларында электронды техниканың құрауыштарын технологиялық және конструкциялық жүзеге асыру туралы білімді қолдану қабілетімен; электронды аппаратурада қолдануға арналған құрауыштарын таңдау, олардың сипаттамаларын, сыртқы факторлар мен бағасының қасиетіне әсерін ескере (КМҚ-10);

 • автоматты басқару теориясының негізгі заңдарын қолдану және иемдену қабілеті, оның ішінде оның сандық құрамдасы (КМҚ- 11);

 • микротолқынды бағдарланған және тербелісті жүйелерді конструкциялауда қолданылған, материалдардың өзіндік ерекшеліктері туралы мағлұматымен, микротолқынды бағдарланған жүйелер негізінде қарапайым құрылғыларды оңтайлы жобалау принциптерін, математикалық және компьютерлік үлгілеу әдістерін қолдану қабілетімен (КМҚ-12);

- микропроцессорлық техника бойынша білімді қолдану дайындығымен; төменгі жиілік тілінде бағдарламалау(КМҚ-13);
- электроника және наноэлектроника бұйымдарын және материалдарын дайындауда қолданылатын негізгі технологиялық әдістерді қолдану қабілеттілігімен; осы әдістерді негізіне жататын физикалық заңдылықтар (КМҚ-14);
- электр жетектерді басқарудың микропроцессорлық жүйелерін жобалау және баптау қабілеттілігімен (КМҚ-15);
- басқарудың микропроцессорлық жүйелерін құруда заманауи бағдарламалық құралдардың негізгі принциптерін және мүмкіндіктерін қолдану қабілеттілігі; контроллерлерді бағдарламалау (КМҚ-16).  1. Пререквизиттер

Пререквизиттер: жүйетехникасы; жобалау негізі; математика бөлімдері, оның ішінде: интегралды және дифференциалдыесепте, ықтималдылықтар теориясы, математикалық статистика; жалпы физика және қатты дене физикасы, оптика, термодинамика; электротехника және электротехниканың теориялық негізі.
  1. Постреквизиттер

Постреквизиттер: аналогты және сандық құрылғылардың сұлбатехникасы, микроконтроллерлер, автоматика негізі, бақылау жүйесін және автоматтандыруды жобалау, электромеханика, электронды өлшеуіш техникасы, приборларды есептеу және жобалау, технологиялық үдерістерді автоматтандыру және т.б. Осы білімді қолдану сыбайлас пәндерді оқуда пайдалы. Электроника негізінен алған білім электроника негізінен, электронды өлшеуіш техникасынан, бақылау жүйесін және автоматтандыру жобалаудан курстық жобаны орындауға қажет.3 ПӘН МАЗМҰНЫ
3.1 Тақырыптық жоспар


Тақырыптың аты, оның мазмұны

Еңбек көлемі, сағ

Оқыту формасы

Күндізгі

Күгдізгі, қысқартылған

Сырттай

Сыртттай қысқартылған

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақтар1 тақырып. Кіріспе. Жартылай өткізгіштердің физикалық негізі. Жартылай өткізгішті материалдар. Электронды- кемтіктік ауысу және оның қасиеттері. p-n ауысудың вольт-амперлік сипаттамасы.


1

2 тақырып. Жартылай өткізгішті диодтар: түзеткіштік, стабилитрон, варикап, шоттка диодтары, туннельді диодтар, фотодиод, жарық диоды. Диодтың вольт-амперлік сипаттамасына ұқсас өрнектер


1

3 тақырып. Тиристор- бірнеше р-n ауысуы бар басқарылатын шала өткізгішті аспап. Тиристордың вольт-амперлік сипаттамасы және аспаптың статикалық параметрі.


1

4 тақырып. Биполярлы транзисторлар: p-n-p және n-p-n. Транзисторды қосудың схемасы мен күшейту принципі. Аспаптың құрылымы мен оның параметрлері h– транзистордың параметрі


1

5 тақырып. Өрістік транзисторлар: р-n ауысуындағы жанама және индукцияланған каналмен басқарылатын. Өрістік транзистордың құрылысы, жұмыс істеу принципі, параметрі және статикалық сипаттамасы. Өрістің және биполярлы транзисторлардың салыстырмалы бағасы


1

6 тақырып. Күшейткіш каскадтарды құру: өрісті және биполярлы транзистордағы бір каскадты күшейткіштер. Күшейткіш элементтінің қажеттілігі. Кері байланыс ұғымы. Тұрақты ток бойынша жұмыс режимін таңдау. Күшейткіштің негізгі параметрлері.


1

7 тақырып. Көп каскадты күшейткіштер: конденсаторлы байланыспен, трансформаторлы байланыспен, каскадтар арасындағы өзара байланыспен. Каскадты күшейткіштерді құру принципі. Негізгі параметрлері.1

1

2

3

4

5

8 тақырып. Тұрақты ток күшейткіштері, қажеттілігі, құрастырудың ерекшеліктері, жұмыс істеу принциптері, дифференциалды күшейткіш.


1

Семинарлық (практикалық) сабақтар1 тақырып. RC-тізбегін есептеу


1

2 тақырып Кілтті каскадты есптеу


1

3 тақырып. Дешифраторды құру


1

Зертханалық жұмыстар1 тақырып. Диодтың вольт-амперлік сипаттамасын зерттеу


1

2 тақырып. Стабилитронның вольт-амперлік сипаттамасын зерттеу


1

3 тақырып. Биполярлы және поле транзистордың кіріс, шығыс және беріліс статикалық сипаттамаларын зерттеу


1

4 тақырып.Операциялық күшейткіштегі инверторлық және инверторлық емес күшейткіштерді зерттеу


1

Студенттердің оқытушымен өздік жұмысы

1 тақырып. Күшейткіштерді есептеу. Жалпы мәліметтер


2

2 тақырып. Биполярлық транзистордағы күшейткіштерді жобалаудың жалпы принциптері


3

3 тақырып. Биполярлық транзистордағы аз жиілікті аз қуатты күшейткіштерді есептеу


5

4 тақырып. Күшейткіш каскадтарының жұмыс істеу режимі. Тұрақты ток бойынша есептеу


5

Студенттердің өздік жұмысы

1 тақырып. Зертханалық өлшеуіш кешенін оқу


25

2 тақырып. Электронды-тетікті ауысым түсінігі


25

3 тақырып. Биполярлы және өрісті транзисторлар


25

4 тақырып. Интегралды орындаудағы логикалық элементтер


30

4 БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУҒА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМАЛАР ЖӘНЕ ТАПСЫРМАЛАР


Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Лекции: 5 Практические работы: 30 срмп: 15 срм: 75 Экзамен: семестр Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Силлабус «Геодезия, жерге орналастыру және кадастр»
MethodBook -> Автомобиль жүргізушілерін дайындаудың
MethodBook -> Ќазаќстан Республикасыныњ
MethodBook -> Механизмдармен ќўрылымы,классификациясы
MethodBook -> Жапарова А. Т элекртмен жабдықтау абж
MethodBook -> СызықТЫҚ Өлшеулер
MethodBook -> Өндірістің техникалық дайындығын меңгеру өндірістің техникалық дайындығының бірыңғай жүйесінің 5
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> 1 зертханалыќ ЖЎмыс тапсырмаларыныѕ таќырыптары
MethodBook -> Қазақстан Республикасының


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет